Waarom Welvarende Naties van de ene Crisis naar de andere gaan

ONDERWERPEN: Brainwashen en tijd – De manipulatie van het materialisme – De menselijke strijd blootleggen – Het kapitalisme moet een tegengestelde hebben – Van het ene uiterste op het andere overgaan – De kans voor de middenklasse – Hoe kunnen wij anderen helpen? – Waarom welvarende landen gevangenzitten – Oudere mensen zijn een bron voor de maatschappij – Geld onderdrukt de mensen – Waarom beschavingen mislukken

Geascendeerde Meester Lord Lanto, 16 juni 2012 – Melbourne, Australië

IK BEN Lanto en de regen die jullie horen, is de regen van wijsheid die op de rechtvaardige en onrechtvaardige, de slechte en goede, mensen valt, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar en 100 jaar per eeuw, 1000 jaar per millennium en nog vele jaren meer door de eonen van tijd heen die deze planeet kent. Het zou misschien nuttig zijn als de mensen hun geest open zouden zetten voor de immensiteit van de tijd en tot het besef kwamen dat het intelligente leven een historie heeft die veel verder teruggaat dan wat jullie als de opgeslagen geschiedenis zien.

Brainwashen en tijd
Want wat wij hebben gezegd over de essentie van de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek? Die is, dat je iets een naam geeft, dat je het voorrecht krijgt om iets een naam te geven. Kijk eens hoe de elite altijd geprobeerd heeft dit privilege te krijgen. Kijk eens naar degenen die religie gebruikt hebben om zich te vestigen als elite, altijd geprobeerd hebben om doctrines te maken en daarna een mentaal kader dat zo gesloten is als maar kan, zodat niemand durft zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken.

Kijk eens hoe de christelijke Bijbel beweert dat het leven tamelijk recent door God werd geschapen. Kijk eens hoe sommige christenen hebben geprobeerd de Bijbel letterlijk op te vatten en uit te rekenen dat de leeftijd van de aarde slechts een paar duizend jaar kan zijn. Kunnen jullie misschien niet zien dat dit een weloverwogen poging is om de tijdsperiode die de mensen in hun geest hebben, te verkorten?

Mijn geliefden, hoeveel mensen zijn niet aan een verkoper blootgesteld die jou zover probeerde te krijgen om iets te kopen, misschien wel een duur ding, en hebben geprobeerd voor jou een gevoel van haast te scheppen dat je die beslissing direct moest nemen, om het aanbod al gauw zou aflopen of voor het ding uitverkocht was? Begrijp je niet waar jij aan blootgesteld bent geweest?

Dat zijn de gevallen wezens en hun psychologische kennis dat als je mensen het gevoel kunt geven dat ze meteen een beslissing moeten nemen, gebaseerd op de informatie en de kennis die ze op dat moment hebben, er zo voor zorgen dat ze besluiten nemen die zo nooit zouden nemen als ze meer tijd hadden om erover na te denken. Als je de tijd kunt bekorten die mensen in gedachten denken te hebben, kun je ze veel gemakkelijker in je macht krijgen. Besef je niet dat de technieken die ze bij brainwashen gebruiken, of zelfs bij martelingen of ondervragingstechnieken, precies hetzelfde zijn? Ze geven je het gevoel dat er haast bij is en dat je – nu – een uitspraak moet doen.

De manipulatie van het materialisme
Kijk dan eens naar de wetenschap die beweert dat ze geprobeerd heeft de mensen uit de ketenen van de religie te bevrijden. En zeker, de wetenschap heeft de tijd uitgebreid waardoor je weet dat de aarde veel ouder is dan 6000 jaar of iets meer. En je weet dat het leven wel verder teruggaat dan de religie zegt, tenminste volgens de orthodoxe religie. Kun je desondanks inzien dat de wetenschap gevangen zit in het materialistische paradigma dat er ook voor zorgt dat ze de hoeveelheid tijd bekorten dat er intelligent leven op aarde is?

Want er wordt met grote zekerheid en drukte verkondigd dat het fysieke brein het bewustzijn levert en dat er daardoor geen intelligent bewustzijn was voor het fysieke brein evolueerde. En zelfs de wetenschappers beseften dat dit niet in heel korte tijd zou kunnen evolueren, dus ze moesten die heel, heel lange tijdsperiode van miljoenen jaren erkennen waarin het leven voor het eerst op aarde verscheen, tot menselijke wezens met hun huidige niveau van intelligentie en bewustzijn verschenen. Maar ik zeg tegen jullie dat er al heel lang intelligent leven in op mensen lijkende lichamen en met een geest die op mensen lijkt, bestaat, zoals Maitreya in zijn boek vertelt.

Zodoende zijn beschavingen steeds opnieuw opgekomen en vervallen. En wanneer jij je geest openstelt voor de mogelijkheid dat dit heeft kunnen plaatsvinden en wanneer jij begrijpt hoe het dualiteitsbewustzijn werkt, dan kun je verder dan je eigen huidige tijd van leven kijken en je realiseren dat je mogelijkerwijs al miljoenen jaren lang op aarde bent geïncarneerd en dit betekent dat je zelfs al honderden of zelfs duizenden incarnaties in samenlevingen hebt gehad die totaal in de dualistische strijd verwikkeld waren, die altijd kunnen worden teruggevoerd op het contrast tussen superioriteit en inferioriteit.

De menselijke strijd blootleggen
Want wanneer er strijd is, zitten er altijd elementen in van superioriteit en inferioriteit, waardoor je óf probeert te vernietigen wat jij inferieur vindt óf probeert hetgeen superieur is, te bereiken of te houden. En wanneer je dit begint door te krijgen, kun jij misschien de Bewuste Jij bevrijden van de vereenzelviging met je huidige lichaam, van je huidige familieachtergrond, je huidige maatschappij, je geloofssysteem van dit moment.

Dan kun je misschien doorzien hoe deze dualistische strijd de ijdelheid der ijdelheden is, de absolute ijdelheid die nooit ergens toe leidt. Want wanneer jij je gaat afstemmen – niet alleen op de kortzichtige wijsheid van de huidige tijd – maar jij stemt je af op de wijsheid van alle tijden. Dan begin je aan te voelen dat de dualistische strijd nooit die doorslaggevende uitkomst kan hebben die zowel door de wetenschap als religie en politieke filosofieën wordt verkondigd. Het is gewoon niet mogelijk dat de dualistische strijd een doorslaggevende uitkomst oplevert.

Kijk eens naar wat jullie de laatste 100 jaar hebben ervaren, bij de epische strijd tussen wat jullie het communisme en het kapitalisme hebben genoemd, of zoals de krachten van totalitaire naties en die van vrije naties. Kunnen jullie niet zien dat hoewel het communisme ‘gevallen’ is – tenminste in de Sovjet Unie – er nog steeds een nieuwe dualistische strijd aan het opkomen is tussen het Westen en het terrorisme, of hoe ze het maar willen benoemen. Dus zelfs als er een schijnbare uitkomst is, waarbij één van de dualistische polariteiten wordt verslagen of verdwijnt, komt er toch ogenblikkelijk een periode waarin een nieuwe dualistische strijd zich begint af te tekenen.

Het kapitalisme moet een tegengestelde hebben
Want je ziet duidelijk dat het kapitalisme niet kan bestaan zonder dualistisch tegengestelde, omdat ze door het dualiteitsbewustzijn wordt bepaald. Een vrije markteconomie kan bestaan zonder tegenovergestelde, maar het Westen heeft geen vrije markteconomie, Australië of die andere naties in Zuidoost Azië die het Chinese communisme of een andere vorm van communisme hebben, hebben dat ook niet.

Er kan geen vrije maatschappij zijn wanneer de maatschappij wordt gedomineerd door het dualiteitsbewustzijn. Want dit bewustzijn moet en zal op den duur alles benoemen en bepalen volgens de dualistische maatstaf, waarbij differentiaties in tegengestelden worden veranderd die dan een waardeoordeel krijgen van goed of slecht, inferieur of superieur.

Mijn geliefden, wanneer jullie ernaar streeft superieur te worden, draaien jullie jezelf de soep in, en wanneer jullie denken dat jullie inferieur zijn, wordt je infantiel, omdat jullie dan op de naïeve kinderen lijken die niet met verfijnde wijsheid kunnen omgaan. Zien jullie niet dat wanneer jullie denken dat jullie inferieur zijn, of wanneer jullie denken dat jullie superieur zijn, je het slachtoffer bent?

Want beide keren zeg je dat er een tegenovergestelde is dat jou óf in de macht heeft, óf dat probeert de macht in handen te krijgen en je bedreigt. Dus als je een positie hebt gekregen waarin jij denkt dat je superieur bent, moet jij die constant verdedigen en je moet je misschien wel bezig houden met een strijd om te vernietigen wat jij als de bedreiging ziet, degenen die inferieur zijn. En als je inferieur bent, jij je als inferieur beschouwt, moet je inzien dat er een superieure elite is die je eronder houdt, die je onderdrukt, die je tot slaaf maakt. En daardoor beschouw jij je misschien meer als slachtoffer, maar zowel degenen die zichzelf als superieur beschouwen als degenen die denken dat ze inferieur zijn, hebben zichzelf tot slachtoffer gemaakt, hebben zich het bewustzijn aangemeten van de tegenovergestelde polariteit.

Van het ene uiterste op het andere overgaan
Dit bewustzijn kan zich een bijna oneindige periode lang handhaven, waarin mensen in het ene leven tot de ene groep behoren die denkt dat ze superieur zijn, maar omdat zij een onevenwichtige impuls naar de kosmische spiegel uitzenden, vaak in hun volgende leven, of een paar levens later, in een groep zullen incarneren die het slachtoffer is, die inferieur is. Wat er met veel mensen gebeurt, is dat zij in dit spel gevangen komen te zitten, waardoor ze denken dat wanneer ze geïncarneerd zijn en zich als superieur beschouwen, zij zich zo concentreren op het neerkijken van anderen of degenen te vernietigen die zij als inferieur beschouwen, dat zij een impuls creëren die hen tussen het ene superieure uiterste en het inferieure uiterste heen en weer slingert.

De geneigdheid om naar het ene uiterste over te hellen in de ene incarnatie, zal je vaak in het tegenovergestelde uiterste duwen bij de volgende incarnatie en wat is het nettoresultaat? Dat je vele, vele levens lang simpelweg in deze zigzagbeweging vastzit door van het ene uiterste op het andere over te gaan. In de ene incarnatie ben jij gericht op het vestigen of handhaven van die superioriteit waardoor jij je zover in dat ene uiterste doorschiet, dat de slinger naar het tegenovergestelde uiterste moet zwaaien. En dan zit je in de volgende incarnatie in een inferieure groep die zo gericht is op het vernietigen van de leenheren, of je van deze boeien te bevrijden dat je weer een onevenwichtige impuls opbouwt die er dan weer voor zorgt dat je naar het andere uiterste wordt geschoten. Je ervaart nooit iets daartussen, want jij gaat altijd van het ene op het andere uiterste over.

De kans voor de middenklasse
Wat zie je natuurlijk in een moderne maatschappij? Daar is een wat jullie noemen middenklasse opgekomen, die in feite mensen zijn die niet in één van beide uitersten zitten. Ze behoren niet tot de bovenklasse, zoals de elite in een maatschappij, maar zij zijn ook niet arm of mensen die vertrapt of als slaaf ingelijfd zijn. Dit heeft mensen in een welvarender deel van de wereld de kans gegeven het leven te ervaren zonder in één van beide uitersten te zitten. En zodoende krijgen zij de kans om de logische volgende stap te doen in de menselijke evolutie, wat juist het op zoek gaan naar de Middenweg is, die niet het middelpunt is van de twee extremen, zoals we al heel vaak hebben gezegd, maar de transcendentie van de dualiteit is, de transcendentie van de zigzagbeweging tussen het ene en het andere uiterste.

Dit is een gouden kans voor miljoenen mensen in de welvarender landen, waaronder natuurlijk hier in Australië, waar jullie een hoge mate van materialistische welvaart hebben die mensen veel vrije tijd geeft – als je vrije tijd als een aanwinst wilt bekijken, in plaats van een vloek, waardoor ze zich aan allerlei activiteiten en vormen van amusement moeten overgeven, die verhindert dat ze ooit in een positie komen waarin ze een stap achteruit kunnen doen en over hun leven nadenken.

En dus zie je dat hier in Australië en veel van de welvarende naties de middenklasse niet gebruik maakt van hun gouden kans, want zij geven zich over aan het goede leven, of ze maken zich er zo druk om dat ze meer geld moeten verdienen, waardoor ze zich nog veiliger kunnen voelen wanneer ze met pensioen gaan, of dat ze een groter huis of twee auto’s, of nog grotere auto’s of een boot of een vakantiehuis of wat dies meer zij, kunnen kopen.

De grootste rijkdom die je in feite kunt bezitten, is vrije tijd, een vrije geest, om een stapje terug te kunnen doen, je af te stemmen op jouw hogere Wezen, jezelf vragen te stellen over wat de grotere betekenis en bedoeling van het leven is. En welke kansen heb jij gekregen doordat jij niet in de zigzagbeweging van in een onder- of bovenklasse te zit, je altijd moet beschermen of handhaven of iets vernietigen wat je bedreigt? Is het voor miljoenen mensen niet een uniek geschenk dat zij in een samenleving wonen waarin ze niet op elk willekeurig moment hoeven te vrezen dat er barbaren of Hunnen vanuit het Oosten komen die hun samenleving overhoop gooien en al hun bezittingen stelen?

Wat een kans om in een maatschappij te leven die tenminste wat wetten heeft, die enige stabiliteit in de economie heeft, die wat stabiliteit in de instellingen in de maatschappij bezit, wat een kans is om een stapje terug te doen en na te denken over de dieper gaande zaken van het leven en ook erover na te denken dat jij zoveel materialistische welvaart bezit dat je eigenlijk niet meer nodig hebt en dat je daarom de unieke kans krijgt anderen te helpen.

Hoe kunnen wij anderen helpen?
Dus zelfs als een natie die welvaart heeft, kun je overwegen: “Wat is onze kans om die andere mensen te helpen die niet zoveel geluk hebben, omdat zij in naties zijn opgegroeid die veel minder materialistische welvaart hebben?” En daarom is het redelijk dat de meeste rijke landen immigranten en vluchtelingen opnemen. Maar wij, als geascendeerde meesters zien natuurlijk niet een toekomst waarin de rijke naties alle mensen uit arme landen huisvesten, want je kunt ook wel zien dat het zelfs in een werelddeel zo groot als Australië, het niet mogelijk is om de bevolking van Zuidoost Azië op te nemen.

Dus moet er een moment komen waarop de welvarende landen beginnen te zeggen: “Helpen wij mensen door ze op ons grondgebied op te nemen of zullen we er meer op uit gaan en de mensen op hun eigen grondgebied helpen, zodat deze naties door dezelfde transformatie van armoede naar welvaart heen kunnen gaan waar wij doorheen zijn gegaan?”

Want zeggen wij als geascendeerde meesters niet: “Wat één heeft gedaan, kunnen allen doen?” Nu, wat één natie heeft gedaan kunnen ze allemaal doen, als ze de leiding en hulp van die naties krijgen die daar al doorheen zijn gegaan. Want wij, geascendeerde meesters, zijn natuurlijk grote voorstanders van de hiërarchie en daarom werken wij als geascendeerde meesters met de aarde, omdat wij onze rol in de hiërarchische keten hebben opgepakt. Zodoende accepteren wij dat wij geascendeerd zijn, wij hebben het op ons genomen om degenen te helpen en inspireren die nog niet geascendeerd zijn.

Mijn geliefden, stel je eens voor dat alle mensen die van de aarde geascendeerd zijn, hadden gezegd: “Hasta La Vista, wij gaan verder in de oneindige rijken van de spirituele sferen, we zullen van onze pas verworven vrijheid genieten en ons alleen op onszelf richten en we laten jullie aan je lot over, zodat jullie het wiel opnieuw kunnen uitvinden en het pad naar ascensie helemaal opnieuw moeten ontdekken.”

Dit is natuurlijk geen verantwoord gedrag, en ook niet liefdevol, noch is het een kwestie van wijs gedrag, want zoals je aan anderen doet, doe jij het jezelf aan en kun je dan wel een geascendeerde meester blijven, als jij je alleen maar op jezelf richt? Kun jij een geascendeerde meester worden, als jij alleen maar aan jezelf denkt? Nee, dat gaat niet. Dus mijn voorbeeld uit de wereld van de gedachten is natuurlijk alleen een voorbeeld uit de wereld van de gedachten, omdat een geascendeerde meester nooit onverschillig staat ten opzichte van degenen die nog niet geascendeerd zijn.

Jij ziet precies hoe het mechanisme op aarde werkt. Degenen die zijn opgeklommen naar een bepaald niveau zijn op een punt gekomen waarop zij inzien dat het hun verantwoording is om degenen te helpen die onder hen zitten in de hiërarchische keten, want zij zijn nog niet opgeklommen naar dat niveau – of het nu materialistische welvaart, wijsheid, kennis of wat ook maar – is.

Waarom welvarende landen gevangenzitten
Allen wanneer jij jezelf op die manier bekijkt, zul je een beperkt niveau transcenderen, en daarom zitten zowel Australië als de meeste andere welvarende landen vast op een bepaald niveau, omdat zij nog niet die bereidheid hebben getoond om een hand uit te steken. Waarom denken jullie dat er een financiële crisis is in de meeste rijke landen? Omdat ze niet voldoende de handen uit de mouwen steken en een voldoende mate van onbaatzuchtigheid vertonen en daarom moeten de torens van Babel in de economie instorten, zodat zij misschien opnieuw een kans krijgen meer compassie te ontwikkelen.

Maar zie het feit niet over het hoofd dat andere naties voor soortgelijke uitdagingen staan. China is opgeklommen naar het niveau waarop zij de verantwoording moet gaan oppakken om te zorgen voor degenen die het minder hebben. Want het communisme is het tegenovergestelde van het pad van initiatie en probeert het pad van initiatie te vernietigen, maar omdat China niet toestaat dat er zich door de pas verworven welvaart een elite vormt en zij de meerderheid van de bevolking in een zekere mate van armoede houdt, hoewel die beter is dan wat zij in hun dorpen hebben ervaren, is het nog steeds een hele vaststaande positie in het leven.

Dus veel van die welvarende naties denken dat ze de top van de welvaart en het comfort hebben bereikt en zij richten zich op het handhaven daarvan. Dat overheerst ook in Australië, waarin veel mensen die tot de middenklasse behoren hun comfortabele levensstijl willen houden en de omstandigheden in het land handhaven waar ze van denken dat die hen die levensstijl hebben gegeven. En daardoor voelen zij zich bedreigd door de nieuwe stroom van mensen, of door de veranderingen in de maatschappij, omdat ze bang zijn dat ze die alleen maar kunnen kwijtraken.

Mijn geliefden, wat heb ik al eerder gezegd over degenen die in die polariteit van inferioriteit zitten en degenen die in die polariteit van superioriteit zitten? Beiden worden gedomineerd door hetzelfde gevoel van verlies en wat doet de angst voor verlies met jou? Het zorgt ervoor dat je wilt houden wat je hebt in plaats van te doen wat Jezus je heeft gezegd over het vermenigvuldigen van jouw talenten.

Oudere mensen zijn een bron voor de maatschappij
Wat je ook bezit, wees er niet tevreden mee en begraaf het in de grond – vermenigvuldig het door je hand uit te steken naar anderen die niet bezitten wat jij hebt. En dat is de manier om in de stroom van de rivier van leven te blijven, waardoor je steeds meer welvaart kunt krijgen, in plaats van te denken dat er maar een bepaalde hoeveelheid beschikbaar is en dat jij alleen maar moet vasthouden aan wat je tot nu toe veroverd hebt.

Wat voor zin heeft het om 40 jaar te werken en dan enkel uit te kijken naar je pensioen en te denken dat jij de rest van jouw leven van een vaststaand inkomen moet leven? Dit is net als zeggen dat je 65 jaar van je leven hebt geleefd, maar niet hebt geleerd wat je kunt gebruiken om andere mensen te helpen en daarom moet ik maar aan zinloos amusement doen in plaats van mijn ervaringen en wijsheid te gebruiken om de jongere generatie, mijn samenleving, te helpen.

En als je wel je handen uit de mouwen uitsteekt en probeert anderen te helpen, is het dan niet mogelijk om een beloning te ontvangen, zelfs een financiële beloning? Maar zelfs zonder financiële beloning van een vast inkomen leven, zal een beloning vormen in die zin dat het je levendig, actief, houdt, je ontvangt de oogst van dankbaarheid van degenen die jij helpt.

Er zijn veel samenlevingen die primitiever zijn met betrekking tot welvaart, waarin de oudere generatie degenen zijn die voor de kinderen zorgen van de generatie die werkt. En dus houden zij zichzelf tenminste nog bezig en dit is een veel constructievere aanpak dat wat je in de zogenaamd welvarende en verfijnde samenlevingen ziet, waarin de oudere generatie in een soort van tehuis wordt geparkeerd en de maatschappij hen niets waard vindt, maar als een onkostenpost beschouwt. Dit is niet constructief, er zijn veel bejaarde mensen die een actieve en constructieve rol kunnen spelen, door hun wijsheid en ervaring te delen. Ze zijn een bron voor de maatschappij, niet een last.

Geld onderdrukt de mensen
Want opnieuw, waarom kijken jullie naar mensen in termen van waarde? Zien jullie niet dat dit dualistisch is? Als ze wat kunnen leveren, zodat ze onderdeel kunnen vormen van de productiemaatschappij, hebben ze waarde, anders hebben zij geen waarde voor de maatschappij. Wat een onzin. Kunnen jullie dan niet zien dat dit de neerslag is van een machtselite die geld gebruikt om privileges en macht te krijgen in plaats van met de brute fysieke kracht uit de feodale samenlevingen. In plaats van religie te gebruiken om het volk te onderdrukken, onderdrukt geld het volk nu.

Je kunt misschien wel niet zo’n slaaf zijn als de mensen in de feodale samenlevingen, of de slaven in Amerika die fysiek geketend waren, maar jullie zijn de slaaf van het geld. Of je nu geld bezit of juist niet, je bent de slaaf van dit bewustzijn dat zegt dat als jij productief bent, van waarde bent, dat jij superieur bent, maar als jij niet productief bent, dan ben jij inferieur, heb je geen waarde, ben je waardeloos.

Dit is een andere kant van de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek die moet worden blootgelegd en waar debatten over moeten worden gevoerd. Maar die debatten kunnen alleen maar gevoerd worden wanneer de welvarender landen gaan inzien dat hun grootste winst is dat zij een stap terug kunnen doen en over de dieper gaande kwesties van het leven gaan nadenken. En daardoor kunnen gaan streven naar een rijker, meer genuanceerd, meer verfijnde aanpak van het leven, een aanpak die de wijsheid van alle tijden uitdrukt.

Waarom beschavingen mislukken
Want wat is het een dwaasheid dat zoveel beschavingen die je in de opgeslagen geschiedenis hebt gezien – en nog zoveel meer van voor de geschiedenis die opgeschreven is – zich als superieur aan een eerdere beschaving beschouwen, maar weigeren om van die vorige beschavingen te leren.

En hoe zou je superieur aan die vorige beschavingen kunnen zijn als je alleen maar het wiel opnieuw uitvindt, omdat je niet de tijdloze wijsheid hebt geleerd die het mogelijk maakt dat jij de zigzagbeweging ziet van het ene dualistische uiterste van superioriteit naar het andere dualistische uiterste dat inferioriteit is. En ziet hoe de gevallen wezens en het gevallen bewustzijn beschavingen duizenden jaren en eonen lang in die dualistische strijd hebben vastgehouden.

Is een maatschappij intelligent als zij die heel simpele dynamiek niet ziet? Is dit echt wijs? Nee, ik, Lanto, vind van niet. En ik hoop dat steeds meer spirituele mensen overal op aarde er bewust van gemaakt kunnen worden en ook wakker worden en dan zeggen: “De keizer heeft niets aan, de keizers van de dualiteit hebben geen kleren aan, de keizers van de superioriteit hebben niets aan, de keizers van de financiën en het geld, het geldbeest, ze hebben allemaal niets aan, want wij doen niet meer mee aan hun spel. Wij zullen naar een nieuwe aanpak van het leven reiken.”

“Wij streven naar echte wijsheid, de onvoorwaardelijke, oneindige, vormloze, wijsheid die boven alle vormen van wijsheid staat die niet in een systeem kan worden gevangen, dat door die gevallen wezens is gecreëerd die het op zich hebben genomen alles te benoemen. Want wij zullen de hand uitsteken naar de naamloze wijsheid die ons helpt aan de weet te komen dat er buiten alle differentiaties om, buiten alle verschillende nuances van waardoordelen om, al het leven Eén is.”

Dit is ware wijsheid, wanneer je het onderliggende eenzijn van al het leven kent. Ik, Lanto, ben die wijsheid. Doe een beroep op mijn hart en ik zal je zeker tonen dat ik bereid ben om mijn plaats in de kosmische hiërarchie in te nemen, wanneer jij bereid bent jezelf als een onderdeel van de kosmische keten te beschouwen die boven alle superioriteit en inferioriteit staat, omdat die alleen al het leven probeert te verheffen om één te worden met de Bron.

Zodoende verzegel ik jullie in de intensiteit van de Wijsheidsvlam die IK BEN. Lanto is mijn naam, maar ik ben veel meer en jullie kunnen dat ervaren wanneer jullie je hart en geest openen voor de vlam die IK BEN. Wees dus verzegeld want de handeling is volledig vervuld.