Hoe je de Verkeerde Leraren ontloopt

Eén van de belangrijkste initiaties op het spirituele pad is dat je bereid bent te erkennen dat er krachten in je zijn – je ego – en krachten buiten je – de valse hiërarchie van de antichrist – die zich tegen je vooruitgang op het pad verzetten. Deze bespreking gaat over hoe je vermijdt dat je in de val loopt van de valse hiërarchie die opzettelijk tracht je op een bepaald niveau van het pad vast te houden om te voorkomen dat je de eerstvolgende stap doet.

Kim: Jezus, in een vorige discussie zei je het volgende:

Op een zelfs dieper niveau is het waar dat wanneer de meeste mensen het spirituele pad vinden, zij nog steeds gedeeltelijk in het dualiteitsbewustzijn zitten. Dus zullen ze onvermijdelijk in een bewustzijnsstaat zijn, die de dualistische tegenstellingen aantrekt.

Zelfs al vind je een lering die werkelijk van de geascendeerde meesterse komt, je ego zal nog steeds je dualistische overtuigingen gebruiken om jouw kijk op die lering te vervormen. Naarmate je meer met de lering bekend raakt, wordt je ego ook door de concepten en het taalgebruik opgeleid die door die lering worden gebruikt. Zodoende kan het ego en elke verkeerde leraar een ware lering gebruiken om je groei te vertragen door ervoor te zorgen dat jij je geest afsluit. De enige manier om dit te vermijden is door voortdurend open te blijven staan om door je Christus Zelf en de geascendeerde meesters ‘te worden gestoord’, wat inhoudt dat jij bereid bent om een nieuw idee je verder dan de voor jouw prettige opvattingen te laten brengen. Als je niet bereid bent je te laten storen, zul je zelfs een ware lering in een mentale gevangenis veranderen.

Wanneer je hoger op het pad komt, kun je het niveau van dualiteit geheel transcenderen en zodoende zullen verkeerde leraren en verkeerde leringen niet langer een bedreiging voor je zijn.

Kim: Ik heb het gevoel dat hier een belangrijke lering in zit die verband houdt met onze discussie over de psychologie van de antichrist. Kun je wat uitgebreider ingaan op hoe onze bewustzijnsstaat de dualistische tegenstellingen aantrekt?

Jezus: Laat me in het kort enige punten van onze vorige discussies samenvatten die hierop betrekking hebben. Het centrale probleem op aarde is dat mensen verstrikt zijn geraakt in het dualiteitsbewustzijn. In deze gemoedstoestand kunnen ze niet de ene, absolute waarheid van Christus zien – de Geest van Waarheid. In plaats daarvan zien ze alleen maar een relatieve ‘waarheid’. Deze waarheid is relatief, omdat ze bepaald wordt in relatie tot twee dualistische uitersten, zoals goed en kwaad. In de Christusgeest is er een absolute definitie van goed (in harmonie met Gods wetten) is en een absolute definitie van kwaad (uit harmonie met Gods wetten) is.

In de dualistische gemoedstoestand zijn er enkel relatieve omschrijvingen van goed en kwaad, wat inhoudt dat noch goed noch kwaad op basis van Gods wet wordt omschreven. Zij worden in relatie tot elkaar gedefinieerd, maar wat goed genoemd wordt, is niet absoluut goed, omdat ook dit uit het dualiteitsbewustzijn voortkomt. Zodoende kunnen mensen het goede omschrijven als datgene wat hun doeleinden dient en het kwaad als datgene wat hen tegenwerkt, wat je in veel culturen hebt gezien en tegenwoordig nog steeds ziet. Mijn punt is, dat wat mensen goed noemen, helemaal niet goed in absolute zin hoeft te zijn. Het is een relatieve definitie van goed dat niet op de Christuswaarheid wordt gebaseerd.

Het probleem waar wij als spirituele leraren mee te maken hebben, is dat wij de mensen uit de dualistische gemoedstoestand moeten wekken, die in werkelijkheid de spirituele dood is, omdat mensen geen leven in zich hebben – zij hebben niet het leven van de Christusgeest. Oppervlakkig gezien lijkt dit misschien een gemakkelijke taak. Waarom geef je mensen eenvoudig niet een spirituele waarheid of een religieuze doctrine die bepaalt wat waar is in absolute zin. De werkelijkheid is echter dat het niet mogelijk is om de absolute waarheid in woorden weer te geven. Wanneer je een spirituele lering in woorden vertaalt, breng je die lering in het gebied van de dualiteit en zodoende kunnen mensen eindeloos voor of tegen die leringen pleiten. Zij voelen zich misschien heel goed geïnformeerd en vroom – zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën – maar in werkelijkheid zijn ze niet dichterbij het ontsnappen aan de dualiteit.

