INV09: Invocatie voor een Gouden Toekomst

Roep het licht op om een gouden toekomst voor jezelf en de planeet te manifesteren

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van een gouden toekomst in… (Beschrijf de persoonlijke of planetaire situaties die je getransformeerd wilt zien.)

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik ga erin mee – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul – door jouw genade – de ruimte in mij, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
Ik zal – eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd het plan dat God met mij heeft.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Terwijl ik de oproep doe, valt er licht naar beneden en het roept de Christus in allen op.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt geopenbaard.
We beginnen – zonder zonde, één met God, wij zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo mooi, alles wordt nu in orde gemaakt.
De aarde is vrij – nu – voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN
en altijd méér– dan daarvoor vereer ik oprecht de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig – MEER; ik herstel daadwerkelijk de Levensstroom.

Rivier van Leven, door de Zoon zijn de Vader en Moeder één.

 

Aartsengel Michael, ik weet dat de toekomst méérzal zijn
1. Aartsengel Michael, ik zie dat er naast het geloof het innerlijke weten is. Ik ontstijg het geloof en ik WEET, in de kern van mijn wezen, dat God werkelijk bestaat en dat God mijn bron is. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

Wees gegroet Glorieuze toekomst (na elk couplet herhalen):

Ik verbreek de banden, ik verbreek de mal, de toekomst lijkt zo schitterend en mooi.
Want ik ben bereid te transcenderen en zo komt aan al mijn verdriet een eind.
Wat er daarvoor ook is geweest, ik weet dat er in de toekomst méér is.

Ik hoef mij niet voor God schuil te houden, want ik verblijf in zijn koninkrijk.
Gods koninkrijk is een bewustzijnsstaat, die ik alle mensen zal helpen te vinden.
Omdat ik net als de zon schijn, is de gouden toekomst begonnen.

2. Aartsengel Michael, ik WEET dat de Vader mij met het grootste plezier zijn koninkrijk geeft, zelfs wanneer ik hier nog op aarde ben. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

3. Aartsengel Michael, ik WEET dat ik om Gods koninkrijk te ontvangen, er naar binnen moet gaan, ik moet in het koninkrijk ZIJN, terwijl ik hier op aarde ben. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

4. Aartsengel Michael, ik WEET dat de deuropening naar Gods koninkrijk binnenin mij is, want dat is mijn eigen bewustzijnsstaat. Daarom kan niets buiten mij verhinderen dat ik zijn koninkrijk ontvang. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

5. Aartsengel Michael, ik WEET dat als ik niet het overvloedige leven heb dat God voor mij wil, dat komt omdat ik het van mij afduw. Ik stop er bewust mee om dat te doen, NU op dit moment! In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

6. Aartsengel Michael, ik beschouw mijzelf volledig als medeschepper naast God. Ik aanvaard dat ik het helemaal waard ben om het koninkrijk van mijn Goddelijke Vader en de koesterende zorg van mijn Goddelijke Moeder te ontvangen. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

7. Aartsengel Michael, ik WEET dat het materiële universum een spiegel is die de denkbeelden die ik uitzend naar mij terug spiegelt. Daarom kies ik er nu voor om over mezelf te denken als iemand die al in het koninkrijk is. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

8. Aartsengel Michael, ik WEET dat de Heer mijn herder is en dat het mij aan niets zal ontbreken. Daarom kies ik ervoor om de oneindige vrede te voelen die voortkomt uit de wetenschap dat ik in Gods koninkrijk ben. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

9. Aartsengel Michael, ik WEET dat wat ik aan anderen doe, de kosmische spiegel aan mij zal doen. Daarom kies ik ervoor om te handelen als iemand die zich in Gods koninkrijk bevindt in de wetenschap dat ik zal ontvangen wat ik geef. In de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme, omarm ik de toekomst met liefde.

 

IK BEN méérop alle zeven stralen
In naam van Aartsengel Michael, Jezus Christus, Moeder Maria en Saint Germain, aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn gemoedstoestand en ik weet dat mijn toekomst een weerspiegeling is van mijn bewustzijn. Ik roep oceanen van violet licht op om in mijn hele wezen en wereld alle beelden en energie die het bewustzijn van pessimisme en de illusie dat de toekomst beperkt wordt door het verleden in stand houden, te verteren. Ik aanvaard volledig dat de toekomst, ondanks alles wat er in het verleden is gebeurd, méérzal zijn, zoals IK méérBEN.

