ROS13: Moeder Maria’s Rozenkrans van Wonderbare Onafhankelijkheid

Roep je waarachtige, spirituele onafhankelijkheid op en overwin de vele subtiele overtuigingen die je aan het ego binden en het gevoel van strijd. Zuivert je fysieke lichaam en helpt je jouw hogere visie te manifesteren.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe.)

Ik eer de Moeder van Onafhankelijkheid
Geliefde Moeder Maria, geliefde Moeder van Onafhankelijkheid, geliefde Moeder van Vrijheid, ik wil echt onafhankelijk, echt vrij, zijn. Ik erken dat ware vrijheid alleen bereikt kan worden door de waarheid te kennen die mij vrij maakt. Ik roep daarom tot jou en ik verklaar dat ik de waarheid wil weten over hoe mijn ego en de krachten op deze wereld mijn ziel tot slaaf hebben gemaakt. Ik ben bereid elk aspect van mijn ego aan het licht te laten brengen, omdat ik weet dat mijn ego niet mijn ware identiteit is. Ik weet dat het achterlaten van mijn ego niet het verlies van mijn individualiteit betekent. Het houdt in dat ik mijn spirituele identiteit herwin, wat mij onafhankelijk van alles buiten mijn ware Zelf maakt. Ik begrijp nu dat ik alleen maar onafhankelijkheid in Gods koninkrijk binnenin mij kan vinden.

Als de ontmaskering van mijn ego enige pijn bij mij zal veroorzaken, dan verwelkom ik dat. Ik ben bereid dit tijdelijke ongemak te verdragen om de grotere vrijheid te krijgen om als een Godvrij, spiritueel Wezen door het leven te gaan dat onafhankelijk van het ego en de krachten op deze wereld is. Daarom vraag ik jou en mijn Christuszelf mijn ego bloot te leggen opdat ik kan zien wat het is en daardoor de vrijheid krijg om mij ervan los te maken. Ik beloof eerst het koninkrijk van God te zoeken door volledig een te zijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof alle ego-illusies los te laten, zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt. Ik zal ophouden de denkbeelden die mijn ego op de werkelijkheid projecteert, proberen te rechtvaardigen of te erkennen. In plaats daarvan zoek ik de Christuswaarheid en ben ik bereid vrij te zijn.

Door mijn ego te overwinnen, ben ik bereid mijn rechtmatige rol als medeschepper naast God die naar deze wereld gezonden is om Gods koninkrijk op aarde te brengen, te vervullen. Ik ben bereid de talenten die ik van God gekregen heb, te vermenigvuldigen en over de aarde te heersen. Ik ben bereid de Geest van de Here God, mijn eigen IK BEN Aanwezigheid, op mij te laten stralen en me te zalven om goed nieuws aan de zachtmoedigen te brengen; om gebroken harten te verbinden; om gevangenen vrijlating aan te kondigen en de gevangenis te openen voor degenen die vastzitten.

Ik ben bereid de Moedervlam te eren door het instrument te zijn om alle kinderen van God uit hun gevangenschap te bevrijden. Ik ben bereid de Moeder te eren door het instrument te zijn om het Ma-terlicht van alle onvolmaakte beelden te bevrijden en het weer in de zuiverheid van het koninkrijk van God te herstellen.

 

Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op
1. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat God mijn bron is. Zonder God werd niets gemaakt wat gemaakt is. Alles wordt uit Gods Wezen, uit Gods Substantie, uit Gods Licht gemaakt. Ook ik ben van Gods Licht gemaakt en daarom ben ik een Geestvonk, een individualisatie van het vuur van God. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

Wees gegroet Moeder van Onafhankelijkheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Onafhankelijkheid.
Ik ben een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid.
Ik ben de eeuwige Zon van Zijn,
die door mijn hart, geest en ziel heen schijnt.

Heilige Maria, mijn leven in Ma-ter
is een uitdrukkingsvorm van mijn leven in de Geest.
Ik ben hier beneden alles wat IK Boven BEN
en ik neem heerschappij over de aarde.

2. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat de kern mijn identiteit mijn IK BEN Aanwezigheid is die een individualisatie van een specifieke Godvlam is. Ik roep het volledig bewuste bewustzijn van mijn Godvlam op, de goddelijke individualiteit, verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid en het goddelijke plan voor mijn verblijf op aarde. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

3. Toen God zei: “Er zij licht!” schiep hij de eeuwige Zon van Zijn die mijn bron is, die mij onderhoudt en bevrijdt. Mijn God is een verterend vuur, een vuur dat alles verteert wat er niet aan gelijk is. Ik weet dat Gods vuur mij van alle beperkingen kan bevrijden. De sleutel tot mijn spirituele en materiële onafhankelijkheid is: alles wat onecht is in mijn wezen door het vuur van God te laten verteren. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

4. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat ik bereid ben elk identiteitsgevoel achter te laten dat mij in de weg staat om te zijn wie ik eigenlijk ben. Ik zal eerst het koninkrijk van God zoeken dat het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid is. Gods vuur verteert alleen wat onecht is en vermenigvuldigt wat echt is. Ik heb geen angst voor Gods vuur en ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als menselijk wezen te leven. Ik ben bereid als het spirituele Wezen te leven dat ik werkelijk ben. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

5. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn God een liefhebbende God is. Gods liefde verteert alles wat antiliefde is, alles wat mij in een vals identiteitsgevoel vasthoudt. De alles verterende liefde van God geeft mij de vrijheid om te zijn wie ik werkelijk ben. Ik wil vrij zijn en liefdevol zeg ik: “O Heer, O machtige IK BEN Aanwezigheid in mij, laat jouw hogere wil en visie aan mij geschieden.” Ik roep het vuur van mijn Godvlam op alles wat er niet aan gelijk is in mijn identiteitslichaam te verteren. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

6. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat de kern van mijn ware identiteit mijn Godvlam is. Mijn Godvlam heeft een Alpha-aspect, wat de vlam is die mijn individuele Geestvonk heeft ontstoken. Mijn Godvlam heeft een Omega-aspect, wat Gods vuur is dat ik als geschenk voor deze wereld meeneem. Wanneer ik het Licht van mijn Godvlam naar de mensen laat schijnen, ben ik het Licht der wereld. Ik ben bereid één te zijn met dit Licht dat elke ziel die op de wereld komt, verlicht en ik roep de volledige kennis van mijn Godvlam op. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

7. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat een van de redenen om op deze wereld te komen, is het pad te demonstreren hoe je menselijke beperkingen kunt overwinnen. Ik geef het idee op dat mijn leven aan de verwachtingen van mijn ego of van andere mensen zou moeten voldoen. Ik zie iedere situatie als een kans mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid te tonen en de bereidheid mijn ego en beperkingen in de buitenwereld te overwinnen. Ik laat al mijn gehechtheden en verwachtingen los en ik ben bereid mijn sterfelijke leven te verliezen om het onsterfelijke leven van eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid te winnen. Ik zie mijn leven als een glorieuze kans om te transcenderen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

8. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat God niet met zich laat spotten en dat God met niet met het ego van iemand rekening houdt. Daarom worden het wezen en de wetten van God niet door de denkbeelden die het ego van mensen op de werkelijkheid probeert te projecteren, veranderd. Ik kies ervoor om mij van de dualiteit van mijn ego los te maken en ik houd mijn oog op één doel gericht door de Christusgeest. Ik wil het wezen van God kennen en in harmonie met Gods wetten zijn. Ik weet dat God zijn wetten in mijn innerlijk heeft geplaatst en ik houd mijn ogen gericht op mijn IK BEN Aanwezigheid om mij uit het verkeerde zelfbeeld en het verkeerde wereldbeeld van mijn ego te halen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

9. Ik eis mijn spirituele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat ik het recht van God gekregen heb om op aarde geïncarneerd te zijn en alle aspecten van mijn goddelijke plan te vervullen. Ik ben hier om het Licht van mijn Godvlam op specifieke situaties te richten. Ik heb van God het recht gekregen om mijn Licht te laten schijnen en het alles te laten verteren, wat er niet aan gelijk is. Ik ben een Zon en het Licht van mijn IK BEN Aanwezigheid schijnt door al mijn activiteiten heen. Alles wat ik doe, wordt gedaan om God te verheerlijken door Gods eeuwige Zon van Zijn door mijn eigen geïndividualiseerde Zon van Zijn te laten schijnen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn identiteit kan handelen.

