INV07: Invocatie voor Integratie

Een invocatie die gemaakt is om je te helpen de integratie tussen je Hogere Wezen en je lagere wezen weer op te eisen

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte Christusvisie in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik stroom – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul mijn ruimte – met jouw genade, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
IK zal eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd mijn Godplan.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Omdat ik roep – valt er licht en het verhoogt de Christus in allen.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt onthuld.
We beginnen – zonder zonde, één met God, we zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo schitterend, alles wordt nu rechtgezet.
De aarde is nu vrij – om voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN.
Altijd méér – dan voorheen, vereer ik waarlijk de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig MEER, ik herstel waarlijk de Levensstroom.
Rivier van Leven, door de Zoon, zijn Vader, Moeder als één.

 

IK BEN een Wezen met een doel
1. Ik weerleg de leugen dat ik een apart wezen ben dat helemaal alleen in een materieel universum is, waarin alles en iedereen vijandig naar me is. Ik zie dat dit het wereldbeeld van mijn ego is en van het collectieve ego en daar maak ik mij nu van los.

Wees gegroet Hoogste Liefde (na elk couplet herhalen):

In verbinding met mijn hoogste liefde
ken ik mijn Wezen Boven.
En door de liefde die ik nu voel,
weet ik dat dit wezen echt is.
Ik weet dat ik dit in werkelijkheid ben
en met die wetenschap ben ik vrij.

Ik aanvaard nu mijn Heilige Zoektocht
om het allerbeste van God op aarde te brengen.
Ik beveel het Moederlicht
om nu de dingen Recht te zetten.
O God, jouw licht zal altijd schijnen.
De aarde is geheel en al van jou.

2. Ik weerleg de leugen dat je God niet in het materiële universum kunt vinden. Ik aanvaard het feit dat zonder God niets gemaakt werd dat gemaakt is en daarom is Gods wezen overal en in alles aanwezig.

3. Ik weerleg de leugen dat enig deel van Gods schepping ooit van God gescheiden zou kunnen worden. Ik zie in dat dit een illusie is, de fundamentele illusie van het ego en ik weiger mezelf gescheiden van mijn God te zien.

4. Ik weerleg de leugen dat ik de schepping van een ver verwijderd wezen in de lucht ben die mij schiep en mij vervolgens naar een vijandig universum heeft gestuurd. Ik aanvaard de waarheid dat de kern van mijn wezen mijn bewuste zelf is, die een individualisatie van Gods Wezen zelf is.

5. Ik aanvaard nu dat ik niet door een ver verwijderd wezen in de lucht geschapen ben. Ik ben de individualisatie van een spiritueel Wezen, dat een individualisatie van God is.

6. Ik aanvaard dat mijn lagere wezen een verlengstuk van mijn hogere Wezen is. Ik zie dat het grotere, spirituele Wezen – dat ik ben – een verlengstuk van zichzelf naar het materiële universum heeft gestuurd om samen Gods koninkrijk op aarde te scheppen.

7. Ik zie dat de kern van mijn lagere wezen het bewuste zelf is en dat die de vaardigheid heeft zichzelf te herkennen in alles wat hij uitkiest. Daarom kan ik mezelf zien als een verlengstuk van mijn spirituele Wezen of als een apart wezen.

8. Ik zie dat het de rol van mijn bewuste zelf is de identiteit op te bouwen die het fundament onder mijn medescheppende inspanningen in de materiële wereld is. Mijn identiteit bepaalt hoe ik mij op deze wereld tot uitdrukking breng en hoe ik op deze wereld reageer.

9. Ik zie nu dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat ik naar de aarde kwam om mijn spirituele individualiteit te vermenigvuldigen en die daarna te gebruiken om de heerschappij over het materiële universum te nemen. De allerhoogste bedoeling voor mijn leven is mijn spirituele identiteit in de vorm tot uitdrukking te brengen om zo een onschatbare bijdrage te leveren aan het opbouwen van Gods koninkrijk.

1. Keel, Solar plexus (de stroom in de vorm van een 8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN een heel Wezen
1. Ik weerleg de leugen dat mijn lagere wezen gescheiden zou kunnen worden van of in strijd zou kunnen zijn met mijn hogere Wezen. Ik zie dat dit een illusie is, gecreëerd door het ego, en ik aanvaard dat mijn bewuste zelf niet het ego is, maar veel meer dan het ego ooit zou kunnen zijn.

