INV08: Invocatie om het Verleden te ontstijgen

Roep het licht op om je te bevrijden van pijnlijke situaties en beperkingen uit het verleden

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de Vlam van Vergeving in… (beschrijf de persoonlijke of planetaire situaties die je wilt hullen in de Vlam van Vergeving.)

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik ga erin mee – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul – door jouw genade – de ruimte in mij, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
Ik zal – eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd het plan dat God met mij heeft.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Terwijl ik de oproep doe, valt er licht naar beneden en het roept de Christus in allen op.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt geopenbaard.
We beginnen – zonder zonde, één met God, wij zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo mooi, alles wordt nu in orde gemaakt.
De aarde is vrij – nu – voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN
en altijd méér – dan daarvoor vereer ik oprecht de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig – MEER; ik herstel daadwerkelijk de Levensstroom.Rivier van Leven, door de Zoon zijn de Vader en Moeder één.

 

Saint Germain, Ik houd onvoorwaardelijk van mijzelf
1. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn persoonlijke energieveld te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren, die ervoor zorgt dat ik me door pijn overmand voel wanneer ik aan bepaalde situaties uit mijn verleden denk. Ik ben bereid al die pijn los te laten, zodat ik objectief naar mijn verleden kan kijken en de illusies begin op te lossen die mijn vrijheid blokkeren. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

Wees gegroet Vlam van Genade (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vlam van Genade,
wis alle vergissingen in Christus’ naam uit.
We weten dat de kracht van jouw Licht
direct alles recht kan zetten.
En daarom roepen we het violette vuur op
om ons inzicht steeds verder te verdiepen.

O Saint Germain, maak iedereen bewust,
opdat we de roep naar Vrijheid kunnen volgen.
Want wanneer vergeving onze geest zuivert,
kunnen we elke vorm van strijd achter ons laten.
En wanneer wij allemaal de pijn loslaten,
zal jouw Gouden Eeuw op aarde heersen.

2. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op de ruimte tussen de atomen van mijn fysieke lichaam op te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die ziekten veroorzaakt en mij een fysieke band met het verleden geeft. Ik ben bereid het bewustzijn dat de grondslag van iedere ziekte vormt, los te laten, zodat ik mijn aandacht kan richten op spirituele groei in plaats van me bezig te houden met fysieke problemen. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

3. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn emotionele lichaam te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die emotionele littekens veroorzaakt, die ervoor zorgen dat ik me overmand door pijn voel als ik aan mijn verleden herinnerd word. Ik ben bereid alle emotionele pijn los te laten, zodat ik mijn verleden kan verwerken zonder me zo overweldigd te voelen dat ik het ga ontkennen om de pijn te verdoven. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

4. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn mentale lichaam te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die ervoor zorgt dat ik gevangen zit in gedachtepatronen die alsmaar doorgaan zonder ooit naar een oplossing te leiden. Ik ben bereid alle hypnotische gedachtepatronen los te laten, zodat ik de dualistische illusies die me gevangen houden in een eindeloze cyclus door dezelfde keuzes steeds maar weer te herhalen, kan doorzien en oplossen. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

5. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn identiteitslichaam te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die ervoor zorgt dat ik geloof dat ik tot in alle eeuwigheid verdoemd ben vanwege mijn fouten in het verleden. Ik laat de illusie los dat ik nooit aan mijn fouten kan ontsnappen en ik eis mijn ware identiteit als medeschepper naast God weer op. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

6. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn wezen te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die ervoor zorgt dat ik denk dat mijn problemen, door mijn fouten te ontkennen of te verdedigen, weg zullen gaan. Ik zie nu dat de enige manier om mijn verleden te boven te komen, is door ernaar te kijken en de les te leren die ik nodig heb. Als ik boven het bewustzijn uitstijg dat ervoor heeft gezorgd dat ik fouten heb gemaakt, ben ik helemaal vrij. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

7. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn wezen te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die ervoor zorgt dat ik geloof dat mij slecht voelen vanwege mijn fouten of mezelf straffen op de een of andere manier zal compenseren wat ik gedaan heb. Ik ben bereid deze illusie los te laten, zodat ik echt kan zien dat wanneer ik mijn lesje heb geleerd, een handeling niet langer een fout is, maar een opstap voor mijn spirituele groei wordt. En op dat punt moet ik simpelweg alle negatieve gevoelens over het verleden loslaten. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

8. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op mijn wezen te vullen en alle verkeerd gekwalificeerde energie te verteren die mij in spiritueel opzicht blind maakt. Help me mijn spirituele potentieel te zien en de visie die jij op de Gouden Eeuw en mijn rol daarin hebt. Ik besef nu dat vergeleken met mijn ware potentieel, geen enkele beperking uit mijn verleden van enig belang is. Ik zal het verleden niet laten voorkomen vrij te zijn mijn ware potentieel tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

9. Geliefde Saint Germain, ik roep vloedstromen van de violette vlam op en ik verzoek dat dit vermenigvuldigd wordt voor iedere persoon op de aarde. Laat de violette vlam alles voor anderen doen wat ik voor mezelf heb opgeroepen. Verteer de lasten van alle mensen, zodat zij het inzicht en de wil krijgen om boven hun verleden uit te stijgen. Maak hen bewust van de realiteit dat hun aandacht, zo lang zij niet vergeven hebben, een band met het verleden en met de mensen die hen gekwetst hebben, schept. Daarom is totale en onvoorwaardelijke vergeving de belangrijkste sleutel tot spirituele vrijheid. Ik ben bereid vrij te zijn en ik houd onvoorwaardelijk van mezelf in alle situaties in mijn verleden.

 

Ik ben vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn leven en mijn verleden. Ik aanvaard dat mijn bewustzijn de poortwachter is voor wat er mijn geest binnenkomt en daarom ben ik de enige die besluit hoe mijn verleden mijn heden en toekomst beïnvloedt. Ik herneem nu mijn macht om elke gehechtheid aan mijn verleden te boven te komen door mijzelf radicaal te vergeven. Ik aanvaard bewust de macht om elke gehechtheid aan mijn verleden op te geven en ik duik onvoorwaardelijk in de Rivier van Leven. Ik laat liefdevol ELKE gehechtheid aan mijn verleden los en ik roep het Ma-terlicht zelf op haar oorspronkelijke zuiverheid door de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving weer aan te nemen.

 

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda, tenminste 1x op; je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Jezus, ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen
1. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik alle verwachtingen kan loslaten dat het leven op een bepaalde manier moet verlopen. Want door mijn ego toe te staan onrealistische verwachtingen te creëren, schep ik de mogelijkheid om teleurgesteld te worden. En dan kan mijn ego de baas over mij zijn in een eindeloze cyclus van hoop en wanhoop. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

Wees gegroet Genadige Christus (na elk couplet herhalen):

O Jezus, wij hebben ogen om te zien
dat vergeving iedereen bevrijdt.
We weten dat vergeven de sleutel is
die ons bij het meesterschap brengt.
En dus keren we onze andere wang toe,
omdat wij op zoek zijn naar het innerlijke koninkrijk.

O Jezus, we zullen niemand oordelen.
We weten dat God een Meesterplan heeft.
Want omdat wij oogsten wat we gezaaid hebben,
leren we op de Heilige Stroom mee te gaan.
We geven nu pijn en schaamte op
en worden herboren in naam van Christus zelf.

2. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik de verwachting kan loslaten dat ik perfect moet zijn of nooit fouten mag maken. Want door perfectie van mezelf te verwachten, schep ik de mogelijkheid teleurgesteld te worden, wat leidt tot boosheid op mezelf. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

3. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik alle verwachtingen kan loslaten dat andere mensen perfect moeten zijn of nooit fouten mogen maken. Want door mij op de tekortkomingen van anderen te richten, geef ik mijn ego het excuus om de balk in mijn eigen oog te negeren. Ook schep ik de mogelijkheid verteerd te raken door boosheid op anderen, wat me juist bindt aan de mensen die mij pijn hebben gedaan. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

4. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik alle neigingen kan loslaten mij met mijn verleden en als mijn verleden te identificeren. Help mij in te zien dat wanneer ik mij met mijn verleden identificeer, mijn ego de baas kan zijn over mijn identiteit en mij kan laten geloven dat ik mij niet aan mijn oude zelfgevoel kan onttrekken. Het ego kan mij de angst aanjagen dat ik, als ik het verleden loslaat, mijn identiteit zal verliezen. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

5. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik elke emotionele gehechtheid aan mijn verleden, alle mentale overtuigingen dat ik het verleden nodig heb en elk gevoel van identificatie met het verleden, kan loslaten. Help mij in te zien dat mijn bewuste zelf een vonk is van het Wezen van God zelf, en daarom ben ik oneindig veel meer dan mijn verleden. Mijn bewuste zelf heeft het recht en de bekwaamheid om mij te laten stoppen me met het verleden te identificeren. Ik kan aan mijn verleden ontsnappen door de illusies van het ego en de dingen waar het ego aan gehecht is, los te laten. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

6. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik de manipulatie door mijn ego, andere mensen, de maatschappij en de krachten van de antichrist kan doorzien die me allemaal willen laten geloven dat ik mijn fouten uit het verleden niet simpelweg los kan laten. Help mij absoluut de realiteit te internaliseren dat ik de macht krijg elke gehechtheid aan mijn verleden los te laten door alle dualistische overtuigingen op te lossen! Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

7. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik de illusie kan loslaten dat ik mijn fouten moet verdedigen en moet proberen gelijk te krijgen in vergelijking met anderen. Mijn enige prioriteit is gelijk te krijgen in de ogen van God en daarom laat ik elk verlangen los om gelijk te krijgen van de mensen. Door het verlangen van mijn ego los te laten om gelijk te willen hebben volgens zijn eigen dualistische maatstaf, kan ik waarachtig mijn andere wang toekeren. Dit is de meester-sleutel om me te bevrijden van de dualistische strijd met andere mensen. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

8. Geliefde Jezus, vul mij met jouw Vredesvlam opdat ik elke angst kan loslaten dat mijn verleden het toneel klaar zet voor slechte gebeurtenissen in de toekomst. Help mij alle op angst gebaseerde gevoelens te overwinnen dat ik anderen moet straffen of de baas moet zijn over anderen om mezelf te beschermen. Ik besef nu dat de prins van deze wereld voortdurend probeert iedereen bij de dualistische strijd te betrekken door ons zover te krijgen dat wij de baas willen zijn over anderen en zij over ons. Geliefde Jezus, ik wijd me eraan jou te helpen deze eindeloze machtspelletjes te doorbreken. Daarom zal ik me niet tegen het kwaad verzetten, maar mijn andere wang toekeren, wat mensen mij ook aandoen. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

9. Geliefde Jezus, vul alle mensen met jouw Vredesvlam opdat zij geheeld kunnen worden, zoals ik heling voor mezelf heb opgeroepen. Help alle mensen contact te maken met hun hogere zelf en hun Goddelijke plan voor en Gods volmaakte visie op deze aarde te zien. Help ons het perspectief van Christus te krijgen, zodat wij kunnen inzien dat vergeleken met de schoonheid van Gods koninkrijk, de dingen uit ons verleden van minimaal belang zijn. Wanneer wij het verleden loslaten, kunnen wij een heerlijke toekomst voor onszelf creëren. We kunnen jouw voorbeeld van het kruis volgen door de spoken uit ons verleden op te geven en met Christus herrijzen. Ik ben bereid vrede te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van alle mensen in alle situaties in mijn verleden.

