ROS11: Moeder Maria’s Rozenkrans van Alles doordringende Wijsheid

Roep Gods Wijsheid op als de wijsheid van je eigen Hogere Wezen. Gemaakt om je jouw goddelijke plan te helpen ontdekken dat je ziel en je spirituele leraren bedacht hebben voor je geïncarneerd bent. Zuivert ook je mentale lichaam.

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren zoals die in de hemel geopenbaard is. Wij zien en aanvaarden dat jouw Alles doordringende Wijsheid in onze ziel doordringt, al onze onwetendheid vernietigt en ons bewust maakt van wie we werkelijk zijn en waarom we hier op aarde zijn.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft meer van God op deze wereld te zijn. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft, zoals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons terugstuurt wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons te verheffen boven onze eigenzinnige onwetendheid en de spirituele blindheid van ons ego opdat jij ons van alle duistere krachten kunt bevrijden die ons door die onwetendheid manipuleren. Wij verklaren elke dag meer van Gods Wijsheid te zijn, zodat de aarde elke dag meer kan ontwaken. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig op aarde gemanifesteerd zijn. Amen.

 

Maak ons bewust van de waarheid dat materie Geest is
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat het materiële universum een verlengstuk is van het spirituele rijk en het potentieel heeft Gods koninkrijk op aarde te manifesteren. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn bewustzijn en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

Wees gegroet Moeder van Wijsheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wijsheid,
ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen, geef ik
alle onwetendheid in mijn wereld op.

Heilige Maria, één met Gods Wijsheid,
ik aanvaard Gods Wijsheid als mijn hoogste visie.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods Wijsheid die al het leven wekt.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij meer zijn dan ons fysieke lichaam, dat wij spirituele wezens zijn die uit de hemel zijn afgedaald en naar de hemel kunnen terugkeren. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat planeet aarde een schoollokaal voor onze ziel is, en dat wij hier zijn om te leren hoe wij onze individualiteit in harmonie met het geheel van Gods schepping tot uitdrukking brengen. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat onze ziel een lange historie van incarnaties op deze planeet heeft, maar dat wij boven alle tekortkomingen van het verleden kunnen uitstijgen. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God al alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat onze ziel boven ons ego en onze persoonlijkheid in de buitenwereld die we zelf hebben geschapen, kan uitstijgen door het aannemen van de Christusgeest. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat ons lichaam de schepping is van ons bewustzijn en dat alle gebreken overwonnen kunnen worden door onze geest te zuiveren. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat onze omstandigheden in de buitenwereld de schepping zijn van ons bewustzijn en dat alle beperkingen door de Christusgeest overwonnen kunnen worden. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de fysieke planeet de schepping van ons bewustzijn is en dat alle natuurrampen en onevenwichtigheden verwijderd kunnen worden door Christus het collectieve bewustzijn te laten besturen. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God al onze onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig de bewustwording van alle mensen van de werkelijkheid van Geest boven materie!

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat alle aspecten van de maatschappij het collectieve bewustzijn weerspiegelen en dat alle problemen door de kracht van God in ons overwonnen kunnen worden. Ik geef alle onwaarheden op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat de Geest boven de materie staat!

 

Ik ben bereid de waarheid te leren kennen
Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu dat ik bereid ben de waarheid aan de weet te komen dat de materie de Geest in vermomming is. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël van al mijn onwetendheid, alle onwaarheden en alle leugens los te laten snijden die de materie van de Geest scheiden. Ik roep Aartsengel Michaël om de eigenzinnige onwetendheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen, zodat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God inzie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar dat ik bereid ben te weten wat ik in mijn fysieke lichaam en aan mijn situatie in de buitenwereld moet veranderen om de maximale spirituele groei te verwerven. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid te weten te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

 

Maak ons bewust van de realiteit, dat het leven een bedoeling heeft
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat het leven geen toeval is of het product van een ondoordacht proces in de evolutie. Elke ziel is in werkelijkheid een uniek individu die een goddelijk plan heeft gemaakt, voordat ze incarneerde. Ik geef alle onverschilligheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

Wees gegroet Moeder van Wijsheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wijsheid,
ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen, geef ik
alle onwetendheid in mijn wereld op.

