INV05: Invocatie om Jezelf Lief te Hebben

Een prachtige en hartverwarmende rozenkrans om de blokkades te overwinnen die voorkomen dat je van jezelf houdt en accepteert dat God van jou houdt

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in … (Voeg hier een persoonlijk gebed in.)

God is Vader en Moeder
God is Vader en Moeder, God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.
Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons vrij van elke strijd te maken.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en daarom wordt onze overwinning behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien dat eenzijn realiteit is
en in dat eenzijn zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
En nu wordt de aarde werkelijk geheeld en alle leven in Gods volmaaktheid verzegeld.
God is Vader, God is Moeder, Wij zien God in elkaar.

 

IK BEN een Kind van Liefde
1. Wanneer ik naar de uitgestrektheid van de nachtlucht kijk, weet ik dat het Wezen dat de Melkweg schiep een onbegrensd vermogen moet hebben om schoonheid en volmaaktheid te scheppen. Daarom BEN IK ook geschapen als een prachtig en volmaakt Wezen, want IK BEN geschapen naar het beeld en de gelijkenis van mijn God. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

Wees gegroet Onvoorwaardelijke Liefde (na elk couplet herhalen):

Geen voorwaarden in Gods Liefde,
die voor altijd van Boven stroomt.
IK BEN in Gods Heilige stroom.
Ik weet dat ik bemind word.
Ik houd van mijn Zelf en IK BEN vrij
de Zon van Liefde op aarde te ZIJN.

Mijn Liefde voor het leven zal altijd groeien
en in alle leven hier beneden vloeien.
Me verbergen tracht ik nu niet meer.
Angst en hoogmoed, door Gods Liefde verteerd.
Gods kinderen worden bevrijd om
De Zon van God te ZIJN, voor altijd.

2. Ik weet dat Mijn Goddelijke Vader mij schiep met een Goddelijke individualiteit die ongeëvenaard mooi is. Ik weet dat God, mijn Vader, met een oneindige en onvoorwaardelijke Liefde van mij houdt. Ik weet dat God van mij houdt als van zichzelf, want IK BEN een verlengstuk van hem. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

3. Ik weet dat mijn Goddelijke individualiteit in mijn IK BEN Aanwezigheid zetelt die in de spirituele wereld verblijft. De spirituele wereld bestaat uit hogere vibraties dan de stoffelijke wereld en daarom kan niets wat mij op aarde overkomen is, mijn Goddelijke individualiteit beïnvloeden. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

4. Wanneer ik de schoonheid van een zonsondergang of een slapende baby zie, weet ik dat de aarde het vermogen heeft Gods schoonheid en volmaaktheid uit te drukken. Maar ik zie ook dat de aarde momenteel die volmaaktheid niet laat zien. Toch weet ik dat geen enkele onvolkomenheid op aarde mijn Goddelijke individualiteit kan aantasten. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

5. Ik weet dat niets, wat iemand mij aandoet en geen enkele fout die ik ooit op aarde zou kunnen maken de schoonheid van mijn Goddelijke individualiteit teniet kan doen. Ik zie nu in dat Gods liefde voor mij onvoorwaardelijk is, namelijk dat geen enkele omstandigheid mij Gods liefde niet waard zou kunnen maken. IK BEN het waard door het feit dat God mij naar zijn beeld schiep en IK BEN even het beminnen waard, als toen ik pas geschapen was. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

6. Ik weet dat God mijn Vader mij schiep uit zijn verlangen méér te ZIJN. Het verlangen om méér te ZIJN is Onvoorwaardelijke Liefde en daarom BEN IK een Kind van Liefde, een uitdrukking van Gods Liefde. Omdat ik Gods Volmaakte Liefde voor mij aanvaard, word ik bevrijd van de angsten van het ego om Liefde niet waard te zijn. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

7. Ik weet dat mijn IK BEN Aanwezigheid een uitdrukking van Gods verlangen is om méér te ZIJN. In het verre verleden keek mijn IK BEN Aanwezigheid neer op de aarde en wilde graag een verlengstuk van zichzelf hier naar toezenden om Gods Liefde te brengen. Daarom BEN IK hier om mijn bijzondere uitdrukking van Gods Liefde te brengen om de duisternis op aarde te vervangen. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