Om mensen te helpen de dualiteit te overwinnen, moeten wij mensen inspireren verder dan de uiterlijke leringen en rituelen te gaan en de sleutel van kennis te gaan gebruiken om het koninkrijk in hen binnen te gaan – waarin zij een ontmoeting en ervaring met de Geest van Waarheid kunnen hebben. Enkel door deze rechtstreekse innerlijke ervaring – vaak een mystieke, spirituele of ‘Aha’ ervaring genoemd – zullen mensen een stap buiten het dualiteitsbewustzijn zetten. Wanneer mensen een dergelijke ervaring hebben, ontvangen zij een stukje van het lichaam en bloed – het bewustzijn – van Christus, wat een zuurdeeg wordt dat hun bewustzijn naar een hoger niveau kan brengen.

Begrijp je wat ik bedoel? Het is eenvoudig niet mogelijk een spirituele lering te formuleren die mensen automatisch uit het dualiteitsbewustzijn haalt en het Christusbewustzijn in brengt. Deze spirituele transformatie is geen mechanisch proces; het is een creatief proces. Wij kunnen mensen spirituele leringen en hulpmiddelen geven, maar tenzij mensen datgene wat wij hen geven vermenigvuldigen door naar de Geest van Waarheid achter de uiterlijke woorden te reiken, zullen zij niet in persoonlijk Christusschap groeien.

De belangrijkste bondgenoot die we hebben is dat mensen nooit helemaal hun spirituele oorsprong kunnen vergeten. Ze zullen altijd een nauwelijks merkbaar innerlijk gevoel hebben dat er meer is in het leven en dit zal het onmogelijk maken om helemaal tevreden te zijn met de dingen van deze wereld. Door dit innerlijke verlangen te stimuleren, kunnen we mensen vaak van het spirituele pad bewust maken. In voorbijgegane tijden zie je dat veel mensen zich niet van de spirituele kant van het leven gewaar waren, omdat ze al hun aandacht aan de fysieke overleving besteedden. In de wereld van vandaag zie je het begin van een geestelijk ontwaken, maar mensen van het spirituele pad bewust maken is slechts één deel van de taak waar we voor staan. We moeten er ook voor zorgen dat ze het ware pad volgen en niet het pad dat de mens goed toe lijkt, maar waarvan het einde de dood is (Spreuken 14:12)

Zoals ik in de voorgaande discussies zei, vormen wij een hiërarchie van licht die zich wijdt aan alle mensen van het dualiteitsbewustzijn te bevrijden. Er is echter een hiërarchie van duisternis, een valse hiërarchie, die zich erop toelegt om mensen in de geest van de antichrist vast te laten zitten. Hun belangrijkste wapen is de relativiteit van het dualiteitsbewustzijn.

De belangrijkste eigenschap van de geest van de antichrist is dat het een gesneden beeld maakt van wat het denkt hoe de werkelijkheid eruit ziet en het daarna op de werkelijkheid projecteert. Wanneer we dit op het terrein van religie, of spiritualiteit, overbrengen, kunnen we al heel snel het wezenlijke probleem zien. De geascendeerde meesters proberen de mensen zich ervan bewust te laten worden door hen een spirituele lering te geven. De bedoeling van deze lering is om mensen te helpen het dualiteitsbewustzijn te ontstijgen. Daarom bevat de lering bepaalde elementen die erop gericht zijn de uiterlijke geest te neutraliseren. Als de mensen zich echter volledig met het menselijke ego vereenzelvigd hebben, zullen ze niet in staat zijn deze sleutels te vinden en ze gebruiken om buiten de dualiteit te reiken. In plaats daarvan zullen ze een mentaal beeld formuleren van wat zij denken waar de religie in feite over gaat en dat vervolgens op de spirituele lering projecteren.

Dit is precies wat er met iedere belangrijke en de meeste minder belangrijke religies is gebeurd. De volgelingen gebruikten hun mentale beelden om de uiterlijke religie, en vaak de leringen ervan, te veranderen om ze met hun dualistische opvattingen overeen te laten komen. Zij waren niet bereid de hun gegeven talenten te vermenigvuldigen, maar begroeven ze in de grond van het ego. Dit brengt hen er vaak toe het beeld van een automatische of gegarandeerde verlossing te scheppen, wat betekent dat door een volgeling van de uiterlijke religie te zijn, ze onvermijdelijk gered zullen worden. Ik sprak deze manier van denken aan toen ik zei: “Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan”(Matteüs 5:20).