 

Ik ben in de kosmische stroom
1. Ik roep Gods Heilige Vuur op mij steeds hogerop te brengen. Gods vuur zal ik verdragen, totdat ik gezuiverd ben. Ik zal tot in eeuwigheid mijn goddelijke identiteit zijn.

Refrein (na elk couplet herhalen):

IK BEN Aanwezigheid, laat het vloeien,
IK BEN Aanwezigheid, help me met groeien,
IK BEN Aanwezigheid, vul mijn ziel,
IK BEN Aanwezigheid, maak mij heel.
IK BEN vrij om in God te zijn.

2. Mijn gedachten nemen een hoge vlucht, omdat ik dichter bij God wil komen. Omdat mijn geest zuiver is, ken ik zonder enige twijfel de waarheid en daarom ben ik heel en is er geen verdeeldheid in mijn ziel.

3. Mijn gevoelens zijn rustig. Al mijn strijd houdt nu op. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding. Ik sta op de rots van Christus. Gods volmaakte liefde is hier en bant alle angst uit.

4. Mijn wereld weerspiegelt de volmaaktheid die ik zie. Ik vermenigvuldig Gods licht. Ik verjaag de duistere nacht. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding over mijn hart, hoofd en handen.

5. Mijn lichamen worden op elkaar afgestemd. Mijn verbond wordt getekend. Gods rivier stroomt door mij heen. Door dat eenzijn ben ik vrij, in volmaakte harmonie met de kosmische symfonie.

 

Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op
1. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn mentale lichaam binnen te stromen om alle gedachten die minder zijn dan de volmaaktheid van de Christusgeest, te verteren. Ik ben bereid al mijn gedachten te kennen die van mijn ego of andere krachten van buitenaf komen en ze op te geven. Ik wil alleen gedachten hebben die van mijn IK BEN Aanwezigheid komen. Door mijn Christuszelf kan ik het verschil tussen de godvruchtige gedachten van mijn spirituele zelf en de egoïstische gedachten van mijn ego weten. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

Wees gegroet Moeder van Onafhankelijkheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Onafhankelijkheid.
Ik ben een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid.
Ik ben de eeuwige Zon van Zijn,
die door mijn hart, geest en ziel heen schijnt.

Heilige Maria, mijn leven in Ma-ter
is een uitdrukkingsvorm van mijn leven in de Geest.
Ik ben hier beneden alles wat IK Boven BEN
en ik neem heerschappij over de aarde.

2. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de illusie ontmaskert en verteert dat het mogelijk is mijn ego te perfectioneren of aanvaardbaar in de ogen van God te maken. Ik ben vrij van de dualistische illusie dat iets wat uit afscheiding is geboren, volmaakt kan worden gemaakt door het één zijn; ik zal niet langer proberen mijn ego te rechtvaardigen. In plaats daarvan laat ik mij door mijn Christuszelf helpen mij volledig van mijn ego te bevrijden, waarna ik mijn Godvlam alle energie laat zuiveren die met mijn ego verbonden is. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

3. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat ik kan handelen zonder Gods Licht te gebruiken. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik aanvaard dat alles gemaakt wordt uit Gods Licht. Daarom kan ik alleen handelen door het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mijn bewustzijn te laten stromen. Ik zeg met Jezus: “Zelf kan ik niets doen. De Vader, de IK BEN Aanwezigheid in mij, is de doener!” Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

4. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat mensen iets kunnen creëren wat van de rest van Gods schepping wordt gescheiden. Ik ben vrij van de dualistische illusie dat de mensheid een wereld heeft geschapen, waarin God niet bestaat. Ik weet dat God de fundering heeft gelegd en mij naar deze wereld heeft gezonden om het Licht van mijn IK BEN Aanwezigheid het werk van God te laten verheerlijken. Daarom zeg ik met Jezus: “Mijn Vader, mijn IK BEN Aanwezigheid, werkt aan één stuk door en ik werk.” Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is, die door mijn gedachten kan handelen.

5. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat ik het niet waard ben om Gods koninkrijk in te gaan, omdat ik vroeger fouten heb gemaakt. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik weet dat ik door van mijn fouten te leren en mijn gehechtheden op te geven, mijn verleden te boven zal komen. Door de wijsheid van mijn Christuszelf gebruik ik mijn verleden als stapstenen naar mijn overwinning. Daarom aanvaard ik mijn rechtmatige plaats als medeschepper naast God. Ik ben hier om mijn licht te vermenigvuldigen en mijn IK BEN Aanwezigheid over de aarde te laten heersen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

6. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat ik volmaakt moet zijn om God op deze wereld te dienen. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik aanvaard de waarheid dat God niet op zoek is naar menselijke volmaaktheid, maar naar de zuiverheid van mijn hart. Geliefde Christuszelf, ik geef alle onzuiverheden in mijn hart op en ik weet dat degenen die een zuiver hart hebben, God zullen zien. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

7. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat gebrek, lijden en beperkingen onvermijdelijk zijn. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik weet dat gebrek het product is van mijn ego’s gevoel van gescheidenheid. Het gevoel van strijd laat strijd ontstaan. Geliefde Christuszelf, ik geef de illusie op dat Gods koninkrijk niet op aarde gemanifesteerd kan worden. Ik aanvaard dat met God alles mogelijk is en dat ik door mijn IK BEN Aanwezigheid alle beperkingen kan transcenderen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

8. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat ik geen recht heb de Christus te zijn en mijn licht op aarde te laten schijnen. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik verklaar dat ik mijn licht naar de mensheid zal laten schijnen. Daarom zeg ik met Jezus: “Zolang ik op de wereld ben, is de IK BEN Aanwezigheid in mij het Licht der wereld”. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

9. Ik eis mijn mentale onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat mijn Christuszelf de ego-illusie ontmaskert en verteert dat ik alleen vrije keuzes kan maken door tegen de hogere wil en visie van mijn IK BEN Aanwezigheid in te gaan. Ik ben vrij van deze dualistische illusie en ik laat alle overtuigingen los die van mij een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, maken. Ik weet dat ik niet mijn ego ben; ik ben meer dan mijn ego. Ik ben mijn IK BEN Aanwezigheid in actie op aarde en ik ben alleen dan echt onafhankelijk, wanneer mijn ziel als een planeet rond de Zon van mijn IK BEN Aanwezigheid draait. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn gedachten kan handelen.

 

Ik ben in de kosmische stroom
1. Ik roep Gods Heilige Vuur op mij steeds hogerop te brengen. Gods vuur zal ik verdragen, totdat ik gezuiverd ben. Ik zal tot in eeuwigheid mijn goddelijke identiteit zijn.

Refrein (na elk couplet herhalen):

IK BEN Aanwezigheid, laat het vloeien,
IK BEN Aanwezigheid, help me met groeien,
IK BEN Aanwezigheid, vul mijn ziel,
IK BEN Aanwezigheid, maak mij heel.
IK BEN vrij om in God te zijn.

2. Mijn gedachten nemen een hoge vlucht, omdat ik dichter bij God wil komen. Omdat mijn geest zuiver is, ken ik zonder enige twijfel de waarheid en daarom ben ik heel en is er geen verdeeldheid in mijn ziel.

3. Mijn gevoelens zijn rustig. Al mijn strijd houdt nu op. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding. Ik sta op de rots van Christus. Gods volmaakte liefde is hier en bant alle angst uit.

4. Mijn wereld weerspiegelt de volmaaktheid die ik zie. Ik vermenigvuldig Gods licht. Ik verjaag de duistere nacht. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding over mijn hart, hoofd en handen.

5. Mijn lichamen worden op elkaar afgestemd. Mijn verbond wordt getekend. Gods rivier stroomt door mij heen. Door dat eenzijn ben ik vrij, in volmaakte harmonie met de kosmische symfonie.

 

Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op
1. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op, omdat ik weet dat ik niet langer de slaaf van de egoïstische wil van mijn ego, het massabewustzijn of van krachten van buitenaf wens te zijn. Ik weet dat mijn ware wil de wil van mijn IK BEN Aanwezigheid is en mijn ware verlangen is om elk aspect van mijn goddelijke plan te vervullen. Daarom geef ik bewust al mijn gevoelens op die mij aan die lagere wil binden en ik zeg met Moeder Maria: “O Heer, mijn IK BEN Aanwezigheid, laat jouw wil aan mij geschieden.” Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

Wees gegroet Moeder van Onafhankelijkheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Onafhankelijkheid.
Ik ben een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid.
Ik ben de eeuwige Zon van Zijn,
die door mijn hart, geest en ziel heen schijnt.

