Het Moederlicht oordeelt degenen die Vrouwen misbruiken

ONDERWERPEN: Jullie zijn vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder – Wanneer het Moederlicht naar beneden gehaald wordt – Afstemmen op de kracht van de Moeder – Liefde is creatief – Het beest oordelen dat vrouwen misbruikt – Zoek naar evenwicht in het Moederelement

Geascendeerde Meester Lady Venus, 16 juni 2012 Ontvangen door Helen Michaels.

IK BEN Lady Venus, en met grote vreugde verwelkom in jullie op deze zeldzame gebeurtenis die in Australië heeft plaatsgevonden. Het deed mij natuurlijk veel genoegen de harmonie te zien die jullie met jullie geluid maakten, door dit geluid dat eenheid en harmonie schiep op het materiële vlak. Waar ik vandaan kom, de planeet Venus, hebben wij geleerd dat eenheid en harmonie scheppen de belangrijkste kunst van de Goddelijke Moeder is.

Jullie zijn vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder
Ik kom op dit tijdstip bij jullie met de totaliteit van alle zeven Elohim die de scheppers van het universum zijn. Ik, als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, stap op dit moment en in dit tijdperk in de unieke rol die al eerder op planeet aarde is aangekondigd. De deuren van de tempel van de Goddelijke Moeder staan helemaal open en door deze deuren, stroomt via mijn retraite de zuiver witte substantie, het zuiver witte licht, dat het zuiver witte licht op het altaar binnenin elk van jullie aan moet steken, het moederaltaar in jullie, naar jullie rijk der materie toe.

In vorige dispensaties is er een tijd geweest waarin wij hebben gezegd dat er niet veel vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder geïncarneerd waren, en er werd vaak verkondigd dat er maar één boodschapper, of één of een paar mensen het licht van de Goddelijke Moeder met zich mee kon dragen. Maar mijn geliefden, zoals jullie net zelf hebben kunnen ervaren door deze invocatie op te zeggen, is het licht van de Moeder niet iets wat maar door één of een paar mensen kan worden meegedragen, het is de bedoeling dat veel mensen dat licht met zich meedragen. En niet alleen met zich meedragen, maar het belichamen – en wat wil ik daarmee zeggen?

Het licht van de Moeder kan slechts geboren worden op het altaar van degenen die het mannelijke en het vrouwelijke, die het goddelijke mannelijk-vrouwelijke in evenwicht hebben gebracht in hun lagere wezen. Ik zeg niet dat het prefect moet zijn volgens de aardse norm. Maar wat houdt evenwicht eigenlijk in? Hier gaat mijn verhandeling vandaag over, omdat ik van Venus kom en ik geen ontzag heb voor de gevallen beelden die de Goddelijke Moeder, de levensstromen op aarde, het Moederelement dat door mannen en vrouwen wordt meegedragen, opgelegd krijgen.

Het Moederelement in elk van jullie is de unieke vaardigheid en eigenschap, jouw eigen vermogen om de talenten uit het spirituele rijk te verwezenlijken. Het Moederelement schept harmonie, schept eenheid tussen de miljoenen verschillende ideeën die in de geest van de Vader ontstaan. Het Moederelement in elk van jullie is in staat om van alles een samenhangend geheel te maken, zowel in jouw eigen leven als de samenleving. Het Moederelement schept de atmosfeer om nieuw leven geboren te laten worden. Het Moederelement schept de ruimte in het materiële rijk waardoor nieuwe ideeën, nieuwe levensvormen, maar vooral ideeën geboren kunnen worden.

Wanneer het Moederlicht naar beneden gehaald wordt
Begrijpen jullie wat er gebeurt in een samenleving waarin het Moederelement al eeuwen lang door het gevallen bewustzijn naar beneden is gehaald? In deze samenlevingen is geen vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën, omdat er geen eenheid bestaat tussen het mannelijke en het vrouwelijke element. Wanneer er geen eenheid is, kan er geen evenwicht zijn, wel?

