ROS02: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans voor Kinderen

Deze rozenkrans is een bewerking van de Wonderrozenkrans die specifiek voor kinderen is. Wees alsjeblieft zorgvuldig als je kinderen vraagt de rozenkrans op te zeggen. Wees fijngevoelig ten opzichte van het individuele kind en laat het kind maar een gedeelte opzeggen als hij zich niet op de hele rozenkrans kan blijven concentreren. Zeg de rest van de rozenkrans dan een volgende keer op. Als je maar een deel van de rozenkrans opzegt, sluit dan wel af met de verzegeling.

Als het kind het aankan, zeg dan de volgende tekst één keer helemaal op voor jongere kinderen. Als de kinderen ouder zijn, kun je alles meerdere keren opzeggen tot aan de verzegeling, maximaal vier keer. Zeg daarna één keer de verzegeling op.

Je kunt deze rozenkrans aanpassen aan de individuele situatie van het kind. Bijvoorbeeld: Als de kinderen naar de kleuterschool gaan in plaats van naar school. Als de kinderen thuis blijven, pas dan de coupletten aan die naar school verwijzen. Op dezelfde manier houden kinderen er misschien niet van om bij Moeder Maria op schoot te zitten. Als dat zo is, haal je die regels eruit.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe. Laat de kinderen hun eigen gebed bedenken, hardop of in stilte, zoals zij het willen.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God, jij bent in de hemel en ook om ons heen en binnenin ons. We geven jou de liefde van ons hart en we zijn dankbaar voor jouw liefde voor ons. Lieve God, stuur Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam om ons te beschermen tegen alles wat donker is. Lieve Aartsengel Michaël, bescherm mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en mijn grootouders. Bescherm ons gezin tegen al het kwaad en laat ons altijd in jouw vrede en harmonie blijven.

Lieve Aartsengel Michaël, bescherm mij elke dag tegen al het kwaad en alle duisternis. Houd mij in jouw Licht en Liefde waar ik ook ga, thuis, op school, wanneer ik speel en overal waar ik maar ben. Ik ben dankbaar voor jouw bescherming. Ik beloof altijd te onthouden dat jouw Engelen van de Blauwe Vlam bij mij zijn. Omdat zij bij mij zijn, hoef ik niet bang te zijn. Lieve Aartsengel Michaël, help mij te onthouden dat wanneer ik bang ben, ik alleen maar mijn hart hoef te openen en jullie op te roepen.

Ik hoef alleen maar jullie Aanwezigheid binnenin mij te voelen. En wanneer ik jullie Licht en Liefde voel, ben ik niet bang meer. Ik ben vredig en wanneer ik vredig ben, kan niets mij pijn doen. Lieve Vader-Moeder God, ik weet dat jij altijd bij mij bent. Ik houd van jou en ik weet dat jij van mij houdt. Amen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1. In  naam van Jezus Christus roep ik geliefde Maria, de Moeder van Wonderen. Help mij te weten dat jij van mij houdt zoals je van baby Jezus hebt gehouden. Help mij te voelen dat je mij op je schoot neemt en mij wiegt zoals je baby Jezus hebt gewiegd. Help mij om mezelf, ons gezin en alle mensen altijd beschermd te zien met jouw liefde. Lieve Moeder Maria, help mij om altijd te onthouden dat God goed is. Help mij te weten dat God altijd van mij zal houden, wat er ook met me gebeurt op deze wereld. Lieve Moeder Maria, help mij om het wonder van jouw liefde te voelen. Help mij om te weten dat jij en Jezus altijd van mij zullen houden.

Wees gegroet Maria

2. Lieve Moeder Maria, ik bid om jouw wonder in ons gezin. Help mijn vader en moeder in vrede en harmonie samen te leven. Help hen om altijd genoeg geld te hebben om voor ons gezin te zorgen. Help ons om gezond te zijn. Lieve Aartsengel Michaël, bescherm ons gezin, zodat wij in vrede, harmonie en overvloed kunnen leven. Help ons te weten dat God van ons houdt, zodat wij van elkaar kunnen houden.

Wees gegroet Maria

3. Lieve Moeder Maria, help mij te begrijpen dat wanneer ik me slecht voel of slechte dingen doe, dat komt omdat ik heb geluisterd naar het Menselijke zelf dat binnenin mij is. Het Menselijke Zelf denkt alleen maar aan zichzelf en het geeft niets om mij of andere mensen. Help mij te weten dat als ik me vol liefde en vrede voel, dat komt omdat ik één ben met het Christuszelf binnenin mij. Help mij altijd te kiezen één te zijn met mijn Christuszelf, zodat ik liefdevol en aardig ben voor andere mensen en altijd Gods liefde voor mij voel. Ik bid naar mijn Christuszelf om mij te laten zien hoe ik altijd het juiste moet doen en hoe ik alles met liefde moet doen. Help mij te weten dat ik, omdat God van mij houdt, van mijzelf kan houden en van alle anderen.

