Affirmaties

Deze pagina geeft je snel toegang tot alle affirmaties die er tot nu toe zijn uitgebracht. De affirmaties staan op volgorde van de spirituele stralen.

 

1        1.22 Het Onze Vader
2        1.51 Voor het Oordeel over de Antichrist
3        1.52 Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist!
4        1e Straal, Affirmaties van Leven
5        1e Straal, Affirmaties van Gods Wil

6        2.41 Een dagelijkse Oproep aan Shiva voor Christusonderscheid
7        2.51 Ik roep de Bewustwording van alle Zielen op aarde op
8        2.52 Ik geef de Illusies van mijn Ego op
9        2.53 O Moeder Maria, help mij om mijn Zelf te accepteren
10     2e Straal, Affirmaties van Eenzijn
11     2e Straal, Affirmaties van Gods Wijsheid
12     2e Straal, Affirmaties om Angst te verteren
13     2.85 O Moeder Maria, help de mensen te ervaren dat er meer in het leven zit
14     2.86 O Moeder Maria, wij zijn Eén in de Rivier van Leven

15     3e Straal, Affirmaties van Dankbaarheid
16     3e Straal, Affirmaties van Vergeving
17     3e Straal, Affirmaties van Onvoorwaardelijke Liefde
18    3.65 O Moeder Maria, help mij te ervaren dat er meer in het leven zit dan ik nu op dit moment ervaar
19     3.71 Ik eer het hart

20     4e Straal: Affirmaties van Christusschap
21     4.41 Ik ben de open deur
22     4.42 Ik accepteer mijn Christuspotentieel
23     4.43 Word je bewust van het bestaan van Licht
24     4.51 IK BEN bereid het raadsel van leven en dood te ontrafelen
25     4.61 Ik ben bereid voor de wereld te sterven en in de Geest te leven

26     5.31 Wij eren de LOGOS
27     5.41 Dat allen de Levende Christus in zichzelf mogen ontdekken
28     5.42 Ik Kies voor het Leven van Christus!
29     5.43 IK BEN de ENE

30     6.61-6.64: Vier Wondervrede Affirmaties
31     6.65 Ik bevestig de bewustwording van de evenwichtige mensen op aarde
32     6.66 Ik ben bereid het Pad van Vrede te bewandelen
33     6.71 Ik kies ervoor om de realiteit van oorlog onder ogen te zien
34     6.72 Ik kies ervoor om het Pad van Vrede op te gaan
35     6.73 Ik kies ervoor mij van het Kaïnbewustzijn los te maken
36     6.74 Ik kies ervoor bevrijd te zijn van oorlogen
37     6.75 Ik roep Vergevingsgezindheid op
38     6.76 Ik roep de kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke
39     6.77 Ik roep licht in het Midden-Oosten op
40     6.78 Ik erken de ware boodschap van Christus

41     7.41 Bevrijding van Astrale Projecties op de Zeven Stralen
42     7.51 Ik eer de Moeder van Onafhankelijkheid
43     7.52 Het Onze Vader van Vrijheid

44     8.49 Ik eer God als Vader en Moeder
45     8e Straal, Eenzijn met God affirmeren
46     8.56 Ik waak over de stroom
47     8.57 O Moeder Maria, wij zijn Eén in de Rivier van Leven
48     8.58 O Moeder Maria, ik ben heel in de Rivier van Leven