Tegenwoordig zie je veel christenen die geloven dat, als zij mij tot hun Heer en Verlosser verklaren, zij automatisch gered zullen worden. Je ziet veel New Age mensen die geloven dat zolang ze een bepaalde lering of praktijk volgen, zij hun hemelvaart zullen maken. In werkelijkheid is de enig ware weg naar verlossing het bereiken van het Christusbewustzijn en dit zal niet door het mechanisch volgen van een uiterlijke religie gebeuren. Het is een innerlijk proces dat een transformatie van je hele bewustzijnsstaat met zich meebrengt.

In de wereld van vandaag heeft de communicatietechnologie het voor mensen gemakkelijker dan ooit tevoren gemaakt om een lering over de spirituele kant van het leven te vinden. Ze kunnen vele leringen vinden die spreken over een waar pad naar spirituele groei. Ze kunnen zelfs deze website vinden die spreekt over het pad naar Christusschap op een directere en duidelijker manier dan enig andere lering op deze planeet. Het gevolg is dat het veel moeilijker voor de valse hiërarchie is geworden om mensen te verhinderen het spirituele pad te vinden. Daarom zijn ze er nu op gericht te proberen mensen op het verkeerde pad in plaats van het ware pad te krijgen.

In praktische bewoordingen betekent dit dat wij, de geascendeerde meesters, altijd mensen zullen helpen om de dualiteit te transcenderen. Wij zullen hen daarom vertellen wat ze moeten horen, niet wat hun ego’s willen horen. Wij brengen strenge liefde in de praktijk en we trachten altijd de bestaande opvattingen van mensen aan te vechten. Enkel door vraagtekens te zetten bij de dualistische overtuigingen van mensen, hebben wij de hoop hen te helpen boven het dualiteitsbewustzijn uit te stijgen. Wij trachten dus voortdurend de mentale beelden van mensen, hun afgoden, over het spirituele pad uit te dagen. Wij trachten de dualistische overtuigingen aan te vechten waarbij mensen zich prettig voelen, omdat die hun ego’s niet aanvechten.

Aan de andere kant wil de valse hiërarchie dat mensen in de dualiteit blijven vastzitten. Dus proberen ze dualistische opvattingen van mensen te versterken door hun precies dat te vertellen wat hun ego wil horen. Hoe meer mensen zich met hun ego identificeren, hoe minder ze uiteraard genegen zijn hun gerieflijke opvattingen uit te dagen. Waarschijnlijk zullen ze daarom eerder naar de valse hiërarchie luisteren – die hen vertelt dat ze niet hoeven te veranderen – dan naar de ware hiërarchie die hen vertelt dat ze alles moeten veranderen.

Wat ik hier wil zeggen is dat wanneer mensen in de dualiteit vastzitten, zij altijd een relatieve manier van redeneren kunnen gebruiken om uitleg aan een ware spirituele lering te geven, een interpretatie die het laat lijken dat ze niet echt hoeven te veranderen of hun ego uit te dagen. Bijvoorbeeld, veel mensen voelen zich heel prettig bij hun lidmaatschap van een uiterlijke religie, hetzij een gangbare christelijke kerk of een new age-organisatie. Zij geloven letterlijk dat ze het allemaal hebben uitgedokterd en als ze maar blijven doen wat ze aan het doen zijn, God hun eenvoudigweg wel moet redden.

Als wij dergelijke mensen moeten helpen, moeten we ze eerst uit hun gevoel van ‘zich prettig voelen’ wakker schudden. Als ze niet bereid zijn hun comfortzone op te geven, kunnen we vaak niets doen en mensen zullen dan de blinde leiders van de hiërarchie van de antichrist volgen.

Kim: Dat is mij heel duidelijk, maar wat bedoel je precies met de woorden, ‘een bewustzijnsstaat die de dualistische tegenstellingen aantrekt’?

Jezus: Zoals ik in de voorgaande discussies zei, heeft de geest van de antichrist een fundamentele dualiteit, wat betekent dat ze alles ziet in relatie tot twee tegenstellingen, zoals goed en kwaad. Zolang mensen in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, zullen ze situaties naar zich toe trekken waarin het lijkt dat de enige optie die ze hebben het kiezen tussen twee uitersten is. Toch zijn de beide extremen door de geest van de antichrist bepaald, wat inhoudt dat welk uiterste ze ook kiezen, ze slechts nog meer in de dualiteit vast komen te zitten.