8. Ik weet dat ik, omdat mijn Liefde door de machten van de antiliefde werd afgewezen, tot de conclusie kwam dat men mijn Liefde niet wilde en dat ik zou moeten stoppen om die uit te drukken. Ik redeneerde zelfs dat als niemand mijn Liefde wilde, het wel moest betekenen dat ik niet het beminnen waard ben, dat ik toch geen Kind van Liefde ben. Ik besef nu dat de afwijzing van mijn Liefde niet veranderd heeft wie IK BEN. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

9. Ik besef nu dat Goddelijke Liefde een aantrekkingskracht is die mij steeds dichter naar God toe trekt door mij boven elke omstandigheid uit te tillen die mij van mijn bron scheidt. Ik neem nu het vreugdevolle besluit om te stoppen mij tegen deze kracht te verzetten. Ik kom nu met heel mijn hart dichter bij mijn God en mijn God komt mij naderbij. IK BEN een Zon die Goddelijke Liefde uitstraalt in elke situatie die ik tegenkom. Aartsengel Michaël, ik laat alle antiliefde los en IK BEN schoongewassen door de Levende Wateren van Liefde.

1. Keel, Solar plexus (visualiseer de stroom in de vorm van een 8)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN de open deur van de Liefde
1. Ik weet dat mijn IK BEN Aanwezigheid een deel van zichzelf naar de aarde zond om de bijzondere kwaliteiten van Liefde uit te drukken. Ik weet dat dit deel mijn bewuste zelf is, dat bedoeld is om de rol van de Christus in mijn wezen te vervullen. Mijn bewuste zelf heeft de taak om het Eenzijn van mijn IK BEN Aanwezigheid met mijn lagere wezen te bewaken, zodat Liefde door mij heen kan stromen. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

Wees gegroet Onvoorwaardelijke Liefde (na elk couplet herhalen):

Geen voorwaarden in Gods Liefde,
die voor altijd van Boven stroomt.
IK BEN in Gods Heilige stroom.
Ik weet dat ik bemind word.
Ik houd van mijn Zelf en IK BEN vrij
de Zon van Liefde op aarde te ZIJN.

Mijn Liefde voor het leven zal altijd groeien
en in alle leven hier beneden vloeien.
Me verbergen tracht ik nu niet meer.
Angst en hoogmoed, door Gods Liefde verteerd.
Gods kinderen worden bevrijd om
De Zon van God te ZIJN, voor altijd.

2. Ik weet dat mijn bewuste zelf een door God gegeven recht heeft om heerschappij over de aarde te nemen. Ik ben hier om mijn Liefde te laten schijnen, zodat het de plaats kan innemen van de duisternis van de antiliefde die het land bedekt. IK BEN hier om méér Liefde in actie te ZIJN, zodat Goddelijke Liefde door mij heerschappij over de aarde zal hebben. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

3. Ik zie nu in dat in het verre verleden mijn bewuste zelf Liefde begon in te houden. Dit gebeurde, omdat ik verleid werd me aan te passen aan degenen die de duisternis meer liefhebben dan het licht. Daarom accepteerde ik hun leugen dat mijn Liefde niet welkom was op aarde en dat ik niet het recht had om hen te storen. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

4. Ik zie nu in dat toen ik erkende dat mijn Liefde niet welkom was, ik ook de illusie accepteerde dat mijn Liefde geen waarde had. Daarom ging ik geloven dat ik niet waardevol en dat ik niet het beminnen waard was. Dit veroorzaakte een scheiding in mijn Wezen, zodat ik niet langer de Liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid accepteerde. Aangezien ik nu erken dat IK Liefde waard BEN, staat mijn lagere wezen opnieuw open voor de Stroom van Liefde. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

5. Ik zie nu in dat mijn bewuste zelf een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid is en altijd Liefde waard is. Het is het ego dat geen Liefde waard is en bewust maak ik me los van de identiteit die op antiliefde gebaseerd is. In het volledige besef dat IK het bewuste zelf BEN en niet het ego, kies ik er nu voor mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn God met geheel mijn hart, ziel en verstand lief te hebben. Ook kies ik ervoor alle leven en het Moederlicht als mijn Zelf lief te hebben. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