Wees gegroet Hoogste Liefde (na elk couplet herhalen):

In verbinding met mijn hoogste liefde
ken ik mijn Wezen Boven.
En door de liefde die ik nu voel,
weet ik dat dit wezen echt is.
Ik weet dat ik dit in werkelijkheid ben
en met die wetenschap ben ik vrij.

Ik aanvaard nu mijn Heilige Zoektocht
om het allerbeste van God op aarde te brengen.
Ik beveel het Moederlicht
om nu de dingen Recht te zetten.
O God, jouw licht zal altijd schijnen.
De aarde is geheel en al van jou.

2. Ik kijk nu naar mijn leven op aarde in het algemeen en ik zie dat wat de meeste mensen leven noemen eenvoudig een zinloos najagen van ijdelheid of een onzinnige poging om hun innerlijke leegheid te bedekken, is.

3. Ik zie dat de wens om iets in de materiële wereld te bezitten, enkel om het bezit ervan zelf, ijdelheid is en nooit mijn innerlijke verlangen naar betekenis en zingeving tevreden kan stellen. Ik kan enkel iets zinvols vinden door mij weer met mijn eigen hogere Wezen te verbinden.

4. Ik zie dat de poging om mijn innerlijke leegheid te bedekken, de wanhopige poging van mijn ego is om mijn aandacht van de oorzaak van die leegheid af te leiden, namelijk dat het ego een kunstmatige scheiding tussen mijn lagere en mijn hogere Wezen heeft gecreëerd.

5. Ik zie nu dat de ENIGE manier om mij tevreden, gelukkig en rustig te voelen is door mij weer met mijn Spirituele Zelf te verbinden en een heel wezen te zijn, dat zoals Boven, zo beneden is.

6. Ik verklaar nu dat ik bereid ben elke verdeeldheid in mijn wezen te overwinnen. Ik ben bereid de illusie van mijn ego dat ik gescheiden van anderen en alleen ben, te ontstijgen.

7. Ik ben bereid om degene te ZIJN waartoe ik geschapen werd, namelijk medeschepper met mijn God die naar de aarde is gekomen om de heerschappij te nemen en te helpen Gods koninkrijk op te bouwen.

8. Ik ben bereid bij mezelf te beginnen. Ik ben bereid de heerschappij over mijn lagere wezen te gaan nemen.

9. Ik aanvaard, dat mijn lagere wezen op één lijn met mijn hogere Wezen moet komen om mij heel te maken, één moet worden met mijn hogere Wezen. En om dit te laten gebeuren, moet mijn bewuste zelf besluiten de heerschappij te nemen en mijn lagere wezen op één lijn brengen met wie ik in werkelijkheid ben.

2. Derde Oog, Sacraal Chakra (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN vrij in mijn eigen hogere wil
1. Ik weerleg de kromme leugen dat naar Gods wil luisteren betekent dat ik mijn vrije wil moet opgeven. Ik zie dat ik alleen de onvrije wil van mijn ego moet opgeven.

Wees gegroet Hoogste Liefde (na elk couplet herhalen):

In verbinding met mijn hoogste liefde
ken ik mijn Wezen Boven.
En door de liefde die ik nu voel,
weet ik dat dit wezen echt is.
Ik weet dat ik dit in werkelijkheid ben
en met die wetenschap ben ik vrij.

Ik aanvaard nu mijn Heilige Zoektocht
om het allerbeste van God op aarde te brengen.
Ik beveel het Moederlicht
om nu de dingen Recht te zetten.
O God, jouw licht zal altijd schijnen.
De aarde is geheel en al van jou.

2. Ik weerleg de kromme leugen dat God een dictator is die mijn creativiteit wil inperken en mij mijn vrije wil wil ontnemen. Ik zie dat mijn ego en de prins van deze wereld mij mijn vrije wil willen ontnemen.

3. Ik zie nu in dat God geen boos en ver verwijderd wezen in de lucht is. God is mijn eigen hogere Wezen, mijn spirituele zelf. En mijn eigen hogere Wezen heeft niet de wens om mij te beperken of mijn keuzevrijheid af te nemen.