 

Ik ben vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn leven en mijn verleden. Ik aanvaard dat mijn bewustzijn de poortwachter is voor wat er mijn geest binnenkomt en daarom ben ik de enige die besluit hoe mijn verleden mijn heden en toekomst beïnvloedt. Ik herneem nu mijn macht om elke gehechtheid aan mijn verleden te boven te komen door mijzelf radicaal te vergeven. Ik aanvaard bewust de macht om elke gehechtheid aan mijn verleden op te geven en ik duik onvoorwaardelijk in de Rivier van Leven. Ik laat liefdevol ELKE gehechtheid aan mijn verleden los en ik roep het Ma-terlicht zelf op haar oorspronkelijke zuiverheid door de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving weer aan te nemen.

 

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda, tenminste 1x op; je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Aartsengel Michaël, ik houd onvoorwaardelijk van God
1. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik de absolute vastberadenheid kan ontwikkelen om nooit weer mijn verleden me te laten verhinderen hier beneden te zijn, wat ik Boven al ben. Help me in te zien dat ik niet naar de aarde ben gekomen om vast te komen zitten in kleinburgerlijk gekibbel met anderen of in een nooit eindigende strijd met mijn eigen ego. Ik kwam hier om mijn Godvlam tot uitdrukking te brengen en ik zal niets in de weg daarvan laten staan. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

Wees gegroet Almachtige Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, bevrijd al het leve
van alles wat leidt tot oorlog en twisten.
Ontmasker de krachten die zich juist verbergen
achter de angst en trots van ons ego.
Zuiver ons innerlijke zicht van blindheid.
Laat alles zichtbaar zijn in de waarheid en het licht.

Aartsengel Michaël, laat jouw macht
alle duisternis nu op dit moment vernietigen.
Snijd alle mensen los van angst.
Verteer nu alle onwil om te vergeven.
Laat de aarde opstaan uit de nacht
en houd haar altijd in jouw licht.

2. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik elke wrok tegen God kan overwinnen voor het feit dat ik leef en de pijnlijke situaties die ik in mijn verleden heb ervaren. Ik besef dat ik mijn verleden gecreëerd heb als de weerspiegeling van mijn bewustzijnsstaat en ik ben bereid boven mijn vroegere zelf te gaan staan. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

3. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik elke wrok tegen God kan loslaten, omdat mijn ego denkt dat hij Zijn wil aan me opdringt. Ik besef dat Gods wil de wil van mijn eigen hogere Wezen is. Daarom heb ik die situaties in mijn verleden uitgekozen om mij de maximale kans tot groei te geven. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

4. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik alle gevoelens kan loslaten dat God mij de schuld geeft en mij voor mijn fouten wil straffen. Ik besef dat God wil dat ik hier beneden alles ben, wat ik Boven ben en daarom word ik al vergeven op het moment dat ik mijn dualistische illusies opgeef die ervoor hebben gezorgd dat ik die fouten maakte. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

5. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik elke wrok tegen God kan loslaten, omdat hij me mensen liet ontmoeten die mij in het verleden hebben gekwetst. Ik besef dat ik ervoor heb gekozen bij deze mensen in de buurt te zijn om ons allen de kans te bieden om ons te bevrijden door elkaar deze keer te vergeven. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

6. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik elke wrok tegen God kan loslaten dat hij mij niet beschermt tegen slechte mensen. Ik besef dat ik heb gekozen bij deze mensen in de buurt te zijn om het kwaad zichtbaarder te maken, zodat zij de keuze konden maken tussen goed en kwaad. Ik wilde hen helpen om voor de vrijheid te kiezen of geoordeeld en van de aarde verwijderd te worden. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

7. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik de illusie kan loslaten dat ik degenen moet vergelden die mij pijn hebben gedaan. Ik besef dat God de absolute wet gecreëerd heeft dat alle mensen zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Daarom kan ik alle wraak aan God overlaten, want hij zal dit zeker vergelden. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