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda 1x of meer op, zo vaak je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik méérben, in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk verken, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal mij bevrijden van visies van een mindere mij.
Omdat ik met het oog van Christus zie, zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik houd mij aan de wet van God zelf, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een brandende lamp, omdat ik iedereen mijn liefde schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur: het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onbaatzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds verder te verheffen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft allen een hoger doel dat iedereen heel maakt.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze bevrijdt ons van alle kleinigheden, zodat wij de roep van de vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid maakt alles in orde, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met een innerlijke blik, terwijl wij naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door elke straal meester te zijn, lijkt mijn toekomst op een schitterend nieuwe dag,
want ik heb de Middenweg gevonden, in wezen ben ik een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
Ik ben opnieuw geboren in de Geest, ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Jezus, ik ken de kracht van God in mij
1. O Jezus, ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid – het juiste gebruik van mijn creatieve vermogens. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

Wees gegroet Overwinnend Leven (na elk couplet herhalen):

Door Christus weet ik dat de dood niet bestaat,
ik ga mee op de eeuwige adem.
Omdat ik weet dat het leven waarlijk één is,
heb ik opnieuw de vrijheid gekregen.
Want door mijn eenzijn ben ik vrij
om mijn Heilige Zelf op aarde te zijn.

Ik beantwoord de eeuwige roep van Christus
en geef mijn leven om iedereen te verheffen.
Door onbaatzuchtige dienstbaarheid
word ik bevrijd van het denken van mijn ego.
Mijn pad dat eerder door de heiligen is begaan,
is de weg naar het eenzijn met onze God.

 

2. O Jezus, ik WEET dat het bezitten van Gods koninkrijk betekent dat ik spiritueel in mijn eigen behoeften voorzie. Daarom heb ik niets van deze wereld nodig om heel te zijn. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

3. O Jezus, ik WEET dat door eerst spirituele heelheid en onafhankelijkheid te zoeken alles, wat ik werkelijk nodig heb, mij gegeven wordt door de kracht van God binnenin mij. Zo wordt optimisme eigenlijk het hoogst mogelijke realisme. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

4. O Jezus, liefdevol geef ik alle verwachtingen op en het gevoel dat ik recht op iets heb van het leven op aarde. Ik aanvaard liefdevol dat als ik iets niet heb, dat komt omdat ik dat niet nodig heb. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.
5. O Jezus, Ik laat de illusie los dat de aarde volmaakt moet zijn en daarom houd ik ermee op mij te laten verlammen door uitdagingen of tegenstand. Ik beloof nooit een negatieve gemoedstoestand te ontwikkelen, maar altijd mijn talenten te vermenigvuldigen door het beste van iedere situatie te maken. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

6. O Jezus, ik WEET dat de aarde een schoollokaal is en dat een paar gebeurtenissen het resultaat zijn van mijn eigen keuzes in het verleden. Ik zoek liefdevol uit wat de les is, zodat ik niet weer tot die oude patronen verval, maar een betere toekomst creëer door betere keuzes in het heden te maken. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

7. O Jezus, ik WEET dat zelfs God geen macht heeft over hoe mensen hun vrije wil gebruiken. Toch zal ik, als anderen mij op de ene wang slaan, geen weerstand bieden aan hun kwaad, maar de andere wang toekeren en hen door Gods wet laten oordelen. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

8. O Jezus, ik zal in een staat van eeuwige vergeving blijven, dus vergeef ik God, mijzelf en andere mensen, zelfs al voordat er iets gebeurt. Omdat ik weet dat ik niets van deze wereld nodig heb, kan niets mijn gemoedsrust verstoren. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

9. O Jezus, ik ben net een klein kind dat onschuldig met de Rivier van Leven meegaat. Ik WEET dat de essentie van mijn ego is dat hij weerstand tegen het leven voelt, weerstand voelt bij zelftranscendentie. Ik trek liefdevol de balk van weerstand tegen het leven uit mijn eigen oog en ik word herboren uit water en Geest. IK BEN één met de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme.

 

IK BEN méérop alle zeven stralen
In naam van Aartsengel Michael, Jezus Christus, Moeder Maria en Saint Germain, aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn gemoedstoestand en ik weet dat mijn toekomst een weerspiegeling zal zijn van mijn bewustzijn. Ik roep oceanen van violet licht op om in mijn hele wezen en wereld alle beelden en energie die het bewustzijn van gescheidenheid in stand houden en me laten twijfelen aan de kracht van God binnenin mij, te verteren. Ik aanvaard volledig dat Gods wet mij, ondanks alles wat er in het verleden is gebeurd, een betere toekomst geeft, omdat ik mijn bewustzijn verhoog.