4. Ik zie nu in dat mijn eigen hogere Wezen alleen maar het beste voor mij wil. Ik zie ook in dat mijn eigen hogere Wezen meer weet dan mijn ego en daarom weet dat ik alleen maar gelukkig kan zijn wanneer ik heel ben.

5. Ik weerleg de kromme leugen dat het mogelijk is een of andere vorm van geluk, vrede of vervulling op deze wereld te vinden. Ik zie dat het waar is dat ik nooit gelukkig kan zijn zolang ik gescheiden van mijn eigen hogere Wezen ben.

6. Ik weerleg de kromme leugen dat ik alleen maar vrij en creatief kan zijn door tegen Gods wil of Gods wet in te gaan. Ik besef dat ik pas ware vrijheid kan ervaren wanneer ik tot uitdrukking breng wie ik ben, wanneer alles wat ik in de materiële wereld doe een uitdrukkingsvorm is van mijn spirituele identiteit.

7. Ik zie nu in dat mijn menselijke ego en de prins van deze wereld erin geslaagd zijn de mensheid te misleiden door hen te laten geloven in de illusie van gescheidenheid. Daardoor besteden mensen vele levens aan een onmogelijke zoektocht die nooit geluk en gemoedsrust kan opleveren.

8. Ik zie dat er iemand moet zijn die een standpunt inneemt en durft te roepen: “Maar de keizer heeft niks aan!” Iemand moet het aandurven om de misvatting van de illusie van gescheidenheid bloot te leggen.

9. Ik kies er nu voor de bereidheid te tonen de open deur te zijn om de waarheid naar deze wereld te brengen. Ik ben bereid te getuigen van de hoogste waarheid die ik zie. Ik ben bereid mijn spirituele licht naar de mensen te laten schijnen, zodat ze kunnen zien dat er iets achter die sluier van gescheidenheid zit.

3. Kruin, Stuit (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN heel, zo Boven, zo beneden
1. Ik ben vastbesloten heel te worden. Ik ben vastbesloten alle verdeeldheid in mijn lagere wezen te overwinnen die mij verhindert de open deur voor mijn spirituele zelf en de geascendeerde meesters te zijn.

Wees gegroet Hoogste Liefde (na elk couplet herhalen):

In verbinding met mijn hoogste liefde
ken ik mijn Wezen Boven.
En door de liefde die ik nu voel,
weet ik dat dit wezen echt is.
Ik weet dat ik dit in werkelijkheid ben
en met die wetenschap ben ik vrij.

Ik aanvaard nu mijn Heilige Zoektocht
om het allerbeste van God op aarde te brengen.
Ik beveel het Moederlicht
om nu de dingen Recht te zetten.
O God, jouw licht zal altijd schijnen.
De aarde is geheel en al van jou.

2. Ik besef nu dat de ware ik ervoor koos naar de aarde te komen. Maar ik ben hier niet gekomen om me in een zinloze jacht op de ‘dingen van deze wereld’ te verliezen. Ik kwam hier met een doel en dat doel is mijn hoogste liefde.

3. Ik breng mijn zelf, mijn bewuste zelf, weer op één lijn met mijn hoogste liefde. Ik laat die liefde mijn lagere wezen binnendringen en alles wat er niet aan gelijk is, alles wat haar stroom en uitdrukkingsvorm op deze wereld zou beperken, verteren.

4. Ik weerleg de kromme leugen dat mijn eigen lagere wezen en de materiële wereld de vijanden van mijn spirituele groei zijn. Ik aanvaard de waarheid dat ik niet de allermeeste spirituele groei kan bereiken door mijn bewuste zelf te straffen en beperkingen op te leggen. Want hoe kan mijn bewuste zelf verdeeldheid overwinnen door hem te beperken?

5. Ik aanvaard dat de meester-sleutel voor spirituele groei is dat mijn bewuste zelf weet en accepteert wie IK BEN. En vervolgens moet ik de IK BEN zich onbeperkt door mijn lagere wezen heen tot uitdrukking laten brengen. Ik moet de Rivier van Leven door mijn wezen laten stromen.

