INV13: De Creatieve Vrijheid van de Wil

Uitgegeven door Saint Germain om de energie van de eerste straal op te roepen en je geest te bevrijden om jouw waarachtige creatieve potentieel te ontsluiten door alle illusies te overwinnen dat God zijn wil aan jou probeert op te leggen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Moeder Maria, Master More en Saint Germain, roep ik het Licht op dat ieder wezen die ter wereld komt Verlicht om mij bewust te maken van mijn oorspronkelijke doel om naar de Ma-teriesferen af te dalen en mijn Goddelijke plan voor dit leven in het bijzonder. Ik vraag vooral Goddelijke Leiding bij… (Beschrijf kort de innerlijke en uiterlijke omstandigheden waarvoor je leiding wenst te ontvangen.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen om te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

1. Welke god je ook aanbidt, je aanbidt een verkeerde god. Dit erkennen is het begin van een echte relatie met God.

Wees gegroet Eén in het Al
(na ieder couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
we zien de een in de ander.
Boeddha ruimte, Moeder tijd,
’t is het zo sublieme geheim.
Christus de Zoon ziet het Al,
ziet het Al in het kleine.
Heilige Geest, de heilige stroom,
die het leven aanspoort tot groei.

2. Je kunt alleen iets aanbidden wat buiten het zelf bestaat, want aanbidding geeft afstand aan tussen het zelf en het voorwerp van jouw aanbidding.

3. Je kunt beter geen god aanbidden – of zoeken – dan een god buiten jou die niets anders is dan een gesneden beeld.

4. De Enig ware God is het Oneindige. Wat oneindig is, is overal aanwezig – anders zou het niet oneindig zijn.

5. Hoe kun je ooit een plek vinden waar het Oneindige niet is? Dus kan het gevoel van gescheiden zijn van het Oneindige enkel een illusie zijn die in je geest bestaat.

6. Deze illusie komt voort uit het aparte zelf, dat zelf een illusie is die het bewuste zelf heeft gekozen aan te nemen – als een gekleurde bril.

7. Het Oneindige heeft zich uitgedrukt als zelfbewuste verlengstukken van zichzelf. Daardoor is het bewuste zelf meer dan het aparte zelf en kan hij nooit echt gescheiden worden van het Oneindige waaruit hij ontstaan is.

8. Het gescheiden zelf vormt een filter dat kleurt hoe het bewuste zelf alles ziet. Gescheidenheid creëert het gesneden beeld van een god in de buitenwereld die aanbeden moet worden om de verlossing van het gescheiden zelf veilig te stellen.

9. Het spirituele pad bewandelen is een proces waarbij het bewuste zelf leert inzien dat de ware verlossing betekent dat je de illusie van gescheidenheid tussen het zelf en het Oneindige overwint. Ware verlossing is het Pad van Eenzijn, waardoor het zelf zichzelf gaat aanvaarden als verlengstuk van het Oneindige.

1. Keel Solar Plexus (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

1. Wanneer het bewuste zelf de illusie van gescheidenheid begint te overwinnen, kan hij beginnen de volgende illusie te onderzoeken, of er een externe god is die zijn wil aan het zelf oplegt.

Wees gegroet Eén in het Al (na ieder couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
we zien de een in de ander.
Boeddha ruimte, Moeder tijd,
’t is het zo sublieme geheim.
Christus de Zoon ziet het Al,
ziet het Al in het kleine.
Heilige Geest, de heilige stroom,
die het leven aanspoort tot groei.

2. Het bewuste zelf gaat inzien dat alle krachten van buitenaf die proberen hun wil aan het zelf op te leggen niet het Oneindige kunnen zijn.

3. Het Oneindige – dat alles is wat er is en daardoor volledig in eigen behoeften voorziet – heeft geen behoefte om een wil van buitenaf op te dringen aan een verlengstuk van zichzelf. Het Oneindige bestaat niet buiten een deel van de schepping, maar is in alles aanwezig.

4. Alleen een wezen dat vast zit in de illusie van gescheidenheid heeft de behoefte zijn wil aan anderen op te dringen. Want enkel zo’n wezen kan geloven, dat hij iets van buitenaf nodig heeft – in plaats van heelheid te vinden in het koninkrijk binnenin hem.

5. De eerste stap naar eenzijn is wanneer het bewuste zelf de waarheid begint te begrijpen dat hij zich moet bevrijden van elke willekeurige kracht buiten hem. Want dit is de enige manier om echt vrij keuzes te maken.

6. Het Oneindige heeft zichzelf tot uitdrukking gebracht als het bewuste zelf en omdat het bewuste zelf een verlengstuk van zichzelf is, wil het Oneindige enkel wat het beste is voor het bewuste zelf – namelijk het overvloedige leven.

