De Vlam van Genade op Het Plein van de Hemelse Vrede verankeren

ONDERWERPEN: Het evenwicht bewaren voor het Chinese volk – Mensen helpen hun verleden te transcenderen – Het bloedbad op Het Plein van de Hemelse Vrede – Cycli van karma worden uitgegeven

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 22 juni 2012 – Helen Michaels.

IK BEN Kuan Yin en ik kom vandaag door dit fysieke concentratiepunt dat al mijn vier studenten vormen die hier in het midden van Het Plein van de Hemelse Vrede staan die de Moedervlam bewaren die ik in het geascendeerde rijk bewaar, de vlam van de genadige moeder op het fysieke vlak. Natuurlijk de Vlam van Genade die ik, de Moeder van het Oosten, bewaar.

Terwijl ik deze woorden spreek, is mijn Wezen samen met de engelen van genade afgedaald naar Het Plein van de Hemelse Vrede en ruim de annalen op van de menselijke slachting die hier 24 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Terwijl de engelen deze annalen zuiveren, brengen zij de Vlam van Genade – de ware vlam van mededogen – naar het fysieke plein en het fysieke rijk.

Het evenwicht bewaren voor het Chinese volk
Omdat Saint Germain zijn Vlam van Vrijheid en Liberty op deze plek heeft verankerd, kom ik met de Omegaportie van mijn vlam die genade en vergeving is. IK BEN Kuan Yin en ik bewaar natuurlijk de genade en vergeving voor het Chinese volk, zodat zij de tijd krijgen om dit bewustzijn uit te vergroten dat al heel veel eeuwen lang als een wolk boven hen hangt. Zonder de Vlam van Genade, zonder de ruimte die de Vlam van Genade schept, zou het niet mogelijk zijn om het karma tegen te houden voor deze immense misdaad tegen de mensheid door het communistische regime.

Ik vertegenwoordig de Vlam van Genade die het Omegadeel is van de Vlam van Vrijheid. Zolang het Chinese volk niet bereid is naar de historische gebeurtenissen te kijken door de bril van genade en mededogen – zolang zij niet bereid zijn om eerlijk te zien wat er in het verleden is gebeurd en de Christusbeoordeling in hun hart van die gebeurtenissen te maken – is deze natie niet in staat hierboven te gaan staan of waarachtig de Vrijheidsvlam in het hart van de mensen te belichamen.

De Vrijheidsvlam kan zich alleen fysiek manifesteren door het mededogen en de genade die uit diepe vergeving bestaat, zoals wij eerder in leringen hebben gezegd. Genade is de Vlam die de Schepper voor de hele planeet aarde bewaart, zodat de mensen de ruimte krijgen om de duister kanten van hun bewustzijn uit te vergroten in het moederrijk, zodat zij gaan begrijpen wat zich in die duistere hoeken van hun geest en hart verbergt en merken dat dit niet in de toekomst, of in het leven dat zij voor hun kinderen willen, een duurzame manier van leven is voor hen.

Mensen helpen hun verleden te transcenderen
Helaas leren veel mensen niets als zij dit bewustzijn niet uitvergroot zien, en Kuan Yin bekleedt het ambt van Genade voor al die levensstromen die na hun leven naar mijn retraite komen en zij zijn alleen in staat terug te kijken wanneer ze de Vlam van Genade tegenkomen. In de Vlam van Genade zijn zij wel in staat te begrijpen dat zij Gods liefde waard zijn en de moeite waard om Gods liefde te ontvangen, omdat zij uit die ene Schepper zijn geschapen.

Zonder de Vlam van Genade zijn deze wezens niet eens in staat om terug te kijken op de daden die zij in hun leven hebben gepleegd, en ze zijn niet in staat om te zien wat er in feite is gebeurd en hoe hun gedachten en daden andere geïncarneerde levensstromen hebben beïnvloed. De Vlam van Genade belichaamt die enorme genade voor hen, zodat zij het Christusonderscheid op dat moment kunnen hebben, wanneer zij terugkijken en in het midden van deze sterke, intense, oneindige Vlam van Genade worden geplaatst. Dan zij ze in staat terug te kijken en te zien dat er een betere manier moet zijn om hun volgende leven op aarde te leiden. Er moet een elegantere manier zijn om andere levensstromen te behandelen die ook met hen zijn geïncarneerd. Er moet meer in het leven zijn dan anderen vermoorden, vooral degenen die het niet met de partijideologie of elk ander slangachtig plan of vorm van manipulatie eens zijn.