6. Ik aanvaard dat ik alleen maar aan mijn reden van bestaan en mijn reden om op aarde te komen, kan voldoen wanneer er een stroom in de vorm van een 8 tussen mijn hogere en lagere wezen bestaat. Zo weerleg ik de kromme leugen dat mijn lagere wezen, de materiële wereld en het Moederlicht vijanden van spirituele groei zijn en dat de vrouwelijke polariteit onderdrukt moet worden.

7. Ik aanvaard nu de waarheid dat mijn eigen lagere wezen de sleutel tot groei voor mijn hogere Wezen en mijn uitdrukkingsvorm in de materiële wereld is. Dus is het Moederlicht niet mijn vijand, maar mijn grootste bondgenoot. Want als mijn bewuste zelf op één lijn is met mijn spirituele zelf, zal het Moederlicht haar hoogste potentieel in mijn persoonlijke leven en in mijn wereld liefdevol tot uitdrukking brengen.

8. Ik weerleg nu de leugen van de verkeerde leraren op deze wereld, de leugen van het verkeerde pad, waarvan zij beweren dat die tot verlossing kan leiden wanneer ik mijn ego mijn spirituele bezigheden laat regelen. Ik weiger de brede weg te volgen die de mensen laat denken dat ze spiritueel kunnen groeien zonder zich van hun ego af te scheiden of de illusie van gescheidenheid te overwinnen.

9. Ik dompel me nu volledig onder in het ware spirituele pad, de Rivier van Leven zelf. Ik laat mijn bewuste zelf nu versmelten met mijn spirituele zelf en ik laat de echtheid van mijn spirituele zelf alle onechtheid in mijn lagere wezen wegbranden. Ik laat de volmaakte integratie van mijn hogere met mijn lagere wezen, van de mannelijke met de vrouwelijke polariteiten in mijn wezen, nu spontaan verschijnen.

Ik laat nu mijn bewuste zelf – ik sta het mezelf toe – mijn ware identiteit vrolijk tot uitdrukking te brengen en ik laat de creativiteit die ik van God heb gekregen vrij door alle aspecten van het leven in mijn innerlijk en mijn leven in de buitenwereld heen stromen. Dan ben ik heel, ben ik vrij. Ik ben één Wezen, zo Boven, zo beneden en ik eis mijn recht op Eén Wezen op aarde te zijn. Dan zeg ik met Boeddha en de Goddelijke Moeder: VAJRA (3x, 9x of 33x)

 4. Gecombineerd (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

O Moeder Maria, ik ben heel in de Rivier van Leven
In het begin was er alleen eenzijn tussen de twee polariteiten van Zijn, de Vader en de Moeder, het mannelijke en het vrouwelijke. Toen ik voor de eerste keer naar de aarde afdaalde stond mijn bewuste zelf op dezelfde manier op één lijn met de wil en het doel van mijn spirituele zelf.

Door de zondeval en doordat ik mijn ego creëerde en in de illusie van gescheidenheid begon te geloven, verloor ik deze integratie. En sindsdien ervaar ik een deling tussen mijn hogere en lagere wezen. Ik zie nu dat het ware doel van het spirituele pad is terug te keren naar die staat van integratie, de staat van heel-zijn. Wanneer ik heel ben, is mijn lagere wezen een volmaakte uitdrukkingsvorm van mijn hogere Wezen en dan kan het Levenslicht, de Rivier van Leven, door mijn Wezen heen stromen.

Ik zie nu dat mijn lagere wezen, mijn bewuste zelf, naar deze wereld is gekomen om creativiteit tot uitdrukking te brengen en vrije keuzes te maken. Maar ik zie ook dat mijn creativiteit alleen vrij kan stromen, wanneer mijn bewuste zelf op één lijn is met de wil en het doel van mijn eigen hogere Wezen, mijn spirituele zelf.

Daarom zie ik nu wel in dat de ware oorzaak dat ik tot gescheidenheid verviel, was dat ik in de leugen ging geloven dat God een tiran is die mijn creativiteit wil beperken en mij mijn vrije wil ontnemen. Ik ben gaan geloven dat ik alleen door tegen mijn eigen hogere wil, mijn eigen hogere Wezen, in te gaan pas echt vrij en creatief kon worden. Ik zie nu wel in dat ik, wanneer mijn bewuste zelf tegen mijn eigen hogere Wezen ingaat, onvermijdelijk een deling in mijn wezen creëer en dan word ik een huis dat innerlijk verdeeld is. Dit maakt het mij onmogelijk gemoedsrust te vinden en mij tevreden te voelen omdat ik weet dat ik ben zoals ik hier moest zijn. Daarom zal ik mij, zolang ik deze verdeeldheid laat blijven bestaan, nooit voldaan voelen.

Ik verbind me nu opnieuw met mijn hoogste liefde, die mijn liefde voor het oorspronkelijke doel is waartoe ik op aarde ben gekomen, namelijk om mijn licht te delen en mijn ware creativiteit tot uitdrukking te brengen. Daarom geef ik mezelf volledig over aan het enig ware pad van spirituele groei, namelijk het pad van integratie van mijn hogere met mijn lagere wezen. Ik ga van het verkeerde pad af dat zegt dat de vrouwelijke polariteit in mijn wezen, mijn bewuste zelf, de vijand van spirituele groei is en beheerst en onderdrukt moet worden. Ik zie nu in dat de verkeerde leraren mij eerst hebben bedrogen om mij mijn vrije wil verkeerd te laten gebruiken door tegen mijn hogere wil in te gaan. Daarna lieten ze me geloven dat ik alleen maar verkeerde keuzes kan maken en daarom zou ik hen en mijn ego mijn keuzes moeten laten regelen.

Ik besef nu dat de ware vijand van mijn groei de leugen is dat ik alleen maar gered kan worden door mijn ego of de verkeerde leraren de macht over mijn bewuste zelf te geven. Daarom beloof ik op te houden mijn ware identiteit te ontkennen en mijn ware creativiteit te beperken. Ik zie dat als mijn bewuste zelf eenmaal beseft en aanvaardt dat hij de individualisatie is van mijn spirituele zelf, ik juiste keuzes ga maken. Daarom probeer ik, in plaats van te proberen mijn bewuste zelf te beperken, nu mijn Bewuste zelf te bevrijden om te zijn wie ik waarlijk ben, wie ik in Gods werkelijkheid al ben.

Daarom laat ik liefdevol alle illusies van mijn ego los en dompel mij onder in de stroom van de Rivier van Leven zelf. Ik houd ermee op aan de illusies van mijn ego vast te houden en ik laat mijn oog zich op één doel richten volgens de Christusvisie opdat ik mijn goddelijke plan kan zien en de creativiteit die ik van God heb gekregen als mijn geschenk aan al het leven laat stromen. Op die manier aanvaard ik mijn heelheid en mijn vrijheid om hier beneden alles te Zijn wat ik Boven ben – en MEER.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen van de geesten en de energie van verdeeldheid zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen van de leugens van verdeeldheid zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen van spirituele slavernij aan de krachten van verdeeldheid zuiveren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen van materiële slavernij aan de machtselite van verdeeldheid zuiveren.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom BEN IK de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die iedere natie en Moeder Aarde van verdeeldheid zuivert.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Liefde (3x). Amen.

In de naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat IK verzegeld BEN in de eeuwige stroom in de vorm van een 8 van de Onvoorwaardelijke Liefde van God, de Vader, verenigd met de Koesterende Liefde van God, de Moeder. Ik heb de aarde en al het leven lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat IK Boven al BEN – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn Godvlam en ik beloof de open deur te ZIJN, zodat het zonlicht van mijn IK BEN Aanwezigheid zonder beperkingen door mijn Wezen stroomt. Dan BEN IK de Zon van God op aarde, IK BEN de open deur die niemand kan sluiten. Ik bevestig dat de Onvoorwaardelijke Liefde van God de Vader door mij tot uitdrukking wordt gebracht als de Koesterende Liefde van God de Moeder die al het leven in zichzelf transcenderende Liefde verzegelt.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat het méér van de Rivier van Leven, nu en eeuwig, door mijn wezen stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en eeuwig, door het wezen van alle mensen stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en eeuwig, door het Wezen van Moeder Aarde stroomt. Amen.