De Illusie dat er één Superieur Ras is

ONDERWERPEN: De macht en het gevaar van dingen benoemen – Zintuiglijke waarneming en zintuiglijk bedrog – De illusie dat er één superieur ras is – De spraakverwarring – Het voorrecht om het probleem een naam te geven – De misvatting van de ‘survival of the fittest’ – De zoektocht naar ware objectiviteit – De objectiviteit die boven de lineaire geest staat – De wortels van de blanke superioriteit in Australië – Wat Australië tegenhoudt – Een kernoorlog in Australië

Geascendeerde Meester Master MORE, 16 juni 2012 (Dit dictaat werd in Melbourne, Australië, gegeven)

Wat een vreugde, omdat zelfs de materie zingt, in harmonie met de engelvleug’len klinkt! Wat een genoegen dat ik vandaag bij jullie kan zijn. IK BEN Master MORE en vol vrolijkheid kom ik bij jullie, de troepen geïncarneerde spirituele wezens, enkelen van jullie uit het engelenrijk, sommigen uit het rijk van de medescheppers. Maar jullie komen allen bijeen één van hart, één van geest.

Dus denk eens na over de naam Master MORE. Begrijpen jullie dat degenen die in het dualiteitsbewustzijn zitten, door mijn naam misschien kunnen redeneren dat ik beweer meer dan anderen te zijn, meer dan menselijke wezens, en ik mijzelf dus als jullie meerdere wil opwerpen, terwijl ik anderen dan minder maak? Kunnen jullie inzien dat het dualiteitsbewustzijn alles kan verdraaien?

Maar jullie weten natuurlijk, dat ik niet Master MORE ben omdat ik meer dan jullie ben. Ik ben Master MORE, omdat ik meer dan het menselijke bewustzijn ben, het niveau van het menselijke bewustzijn. Ik heb de naam MORE gekozen om jullie te inspireren ook meer te worden, want het eeuwige credo van de geascendeerde meesters is natuurlijk: “Wat één kan, kan iedereen.”

De macht en het gevaar van dingen benoemen
Laten wij eens nader ingaan op het oude gezegde: “What’s in a name?” Jullie weten misschien dat er een passage in het Boek Genesis is waarin staat dat nadat God Adam had geschapen, hij Adam de macht gaf om alle dieren en alle planten en al het andere op aarde een naam te geven. Maar heel weinig mensen hebben over de innerlijke betekenis van deze passage nagedacht, maar die is diepgaand.

Wat betekent het om iets een naam te geven. Het betekent dat jij, in je geest een mentaal beeld formuleert van het iets, en er daarna wanneer je een naam in woorden formuleert, wat bepaalt de woorden die jij aan een bepaald iets hecht? Dat is het mentale beeld dat jij ervan hebt. Maar denken jullie dat wij in de hemel alles een naam geven? Je denkt dat misschien wel, maar als je dat denkt, komt dat omdat jij je eigen bewustzijnsstaat projecteert op de geascendeerde meesters.

Dit is natuurlijk één van de oudste vergissingen die in de materiële wereld wordt gemaakt. Opnieuw, in Genesis staat dat God de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis schiep, maar zoals jullie weten, gingen degenen die naar het dualiteitsbewustzijn afdaalden de andere kant op en zij begonnen een God te scheppen naar hun beeld en hun gelijkenis, of in ieder geval de mentale beelden die zij in hun geest hadden geschapen.

Wanneer je fysiek geïncarneerd bent, ervaar jij de wereld met jouw fysieke zintuigen. Je kunt een boom in een weiland als een gescheiden eenheid, als een duidelijk bepaalde eenheid, bekijken. Een boom is anders dan een struik, een boom is anders dan een steen en dit komt omdat jouw zintuigen ingesteld zijn op het opmerken van verschillen. Er is hier niets inherent fout of onnatuurlijk aan, want in de materiële wereld moet je verschillen opmerken. Je moet in staat zijn te weten of iets gevaarlijk is of niet.

Maar de mensen zijn door hun zintuigen bedrogen, door te denken dat zij alleen maar door het filter van de zintuigen kunnen waarnemen, dat zij de werkelijkheid slechts kunnen zien zoals hen door hun zintuigen wordt voorgeschoteld, namelijk als gescheiden, duidelijk verschillend, duidelijk gedefinieerde dingen. Maar de werkelijkheid zoals wij die in het geascendeerde rijk waarnemen, is dat er geen ‘dingen’ bestaan, er zijn geen gescheiden fenomenen. Alles is een uitdrukkingsvorm van bewustzijn.

