Het wordt Tijd dat we de Cyclus beëindigen van willens en wetens iets negeren

ONDERWERPEN: Het eind van de cyclus van willens en wetens negeren – De Grote Muur staat symbool voor de slapende draak – Geen gescheidenheid tussen God en de schepping – De kronkelingen van de slang – Blindelings regels opvolgen – Gebrek aan wijsheid in China

Geascendeerde Meester Maitreya, 21 juni 2012. Ontvangen door Helen.

Maitreya is de naam en Robijnrood Vuur is mijn vlam. Vandaag kom ik een uitgave aankondigen die wij hebben voorbereid, er zijn verscheidene meesters die zich in mijn retraite hebben verzameld, hier 80 kilometer ten zuidoosten van Beijing. Ik verwelkom hier de vier ankers voor het licht dat ik Maitreya kan gebruiken als de toortsen voor de Robijnrode Straal die het licht van de bloem van het leven over de planeet kan dragen, die in hun hart het licht meevoeren dat wij al die tijd in onze retraites hebben bewaard. Eindelijk kunnen wij dat licht uitgeven, het licht van Robijnrood Vuur, rechtstreeks in het hart van hen die zichzelf genoeg hebben gezuiverd om in staat te zijn die portie energie in hun energieveld en chakra’s mee te dragen.

Het eind van de cyclus van willens en wetens iets negeren
Maitreya is de naam. Ik kom het begin van een nieuw tijdperk aankondigen dat het eind markeert van de oude cyclus van iets wat zolang op planeet aarde willens en wetens is genegeerd. Mensen hebben gedoucht in het comfortabele water, het kleverige water van planeet aarde dat hun chakra’s, hun visie, heeft vervuild. De menselijke wezens die de planeet aarde hebben bewoond, zijn te lang in die staat van van willens en wetens iets negeren, gebleven.

Vandaag is het de dag dat ik een andere vorm van vriendelijkheid betoon, omdat ik de eerste ben die dit Robijnrode Vuur uitgeef dat het einde van een cyclus markeert waarin de slang de belangrijkste leraar op aarde was. De veranderingen die ik aankondig, gebeuren niet van de een op de andere dag. De mensheid moet eraan toe om naar dat bewustzijn toe te groeien waarin de mensen de verantwoordelijkheid op zich nemen om het licht in hun chakra’s mee te dragen in plaats van te genieten van het comfortabele, genadeloze, soms meedogenloze, verblijf in de materiële sfeer. Hier blijven zij willens en wetens onkundig van het feit dat noch het leven wordt opgedeeld, noch dat de energie wordt versluierd door de Grote Muur of iets anders tussen Geest en materie.

Al het leven is één. Er zijn mensen die een deling tussen God en de verlengstukken van God willen zien die de Schepper naar de nieuwe sfeer heeft gezonden. Die illusie kan maar een bepaalde tijd in de materiële sfeer blijven. Wanneer de tijd om is, is het tijd dat die illusie afgebroken wordt en de waarheid getoond. De werkelijkheid schijnt al door en de sluiers die gevormd worden door de kronkelingen van de slang worden steeds transparanter.

De Grote Muur staat symbool voor de slapende draak
Wat staat de Grote Muur symbool voor? Voor iets willens en wetens negeren, de verkalkte slang die hier ligt, verborgen in de bergen van China. Ik, Maitreya, kom hier met de scepter van Robijnrood Vuur, klaar om in het hart van het middelpunt van het bewustzijn te plaatsen dat door de Grote Muur wordt voorgesteld. Dit is het bewustzijn van de slang die alles volgens zijn eigen voorwaarden, zijn eigen regels, wil indelen.

Degenen die vandaag naar de Grote Muur zijn toegekomen om te zien dat hij hier ligt, fysiek zichtbaar als de slang die het grootste deel van zichzelf in de bergen verborgen houdt, als een draak die, indien nodig, op het punt staat gewekt te worden, die de grote duisternis in zijn buik en kronkelingen verbergt. Die heeft al veel te lang het bewustzijn van de mensen in China en overal op de planeet vervuild.

