ROS10: Moeder Maria’s Rozenkrans van Gods Wil

Roep de Wil van God op, die waarachtig de wil van je eigen Hogere Wezen is en niet een ver verwijderd wezen in de lucht. Gemaakt om je de illusies van het ego te helpen opgeven en je te herenigen met je hogere zelf. Zal je ook helpen om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren en je etherische lichaam of identiteitslichaam te zuiveren.

Lees leringen over deze rozenkrans: De Aanwezigheid van Gods WilMoeder Maria

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verzoekingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

 

Ik geef alle ego-illusies op die mij van God scheiden
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik van God gescheiden ben en dat God niet is waar ik ben. IK BEN één met de waarheid dat mijn echte zelf mijn IK BEN Aanwezigheid is, die een individualisatie van God is. Ik eis daarom mijn ware identiteit als zoon/dochter van God op. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

Wees gegroet Moeder van Gods Wil (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil.
Ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen
geef ik alle antiwil en mijn ego op.

Heilige Maria, één met Gods Wil,
ik accepteer Gods Wil als mijn hogere wil.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods koninkrijk op aarde geopenbaard.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat Gods Wil van mijn eigen wil gescheiden is. IK BEN één met de waarheid dat Gods Wil de wil is van mijn IK BEN Aanwezigheid en dus staat het los van de egoïstische wil van mijn ego. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat God een boos en oordelend wezen in de hemel is die zijn wil aan mij probeert op te dringen. IK BEN één met de waarheid dat God de God van onvoorwaardelijke liefde is en dat het volgen van de hogere wil van mijn IK BEN Aanwezigheid het diepste verlangen van mijn ziel is. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusies op dat God niet eerlijk is, dat de schuld bij God ligt en dat God mij geen vrije wil had moeten geven. IK BEN één met de waarheid dat ik verantwoordelijk ben voor het scheppen van de antiwil van mijn ego en dat het mijn taak is mijn ego op te geven. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusies op dat God mij de schuld geeft van de keuzes die ik gemaakt heb of dat God mij niet wil ontvangen als ik naar hem terugkeer. IK BEN één met de waarheid dat God mij onvoorwaardelijk lief heeft en dat ik onmiddellijk vergeven word als ik de antiwil en de illusies van mijn ego opgeef. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat de enige manier om vrije keuzes te maken is door tegen de wil van God in te gaan. IK BEN één met de waarheid dat Gods Wil mij tegen de dualiteit beschermt en mij onbeperkte creativiteit binnen Gods wetten geeft. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik slachtoffer ben van krachten die buiten mijn bereik liggen en dat ik dus een uiterlijke verlosser nodig heb. IK BEN één met de waarheid dat geen enkele kracht mijn vrije wil kan opheffen en dat ik op elk moment dichter bij God kan komen door het opgeven van de illusies van het ego. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik door een ondoordringbare barrière van God gescheiden ben. IK BEN één met de waarheid dat ik alleen maar door de sluier van illusies van God gescheiden ben die door mijn ego gecreëerd is. Daarom kan ik één met God op deze wereld zijn. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat eenzijn met God het verlies van individualiteit betekent. IK BEN één met de waarheid dat eenzijn met God het bevrijden van mijn individualiteit die ik van God gekregen heb, inhoudt die door mijn ego gevangen is gezet. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en in het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil méér van God zijn waar IK BEN!

 

Ik geef de illusies van mijn ego op
Geliefde Moeder Maria, ik begrijp nu dat mijn ego geboren werd, toen ik besloot met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren, de vrucht van de kennis van goed en kwaad. Ik begrijp dat deze dualiteit mij liet geloven dat ik van God werd gescheiden en het niet waard was één met God te zijn. Dit gevoel van het niet waard zijn heeft ervoor gezorgd dat ik God de rug toekeerde en dat mij liet denken dat ik niet terug naar huis, naar Gods koninkrijk, kon of wilde komen. Deze dualiteit heeft mij ertoe gedwongen te denken dat Gods koninkrijk buiten mij is.

Geliefde Moeder Maria, ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder en ik leg mijn hand in jouw hand. Ik bid dat jij mijn ziel zult terugleiden naar dat oorspronkelijke punt van vertrek uit het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik bid dat jij mij helpt om door de sluier van angst en hoogmoed van mijn ego heen te dringen, zodat ik de moed krijg om naar die oorspronkelijke beslissing te kijken en begrijp waarom ik besloot me van mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn spirituele leraar af te keren.