Om je hiervan een voorbeeld uit de geschiedenis te geven, neem de kruistochten. Eén aspect van het dualiteitsbewustzijn is dat het in termen van zwart en wit denkt, wat betekent dat als één religie de ware is, alle andere die er niet aan gelijk zijn, fout moeten zijn. Zo hadden we leden van het christendom en van de islam die elk geloofden dat hun religie de enig ware was. Ze geloofden ook in de leugen – gestimuleerd door de machten van de antichrist, door hun bereidwillig geïncarneerde vertegenwoordigers – dat het in de ogen van God gerechtvaardigd was ongelovigen te doden.

Dus leek het voor de mensen dat ze moesten kiezen tussen naar de hel gaan of ten strijde trekken. Of het leek dat door een oorlog te beginnen zij het werk van God deden en zo dichter bij de hemel kwamen. In werkelijkheid zonken ze alleen maar dieper in het dualiteitsbewustzijn en daardoor verwijderden ze zich verder van het Christusbewustzijn dat de open deur is die geen mens – wat inhoudt de dualistische bewustzijnsstaat – kan sluiten.

Wat ik wil zeggen is dat de valse hiërarchie van de antichrist ontelbare versies van dit kunstmatige conflict tussen twee partijen in het leven heeft geroepen en zij tracht voortdurend mensen in een dergelijke strijd te betrekken. Zij doen dit op elke mogelijke manier die ze maar kunnen bedenken en daarom zei ik: “En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren” (Matteüs 5:39). Enkel door te weigeren aan deze eeuwigdurende, dualistische strijd mee te doen – door de andere wang toe te keren, ongeacht wat mensen je aandoen – kun je voorkomen in de val te trappen die door de valse hiërarchie is opgezet.

In werkelijkheid kan de valse hiërarchie, hoewel ik weet dat het voor veel oprechte spirituele zoekers moeilijk te accepteren is, zelfs een ware spirituele lering gebruiken om dergelijke dualistische tegenstellingen in het leven te roepen. Je moet je realiseren dat het dualiteitsbewustzijn de spirituele student altijd voor een dilemma zal plaatsen. Op elk niveau van het spirituele pad zul je twee uitersten tegenkomen, die door de dualiteit van de antichrist zijn gemaakt. De onervaren student zal steevast één uiterste kiezen en denken dat hij het juiste doet. De meer volgroeide student ziet door deze opzet heen en kiest daarom de gulden middenweg door altijd de dualiteit in elke situatie te proberen te transcenderen. Enkel door deze zelftranscendentie groei je in Christusbewustzijn. Anders blijf je enkel in de dualistische worsteling hangen, die eindeloos door kan gaan.

Kim: Je zei ook: “Zelfs al vind je een lering die werkelijk van de geascendeerde meesters is, je ego zal je dualistische opvattingen blijven gebruiken om je visie op die lering te vervormen.” Je hebt al uitgelegd hoe ons ego dualistische beelden op een ware lering projecteert, maar ik zou hier een andere kant mee willen uitgaan. Ik weet dat veel mensen decennia lang een lering gevolgd hebben die door de opgevaren meesters werd gegeven. Toch zijn ze bang om naar deze website te kijken of naar vele andere leringen naast hun gekozen religie, omdat ze bang zijn door de valse hiërarchie misleid te worden. Net zo vinden veel christenen deze website en denken dat het van de duivel is of een valse Christus is.

Uiteraard is het, gebaseerd op wat je gezegd hebt, legitiem je bezorgd te maken over de valse hiërarchie. Maar je lijkt ook te zeggen dat zolang als we in een bewustzijn van angst blijven, wij zullen aantrekken waar we bang voor zijn. Ik bedoel, angst wordt niet in de Christusgeest gevonden, dus moet het deel van de dualiteit zijn. Dus als je ergens bang voor bent, is het alsof je datgene waar je bang voor bent, naar je toetrekt. Klopt dat?