Ik, Lady Venus, kom jullie hierbij zeggen dat het de belangrijkste taak, voor elk van jullie, is om de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek op planeet aarde te overwinnen, om eerst het Moederelement in evenwicht te brengen. Wanneer jij niet inziet dat jij één met God bent, dat jij een uniek wezen bent die een uniek talent heeft gekregen – of uit een unieke straal is geboren en het vermogen heeft om deze straal in de materie te belichamen – hoe kun jij dit dan echt belichamen, wanneer jij jezelf niet zo beziet?

Daarom is het het belangrijkste dat jullie naar jezelf te kijken, de diepte ingaan, om te kijken wat deze gevallen overtuigingen in jou zijn die je ervan weerhouden om jezelf als mijn aardse duplicaat, als de Goddelijke Moeder op planeet aarde, te beschouwen. In elk van jullie bevindt zich het Moederaltaar, waarop het witte licht brandt. Jij mag helemaal zelf weten hoe jij dit licht bewaart, hoe jij voor dit licht zorgt en hoe je dit licht laat oplaaien.

Ben jij in staat dit licht in jouw hart te laten oplaaien tot het zich met de Vader verenigt en in onvoorwaardelijke liefde geboren kan worden? Of houd je dit licht gevangen in aardse activiteiten die je van andere mensen moet doen, misschien wel het gevallen bewustzijn, dat wil dat jij je bezig houdt met de aardse strijd, aardse ruzies, aardse discussies, zonder jou eigenlijk de tijd te geven om stil van binnen te worden en de geweldige kracht te voelen die zich in jou bevindt door dit licht?

Geloof jij, dat als je eenmaal in aanraking komt met dit licht in jou, jij in staat bent je af te stemmen, je aan te sluiten, op deze geweldige kracht die uit dit eenzijn ontstaat? Wanneer jij in staat bent je als het lichaam of de belichaming van de Goddelijke Moeder op planeet aarde te beschouwen, is dit de kracht van de goddelijke oorsprong die door jou heen komt, die door jou heen stroomt. Doordat jij geïncarneerd bent, heb jij de buitengewone vaardigheid en macht om aardse omstandigheden te veranderen.

Afstemmen op de kracht van de Moeder
In veel gevallen is jouw geest er helemaal op berekend om het leven via jouw zintuigen te benaderen. Het lawaai om je heen, de beelden die je ogen opvangen, zorgen ervoor dat jij de kans mist je op die innerlijke vaardigheid af te stemmen die elk van jullie heeft, omdat jullie, zowel mannen als vrouwen, het Moederelement in jullie bezitten. Met dit element ben jij in staat om je op die heelheid die ik, Lady Venus, ben, af te stemmen. Deze heelheid vormt het hele bewustzijn van de goddelijkheid, het hele bewustzijn van de Goddelijke Moeder. Dit is oneindig, dit is de oneindige kracht die jij in jezelf kunt bewaren door dit eenzijn en door die heelheid te voelen.

Het licht dat door de Goddelijke Moeder wordt belichaamd, is oneindig. Zie je dat niemand jullie het beperkte wezen is dat jullie denken? Jullie zijn een oneindig wezen, jullie zijn net zonnen die schijnen, jullie zijn unieke stralen van het bewustzijn dat jullie heeft geschapen. Elk van jullie is zo uniek, en het talent dat jullie op deze wereld tot uitdrukking kunnen brengen ook.

Maar ik ben mij er zeer wel van bewust dat het gevallen bewustzijn duizenden beelden op jullie heeft geprojecteerd over hoe het Moederelement eruit moet zien op planeet aarde. Jullie moeten in gedachten omgaan met duizenden beelden die door de duisternis, die nog zo heel erg aanwezig is, worden geprojecteerd. En natuurlijk moeten jullie ook die enorme kracht bezitten en gecentreerd in jullie wezen zijn om deze beelden volledig te doorzien, en de totale onvoorwaardelijkheid van de Goddelijke Moeder begrijpen die helemaal niets wat gevallen is, tolereert.