Een boom zelfs een bepaalde boomsoort, is een uitdrukkingsvorm van een specifieke bewustzijnsstaat. Wanneer ik, als geascendeerde meester, naar één van de grote pijnbomen in Darjeeling kijk, kijk ik niet naar die boom met de zintuigelijke waarneming, als ik hem wil leren kennen en geef hem de naam boom. Ik projecteer mijn bewustzijn op het bewustzijn van de boom en ik ervaar het totale bewustzijn dat vergroot uitbeeldt wat jullie in het materiële rijk als een boom beschouwen.

Daarom ervaar ik ook hoe dit bewustzijn dat een fysieke boom vergroot uitbeeldt, deel uitmaakt van een groter geheel, het materiaal waar het leven uit bestaat. Dus kan ik nooit ten prooi vallen aan de illusie dat het bewustzijn van een boom wordt gescheiden van dat ene bewustzijn, die ene geest, of dat een boom iets aparts is.

Wat houdt dit in, mijn geliefden? Nu, dat ik ook nooit ten prooi kan vallen aan de illusie dat het ene superieur is aan het andere, wat dan inferieur aan het eerste wordt. Dus kun je, als geascendeerde meester, nooit ten prooi vallen aan het meest basale element van het dualiteitsbewustzijn, namelijk de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek.

Zintuiglijke waarneming en zintuiglijk bedrog
Wat doet het dualiteitsbewustzijn dan? Nu, ze gebruikt jouw zintuiglijke waarneming om jou te bedriegen, zodat jij denkt dat je de wereld niet op een andere manier kunt waarnemen of ervaren dan met jouw zintuigen. Dit is op zich niet zo schadelijk, omdat de zintuigen per slot van rekening, zoals ik al zei, bedacht zijn om verschillen op te merken.

Wat het dualiteitsbewustzijn doet – dit wordt natuurlijk door de gevallen engelen gedaan die het dualiteitsbewustzijn gebruiken omdat het dualiteitsbewustzijn zelf eigenlijk niets doet, het is gewoon een bewustzijnsstaat. Desondanks moeten de wezens die die bewustzijnsstaat belichamen door de aard van dat bewustzijn hun eigen bewustzijn agressief op anderen projecteren.

De gevallen wezens hebben een laag over de zintuiglijke waarneming heen gelegd, die naast de neiging om verschillen te onderscheiden er een waardeoordeel aan geeft. Een boom verschilt niet alleen van een steen, en ik gebruik dit voorbeeld opzettelijk omdat de meesten van jullie daar geen waardeoordeel over hebben door te zeggen dat een boom beter is dan een steen, of dat de steen slecht is en een boom goed. Niettemin, heeft het dualiteitsbewustzijn er wel een oordeel over.

Je kunt niet – wanneer je in de dualiteit bent – gewoon verschillen zien. Je moet een waardeoordeel over dat verschil vormen, zodat iets geëvalueerd moet worden op grond van een schaal die twee uitersten kent: goed en slecht, goed en fout, superieur en inferieur. Hoe je het ook noemt, er moet een schaal zijn.

De meeste mensen op aarde zitten niet helemaal in dat dualiteitsbewustzijn vast. Want zoals ik zei, de meeste mensen bekijken bepaalde dingen zonder er een waardeoordeel over te vormen. Je kunt verschillende vogelsoorten bekijken en misschien hoor je dan dat een zangvogel op een bepaalde manier zingt en dat een andere vogel op een andere manier zingt, maar betekent dit dat jij beslist moet denken dat de ene superieur is en de andere inferieur? Natuurlijk zijn er ook mensen die erin slagen om zelfs de zangvogels in te delen naar superioriteit/inferioriteit, zodat de nachtegaal een superieure zangvogel en het roodborstje inferieur is en de spreeuw, de makke en nederige spreeuw, al helemaal.

Er zijn mensen die een waardeoordeel hebben dat bepaalde vogels goed of slecht zijn en het verdienen om te worden vernietigd. Ik zeg nu niet dat er geen vogelsoorten zijn die het lagere bewustzijn van de mensheid uitbeelden en daarom in de Gouden Eeuw uitgeroeid zullen zijn, maar dit betekent niet dat jij er een waardeoordeel over hoeft te vormen door te zeggen dat zij slecht zijn of het kwaad vormen.

Deze neiging bestaat en wanneer je beseft dat de mensen erin kunnen slagen om zelfs een dualistische evaluatie over de natuur te vormen, wanneer je dan begint te kijken naar wat de mensen elkaar aandoen, zie je hoe vaak en hoe subtiel mensen erin slagen die evaluatie dat zij superieur of inferieur zijn op menselijke wezens toepassen. Kijk eens naar een overduidelijk voorbeeld, het feit dat de mensheid heeft besloten om mensen in categorieën in te delen die worden gebaseerd op wat zij ras noemen.