Jezus: Zeker. Zoals ik al vaak heb gezegd, is het universum een spiegel. Als je angst uitzendt, zal het universum je teruggeven waar je bang voor bent. Dit is in feite niet zo onheilspellend als het misschien klinkt. Het universum is opgezet om je te helpen vrij te worden. Angst houdt je in de dualiteit vast. Alle angst is op een illusie gebaseerd: het is angst voor het onbekende, wat betekent datgene wat gedeeltelijk wordt begrepen. Je bent ergens bang voor, omdat je het nog niet goed hebt bekeken, waardoor je zou hebben ingezien dat het niets anders dan een dualistische illusie was zonder enige werkelijkheid in God. Dus, hoe kun je deze illusie overwinnen? Alleen door geconfronteerd te worden met waar je bang voor bent, zodat je het niet langer kunt negeren. Het universum zendt naar je terug waar je bang voor bent opdat je de angst kunt overwinnen en vrij kunt zijn. De enige manier om angst te overwinnen is door het met de geest van Christus te confronteren.

Mijn punt is dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen het je bewust zijn van de aanwezigheid van de valse hiërarchie en er feitelijk bang voor te zijn. Sommige New Age mensen zijn voorstander van het idee, dat mensen alles wat negatief is, moeten negeren om te voorkomen dat ze het kracht geven. Maar een tumor zal blijven groeien, ook als je hem negeert. Dus een spirituele zoeker kan het zich niet veroorloven om het bestaan van de valse hiërarchie negeren. Je moet je er bewust van zijn zoals jij je bewust bent van bacteriën die ziekte kunnen veroorzaken. In werkelijkheid is het enkel wanneer je er bang voor bent, dat je het macht geeft. Wanneer jij je ervan gewaar bent dat iets bestaat zonder er angst voor te voelen, geef je het geen kracht – je maakt je er eenvoudig los van. Daardoor stel jij je in staat om vrij van de duisternis te blijven en je helpt ook anderen zich te bevrijden en zo boekt de planeet vooruitgang.

Ik ben me er zeer van bewust dat veel leden van de organisaties die wij eerder hebben gesponsord bang zijn naar elke progressieve openbaring te kijken die wij hebben uitgebracht nadat wij gestopt zijn via hun organisatie te spreken. Dit is vergelijkbaar met fundamentele christenen die zeggen dat ik niets naar voren kan brengen buiten wat er in de Bijbel wordt gezegd. Het is precies dezelfde denkwijze, hoewel veel New Age mensen weigeren dit te zien en het gevoel hebben dat ze ruimdenkender en verder gevorderd zijn dan fundamentalisten.

Nu, er is een punt op het pad, waar het verstandig is voorzichtig te zijn. Je laat kleine kinderen niet in een drukke straat spelen, omdat ze nog niet volwassen genoeg zijn om op de auto’s te letten. Maar als de kinderen opgroeien, moet je ze buiten laten, omdat je ze in hun natuurlijke groei belemmert als je ze binnenshuis houdt. Zo is het ook met je geest. Wanneer je nieuw op het pad bent, is het het beste een betrouwbare lering te vinden en je daar een tijd op te concentreren. Maar onthoud wat ik eerder zei: De bedoeling van een ware lering is je Christusonderscheid te vergroten. Wanneer jij je talenten vermenigvuldigt, word je beter in het verschil zien tussen de waarheid van Christus en een dualistische leugen. Daarom hoef je geen angst meer voor de valse hiërarchie te hebben en daardoor hoef jij je studie niet meer tot één lering te beperken.

Het is triest mensen te zien die decennia lang een ware lering hebben gevolgd en die nog steeds bang zijn hun Christusonderscheid uit te oefenen. Je kunt geen onderscheidingsvermogen in een steriele omgeving ontwikkelen. Het moet gedaan worden door praktijkervaring. Wat ik zeg is dat naarmate je volwassen wordt, je niet langer zo verontrust bent over de valse hiërarchie en je bent niet bang om de waarheid te zoeken, overal waar die gevonden kan worden. Bijvoorbeeld, je bent niet bang een boek te lezen dat enkele onwaarheden bevat, omdat je het kaf van het koren kunt scheiden. Iemand met volledig Christusschap kan de Bijbel van Satan lezen en er zelfs ook nog wat waarheid in vinden. Natuurlijk kun je dezelfde waarheid ergens anders vinden, dus er is geen echte reden de Bijbel van Satan te lezen; ik geef alleen maar een extreem voorbeeld.

Laten we dit nu naar het volgende niveau brengen. Als je bang voor de valse hiërarchie bent, wordt je angst een open deur waardoor de valse hiërarchie je kan beïnvloeden en daardoor je pad kan beheersen. Zoals ik zei, wanneer mensen het pad vinden, zijn ze gedeeltelijk nog in het dualiteitsbewustzijn, en zolang je nog dualistische overtuigingen hebt, kan de valse hiërarchie ze gebruiken om je in de verkeerde richting te leiden. Hoe meer angst je in je bewustzijn hebt, hoe gemakkelijker zij je kunnen sturen. Het probleem hier is dat angst je ervan weerhoudt om je dualistische overtuigingen nader te bekijken, wat inhoudt dat je jezelf niet vrij van deze overtuigingen kunt maken.

