ROS09: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Oneindig Licht

Roep het oneindige licht van God op en richt het op een specifieke persoonlijke en planetaire conditie en door dat te doen, breng je alles weer in overeenstemming met de hoogste visie

Lees de leringen die bij de rozenkrans horen: De Aanwezigheid van Oneindig LichtMoeder Maria

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg een persoonlijk gebed toe).

Het Onze Vader van Licht
Mijn Vader die boven de Hemel is, ik eer jouw Aanwezigheid van Oneindig Licht, van niet te onderscheiden Licht, van vormloos Licht. Ik erken de Aanwezigheid van Licht die geen tegenovergestelde heeft en ik eer Licht als een zuiver concept, als een bewust Wezen van Licht.

Mijn Vader, die mijn Schepper is, ik eer jouw geschenk van leven en het gewaarzijn van mezelf. Ik zeg met jou: “Laat er licht zijn in alle aspecten van mijn ziel, mijn geest, mijn lichaam en mijn leven!” En ik aanvaard dat er licht IS en alleen maar licht.

Ik erken dat ik in een wereld leef die de Omegapolariteit vormt voor de Alphapolariteit van mijn Vaders licht. Ik erken dat alles in de wereld van vorm van het Ma-terlicht wordt gemaakt. Ik erken dat het Ma-terlicht geschapen wordt uit en onttrokken aan de Aanwezigheid van Oneindig Licht. Daarom is Gods Wezen in juist dat Moederlicht ingebed en heeft dit het vermogen gewaarzijn van zichzelf te verwerven en Gods volmaaktheid in vergrote vorm uit te beelden.

Ik erken dat ik hiernaar toe kwam om medeschepper met mijn God te zijn en ik ben een zelfbewust wezen, geschapen als nazaat van mijn Schepper. Ik beloof deze rol te vervullen door heerschappij te nemen over mijn eigen lichaam, geest en ziel en het Licht van God door mijn wezen te laten stromen. Ik ben de open deur voor een stroom van Gods licht die het Ma-terlicht zal wekken. Ik zal het vermenigvuldigen en er heerschappij over nemen, totdat het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd.

Ik neem heerschappij over mijn ziel en geest
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de kristallijnen structuur van mijn ziel vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met de Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de kern van mijn ziel vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle geesten of energie vormt die mijn ziel zijn binnengedrongen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn identiteitslichaam vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn mentale lichaam vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn emotionele lichaam vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte energie of duistere geesten in mijn energieveld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn menselijke ego en mijn menselijke denken vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die elke cel en atoom in mijn fysieke lichaam vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Ik ben de open deur
Ik ben een zoon/dochter van God en juist op dit moment ga ik staan om tot de medescheppers van God op aarde gerekend te worden. Ik kies er nu bewust voor de kracht van mijn vrije wil te erkennen door voor het licht te kiezen, voor het leven te kiezen, voor de perfectie van God te kiezen in plaats van de tekortkomingen op deze wereld. Ik kies ervoor te bevestigen dat niets wat niet volmaakt is, echt is en dat alleen Gods licht en Gods volmaaktheid echt is en permanent.
Daarom bevestig ik dat de vonk van God zich in mijn hart bevindt, die echt de open deur is die geen enkele menselijke kracht kan sluiten, behalve mijn vrije wil. Ik kies er nu voor die deur te openen en daarom ben ik de open deur die geen enkele menselijke kracht, of een kracht van duisternis, kan sluiten.

Ik bevestig hiermee mijn ware individualiteit dat ik mijn IK BEN Aanwezigheid ben en ik kies ervoor het licht van mijn Aanwezigheid door mij heen te laten stromen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren. Ik kies ervoor de Godvlam te zijn die ik in de hemel ben, op aarde gemanifesteerd als het vuur dat voor Mozes brandde toen hij de berg van God beklom. Ik kies ervoor dit vuur dat ik ben de ware spirituele wet te laten brengen die niet aan Mozes kon worden gegeven vanwege de recalcitrantie van de mensheid. Ik kies ervoor de open deur te zijn om deze waarlijk spirituele wet nu naar het fysieke octaaf van planeet aarde te laten brengen.