De illusie dat er één superieur ras is
Bestaan er echt verschillende rassen op aarde? Voor een geascendeerde meester bestaan die niet. Wij zien enkel de wezens die in een fysiek lichaam geïncarneerd zijn, wij kijken naar het wezen en wij weten dat er geen verschillende rassen in zielen zijn, er geen verschillende rassen in levensstromen bestaan. Hoewel er bepaalde spirituele groeperingen levensstromen zijn, maar desondanks passen wij geen superioriteits-/inferioriteitsdynamiek op deze levensstromen toe, want zij werden allemaal uit het eenzijn van het wezen van de Schepper geschapen.

Waarom hebben de menselijke wezens dan die indeling in ras gemaakt? Omdat zij, zoals ik in het begin zei, hun macht hebben gebruikt om dingen te benoemen. Zij hebben naar menselijke wezens, hun fysieke lichaam, gekeken en gezegd: “Sommige mensen hebben een donkere, bijna zwarte huid, andere hebben een bruine, weer andere een rode, en sommige hebben een meer gele, sommige mensen hebben een blanke huid.” Toen zijn ze op het idee gekomen dat zij, op basis van huidskleur en andere kenmerken, in totaal andere groepen kunnen worden ingedeeld.

En zelfs veel mensen geloofden, als zij in incarnatie geloven, dat er bepaalde zielen zijn die zij slechts in een bepaald ras kunnen incarneren. Dit klopt natuurlijk niet. Zielen en levensstromen kunnen in elk ras incarneren. Er zijn veel zielen die in één incarnatie misschien heel erg gehecht aan hun eigen ras kunnen zijn en daarom – zullen zij bij hun volgende incarnatie – bij een ander ras geboren worden om zich van die gehechtheid te bevrijden.

Kun je de ironie hiervan inzien, dat een aantal mensen, dat het meest gehecht is aan een bepaald ras, of dat dat ras van superieure waarde vindt, misschien bij hun volgende incarnatie in een ander ras incarneren, misschien wel een ras waar zij op hebben neergekeken? De bedoeling van incarnatie is om de levensstroom van de gehechtheid aan een lagere identiteit los te maken. Hoe meer jij aan een bepaalde identiteit op aarde gehecht bent, hoe meer de School van de Harde Klappen op de deur van jouw geest moet kloppen om jou te helpen je van die gehechtheid te bevrijden.

Wat is dus één van de verraderlijkste uitdrukkingsvormen van het dualiteitsbewustzijn op aarde? Natuurlijk de neiging om superioriteit en inferioriteit aan het onderwerp ras te koppelen. Kunnen jullie niet begrijpen dat één van de weloverwogen samenzweringen van de gevallen wezens, één van de opzettelijke pogingen om de mensheid in bedwang te houden door hen in verschillende groepen indelen, juist is door een ras te definiëren, en dan het gevoel van superioriteit aan het blanke ras te koppelen en inferioriteit aan alle andere rassen?

Wanneer je deze dynamiek bekijkt, wanneer je bekijkt hoe goed dit heeft gewerkt, kan iemand dan nog serieus geloven dat God of Jezus of een geascendeerde meester in de hemel besloot het blanke ras superieur aan andere rassen te scheppen? Kan er iemand zijn die dat werkelijk gelooft?

Hoe is die differentiatie tot stand gekomen? Zoals ik zei, God heeft niet verschillende rassen geschapen. Ja, er zijn bepaalde lichamelijke kenmerken die anders zijn en ja, alles is een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn, dus het is wel duidelijk dat het verschil in ras een uitdrukkingsvorm is van verschillende bewustzijnsstaten. Maar dat heeft God niet gedaan; dat was het gevolg van de ontwikkeling in bewustzijn van de mensheid na de val van de meeste menselijke wezens op aarde. Toen begonnen deze verschillen zich af te tekenen.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben geen rassen gedefinieerd. Wij kijken opnieuw slechts naar het bewustzijn en wij zeggen dan niet dat er één groep mensen is die een inferieure bewustzijnsstaat hebben. Wij kijken slechts naar de mensen die in een bepaald bewustzijn zijn en dan zeggen wij: “Hoe kunnen wij hen helpen dat naar het volgende niveau te transcenderen?” Wij hebben geen waardeoordeel daarover.

Wat de gevallen wezens zagen was dat er na hun eigen daden om de mensheid tot het dualiteitsbewustzijn te laten vervallen, verschillen waren ontstaan in fysiek duidelijk van elkaar verschillende groepen; zij zagen de kans om die indeling alleen nog maar meer te vergroten. Ze gebruikten de macht die zij hadden gekregen met hun lineaire analytische geest.