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda 1x of meer op, zo vaak je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik méérben, in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk verken, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal mij bevrijden van visies van een mindere mij.
Omdat ik met het oog van Christus zie, zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik houd mij aan de wet van God zelf, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een brandende lamp, omdat ik iedereen mijn liefde schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur: het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onbaatzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds verder te verheffen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft allen een hoger doel dat iedereen heel maakt.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze bevrijdt ons van alle kleinigheden, zodat wij de roep van de vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid maakt alles in orde, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met een innerlijke blik, terwijl wij naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door elke straal meester te zijn, lijkt mijn toekomst op een schitterend nieuwe dag,
want ik heb de Middenweg gevonden, in wezen ben ik een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
Ik ben opnieuw geboren in de Geest, ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Moeder Maria, vóór alles zoek ik heelheid op deze wereld
1. O Moeder Maria, ik WEET dat alles op deze wereld maar een verschijnsel is, dat Gods koninkrijk achter een sluier van materie verbergt. Zodoende kan het Ma-terlicht even gemakkelijk Gods overvloed uitbeelden als de huidige beperkingen. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

Wees gegroet Stralende Toekomst (na elk couplet herhalen):

Gods Eenzijn is mijn hoogste doel en in dat eenzijn ben ik heel.
Mijn hogere zelf werkt door mij heen om de Christusoverwinning te behalen.
Omdat ik gekoesterd word door het licht, weet ik dat de toekomst schitterend is.

Alle menselijke noden laat ik nu los, ondergedompeld in de Eeuwige Stroom.
Als ik met het Heilige Tij meega, weet ik dat Gods Macht in alles voorziet.
Ik zie al het leven bezield met liefde, terwijl overvloed van Boven stroomt.

2. O Moeder Maria, ik WEET dat alles wat in de materiële wereld gebeurt, een kans is om spiritueel te groeien, wat me dichter bij mijn eenzijn met God brengt. Ik wil dit eenzijn liever dan macht over iets op deze wereld. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

3. O Moeder Maria, ik WEET dat als ik iets meer op de materiële wereld dan spirituele heelheid wil, het Ma-terlicht mij dat niet kan geven, want dat zou mij enkel gevangen zetten in een gouden kooi. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

4. O Moeder Maria, ik WEET dat als ik mij volledig wijd aan spirituele groei, er voor mijn echt materiële noden wordt gezorgd. Ik laat de angst van mijn ego los die ervoor zorgt dat ik weerstand bied aan het leven. Ik WEET dat mijn pogingen om verliezen te vermijden, ervoor zorgen dat ik Gods overvloed van mij afduw. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

5. O Moeder Maria, ik WEET dat het universum een spiegel is en daarom zal die onvermijdelijk naar me terug spiegelen wat ik uitzend. Dus als ik het beste maak van wat ik nu heb, zal ik onherroepelijk mijn toekomst verbeteren. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

6. O Moeder Maria, ik zie nu dat de kosmische spiegel pas positieve omstandigheden kan weerspiegelen wanneer ik positieve gedachten en gevoelens uitzend. Ik doorbreek nu de logica die in vicieuze cirkels denkt, dat ik alleen maar positief kan zijn, nadat ik betere omstandigheden heb ontvangen. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

7. O Moeder Maria, ik zie dat ik mijn toekomst in het nu creëer. Ik besef ook dat ik in het verleden negatieve beelden heb uitgezonden en dat het enige tijd kan duren voor ik mijn keuzes in het verleden ontstijg. Dus ben ik bereid om positieve beelden uit te zenden tot ik positieve omstandigheden ontvang. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

8. O Moeder Maria, ik WEET dat het Ma-terlicht mij maar al te graag het overvloedige leven geeft, maar dat ik het niet kan ontvangen wanneer ik mijn ego weerstand tegen zelftranscendentie laat hebben. Ik erken dat geluk een keuze is en ik kies ervoor het bewustzijn om geen weerstand tegen het LEVEN te hebben, te krijgen. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

9. O Moeder Maria, Ik leg mij er nu absoluut op toe om de heerschappij over mijn geest te krijgen door ieder element in de weerstand van mijn ego tegen het LEVEN op te geven. IK BEN een Spirituele Zon die mijn licht laat schijnen zonder er iets voor terug te verwachten. Ik geef vanwege de pure vreugde om te voelen dat Gods Licht door mij heen stroomt en in deze stroom voel ik mij totaal gelukzalig. O Moeder Maria, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke overgave aan het LEVEN.