8. Geliefde Aartsengel Michaël, vul mij met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat ik alle verlangens kan loslaten dat andere mensen gestraft moeten worden of naar de hel gestuurd. Ik besef dat God wil dat alle mensen vrij zijn en door anderen niet te vergeven, weerhoud ik mij er alleen maar van om het koninkrijk van God binnenin mij in te gaan. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

9. Geliefde Aartsengel Michaël, vul alle mensen met jouw Vlam van het Liefhebben van Gods Wil opdat wij de waarheid kunnen zien dat jij de macht hebt in een oogwenk alle duisternis van de aarde te verwijderen. Maar omdat God ons heerschappij over de aarde heeft gegeven, kun jij die macht alleen maar gebruiken, wanneer wij jou het gezag geven dat te doen. En dat kunnen wij alleen maar doen wanneer wij bereid zijn alle negatieve gevoelens en dualistische overtuigingen los te laten die ons aan die duistere krachten binden. Enkel wanneer wij bereid zijn onvoorwaardelijke vergeving te schenken, kun jij de krachten verwijderen die ons bij eindeloze cycli van elkaar kwetsen en straffen betrekken. Ik ben bereid heerschappij te hebben en ik houd onvoorwaardelijk van God in alle situaties in mijn verleden.

 

Ik ben vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn leven en mijn verleden. Ik aanvaard dat mijn bewustzijn de poortwachter is voor wat er mijn geest binnenkomt en daarom ben ik de enige die besluit hoe mijn verleden mijn heden en toekomst beïnvloedt. Ik herneem nu mijn macht om elke gehechtheid aan mijn verleden te boven te komen door mijzelf radicaal te vergeven. Ik aanvaard bewust de macht om elke gehechtheid aan mijn verleden op te geven en ik duik onvoorwaardelijk in de Rivier van Leven. Ik laat liefdevol ELKE gehechtheid aan mijn verleden los en ik roep het Ma-terlicht zelf op haar oorspronkelijke zuiverheid door de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving weer aan te nemen.

 

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda, tenminste 1x op; je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Moeder Maria, ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht
1. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat dit ervoor zorgt dat wij de fysieke gevolgen van onze eigen keuzes onder ogen krijgen. Help ons te erkennen dat het Ma-terlicht ontworpen is om een spiegel te zijn die ons de fysieke manifestatie van onze eigen bewustzijnsstaat weerspiegelt. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

Wees gegroet Helende Moedervlam (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, help ons in te zien
dat anderen vergeven ons bevrijdt.
Vergeving heelt iedere ziel
en maakt zo iedereen heel.
In heelheid zijn we allen één
en zo behalen wij de overwinning.

O Moeder Maria, we houden echt
van ons hogere Wezen Boven.
En daarom beloven wij de heerschappij te nemen
en Gods koninkrijk naar dit land te brengen.
Omdat we nu de visie van God zelf begrijpen,
bevrijden we het Moederlicht.

2. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat ons ego denkt dat dit zorgt voor het lijden op aarde. Help ons in te zien dat het Ma-terlicht enkel de vorm kan aannemen die er door de medescheppers van God op wordt geprojecteerd, dus wij creëren ons eigen lijden. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

3. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat wij heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat ons ego denkt dat de materie zelf ons de vrijheid onthoudt om te doen wat wij willen. Help ons in te zien dat we, als wij de dualistische illusies van ons ego overwinnen, heerschappij over de aarde zullen krijgen. Voor ons ego is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

4. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat ons ego denkt dat we gestraft worden voor onze zonden uit het verleden. Help ons te erkennen dat wij onszelf straffen door naar ons ego en de valse leraren van de antichrist te luisteren. Toch kunnen we vrij zijn door naar ons hogere zelf en spirituele leraren te luisteren. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

5. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat het ons lichaam vatbaar maakt voor ziekten, aftakeling en de dood. Help ons te erkennen dat ons lichaam onze bewustzijnsstaat reflecteert en dat wij boven alle lichamelijke beperkingen zullen uitkomen door te transcenderen. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

6. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat het lijkt alsof wij ons brood moeten verdienen in het zweet des aanschijns. Help ons te erkennen dat de Vader ons met het grootste plezier het koninkrijk geeft, maar dat wij het alleen maar kunnen ontvangen wanneer wij ons bevrijden door ons niet te hechten aan de dingen op deze wereld. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

7. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat ons ego denkt dat we enkel gelukkig kunnen zijn wanneer de omstandigheden in de buitenwereld volmaakt zijn. Help ons te erkennen dat geluk een innerlijke keus is die niet afhangt van omstandigheden in de buitenwereld. Wij kunnen aan ons verleden ontkomen door onvoorwaardelijke vergeving en we kunnen onze toekomst verbeteren door onvoorwaardelijke overgave aan de wil van ons hogere Wezen. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

8. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en alle haat tegen het Ma-terlicht kunnen overwinnen, omdat ons ego denkt dat het niet in onze macht ligt de omstandigheden op aarde te veranderen. Help ons te erkennen dat wij enkel machteloos zijn wanneer wij ons ego toestaan ons van God te scheiden. Met God is alles mogelijk en door te accepteren dat wij medescheppers zijn die hier zijn om Gods koninkrijk te openbaren, hernemen wij onze macht om heerschappij over de aarde te krijgen. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

9. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en de absolute waarheid beseffen dat het vasthouden aan ons verleden voorkomt dat wij een overvloedig leven ontvangen. Door niet meer vast te houden aan de dingen uit ons verleden, openen wij de deur naar het koninkrijk van God. Help ons de macht te begrijpen die het vasthouden aan het volmaakte concept heeft voor ons, voor elkaar en onze planeet, zodat wij maar één doel voor ogen kunnen hebben en onze hele planeet laten vullen met Licht. Ik ben bereid een overvloedig leven te leiden en ik houd onvoorwaardelijk van het Ma-terlicht in alle situaties in mijn verleden.

 

Ik ben vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria aanvaard ik nu de volle verantwoordelijkheid voor mijn leven en mijn verleden. Ik aanvaard dat mijn bewustzijn de poortwachter is voor wat er mijn geest binnenkomt en daarom ben ik de enige die besluit hoe mijn verleden mijn heden en toekomst beïnvloedt. Ik herneem nu mijn macht om elke gehechtheid aan mijn verleden te boven te komen door mijzelf radicaal te vergeven. Ik aanvaard bewust de macht om elke gehechtheid aan mijn verleden op te geven en ik duik onvoorwaardelijk in de Rivier van Leven. Ik laat liefdevol ELKE gehechtheid aan mijn verleden los en ik roep het Ma-terlicht zelf op haar oorspronkelijke zuiverheid door de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving weer aan te nemen.

 

Zeg het volgende decreet, inclusief de coda, tenminste 1x op; je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle mensen, vooral in het Midden-Oosten, bewust van de ware kracht van onvoorwaardelijke vergeving (3x).

OM MANI PADME HUM (9x of 33x).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de duistere geesten en de duistere energie van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de leugens van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van spirituele slavernij aan de krachten van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van materiële slavernij aan de machtselite van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt om elkaar te vergeven en méér te ZIJN, de aarde te transformeren in het méér van het koninkrijk van God.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Genade (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld word in de eeuwige stroom in de vorm van een 8 van de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest lief en ik beloof om hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven al ben – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en ik beloof God, mezelf en al het leven onvoorwaardelijk te vergeven. Ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen en in iedere situatie méér te ZIJN. Ik beloof alle beperkingen te transcenderen opdat ik in de stroom van de Rivier van Leven kan blijven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat ik, nu en tot in eeuwigheid, verzegeld word in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Ik bevestig dat alle mensen, nu en tot in eeuwigheid, verzegeld worden in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Ik bevestig dat de aarde, nu en tot in eeuwigheid, verzegeld wordt in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Amen.