De spraakverwarring
De vaardigheid om iets te benoemen, is niet een vaardigheid die jouw IK BEN Aanwezigheid heeft, het is niet een vaardigheid die in jouw Bewuste Jij zit, het is een vaardigheid die in jouw lagere wezen zit. Tegenwoordig noemen wij dit de ziel, omdat dit het voertuig is dat jij gebruikt om je tot uitdrukking te brengen in het materiële rijk.

In het materiële rijk heb je de vaardigheid nodig om te communiceren en soms moet je snel en nauwkeurig communiceren. Daarom is het handig als jij de vaardigheid hebt iets te benoemen, zodat je snel op andere mensen kunt overbrengen dat er een bepaald dier aankomt en dat dit gevaarlijk kan worden en dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen – of veel andere dingen die jij in jouw dagelijkse leven moet overbrengen op anderen.

Jullie kregen – als onderdeel van jullie lagere wezen, de uiterlijke analytische lineaire geest – de vaardigheid om dingen te benoemen. Jullie hebben die vaardigheid alleen maar nodig, omdat jullie niet in staat zijn om telepathisch te communiceren en daarom moet je de vaardigheid hebben om in woorden te communiceren. Begrijp je het feit niet dat – zoals op een verborgen manier in het verhaal van de toren van Babel wordt verteld – zij een toren probeerden te bouwen die de hemel kon bereiken en dat God toen zei: “Laten we hun spraak verwarren?” God heeft dit natuurlijk niet gezegd. Dit was opnieuw het gevolg van het gevallen bewustzijn, zodat zij niet konden communiceren op het niveau van gedachten en ideeën, maar zij toen alleen nog maar op het niveau van woorden konden communiceren.

In het begin was er maar één taal, maar naarmate het dualiteitsbewustzijn groter werd en er steeds meer fragmenteerde, ontstond er door die fragmentatie in groepen, in fysiek verschillende groepen, ook een fragmentatie in talen. Zelfs het feit dat je met woorden moet communiceren, is een lagere manifestatie. Het gevolg van deze val was dat je de vaardigheid kreeg om dingen te benoemen om de communicatie gemakkelijker en nauwkeuriger te maken.

Als je eenmaal over wezens spreekt die beneden het niveau van eenzijn zijn afgedaald, is alles wat je krijgt een werktuig om te bevorderen dat jij óf naar het eenzijn terugkeert, óf dat er meer fragmentatie plaats heeft. De gevallen wezens die al in het dualiteitsbewustzijn waren, gebruikten de vaardigheid om te communiceren bekwaam om het voorrecht te nemen veel zaken in woorden te benoemen.

Het voorrecht om het probleem een naam te geven
Jullie hebben wel eens van het concept gehoord dat als je het voorrecht te pakken kan krijgen, jij het probleem mag benoemen, dat jij dan de parameters voor de discussie kunt stellen. Daarom kun jij, door zelfs te benoemen wat het probleem is en hoe het besproken moet worden, de discussie in de richting van een bepaald eindresultaat sturen. Dat deden de gevallen wezens toen zij het voorrecht namen om dingen te benoemen.

Zij waren degenen die zich, zoals altijd, als de leiders probeerden op te werpen, zodat zij de woorden aan bepaalde dingen konden koppelen. En bovendien koppelden zij daar een waardeoordeel van superioriteit/inferioriteit aan.

De gevallen wezens waren, opnieuw, degenen die de differentiatie in verschillende huidskleuren bekeken en zeiden: Ah! Wij zullen dit een ras noemen en zeggen dat die verschillende kenmerken betekenen dat die mensen tot totaal verschillende rassen behoren en daarna zullen wij zeggen dat het ene ras superieur is en dat de andere inferieur zijn,”

Ze bekeken het blanke ras en zij zagen dat er in sommige landen mensen met een overwegend blanke huid waren, dat zich daar meer beschaving begon te ontwikkelen, in ieder geval op enig moment in de geschiedenis. Zij namen hun kans waar om deze mensen te laten geloven dat zij superieur waren, omdat zij al bepaalde oorlogstechnologie hadden die andere rassen niet bezaten. De gevallen wezens slaagden erin om de blanke mensen te laten denken dat het de ‘last’ van de blanke was erop uit te trekken en de beschaving bij al die ‘wilden’ in andere delen van de wereld te brengen.

Natuurlijk is dit niet het eerste voorbeeld van de superioriteit die een ras heeft. China is een land dat 5000 jaar geleden ongeveer hetzelfde bewustzijn had, zij hadden het gevoel dat hun ras superieur was aan de rest van de wereld. Er zijn natuurlijk voorbeelden van andere beschavingen, zelfs van voor de ons bekende geschiedenis.