Heilige Maria, mijn leven in Ma-ter
is een uitdrukkingsvorm van mijn leven in de Geest.
Ik ben hier beneden alles wat IK Boven BEN
en ik neem heerschappij over de aarde.

2. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en elk gevoel te verteren dat ik geen macht over mijn gevoelens heb. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat wat er ook met mij in de buitenwereld gebeurt, ik over de innerlijke wereld van mijn geest kan heersen. Ik aanvaard dat wanneer mijn IK BEN Aanwezigheid het gezag over mijn geest heeft, mijn situatie in de buitenwereld mijn innerlijke vrede zal weerspiegelen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

3. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en elk gevoel dat ik door God verlaten of alleen ben in een vijandige wereld, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat ik ervoor koos mij van God af te keren. Ik kies er nu voor alle gevoelens van mij in de steek gelaten voelen los te laten en ik word gevuld met Gods volmaakte liefde die elke angst uitbant. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

4. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en alle gevoelens van boosheid op God of wrok over het feit dat ik leef, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat ik nu oogst wat ik in het verleden heb gezaaid. Ik aanvaard dat het universum een spiegel is die naar mij weerspiegelt wat ik uitzend. Ik zie dat de enige manier om mijn werkelijkheid in de buitenwereld te veranderen, is door mijn innerlijke werkelijkheid te veranderen. Ik kies ervoor om alle gevoelens van ondankbaarheid los te laten en ik word gevuld met de overweldigende waardering voor de kans Gods koninkrijk op aarde mede te scheppen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

5. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en alle gevoelens dat ik het niet waard ben om in het koninkrijk van God thuis te komen, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat ik het gevoel dat ik niet de moeite waard ben dat me door duistere krachten is aangepraat, heb geaccepteerd. Ik kies ervoor om alle minderwaardigheidsgevoelens los te laten en ik word gevuld met de wetenschap dat ik een waardevol kind van God ben. Daarom houd ik echt van mezelf zoals God van mij houdt. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

6. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en alle gevoelens van hoogmoed en egoïsme te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat ik één onderdeel van Gods Lichaam op aarde ben. Ik kies ervoor om al mijn gevoelens van jaloezie op of wrok tegen andere mensen los te laten. Ik word gevuld met de liefde die God voor al het leven heeft en daarom houd ik van mijn naaste als van mijzelf. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

7. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en alle gevoelens dat God geen enkele betekenis heeft of oneerlijk is, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat mijn ego God of Gods wet nooit zal begrijpen. Ik kies ervoor al mijn gevoelens van onrechtvaardigheid los te laten en ik word gevuld met de innerlijke wetenschap dat mijn Christuszelf al mijn vragen zal beantwoorden. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

8. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en al mijn gevoelens dat het leven zinloos is of dat niets wat ik doe enig verschil zal maken, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat met God alles mogelijk is. Ik kies ervoor om elke emotionele verlamming los te laten en ik word gevuld met het goddelijke enthousiasme dat elke weerstand tegen mijn goddelijke plan aan de kant veegt. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

9. Ik eis mijn emotionele onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn emotionele lichaam binnen te stromen en de droom van een automatische verlossing of een definitieve oplossing, te verteren. Ik neem de volle verantwoording voor mijn leven en ik erken het feit dat het leven een blijvend proces van zelftranscendentie is. Ik kies ervoor alle dromen los te laten dat ik een staat van veiligheid bereik waarin ik niet hoef te veranderen. Ik duik in de eeuwig stromende Rivier van Leven; ik voel de oneindige vreugde dat ik deel uitmaak van Gods magnifieke stroom om méér te worden. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn emoties kan handelen.

 

Ik ben in de kosmische stroom
1. Ik roep Gods Heilige Vuur op mij steeds hogerop te brengen. Gods vuur zal ik verdragen, totdat ik gezuiverd ben. Ik zal tot in eeuwigheid mijn goddelijke identiteit zijn.

Refrein (na elk couplet herhalen):

IK BEN Aanwezigheid, laat het vloeien,
IK BEN Aanwezigheid, help me met groeien,
IK BEN Aanwezigheid, vul mijn ziel,
IK BEN Aanwezigheid, maak mij heel.
IK BEN vrij om in God te zijn.