Heilige Maria, één met Gods Wijsheid,
ik aanvaard Gods Wijsheid als mijn hoogste visie.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods Wijsheid die al het leven wekt.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat ons ego voortdurend probeert ons ons spirituele doel te laten vergeten en ons laat voelen dat wij het verschil niet kunnen uitmaken. In werkelijkheid is alles mogelijk met God. Ik geef elke onverschilligheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons in de val van angst te laten lopen, wat ons bang maakt om iets nieuws uit te proberen. In werkelijkheid zal de volmaakte liefde van ons Christuszelf alle angst uitbannen. Ik geef alle onverschilligheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van de duisternis voortdurend proberen ons te laten vergeten wat onze bedoeling is, door onwetendheid of verkeerde informatie en zelfs door de eigenzinnige onwetendheid van ons ego te gebruiken. In werkelijkheid willen wij het allerliefst aan ons spirituele doel voldoen. Ik geef al mijn eigenzinnige onwetendheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons te laten vergeten wat onze bedoeling is door ons in de val van angst, haat en eindeloze conflicten met anderen te laten lopen. Ik geef alle boosheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig de bewustwording van alle mensen van de werkelijkheid dat het leven een geestelijk doel heeft!

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons te laten vergeten wat onze bedoeling is door ons in de val van hoogmoed te laten lopen die ons laat denken dat wij alles weten of zo arrogant zijn dat wij niet bereid zijn te veranderen. Ik geef alle hoogmoed op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons te laten vergeten wat onze bedoeling is door ons in de val van genot en hebzucht te laten lopen, waardoor ons leven in een eindeloze zoektocht verandert die ons nooit tevreden stelt. Ik geef alle hebzucht op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons ons doel laten vergeten door afgunst en jaloezie, waardoor ons leven in een eindeloze zoektocht verandert van willen winnen van anderen in een zinloze concurrentieslag. Ik geef al mijn afgunst op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig de bewustwording van alle mensen van de werkelijkheid dat het leven een geestelijk doel heeft!

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis voortdurend proberen ons te laten vergeten wat de bedoeling is door de programmering die zegt dat wij niet de Christus op aarde kunnen zijn. Ik geef al mijn antiwil op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid dat het leven een spirituele bedoeling heeft!

 

Ik ben bereid mijn doel te leren kennen
Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu bereid te zijn de bedoeling van mijn incarnatie aan de weet te komen. Ik ben bereid me door Aartsengel Michaël los te laten snijden van alle hopeloosheid, wanhoop of het gevoel dat het leven zinloos is. Ik ben bereid de leiding over mijn emoties te nemen door de kracht van Christus in mij. Ik roep Aartsengel Michaël om de eigenzinnige onwetendheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God zie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar nu dat ik bereid ben aan de weet te komen wat ik in mijn karakter, mijn houding en mijn benadering van het leven moet veranderen om mijn reden van bestaan te ontdekken. Ik ben bereid alle neigingen te overwinnen om doelloos door het leven te zwalken, daarmee de kostbare kans die het leven geeft aan een eindeloze zoektocht te verspillen om mijn ego te verheerlijken of materiële bezittingen, macht of pleziertjes na te jagen. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

 

Maak ons bewust van het wezen van ons goddelijke plan
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat elk aspect van het leven op aarde doortrokken is van de kromme leugens die bedacht zijn om ons in spirituele blindheid te verstrikken opdat wij ons goddelijke plan vergeten. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

Wees gegroet Moeder van Wijsheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wijsheid,
ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen, geef ik
alle onwetendheid in mijn wereld op.

Heilige Maria, één met Gods Wijsheid,
ik aanvaard Gods Wijsheid als mijn hoogste visie.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods Wijsheid die al het leven wekt.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij spirituele leraren hebben die ons hebben geholpen bij ieder detail van ons goddelijke plan, voordat wij geïncarneerd zijn. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat elke ziel een Christuszelf heeft die ons kan en zal troosten en ons aan ons goddelijke plan zal herinneren. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat ons ego altijd ons goddelijke plan zal tegenwerken en dat wij de keus moeten maken ons van ons ego los te maken. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de programmering vanuit de wereld is bedacht om ons te laten twijfelen aan de realiteit van ons goddelijke plan, maar dat de volmaakte liefde van ons Christuszelf en onze spirituele leraren al onze twijfel en angst zullen uitbannen. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig de bewustwording van alle mensen van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten van duisternis ons zullen laten twijfelen aan ons vermogen ons goddelijke plan uit te voeren, maar dat ons Christuszelf ons eraan zal herinneren dat met God alles mogelijk is. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de prins van deze wereld en ons ego ons tot hoogmoed zullen verleiden, maar dat ons Christuszelf ons eraan zal herinneren, dat wij niet de doeners zijn; God in ons doet het werk. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de duistere krachten de verdeel en heersstrategie tegen het Lichaam van God op aarde zullen gebruiken, maar dat wij eenheid kunnen vinden door het koninkrijk van God binnenin ons binnen te gaan. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat de krachten op deze wereld ervoor zullen zorgen dat wij onze spirituele leraren vergeten. Maar toch kunnen wij door de Christus binnen ons een verlengstuk van de geascendeerde meesters op aarde zijn. Ik geef al mijn spirituele blindheid op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de bijzonderheden van hun goddelijke plan!