 

IK BEN méérop alle zeven stralen
In naam van Aartsengel Michael, Jezus Christus, Moeder Maria en Saint Germain, aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn gemoedstoestand en ik weet dat mijn toekomst een weerspiegeling zal zijn van mijn bewustzijn. Ik roep oceanen van violet licht op om in mijn hele wezen en wereld alle beelden en energie die de illusie in stand houden dat ik weerstand moet bieden aan het LEVEN en mijn toekomst onder controle moet hebben in plaats van mee te gaan met de Rivier van Leven, te verteren, Ik aanvaard volledig dat God mij al het goede en volmaakte wil geven, wat er in het verleden ook gebeurd is, en daarom is optimisme waarachtig het grootst mogelijke realisme.

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda 1x of meer op, zo vaak je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik méérben, in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk verken, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal mij bevrijden van visies van een mindere mij.
Omdat ik met het oog van Christus zie, zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik houd mij aan de wet van God zelf, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een brandende lamp, omdat ik iedereen mijn liefde schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur: het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onbaatzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds verder te verheffen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft allen een hoger doel dat iedereen heel maakt.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze bevrijdt ons van alle kleinigheden, zodat wij de roep van de vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid maakt alles in orde, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met een innerlijke blik, terwijl wij naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door elke straal meester te zijn, lijkt mijn toekomst op een schitterend nieuwe dag,
want ik heb de Middenweg gevonden, in wezen ben ik een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
Ik ben opnieuw geboren in de Geest, ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Saint Germain, Ik zal mijn juiste plaats vinden in jouw Gouden Eeuw
1. O Saint Germain, ik zie nu wel in dat de Rivier van Leven nooit stopt met zichzelf te transcenderen, maar dat het een permanent proces is van méérworden. De ware alchemie van het leven is om iedere situatie te transformeren in een gouden moment door in het Eeuwige NU te leven. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

Wees gegroet Goddelijke Alchemie (na elk couplet herhalen):

Transcendentie is de Meester-sleutel, die de Alchemie van God zelf bevrijdt.
Getransformeerd door het Heilige Vuur van Vrijheid, verhoog ik mijn visie steeds meer.
Ik zie verder dan alles wat minder is, de toekomst is een groot succes.

Omdat ik de visie van God zelf zie, zie ik de Gouden Eeuw zich ontvouwen.
Ik zie de mensen bewuster worden en deze planeet in Gods Heilige Naam opeisen.
Omdat mensen de Christus in zichzelf vinden, behalen we de laatste overwinning.

2. O Saint Germain, ik leg mij erop toe om altijd in de stroom van de Rivier van Leven te zijn. Daarom zal ik geen weerstand bieden aan de uitdagingen die het leven brengt, noch zal ik weerstand bieden om de geneugten van het leven los te laten om méér te kunnen ZIJN. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

3. O Saint Germain, ik zie dat de alchemie van de Geest zelfs mijn fouten kan transformeren in opstapjes voor zelftranscendentie. Daarom zal ik mijn best doen en me nooit zorgen over maken of ik wel de juiste beslissingen heb genomen. Want wat de uitkomst ook is, ik zal iedere ervaring gebruiken om te transcenderen en een betere toekomst mede te scheppen. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

4. O Saint Germain, ik zie dat ik om mijn vreugde volledig te laten worden, verder dan mijzelf moet reiken en anderen moet helpen spiritueel te groeien. Want door mijn leven te geven om anderen bewust te maken zonder een beloning op aarde te verwachten, ontvang ik méérvan de bron van het LEVEN. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

5. O Saint Germain, ik zie nu dat het kleine zelf, dat gescheiden zelf, nooit volledig gelukkig kan worden. Ik kan alleen maar gelukkig worden door de alchemie door mijn identiteitsgevoel te transformeren en een spirituele zon te worden, die onbaatzuchtig mijn licht op iedereen laat schijnen. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

6. O Saint Germain, Ik leg mij erop toe mijn Goddelijke Plan te ontdekken. Ik zal mijn plaats innemen in de planetaire alchemie en helpen om de Gouden Eeuw van Aquarius volledig te manifesteren. Ik word herboren in een nieuw gevoel van eenzijn met Gods doel. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