6. Ik zie nu in dat degenen die Gods Liefde afwijzen nooit Onvoorwaardelijke Liefde ervaren hebben. Ze wijzen Liefde af zonder te weten wat ze afwijzen, wat inhoudt dat ze geen vrije keuze maken. IK BEN hier om ze een ervaring van Gods Liefde te geven, zodat ze een vrije keuze kunnen maken. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

7. Ik zie nu in dat IK hier BEN om mensen de keus tussen Liefde en antiliefde te geven. IK BEN hier niet om hen te dwingen voor Liefde te kiezen. Daarom respecteer ik de Wet van Vrije Wil en IK BEN niet gehecht aan hun keuzes. Ik geef vrijuit van de Liefde die ik royaal van Boven ontvangen heb en ik verbind geen voorwaarden aan hoe mijn Liefde gegeven en hoe het ontvangen wordt. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

8. Ik erken nu dat het mijn taak is mensen een ervaring van Goddelijke Liefde te geven. Wanneer ik dat gedaan heb, is mijn taak vervuld. Daarom als mensen voor de antiliefde kiezen, voel ik me niet afgewezen. En ik zal boven de verleidingen van het ego uitstijgen om de stroom van Liefde door mijn Wezen af te sluiten. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

9. Ik erken nu dat IK de Omegapolariteit voor de Goddelijke Liefde hier op aarde BEN. IK BEN de Levende Christus die Goddelijke Liefde aan het Moederlicht oplegt. IK BEN een Zon van Goddelijke Liefde die altijd schijnt. Ik heb God lief met geheel mijn hart, ziel en verstand en ik heb mijn naaste lief als mezelf. En ik heb mezelf lief zoals God mij liefheeft. Geliefde Jezus, ik laat mijn licht zo voor de mensen schijnen dat ze Gods Liefde door mij mogen ervaren.

 

2. Derde Oog, Sacraal Chakra (visualiseer de stroom in de vorm van een 8)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN de Zon van God
1. Ik weet dat ik op aarde ben om een Zon te zijn die Goddelijke Liefde naar alle mensen uitstraalt. Maar ik kan anderen alleen liefhebben, als ik mezelf liefheb en ik kan mezelf alleen liefhebben, wanneer ik Gods Liefde voor mij voel. Daarom laat ik Gods Liefde door mijn Wezen stromen en alles verteren wat er niet aan gelijk is. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

Wees gegroet Onvoorwaardelijke Liefde (na elk couplet herhalen):

Geen voorwaarden in Gods Liefde,
die voor altijd van Boven stroomt.
IK BEN in Gods Heilige stroom.
Ik weet dat ik bemind word.
Ik houd van mijn Zelf en IK BEN vrij
de Zon van Liefde op aarde te ZIJN.

Mijn Liefde voor het leven zal altijd groeien
en in alle leven hier beneden vloeien.
Me verbergen tracht ik nu niet meer.
Angst en hoogmoed, door Gods Liefde verteerd.
Gods kinderen worden bevrijd om
De Zon van God te ZIJN, voor altijd.

2. Ik besef dat Goddelijke Liefde onvoorwaardelijk is, wat betekent dat zij geen voorwaarden accepteert om haar stroom te stoppen. Daarom kan ik Gods Liefde niet ervaren, als ik haar als een statische kracht buiten me zie en mijn ego laat bepalen onder welke voorwaarden ze stromen mag. Ik kan Gods Liefde enkel ervaren, wanneer ik me in de Stroom van Liefde, de Rivier van Leven zelf onderdompel. Ik kan Liefde alleen kennen door Liefde in actie te ZIJN. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

3. Ik besef dat het ego de voorwaarden gemaakt heeft die ervoor zorgden dat ik Gods Liefde tegenhoud. IK BEN bereid het ego te laten sterven en geestelijk opnieuw geboren te worden, zodat mijn lagere wezen een weerspiegeling is van mijn Goddelijke individualiteit. Ik wil royaal Goddelijke Liefde aan iedereen vrij geven, mijn licht voor de mensen laten schijnen ongeacht innerlijke of uiterlijke voorwaarden. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