Laat me dit wat praktischer maken. Wanneer iemand een echte spirituele lering vindt en misschien lid van een organisatie wordt, betekent dit niet dat die persoon er dan klaar mee is. Zolang je geïncarneerd bent, zal de prins van deze wereld – de valse hiërarchie van de antichrist – je op elke stap van het pad volgen. De blinde leiders zullen proberen je van het ware pad af te leiden en je op het pad proberen te krijgen, dat een mens goed toe lijkt. Welnu, je zult ook gevolgd worden door de ware hiërarchie en door je Christus Zelf. Dus zouden we kunnen zeggen dat elke stap op het spirituele pad een besluit vertegenwoordigt dat jij moet nemen. En voor ieder besluit zul je twee stemmen in je hoofd horen die je beslissing proberen te beïnvloeden. De ware stem, de stille zachte stem, zal proberen je dualiteit te helpen overwinnen en je helpen jezelf te transcenderen. De foute stem, vaak een erg luide of manipulatieve stem, zal proberen je te dwingen of voor de gek te houden om in het dualiteitsbewustzijn te blijven door je bang te maken om je huidige overtuigingen te transcenderen, of zo hoogmoedig dat je denkt dat je alles weet.

Mijn punt is dat zo lang je bang bent naar iets te kijken of zo lang je aan je huidige opvattingen gehecht bent, je jezelf kwetsbaar voor de valse hiërarchie zult maken. Je zult letterlijk deze krachten naar je toetrekken. Let op wat hier boven is aangehaald: “Je ego en elke willekeurige uiterlijke verkeerde leraar kunnen in feite een ware lering gebruiken om je groei af te remmen door ervoor te zorgen dat jij je geest afsluit.”

Mijn punt hier is dat veel studenten een echte lering hebben gevonden die door de geascendeerde meesters werd uitgegeven. Maar door hun angst, gehechtheid of hoogmoed is de valse hiërarchie erin geslaagd die uiterlijke lering te gebruiken om mensen te laten voelen dat ze niet na een bepaald punt hoeven te veranderen. Mensen voelen zich nu heel prettig en hebben vaak het gevoel dat ze de meest geavanceerde studenten op de planeet zijn of voelen zich er zeker van dat zij alles hebben wat hun hemelvaart mogelijk maakt. Maar in werkelijkheid is de ware lering nu in een verkeerd pad veranderd dat hen enkel maar meer in de dualiteit gevangen houdt. De enige manier om dit scenario te vermijden of eraan te ontsnappen is door bereid te blijven jezelf te corrigeren, jezelf te transcenderen. Je moet ‘open blijven om je door je Christus zelf en de geascendeerde meesters te laten storen, wat inhoudt dat je bereid bent om een nieuw idee je verder dan je gerieflijke overtuigingen te laten brengen.’

Je moet alert zijn voor het feit dat naarmate je het spirituele pad volgt, je niet enkel jezelf opvoedt, maar ook je ego opvoedt. Je ego leert de woorden en concepten die in een specifieke lering worden gebruikt en hij vindt al heel snel uit hoe ze te gebruiken om zijn controle op je te handhaven of te vergroten. Dat is de reden dat je nooit kunt stilstaan. Je moet sneller dan je ego blijven gaan of je zult onvermijdelijk terug gaan vallen. Als jij je op een bepaald niveau prettig gaat voelen, zal je ego deze mogelijkheid snel gebruiken om je op dat niveau te laten stoppen.

Je moet je altijd bedenken dat het pad een doorgaand proces is. Op het moment dat je stil staat, ben je niet langer op het ware pad. Je bent dan op het pad dat het ego goed toe lijkt. Denk aan het motto: “Vanaf dit punt voorwaarts – altijd voorwaarts!”

Kim: Wat bedoel je met: “Wanneer je hoger op het pad komt, kun je volledig het niveau van de dualiteit transcenderen en daardoor zullen verkeerde leraren en verkeerde leringen geen bedreiging meer voor je zijn.”