Wees gegroet Maria

4. Lieve Moeder Maria, help mij in te zien dat mijn ouders en andere volwassenen ook een Christuszelf en een Menselijk zelf binnenin zich hebben. En als ze niet liefdevol voor mij zijn, dat komt omdat ze naar het Menselijke zelf luisteren. Moeder Maria, help mij te weten dat als ik liefdevol en aardig voor mijn ouders ben, ik hen help om hun Menselijke zelf te overwinnen en te luisteren naar het Christuszelf binnenin hen. Help mij te weten dat het Christuszelf in mijn ouders altijd van mij houdt. Help mij om hen te vergeven, omdat ze luisteren naar het Menselijke zelf.

Wees gegroet Maria

5. Lieve Moeder Maria, stuur uw engelen om mijn ouders, mijn grootouders, mijn leraren en alle andere volwassenen om mij heen, te leiden. Help hen altijd naar hun Christuszelf binnenin hen te luisteren en vriendelijk met mij om te gaan. Lieve Aartsengel Michaël, bescherm de volwassenen om mij heen, zodat zij hun Menselijke zelf kunnen overwinnen en naar het Christuszelf luisteren. Bescherm mij en mijn broertjes en zusjes, zodat we altijd kunnen luisteren naar het Christuszelf en vriendelijk tegen elkaar zijn.

Wees gegroet Maria

6. Lieve Moeder Maria, stuur je engelen om mijn ouders, mijn leraren en andere volwassenen te leiden. Help mij om me het plan dat God en mijn Christuszelf met mijn leven hebben, te herinneren. Help mij om me te herinneren wie ik ben en waarom ik hier op aarde ben in dit leven. Help mij om me te herinneren wat ik wil leren en wat ik voor anderen wil doen. Help mij te weten te komen welk geschenk mijn ziel op aarde wil brengen. Help mij om mij te herinneren wat mijn ziel wil worden als ik volwassen ben.

7. Lieve Moeder Maria en Aartsengel Michaël, stuur jouw engelen elke dag mee naar school om me te beschermen en te leiden. Bescherm mij tegen alle kinderen en leraren die niet liefdevol en aardig zijn. Help mij altijd aardig te zijn tegen iedereen en iedereen te vergeven die niet aardig tegen mij doet. Help mij om me te herinneren wat mijn ziel op school wil leren. Help mij te begrijpen wat mijn leraren me willen vertellen, zodat ik alles kan leren wat ik nodig heb om mijn overwinning te halen in dit leven.

Wees gegroet Maria

8. Lieve Jezus en Moeder Maria, help mij altijd te onthouden dat mijn Christuszelf de beste vriend is die ik heb. Help mij te weten dat hij me zal leiden en troosten in de stilte van mijn hart. Ik vraag mijn Christuszelf mij te helpen alles wat Jezus ons kwam leren, te begrijpen. Help mij om me mijn spirituele familie te herinneren en te weten dat God binnenin mij woont. Help mij te begrijpen dat als ik in Jezus geloof, ik hetzelfde kan doen als Jezus. Help mij te weten dat als ik één met jou ben, God de mensen door mij heen kan helpen, zoals hij de mensen door Jezus heen hielp. Help mij te weten dat God zijn wonderen in mijn leven kan doen, omdat God binnenin mij woont.

Wees gegroet Maria

 

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (Zeg dit 3x op). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik ben dankbaar dat God altijd bij mij is, omdat God in mij woont. Ik ben dankbaar dat Aartsengel Michaël en zijn engelen van de Blauwe Vlam mij altijd zullen beschermen. Ik ben dankbaar dat Jezus en Moeder Maria me altijd zullen leiden en me helpen om de juiste plaats te vinden waar ik naar toe moet en om het juiste te doen. Ik ben dankbaar dat de Goddelijke Moeder mij haar oneindige vrede en harmonie geeft. Ik beloof dat ik altijd naar de vrede van de Goddelijke Moeder in mij zal zoeken en altijd te luisteren naar de leiding van mijn Christuszelf in mijn hart. Ik aanvaard dat de liefde van Moeder Maria al mijn angst wegneemt. Ik aanvaard dat ik een kind van God ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en meer. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder verzegel ik ons gezin in de oneindige liefde en het oneindige licht van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het uitgesproken. Amen.