INV03: Eeuwige Stroom Invocatie

Een korte en meditatieve invocatie om de stroom in de vorm van een 8 in te stellen, waardoor het licht van je Godvlam van je Hogere Wezen naar je lagere wezen kan vloeien

Lees leringen over deze invocatie

Instructie: Het voornaamste doel van deze invocatie is om de stroom in de vorm van een 8 tussen jouw Godvlam en je bewuste geest in te stellen. Zeg daarom deze invocatie langzaam op, terwijl je op de betekenis van de woorden mediteert. Je kunt ook het gedeelte voor dit punt dat begint met “Ik waak over de stroom” meer dan eens opzeggen (maximaal vier keer). Daarna zeg je de rest van de invocatie op.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed in).

Ik waak over de stroom
Ik trek nu bewust mijn aandacht terug van alles buiten mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn Godvlam. Ik beloof het leven bewuster te leven. Ik beloof in het bewustzijn te leven dat ik medeschepper naast God ben. Ik ben hier om mijn unieke gave naar deze wereld te brengen en dat doe ik door de Zon van mijn Godvlam door mijn identiteit, mijn gedachten, gevoelens en handelingen te laten schijnen.

Hierbij geef ik alle op mijn ego gebaseerde verlangens, ambities en verwachtingen op. Ik beloof mij opnieuw met mijn Godvlam en mijn goddelijke plan te verbinden, zodat ik niet langer mijn leven verspil aan het zinloos najagen van doelen die mijn ego heeft. In plaats daarvan beloof ik aan mijn goddelijke plan, mijn reden van bestaan, te voldoen. Ik beloof op de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Ik beloof mijn licht voor de mensen te laten schijnen, zodat mijn Godvlam het licht van de wereld kan ZIJN.

Ik beloof het licht te vermeerderen dat ik van God heb gekregen en altijd het innerlijk contact met mijn Godvlam in stand te houden. Ik beloof de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden in stand te houden en het elke dag te vermeerderen. Zo beloof ik dat ik de juiste prioriteiten in mijn leven zal stellen. Ik zal eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, namelijk de ononderbroken stroom in de vorm van een 8, en ik zal God alle andere dingen eraan laten toevoegen die deel uitmaken van mijn goddelijke plan. Ik aanvaard volledig dat ik in de stroom van de Rivier van Leven ben en daardoor behoort het overvloedige leven mij nu al toe. O God, ik aanvaard dat jij mij met het grootste plezier jouw koninkrijk geeft en ik neem dat koninkrijk, nu en eeuwig, aan.

 

IK BEN in de Levensstroom
1. Ik weet, dat mijn bron God Boven is.
Ik weet, dat mijn God enkel liefde is.
God zendt de velen uit de Ene heen.
De Levensstroom is nu begonnen.

Wees gegroet Rivier van Leven (na elk couplet herhalen):

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met de Christus neem ik mijn plaats,
Ik neem wel de leiding over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

Achtvorm, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid elke strijd vervangt,
hebben alle mensen een overvloedig leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen MEER, om in God te ZIJN.

2. Gods Rivier van Leven, de eeuwige stroom,
die alle wezens helpt te groeien.
Binnen de veiligheid van Gods wet,
groeit al het leven zonder gebrek.

3. méér te zijn is de wens van God.
Ik ben een vonk van het vuur van God zelf.
Mijn Godvlam straalt door mij heen.
Ik kwam op aarde om mijn vlam te ZIJN.

4. De Zon van God is de Christus in mij,
Ik kom naar de aarde om het leven te bevrijden.
Mijn volmaakte liefde bant elke angst uit,
opdat allen de stem van God zouden kunnen horen.

5. Mijn ego laat de ziel de dood smaken.
Ik kom haar de levensadem schenken.
De ziel wordt in de Geest herboren
en voldoet dan aan haar heilige doel.

6. Ik dring door de sluier van de leugens van het ego heen.
De waarheid onthuld om de ogen te openen.
Elke onwetendheid vervangen door licht,
alle mensen hebben die visie binnenin zich.

7. Ik kom het Ma-terlicht bevrijden
van beelden die niet juist zijn
en omdat de hele materie begint te gloeien,
wordt Gods plan voor de aarde zichtbaar.

8. Ik houd dan het volmaakte concept voor ogen.
De toekomst lijkt zo stralend en mooi.
Omdat al Gods wezens hun vlam kennen,
voelen wij allen eerbied voor Gods heilige naam.

9. In de Moederschoot van Heilige Liefde
sluit ik de stroom met God Boven.
De achtvorm wordt nu unaniem
tussen God en mens hersteld.

 

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd
1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4.Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt om het overvloedige leven te manifesteren.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven de hele natuur bevrijdt om het overvloedige leven te manifesteren.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven Moeder Aarde bevrijdt om het overvloedige leven te manifesteren.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven het Ma-terlicht bevrijdt om het overvloedige leven te manifesteren.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt om méér te ZIJN, om de aarde in het méér van het koninkrijk van God te transformeren.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig, dat ik verzegeld word in de eeuwige stroom in de vorm van een 8 van de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven al ben – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen en onder alle omstandigheden méér te zijn. Ik beloof alle beperkingen te transcenderen, zodat ik in de stroom van de Rivier van Leven kan blijven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat ik, nu en eeuwig, méér ben in de Rivier van Leven. Ik bevestig dat alle mensen, nu en eeuwig, méér zijn in de Rivier van Leven. Ik bevestig dat de aarde, nu en eeuwig, méér is in de Rivier van Leven. Amen.