Toen het concept van ras voor het eerst werd geïntroduceerd, hadden de mensen nog niet de kennis van tegenwoordig. Ze geloofden zelfs, als zij religieus waren, dat God de verschillende rassen had geschapen en dus moest God wel rassen hebben gemaakt met mindere, inferieure, eigenschappen. Daarom geloofden zij ook dat jij, als je in dit leven in een bepaald ras werd geboren, je nooit die inferioriteit te boven zou kunnen komen, je zou nooit zo verdienstelijk zijn dat jij een bepaalde positie in de maatschappij kon bekleden. Ze geloofden zelfs dat een aantal rassen niet menselijk waren en dat zij daarom nooit dit niveau zouden kunnen transcenderen.

De misvatting van de ‘survival of the fittest’
In de laatste paar eeuwen is het concept ras gebruikt om veel lijden te veroorzaken, het duidelijkst in de Holocaust, waarbij één ras dat zich superieur voelde, probeerden een ander ras dat zij als inferieur beschouwden, totaal uit te roeien. Denk er niettemin eens over na dat zelfs de wetenschap is gebruikt om die illusie van het gescheiden zijn van de rassen, te scheppen.

Nog niet zo lang geleden geloofden de mensen, die het wetenschappelijk materialisme als hun belangrijkste religie beschouwden, dat de verschillende rassen een uitdrukkingsvorm waren van het evolutieproces. Zij hadden ook het waardeoordeel van de ‘survival of the fittest’. Het gezondste ras was het ras dat zou overleven, het ras dat bestemd was, uitgekozen door de zogenaamde ‘natuurlijke selectie’, om te overleven. Dit was eigenlijk de factor die prominent aanwezig was in het denken van Adolf Hitler en veel leiders van de Nazi’s, die oprecht geloofden dat het wetenschappelijk was bewezen dat de natuur het Arische ras had geselecteerd om superieur te zijn.

Daarom was het gerechtvaardigd voor de overleving van het menselijke ras dat zij de Joden probeerden uit te roeien, die zij niet alleen inferieur beschouwden, maar ook een gevaar voor de zuiverheid van het Arische ras. Het is een feit dat veel materialisten tegenwoordig niet willen erkennen dat Darwins evolutietheorie, die een materialistische interpretatie kreeg, voor een groot deel de rechtvaardiging was voor de Holocaust en de poging van de Nazi’s om een heel ras uit te roeien.

Dit zou de mensen aan het denken moeten zetten, omdat veel van de wetenschappelijk georiënteerde mensen nogal open staan voor het feit dat de religie is gebruikt om ongebreidelde agressie, zoals de Kruistochten of de Inquisitie, te rechtvaardigen. Veel wetenschappelijk georiënteerde mensen zien de misvatting hiervan wel in, maar hoeveel zijn bereid te zien dat precies hetzelfde met het materialisme is gebeurd? Hoeveel zijn bereid er langer over na te denken en te zeggen: “Hoe komt dat?”

De zoektocht naar ware objectiviteit
Nu, dat kan niet omdat religie inferieur is en de wetenschap superieur is. Dat moet wel komen doordat de menselijke geest, de menselijke psyche, de neiging heeft om altijd dingen te willen benoemen en ze vervolgens als inferieur of superieur te labelen. Daarom zal de menselijke geest alles gebruiken in deze zoektocht naar superioriteit, zelfs de wetenschap, die zich in haar zuivere vorm wijdt aan het boven de subjectiviteit staan.

Veel wetenschappers geloven in deze zoektocht naar objectiviteit, maar zij zijn niet bereid om het simpele feit te erkennen dat er geen objectiviteit kan bestaan zolang je nog in het dualiteitsbewustzijn gevangenzit. Het maakt niet uit of jij een wetenschapper of een religieus persoon bent. De dualiteit zal elke menselijke poging op subtiele manieren verdraaien en die poging gebruiken bij de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek.

De wetenschap heeft zichzelf hierin gevangen gezet. Hoeveel wetenschappers geloven dat het wetenschappelijke wereldbeeld duidelijk superieur is aan religie? Ah, juist daar zit je gevangen in het bewustzijn van de gevallen wezens, in het dualiteitsbewustzijn.

Dit wil niet zeggen dat de wetenschap de mensheid niet kan helpen om objectiviteit te bereiken, Maar alleen als je de kennis over het menselijke bewustzijn inlijft en bereid bent dat ook mee te nemen. Zelfs de wetenschappers die een experiment uitvoeren dat niet door de geest wordt beïnvloed, hun interpretatie van de resultaten zal dan toch nog door de geest worden beïnvloed.