7. Wat het beste is voor het bewuste zelf is terugkeren naar het eenzijn met het Oneindige, daardoor erft hij het overvloedige leven dat het Oneindige met het grootste genoegen aan alle verlengstukken van zichzelf geeft.

8. Het Oneindige wil dat het bewuste zelf terugkeert naar eenzijn, maar omdat de gescheidenheid het gevolg was van een vrij-wil-lige keuze, moet eenzijn het gevolg zijn van een vrije keus. Het spirituele pad is het proces waarin het bewuste zelf zich bevrijdt van alle externe krachten buiten hem, zodat hij volledig vrij keuzes kan maken.

9. Het begin van vrijheid is het besef van het bewuste zelf dat hij alle wil van buitenaf, die zijn beslissingen probeert te forceren, van zich moet afschudden. Hij moet terugkeren naar zijn eigen innerlijke wil om de vrije keus te maken één te worden met zijn oneindige bron en het overvloedige leven te erven.

2. Derde Oog, Sacraal chakra (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

1. Ik bekijk nu dit planetaire thuis en zijn lange geschiedenis van conflicten. Ik zie dat dit alles ijdelheid is en ik roep uit naar het Oneindige voor een hogere manier. Ik zie dat er meer in het leven moet zijn dan deze voortdurende worsteling.

Wees gegroet Hogere Macht (na elk couplet herhalen):

Om de vrijheid van mijn wil terug te krijgen,
vind ik een punt in mij dat zo stil is.
Het Oneindige is in mijn hart van waaruit
ik altijd mijn keuzes begin te maken.

Ik houd nu mijn oog op één doel
gericht: “Ik ben God en God is ik”.
Me ontvouwend als een heilige bloem,
vind ik mijn hogere macht.

2. Ik bekijk nu mijn leven en mijn persoonlijke geschiedenis van vechten tegen de omstandigheden in de buitenwereld. Ik zie zelfs in dat wat mij plezier heeft gegeven en trots gemaakt, mij enkel in een tredmolen heeft laten lopen om naar meer te zoeken op deze eindige wereld.

3. Ik begin te zien dat mijn hele leven is opgegaan – misschien wel vele levens lang al – aan een onmogelijke zoektocht om naar iets te zoeken door het filter van mijn eindige zelf. Ik heb heelheid buiten mij gezocht in plaats van het koninkrijk binnenin mij te vinden.

4. Ik zie dat mijn eindige zelf wordt gedreven door de angst die ontstaat door de wetenschap dat hij apart staat van het Oneindige en dus nooit één met het Oneindige kan worden, nooit gered kan worden.

5. Ik zie, dat mijn eindige zelf op een onmogelijke zoektocht is dit te compenseren door heelheid te zoeken bij de dingen op de Ma-teriewereld.

6. Ik zie nu dat ik, omdat mijn bewuste zelf een verlengstuk is van het Oneindige, mij nooit volledig voldaan kan voelen over iets op deze eindige wereld. Ik zal altijd naar iets verlangen dat buiten deze eindige wereld valt, namelijk het eenzijn met mijn oneindige bron.

7. Ik zie en erken dat ik genoeg heb van deze onmogelijke zoektocht van mijn eindige zelf. Ik wens méér te zijn, ik wens meer te ervaren in het leven dan het eindige leven kan bieden.

8. Ik zie nu dat in plaats van uit te roepen dat een externe god mij moet geven wat ik nodig heb of mij te redden, het ware pad om méér te worden bestaat uit het Oneindige deel van mijn eigen zelf vinden. Ik zie dat het koninkrijk van het Oneindige binnenin mij is.

9. Ik roep nu uit naar mijn Oneindige zelf, mijn IK BEN Aanwezigheid, om de sluier tussen mijn bewuste geest en mijn bewuste zelf uiteen te scheuren opdat ik mezelf kan ervaren als dat bewuste zelf en als verlengstuk van het Oneindige.

3. Kruin, Stuit (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

1. Ik zie nu in dat tot dusver mijn keuzes niet vrij zijn geweest, want ze zijn gemaakt door het filter van mijn gescheiden zelf. Ik heb mij door de krachten op deze wereld van het eenzijn met mijn eigen hogere wezen laten weghalen.

Wees gegroet Hogere Macht (na elk couplet herhalen):

Om de vrijheid van mijn wil terug te krijgen,
vind ik een punt in mij dat zo stil is.
Het Oneindige is in mijn hart van waaruit
ik altijd mijn keuzes begin te maken.

Ik houd nu mijn oog op één doel
gericht: “Ik ben God en God is ik”.
Me ontvouwend als een heilige bloem,
vind ik mijn hogere macht.