Jezus: Zoals ik al zei, de verkeerde leraren zullen je elke stap op de weg volgen. Ze zullen bij je zijn zolang je geïncarneerd bent– tenminste totdat zij van de aarde zijn verwijderd. Maar zoals ik het in de Bijbel beschrijf, kan er een moment komen dat ze niet meer een bedreiging voor je vormen, “Want de prins van deze wereld komt en vindt niets in mij” (Johannes 14:30). Dit zal niet volledig gebeuren totdat je van alle dualistische opvattingen vrij bent. Toch kun je deze bedreiging veel minder belangrijk maken door een gemoedstoestand in te gaan waarin je altijd bereid bent jezelf te corrigeren en jezelf te transcenderen. Je hebt de beslissing genomen dat niets – van binnenuit of van buitenaf – je zal laten verhinderen de volgende stap op het pad te nemen.

Bedenk dat de ware hiërarchie je altijd probeert te helpen groeien om de volgende stap te nemen. De valse hiërarchie tracht altijd je groei te stoppen door je te verhinderen de volgende stap te nemen. Zolang je altijd bereid bent weer een stap te nemen, heeft de valse hiërarchie weinig macht over je. Waar jij aan gehecht bent, geeft hen macht over jou en jij trekt hen naar jou toe. Zodra jij je comfortabel gaat voelen of aan iets gehecht – met inbegrip van een spirituele lering, organisatie of bepaalde praktijk – waarbij je denkt niet verder dan dit hoeft te gaan, op dat moment heeft de valse hiërarchie macht over je gekregen en ze zullen die macht meedogenloos gebruiken je op dat niveau van het pad te houden.

Geloof me, we hebben dit ontelbare malen bij onze studenten zien gebeuren. We geven hun een dispensatie van licht, een genade, zodat ze een ware spirituele lering kunnen ontdekken. Maar hoewel de uiterlijke lering voor hun groei noodzakelijk is, is de uiterlijke lering niet de sleutel tot groei. De werkelijke sleutel is te vermenigvuldigen wat je hebt gekregen door de uiterlijke lering als opstap te gebruiken om rechtstreeks contact met je Christus Zelf te maken.
Dus hopen we altijd dat onze studenten dit principe zullen gaan begrijpen en zo hun talenten vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond te begraven. Helaas begint een groot percentage van onze studenten al heel snel het gevoel te krijgen dat nu ze lid van deze of gene organisatie zijn, zij het ultieme hebben gevonden. Dus hoeven ze alleen maar in de leringen van die organisatie te geloven en haar praktijken te volgen om zich automatisch voor verlossing of voor hun hemelvaart of elk ander doel dat de organisatie vaststelt, te kwalificeren.

Op het moment dat jij je zo begint te voelen, het moment dat jij je geest voor de mogelijkheid van zelftranscendentie afsluit, ben je niet langer student van de opgevaren meesters. Je hebt jezelf nu tot student van de valse hiërarchie gemaakt. Je kunt misschien nog steeds met trots naar een lering verwijzen die door de opgevaren meesters werd gegeven, maar je hebt die lering vervormd tot iets wat jou goed toe lijkt, maar niets met de waarheid te maken heeft die wij uitgaven.

Kim: Dus jij zegt in feite dat zolang we tegenzin hebben om te groeien, wij in een ware lering kunnen volgen en toch de blinde volgelingen van de blinde leiders zijn, omdat we naar de verkeerde stemmen in ons hoofd luisteren?

Jezus: Dat is juist. Er bestaat geen automatisch pad naar verlossing. Dat is de reden dat je jezelf nooit kunt toestaan je pad tot één bepaalde lering of organisatie te beperken. Je moet openstaan voor je innerlijke leraar en bereid zijn te gaan waar je ook naar toe wordt gestuurd, zelfs als dit betekent een lering of organisatie te verlaten waarbij jij je comfortabel bent gaan voelen. In veel gevallen is het juist dit comfortabel voelen dat het voor de student noodzakelijk maakt de oude lering te verlaten en een nieuwe te vinden die uitdagender voor de geest is.

Hier lopen veel studenten op vast. Zij hebben vaak het gevoel dat ze een organisatie zolang hebben gevolgd dat ze eindelijk een veilige positie voor zichzelf hebben gecreëerd. En ze zijn niet bereid hun netten achter te laten en de Levende Christus te volgen wanneer hij vermomd bij hen verschijnt. Zij zijn als de rijke man die zijn bezittingen niet wilde verkopen om mij te volgen (Lucas 18:22). Wat kon ik voor die persoon doen? Ik kon niets doen en moest hem achterlaten. Net zo hebben de opgevaren meesters veel vorige studenten achter moeten laten die onze leringen hebben gevonden en ze vol hoop begonnen toe te passen. Maar omdat ze niet bereid waren om echt een bepaald aspect van hun ego los te laten, gebruikten ze een dualistische manier van redeneren om zichzelf te overtuigen – en vaak ook andere mensen – dat ze niet voorbij een bepaald punt hoeven te groeien.