Dit betekent dat je bereid moet zijn te erkennen dat spiritualiteit ook een middel kan zijn om objectiviteit te bereiken. Het is mogelijk om verder te kijken dan religieuze doctrines en dogma’s en ervaringen van zuiver gewaarzijn te krijgen. Dit is nog een reden waarom wij het concept van de Bewuste Jij hebben gegeven, die niet de lineaire geest is die alles wil benoemen en er een label op plakken.

Als je eenmaal buiten die lineaire geest omgaat, als de Bewuste Jij eenmaal buiten die lineaire geest kan stappen, dan ervaart die zuiver gewaarzijn. Bij zuiver gewaarzijn is er niet alleen geen waardeoordeel van superieur en inferieur, maar er bestaat ook geen differentiatie tussen verschillende dingen.

Wanneer jij zuiver gewaar bent, kun jij je aandacht op de wereld richten. Je kunt een boom ervaren, je kunt een steen ervaren, maar je beschouwt ze niet als anders, in die zin dat die twee totaal gescheiden zijn. Je beschouwt ze als uitdrukkingsvormen van een diepere realiteit en jij bent één met die diepere realiteit en dat is de enige sleutel tot objectiviteit.

Als een wetenschapper weet dat hij of zij meer is dan de analytische lineaire geest – en als de wetenschapper bereid is verder te reiken en zuiver gewaarzijn te ervaren – dan kan die wetenschapper een heel nieuw niveau van objectiviteit bereiken. Op dezelfde manier kan een spiritueel of zelfs religieus persoon, die bereid is om verder dan de lineaire geest te kijken, ook zuiver gewaarzijn ervaren. Je kunt daarom terugkomen met een objectievere kijk op religie en spiritualiteit, waarbij jij je niet richt op de differentiaties en jij je zeker niet richt op het waardeoordeel dat één religie de enig ware is en dus superieur aan alle andere.

Je kunt objectiviteit niet met middelen in een materiële wereld bereiken. Dat kan niet, het is een onmogelijke zoektocht. Waar komt die zoektocht vandaan? Van de gevallen wezens die zich niet alleen het privilege toe-eigenden om de dingen te benoemen, en vervolgens het privilege namen om een waardeoordeel aan die namen te geven. Bovendien, vormden ze ook nog een verkeerd pad waarop je, volgens hen, de sleutel kon vinden om elk doel dat gedefinieerd wordt te bereiken, of het nu toegang tot de hemel of ware objectiviteit is, om bepaalde criteria op aarde vast te stellen en dan die staat te bereiken die zogenaamd superieur is.

De objectiviteit die boven de lineaire geest staat
Op het gebied van wetenschap is er bepaald dat het doel van wetenschap is naar een doel toe te werken waardoor ze totale objectieve kennis van ieder aspect van het materiële universum krijgt. Je kunt nooit totaal objectief zijn door middel van de analytische, lineaire geest en de instrumenten die de wetenschap tot nu toe gebruikt. Zolang jij je op differentiatie richt, kun jij niet objectief zijn. Wanneer jij totaal objectief bent, zie je onderliggende waarheid dat alle differentiaties uitdrukkingsvormen zijn van dat ene wezen van de Schepper. Dit is ware objectiviteit, dit is de waarheid.

In de wereld van de religie bestaat de definitie in veel religies dat je naar een doel toe moet werken om je te kwalificeren voor toegang tot de hemel. Om dat doel te bereiken, moet je ernaar streven te voldoen aan bepaalde voorwaarden die door de gevallen wezens worden gedefinieerd door de vaardigheid om iets te benoemen en te zeggen dat dit inferieur is, dat dit superieur is, en ernaar streeft om toe te werken naar wat superieur is, jij dan op een dag je zult kwalificeren en dat God je in de hemel toelaat. Opnieuw, differentiatie zal jou nooit in de hemel toelaten, superieur zijn aan iemand zal er nooit voor zorgen dat jij in de hemel komt, omdat de enige manier om in de hemel te komen, is door het dualiteitsbewustzijn, zelfs het dualiteitsbewustzijn, zelfs de lineaire geest, zelfs de geest die zich op differentiatie richt, te transcenderen. Het kan niet op de manier die de gevallen wezens hebben geprobeerd te definiëren als de enig ware weg. Dat kan niet.

De wortels van de blanke superioriteit in Australië
Nu ik jullie de eerste aflevering heb gegeven van wat wij dit weekend willen uitgeven, zal ik het op een concreter niveau brengen en mij op de natie Australië richten. Neem opnieuw de kwestie ras, neem opnieuw de overtuiging dat het blanke ras superieur is en dat de donkerder gekleurde rassen inferieur zijn. Kunnen jullie niet inzien hoe dit in Australië werkt, kunnen jullie niet inzien dat er, in het verleden, een duidelijker neiging was om Australië helemaal blank te willen maken? Kunnen jullie niet inzien dat dit helemaal teruggaat op het concept dat veel van de eerste kolonisten mensen waren die door de Britse maatschappij waren afgekeurd, de veroordeelden die hier naartoe werden gezonden.