Ik kies ervoor de open deur te zijn om het Wezen van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar het materiële universum te laten stromen en alle tekortkomingen en onevenwichtigheid te verteren. Ik kies ervoor de open deur te zijn om het koninkrijk van God op planeet aarde voor me te zien. Ik roep de Aanwezigheid van Oneindig Licht op het niet te stuiten onoverwinnelijke Licht van God de volmaakte visie over de Ma-tersubstantie heen te leggen die mijn eigen fysieke lichaam, mijn ziel en mijn geest, mijn omstandigheden in de buitenwereld en deze planeet zelf vormt, van alle aspecten in de menselijke samenleving tot Moeder Natuur toe.

Ik neem heerschappij over mijn leven en omstandigheden
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn familie en gezin vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn werksituatie en financiën vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn plaatselijke buurt vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die mijn natie vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle naties ter wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle regeringen op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de wereldeconomie vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de voedselproductie en -distributie op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de energieproductie en -distributie op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Ik accepteer mijn Christuspotentieel
Ik kies ervoor mijn Christuspotentieel te accepteren en ik beloof mijn leven eraan te wijden de Christusgeest zo snel mogelijk aan te nemen. Ik beloof nooit valse goden in plaats van de ware God in de hemel te aanbidden, die in mij tot uitdrukking wordt gebracht als mijn eigen IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof dat ik geen gesneden beelden in de vorm van een onvolmaakte visie zal aannemen. En daarom accepteer ik geen van de onvolmaakte tekortkomingen op aarde als permanent of echt. Ik zie dat er behalve alle tekortkomingen ook het Ma-terlicht van God bestaat en ik zal de volmaakte visie van God handhaven en zien dat Gods visie wordt gematerialiseerd, omdat die over de Ma-tersubstantie zelf heen wordt gelegd.

Ik verklaar daarom dat zolang Ik op de wereld BEN, Ik het licht der wereld Ben. Ik ben hier om over de aarde te heersen, mijn goddelijke individualiteit en het licht dat ik van mijn IK BEN Aanwezigheid krijg, te vermenigvuldigen. Ik beloof over mijn ziel en geest, mijn fysieke lichaam, mijn persoonlijke omstandigheden mijn natie, de menselijke samenleving en de natuur zelf te heersen. Ik beloof alleen de perfectie van God te accepteren, ik beloof alleen de volmaakte visie van God te zien die de Christusgeest mij geeft. Ik beloof de vlam van God te ZIJN die ik ben, die alles verteert wat er niet aan gelijk is en ik verklaar dat ik bereid ben bij mezelf te beginnen en die vlam van God die ik ben, verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid, alle tekortkomingen in mijn eigen bewustzijn te laten verteren, waaronder mijn menselijke ego en mijn menselijke manier van denken. Ik ben bereid de vlam van God alle tekortkomingen in mijn ziel, mijn lichaam en mijn leven te laten verteren.

Ik beloof nooit meer Gods vaardigheid om door mij heen te werken, te beperken en ik beloof altijd de realiteit van de Levende Christus in mij en mijn eenzijn met mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, te bevestigen. Ik zal niet mijn eenzijn met mijn Meester ontkennen. En door het eenzijn met de Levende Christus in mij en met de Levende Christus in Jezus te bevestigen, ben ik waarachtig het licht der wereld. En met de kracht en het gezag van de Christus in mij, zeg ik dan: “Laat er licht zijn en alleen maar licht op planeet aarde. En er IS licht. Het is klaar. Amen.”

Ik neem heerschappij over menselijke aangelegenheden
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de strijdkrachten en wapens op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle nucleaire wapens en radioactieve materialen vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de manipulators vormt die een derde wereldoorlog beramen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de nieuwsmedia en alle informatietechnologie vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de onderwijsinstellingen en de leermiddelen op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de gezondheidszorgsystemen op de wereld vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het fysieke lichaam van alle mensen vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte energie of duistere geesten in de ziel en geest van alle mensen vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle religies en kerken op de wereld en de geloofssystemen van alle mensen vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Word je bewust van de realiteit van het Licht
Ik bevestig mijn eenzijn met de Aanwezigheid van Oneindig Licht en zeg tegen alle mensen: “Wees je bewust van jullie oorspronkelijke roeping en jullie reden om op deze planeet te zijn. Ik roep jullie op verder te kijken dan jullie menselijke ego, jullie dualistische overtuigingen en wereldbeeld. Ik roep jullie op wakker te worden en uit te stijgen boven jullie beperkte identiteitsgevoel. Ik roep jullie op weer contact te maken met jullie ware, goddelijke individualiteit, zodat jullie kunnen voldoen aan jullie door God gegeven recht om de zoon of dochter van God, medescheppers met God op aarde te zijn. Ik roep jullie op jullie angsten, jullie gebrek aan eigenwaarde, het gevoel dat jullie geen recht hebben hier op aarde te zijn of je Christusschap uit te oefenen, te boven te komen. Ik roep jullie op wakker te worden en bewust het besluit te nemen de heerschappij over jezelf terug te nemen en dan die heerschappij uit te oefenen over het zelf door over de aarde te heersen.”