2. Mijn gedachten nemen een hoge vlucht, omdat ik dichter bij God wil komen. Omdat mijn geest zuiver is, ken ik zonder enige twijfel de waarheid en daarom ben ik heel en is er geen verdeeldheid in mijn ziel.

3. Mijn gevoelens zijn rustig. Al mijn strijd houdt nu op. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding. Ik sta op de rots van Christus. Gods volmaakte liefde is hier en bant alle angst uit.

4. Mijn wereld weerspiegelt de volmaaktheid die ik zie. Ik vermenigvuldig Gods licht. Ik verjaag de duistere nacht. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding over mijn hart, hoofd en handen.

5. Mijn lichamen worden op elkaar afgestemd. Mijn verbond wordt getekend. Gods rivier stroomt door mij heen. Door dat eenzijn ben ik vrij, in volmaakte harmonie met de kosmische symfonie.

 

Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op
1. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan afhankelijk is van iets wat ik momenteel niet heb. Ik aanvaard het feit dat ik altijd heb wat nodig is om te transcenderen en dichter bij God te komen. Ik vermenigvuldig wat ik nu op dit moment heb en ik weet dat door trouw te zijn aan een paar dingen, mijn IK BEN Aanwezigheid mij heerser zal maken over veel. Daarom is het vermenigvuldigen van mijn talenten de sleutel om heerschappij over mijn leven te nemen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

Wees gegroet Moeder van Onafhankelijkheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Onafhankelijkheid.
Ik ben een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid.
Ik ben de eeuwige Zon van Zijn,
die door mijn hart, geest en ziel heen schijnt.

Heilige Maria, mijn leven in Ma-ter
is een uitdrukkingsvorm van mijn leven in de Geest.
Ik ben hier beneden alles wat IK Boven BEN
en ik neem heerschappij over de aarde.

2. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen mijn vier lagere lichamen binnen te stromen en de volmaakte energiestroom tussen de Alpha- en de Omega-aspecten, de Geest en de Materie, van mijn wezen, in te stellen. Mijn IK BEN Aanwezigheid neemt heerschappij over mijn vier lagere lichamen en ik bevestig dat elk aspect van mijn wezen het volmaakte voertuig is om aan mijn goddelijke plan te voldoen. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

3. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van mijn fysieke lichaam en de beperkingen van het lichaam, afhangt. Mijn IK BEN Aanwezigheid is de ware bron van volmaakte gezondheid en ik bevestig dat mijn lichaam het volmaakte voertuig voor de vervulling van mijn goddelijke plan is. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

4. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van mijn situatie in de buitenwereld afhangt of van iets wat buiten de macht van mijn IK BEN Aanwezigheid ligt. Ik zie elke situatie als een kans om te leren en mijn gehechtheden op deze wereld op te geven, zodat ik dichter bij het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid kan komen. Ik bevestig dat elk aspect van mijn situatie het volmaakte voertuig voor de vervulling van mijn goddelijke plan is. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

5. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van andere mensen afhangt. Wanneer ik trouw ben aan mijn ware Zelf, mijn IK BEN Aanwezigheid, zullen mijn relaties op liefde in plaats van op angst gebaseerd zijn. Ik bevestig dat elk aspect van mijn interacties met anderen het volmaakte voertuig voor de vervulling van mijn goddelijke plan is. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

6. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van geld afhangt. Mijn IK BEN Aanwezigheid is de ware bron van overvloed en ik bevestig dat elk aspect van mijn levensonderhoud het volmaakte voertuig voor de vervulling van mijn goddelijke plan is. Ik vertrouw erop dat als ik het niet heb, ik het ook niet nodig heb en ik vermenigvuldig datgene wat ik wel heb in plaats van mij zorgen te maken over wat ik niet heb. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

7. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van mijn regering of de machtselite op aarde afhangt. Mijn IK BEN Aanwezigheid is de ware bron van Godbestuur en ik bevestig dat elk aspect van mijn land en mijn wereld het volmaakte voertuig voor de vervulling van mijn goddelijke plan is. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

8. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de vervulling van mijn goddelijke plan van iets in de wereld van tijd en ruimte afhangt. Ik aanvaard het feit dat mijn IK BEN Aanwezigheid de ware bron is van alles wat ik nodig heb. Ik weet dat mijn IK BEN Aanwezigheid mij door andere mensen of materiële omstandigheden vaak geeft wat ik nodig heb, toch zie ik altijd de eerste oorzaak achter uiterlijke verschijnselen. Zodoende zorg ik ervoor dat ik mij nooit van iets buiten mijn IK BEN Aanwezigheid afhankelijk voel. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en ik weet dat al het andere mij wel door mijn IK BEN Aanwezigheid wordt gegeven. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

9. Ik eis mijn materiële onafhankelijkheid op door het vuur van mijn Godvlam op te roepen de gedachtegang te verteren dat de tekortkomingen op aarde niet veranderd kunnen worden. De situaties die zich op aarde voordoen zijn tijdelijke luchtspiegelingen die het zuivere Ma-terlicht verbergen. Mijn IK BEN Aanwezigheid neemt heerschappij over het Ma-terlicht en het licht verheugt zich erop dat het wordt vrijgelaten om het goddelijke plan van het hele Lichaam van God op aarde vergroot uit te beelden. Ik bevestig dat mijn IK BEN Aanwezigheid de enige kracht is die door mijn leven op aarde kan handelen.

 

Ik ben in de kosmische stroom
1. Ik roep Gods Heilige Vuur op mij steeds hogerop te brengen. Gods vuur zal ik verdragen, totdat ik gezuiverd ben. Ik zal tot in eeuwigheid mijn goddelijke identiteit zijn.

Refrein (na elk couplet herhalen):

IK BEN Aanwezigheid, laat het vloeien,
IK BEN Aanwezigheid, help me met groeien,
IK BEN Aanwezigheid, vul mijn ziel,
IK BEN Aanwezigheid, maak mij heel.
IK BEN vrij om in God te zijn.

2. Mijn gedachten nemen een hoge vlucht, omdat ik dichter bij God wil komen. Omdat mijn geest zuiver is, ken ik zonder enige twijfel de waarheid en daarom ben ik heel en is er geen verdeeldheid in mijn ziel.

3. Mijn gevoelens zijn rustig. Al mijn strijd houdt nu op. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding. Ik sta op de rots van Christus. Gods volmaakte liefde is hier en bant alle angst uit.

4. Mijn wereld weerspiegelt de volmaaktheid die ik zie. Ik vermenigvuldig Gods licht. Ik verjaag de duistere nacht. Mijn Aanwezigheid neemt de leiding over mijn hart, hoofd en handen.

5. Mijn lichamen worden op elkaar afgestemd. Mijn verbond wordt getekend. Gods rivier stroomt door mij heen. Door dat eenzijn ben ik vrij, in volmaakte harmonie met de kosmische symfonie. (Zeg dit decreet nu zo vaak op als je wilt.)

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Geliefde Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, verzegel ons nu in de absolute wetenschap dat wij het recht van God gekregen hebben jouw licht te vermenigvuldigen en over de aarde te heersen. Geliefde Aartsengel Michaël, zuiver ons wezen van elke onwil en niet-zijn. Verzegel ons in de ondoordringbare bescherming van jouw Blauwe Vlam. Geliefde Jezus, verzegel ons in de kristallen helderheid van de Christuswaarheid opdat wij ons eenzijn met onze IK BEN Aanwezigheid in ieder van ons kunnen opeisen. Geliefde Moeder Maria, verzegel ons in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van Onafhankelijkheid opdat wij de ware onafhankelijkheid kunnen accepteren dat wij hier beneden alles zijn wat wij Boven zijn.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Onafhankelijkheid, aanvaard ik dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en dat ik door dat eenzijn waarlijk vrij en onafhankelijk ben. Ik bevestig dat ik één ben met de Rivier van Leven en dat er een volmaakte stroom van licht in de vorm van een 8 van mijn IK BEN Aanwezigheid naar mijn ziel stroomt en weer terug. Ik geef Gods licht enkel de kwaliteit van liefde, waardoor het terugstroomt naar boven en het mijn schat in de hemel wordt. Ik ontvang royaal van mijn IK BEN Aanwezigheid en ik geef royaal aan al het leven. Door deze eeuwige stroom van Zijn, wordt Gods koninkrijk, nu en tot in eeuwigheid, op aarde geopenbaard. Amen.