ROS01: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans

Deze rozenkrans werd door Moeder Maria uitgebracht met de specifieke bedoeling om het wonder teweeg te brengen dat het bewustzijn van de mensheid wordt verhoogd en persoonlijke problemen worden opgelost. Voor een uitgebreide uitleg kijk je bij de boodschap van Moeder Maria die hieronder als link staat vermeld. Een korte rozenkrans is een goede manier om te beginnen met rozenkransen opzeggen.

Noot: Moeder Maria heeft de instructie gegeven dat deze Wonder Rozenkrans NIET auteursrechtelijk wordt beschermd. Je hebt toestemming deze rozenkrans te gebruiken en naar goeddunken te verspreiden. Wijzig echter niets aan de rozenkrans alsjeblieft.

Lees leringen over deze rozenkrans

 

Klik hier om een video te vinden waar de rozenkrans in het Engels wordt opgezegd.

Om de hele rozenkrans op te zeggen, herhaal je de volgende affirmatiecyclus vier keer. (zeg het Wees Gegroet Maria 9 x op voor elke cyclus). Dit neemt 22-30 minuten in beslag, afhankelijk van je snelheid. Als je geen tijd hebt voor de hele rozenkrans, herhaal je de cyclus één keer. Je kunt persoonlijke oproepen toevoegen en de rozenkrans na de eerste aanhef aan een speciaal doel opdragen.

 

Moeder Maria’s Wonderrozenkrans

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen. (Voeg er nu een persoonlijk gebed aan toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en voor altijd, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken; die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet het refrein herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

Bevestiging van de Innerlijke Christus
In naam van Jezus Christus roep ik tot geliefde Moeder Maria, Moeder van Wonderen: Leer mij het wonder om het volmaakte concept te handhaven voor mij, voor al het leven en de aarde. Leer mij het wonder van volledige overgave aan God opdat ook ik uit de grond van mijn hart kan zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Wees gegroet Maria

Ik geef nu op dit moment alles op wat de openbaring van Gods wonder in mijn leven in de weg staat. O God, ik geef mij geheel aan jou over. O God, ik houd niets voor jou achterwege. O God, ik geef mij geheel aan jou.

Wees gegroet Maria

Ik geef mijn menselijke ego en het verkeerde identiteitsgevoel op en ik aanvaard dat God het nu verteert. O God, ik ben bereid mijn sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen. Ik roep mijn Christuszelf op af te dalen en de leiding over alle aspecten van mijn leven en bewustzijn te nemen en ik aanvaard dat ik, nu en eeuwig, met Christuslicht word gevuld. Ik aanvaard dat mijn Christuszelf de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat mijn leven op de rots van Christus wordt gebouwd.

Wees gegroet Maria

O God, ik beken dat ik zelf niets kan doen; de IK BEN Aanwezigheid binnenin mij is de ware doener. Ik aanvaard dat ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen ben. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van God ben. Ik aanvaard dat de Christus op dit moment in mij geboren wordt en ik aanvaard dat IK BEN de wederkomst van Christus in mij is.

Wees gegroet Maria

Ik aanvaard dat ik de Levende Christus op aarde ben en daarom aanvaard ik en bevestig ik dat God de werken door mij kan doen die hij door Jezus heeft gedaan. Ik aanvaard en bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom aanvaard ik dat het wonder van God in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn wordt gemanifesteerd.

Wees gegroet Maria

Ik aanvaard het wonder dat de tafels van de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten worden omvergeworpen. De mensen die de Christus in zichzelf en anderen ontkennen. De mensen die het innerlijke pad niet willen opgaan en anderen proberen te hinderen die wel bereid zijn het ware pad te betreden. Ik aanvaard dat hun tijd voorbij is en dat hun bolwerken van macht, in kerk en staat, niet meer bestaan. Ik aanvaard dat zij geen macht op Moeder Aarde hebben.

Wees gegroet Maria

Ik aanvaard het wonder dat alle zonen en dochters van God worden verheven om het ware, innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap te ontdekken en te aanvaarden. Ik aanvaard het wonder van een massale bewustwording en ik zie mensen het innerlijke pad aanvaarden en de wederkomst van Christus en de ware Christusmis tot stand brengen.