Het kromme bewustzijn dat hier wordt uitgebeeld, wordt al veel te lang uitvergroot, in die mate dat je in de samenleving van China nauwelijks een grotere hoeveelheid mensen ergens anders op de wereld ziet die zo vervuild zijn in hun vier lagere lichamen dan zij. Dit bewustzijn vervuilt de mensen al eeuwen en millennia lang. Het heeft hen verkeerde concepten over hun identiteit, verkeerde ideeën in het mentale lichaam, verkeerde ideeën in hun emotionele en verkeerde ideeën in hun fysieke lichaam, gegeven.

Dit gif is zo geconcentreerd dat het vanuit de lagen van het identiteitslichaam van de hele planeet als zware lijm over de aura’s van de mensen die op de planeet zijn geïncarneerd, hangt, de mensen met een kleverig gif dat eigenlijk grijs is, als een waas, als mist, die het energieveld van de mensen overdekt.

Deze mist bedekt het heldere zicht – de Goddelijke visie – dat Gods zonen en dochters zouden hebben als zij op het heldere licht van God zou worden afgestemd en al hun chakra’s werden schoongemaakt. Zij zouden dan zien waar Cyclopea het over had, zij zouden dat heldere zicht van God met het alziende oog hebben, en zien dat al het leven één is.

Geen gescheidenheid tussen God en de schepping
Ze zouden dan natuurlijk zien dat de energiesluier tussen God de Schepper en zijn schepping niet bestaat. Het was de grote droom van die slang, die hier symbolisch ligt – die hier verankerd ligt in de grond als de Grote Muur – die een fysiek zicht geeft op de onderbewuste geest van de mensen dat alles op planeet aarde wordt opgedeeld.

Maar door deze woorden uit te spreken, krijg ik, Maitreya, het gezag om die slang te vermoorden. En ik veranker nu mijn Robijnrode Vuur rechtstreeks in het hart, het middelpunt, van die Grote Muur. Hier bij Beijing, dat ook de politieke macht en een vervormde regeringsvorm op planeet aarde vertegenwoordigt. Dit kromme bewustzijn heeft de mensheid vervuild – dit hele bewustzijn – ontvangt nu op dit moment, een laserstraal van de Robijnrode Straal van vuur die de illusie uiteen blaast dat mensen willens en wetens eeuwig onwetend kunnen blijven.

De tijd is om voor dit bewustzijn op planeet aarde. En wanneer de tijd om is, moeten de energiesluiers uiteen gaan en de werkelijkheid moet er doorheen schijnen. Ook, omdat het Chinese volk – omdat het hier vlak naast mijn retraite heeft bestaan –één van de grootste concentratiepunten van dit bewustzijn is. Ik kom met verscheidene geascendeerde meesters aankondigen dat het tijdperk van die slang voorbij is, mijn geliefden. Het ware licht van God wordt verankerd op planeet aarde door het hart van degenen die dat licht willen meedragen, die in staat zijn dat licht in hun chakra’s meedragen.

De kronkelingen van de slang
De slang kan het felle licht van de Robijnrode Straal natuurlijk niet uitstaan. Die leegte, die duisternis – die zelfs geen duisternis is, maar totale leegte – kan het licht dat door dit intense vuur van de Robijnrode Straal wordt aangestoken, niet verdragen. Het licht toont de eigenschappen die door alle aspecten van dit bewustzijn worden gedeeld. Het zijn de kronkelingen van de slang, die de mensen willens en wetens onwetend houden zolang de mensen geen verantwoordelijkheid willen dragen voor hun leven, zolang de mensen niet overeind gaan en zeggen: “Genoeg is genoeg, wij verdienen een beter leven.” Zolang dit nog voortduurt, zal het gif niet uit het energieveld van alle mensen verdwijnen, en ook niet uit het energieveld van planeet aarde.

Wij zijn de geascendeerde meesters. Wij dragen het licht van het vuur van de Robijnrode Straal in onze chakra’s en wij bewaren die vlam in onze retraites. Wij tonen geen genade met het bewustzijn dat de mensen al zolang gevangenhoudt. Hiermee bedoel ik dat wij het bewustzijn zullen blootleggen, en het bij de naam noemen, en wij staan niet meer toe dat het nog bestaat.

