Over De Mystieke Leringen van Jezus

Deze sectie is voor mensen die een persoonlijke, innerlijke, mystieke, band met Jezus willen krijgen.

Welkom. Mijn naam is Kim Michaels en ik ben het menselijke wezen dat deze website heeft gemaakt en die vanaf 2002 online heeft gehouden. Als je meer over mij te weten wilt komen, kijk dan op mijn persoonlijke website.

De bedoeling is dat ik de mystieke leringen presenteer die Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gegeven en die Jezus tegenwoordig ook aan de mensheid probeert te geven.

Veel mensen vragen zich af waar de leringen op deze website vandaan komen. Het antwoord is eenvoudig, hoewel ze duidelijk verder gaan dan het merendeel van de christenen geprogrammeerd zijn te geloven.

Ik beschouw mezelf als een mysticus en ik volg het mystieke pad sinds 1975. Het mystieke pad heeft verscheidene fases en dit zijn er een paar van:

Je realiseert je dat je meer over het spirituele kant van het leven te weten kunt komen dan je geleerd hebt van de grote religies.

Je opent je geest om materiaal te bestuderen uit diverse bronnen en daarbij laat jij je door je intuïtie leiden.

Je realiseert je dat er naast de grote religies een universeel mystiek pad bestaat en dat er mensen zijn die dat al duizenden jaren volgen. Dit pad is een innerlijk pad om je bewustzijn te verhogen.

Je realiseert je dat de grote religies eisen dat je hun doctrines zonder kritiek aanvaardt, maar je hebt van God het vermogen gekregen om inzichten en begrip van binnenuit te ontvangen. Die inzichten komen uit een hoger deel van je wezen en van een groep universele leraren in het spirituele rijk.

Je doet een vastberaden poging om innerlijk, intuïtief, mystiek contact met iets wat boven de mensheid staat te verbeteren.

Als je mystieke ervaringen krijgt, besef je dat het ware doel van het mystieke pad is dat je één wordt met je eigen wezen en met een of meer spirituele wezens.

Naarmate je dichter bij die innerlijke eenwording komt, besef je dat je eigenlijk niet op aarde bent om hier weer zomaar van te verdwijnen. Je bent hier op een specifieke missie. Die missie omvat ook dat je op diverse manieren probeert om te helpen om de samenleving vooruit te brengen, onder andere door nieuwe spirituele leringen van een hogere bron naar buiten te brengen.

 

Ik volg het mystieke pad persoonlijk al heel lang en probeer mystieke eenheid met mijn hogere zelf en diverse leraren te bereiken. In 2001 realiseerde ik mij dat Jezus mijn voornaamste leraar is, zoals hij tegenwoordig is, namelijk een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester, die actief met de mensheid samenwerkt. Ik begon toen te zoeken naar mystieke eenwording met Jezus als onderdeel van mijn natuurlijke fase op mijn persoonlijke pad.

Toen mijn innerlijke eenheid met Jezus toenam, realiseerde ik me dat ik een website wilde maken die de vele misvattingen over hem en zijn leringen kon corrigeren die de christendom in het algemeen had bevorderd. Hij wilde dat er een bron was voor mensen om contact met hem te maken als geascendeerd wezen om hen te laten realiseren dat hij bereid is om de spirituele zoekers van tegenwoordig te helpen. Hij wilde ook dat de mensen een juist beeld van zijn missie kregen opdat zij de wonden konden helen die zij door de christelijke kerken hadden opgelopen. En als laatste wilde hij dat de mensen zich realiseerden dat hij nog veel meer kan onderwijzen dan tweeduizend jaar geleden mogelijk was.

Ik ben me er heel erg van bewust dat de meeste christenen mijn bewering dat ik met de geascendeerde Jezus werk schandelijk, zelfs godslastering, vinden (ik heb sinds 2002 veel e-mails ontvangen van fundamentalisten). Niettemin hoop ik dat jij je niet laat weerhouden door de op angst berustende programmering van een gezag van buitenaf om de website eens beter te bekijken.

Deze site is voor mensen die hun intuïtie willen volgen en verder kijken dan hun eigen wereldlijke zelf en gezagsdragers van buitenaf.

Geschiedenis van deze website

Een noot over de geschiedenis van deze site. De site werd eerst gepubliceerd als Ask The Real Jesus. Het idee was dat mensen Jezus een directe vraag konden stellen en ik zou het antwoord van Jezus krijgen door rechtstreekse openbaring (velen noemen het channeling maar ik geef de voorkeur aan mystieke communicatie of mystieke gemeenschap). Ik zou dan van Jezus ook rechtstreeks boodschappen ontvangen, dictaten geheten, en geleidelijk aan ook van veel andere geascendeerde meesters. Je kunt meer informatie over dit proces hier vinden.

Sinds 2002 heb ik meerdere miljoenen woorden aan materiaal van Jezus en andere meesters ontvangen en de site is nu zo groot geworden dat het moeilijk werd om dingen te vinden. Ik heb hem nu in vijf verschillen sites gesplitst die zich allemaal richten op iets anders. Dit zijn:

  • Deze site (sectie) die zich richt op Jezus en zijn missie en leringen.
  • Ascended Master Answers bevat honderden vragen die zijn gesteld door spirituele zoekers sinds 2002. Er is nauwelijks een onderwerp dat de belangstelling heeft van spirituele zoekers dat niet is behandeld.
  • Transcendence Toolbox bevat vele praktische hulpmiddelen die door de meesters zijn gegeven om je spirituele groei te versnellen.
  • Ascended Masters Light bevat uitgebreide leringen die de meesters heb gegeven in de vorm van rechtstreekse dictaten. Nogmaals, er is nauwelijks een onderwerp dat niet is behandeld en met de zoekopdracht kun je dat vinden.
  • Ascended Masters Resources is de centrale website en bevat de leringen die het fundament vormen voor de geascendeerde meesters, hun leringen en het spirituele pad dat zij aanbieden.

Al het bovenstaande materiaal is gratis en ik denke dat het samen de grootste collectie van gratis spirituele materiaal is op het internet. Ik heb ook veel naar buiten gebracht dat in boeken staat, en ik heb een groot aan tal soundfiles opgenomen die je kunnen helpen om effectief gebruik te maken van spirituele hulpmiddelen. De boeken en soundfiles kun je vinden in de Store.

De boeken zijn ook verkrijgbaar bij Amazon, Barnes & Noble en de boekhandel. De meeste boekhandelaren kunnen de boeken bestellen bij groothandels.

Ik hoop dat je zult genieten van wat er op de sites te vinden is en dat je het de moeite waard vindt op jouw mystieke reis.

Kim Michaels

 

Noot van de vertaler: De verschillende sites van Kim zijn als secties op één Nederlandse site gebleven met de oorspronkelijke naam: askrealjesus. Kim noemt dit nu Ascended Masters Resources: een bundeling van alle sites en talen waarin ze vertaald zijn. Daarnaast staan er artikelen op over de geascendeerde meesters. Die zal ik de komende tijd ook hier gaan bundelen.