Geliefde Moeder Maria, help mij de kromme leugen bloot te leggen die ervoor heeft gezorgd dat ik mij van God afscheidde en help mij in te zien waarom mijn ziel er zo gevoelig voor was in die leugen te geloven. Help mij zonder angst naar deze leugen te kijken, zonder gevoel van schaamte, zonder schuldgevoel en zonder het verlangen mijn besluit te verdedigen of te doen alsof het niet mijn fout was. Help me gewoon naar die beslissing te kijken, met volledige helderheid en zonder één van de emoties die mijn ego gebruikt heeft om mijn ziel zo’n lange tijd in de macht te houden. Help mij te aanvaarden dat ik de oorspronkelijke beslissing genomen heb en help mij te begrijpen dat ik door dit feit te accepteren, ogenblikkelijk de kracht krijg dat ongedaan te maken door een betere keuze te maken.

Geliefde Moeder Maria, help mij de waarheid van Christus te ontdekken en te internaliseren die de kromme leugen vervangt, waaruit mijn ego geboren werd. Help mij liefdevol de kromme leugen en alle illusies die daaruit voortkomen, op te geven. Houd mijn hand vast als ik mij omdraai en voor de lichtende realiteit van mijn IK BEN Aanwezigheid sta en aanvaard dat mijn ziel een individualisatie van die Aanwezigheid is en dat mijn Aanwezigheid een individualisatie van God is. Help mij te aanvaarden dat ik een zoon/dochter van God ben en dat ik het waard ben om één met mijn Aanwezigheid te zijn en daardoor ook één met God. O, Moeder Maria, help mijn ziel het punt van volledige en allerlaatste overgave te bereiken waarop ik bereid ben het ego te laten sterven, zodat ik het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn kan behalen.

 

Ik geef alle ego-illusies op, die mij de Christus laten ontkennen
1. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik de wil van God niet kan kennen. IK BEN één met de waarheid dat ik de wil van God door de Christusgeest kan kennen. Ik kan de Christusgeest aannemen door de illusies van mijn ego bloot te leggen en zijn antiwil op te geven. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

Wees gegroet Moeder van Gods Wil (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil.
Ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen
geef ik alle antiwil en mijn ego op.

Heilige Maria, één met Gods Wil,
ik accepteer Gods Wil als mijn hogere wil.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods koninkrijk op aarde geopenbaard.

2. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik hier op aarde Gods Wil niet kan kennen, omdat de waarheid wordt gedefinieerd door twee relatieve tegengestelden. IK BEN één met de waarheid dat Gods Wil in mijn IK BEN Aanwezigheid opgeslagen is en ik die kan kennen door mijn dualistische illusies op te geven. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

3. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik geen recht heb Gods Wil op aarde tot uitdrukking te brengen en ernaar te handelen. IK BEN één met de waarheid dat God mij het recht gegeven heeft mij bij de wil van mijn IK BEN Aanwezigheid aan te sluiten en Gods koninkrijk op aarde te manifesteren. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

4. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat God de aarde aan de duivel heeft gegeven en ik dus geen recht heb mij met zijn plannen te bemoeien. IK BEN één met de waarheid dat de mensen de aarde aan de duivel hebben gegeven, omdat ze door hun ego-illusies werden verblind. Daarom is het mijn goed recht mij van deze illusies los te maken en de aarde weer voor God op te eisen. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

5. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik, als ik mijn Christusschap manifesteer, mij bemoei met de vrije wil van andere mensen. IK BEN één met de waarheid dat alle mensen deel zijn van het Lichaam van God op aarde. Ik heb dus het recht voor de waarheid op te komen en alles waar ik deel van uitmaak, te verheffen. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

6. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat ik andere mensen hun leven moet laten leven zonder hun overtuigingen aan te vechten. IK BEN één met de waarheid dat ik het recht heb de Christus op aarde te zijn en dat het de taak van een Christuswezen is mensen de waarheid te geven die hen van hun ego-illusies bevrijdt. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

7. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat één mens geen verschil kan uitmaken en dat het daarom geen zin heeft te proberen de ego-illusies van de mensheid aan te vechten. IK BEN één met de waarheid dat God binnenin mij in al het leven is. Als ik er dus voor kies één met Gods Wil te zijn, sluit ik mij bij de geascendeerde meesters aan en verhoog ik het collectieve bewustzijn. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

8. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat de duistere krachten zodanige macht over deze wereld bezitten dat niemand ze kan aanvechten. IK BEN één met de waarheid dat met God alles mogelijk is. Daarom ben ik niet de doener; de IK BEN Aanwezigheid in mij, doet het werk. Ik aanvaard dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

9. Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, ik geef liefdevol de ego-illusie op dat het kwaad het tegenovergestelde van God is. IK BEN één met de waarheid dat het kwaad geen deel van God of Gods ontwerp is. Ik begrijp dat het kwaad niet altijd blijft bestaan en geen macht heeft buiten wat de mensen het door hun ego-illusies geven. Eén met de Christusgeest bevestig ik dat het kwaad niet echt bestaat en dat de manifestaties daarvan geen macht hebben. Ik erken dat Gods Wil alle antiwil in mijn wezen en het collectieve bewustzijn vervangt. Ik wil de Christus op aarde zijn.

 

Ik geef het doodsbewustzijn op
Geliefde Jezus, ik begrijp nu dat het dualiteitsbewustzijn het doodsbewustzijn is dat tot de ontbinding van mijn ziel zal leiden. Ik zie dat ik gevangen zit in een net van ego-illusies waar geen uitweg uit lijkt te zijn. Toch aanvaard ik dat er een uitweg is, namelijk de hand van mijn Christuszelf te nemen, zodat ik met Christus over de woeste baren van mijn egobewustzijn kan lopen.

Geliefde Jezus, ik zie nu in dat de ego-illusies een afgod van jou hebben gemaakt en jou op een voetstuk buiten mijn bereik hebben geplaatst. Ik zie nu in dat jij kwam om een voorbeeld te geven dat ik kan volgen en daardoor uit de jungle van ego-illusies ontsnappen. Ik aanvaard jou nu als mijn oudere broer en ik bid dat je mij zult helpen elke angst onder ogen te zien om hier op aarde de Christus in actie te zijn.

Geliefde Jezus, help mij elke angst te overwinnen om de duistere krachten het hoofd te bieden door voor de waarheid te kiezen. Help mij te aanvaarden dat de duivel mij enkel door de ego-illusies in verzoeking kan brengen en manipuleren. Als ik dus alle illusies opgeef, vindt de prins van deze wereld niets in mij.

Geliefde Jezus, help mij de waarheid te begrijpen en te internaliseren dat ik niet in de vrije wil van mensen ingrijp door hun ego-illusies aan te vechten. In tegendeel, ik ben degene die door God is gezonden om hen van de spirituele dood te bevrijden door hen een stukje van de Christuswaarheid te geven. En hoewel ze misschien tegen mij zullen uitvaren en mij vals zullen beschuldigen vanwege jou, blijf ik een afgezant van de onvoorwaardelijke liefde van God die geen enkele ziel in een illusie van voorwaardelijke liefde gevangen laat zitten.

Geliefde Jezus, help mij altijd zo onthecht te zijn dat mijn oog op één doel gericht blijft in plaats van vast te komen zitten in dualistische ruzies. Help mij om me nooit op het niveau van de dualistische geest met mensen bezig te houden. Help mij boven alle dualiteit te blijven staan en de één makende visie van de Christusgeest op iedere situatie toe te passen. Geliefde Jezus, ga met mij wanneer wij de mensen de waarheid zeggen die hen vrij zal maken.

 

Ik maak mij los van alle ego-illusies
1. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen Gods Aanwezigheid in zichzelf en elkaar ontkennen, waardoor ze elkaar als vijanden zien. Ik aanvaard dat het Gods Wil voor alle mensen is dat zij het ene Lichaam van God op aarde zijn. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

Wees gegroet Moeder van Gods Wil (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil.
Ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen
geef ik alle antiwil en mijn ego op.

Heilige Maria, één met Gods Wil,
ik accepteer Gods Wil als mijn hogere wil.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods koninkrijk op aarde geopenbaard.

2. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen ontkennen dat Gods koninkrijk binnenin hen is en die hen laten geloven dat ze enkel door een religie in de buitenwereld gered kunnen worden. Ik aanvaard dat het Gods Wil voor alle mensen is onafhankelijk van elke spirituele tirannie te worden. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

3. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen de Christus in zichzelf ontkennen en dan de dualistische leugen geloven dat er slechts één ware religie is. Ik aanvaard dat het Gods Wil is dat alle mensen in de Christusgeest verenigd worden. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

4. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het bestaan van het kwaad ontkennen wat hen verhindert God het gezag te geven het kwaad van de aarde te verwijderen. Ik aanvaard dat het Gods Wil voor de aarde is om bevrijd van alle duisternis te zijn. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

5. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen de duistere krachten negeren die proberen hun ziel in hun macht te krijgen en te vernietigen. Ik roep nu tot God om deze krachten door Licht te vervangen. Ik aanvaard dat het Gods Wil is dat zijn Licht alle duistere krachten vervangt, waaronder ons ego. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

6. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen de noodzaak ontkennen dat zij het Ma-terlicht moeten beschermen door voor Gods Wil op te komen. Ik aanvaard dat het Gods Wil voor Moeder Aarde is dat zij in volmaakte harmonie is, omdat menselijke wezens het Licht boven de duisternis verkiezen. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

7. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen ten prooi vallen aan de verdeel-en- heersstrategie die religies gebruikt om de mensheid in zijn macht te houden. Ik aanvaard dat het Gods Wil is dat zijn waarheid en liefde alle religieuze conflicten vervangen. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

8. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat mensen ten prooi vallen aan een materialistische filosofie die het bestaan van God ontkent en die ervoor zorgt dat ze hun eigen spiritualiteit ontkennen. Ik aanvaard dat het Gods Wil is dat alle mensen geloven dat zij zijn zonen en dochters zijn. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

9. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies en de antiwil die ervoor zorgen dat de goede mensen niets doen, waardoor het kwaad kan zegevieren. Ik aanvaard dat het Gods Wil is dat alle mensen zich van het kwaad afscheiden, zodat het door Licht vervangen kan worden. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist verteren. God verhoogt de aarde tot een schitterend nieuwe dag.

 

Ik beloof dat ik de Goddelijke Moeder en haar kinderen zal beschermen
Geliefde Moeder Maria, ik erken mijn potentieel de gepersonifieerde Christus te worden en de macht te verwerven Moeder Aarde en al het leven te beschermen tegen de krachten van duisternis. Ik verklaar hierbij dat ik mijn verantwoordelijkheid niet zal afwijzen. Ik zal daadwerkelijk voor de waarheid opkomen door één te worden met de wil van mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof het goddelijke plan te volbrengen dat mijn ziel heeft gemaakt, voor ik geïncarneerd ben. Ik bevestig dat mijn incarnatie, door de genade van God, een overwinning voor het Licht IS.

Geliefde Jezus, help mij te vermijden dat ik in de val loop door te denken dat ik tegen het kwaad moet vechten. Help mij de waarheid te erkennen en te internaliseren dat ik zelf, waarmee ik mijn ziel en mijn ego bedoel, niets kan doen. De Christus in mij is de ware doener, omdat alleen de Christus de open deur kan zijn voor het Licht van mijn IK BEN Aanwezigheid. En alleen het Licht van mijn Aanwezigheid kan Gods Wil en Gods koninkrijk op aarde manifesteren.

Geliefde Jezus, neem me bij mijn hand en help mij alle ego-illusies te herkennen en op te geven, totdat ik het punt van waarheid bereik waarop ik volledig kan erkennen en verklaren dat ‘Ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn’. Help mij te erkennen, dat ‘Mijn IK BEN Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik dat ook doe’, en dat God in mij daarom de leugens van de antichrist kan verteren, waar je ze ook maar ziet.

Geliefde Jezus, ga met mij mee als wij mensen de waarheid zeggen die hen zal bevrijden en help hen door de sluier van ego-illusies heen te dringen die hen van het koninkrijk van God binnenin hen scheidt. Help mij de mensen jouw Levende Woord te geven opdat zij het leven van het Christusbewustzijn kunnen accepteren door de waarheid en de liefde van de Christus te internaliseren. Help de mensen in te zien dat wij medescheppers zijn en dat wij hier zijn om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

 

Ik maak me los van de planetaire macht van het kwaad
1. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht aanvaarden die zonder enig respect voor de waarde van het leven menselijke wezens misbruikt, vernietigt en doodt. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving die op onwrikbaar respect voor het leven wordt gebaseerd. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

Wees gegroet Moeder van Gods Wil (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Gods Wil.
Ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder.
Eén met jouw Wezen
geef ik alle antiwil en mijn ego op.

Heilige Maria, één met Gods Wil,
ik accepteer Gods Wil als mijn hogere wil.
Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid,
BEN IK Gods koninkrijk op aarde geopenbaard.

2. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht aanvaarden die de economie beheerst en armoede, hongersnood en ongelijkheid schept. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen een overvloedig leven leiden. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

3. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht aanvaarden die oorlogen bedenkt om winst te maken of om aan de macht te komen. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin mensen eeuwig in vrede leven. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

4. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht van totalitaire regeringen en filosofieën aanvaarden. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen de vrijheid hebben hun eigen lot te kiezen. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

5. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire machtselite accepteren die probeert elke regeringsvorm te gebruiken om de bevolking in hun macht te houden. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen onder Godbestuur gelijke rechten en kansen hebben. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

6. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht erkennen die door verkeerde informatie, verslavingen en beïnvloeding van hun gedachten, het denken van de mensen probeert te beheersen. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen vrij in hun denken zijn en de waarheid van Christus erkennen. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

7. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor los te komen van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van planetaire draaikolken van negatieve energie accepteren die mensen naar beneden trekken en hun emotionele lichaam beheersen. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen de vrede van Christus kennen en bevrijd zijn van depressies en emotionele beïnvloeding. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

8. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht accepteren die hongersnood, slechte voeding en ziekte gebruikt om de bevolking in hun macht te houden. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een samenleving waarin alle mensen volmaakt gezond zijn en lang leven. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk is nu op aarde geopenbaard.

9. Geliefde Moeder Maria, ik kies ervoor me los te maken van de ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen het voortbestaan van een planetaire macht accepteren die Moeder Aarde van haar hulpbronnen berooft, het milieu verontreinigt en de onevenwichtigheden schept die tot natuurrampen leiden. Ik roep de manifestatie van Gods Wil op in de vorm van een volmaakt evenwichtige planeet die mensen een stabiele ondergrond voor spirituele groei geeft. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen deze planetaire macht van de antichrist en zijn misbruik van het Ma-terlicht verteren. Gods koninkrijk wordt nu op aarde gemanifesteerd.

 

Ik roep Gods Wil op aarde op
In de naam van de Aanwezigheid van Gods Wil, in de naam van Jezus Christus, in de naam van Moeder Maria, zeg ik: “Het is genoeg! Ik zal mij losmaken van de antiwil en van alle duisternis en ik zal Gods Wil ZIJN, die op aarde wordt gemanifesteerd.” Ik eis de manifestatie van Gods Wil opdat alle mensen de kans krijgen een vrije en verlichte keuze te maken, of zij de Christus of het ego willen dienen, God of het kwaad.

Ik aanvaard dat God wil dat alle mensen uit liefde de hogere wil kiezen, maar dat zij geen keuze uit vrije wil kunnen maken zolang zij door dualistische ego-illusies verblind worden. Daarom roep ik de Universele Christusgeest op en het individuele Christuszelf van ieder afzonderlijk hen de kristalheldere waarheid te geven die hen van alle ego-illusies zal bevrijden. Ook roep ik naar alle mensen en zeg: “Kies het leven! Kies het leven van de Christus boven de dood van het ego!” Daarom roep ik naar alle vier windstreken van de aarde:

IK KIES HET LEVEN VAN DE CHRISTUS! (4x).

In naam van de Aanwezigheid van Gods Wil, verklaar ik dat ik partij kies voor de waarheid van God. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik de manifestatie van Gods koninkrijk op aarde op. Ik zal niet toekijken hoe de machten van de duisternis deze planeet en mijn spirituele broeders en zusters vernietigen. Daarom BEN IK de open deur voor Gods Wil om de antiwil van mijn eigen ego, het ego van alle mensen en alle duistere krachten te verteren. Ik geef mijn ego op en als ik verhoogd word, trek ik alle mensen dichter naar God toe. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen alle duisternis op aarde verteren en de aarde tot een schitterend nieuwe dag van Gods Wil voor elke ziel verhogen. Er IS Licht en enkel Licht op aarde.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Geliefde Aanwezigheid van Gods Wil, verzegel ons nu in het verlangen méér in God te zijn. Geliefde Aartsengel Michaël, verzegel ons nu in de ondoordringbare bescherming van jouw blauwe vlam. Geliefde Jezus, verzegel ons in de kristalheldere Christuswaarheid. Geliefde Moeder Maria, verzegel ons in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van God aanvaard ik dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en dat ik door dit eenzijn verzegeld word tegen alle ego-illusies en de verschijnselen die zij op het levensscherm projecteren. Ik bevestig nu dat in het licht van de Christuswaarheid, het kwaad niet echt bestaat en de illusies daarvan geen macht hebben. Daarom wordt het koninkrijk van God, nu en in eeuwigheid op aarde geopenbaard. Amen.