Terwijl ik spreek en deze woorden zeg, straal ik de oneindige vlam van mededogen en genade uit, niet alleen naar de mensen die hier vandaag op Het Plein van de Hemelse Vrede bijeenzijn, maar naar alle mensen in de Chinese samenleving en in andere landen die hetzelfde bewustzijn uitvergroten dat je in China bij de communistische partij ziet. Dit houdt ook het meedogenloze vermoorden van anderen in zonder hun equivalent als andere menselijke wezens te zien.

Het bloedbad op Het Plein van de Hemelse Vrede
Dit was zo genadeloos, dat slechts gemechaniseerde levensstromen dit konden uitvergroten. Het was genadeloos en meedogenloos moorden wat er op Het Plein van de Hemelse Vrede voorviel in 1989 toen de studenten die vreedzaam demonstreerden tegen de corruptie en de kromme manipulatie in het land werden gedood, omdat die daar tegen in opstand kwamen. Mijn geliefden, dit was een les in de Chinese geschiedenis die het hele land, tot aan de dag van vandaag toe, verbergt en verborgen wil houden.

Maar de waarheid en de feiten kunnen niet worden verborgen, omdat de studenten die Vlam van Genade rechtmatig belichaamden. Het waren een aantal van mijn meest geavanceerde studenten in China en zij hadden de taak op zich genomen om de Chinese samenleving en de communistische elite de ware Vlam van Genade te tonen, de ware vlam van compassie. Zij hebben aangetoond dat mensen niet slechts gemechaniseerde poppetjes zijn, zoals de communistische leiders zo vaak graag willen denken, maar dat zij stemrecht verdienen in een samenleving die vrij van corruptie is, en een beter leven waarin zij iets te zeggen hebben over hun eigen leven in de materie.

Deze levensstromen worden heel vaak beschouwd als een groot verdriet, omdat zij hun jonge levens hebben opgeofferd. Maar als je het op langere termijn bekijkt, was dit één van de overwinningen van de Vlam van Vrijheid en Genade in China, omdat deze levensstromen natuurlijk een cyclus begonnen die niet in de valse geschiedenisboeken kan worden verstopt die de communistische partij zo zorgvuldig probeert voor te bereiden. Deze geschiedenis ligt opgeslagen in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk. Dit is de waarheid die begon en deze mensen waren bereid om de Vlam van Genade en Mededogen te dragen.

Wanneer heel veel mensen bijeen zijn in naam van God, in naam van een beter leven, zijn de geascendeerde meesters er natuurlijk ook en de engelen houden verslagen bij die niet verborgen kunnen blijven en deze geschiedenis zal opnieuw beginnen en de komende jaren worden blootgelegd in het ware licht. Dit toont het Chinese volk dat momenteel is geïncarneerd, dat er dingen zijn die je niet kunt vergeten en dat er dingen kunnen worden vergeven. De Realiteitsvlam – de vlam van de ware geest en ware vrijheid – is iets dat niemand die uit het hart van de Schepper is geboren, ooit kan vergeten. Dit is de ware aanwezigheid van de levensstroom die zich tot uitdrukking wil brengen en die net zo in de materie wil stromen als in het spirituele rijk.

Dat is een identiteit die men niet kan vergeten. Dit is de ware identiteit van iedereen op planeet aarde. De belichaming van ware vrijheid, de belichaming van de ware geest, de belichaming van het ware Goddelijke plan kan men nooit vergeten.

Cycli van karma worden uitgegeven
Ik, Kuan Yin, kom zeggen dat de cycli van karma die ik heb tegengehouden om niet over China heen te rollen als land, kunnen niet meer in zo grote mate worden tegengehouden. Het zal neerdalen en de dingen blootleggen die de Chinese samenleving moet afhandelen en waar het Chinese volk naar moet kijken en over spreken.