Mijn geliefden, denk er eens aan dat veel van deze veroordeelden waren opgegroeid in een maatschappij die heel erg duidelijk gefragmenteerd was in rijk en arm. De meeste mensen die hier naartoe werden gezonden waren niet wat je noemt de harde kern van misdadigers of beroepscriminelen. De meeste waren zo arm dat zij moesten stelen om hun kinderen eten te geven. Vanwege de Britse maatschappij in die tijd en de ongelooflijke superioriteits-/inferioriteitsdynamiek van die maatschappij, waren zij gedoemd niet geschikt te zijn en dat de machtselite die zich superieur voelde aan elke andere elite op aarde, deze mensen inferieur beschouwde en hen naar dit verafgelegen land, dit verafgelegen werelddeel, zond waarvan zij wisten dat zij er nooit van terug konden keren.

Denk eens aan de mensen die in een maatschappij waren opgegroeid die zo gefragmenteerd was en zo beïnvloed door die superioriteits-/inferioriteitsdynamiek en hoe zij werden opgevoed met het gevoel dat zij inferieur waren. In de Britse maatschappij waren zij de laagste klasse, er was niemand minder dan hen, zij vormden de bodem. Toen zij zelfs door hun eigen maatschappij werden afgewezen en ergens anders heengezonden, op een vreemde kust afgezet met nauwelijks middelen om te overleven. En dat was moeilijk voor hen.

Maar wat vonden zij desondanks hier in Australië? Ah, zij vonden een ander ras dat zij inferieur aan hen beschouwden. Hoewel zij de inferieure mensen in Engeland waren en door hun eigen maatschappij waren verworpen, beschouwden zij de Aboriginals primitiever dan zichzelf. Nu, kregen zij, ineens, de kans om zichzelf als superieur in Australië te vestigen.

Begrijpen jullie niet dat jullie je alleen superieur kunnen voelen als jullie je met iemand vergelijken die jij definieert – die jij labelt, die jij de naam geeft – inferieur? In plaats van de kans te benutten om de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek te transcenderen, hebben velen van hen hun eigen versie daarvan geschapen. Wat jullie in de Australische maatschappij moeten begrijpen, is dat hoewel Australië grote vorderingen maakt om dit bewustzijn van blanke suprematie te boven te komen, jullie bereid moeten zijn om eerlijk te zijn en te beseffen dat er nog restanten van in het collectieve bewustzijn zitten. Er zijn nog steeds personen in hoge posities – vaak in verborgen posities in de maatschappij waar zij invloed kunnen uitoefenen zonder ooit door het publiek te worden gezien – die geloven dat de blanke Australiërs inherent superieur aan andere rassen zijn, niet alleen de Aboriginals, maar ook aan mensen uit Zuidoost Azië.

Wat Australië tegenhoudt
Dit vormt een onderdeel van het bewustzijn dat Australië tegenhoudt om de sprong naar een heel nieuw niveau te maken dat haar hoogste potentieel is, zoals Astrea gisteren heeft gezegd. Dit werelddeel heeft natuurlijk een veel hoger potentieel dan wij momenteel zien, maar jullie moeten die superioriteits-/inferioriteitsdynamiek te boven komen. Nu spreek ik specifiek dat aspect aan dat blanke Australiërs superieur zijn aan iemand met een gekleurde huid.

Ik moet zeggen, zoals sommigen van jullie je hier al van bewust zijn, dat één van de redenen waarom er meer immigratie naar Australië moet plaats vinden, juist is dat Australië niet boven haar huidige bewustzijnsniveau kan uitkomen. De meeste Australiërs zijn niet bewust bereid om te transcenderen of een poging te doen om het huidige bewustzijnsniveau te transcenderen. Dit is opnieuw een situatie waarin Australië in zekere mate een gesloten systeem is geworden. De enige manier om het gesloten systeem te doorbreken, is door mensen toe te laten met een totaal andere houding en cultuur zodat de School van de Harde Klappen het systeem kan opschudden.

Daarom zien wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk dat tenzij de immigratie toeneemt, Australië niet bij het volgende niveau kan komen. Dit is niet alleen een kwestie van bewustzijn, het is ook een kwestie van economie. Australië is een enorm werelddeel, maar vergeleken met de grootte van het hele werelddeel, is het bevolkingsaantal niettemin heel laag, de bevolkingsdichtheid is heel laag. Als Australië aan haar hoogste potentieel wil voldoen, zelfs economisch, moeten er meer mensen hier naartoe komen. Wij hebben het over twee tot drie keer de huidige bevolking en je kunt wel begrijpen dat dit niet in de nabije toekomst gaat gebeuren door het natuurlijke geboortecijfer.

De enige manier om heel veel mensen op het Australische werelddeel te laten incarneren, is door zich open te stellen voor een toevloed van immigranten. Die komen natuurlijk uit landen die een hogere bevolkingsdichtheid hebben, want die verlangen naar een beetje ruimte, een kans die zij nu niet krijgen.

Ik ben mij ervan bewust dat dit veel vragen en problemen oproept. Ik zeg niet dat het een gemakkelijke taak is, maar begrijpen jullie dat het niet de bedoeling is dat het een gemakkelijke taak wordt? De diepere bedoeling is het bewustzijn te doorbreken dat Australië tegenhoudt. De bedoeling van het leven op aarde is niet een bepaald resultaat bewerkstelligen, maar het huidige bewustzijn transcenderen. En jouw huidige bewustzijn te blijven transcenderen tot het transcenderen van jouw bewustzijn je in het koninkrijk der hemelen brengt.

Een kernoorlog in Australië
Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben de gevallen wezens dit op aarde gedaan. Zij hebben de vaardigheid om dingen te benoemen, zij hebben het gebruikt om te benoemen dat er een bepaald resultaat moet zijn dat op aarde moet worden bereikt. Zij hebben het dualiteitsbewustzijn, de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek, gebruikt om te zeggen: “Dit resultaat dat wij hebben genoemd is het superieure resultaat; elk ander resultaat is inferieur.”

Zij zeggen zelfs dat een aantal resultaten destructief zullen zijn en de aarde zullenvernietigen of ervoor zorgen dat God de aarde vernietigt en alle mensen naar de hel stuurt. Dan komt het het derde niveau van hun bedrog naast de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek. Ze voegen er nu de subtiele kromme leugen aan toe dat het doel de middelen heiligt. Om het resultaat te bereiken dat superieur is, is het noodzakelijk en gerechtigd om die mensen, die ideeën, die naties die wij als inferieur hebben benoemd, te vernietigen.

Dit is de dynamiek die letterlijk al miljoenen jaren op deze planeet aan de gang is, die veel verder gaat dan de geschiedenis die wij kennen. Ik kan je ervan verzekeren dat deze dynamiek zelfs op dit werelddeel Australië toegepast. Er waren twee rassen, twee verschillende groepen mensen, in deze natie, geconcentreerd aan de Oostkust en de Westkust, die in conflict waren gekomen en het resultaat was een nucleaire oorlog. In tegenstelling tot de hoop van beide beschavingen dat zij als overwinnaar uit de bus zouden komen en superieur aan de andere en de andere vernietigd zou worden, het gevolg was dat zij allemaal werden vernietigd en dat de ecologie, de natuur op het hele werelddeel werd vernietigd.

In plaats van een werelddeel waar het bijna overal vruchtbaar was, kreeg je toen een werelddeel waarop het uitgestrekte binnenland een woestijn was waar nauwelijks nog iets groeit en waar zeker een beschaving van mensen niet kan bestaan. Alleen het bevolkingsniveau van inboorlingen, zoals je bij de Aboriginals ziet.

Wat jullie tegenwoordig moeten overwinnen, is juist de grote restanten van dit bewustzijn en wij zullen jullie hier nog meer leringen over geven. Maar op dit moment erken ik het feit dat jullie meer hebben gekregen dan jullie aankunnen in één zitting en dus betuig ik jullie mijn grote dankbaarheid voor jullie bereidheid om hier te zijn.

Terwijl jullie naar deze woorden luisteren door een fysieke boodschapper, worden jullie, als jullie daartoe bereid zijn, verlengstukken van de geascendeerde meesters in het materiële rijk. Terwijl deze woorden door jullie bewustzijn, jullie energieveld, heen gaan, worden jullie chakra’s luidsprekers die deze woorden en de vibratie in de woorden naar het massabewustzijn brengen. Elk van jullie wordt, wanneer jullie afgestemd zijn op die uitgave van licht, een vergrootglas van die uitgave.

Hoe meer mensen hier zijn. Hoe groter de vermenigvuldigingsfactor wordt, net zoals jullie in jullie decreten en invocaties ervan dat jullie aantallen het effect vermenigvuldigen. Hier betuig ik mijn grote en diepe dankbaarheid voor en die van alle geascendeerde meesters, en daarom zeg ik jullie met liefde gedag. Dat jullie in de ware vlam van de Wil van God verzegeld mogen zijn.