Dit is jullie uitdaging. Ik kan dit heel goed zien en daarom komen de geascendeerde meesters hier en helpen jullie met dit referentiekader dat ons licht is. Opdat jullie je op ons licht kunnen afstemmen en de kracht in jullie herwinnen door de gevallen verschijnselen die op jullie geprojecteerd worden recht in de ogen te kijken en vanuit je hart, diep vanuit je innerlijk, te zeggen: “Je hebt het recht niet de baas over mij te zijn.” En terwijl je dit zegt, laat je het vuur van de Goddelijke Moeder op jouw altaar branden, zodat jij op dat vuur geconcentreerd blijft.

Begrijpen jullie wat ik zeg, wanneer ik zeg dat jullie je op dit vuur blijven concentreren? Ik bedoel dat jij je ogen waarachtig alleen op God moet richten, die jouw enige referentiekader is. Jouw referentiekader, geliefde Kinderen van God, zijn niet, en zullen het ook nooit worden, de beelden van de gevallen geesten. Jullie zijn hier allemaal uit grote liefde naartoe gekomen. En de liefde die je voor planeet aarde en haar levensstromen hebt gevoeld, is natuurlijk geen aardse liefde. Dat is goddelijke liefde, dat is creatieve liefde.

Liefde is creatief
Wat bedoel ik met creatief? Creatieve liefde is de liefde die altijd op het eenzijn met God wordt gericht. Deze drukt zich op een andere manier uit in de materie door eerdere uitdrukkingsvormen te transcenderen. Dit vormt natuurlijk een uitdaging voor de lineaire geest om het te begrijpen, omdat de Goddelijke Moeder goddelijke liefde moet belichamen. Goddelijke liefde is niet iets wat je in kaders kunt zetten of wetten voor schrijven, of in vastgestelde regels vastleggen, die zeggen dat alle levensstromen naar aardse maatstaven gelijk moeten zijn.

Ja, zij moeten gelijk zijn, en ze zijn in verticaal opzicht gelijk, omdat alle levensstromen van God komen, uit het grote licht en liefde worden geboren. Zij zijn gelijk, maar worden volgens aardse normen nooit hetzelfde. En daarom heb ik een verhaal dat ik met jullie wil delen over een moeder die drie kinderen had, waarvan de jongste net op de kleuterschool zat.

Terwijl de moeder aan het werk was, bewaarde zij haar evenwicht en aanwezigheid boven het jongste kind dat net op de kleuterschool zat en ze wist door goddelijke wijsheid dat het haar enige taak was om dit jongste kind op te beuren in die periode en het kind een referentiekader van onvoorwaardelijke liefde te bieden. Wanneer de moeder haar kinderen ophaalde na een lange werkdag en thuiskwam, nam ze, voor ze iets anders deed, haar jongste kind – dat net uit de kleuterschool was gekomen en nog in de war was vanwege het lawaai en de nieuwe ervaringen – alleen maar op schoot en liet haar daar een poos zitten. Haar kind werd weer rustig en kreeg het referentiekader dat wat voor beelden er ook uit de buitenwereld, uit die grote wilde wereld, op haar afkwamen, haar moeder altijd onvoorwaardelijk van haar houdt.

Die moederliefde is het referentiekader voor jullie. Wat je van dit verhaal kunt leren, is hoe jullie de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek kunnen overwinnen op planeet aarde. Er bestaat waarachtig maar één manier. In plaats van je te concentreren op het referentiekader dat buiten om jou heen is, richt jij je ogen naar binnen en richt jij je op het altaar van de Goddelijke Moeder binnenin jou, waarop jij de onvoorwaardelijke liefde ziet branden die Gods onvoorwaardelijke aanwezigheid is, die constant op jou neerdaalt.

Leer deze liefde te accepteren en zie hoe deze liefde – iedere dag – nieuwe ideeën, nieuwe schakeringen van vreugde in jou, schept. Leer je aan je hierop te concentreren en je in het midden van deze vreugde en liefde te bevinden, zodat je hart dezelfde kalmte en het oneindige branden van onvoorwaardelijke liefdevolle Moederenergie met zich mee kan dragen die haar aanwezigheid overal waar jij naartoe gaat, deelt en die de werkelijkheid vormt door die aanwezigheid te delen.

Het beest oordelen dat vrouwen misbruikt
Begrijpen jullie dat het heel erg moeilijk voor mij is om op een horizontale manier te spreken over de gelijkheid van sekse, waar planeet aarde zich tegenwoordig heel erg op concentreert? Ik bezie jullie, vanuit het geascendeerde rijk, allemaal als gelijken – toch zijn jullie uniek. En wanneer mannen en vrouwen een relatie op planeet aarde aangaan, vormt deze relatie een unieke heelheid.

Die is uniek, of hij nu karmisch is of niet, maar zelfs al is hij karmisch, dan krijg je wel de kans om het karma te transcenderen en je op die goddelijkheid in elkaar te concentreren en door die relatie meer te groeien dan jij ooit had verwacht. Mijn geliefde kinderen, dit is een beproeving die voor de meeste mensen op planeet aarde op dit moment heel zwaar is, omdat ik zie dat het bewustzijn dat vrouwen naar beneden wil halen, dat niet erkent dat vrouwen en mannen gelijk zijn, nog steeds aanwezig is.

Daardoor wordt het licht, waar ik het over had toen ik, Lady Venus, zei dat de deuren van de Tempel van de Goddelijke Moeder wijd open staan en het licht uit het hart van de Goddelijke Moeder naar planeet aarde stroomt, wat ik hiermee bedoel, is dat het licht daadwerkelijk het oordeel wordt. Het licht wordt het oordeel voor die levensstromen die nog steeds denken dat het hun goed recht is baby’s te doden, van vrouwen een slaaf, of zelfs seksslaven, te maken, dat het hun goed recht is vrouwen zo te behandelen, alsof zij geen opleiding of een goed leven verdienen.

Het is de bedoeling dat het licht van de Goddelijke Moeder dat van mijn altaar stroomt, dit bewustzijn op planeet aarde oordeelt. En ik kan je ervan verzekeren dat dit bewustzijn de komende decennia door elkaar geschud wordt. Het wordt uit de holen waar het zich verborgen houdt, gespoeld. Het licht van de Goddelijke Moeder stroomt, nu op dit moment in zo’n grote hoeveelheid naar de planeet als je de laatste eeuw nog niet eerder hebt gezien. En het spoelt al die structuren, al die beesten en monsters die vrouwen inferieur aan mannen willen houden, en die vrouwen met allerlei middelen naar beneden willen halen, weg.

Waarom geef ik dit dictaat nu juist op Australische bodem? Omdat het concentratiepunt van dit beest voornamelijk in Zuidoost Azië, in China, maar ook in het Midden-Oosten en in Afrika ligt. Maar het is mogelijk dat de unieke vlam die Australië heeft, het potentieel heeft om dat mee te dragen, om de mensen in Zuidoost Azië in staat te stellen die vervormingen in te zien en die vervormingen kwijt te raken. Dus daarom veranker ik mijn Aanwezigheid hier om die vermolmde structuren van dit beest dat niet wil veranderen en vrouwen in inferieure posities wil houden, door elkaar te schudden.

Zoek naar evenwicht in het Moederelement
Moeder Maria heeft aan het begin van dit jaar gezegd dat het de bedoeling is dat het jaar van de Heilige Geest het jaar wordt waarin vrouwen overal ter wereld veel vrijheid krijgen. Veel van jullie hebben na deze uitgave erover gesproken hoe jullie bij die taak zouden kunnen helpen. En het unieke wat jullie natuurlijk altijd kunnen doen – zelfs al doe je niets in de buitenwereld, bij een specifieke organisatie in de buitenwereld gaan, of zelf een organisatie oprichten – wat je altijd kunt doen en wat bijdraagt aan het veranderen van het massabewustzijn, is dat je het Moederelement in jezelf in evenwicht brengt. Dat is het minimum wat je kunt doen, en toch is het ook het krachtigste wat je kunt doen, omdat jullie allemaal deel van het zelfde geheel zijn.