Wij hebben onze studenten geleerd om dit bewustzijn te doorzien. Wanneer het natuurlijk tijd is dat de mensheid haar les leert, zullen wij een bepaald bewustzijn op planeet aarde laten bestaan, zodat de mensen ervan kunnen leren, zodat zij de les leren die zij anders niet konden leren.

Wanneer de tijd om is en genoeg levensstromen dat licht in hun chakra’s meedragen, markeert deze tijd een tijdperk waarin dit gevallen bewustzijn begint te verkleinen. Wij zeggen: “Genoeg is genoeg.” De slang die verborgen was, moet in beweging komen. Die moet naar het oppervlak komen nadat hij zich in donkere hoeken verborgen heeft gehouden. Door naar het oppervlak te komen zien de mensen dit bewustzijn en nemen hun besluit: Willen zij doorgaan met dit bewustzijn of willen zij iets meer?

Blindelings regels opvolgen
Wij, in het geascendeerde rijk kunnen het kromme bewustzijn zien dat de mensheid vergiftigde en dat al te lang tegen de mensen zei dat jij, wanneer jij de regels in de buitenwereld opvolgt, de regels van de regering of aardse gezagsdragers, die regels niet eens hoeft te onderzoeken. Je hoeft niet te onderzoeken of ze juist of onjuist zijn, omdat het de kromme logica is, juist de regel die zegt wat goed of fout is. Is dat niet de allergrootste afvalligheid van de liefdesvlam, mijn geliefden?

Hier in China is het gebrek aan de liefdesvlam inderdaad zo immens dat er in een aantal levensstromen in plaats van de drievoudige vlam die zij gewoonlijk in hun hartchakra dragen, een zwart gat zit dat zo leeg is dat je er doorheen kunt zien. Er zit niets in. En alles is zo leeg dat het kromme bewustzijn er gemakkelijk langzaam naar binnen kruipt en het met die duistere materie opvult, die natuurlijk kleverig is, het grijze bewustzijn dat willens en wetens in de staat van onkunde wil zijn en niet lastig gevallen wil worden. Dat wil zich niet laten onderzoeken of nadenken of een eigen plek zoeken.

Die duistere materie, die in de chakra’s van vele mensen hier in China bestaat, en ook overal ter wereld, is materie die natuurlijk niet in de chakra’s van de mensheid in de Gouden Eeuw kan bestaan. Het Robijnrode Vuur valt nu uit al onze retraites, als een voortsnellende rivier van de Heilige Geest, en vult alle chakra’s op planeet aarde met het Robijnrode Vuur dat de verkalkte denkwijze van de slang vloeibaar maakt. Die maakt de verkalkte lege plekken in de chakra’s van de mensheid vloeibaar, die niet echt lege ruimte is omdat die helemaal wordt opgevuld met die kromme, verkalkte denkwijze die door de Grote Muur in China wordt uitgebeeld.

Diezelfde denkwijze heeft veel mensen op planeet aarde overgenomen. En die denkwijze kan nu in dit tijdperk dat de Vrijheidsvlam en de komst van de Gouden Eeuw van Saint Germain en Maitreya markeert, niet meer bestaan. Ik ben niet de komende Boeddha, maar ik ben de al aanwezige Boeddha, die de stroom van het ware licht en vuur van de Robijnrode liefde rechtstreeks in het hart van de mensen op planeet aarde vertegenwoordigt. Dit licht laat de hardheid van hart smelten die zo in China aanwezig is en in de Chinese samenleving en bewustzijn je in veel grotere mate dan overal elders op de wereld uitvergroot ziet.

Gebrek aan wijsheid in China
De Gouden Eeuw kan niet bestaan zonder ware liefde in het hart van de mensen Dat is de liefde die verlichte wijsheid, Goddelijke wijsheid, betekent. Veel mensen denken dat China het land van de wijsheid is en het is natuurlijk het land van de wijsheid. Maar welke wijsheid, mijn geliefden? Wat je nu op dit moment in die samenleving uitvergroot ziet, is de kromme wijsheid die niets te maken heeft met ware wijsheid, Goddelijke wijsheid.