Wees gegroet Maria

Ik aanvaard het wonder dat Gods koninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd. Ik bevestig en aanvaard de komst van de geascendeerde Jezus Christus om als de spirituele koning van de aarde, nu en tot in eeuwigheid, te regeren. Ik zie dat dit gebeurt en ik houd het volmaakte concept voor de aarde en al het leven daarop, vast.

Wees gegroet Maria

 

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder.
Ik kies ervoor om altijd in die vrede te verblijven en ik aanvaard de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar liefde al mijn angsten verteert. Ik aanvaard dat ik de Levende tot uitdrukking gebrachte Christus ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en MEER.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder verzegel ik de aarde in de oneindige liefde en het oneindige licht van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het uitgesproken. Amen.

 

Alternatieve Rozenkransmatrix

Het volgende is een alternatieve rozenkransmatrix, waarin het Wees Gegroet Maria 9 keer wordt opgezegd voor de Affirmatie van de Innerlijke Christus. Beide rozenkransen zijn effectief, gebruik gewoon die die jou het meest aanspreekt in je hart. Om een volledige rozenkrans op te zeggen, herhaal je het volgende 4 keer.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen. (Voeg er nu een persoonlijk gebed aan toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en voor altijd, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Wees gegroet Maria (9x herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken; die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (9x herhalen)

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

Bevestiging van de Innerlijke Christus
In naam van Jezus Christus roep ik tot geliefde Moeder Maria, Moeder van Wonderen: Leer mij het wonder om het volmaakte concept te handhaven voor mij, voor al het leven en de aarde. Leer mij het wonder van volledige overgave aan God opdat ook ik uit de grond van mijn hart kan zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Ik geef nu op dit moment alles op wat de openbaring van Gods wonder in mijn leven in de weg staat. O God, ik geef mij geheel aan jou over. O God, ik houd niets voor jou achterwege. O God, ik geef mij geheel aan jou.

Ik geef mijn menselijke ego en het verkeerde identiteitsgevoel op en ik aanvaard dat God het nu verteert. O God, ik ben bereid mijn sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen. Ik roep mijn Christuszelf op af te dalen en de leiding over alle aspecten van mijn leven en bewustzijn te nemen en ik aanvaard dat ik, nu en eeuwig, met Christuslicht word gevuld. Ik aanvaard dat mijn Christuszelf de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat mijn leven op de rots van Christus wordt gebouwd.

O God, ik beken dat ik zelf niets kan doen; de IK BEN Aanwezigheid binnenin mij is de ware doener. Ik aanvaard dat ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen ben. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van God ben. Ik aanvaard dat de Christus op dit moment in mij geboren wordt en ik aanvaard dat IK BEN de wederkomst van Christus in mij is.

Ik aanvaard dat ik de Levende Christus op aarde ben en daarom aanvaard ik en bevestig ik dat God de werken door mij kan doen die hij door Jezus heeft gedaan. Ik aanvaard en bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom aanvaard ik dat het wonder van God in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn wordt gemanifesteerd.

Ik aanvaard het wonder dat de tafels van de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten worden omvergeworpen. De mensen die de Christus in zichzelf en anderen ontkennen. De mensen die het innerlijke pad niet willen opgaan en anderen proberen te hinderen die wel bereid zijn het ware pad te betreden. Ik aanvaard dat hun tijd voorbij is en dat hun bolwerken van macht, in kerk en staat, niet meer bestaan. Ik aanvaard dat zij geen macht op Moeder Aarde hebben.

Ik aanvaard het wonder dat alle zonen en dochters van God worden verheven om het ware, innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap te ontdekken en te aanvaarden. Ik aanvaard het wonder van een massale bewustwording en ik zie mensen het innerlijke pad aanvaarden en de wederkomst van Christus en de ware Christusmis tot stand brengen.

Ik aanvaard het wonder dat Gods koninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd. Ik bevestig en aanvaard de komst van de geascendeerde Jezus Christus om als de spirituele koning van de aarde, nu en tot in eeuwigheid, te regeren. Ik zie dat dit gebeurt en ik houd het volmaakte concept voor de aarde en al het leven daarop, vast.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder.
Ik kies ervoor om altijd in die vrede te verblijven en ik aanvaard de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar liefde al mijn angsten verteert. Ik aanvaard dat ik de Levende tot uitdrukking gebrachte Christus ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en MEER.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder verzegel ik de aarde in de oneindige liefde en het oneindige licht van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het uitgesproken. Amen.