Jullie zijn onderling met elkaar verbonden, en zelfs wanneer je dit niet met je dagelijkse denkgeest kunt begrijpen, elk gebed dat je doet, elk woord dat je spreekt in naam van God, wordt vermenigvuldigd en het zal je schat zijn, niet alleen in de hemel, maar ook de schat die je helpt te vergaren voor de hele planeet.

Het is de bedoeling dat jullie de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder zijn, niet in die zin dat jullie apart moeten worden verheven, maar jullie zijn collectief de vertegenwoordigers en jullie zijn mijn helpers, jullie zijn mijn studenten. En toch zijn jullie ook de scheppers van jullie eigen en de planetaire werkelijkheid. Begrijpen jullie wat een immense macht jullie met je meedragen op jouw moederaltaar? Richt je ogen naar binnen en richt je op de immense kracht in jou, en je ziet elke dag wat jij kunt doen. Je begint in te zien wat jij anders kunt doen dan daarvoor.

Als wij spreken over het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke, heb ik het niet alleen over vrouwen en de vereiste en de noodzaak dat vrouwen zich meer op hun goddelijke vrouwelijkheid richten. Ik richt mij ook op de mannen, omdat de mannen hun eigen Moederelement hebben, en wanneer zij geen contact voelen met dit element, kunnen zij geen echt evenwichtige mensen zijn die hun gezin, vrouw, of partner, onderhouden.

Mijn geliefden, met grote vreugde breng ik vandaag deze uitgave. In elk van jullie zit het unieke dat jullie helpt het superioriteits-/inferioriteitscomplex in de samenleving, maar ook in jouzelf, te overwinnen. Wanneer ik zeg dat liefde creatief is, dan is die ook echt creatief. Omdat liefde, vooral goddelijke liefde, nooit hetzelfde blijft. Wat je ook denkt dat goddelijke liefde is, het volgende moment moet jij die gedachte al weer transcenderen en deze liefde ervaren en belichamen.

Deze liefde transcendeert alle beperkingen op planeet aarde en wat jij ook maar in jouzelf als beperking ziet, als jij je eenmaal op jouw vrouwelijke kant richt, als je echt contact maakt met het Moederelement in jou, begin je in te zien dat er enorme kansen liggen om de manier waarop jij de wereld, en jezelf op die wereld, bekijkt, te transcenderen.

Als je eenmaal die goddelijkheid in jezelf hebt herkend, begin je natuurlijk onherroepelijk de goddelijkheid in elkaar te zien. En als je eenmaal die goddelijkheid in elkaar ziet, is het dan misschien ook mogelijk dat planeet aarde deze vervormingen uitvoert, die je momenteel in diverse soorten misdaad, in diverse vormen van misbruik maken van elkaar ziet?

Zien jullie hoe groot de liefde van de geascendeerde meesters is om jullie te helpen? Wij zijn hier allemaal om jullie te helpen en soms, wanneer jullie ons niet horen, als je eenmaal je geest en zintuigen gesloten hebt voor onze signalen van onze aanwezigheid, zijn wij er toch. Het minste wat wij kunnen doen, is alleen maar van jullie houden. We houden jullie alleen maar op schoot, zoals de Moeder in het verhaal met het kleine kind na de rommelige dag op de kleuterschool. Wij houden jullie vast en delen onze onvoorwaardelijke liefde met jullie, in de hoop dat je op een dag beseft dat je diezelfde liefde ook  bij je draagt en in staat bent alles wat jou tegenhoudt, te transcenderen en jezelf als één van ons te beschouwen. Ik dank jullie dat jullie naar deze verhandeling geluisterd hebben, en ik geef het woord nu aan de volgende meester.