 

Ik ben bereid mijn goddelijke plan te leren kennen
Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu dat ik bereid ben elk aspect van mijn goddelijke plan aan de weet te komen en wat ervoor nodig is om dat plan ten uitvoer te brengen. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël van al mijn spirituele blindheid te laten lossnijden die voorkomt dat ik zie wat ik in mij en in mijn leven moet veranderen opdat ik aan mijn reden van bestaan kan voldoen. Ik roep Aartsengel Michaël de spirituele blindheid van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God zie. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar dat ik bereid ben aan de weet te komen wat ik moet doen om mijn overtuigingen te zuiveren en wat ik moet bestuderen om mijn geest tot de kelk van de Christusgeest te maken. Ik ben bereid alle neigingen om mijn innerlijke leiding te negeren, te overwinnen, zodat ik mijn kansen niet verspil door de dingen op deze wereld na te jagen in plaats van de wijsheid van de Geest te zoeken. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid te weten te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

 

Maak ons bewust van het wezen van onze spirituele identiteit
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat zonder God niets gemaakt werd dat gemaakt is en dat God daarom in het koninkrijk binnenin ons verblijft. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

Wees gegroet Moeder van Wijsheid (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wijsheid,
ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen, geef ik
alle onwetendheid in mijn wereld op.

Heilige Maria, één met Gods Wijsheid,
ik aanvaard Gods Wijsheid als mijn hoogste visie.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods Wijsheid die al het leven wekt.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij alleen door te experimenteren met het dualiteitsbewustzijn het gevoel van eenzijn met onze bron hebben verloren en ons ego hebben gecreëerd. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat onze ware identiteit permanent verankerd wordt in de IK BEN Aanwezigheid en niet beschadigd kan worden door wat onze ziel op aarde ervaart. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij ervoor gekozen hebben op aarde te incarneren, omdat wij meer wilden worden van wie wij zijn, meer van God. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God al onze onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij hier zijn gekomen met de bedoeling onze goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen en onze bijzondere gaven op aarde te brengen. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij het potentieel hebben al onze ego-illusies te overwinnen en ons met onze IK BEN Aanwezigheid te herenigen, zodat wij aan het oorspronkelijke plan om op aarde te komen, kunnen voldoen. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij eigenlijk individualisaties van God zijn opdat wij alle negatieve gevoelens naar God toe kunnen overwinnen en ons goddelijke potentieel aanvaarden. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij hier zijn gekomen om onze creatieve vermogens te vermenigvuldigen door te leren hoe wij de spirituele wetten van God gebruiken om over het materiële universum te heersen. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden van de waarheid hoe zij in het Lichaam van God op aarde passen.

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wijsheid, maak de herinnering in ons innerlijk wakker dat wij medescheppers met God zijn en dat wij ervoor hebben gekozen hier te komen, omdat de grootste wens van ons wezen is Gods koninkrijk op aarde te brengen. Ik geef elke valse identiteit op en bevestig dat de Alles doordringende Wijsheid van God alle onwetendheid in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik bevestig dat alle mensen zich bewust worden hoe zij werkelijk in het Lichaam van God op aarde passen.

 

Ik ben bereid mijn ware identiteit te leren kennen
Geliefde Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid, geliefde Jezus, Moeder Maria, geliefde IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christuszelf, ik verklaar nu bereid te zijn mijn ware identiteit als individualisatie van God te leren kennen. Ik ben bereid mij door Aartsengel Michaël los te laten snijden van alle neigingen mijn goddelijke individualiteit te ontkennen. Ik roep Aartsengel Michaël om de valse identiteit van mijn ego te binden en te verteren. Ik ben bereid de schellen van mij ogen te laten vallen opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen en de Alles doordringende Wijsheid van God begrijp. Ik verklaar dat wijsheid het belangrijkste is en hoe meer ik dat verwerf, hoe meer inzichten ik zal krijgen.