“Ik roep jullie op je los te maken uit het massabewustzijn, de afgescheiden en uitverkoren mensen te zijn die ervoor hebben gekozen die ene waarachtige God te aanbidden die in het koninkrijk van God binnenin jou verblijft. Ik roep jullie op de open deur te zijn, waardoor de volmaakte visie van God opnieuw in de bewuste geest van de bewoners van de aarde kan komen. Ik roep jullie op de kracht van je aandacht te gebruiken en Gods visie over de materie zelf heen te leggen, zodat deze planeet de onvolmaakte beelden kan afschudden die haar al eonen lang zijn opgedrongen.”

“Ik roep de aarde op haar as rechtop te zetten, alle tekortkomingen eraf te slingeren en de perfectie van God vergroot uit te beelden. Ik roep het overvloedige leven voor alle mensen op aarde op. Ik roep Gods koninkrijk op aarde op, zoals het in de hemel al gemanifesteerd wordt, in de vorm van de volmaakte visie in de geest van de geascendeerde meesters.”

“Ik roep de mensen op zich bewust te worden van hun innerlijke roeping en zich te herinneren dat ze vrijwillig hebben aangeboden naar de aarde te komen om deze planeet en haar bewoners vanuit de duisternis te verheffen naar het licht, het licht van God. Ik roep het licht van de Vader op de oceaan van het Moederlicht in beweging te zetten en Gods volmaakte visie in het Ma-teruniversum te materialiseren. Laat er Licht op aarde zijn. En er IS Licht!”

Ik neem heerschappij over mijn planeet
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte zelfbeelden in het identiteitslichaam van planeet aarde vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte wereldbeschouwingen in het mentale lichaam van planeet aarde vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte geesten en energie in het emotionele lichaam van planeet aarde vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle luchtverontreiniging vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle waterverontreiniging en drinkwatervoorziening vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle bodemverontreiniging vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle lava onder de aardoppervlakte vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle spanning en druk in de aarde vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle tekortkomingen in het dierenrijk vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

Met het gezag van de Christusvlam in mij verklaar ik dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn God tot nu toe werkt evenals ik werk. Ik zie mijzelf nu onder de waterval van oneindig licht zitten die als een bruisende, niet te stuiten kracht door mijn ziel en geest stroomt. Ik hoor en voel de alles overwinnende kracht van dit licht en ik aanvaard dat ik de open deur ben zodat de Aanwezigheid van Oneindig Licht door de sluier op aarde heen kan stappen. Ik gebruik mijn bewuste aandacht om deze niet te stuiten kracht te richten op de onvolmaakte omstandigheden van … en ze een gedaanteverwisseling te laten ondergaan tot ze de volmaakte visie van Christus worden. Met de almacht van de waterval van oneindig licht bevestig ik:

LAAT ER LICHT EN ENKEL LICHT OP PLANEET AARDE ZIJN (9x). En er IS licht, nu en eeuwig. Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in het wonderlicht van het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard de dankbaarheid van Moeder Maria en de dankbaarheid van de hemel, en neem dit in mij op. Ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat ik Boven ben en ik verklaar mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid, met de geascendeerde meesters en met de Aanwezigheid van Oneindig Licht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Moeder van Licht, de Koningin van Licht, in naam van de Wondermoeder, aanvaard ik dat ik nu en eeuwig verzegeld ben in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat alle mensen nu en eeuwig verzegeld zijn in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat de aarde nu en eeuwig verzegeld is in het hart van Moeder Maria. Amen.