4. Ik besef dat Liefde een kracht van Eenzijn is met het doel alle leven vrij van de antiliefde te maken. Goddelijke Liefde legt het volmaakte concept op aan het Materlicht, zodat de aarde het koninkrijk van God wordt. Ik aanvaard nu bewust dat IK hier als een Kind van Liefde BEN om heerschappij over de aarde te nemen door de Goddelijke Liefde de duisternis van de antiliefde te laten vervangen. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

5. Ik besef dat het een eeuwenoude illusie is dat ik Gods Liefde niet door mij heen moet laten stromen, maar dat ik de stroom moet afsluiten vanwege bepaalde voorwaarden op aarde. Ik verwerp nu bewust deze illusie en ik beloof mijn Liefde nooit meer voorwaardelijk te laten worden. Daarom geef ik alle menselijke denkbeelden over Liefde op en laat de Goddelijke Liefde ZIJN die het in en door mij heen wil ZIJN. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

6. Ik besef dat mijn geluk, vreugde en vervulling van geen enkele omstandigheid op aarde afhankelijk zijn. Mijn geluk hangt enkel af van de stroom van Goddelijke Liefde door mijn Wezen. Ik maak het nu tot het doel van mijn leven om de stroom van Gods Liefde door alle aspecten van mijn Wezen heen te laten stromen ongeacht welke omstandigheden ook. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

7. Ik besef dat de sleutel tot het in stand houden van de stroom van Liefde is vrij te geven van wat ik royaal ontvangen heb. Enkel wanneer ik Liefde geef, zal ik de Stroom van Liefde voelen en alleen dan zal ik me geliefd voelen. Daarom geef ik alle voorwaarden van het ego op om Liefde tegen te houden. Ik laat Goddelijke Liefde door mijn Wezen stromen, slechts geleid door de volmaakte visie van de Christusgeest. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

8. Ik besef dat het nog een andere eeuwenoude illusie is dat God de aarde aan haar lot heeft overgelaten of dat God niet de macht heeft om de onvolmaaktheden van deze planeet te verteren. Ik zie nu in dat, doordat God zijn medescheppers heerschappij over de aarde heeft gegeven, Gods Liefde niet kan stromen, tenzij medescheppers besluiten de open deur ervoor te worden. Daarom zijn wij degenen die beperken wat God op aarde kan doen. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

9. Ik beloof nu de open deur voor Gods Onvoorwaardelijke Liefde te zijn om door alle aspecten van mijn Wezen te stromen. Ik weet dat Onvoorwaardelijke Liefde alle omstandigheden kan verteren en de aarde en haar bewoners vrij kan maken om het volmaakte concept uit te beelden die in de geest van de Christus wordt vastgehouden. IK BEN de open deur voor de Liefde van God, IK BEN de Zon van God op aarde. IK BEN de niet te stuiten stroom van Onvoorwaardelijke Liefde die alle voorwaarden verteert.

3. Kruin, Stuit (visualiseer de stroom in de vorm van een 8)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN Eén met de Rivier van Leven
1. Ik verklaar mijn Eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid als de vertegenwoordiger van de Goddelijke Vader in mijn Wezen. Ik verklaar mijn Eenzijn met Moeder Maria als een vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder in mijn Wezen. Ik nodig Moeder Maria uit om in mijn Wezen te komen en de Liefde van de Goddelijke Moeder door al mijn chakra’s uit te stralen. Daarom zijn de Liefde van de Vader en de Liefde van de Moeder Eén in mijn Wezen en IK BEN de open deur voor de volmaakte stroom in de vorm van een 8, van de Vader naar de Moeder en terug naar de Vader. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

Wees gegroet Onvoorwaardelijke Liefde (na elk couplet herhalen):

Geen voorwaarden in Gods Liefde,
die voor altijd van Boven stroomt.
IK BEN in Gods Heilige stroom.
Ik weet dat ik bemind word.
Ik houd van mijn Zelf en IK BEN vrij
de Zon van Liefde op aarde te ZIJN.