7. O Saint Germain, ik leg mij erop toe de altijd bewegende wind van de Heilige Geest mij te laten brengen naar waar ik mijn licht kan laten schijnen en van mijn waarheid getuigen. Ik ben bereid om te zijn waar ik het meeste goed kan doen om anderen te bevrijden en de Gouden Eeuw te brengen. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

8. O Saint Germain, ik zie elk ogenblik als een kostbare kans – niet om iets uit deze wereld te ontvangen, maar om het licht en de waarheid te brengen die al het leven bevrijden. Ik kan nooit verliezen, want ik ben het dualistische gevoel van overwinning en nederlaag ontstegen en ik heb de ware God-Zege van eeuwige zelftranscendentie gevonden. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

9. O Saint Germain, Ik dompel mij met het volledige vertrouwen van een kindergeest volledig in de Rivier van Leven onder. Ik weet dat de Heilige Geest mij brengt waar ik naar toe moet. Ik zal daarom iedere situatie als een gouden kans benutten om de ware alchemie te demonstreren door te handelen zonder een egoïstische reactie van de materiële wereld te verwachten. Door actie van reactie te scheiden en onvoorwaardelijk te geven, ga ik met de stroom van het LEVEN mee de oneindige oceaan van gelukzaligheid in. De aarde wordt getransformeerd door de alchemie van Onvoorwaardelijk Optimisme.

 

IK BEN méérop alle zeven stralen
In naam van Aartsengel Michael, Jezus Christus, Moeder Maria en Saint Germain, aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn gemoedstoestand en ik weet dat mijn toekomst een weerspiegeling zal zijn van mijn bewustzijn. Ik roep oceanen van violet licht op om in mijn hele wezen en wereld alle beelden en energie die het bewustzijn in stand houden om mijn spirituele groei uit te stellen vanwege wat er in het verleden gebeurd is of wat er in de toekomst nog zou kunnen gebeuren, te verteren. Ik aanvaard dat ondanks alles wat er in het verleden ook gebeurd is, de spirituele alchemie elke omstandigheid zal transformeren en een gouden toekomst tot stand brengen.

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda 1x of meer op, zo vaak je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik méérben, in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk verken, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Omdat ik mijn visie vervolmaak, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal mij bevrijden van visies van een mindere mij.
Omdat ik met het oog van Christus zie, zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik houd mij aan de wet van God zelf, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een brandende lamp, omdat ik iedereen mijn liefde schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur: het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onbaatzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds verder te verheffen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft allen een hoger doel dat iedereen heel maakt.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze bevrijdt ons van alle kleinigheden, zodat wij de roep van de vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid maakt alles in orde, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met een innerlijke blik, terwijl wij naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door elke straal meester te zijn, lijkt mijn toekomst op een schitterend nieuwe dag,
want ik heb de Middenweg gevonden, in wezen ben ik een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
Ik ben opnieuw geboren in de Geest, ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

O Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle mensen bewust van de ware kracht van onvoorwaardelijk optimisme. (3x).

OM MANI PADME HUM (9x of 33x).

Ik bevestig dat Aartsengel Michael en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de duistere geesten en de donkere energie van pessimisme.

Ik bevestig dat Aartsengel Michael en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de leugens van pessimisme.

Ik bevestig dat Aartsengel Michael en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van spirituele slavernij aan de krachten van pessimisme.

Ik bevestig dat Aartsengel Michael en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van materiële slavernij aan de machtselite die zo verblind wordt door de weerstand van hun ego dat ze alles in hun macht proberen te krijgen.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt om de toekomst te benutten door méér te ZIJN, de aarde te transformeren in het méérvan het koninkrijk van God.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn koninkrijk (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in de eeuwige stroom in de vorm van een 8 van de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven ben – en MEER. Ik verklaar mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid en ik beloof de toekomst met onvoorwaardelijk optimisme te benutten. Ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen en méér te ZIJN in iedere situatie. Ik beloof alle beperkingen te transcenderen, opdat ik in de stroom van de Rivier van Leven kan blijven. Ik beloof onvoorwaardelijk liefde te geven en nooit een beloning op aarde te verwachten, maar te geven vanwege de pure vreugde van het geven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat ik, nu en eeuwig, verzegeld ben in de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme. Ik bevestig dat alle mensen, nu en eeuwig, verzegeld zijn in de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme. Ik bevestig dat de aarde, nu en eeuwig, verzegeld is in de Vlam van Onvoorwaardelijk Optimisme. Amen.