De ware wijsheid van God gaat zowel door het hart als de geest, zodat de Verlichtingsvlam slechts een schaduw is van de Goddelijke liefde, die de onderliggende waarheid is. Alle materie die de Schepper heeft geschapen wordt van liefde gemaakt. De Goddelijke Verlichtingsvlam is een andere vorm van goddelijke liefde. Je kunt niet eens een heel klein beetje van die vlam in je hart dragen wanneer de liefdesvlam er niet al aanwezig was, de liefdesvlam stelt jou in staat om onderscheid te maken tussen kromme wijsheid en Goddelijke wijsheid.

China en het Chinese volk kunnen een geweldige les leren. Ik zeg dit natuurlijk op het grondgebied van China, maar ik bedoel dat het een les voor iedereen op planeet aarde wordt die te maken krijgt met de hardheid van hart, de energie van de verkalkte slang die zo algemeen voorkomt op aarde. Vanuit het geascendeerde rijk hebben wij dit in zo’n grote mate laten bestaan, omdat, wat is dit bewustzijn achter de grote gruweldaden, grote oorlogen, etc. dat mensen elkaar laat doden omdat zij zich beschouwen als aparte levensstromen, zonder te zien dat zij allemaal uit dezelfde bron voortkomen, namelijk de grote centrale zon als de levensstromen die uit het eenzijn worden geboren?

Dit is het tijdperk waarin het Eenzijn de oppermacht heeft. De Gouden Eeuw is het tijdperk van Eenzijn, het tijdperk van liefde en voorspoed. Dit is de ware liefde, de ware voorspoed en de ware manier om het leven in elkaar als goddelijke levensstromen te eren. Dit is het perspectief dat ik hier met mijn vuur van de Robijnrode Straal nu op dit moment veranker midden in China, hier, bij Beijing, in het hart van de kromme denkwijze, zodat het Robijnrode Vuur en de engelen van het robijnrode vuur aan het werk kunnen gaan met de taak die in de volgende uitgave wordt aangekondigd.

Mijn geliefden, de liefde van het goddelijke rijk voor de levensstromen op aarde is zo groot – wij willen zo veel assistentie geven – dat de planeet echt bevrijd zou kunnen worden van de gevallen wezens en de gevallen denkwijze die de mensen van God, de kinderen van God, hebben aangenomen. Onze liefde is zo groot dat wij alle kansen gebruiken die wij maar krijgen. Wij gebruiken alle levensstromen die ons licht in hun hart meedragen en zich op onze vlam afstemmen. Wij pakken elke willekeurige kans aan, zegenen elke opening die wij krijgen om het licht naar beneden te zenden dat planeet aarde aarde vloeibaarder kan maken, dat de hardheid van hart kan laten smelten en het begin van een nieuw tijdperk van de Gouden Eeuw kan symboliseren waarin geen plaats is voor de kromme wijsheid. Er is alleen maar ruimte voor de zuiverheid van de Goddelijke liefde en Goddelijke wijsheid omdat eenzijn en vrije wil de oppermacht heeft.

Mijn uitgave is nu klaar. Ik heb de komende dispensatie aangekondigd en ik geef graag en met vreugde het woord aan de volgende meester. En vanuit het diepst van mijn hart dank ik jullie allen die bereid zijn om het licht van het Robijnrode Vuur in jullie hart mee te dragen, die trouwe studenten zijn en mij in jullie stille arbeid op planeet aarde hebben erkend en die elke gelegenheid hebben gebruikt om het licht te verankeren, waar jullie zijn. Ik ben blij en dankbaar en ik zegen jullie natuurlijk met mijn liefdevolle vriendelijkheid die symbool staat voor jullie wanneer jullie de verkalkte vorm van de kromme denkwijze tegenkomen. Dit is de liefdesvlam die de hardheid van hart laat smelten.