Mijn Liefde voor het leven zal altijd groeien
en in alle leven hier beneden vloeien.
Me verbergen tracht ik nu niet meer.
Angst en hoogmoed, door Gods Liefde verteerd.
Gods kinderen worden bevrijd om
De Zon van God te ZIJN, voor altijd.

2. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn hartchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde in zijn zuiverste vorm. Ik bevestig dat mijn hartchakra de Volmaakte Liefde uitstraalt die alle angst zal verdrijven. Ik bevestig dat ik in Liefde volmaakt gemaakt word. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

3. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn keelchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Kracht. Ik bevestig dat mijn keelchakra de Evenwichtige Kracht uitstraalt die heerschappij over de aarde zal nemen. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder. ees gegroet Onvoorwaardelijke Liefde…

4. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn solar plexuschakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Vrede. Ik bevestig dat mijn solar plexuschakra de Dynamische Vrede uitstraalt die alle verdeling zal verteren. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

5. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn derde-oogchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Waarheid. Ik bevestig dat mijn derde-oogchakra de Helende Visie uitstraalt die alle leven bewust maakt van de Levende Waarheid. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

6. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn sacraalchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Vrijheid. Ik bevestig dat mijn sacraalchakra de Alles tot stand brengende Creativiteit uitstraalt die nieuwe oplossingen zal brengen en mensen vrij van oude problemen maakt. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

7. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn kruinchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Wijsheid. Ik bevestig dat mijn kruinchakra de Alles doordringende Wijsheid uitstraalt die alle onwetendheid zal uitwissen. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

8. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door mijn stuitchakra, zodat het de open deur is voor de uitdrukking van Goddelijke Liefde als God Zuiverheid. Ik bevestig dat mijn stuitchakra de Volmaakte Zuiverheid uitstraalt die alle mensen zal opwekken te geloven dat ze waard zijn Gods Liefde te ontvangen en uit te drukken. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

9. Geliefde Moeder Maria, WEES jezelf in actie door elk aspect van mijn energieveld en straal de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder naar alle leven uit. Ik aanvaard nu dat IK de Zon van Liefde op aarde BEN en daarom ben ik de open deur voor de Volmaakte Liefde die elke angst zal verdrijven. Ik ben de verbinding tussen de stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder.

4. Gecombineerd (visualiseer de stroom in de vorm van een 8)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein: (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

O Moeder Maria, wij zijn Eén in de Rivier van Leven
In het begin was er enkel Liefde, de dynamische Liefde die méér van zichzelf wilde ZIJN. Uit het verlangen van de Liefde om méér te ZIJN ontstond de vormwereld als een platform voor de kosmische dans van de Goddelijke Minnaar en de geliefde. Geboren uit Liefde is de schepping geen statische wereld, maar een voortdurend stromende, altijd zichzelf overtreffende Rivier van Leven, waarin de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder Eén zijn.

In het begin van mijn leven als een zelfbewust Wezen, wist ik dat IK een Kind van Liefde was. Ook ik verlangde méér van mijzelf te zijn en schiep vreugdevol mee in de Rivier van Leven. Uit mijn Liefde om méér te zijn, daalde ik neer in de dichtere sferen om te laten zien dat de geliefde één kan zijn met de Goddelijke Minnaar, zelfs in een wereld van duisternis.

Maar toen mijn geschenk van Liefde keer op keer werd afgewezen door degenen die zijn vergeten dat ze kinderen van Liefde zijn, begon ik mijn Liefde in te houden en probeerde het voor de goddelozen te verbergen. Door dit te doen scheidde ik mezelf van de Rivier van Leven af en begon ik me incompleet te voelen. Ik ging nu een eindeloze spiraal binnen door te proberen mijn onvolledigheid te compenseren door op aarde ‘dingen’ te hebben of ‘dingen’ te doen. Ik probeerde mijn naaktheid te bedekken met de ‘dingen’ van deze wereld en er vervolgens met al mijn kracht aan vast te houden. Ik besef nu dat dit alles ijdelheid is en dit nooit mijn heelheid kan herstellen. Want wat baat het mij, als ik de hele wereld bezit en mijn heelheid verlies? Ik zal enkel heel zijn, wanneer ik aanvaard dat IK een Kind van Liefde BEN en de Rivier van Leven zonder voorwaarden door mij heen laat stromen.