Het karma wordt, portie na portie, door de Vlam van Genade uitgegeven, precies in die porties die de levensstromen die momenteel zijn geïncarneerd, kunnen hanteren. Maar ik zeg erbij dat de gebeurtenissen waarvan de mensen zo vaak denken dat men ze uit de geschiedenisboeken kan houden, en de mensen die na 1989 zijn geboren, niet voor de ware Vlam van Vrijheid kunnen worden verborgen.

En deze uitgave die wij, Saint Germain en de Godin Liberty en ik zelf, hier vandaag midden op Het Plein van de Hemelse Vrede uitbrengen, helpen wij de ware geschiedenis uit de verborgen hoeken van de Chinese samenleving naar buiten te spoelen. En door dat te zeggen, veranker ik, Kuan Yin de Vlam van Genade en Mededogen in het hart van alle Chinezen evenals het midden van dit plein.

Ik plaats mijn Aanwezigheid boven het mausoleum van Mao Zedong, zodat bij de mensen die deze plaats bezoeken vroeg of laat de gedachte in hun geest opkomt: “Is dit echt de geschiedenis die wij hier in China eeuwig willen uitvergroten? Zijn de gebeurtenissen in het verleden wel de juiste die onze toekomst moeten bepalen, of zit er meer in het leven dat wij verdienen en naar willen streven?”

De vlam van Genade is de vlam van eerlijkheid en de vlam van vergeving. Voor jij door de Vlam van Vergeving kan worden heen gehaald, moet je echt een eerlijk non-dualistisch beeld van de geschiedenis hebben, omdat jij niet beoordeelt wat er had kunnen of moeten gebeuren bij die historische gebeurtenis door het enkelvoudige oog van God. Je ziet deze beelden als een bewegende film in bioscopen en je kunt slechts zeggen dat dit niet het beste was dat er plaats heeft gevonden, maar wij hebben van die ervaring geleerd en wij maken nu andere beelden op het filmscherm van ons leven voor de toekomst.

De Vlam van Genade en Mededogen is een vlam die je op de geschiedenis laat terugkijken en alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in jullie eigen leven zonder een spoortje spijt, omdat je alleen spijt kunt hebben wanneer je nog in het rijk der dualiteit bent. De dualistische geest wil het meten en vragen: “Was ik goed of slecht? Had het wel of niet moeten gebeuren?”

Naarmate jij de dualiteit ontstijgt en de gebeurtenissen vanuit het perspectief van de Goddelijke vlam beziet, begin je te begrijpen dat dit een noodzakelijke stap was in de school op aarde, omdat jij wat de les ook was, die moest leren. Desondanks ben je nog steeds in staat op die lessen terug te kijken met grote compassie en liefde in je hart, de liefde die zo vol genade en vergeving zit, dat het al het leven bevrijdt van het juk uit het verleden.

Dit is de ware Vlam van Vrijheid en Genade. De Genadevlam, wanneer jij die van jouw hart naar ons hart verankert, kan je bevrijden zodat jij niet naar de geschiedenis terug kunt kijken met een gevoel van spijt. In plaats daarvan ontstijg je alle aardse zintuigen en verheug jij je, omdat jij je les hebt geleerd en dan verder kunt in grote vrijheid en met het gevoel van liberty.

Je bent zo licht geworden dat het gewicht van de geschiedenis je niet meer naar beneden haalt. Jij bent in staat de geschiedenis te ontstijgen en de eenpuntige visie van Cyclopea te hebben, terug te kijken, alles te zien, maar zonder dat te beoordelen. Jij gaat door en schept een nieuw leven uit de vlam die jullie nu in je hart kunnen dragen, de Vlam van Mededogen die het leven bevrijdt waar het ook naar toe gaat.

Door dit te zeggen bevrijd ik, Kuan Yin al het leven rondom dit Het Plein van de Hemelse Vrede. Ik verzegel jullie, mijn trouwe studenten, in de Vlam van Genade en Mededogen. En ik verzegel de Chinese samenleving en het Chinese volk met dezelfde vlam, ik veranker mijn Aanwezigheid hier midden op het plein, samen met Saint Germain, en ik verspreid het gevoel van compassie en genade overal door al die mensen heen die hier komen en er een deel van ontvangen, soms onmerkbaar. Ik Kuan Yin ben de Godin van Genade en Mededogen.