Spirituele Aspecten van het Opzeggen van een Rozenkrans

Er is niet één manier die juist is om een rozenkrans op te zeggen; er zijn vele manieren om een rozenkrans op te zeggen. Mensen zijn verschillend en verschillende mensen zullen verschillende manieren prefereren. Het spreekt voor zich dat sommige manieren om rozenkransen op te zeggen minder efficiënt zijn dan andere.

De bedoeling van rozenkransen opzeggen
Als je een rozenkrans opzegt, is het essentieel in gedachten te houden dat je niet een gebed opzegt. De bedoeling van rozenkransen is niet een verzoek te doen waar een wezen in de hemel misschien op kan reageren. Een rozenkrans opzeggen is een spiritueel wetenschappelijk proces, wat inhoudt dat wanneer je een rozenkrans op de juiste manier opzegt, je resultaat ZULT boeken. Het hoofddoel om een rozenkrans op te zeggen is spiritueel licht – hoog frequent licht – oproepen uit een hoger rijk. Het is dit licht dat het verschil zal maken in je persoonlijke situatie en op het wereldtoneel. Meer over dit in het deel: Waarom rozenkransen opzeggen?.

Spiritueel licht oproepen is een volmaakt natuurlijk proces en je werd vanaf het begin ontworpen om dit te doen. Je hebt alles wat nodig is om licht op te roepen, maar veel mensen zijn niet opgevoed met het gewaarzijn van deze bekwaamheid. Dientengevolge zou er misschien enige oefening voor nodig zijn om je gewaar te worden van je bekwaamheid om licht op te roepen, zodat je kunt leren er het best mogelijke gebruik van te maken.

Een rozenkrans opzeggen is geen mechanisch proces
Het is essentieel te begrijpen dat licht oproepen niet een mechanisch proces is. Het kan niet gedaan worden door gewoon een rozenkrans op te zeggen alsof je uit de krant voorleest. Licht oproepen is niet een intellectueel proces, in feite is noch de geest, noch het hoofd erbij betrokken. Licht oproepen is een intuïtief proces en je intuïtieve gaven zijn in het hart geconcentreerd.

De meeste spirituele mensen zijn zich al van hun intuïtieve gaven gewaar en kunnen het vaak voelen als een branderig gevoel of een trillen rondom het fysieke hart of in het centrum van de borst. Wanneer je een rozenkrans opzegt, wil je afstemmen op je hart en je wilt het branden in het hart voelen.

We zouden kunnen zeggen dat om spiritueel licht op te roepen uit een hoger rijk, je eerst een verbinding met dat rijk in moet stellen. En de manier waarop je deze verbinding opzet, is door het hart, door je hart erbij te betrekken. Sommige mensen hebben al geleerd hoe ze dit moeten doen en als dit voor jou geldt, doe dan gewoon wat je gewoonlijk doet om je hartvlam te activeren. Zeg daarna de rozenkrans op.

Als je niet gewend bent je innerlijke afstemming te activeren, neem dan een paar ogenblikken voor je aan de rozenkrans begint en probeer je af te stemmen op je spirituele vlam die in je hart brandt (in het energiecentrum dat je midden in je borst hebt). Je zou ook even rustig kunnen gaan zitten en mediteren op een positief, verheffend beeld. Je zou naar verheffende muziek kunnen luisteren of een visualisatietechniek kunnen gebruiken. Een dergelijke techniek staat op deze pagina.

Wanneer je afgestemd bent op je hartvlam, begin dan de rozenkrans op te zeggen en voel hoe de energie uit je hart stroomt en uitgedrukt wordt door je stem – het energiecentrum boven je keel – en de woorden die je leest. De woorden die je leest worden kelken die het licht transporteren en je aandacht richt op specifieke situaties die in de rozenkrans genoemd worden.

Visualiseren terwijl je een rozenkrans opzegt
Wat voor nut heeft het een rozenkrans op te zeggen als het niet op bepaalde situaties gericht is? Sommige mensen denken in woorden en anderen denken in beelden. Zolang je hartvlam erbij betrokken is, zal een rozenkrans licht oproepen en het licht zal gericht worden door de woorden in de rozenkrans. Maar als je een visueel ingesteld iemand bent, kun je het proces versterken door te visualiseren, terwijl je de rozenkrans opzegt.

Je zou specifieke visualisatietechnieken kunnen gebruiken of je zou een bepaald beeld kunnen vasthouden terwijl je de rozenkrans opzegt. Bijvoorbeeld, als je een rozenkrans opzegt om een bepaalde situatie op te lossen, visualiseer je de positieve uitkomst van die situatie. Of visualiseer een land of de gehele planeet omringd door wit of violet licht. Op dezelfde manier visualiseer je iemand genezen of gehuld in licht. Het is oké dat je meer aandacht aan de visualisatie schenkt dan aan de woorden, zolang je hart betrokken blijft en je jezelf niet verliest in de visualisatie.

Is het oké om God bevelen te geven?
Je kunt opgegroeid zijn met het idee dat het opzeggen van een rozenkrans of een gebed opzeggen een passief proces is, waarbij je een verzoek doet. Toch is er zelfs Bijbelse ondersteuning om een bevel te geven. Neem de volgende quotes eens in overweging:

Dit zegt de HEER, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft: Wilden jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen, of mij iets voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? (Jesaja 45:11)

Wat jij ook besluit, het zal worden uitgevoerd, en het licht zal schijnen op de wegen die je gaat. (Job 22:28)

Zoals Moeder Maria door deze hele website heen uitlegt, zijn we ontworpen om medeschepper met God te zijn en daardoor hebben we het recht – en de heilige plicht – licht op te roepen. We doen dit niet om egoïstische verlangens na te streven, maar we doen het om Gods algemene plan uit te voeren – wat je zou kunnen zien als een Gouden Eeuw of vrede en overvloed – op aarde. Dit is echt wat God graag op aarde ziet gebeuren, zoals Jezus zei:

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

God heeft ons echter de vrije wil gegeven, het kan niet gebeuren tenzij sommige mensen het oproepen om het te openbaren. We zijn degenen die heerschappij moeten nemen, zoals God ons bevolen heeft:

God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.” (Genesis 1:26)

Hij zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.” (Genesis 1:28)

Hoe nemen we heerschappij? Zoals Jezus uitlegt in zijn essentiële parabel over de dienaren die hun talenten vermenigvuldigden. Zoals hij zei:

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” (Matteüs 25:12)

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. (Matteüs 25:29)

Zoals Moeder Maria overal op de website uitlegt, hebben de geascendeerde meesters de macht Gods koninkrijk op aarde te brengen, maar ze hebben niet het gezag. Wij hebben het gezag, maar wij hebben de macht niet. Dus is de oplossing dat wij ons gezag gebruiken om het licht naar voren te roepen, waardoor we de geascendeerde meesters het gezag geven op aarde te handelen. Moeder Maria’s rozenkransen zijn ontworpen om juist dat te doen, namelijk licht in de materiële wereld te brengen, het licht dat de sleutel is om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren.