Waarom je niet iets gemeen kunt hebben met sommige Mensen

Ben je ooit wel eens mensen tegengekomen met wie je niets gemeen had? Heb je ooit het gevoel gekregen dat ze een geheime agenda hadden of dat ze een andere benadering van het spirituele pad hebben, hoewel ze beweren dat ze hele spirituele mensen zijn? Heb jij je ooit afgevraagd waarom hun argumenten vaak die van andere mensen lijken tegen te spreken, maar zelf kunnen zij dat niet zien? En wat je ook zegt, het lijkt onmogelijk om hen verder te laten kijken dan wat zij hebben besloten dat de enige waarheid is. Heb jij je wel eens afgevraagd of zij van een andere planeet komen?

Kim: Jezus, in onze discussie over de geest van de antichrist, zei je dat de essentie van het spirituele pad is de bereid jezelf te corrigeren. Vanzelfsprekend moet je om jezelf te corrigeren bereid zijn te zien dat je veranderen moet, dat er iets is wat je niet weet, dat je fouten hebt gemaakt of dat je huidige overtuigingen niet (helemaal) juist zijn. Ik ken veel mensen die hiertoe zeer bereid zijn en ze streven er oprecht naar om hun inzichten uit te breiden. Ik zit dit soort mensen als echte spirituele zoekers, ben je het daarmee eens?

Jezus: Ja, maar laat me er nog aan toevoegen dat het belangrijk is niet in de valkuil te vallen dat jij je jezelf degradeert of je potentieel om het spirituele pad te bewandelen. Je moet erkennen dat de geest van de antichrist gebaseerd wordt op de fundamentele dualiteit, wat inhoudt dat het altijd twee tegengestelden in zich heeft, zoals goed en kwaad. Dus iedere kwestie in de geest van de dualiteit stelt twee tegengestelde dualiteiten op, wat betekent dat het mogelijk is om van het ene uiterste naar het andere te gaan. De uitdaging op het spirituele pad is om beide extremen te vermijden en te blijven op wat de Boeddha de middenweg genoemd heeft – die niet een compromis tussen die twee is, maar boven het dualiteitsniveau uitgaat en ook verder dan dat. In dit verband gaan mensen naar het ene uiterste van hoogmoed en denken dat ze het beter weten dan ieder ander, dus hoeven ze niet zichzelf te corrigeren. Anderen gaan naar het andere uiterste door gebrek aan eigenwaarde en denken dat ze een leider moeten volgen die zekerder van zichzelf is dan zij.

Veel mensen willen wel toegeven dat ze niet alles weten of fouten hebben gemaakt, vaak tot op het punt dat ze niet goed genoeg zijn of eraan twijfelen of ze het waard zijn om een spirituele leraar of lering te volgen. Het is belangrijk te beseffen dat dit gevoel één van de gevolgen is van de denkwijze van de dualiteit en de scheiding van God.

In werkelijkheid werd je levensstroom door God geschapen en daardoor ben je per definitie het waard om het spirituele pad te bewandelen en in de aanwezigheid van elke willekeurige leraar te zijn. Je bent het alleen al waard door het feit dat God je geschapen heeft. God heeft je vrije wil gegeven en je hebt haar gebruikt om je uit het koninkrijk te verwijderen. Maar dat heeft Gods liefde voor jou niet verminderd of wat je waard bent in de ogen van God. Daarom heeft God niet de wens om je vast te laten zitten in een beperkt identiteitsgevoel. God wil enkel dat je thuiskomt, wat betekent dat je alle aspecten van het bewustzijn van scheiding moet transcenderen, waaronder het idee dat vanwege een bepaalde aardse voorwaarde je het niet waard bent om naar huis terug te keren. Het gevoel van het niet waard zijn, werd je door de geest van de antichrist ingegeven en de verkeerde leraren zullen het gebruiken om je ervan te weerhouden om het ware pad te volgen.

Kim: Oké, dat leidt in feite naar mijn vraag. Zoals je in de laatste bespreking gezegd hebt, zijn er verkeerde leraren op deze planeet en ze worden vaak tot spirituele organisaties aangetrokken. Ik geloof dat ik er wel een aantal ontmoet heb, toch?

Jezus: Ja, als onderdeel van je training ben je blootgesteld aan een aantal mensen, dat zich vereenzelvigt met het bewustzijn van de antichrist. Onderdeel van je missie is helpen mensen te bevrijden van dergelijke verkeerde leraren, dus je moest hen in actie zien om te zien hoe ze werken.

Kim: Wat me opgevallen is, is dat deze mensen altijd erg zeker van zichzelf zijn. Zoals je zei, is regel nummer één bij hen dat ze nooit ongelijk hebben en omdat ze hun eigen waarheid hebben gedefinieerd, kunnen ze altijd hun zaak beargumenteren, lijkt het – tenminste voor hen – dat ze gelijk hebben. Het is in principe onmogelijk om hen te laten zien dat er een inzicht is dat nog verder gaat dan wat zij als de absolute waarheid zien. Ben je het daarmee eens?

Jezus: Jazeker. De eigenschappen die je zojuist beschreven hebt, komen bij elkaar in wat wij spirituele blindheid noemen. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, betekent dit niet dat dergelijke mensen de spirituele kant van het leven niet kunnen zien. In tegendeel ze zijn vaak heel goed in om zichzelf als spiritueel neer te zetten, net als de Schriftgeleerden en Farizeeën 2000 jaar geleden. Tegenwoordig vind je hen zowel in traditionele religies als in de New Age beweging, zelfs op het gebied van wetenschap.

Dus kunnen deze mensen het spirituele pad zien en ze hebben vaak grote intellectuele kennis van het pad, daarom kunnen ze met hele goede argumenten komen om je van hun zaak te overtuigen. Maar als ze er helemaal niet in slagen om de essentie van het pad te zien, namelijk dat ze zelf moeten vernaderen, dat hun ego moet sterven. Ze zijner heel erg goed in om de splinter in het oog van de oprechte spirituele zoekers aan te wijzen, maar het is heel moeilijk om hen de balk in hun eigen oog te laten zien. Dit komt vanwege hun hoogmoed die hen laat denken dat ze het beter weten. Ze hebben gewoon de nederigheid niet die ervoor nodig is om je aan een spirituele leraar te onderwerpen en de aanwijzingen van de leraar op te volgen zelfs wanneer ze in conflict zijn met je huidige overtuigingen.

Met andere woorden, ze zien het pad, maar toch zien ze het echte pad niet. Ze zien enkel de manier die iemand goed toe lijkt die gevangen zit in het dualiteitbewustzijn. Ze zoeken niet oprecht naar het echte pad van Christusschap.
Ze zoeken het pad om hun door henzelf gedefinieerde waarheid te verheerlijken, het te verheerlijken als de ‘echte’ waarheid die de Christuswaarheid vervangt.

Kim: Het is me opgevallen dat wanneer je deze twee soorten mensen bij elkaar zet, namelijk de echte zoekers die bereid zijn zichzelf te corrigeren en de spiritueel blinde mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat ze gelijk hebben, je een situatie krijgt waarin de echte zoekers vaak overweldigd worden door de blinde, maar agressieve mensen. Omdat ze bereid zijn zichzelf te corrigeren, zijn de echte zoekers altijd bereid naar een hoger inzicht te zoeken en wanneer ze mensen ontmoeten die erg zeker van hun zaak zijn en erg overtuigend, kunnen ze het vaak niet vermijden om meegetrokken te worden om hen te volgen. Is dat een juiste inschatting?

Jezus: Zeker. Daarom heb ik gezegd: “Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil”(Matteüs 15:14).

Kim: Hoe kunnen de echte spirituele zoekers dan vermijden om in deze valkuil te vallen?

Jezus: Laat me het eerst duidelijk maken dat de reden dat mensen naar het dualiteitsbewustzijn afdaalden, was omdat ze blindelings een blinde leider gevolgd zijn. Eva volgde de slang, omdat ze niet naar het hogere inzicht uitreikte dat achter de leiding van de Meester zat om niet van de verboden vrucht te eten. Omdat ze dit inzicht niet had, werd ze door de logica van de slang overgehaald. Toch had ze dit inzicht niet, omdat ze niet naar binnen was gegaan en naar de waarheid in haar uitgereikt had. Ze had de ‘sleutel van kennis’ niet gebruikt die God in het hart van iedereen heeft geplaatst.

Voor mensen boven het dualiteitsbewustzijn uit kunnen stijgen, moeten ze de neiging overwinnen om blinde leiders te volgen, overwinnen. Ze moeten hun Christusonderscheid ontwikkelen en gebruiken in plaats van blindelings een leider buiten hen te volgen. Zie je, de echte leraar zal je niet alles vertellen wat je moet weten om voor een bepaalde test te slagen. Als hij dat deed, zou het geen test zijn en daardoor geen groei. Ook zou je afhankelijk van de leraar worden en in essentie een robot worden. Het doel van de echte leraar is om je spiritueel voor jezelf te kunnen laten zorgen, spiritueel onafhankelijk. Om dat te doen geeft hij je gedeeltelijk instructies, zodat je door uit te reiken naar hoger inzicht, je in Christusschap groeit.

Mijn punt is dat de verkeerde leraren op planeet aarde mogen blijven, omdat ze nog een functie hier hebben. Mensen zijn gevallen omdat ze blindelings de verkeerde leraren gevolgd zij, dus om Christusschap te manifesteren, moeten ze deze neiging overwinnen om blindelings een leraar van buitenaf te volgen. Om dit te doen, moeten mensen aan verkeerde leraren blootgesteld worden en daarom mogen ze van God nog op aarde blijven. Zoals ik elders heb uitgelegd, zijn het de mensen die onvolmaakte omstandigheden op deze planeet toestaan.

Kim: Maar ik ben er zeker van dat enkele mensen zullen zeggen dat jij jezelf hier tegenspreekt. Je zei in onze eerste discussie dat de essentie van het pad is dat je de instructies van de Meester opvolgt hoewel je ze niet begrijpt of ze je huidige overtuigingen tegenspreken. Met andere woorden, je moet vertrouwen in je Meester hebben. Maar nu zeg je dan mensen niet blindelings een leider moeten volgen. Ik bedoel, ik begrijp wel wat je hier zegt, maar ik heb talloze mensen ontmoet die dit een tegenspraak zouden noemen.

Jezus: Zoals ik in een ander discussie over tegenspraken gezegd heb, als je naar tegenspraken zoekt en als je enkel naar de uiterlijke lering kijkt – op het niveau van woorden – kun je altijd tegenspraken vinden. De reden is dat mensen een mentaal beeld gecreëerd hebben, een relatieve waarheid, en ze projecteren die op de woorden. Dus ze zien enkel wat hun mentale beeld bevestigt en ze reiken niet uit naar het hogere inzicht achter de woorden.

Zoals ik in de eerste discussie gezegd heb, was het niet de bedoeling dat Eva blindelings of mechanisch de instructies van de Meester op zou opvolgen. Het was de bedoeling dat ze van het verboden fruit afbleef, maar het was de bedoeling dat ze naar binnen zou gaan en naar een hoger inzicht uit zou reiken waarom de vrucht gevaar voorstelt. Als ze de sleutel van kennis gebruikt had, zou ze begrepen hebben waarom ze zeker gestorven zou zijn door van de vrucht te eten en daardoor zou ze zich niet hebben laten overhalen door de leugen van de Slang dat ze zeker niet zou sterven.

Zoals ik zei, tegenspraken bestaan in de geest van de persoon en als mensen in de dualiteit gevangen zitten, kun je hen nooit overtuigen dat wat zij als tegenspraak zien – en wat in sommige gevallen een tegenspraak is op het niveau van woorden – opgelost kunnen worden door de sleutel van kennis te gebruiken – je Christusonderscheid – om naar een hogere waarheid uit te reiken, namelijk de waarheid van Christus die boven de dualiteit en daardoor boven alle tegenspraken staat.

Kim: Verklaart dat dan  waarom je het eens kunt zijn met sommige mensen, terwijl er anderen zijn met wie je eigenlijk nooit kunt communiceren? Ik bedoel, ik heb vrienden die tot andere religies behoren en we zullen het nooit eens worden over specifieke kwesties. Toch hebben we dieper contact op het niveau van het hart dat ons in staat stelt om verder te kijken dan het niet eens zijn onze overtuigingen over het geloof die in de geest bestaan. We zijn het op een dieper niveau eens en hebben een gevoel van eenzijn met elkaar dat ons in staat stelt om boven de uiterlijke overtuigingen te gaan staan. Toch heb ik ook mensen ontmoet met wie het onmogelijk is om dit hartcontact te krijgen. Ze zijn schijnbaar incapabel om of niet bereid om verder dan de woorden te kijken. Het lijkt wel of ze willen blijven ruziemaken in plaats van een gevoel van eenzijn te vinden.

Jezus: En ik ben er zeker van dat de meeste spirituele zoekers jouw ervaring uit hun eigen leven herkennen. Het was mijn hoop dat de meeste christenen dit diepere gevoel van eenzijn van hart zouden krijgen dat hen in staat zou stellen om verder te kijken dan de verschillen in de overtuigingen in de geest. Toch slaagden mijn discipelen er niet in om op dat punt te komen, tenminste niet allemaal.

Je moet je er echter ook van gewaar zijn dat er geen volledig eenzijn in een groep mensen kan bestaan zolang er enkele leden nog vast zitten in de geest van de antichrist. Wanneer een groep spirituele mensen samenkomt in een echte geest van eenzijn, zal de verkeerde hiërarchie onmiddellijk hun vertegenwoordigers sturen om te verdelen en heersen. Als mensen dit niet beseffen, zullen ze onmiddellijk voor de misleiding vallen en zo heb je vele spirituele organisaties zien verslechteren door delingen en machtsspelletjes. Het is enkel mogelijk om dit te vermijden door constante ijver en Christusonderscheid. Je vastberadenheid om de integriteit van de organisatie te handhaven, moet groter zijn dan die van de verkeerde hiërarchie om haar te vernietigen.

Dus het is altijd belangrijk om naar de bedoelingen van mensen te bekijken. Als spirituele zoeker, en ook voor jou Kim, als boodschapper en vertegenwoordiger, is het essentieel om altijd bereid te zijn om jezelf te corrigeren. Dus als iemand bij je komt met een zorg, luister dan naar hen. Maar luister niet enkel op het niveau van de woorden die ze uitspreken. Je luistert met je hart en je vraagt jezelf wat hun bedoelingen zijn. Zoals ik zei, God wil dat je groeit. Hetzelfde geldt voor elke echte leraar en voor iedereen die op één lijn zit met de hiërarchie van het licht. Dergelijke mensen binden de strijd aan met specifieke overtuigingen die je hebt of beweringen die je doet, maar ze zullen je overtuigingen niet afbreken over je vaardigheid om te groeien en je missie op aarde te vervullen. Ze zullen proberen om je te helpen om beter te worden om je missie op aarde te vervullen.

In tegenstelling tot degenen die vast zitten in de geest van de antichrist, die niet willen dat je jouw missie vervult. Ze willen je op alle mogelijke manieren proberen tegen te houden. Daardoor is hun kritiek niet opbouwend, het is afbrekende kritiek. Ze trachten je niet te helpen groeien, ze proberen je niet te helpen om je jouw missie beter te laten vervullen, ze proberen je stokstijf stil te laten staan, zodat jij je missie niet kunt vervullen. Ze beseffen dit misschien niet bewust, maar je moet alert zijn op de verborgen motivatie in hun hart en de meest mensen kunnen deze giftige vibratie leren voelen door dit soort mensen.

Je zult nooit hartcontact met deze mensen krijgen omdat hun motivatie om met je om te gaan totaal tegengesteld is aan jouw motivatie. Ze zullen enkel op het niveau van woorden met je ruziemaken en ze zitten zo vast in scheiding dat ze jou als een bedreiging zien. Jullie discussie worden altijd ruzies en ze proberen altijd te winnen door jou te laten verliezen. Ze zien je als concurrent of als vijand. Dus ze proberen niet een diepere overeenkomst te zoeken, ze proberen enkel te bewijzen dat zij gelijk hebben en jij ongelijk. Het zijn de moderne Schriftgeleerden en Farizeeën die opzettelijk naar fouten zoeken in je overtuigingen of je leringen. Zoals ik gezegd heb, ze proberen je van het pad te scheiden en van de erfelijke lijn van echte spirituele leraren.

Wat ik het liefst zou zien, is dat alles wat mensen die deze website bestuderen, hen dieper inzicht geeft over het pad, zodat ze stevig verankerd worden op het innerlijke pad naar Christusschap en niet van dat pad afgehaald kunnen worden door iets wat buiten hen gebeurt of iets dan door hun ego op hen geprojecteerd wordt.

De essentie van het spirituele pad is dat je boven het dualiteitsbewustzijn uit moet stijgen en de geest van Christus aannemen. Om boven de dualistische, relatieve ‘waarheid’ van de antichrist uit te stijgen, je de echt waarheid moet zoeken, de enige waarheid van de Christusgeest, die de waarheid is die bevrijdt. Maar die waarheid kan niet buiten je gevonden worden, wat inhoudt dat geen enkele spirituele lering – waaronder deze website – de waarheid kan vangen of bepalen. Elke waarheid die in woorden uitgedrukt wordt, zal worden beïnvloed door het feit dat woorden relatief zijn. De betekenis ervan is dat zodra ik een concept op deze website geef, een concept dat in woorden wordt gevat, dat concept naar beneden gebracht wordt naar het niveau van de dualiteit.

Dit betekent niet dat het concept of de woorden onwaar zijn. Maar het betekent wel dat het mogelijk wordt om ruzie te maken over het concept dat ik breng en de woorden die ik gebruik. Mensen die in het dualiteitsbewustzijn zitten, kunnen en zullen het niet eens zijn met wat ik zeg en hoe ik het zeg. Ze kunnen argumenten aanvoeren tegen mijn punten en mijn woorden, en ze zullen er vast van overtuigd zijn dat ze gelijk hebben. Als je hun argumenten behandelt op het niveau van de dualiteit, kom je misschien in een eindeloze cyclus terecht van uitdagen die nergens toe leidt of je zelfs voorbijstreeft.

De bedoeling van het geven van een spirituele lering, zoals in tot in groot detail uitleg in ‘Beyond Religious Conflict”, is je een springplank te geven om contact te leggen met de Geest van Waarheid. Daarom zei ik: “God is een Geest: en degenen die hem aanbidden, hem moeten aanbidden in de geest en waarheid” (Johannes 2:24). Deze bewering is uiterst belangrijk, vooral gekoppeld aan de verklaring dat ‘het koninkrijk van God in je is’(Lucas 17:21). Als je de Christuswaarheid wilt weten, moet je boven het niveau van woorden, de uiterlijke lering, gaan staan. Je moet je in jezelf keren en naar de Geest van Waarheid uitreiken. De waarheid van Christus staat op zich. Ze heeft geen tegenovergestelde en daarom zijn er ook geen tegenspraken in. Wanneer je contact legt met die ene waarheid, zul je inzichten krijgen die boven de lering uitgaan die in woorden tot uitdrukking worden gebracht, een lering die altijd weerlegd kan worden door dualistische argumenten. Zie je wat ik bedoel?

Kim: Ja, maar ik heb een aantal mensen ontmoet die niet in staat lijken om dit punt te zien. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen waarom het zo onmogelijk is om een diepere overeenkomst te vinden met dergelijke mensen. Ik bedoel, ik begrijp dat je zegt dat ze zo vast zitten in scheiding, maar het is nog steeds moeilijk voor me om te begrijpen dat er niet een manier is om dat te doorbreken. Ik besef dat de geest van de antichrist gebaseerd wordt op een tegenspraak, maar het lijkt me dat het mogelijk moet zijn om mensen de tegenspraak te laten zien en dan laten beseffen dat ze verder moeten kijken dan dat.
Tijdens mijn leven heb ik proberen te begrijpen hoe je mensen kunt helpen hun spirituele blindheid te herkennen en te boven komen, toch heb ik nog nooit iets gevonden wat het me mogelijk maakt om deze mensen te bereiken. Is er iets wat ik niet begrijp – iets wat het werkelijk onmogelijk maakt om deze denkwijze te begrijpen?

Jezus: Alles wat je moet herkennen is dat je de denkwijze van de geest van de antichrist niet kunt begrijpen, omdat er niets te begrijpen valt. Alles je eenmaal accepteert dat er niets te begrijpen valt – vanwege inherente tegenspraken die de ‘waarheid’ ervan relatief maakt – kun je ophouden met het gevoel te hebben dat er iets mis met jou is, omdat je mensen die vast zitten in de dualiteit niet kunt bereiken.

Je moet nadenken over mijn verklaring: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk”(Matteüs 19:26).  De betekenis is dat je nooit iets zou kunnen zeggen tegen dergelijke mensen dat hen verder zou laten kijken dan hun eigen relatieve ‘waarheid’. Er zijn geen argumenten die je kunt bedenken door woorden te gebruiken die je niet met andere woorden kunt logenstraffen. Daarom kun je nooit het allergrootste argument bepalen door woorden te gebruiken. Je kunt nooit een onenigheid oplossen met woorden.

Je kunt verschillen tussen mensen oplossen door enkel uit te reiken naar de Geest van Waarheid, de ene, ongedeelde en ondeelbare waarheid van de Christusgeest in plaats van de dualistische waarheid van de geest van de antichrist. Om deze waarheid te vinden, moet je boven het niveau van woorden gaan staan door de sleutel van kennis te gebruiken. Maar zoals ik gezegd heb: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.” (Lucas 11:52). Dit is de essentie van de verkeerde leraren en degenen die hen volgen, de verkeerde discipelen. Ze zullen de sleutel van kennis niet gebruiken – hun Christus Zelf – om de absolute waarheid te vinden, de rots van Christus. En ze proberen op een agressieve manier te voorkomen dat anderen de sleutel van kennis ontdekken en gebruiken. Ze willen de Christuswaarheid niet in zichzelf zoeken; ze willen in de dualiteit vast blijven zitten, zodat ze jou met hun ‘intellectuele’ argumenten in hun macht kunnen houden.

Ze willen ook hun relatieve ‘waarheid’ handhaven. Waarom doen ze zo? Omdat zolang de waarheid relatief is, ze geen ongelijk krijgen. Ze willen zichzelf niet corrigeren, ze willen niet dichter bij God komen. Waarom niet? Omdat: “Mensen meer van de duisternis hielden dan het licht, omdat hun daden slecht waren”(Johannes 3:19).

Mijn punt is dat hoeveel inzichten je ook bedenkt om een redenering te formuleren die dergelijke mensen er niet van zouden kunnen overtuigen hun relatieve waarheid op te geven. Ik ben heel vaak dergelijke mensen tegengekomen en heb maar een paar gewekt. Er komt een moment dat je gewoon dergelijke mensen los moet laten en de wet van vrije wil moet respecteren. Zoals je in een recent artikel uitlegt dat je onder mijn leiding hebt geschreven, is het belangrijk voor alle spirituele mensen te beseffen dat het niet jouw werk is om alle anderen te redden of te bekeren. Het is je werk te zijn wie je bent, je spirituele identiteit en Godvlam tot uitdrukking te brengen.

Kim: Dus hoe kunnen we dan vermijden om ruzie te krijgen met dergelijke mensen?

Jezus: Het helpt om te begrijpen dat de geest van de antichrist gebaseerd wordt op een heel specifiek soort logica. Het wordt vaak kromme logica genoemd om het te verbinden aan het verhaal van de Hof van Eden. Het kan gesymboliseerd worden door het oeroude symbool van de slang die zijn eigen staart inslikt. Hoewel het symbool diverse deugdelijke interpretaties kent, kan het ook gebruikt worden om de circulaire logica te illustreren die ervoor zorgt dat mensen zich geheel op zichzelf richten. Ze zijn zo druk bezig hun eigen zelfbedachte ‘waarheid’ te consumeren – hun eigen hoogmoed te voeden – dat ze geen aandacht over hebben voor de waarheid van Christus. Het zijn gesloten systemen geworden en zijn onbereikbaar voor zowel andere mensen, spirituele leraren en hun eigen Christus Zelf.

Hoe kon dat? Heel simpel. Wanneer jij je afscheidt van de ene waarheid van Christus, stap je de dualiteit in en in de dualiteit zitten altijd twee tegenstellingen. Dit noemde de filosoof Hegel het dialectische proces. De essentie is dat voor elke mogelijke these, er een tegenovergestelde antithese is. De wisselwerking tussen de twee produceert een synthese die de nieuwe these wordt met een nieuwe antithese en dit kan zo oneindig doorgaan. Hoewel Hegel een juiste observatie van het patroon deed, moet je eraan toevoegen dat er meer aanvast zit.

Het concept these tegenover antithese heeft enkel betekenis op het niveau van de dualiteit. De verkeerde leraren willen graag dat je denkt dit niet zo is. Ze zijn er trots op dat ze een antithese voor God gevormd hebben en ze geloven in feite dat ze Gods werkelijkheid, Gods waarheid, veranderen door een dialectische cirkel te vormen, waardoor de waarheid van God steeds meer op één lijn komt te liggen met hoe zij denken dat het zou moeten, wat betekent hun eigen relatieve ‘waarheid’.

Dit is volledig een illusie die enkel in de geest van mensen bestaat die vast zitten in de dualiteit. Zoals de Bijbel zegt: “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”(Galaten 6:7)  Met andere woorden, Gods waarheid, de ene waarheid van de Christusgeest, kan nooit aangetast of verdund worden door de geest van de antichrist. De geest van de antichrist vormt geen antithese voor de Christusgeest, omdat de geest van Christus één, ondeelbaar heel is. Er zijn geen delingen, tegenspraken of tegenstellingen in de Christusgeest. Er is enkel het eenzijn dat al het leven uit dezelfde bron komt. De geest van de antichrist wordt geboren uit scheiding en wordt daarom gebouwd op de dualiteit. Er is een basale deling in de geest van de antichrist die in tegenstellingen resulteert. Deze tegenstellingen creëren de dialectische cycli van these tegenover antithese die tot synthese leidt.

Mijn punt is dat de geest van de antichrist een gemoedstoestand schept die volledig gescheiden wordt van de Christusgeest. Het wordt een gesloten systeem en het kan de cycli van these en antithese voortzetten tot het op den duur dermate interne tegenspraken creëert dat het zichzelf vernietigt. Dat wordt beschreven in de tweede wet van de thermodynamica. In een gesloten geest zal chaos en verwarring toenemen tot alle rationaliteit en logica afbreekt en opperste waanzin het gevolg is. Dat zie je in mensen met een ernstige mentale ziekte, zoals schizofrenie.

Dergelijke mensen raken zo verwikkeld in hun eigen circulaire logica dat ze elk contact met de ‘werkelijkheid’ of de ‘echte wereld’ verliezen. Ze worden onbereikbaar voor andere mensen en eindigen vaak in een mentaal ziekenhuis. Iedereen kan zien dat deze mensen ongelijk hebben, maar ze kunnen het niet zien en overwegen het ook niet serieus. Helaas zijn enkele van deze mensen in leidersposities beland en hebben de meeste belangrijke rampen in de geschiedenis geschapen.

Wat ik hier zeg, is dat de kromme logica een gesloten systeem vormt omdat ongeacht hoe je de these en de antithese definieert, de synthese altijd een relatieve ‘waarheid’ creëert. Op geen enkele manier kun je van een relatieve these op een niet dualistische synthese overgaan. De enige manier waarop je uit de gesloten lus kunt komen, is door boven de dualiteit te gaan staan en uit te reiken naar de Christusgeest. Maar als mensen eenmaal te vast zitten in de dualiteit, kunnen ze de noodzaak om dit te doen niet zien. Waarom zouden ze hun hele benadering van het leven veranderen wanneer ze zo welsprekend hun eigen overtuigingen kunnen steunen?

Dergelijke mensen worden zichzelf vervullende profetieën en ze blijven naar de afgrond lopen terwijl ze denken dat ze absoluut gelijk hebben. Als je de these en de antithese definieert, kun je altijd een synthese bereiken die ondersteunt wat jij gelooft. Dit wordt het ‘voorrecht genoemd om het probleem te formuleren’ waardoor je de uitkomst van elke discussie in je macht kunt hebben (net zolang als mensen je definitie accepteren).

Kim: Ik begin in te zien waarom het heel naïef van me is om aan te nemen dat ik met een soort redenering aan zou kunnen komen die mensen uit deze cyclus zou kunnen halen. Hoe kunnen mensen er eigenlijk uit komen, als ze hierin eenmaal zijn afgedaald?

Jezus: Simpel. Ze moeten toegeven dat er iets is wat zij niet weten, dat er iets niet werkt en dan moeten ze naar een leraar zoeken die hen kan helpen zichzelf te corrigeren. Voor sommige mensen gebeurt dit door het dialectische proces. Ze zijn slim genoeg om te zien dat ze gewoon in cirkeltjes rondlopen of dat sommige van hun argumenten elkaar tegenspreken. Als mensen bereid zijn om dit toe te geven, kunnen ze eigenlijk enkele van de misvattingen van de geest van de antichrist gaan inzien en dan uitreiken naar iets hogers.

Helaas zijn enkele mensen niet slim genoeg om de zwakheid in hun eigen manier van redeneren te zien, dus blijven ze hun relatieve waarheid verdedigen tot in het onzinnige. Zoals we bespreken in ‘Save Yourself’ kunnen dergelijke mensen hun leven pas omkeren als ze aan de grond zitten. Het basisprobleem is dat voor dergelijke mensen op het pad naar zelfcorrectie kunnen stappen, hun hoogmoed gebroken moet worden. Als spirituele leraar, hoop je altijd dat de hoogmoed van mensen gebroken wordt voor hun geest gebroken is, maar helaas is dit niet altijd het geval en krankzinnigheid is vaak het gevolg.

Kim: Dus je zegt dat we het feit moeten accepteren dat er mensen zij die we gewoon niet kunnen helpen. Er is niets wat we zouden kunnen zeggen dat deze mensen zou kunnen helpen om uit hun circulaire logica te breken?

Jezus: Dat is correct. Zoals jij wel beseft, heeft God ons niet verantwoordelijk gemaakt voor de verlossing van andere mensen. Dus je moet de vrije wil van andere mensen respecteren en er niet aan gehecht zijn om hen te redden of te bekeren.

Kim: Dat kon nog wel eens moeilijk zijn. Ik heb het aan mezelf gemerkt en in veel andere spirituele leraren. Soms vraag ik me af of er een bepaald element van hoogmoed is dat me deze mensen wil laten overtuigen. Toch heb ik het gevoel dat er meer is, een diepere wens om anderen te helpen.

Jezus: Hoogmoed is altijd een zorg die in overweging genomen moet worden. Gehechtheid ontstaat vaak uit hoogmoed of angst. Zoals ik zei, je bent niet verantwoordelijk voor de verlossing van andere mensen, maar je bent verantwoordelijk voor je eigen verlossing. En je brengt echt je eigen verlossing in gevaar door emotioneel gehecht te raken aan mensen die gevangen zitten in de geest van de antichrist. Dit toelaten kan je naar beneden trekken en enkele spirituele zoekers zijn op den duur gevangen gezet in de geest van de dualiteit, omdat ze iemand anders wilden redden.

Maar je hebt gelijk dat er een diepere motivatie is. Veel – maar niet alle – mensen die op het spirituele pad zijn, zijn geïncarneerd omdat ze willen helpen om een nieuw en spiritueler tijdperk te brengen. Ze hebben diepe liefde voor God, voor de aarde en voor de zielen die vast zitten in de dualiteit. In enkele gevallen zijn mensen geïncarneerd om anderen te helpen die deel uitmaken van hun spirituele families. Veel spirituele mensen worden door liefde gemotiveerd en daarom hebben ze zoveel belang bij het wekken van anderen.

Toch is het belangrijk om afstand te houden van de voorwaardelijke, bezitterige, menselijke liefde die je gehecht maakt aan een bepaalde uitkomst. Het echte punt om anderen te helpen, is door hen een kans voor te leggen om te kiezen wie ze willen dienen. Je doet dit door het streven om de geest van Christus te belichamen en die geest te demonstreren. Daardoor onderwijs je meer door voorbeeld dan door woorden, hoewel woorden wel een belangrijke functie hebben.

Als je mensen een voorbeeld geeft van iemand die op hen reageert vanuit de Christusgeest, heb je alles gedaan wat je kunt doen. Wat ze doen met die demonstratie, die reddingsboei, is geheel aan hen. Dat is de manier waarop God de vrije wil gemaakt heeft en iedereen met liefde voor God kan dat begrijpen en respecteren, waardoor je een gehechtheid loslaat aan mensen die niet bereid zijn zichzelf te corrigeren.

Kim: Dus wat je hier zegt, is dat als we met de geest van de antichrist op haar eigen voorwaarden in wisselwerking treden, het proberen te overtuigen met een argument dat alleen op woorden gebaseerd wordt, we het risico lopen om erin vast te komen zitten?

Jezus: Ja, het is net of je probeert het ingevette varken te vangen. Tenslotte zit je onder de modder en sta je met lege handen. Daarom berispte ik de duivel zonder hem ergens van te proberen te overtuigen (Matteüs 4:1).

Kim: Maar als velen kwamen om andere mensen te helpen gewekt te worden, hoe gaan we daar dan mee om. Ik bedoel we zijn hier om mensen te wekken die vast zitten in de geest van de antichrist, dus hoe kunnen we dat doen zonder met dergelijke mensen om te gaan?

Ik zei niet dat je niet met hen om kunt gaan. Ik zei dat je met hen om moet gaan zonder eraan gehecht te zijn of je hen wel of niet wekt of overtuigt. Je moet ernaar streven op het punt te komen van compleet niet gehecht te zijn, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, (Johannes 14:30). De manier om dit te bereiken, is door je inzicht te vergroten in hoe de geest van de antichrist werkt, dus kun je omgaan met mensen in dit denkkader zonder in hun circulaire logica mee te gaan. Vanzelfsprekend heb ik al enig inzicht hierin gegeven, maar laat me het vanuit een ander perspectief benaderen.

De enige manier om te vermijden dat je verleid wordt door de kromme logica, is door je Christusonderscheid te vergroten, zodat je door de logica heen kunt zien die gebruikt wordt door degenen die vast zitten in de dualistische geest. Uiteindelijk moet deze vaardigheid van binnenuit komen, maar laten we om te beginnen eens kijken naar de volgende quote:

15 Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?”
16 “U bent de Messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Simon Petrus.
17 Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.”

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: “God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!”
23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.” (Matteüs 16)

Helaas kijken de meeste christenen uit de belangrijke kerken enkel naar het eerste deel van deze passage en schenken geen aandacht aan het laatste deel. Ze denken dat ik het tegen de persoon Petrus had en dat mijn kerk op hem gebaseerd wordt. Dit is niet correct, zoals een objectieve evaluatie van het laatste deel van de passage aantoont. Hoe kan de kerk van Christus gebaseerd worden op iemand die ik als de Satan berispt heb?

Dus de echte vraag die mensen zich moeten stellen gebaseerd op deze passage, is hoe ik eerst kon zeggen dat Petrus de rots vertegenwoordigde waarop ik een kerk zou bouwen die de hel niet zou kunnen vernietigen en dan meteen daarna zeggen dat dezelfde persoon Satan vertegenwoordigde? Vanzelfsprekend zullen enkelen zeggen dat dit een tegenspraak is, maar de Christusgeest kan dit oplossen.

De diepere betekenis is dat ‘Petrus’ niet simpelweg een persoon is, net zoals ‘Eva’ niet simpel een persoon is. Petrus vertegenwoordigt het potentieel dat iedereen het potentieel heeft om de Christus te herkennen en af te wijzen. Elke persoon heeft het potentieel om de geïncarneerde Christus te herkennen, de Christus die in het vlees verschijnt. Ik zeg niet dat iedereen dit potentieel ontwikkeld heeft, maar iedereen kan het. De vaardigheid om de Christus in het vlees te herkennen is de rots waarop de echte kerk van Christus gebouwd wordt. Om de Christus te volgen, moet je in de eerste plaats de geïncarneerde Christus erkennen als vertegenwoordiger van de hiërarchie van echte leraren. Je moet erkennen en toegeven dat de geïncarneerde Christus iets heeft wat jij niet bezit.

Tegelijkertijd, en als de onvermijdelijke consequentie van vrije wil, heeft iedereen de vaardigheid om de Christus te verwerpen of te weigeren om de Christus (totaal) te volgen. Enkele mensen hebben hun vaardigheid niet gescherpt om de Christus te kennen en daardoor kunnen ze de levende Christus gewoonweg niet herkennen, zelfs als hij of zij in levenden lijve voor hem staat. Deze mensen zitten opgesloten in onwetendheid. Maar sommige mensen hebben de vaardigheid om de Christus te herkennen, maar zijn niet bereid de Christus te volgen tot ze één worden met de Christus en zelf de Levende Christus worden. Deze mensen zitten vast in spirituele blindheid.

Mijn punt is dat Petrus iemand vertegenwoordigt die boven onwetendheid is uitgestegen, maar die nog beïnvloed wordt door spirituele blindheid. Vanzelfsprekend is het de bedoeling van de geïncarneerde Christus om mensen te helpen ontsnappen aan spirituele blindheid, zodat ze hun Christusschap kunnen manifesteren. Toch was Petrus niet bereid om dat te doen, omdat hij zich niet volledig met mij wilde vereenzelvigen, wat de reden is dat hij me drie keer verloochend heeft voor mijn berechting.

Daarom is de katholieke kerk, vanaf het allereerste begin, hevig beïnvloed door de denkwijze van Petrus, wat ook verklaart waarom Padre Pio zijn missie niet vervuld heeft. Het was de bedoeling dat hij zijn eenzijn met de Levende Christus zou verklaren, zichzelf tot Levende Christus verklaren, maar hij kon niet uitstijgen boven de eeuwenoude ontkenning van de Christus die de katholieke kerk doordrenkt. Hetzelfde geldt voor Franciscus van Assisi die niet geascendeerd is na die incarnatie.

Wat voorkwam dat Petrus er totaal voor ging? Spirituele blindheid, maar we kunnen nog specifieker zijn. Kijk eens naar de bewering: “Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.” Wanneer je dat vergelijkt met wat ik in de vorige discussie over de geest van de dualiteit zei, kun je nu de echte betekenis ervan zien. De essentie van de geest van de antichrist is dat het gebaseerd wordt op de dualiteit, wat betekent dat het een relatieve ‘waarheid’ definieert. Deze dualistische waarheid wordt het gesneden beeld dat ik in het tweede gebod noemde, het wordt een afgod die voorkomt dat mensen de echte God herkennen en aanbidden, en in plaats daarvan rondom het zelfgemaakte gouden kalf dansen.

Zie je mijn punt? Petrus vertegenwoordigt iemand die de vaardigheid heeft om de Christus te erkennen, maar die niet bereid is zijn eigen relatieve ‘waarheid’ los te laten. Hij heeft een mentaal beeld gecreëerd van hoe hij denkt dat de Christus moet zijn – de dingen die de mensen willen – en hij projecteert dat op de Levende Christus. Hij wil dan dat de Levende Christus zich conformeert aan dit gesneden beeld en dit voorkomt dat hij de leringen en het voorbeeld van de echte leraar opvolgt. Hij kan niet de dingen zien die God wil, omdat ze verduisterd worden door zijn gesneden beeld. Let op wat ik zei na de bovenstaande quote:

24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.” (Matteüs 16)

Wat houdt het in om jezelf te verloochenen? Het betekent dat jij je menselijke, sterfelijke zelfgevoel, je ego en de mentale beelden die door je ego geschapen werden door de geest van de antichrist verloochent. Je moet je kruis opnemen en één betekenis daarvan is dat je bereid moet zijn om het werk te doen wat nodig is om je van het bewustzijn van de antichrist te bevrijden. Je moet bereid zijn je dualistische zelf te verliezen om herboren te worden in het Christusbewustzijn.

Een andere betekenis is dat je bereid moet zijn om de handen en voeten van God te zijn, wat inhoudt dat je bereid bent om te doen of te zeggen wat God wil, ongeacht hoe het je in conflict brengt met uiterlijke verwachtingen of overtuigingen. Je moet nooit dualistische verwachtingen– jouw IK BEN Aanwezigheid – laten voorkomen dat God zich door jou heen tot uitdrukking brengt omdat dit een verloochening van God is waar je bent, wat het kenmerk is van de geest van de antichrist. Zoals ik zei:

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matteüs 10:20)

“Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,” ging Jezus verder, “dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.” (Johannes 2:28)

“Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.” (Johannes 12:49)

Als je niet bereid bent om de Geest door je heen te laten spreken en iets zegt wat boven je menselijke verwachtingen uitgaat of die van anderen, dan zit je vast in de dualiteit en daardoor kun je nooit een boodschapper voor de Opgevaren Schare worden. Je zult de Heilige Geest niet hebben, maar een lagere geest die vanuit de dualiteit van de antichrist spreekt.

Mijn punt is dat je als spirituele zoeker moet begrijpen dat de essentie van het spirituele pad is dat je het dualiteitbewustzijn te boven komt. Je kunt dit enkel doen door je vaardigheid op te bouwen om de geïncarneerde Christus of de Christuswaarheid te herkennen. Maar om deze vaardigheid te verscherpen, moet je de werking van de geest van de antichrist begrijpen, namelijk dat het een dualistisch beeld op de geïncarneerde Christus en de waarheid van Christus projecteert. Je moet deze neiging in jezelf onderkennen, zodat je kunt stoppen met een blinde volgeling te zijn van je eigen ego. En je moet leren het in anderen te herkennen, zodat je kunt stoppen met een blinde volgeling te zijn van de verkeerde leraren of de verkeerde discipelen.

De sleutel is beseffen dat je een innerlijke vaardigheid hebt om de Christuswaarheid te herkennen, namelijk door je Christus Zelf. Je zou kunnen zeggen dat de spirituele leraar die het belangrijkst voor je is, je Christus Zelf is, omdat enkel door te leren hoe je de waarheid van binnenuit jezelf herkent, je spiritueel in je eigen onderhoud kunt voorzien. De rol van de echte leraar is je te helpen je vaardigheid te verscherpen om de waarheid te herkennen door je weer met je Christus Zelf in contact te brengen. Het doel van een verkeerde leraar is dat je hem blindelings volgt, zodat je afhankelijk van de uiterlijke leraar en je ego wordt.

Kim: Dat is een hele openbaring voor me, omdat ik niet kon begrijpen hoe we deze beide neigingen in ons kunnen hebben. Ik bedoel hoe kunnen sommige mensen het spirituele pad vinden en het vele jaren volgen, maar toch nooit veranderen. Nu begrijp ik waarom, omdat ze gewoonweg niet bereid zijn hun mentale beelden op te geven van hoe het pad eruit moet zien, ze zijn niet bereid om hun ego te laten sterven om één met de innerlijke Christus te worden. Maar ik vraag me soms af hoe deze mensen het spirituele pad in de eerste plaats al vinden. Ik bedoel hoe kan het dat ze het spirituele pad herkennen, maar toch niet de noodzaak zien om alle dualistische beelden van het pad los te laten?

Jezus: De verklaring is dat de meeste mensen die het spirituele pad vinden, dat doen omdat ze een dispensatie, of genade, hebben ontvangen van een spirituele leraar. Zoals ik zei: “En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Matteüs 24:22). Dus een spirituele leraar kan iemand de genade geven van een overdracht van licht die iemand in staat stelt om een echte leraar of lering te ontdekken. Maar dit betekent nog niet dat iemand klaar is. Zoals ik uitleg in mijn parabel over de talenten (Matteüs 25:14), ieder geschenk van boven moet worden vermenigvuldigd.

Er zijn enkele mensen die een spirituele lering vinden en weigeren hun talenten te vermenigvuldigen. Het gevolg is dat ze grote intellectuele inzichten van het pad ontvangen, maar ze internaliseren de lering nooit. Ze volgen de lering mechanisch op in plaats van haar als springplank te gebruiken om naar de Geest van Waarheid in henzelf uit te reiken. Daarom komen ze nooit dichter bij Christusschap, maar ze omhullen zich enkel met meer spirituele blindheid en hoogmoed. Ze denken dat omdat ze al zolang een bepaalde lering gevolgd hebben en zoveel uiterlijke dingen gedaan hebben, dat ze zeer geavanceerde studenten zijn. Maar in werkelijkheid hebben ze nog niet eens de eerste stap gedaan naar het innerlijke pad naar Christusschap. Daarom zei ik: “Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeërs, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (Matteüs 5:20)

Kim: Dit is een nogal nederig makend besef, maar er is nog steeds iets wat ik niet helemaal begrijp. Ik bedoel, hoe kan iemand die volledig vast zit in de geest van de antichrist spiritueel blind zijn. Toch lijkt het of Petrus niet helemaal blind was, toch?

Jezus: Dat is zo. Als Petrus totaal blind was, zou hij niet bereid zijn geweest om één van mijn volgelingen te worden. Hij had me dan of genegeerd of me vervloekt. Dus je zou kunnen zeggen dat de rots waarop mijn kerk gebouwd werd, de vaardigheid is om de Christus te herkennen en de bereidheid om hem of haar te volgen. Het probleem is dat je niet eeuwig de Christus kunt volgen – op een bepaald moment moet je opstijgen naar het volgende niveau en de Christus worden. Niettemin moet je beginnen met een leraar te volgen – je moet kruipen voor je kunt lopen.

Kim: Oké, dus je zou zeggen dat de Schriftgeleerden en farizeeërs totaal blind waren of tenminste blinder dan Petrus?

Jezus: Ja.

Kim: Dus hoe kan het dan dat ze je toch nog als bedreiging voor hen konden zien? Ik bedoel, als ze de Christus niet in je gezien hadden, waarom zouden ze je dan bedreigen en vervloeken? Als deze mensen vast zaten in de denkwijze van de antichrist, hoe kan het dan dat ze de Christus konden herkennen. Ik denk wat ik echt bedoel, is dat hoe kan de geest van de antichrist de Levende Christus herkennen zonder de waarheid van Christus te herkennen en die waarheid te volgen? Hoe kan iemand de Christus herkennen en toch vast blijven zitten in de geest van de antichrist?

Jezus: Je wordt hier erg subtiel hè? Het is een heel goede vraag, maar het antwoord kan niet bevat worden door mensen in het dualiteitsbewustzijn. Zoals ik in de discussie zei, de geest van Christus is de enig geboren Zoon van God. Dit betekent dat de geest van Christus door God geschapen werd en daarom permanent bestaat. Ze voorziet in haar eigen onderhoud, wat inhoudt dat ze op zichzelf kan bestaan.

De geest van de antichrist werd niet door God geschapen en daardoor heeft het geen permanent bestaan. Net zo voorziet het niet in zijn eigen onderhoud. Het werd geboren als reactie (gebaseerd op keuzes uit vrije wil) tegen de geest van Christus. Daardoor kan het alleen bestaan als tegenovergestelde van de Christusgeest. Het wordt enkel bepaald door tegen de Christusgeest te zijn, terwijl de Christusgeest wordt gedefinieerd als één met God. De geest van Christus kan bestaan zonder de geest van de antichrist, maar het tegenovergestelde is niet waar.

Mijn punt is dat, omdat de geest van de antichrist enkel als tegengestelde van de geest van Christus bestaat, het wel de vaardigheid heeft om Christus te herkennen. Daarom kwam de duivel me verleiden en proberen te voorkomen dat ik mijn Christusschap zou manifesteren. Je begrijpt wel dat de verkeerde leraren niet in onwetendheid vast zitten. Ze zitten vast in spirituele blindheid, wat betekent dat ze weten dat Christus en de Christuswaarheid bestaan. Toch accepteren ze de Christus niet als de verlosser en ze accepteren de Christuswaarheid niet als superieur aan hun eigen relatieve ‘waarheid’. Ze zien de Christuswaarheid niet als één en ondeelbaar en ze denken dat het gewoon een ander standpunt is waarover in een eindeloze dialectische cyclus over gedebatteerd kan worden.

De reden hiervoor is dat de geest van de antichrist geboren wordt uit scheiding, wat een onvermijdelijke, ingebouwde, dualiteit in deze geest creëert. De geest van de antichrist kan nooit de ene waarheid van de Christusgeest zien. Het kan enkel een dualistische, relatieve ‘waarheid’ zien die door twee tegengestelde polariteiten bepaald wordt. In de Christusgeest bestaat geen goed of kwaad in de zin dat goed en kwaad enkel bestaan in relatie tot elkaar. In de Christusgeest wordt goed niet bepaald als het tegengestelde van kwaad, omdat het absolute goed van God geen tegengestelde kan krijgen. De geest van Christus kan dit zien, maar de geest van de antichrist kan dat niet.

Je zou kunnen stellen dat de geest van de antichrist alles door het filter ziet van de dualiteit en daarom alleen concepten kan zien die tegengestelden hebben. Voor deze denkwijze heeft goed betekenis met betrekking tot kwaad, wat betekent dat goed enkel kan bestaan als er ook kwaad bestaat. Daarom zijn goed en kwaad relatieve concepten. In de Christusgeest kan goed volledig in haar eigen onderhoud voorzien en haar bestaan of definitie hangt niet af van een tegengesteld concept van kwaad. Absoluut goed is datgene wat in harmonie is met Gods wetten, is één met God. Iets wat niet in harmonie is met Gods wetten is niet kwaad in de Christusgeest. Het is gewoon onecht en bestaat slechts als tijdelijk resultaat van keuzes die gemaakt zijn door zelf-bewuste wezens die vast zitten in de geest van de antichrist. Het is de afwezigheid van de waarheid zoals duisternis de afwezigheid van licht is. Wanneer mensen die keuzes vervangen door keuzes die gebaseerd zijn op de rots van Christus, houdt het kwaad op te bestaan.

Mensen die vast zitten in de geest van de antichrist, denken dat het kwaad echt bestaat. Ze denken vaak dat het nodig en zelfs nuttig is en dat het daardoor oké is om keuzes te maken die gebaseerd worden op het bewustzijn van de antichrist. Dit leidt tot de overtuiging dat mensen het recht hebben hun mentale beelden te definiëren van hoe de Christuswaarheid eruit moet zien en hoe een vertegenwoordiger van Christus zich behoort te gedragen. Dergelijke mensen geloven dat ze kunnen bepalen wat een Christuswezen wel of niet mag zeggen. Wat verklaart waarom sommige mensen deze website vinden en haar verwerpen zodra ze er één verklaring op vinden die niet overeenkomt met hun mentale beeld van wat Christus zou zeggen.

Kim: Dus op basis van alles wat we hier besproken hebben, wat is het enige dat voorkomt dat mensen het met elkaar eens zijn?

Jezus: Kim, heb jij absolute overtuigingen? Is er iets waarin je zo erg gelooft dat het nooit uitgebreid zou kunnen worden met een hoger inzicht?

Kim: Nee, ik heb geen absolute overtuigingen meer. Ik besef dat wat ik nu weet en geloof, het gewoon de hoogste waarheid is die ik nu kan begrijpen gezien mijn huidige bewustzijnsniveau en dat jij – of een andere leraar (zelfs een leraar die vermomd is als mier) – op elk moment me zou kunnen helpen om een hoger inzicht te ontdekken.

Jezus: Dus je kunt erkennen dat er een hoger bron van waarheid is dan je eigen geest, je eigen gevoel voor logica?

Kim: Ja.

Jezus: Als gevolg daarvan zul je in staat zijn om een diepere overeenstemming, een dieper gevoel van eenzijn, te voelen met iemand die dezelfde benadering van het leven heeft. Er kan slechts eenzijn onder de mensen zijn wanneer ze open staan voor de mogelijkheid dat hun huidige overtuigingen niet de absolute waarheid zijn en dat er een hoger gezag is, het gezag van Christus, die boven het aardse gezag staat, waaronder de verkeerde leraren en het eigen ego van de mensen. Wanneer mensen niet een gezag boven een eigen geest erkennen, kan er geen dieper gevoel van eenzijn zijn. Er kan enkel overeenstemming op basis van woorden zijn en het zal altijd een huis zijn dat op zand gebouwd is.

Maar wanneer mensen bereid zijn verder te kijken dan de dualistische ‘waarheid’ van de antichrist en uitreiken naar de ene waarheid van Christus, kunnen ze een vorm van eenzijn vormen zelfs als ze vele verschillende overtuigingen hebben op het niveau van woorden. Dit is het eenzijn dat gebaseerd wordt op de perfecte liefde die alle angst verjaagt. Dit is de echte rots waarop ik mijn kerk zal bouwen in dit tijdperk. En echt zolang jij je wijdt aan altijd verschillen oplossen door uit te reiken naar het hogere gezag van de Christusgeest, zullen de poorten van de hel niet zegevieren.