Hoewel wij van onze studenten houden, kennen wij geen bezitterige liefde. Dus zullen we studenten achterlaten als ze hun bereidheid verliezen de volgende stap te zetten. Wij gaan voortdurend verder op het levenspad en als je niet bereid bent ons te volgen, zul je worden achtergelaten totdat jij besluit dat je bereid bent je comfortzone te verlaten. Er is gezegd dat ontmoediging het scherpste gereedschap in de gereedschapskist van de duivel is. In werkelijkheid is gerieflijkheid een veel gevaarlijker instrument, omdat het zo vaak op spirituele of intellectuele hoogmoed – spirituele blindheid – wordt gebaseerd.

De gevaarlijkste vorm van onwetendheid is niet dat je niets weet, want mensen die niets weten zijn vaak bereid om te leren. De gevaarlijkste vorm van onwetendheid is te denken dat je al alles weet wat je moet weten; want dergelijke mensen zijn niet bereid te leren.

Wanneer iemand de relativiteit van de geest van de antichrist gebruikt, kan zo iemand altijd een mentaal beeld construeren dat de volmaakte rechtvaardiging geeft om niet de volgende stap te hoeven zetten, om niet het hoofd te bieden aan het volgende aspect van het ego. Zo iemand kan zich absoluut zeker voelen dat hij of zij een gevorderde student van de opgevaren meesters is. In werkelijkheid is iemand student van de valse hiërarchie, een blinde volgeling van de verblinde leiders en allebei gaan ze in de richting van de sloot.

Kim: In een voorgaande discussie zei je dat de verkeerde leraren er goed in zijn om zichzelf als heel spiritueel af te schilderen. Dus neem ik aan dat zij in feite als authentieke of welwillende spirituele leraren zouden kunnen verschijnen. Ik veronderstel ook dat er onstoffelijke wezens zijn die ware opgevaren meesters blijken te zijn?

Jezus: Dat is juist. In het leven is het niet zoals in de oude Westerns waar de held altijd in witte kleren verscheen en de slechterik in het zwart. Elke keer als de geascendeerde meesters een nieuw geestelijk concept bij de mensheid introduceren, zal de valse hiërarchie proberen het ongedaan te maken door de valse dualiteit te scheppen waar ik het eerder over had.

De laatste eeuw hebben wij de mensen het concept van opgevaren meesters gegeven als de spirituele leraren voor de mensheid. De valse hiërarchie heeft geprobeerd dit tegen te gaan door een valse dualiteit te scheppen. Aan de ene kant heb je wat de meeste mensen zouden zien als duistere machten, namelijk demonen en andere machten die duidelijk slecht zijn. Aan de andere kant heeft de valse hiërarchie een groep onstoffelijke wezens ingesteld, die in de mentale en emotionele rijken verblijven, die de opgevaren meesters imiteren. Deze valse ‘meesters’ zullen zich precies als ons voordoen en ze zullen dezelfde terminologie gebruiken. Ze hebben echter twee belangrijke doelen.

Eén doel is je in een dualistische strijd tegen de ‘duistere machten’ te betrekken. Dus, ze zullen proberen jou te laten denken dat jij een dienaar van het licht bent en dat je hier bent om de duisternis te bestrijden en zolang je hun instructies opvolgt, je dat precies doet. In werkelijkheid zit je gewoon in een eindeloze dualistische strijd vast tegen twee tegenover elkaar staande machten, die geen van beide het leven van Christus in zich hebben. Het andere doel is ervoor te zorgen dat jij het valse pad volgt dat je enkel op een bepaald niveau van bereiken comfortabel laat voelen, maar je niet verder naar eeuwige zelftranscendentie leidt. Uiteraard kunnen deze beide doelen niet worden gecombineerd en wanneer mensen dit voor waar aannemen, voelen zij zich er erg van overtuigd dat zij precies het juiste doen en dat zij het voor de rest van hun leven zo moeten blijven doen.

Kim: Ik kan begrijpen waarom dit voor veel mensen verwarrend kan zijn en waarom zij het moeilijk vinden het verschil tussen een authentieke spirituele lering van de geascendeerde meesters te zien en een imitatie van de valse hiërarchie. Het is duidelijk dat we nog een keer een discussie over dit onderwerp moeten hebben.