Ik hoor en voel nu het niet te stuiten geruis van de Levende Wateren van de Rivier van Leven die langs me heen stromen en aan mij trekken om mijn gevoel van afzonderlijke identiteit los te laten en weer opnieuw in mijn Eenzijn met het Leven zelf vrij te zijn. Ik laat nu alle antiliefde in mijn Wezen los en voel hoe het door de Levende Wateren van Liefde wordt weggewassen. En nu, in een laatste daad van totale overgave, laat ik alles los waar ik in deze wereld aan vasthoud. Ik laat het ego los en zijn wanhopige pogingen aan de illusie vast te houden dat ik gescheiden ben van de Rivier van Leven, dat de Goddelijke Zon van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder kan worden gescheiden.

Daarom duik ik in de Rivier van Liefde met een uitzinnig gevoel van vrijheid om te ZIJN wie IK BEN, namelijk opnieuw het Kind van Liefde dat weet dat het onvoorwaardelijk door de Goddelijke Vader en persoonlijk door de Goddelijke Moeder word liefgehad. Ik laat de Levende Wateren van Liefde al mijn gehechtheid aan welke uitdrukking van de antiliefde dan ook, elke illusie dat ik van de Goddelijke Liefde gescheiden kan worden, wegwassen. Daarom laat ik mezelf volmaakt in Liefde maken.

IK BEN een Kind van Liefde en ik accepteer nu volledig dat IK de Geliefde van God BEN. Ik ren niet langer weg voor de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder. Omdat ik de Stroom van Liefde door mijn Wezen voel, voel ik me heel, voel ik me compleet. Ik ervaar Eenzijn met mijn Bron, mijn IK BEN Aanwezigheid als de vertegenwoordiger van de Goddelijke Vader in mijn Wezen. Ik ervaar Eenzijn met Moeder Maria als de vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder in mijn Wezen. Moeder Maria, ik houd van u als mijn ware Moeder, mijn Goddelijke Moeder en ik aanvaard dat IK jouw Koesterende Liefde waard BEN, die mij van alle antiliefde bevrijdt. Daarom zijn we Eén in die Liefde, nu en voor altijd, en onze Liefde zal alle mensen koesteren en hen vrij maken om hier beneden alles te ZIJN wat ze Boven zijn. Daarom houd ik het volmaakte concept vast dat alle mensen een Zon van Liefde zijn.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen zuivert van de geesten en de energieën van de antiliefde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen zuivert van de leugens van de antiliefde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen zuivert van spirituele slavernij onder de machten van de antiliefde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het wezen van alle mensen zuivert van materiële slavernij onder de machtselite van de antiliefde.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom BEN IK de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die elk land en Moeder Aarde zuivert van de antiliefde.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Liefde (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat IK verzegeld BEN in de eeuwige stroom in de vorm van een 8, van de Onvoorwaardelijke Liefde van God, de Vader, verenigd met de Koesterende Liefde van God, de Moeder. Ik heb de aarde en alle leven lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat ik Boven ben – en MEER. Ik verklaar mijn Eenzijn met mijn Godvlam en ik beloof de open deur te ZIJN voor het zonlicht van mijn IK BEN Aanwezigheid om ongehinderd door mijn Wezen te stromen. Daarom BEN IK de Zon van God op aarde, IK BEN de open deur die niemand kan sluiten. Ik bevestig dat de Onvoorwaardelijke Liefde van God, de Vader, door mij wordt uitgedrukt als de Koesterende Liefde van God, de Moeder, die alle Leven in Zelftranscenderende Liefde verzegelt.

In naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder bevestig ik dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door mijn Wezen stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door het wezen van alle mensen stroomt. Ik bevestig dat het méér van de Rivier van Leven, nu en voor altijd, door het Wezen van Moeder Aarde stroomt. Amen.