Ik verklaar nu dat ik bereid ben te weten wie ik ben, hoe ik mij van mijn IK BEN Aanwezigheid heb afgescheiden en wat er voor nodig is om terug te keren naar het eenzijn met mijn bron. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik, als uniek individu, in het grotere geheel van het Lichaam van God en Gods hoogste visie voor de aarde pas. Ik ben bereid alle neigingen te overwinnen God de mogelijkheid te ontzeggen om door mij heen te werken, zodat ik de open deur kan zijn om deze planeet in Gods koninkrijk te veranderen. Ik ben bereid aan de weet te komen wat mijn dienstbaarheid aan het hogere doel waarvoor mijn ziel besloot te incarneren, in de weg staat. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik in Gods plan pas om alle tekortkomingen op aarde te verwijderen. Ik ben bereid aan de weet te komen hoe ik mijn plaats vind als medeschepper in Gods koninkrijk op aarde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van bedrieglijke geesten en de energie van onwetendheid.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de kromme leugens die voortkomen uit de geest van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van spirituele blindheid en alle neigingen naar de krachten van de antichrist te luisteren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van elk gevoel van gescheidenheid van het Lichaam van God.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die alle mensen lossnijdt van spirituele blindheid, zodat ze hun rechtmatige plaats in Gods plan zullen vinden.

 

Ik roep de bewustwording van alle zielen op aarde op
In naam van de Aanwezigheid van de Alles doordringende Wijsheid van God, in naam van Jezus Christus, in naam van Moeder Maria, zeg ik: “Het is genoeg! Ik accepteer niet dat de aarde door onwetendheid wordt verduisterd en dat zielen in spirituele blindheid vastzitten, wat hen verhindert te zijn wie ze in God zijn.” Aartsengel Michaël, snijd mij en alle zielen los van de blindheid van ons ego en van duistere krachten opdat wij ons opnieuw kunnen verbinden met de ware visie van wie we zijn en waarom we naar de aarde zijn gekomen.

Ik roep naar mijn Christuszelf en het Christuszelf van elke ziel op aarde ons bewust te maken van de alles verterende liefde die wij voor God hebben en de brandende liefde die ons naar de aarde deed komen om Gods koninkrijk op te bouwen. Verbind ons opnieuw met het alles verterende verlangen om onze goddelijke individualiteit op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Verbind ons opnieuw met de liefde die ons zal helpen in te zien dat ons verlangen te zijn wie we in God zijn, oneindig veel belangrijker is dan alle aardse verlangens of gehechtheden. Maak ons bewust van de liefde die alle angst zal uitbannen om ons sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen opdat wij het onsterfelijke leven van onze goddelijke identiteit kunnen krijgen. Maak ons bewust van de ware prioriteit, zodat wij niets in deze wereld de vervulling van ons goddelijke plan in de weg zullen laten staan.

Met het gezag van mijn Christuszelf roep ik de volledige kracht van de geascendeerde meesters op al onze onwetendheid en spirituele blindheid op aarde te verteren en ik roep naar alle zielen op aarde:

WORDT WAKKER EN WEET DAT ‘JULLIE GODEN ZIJN!’ (4x)

In naam van de Aanwezigheid van Gods Wijsheid, verklaar ik dat ik voor de waarheid van God opkom. Door de autoriteit van de Christusvlam in mijn hart eis ik dat van Gods koninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd. Ik zal niet toekijken hoe de krachten van duisternis deze planeet en mijn spirituele broeders en zusters vernietigen. Daarom BEN IK de open deur voor de Aanwezigheid van Gods Wijsheid om de antiwil en de spirituele blindheid van mijn ego, van de ego’s van alle mensen en alle duistere machten te verteren. Ik geef mijn ego op en als ik verhoogd word, trek ik alle mensen dichter naar God toe. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen alle duisternis op aarde verteren en de aarde tot de schitterend nieuwe dag in Gods visie voor iedere ziel verheffen. Er IS Licht en enkel Licht op aarde.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Geliefde Aanwezigheid van Gods wil, verzegel ons nu in het verlangen meer van God te zijn. Geliefde Aartsengel Michaël, verzegel ons nu in de ondoordringbare bescherming van jouw Blauwe Vlam. Geliefde Jezus, verzegel ons in de kristallen helderheid van de Christuswaarheid. Geliefde Moeder Maria, verzegel ons in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van God aanvaard ik dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en dat ik door dat eenzijn verzegeld wordt tegen alle ego-illusies en de verschijnselen die daardoor op het levensscherm geprojecteerd worden. Ik bevestig nu dat in het licht van de Christuswaarheid, het kwaad niet echt bestaat en de illusies ervan geen macht hebben. Daardoor wordt het koninkrijk van God, nu en eeuwig op aarde geopenbaard. Amen.