2. Ik zie dat ik, om mij van die eindige tredmolen van onverlichte keuzes maken te bevrijden, bewust – als het bewuste zelf, dat IK BEN – de macht van mijn wil van alle krachten buiten mij moet afnemen.

3. Ik kan dit ENKEL doen door naar binnen te gaan en afstemming te zoeken op mijn eigen oneindige wil, de wil boven alles op deze wereld staat, waaronder mijn eindige zelf.

4. Deze wil is de enige bron van mijn wens om mede te scheppen. Dus roep ik mijn Oneindige zelf op mij te helpen de sluier uiteen te scheuren en bewust het moment te ervaren waarop mijn Wezen zei: “Ik wil medescheppen!”

5. Ik zie dat mijn Oneindige wil in mijn Oneindige Zelf, mijn IK BEN Aanwezigheid, verblijft. Deze wil heb ik gebruikt toen ik de eerste keer de keus heb gemaakt naar de Ma-teriesferen af te dalen. Ik heb deze wil ook – bewust en bereidwillig – gebruikt om mijn goddelijke plan voor dit leven te formuleren.

6. Ik zie mezelf nu als het bewuste zelf dat een van zichzelf gewaar verlengstuk van het Oneindige is. Met dat ware zelfgewaarzijn, neem ik bewust, vrij de beslissing dat ik bereid ben opnieuw contact te leggen met de ware wil van mijn eigen Oneindige Wezen – want ik zie dat dit mijn eigen wil is en niet de wil van een god van buitenaf.

7. Ik ben bereid aan de reden waarvoor ik afgedaald ben naar de Ma-teriesferen, te voldoen. Ik ben bereid hier beneden te zijn, wat IK boven al BEN.

8. Ik ben bereid mij opnieuw te binden aan mijn belofte om Saint Germain te helpen zijn Gouden Eeuw op deze planeet tot stand te brengen. Ik ben bereid het licht van mijn Godvlam tot Ma-terialisatie te brengen.

9. Ik ben bereid de open deur te zijn waardoor het Licht van mijn Oneindige Wezen naar het Ma-terierijk van de aarde kan schijnen en De Gouden Eeuw van Saint Germain – NU! – op deze planeet te Ma-terialiseren.

4. Gecombineerd (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein: (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik ga erin mee – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul – door jouw genade – de ruimte in mij, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
Ik zal – eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd het plan dat God met mij heeft.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Terwijl ik de oproep doe, valt er licht naar beneden en het roept de Christus in allen op.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt geopenbaard.
We beginnen – zonder zonde, één met God, wij zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo mooi, alles wordt nu in orde gemaakt.
De aarde is vrij – nu – voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN
en altijd méér – dan daarvoor vereer ik oprecht de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig – MEER; ik herstel daadwerkelijk de Levensstroom.
Rivier van Leven, door de Zoon zijn de Vader en Moeder één.

IK BEN het licht dat elk wezen dat ter wereld komt, verlicht en ik eis dat alle mensen de gelegenheid krijgen een echt vrije keuze te maken om deel uit te maken van de Gouden Eeuw van Saint Germain of het overvloedige leven af te wijzen in de volledige wetenschap wat ze aan het doen zijn.

IK BEN het licht dat ieder wezen dat ter wereld komt, verlicht en ik eis dat degenen die het overvloedige leven afwijzen van deze planeet verwijderd worden, zodat zij het pad van gescheidenheid kunnen blijven volgen zonder de mensheid en de aarde met zich mee te sleuren.

IK BEN het licht dat ieder wezen dat ter wereld komt, verlicht en ik ben de Ma-terialisatie van de fantastische Gouden Eeuw van Saint Germain, NU en in het eeuwige NU.

Verzegeling
Ik ben het licht dat ieder wezen dat ter wereld komt, verlicht en ik ben verzegeld tegen de antiwil van mijn eigen aparte zelf, tegen de antiwil van het aparte zelf van andere mensen en tegen de antiwil van de prins van deze wereld. Want ik zoek altijd het eeuwige stil zijn op, dat punt van het Oneindige in mij. Nu mijn oog op één doel is gericht, in de wetenschap ‘Ik ben God en God is Ik’, vindt de prins van de wereld niets bij mij wanneer hij komt.

Ik ben verzegeld, omdat ik bewust aanvaard dat ik één ben met mijn Oneindige Wezen en met alle wezens die één zijn met het Oneindige. Dus ben ik verzegeld in de fantastische stroom van de Rivier van Leven die IS Jezus Christus, Master More, Moeder Maria en Saint Germain. Door één te zijn, BEN IK méér – eeuwig meer.