ROS14: Moeder Maria’s Rozenkrans voor Innerlijke Leiding

Een korte rozenkrans om innerlijke leiding te krijgen voor je spirituele pad. Vooral effectief wanneer je deze opzegt voor je een spirituele lering of Bijbelboek bestudeert.

 

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe voor leiding bij specifieke onderwerpen.)

Toewijding aan het innerlijke pad
Geliefde Moeder Maria, ik wil waarlijk het overvloedige leven. Ik heb genoeg van mijn huidige beperkingen en ik ben bereid boven de menselijke strijd te gaan staan. Ik ben bereid mijn leven te veranderen en ik ben bereid zelf te veranderen.

Geliefde Moeder Maria, toon mij de ware weg die me naar het koninkrijk van God leidt, waarin al het goede en volmaakte overvloedig gemanifesteerd wordt. Toon me hoe ik het koninkrijk kan vinden, waarvan Jezus zegt dat het binnenin mij is.

Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid te stoppen het koninkrijk van God buiten mij te zoeken en ik vraag jou om mij het innerlijke pad naar het overvloedige leven te tonen.

Geliefde Moeder Maria, toon mij de weg naar huis naar het koninkrijk van mijn Goddelijke Vader. Help mij zijn koninkrijk als een gemanifesteerde werkelijkheid te aanvaarden in mijn leven en op planeet aarde.

1. Geliefde Moeder Maria, ik erken de eeuwige waarheid, dat de kern van mijn identiteit goed is, dat ik van nature een goed persoon ben. Daarom zou ik het beter doen als ik beter zou weten. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid om beter te weten. Toon me de manier.

Wees gegroet Moeder van Leiding (na elk couplet herhalen):

Heilige Maria, ik zal weten
wat ik nodig heb om te groeien.
Omdat ik alle angst loslaat,
voel ik jouw Aanwezigheid steeds dicht bij mij.

Heilige Maria, ik ben blind geweest,
ik zal de sleutel naar kennis vinden.
Ik neem jouw hand en ga naar binnen,
de Christusoverwinning, ik zál winnen.

2. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat de allergrootste oorzaak van elke fout die ik ooit gemaakt heb, welke onvolmaakte omstandigheid in mijn leven ook, onwetendheid is. Daarom is de meester-sleutel om het overvloedige leven te manifesteren: mijn inzicht in het leven vergroten. Geliefde Moeder Maria, als ik dat verwerf, zal ik inzicht krijgen. Toon me de manier.

3. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat ik om mijn leven te verbeteren, een groter begrip moet kweken. Ik zie het persoonlijke element hierin, namelijk dat als mijn huidige overtuigingen me alles konden vertellen wat ik moet weten, dan zou ik het overvloedige leven al hebben. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid mijn geest en hart open te zetten voor inzichten die mijn huidige kennis en overtuigingen te boven gaan. Toon me de manier.

4. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat de oorzaak van alle menselijke vooruitgang meer inzicht is. Om mijn leven te verbeteren, moet ik het aandurven om buiten het kader van mijn huidige overtuigingen te denken. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid te weten, wat ik moet weten. Toon me de manier.

5. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat het de bedoeling is dat religie en wetenschap mensen bevrijden van alle menselijke beperkingen. Als ik blindelings een uiterlijk geloofssysteem volg, sluit ik mijn geest en hart voor het hogere inzicht dat me bevrijdt van mijn huidige beperkingen. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid alle overtuigingen die mij van het overvloedige leven afhouden, los te laten. Toon me de manier.

6. Geliefde Moeder Maria ik besef dat als ik hetzelfde blijf doen en andere resultaten verwacht, ik gevangen zit in een vorm van krankzinnigheid. Als ik mijn uiterlijke situatie wil veranderen, moet ik beginnen mezelf te veranderen. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid te weten hoe ik mezelf moet veranderen. Toon me de manier.

7. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat als ik mij als het slachtoffer van omstandigheden beschouw waarover ik geen controle heb, ik mijn macht weggeef om mijn leven te verbeteren. Ik kan niet passief op God, het noodlot of het geluk wachten, totdat zij mijn leven veranderen. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid om het actief aan te pakken en ik wil weten wat ik kan doen om het overvloedige leven te manifesteren. Toon me de manier.

8. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat toen Jezus ons zei, dat we aan anderen moeten doen, wat zij aan ons doen, hij eigenlijk zei dat het universum een spiegel is. Wat ik ook uitzend, wordt naar mij terug gespiegeld door de kosmische spiegel. De enige manier om te veranderen wat er terugkomt, is veranderen wat ik uitzend. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid naar de balk in mijn eigen oog te kijken en zelf te veranderen, zodat het universum het overvloedige leven terug kan spiegelen. Toon me de manier.

9. Geliefde Moeder Maria, ik besef dat de Vader mij met het grootste plezier zijn koninkrijk geeft. De reden dat ik niet het overvloedige leven heb, is dat er in mijn onderbewuste geest bepaalde overtuigingen zijn die ervoor zorgen dat ik afwijs wat God me zo royaal geeft. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid alle overtuigingen te veranderen die mij ervan weerhouden het volmaakte concept te manifesteren, zoals de geest van God voor zich ziet.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Geliefde Moeder Maria, verzegel mijn hart, mijn geest en mijn gevoelens in jouw onvoorwaardelijke liefde en vul me met jouw oneindige koestering. Ik aanvaard jouw liefde en ik sta mezelf toe om jouw Aanwezigheid bij mij te voelen, nu en eeuwig. Amen.