Overwin al je Medelijden met de Duivel

ONDERWERPEN: Een schijnwereld in het leven roepen – Verschijnselen en superioriteit – De cyclus van uiterlijke verschijnselen houdt op – Jouw potentieel om de verschijnselen te ontstijgen – Begrijpen waarom jij medelijden met de duivel voelt

Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 17 juni – Helen Michaels

Maitreya is mijn naam en IK BEN daadwerkelijk de wereldleraar. Dit is al eeuwenlang mijn rol. Het bezorgt mij een groot gevoel van vreugde om heel veel toegewijde harten zich te zien afstemmen op de schoonheid van de OM MANI PADME HUM. De stroom door jullie hart te voelen maakt mij nog blijer, omdat ik, de wereldleraar kan vermenigvuldigen wat er uit de oprechtheid van jullie hart voortkomt.

Een schijnwereld in het leven roepen
Ik wil jullie graag aan de situatie herinneren die in de Hof van Eden ontstond toen de slang – samen met mij – één van de wereldleraren werd toen Eva toegaf aan de logica van de slang. Het is een prachtig symbool voor ons allen om eraan herinnerd te worden dat het, daadwerkelijk, een keerpunt in de geschiedenis werd, zodat de logica van de slang zich verder kon verspreiden. De kinderen van God die zelf hun vrije wil in het rijk der relativiteit, het rijk der dualiteit, wilden ervaren, kwamen ermee in aanraking.

Ik, als wereldleraar, kan enkel zeggen dat de vrije wil boven alles staat en wanneer de mensen van de slang willen leren, dan buig ik voor hun vrije wil. Maar de dag en het tijdperk is gekomen die het einde kenmerken van deze cyclus en het licht van God, het licht van de Grote Centrale Zon, stroomt in zulke grote hoeveelheden naar deze wereld dat steeds meer mensen zich bewust worden van de waarheid. Zij voelen de waarheid aan, hetzij met hun intuïtie of door een ervaring die zij in hun hart krijgen, enkelen vangen een paar glimpen van de waarheid op in hun drukke leven van iedere dag.

De waarheid bestaat, het licht is de waarheid, het licht dat de Christusvlam laat manifesteren. Dit is de waarheid en is al heel lang de waarheid voor de aarde. Wat er heeft plaatsgevonden, is natuurlijk dat de slang zo verstandig was dat hij wel zag dat door wereldse verschijnselen te creëren – de beelden, concepten, de labels, de namen, zoals Master MORE gisteren heeft uitgelegd – het zo gemakkelijk is om de levensstromen in de verleiding te brengen te denken dat de labels en de concepten die in het rijk der dualiteit worden gepresenteerd, echt zijn.

Je ziet hoe druk de slang het al die tijd heeft gehad. Hij heeft het heel druk gehad met het bedenken van steeds meer beelden om de mensen in verzoeking te brengen. Hij heeft het druk gehad een wereld van verschijnselen te bedenken waarin het ene het andere versterkt en zo voort en zo voort, tot wij in het geascendeerde rijk ons wel eens afvragen hoeveel levens mensen nodig hebben om genoeg te krijgen van de verschijnselen op deze wereld.

Verschijnselen en superioriteit
Het is natuurlijk een ‘heerlijke’ wereld voor het dualiteitsbewustzijn, dat zich tot dusver heeft ontwikkeld. En je begrijpt natuurlijk wel dat de wereld der verschijnselen een uitstekend toneel vormt om de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek vergroot te laten uitspelen. Inferioriteit en superioriteit hebben verschijnselen nodig, hebben labels nodig, concepten nodig, want die wereld kan niet zonder labels en concepten bestaan.

Het is zo gemakkelijk voor de mensen om op deze wereld te komen, die in kaders is ingedeeld, die gelabeld is, die verschillende stadia heeft ontwikkeld. Als je de ene stap na de andere doet, krijg jij een nieuw label, je krijgt een nieuwe titel, en je hebt het gevoel: “Oh, ik ben iemand,” ik ben dit, of ik ben dat, volgens dat label. Wanneer je genoeg krijgt van dit ene label, doe je de volgende stap en de volgende, en dan heb je het gevoel van: “Oh, nu heb ik echt vooruitgang geboekt, omdat ik die prachtige label of titel heb, die zo erg bewonderd wordt in het rijk der dualiteit.”

De titels gaan hun eigen leven leiden, en deze titels kunnen een beest worden. De namen en de labels en de concepten worden de beesten die de energie van de levensstromen absorberen. Zij worden de werktuigen om het licht van de kinderen van God te stelen en absorberen, in plaats van dat zij zich concentreren op wat er achter de verschijnselen zit tot zij afgestemd zijn op de waarheid. Zij richten zich op wat een of andere titel hen oplevert en zij worden door de wereldse bewondering in verzoeking gebracht.

Er zijn heel veel mensen die hoog opklimmen in corporaties, in de zakenwereld, in de regering, bij banken en andere plekken die zich hebben gemanifesteerd om enorme ladders van titels te vormen. De mensen hebben het gevoel dat hoe ingewikkelder een of ander concept of titel is, hoe geavanceerder jij moet zijn, omdat jij het zelfs met je dagelijkse denkgeest kunt bevatten. Het geeft zo’n superioriteitsgevoel dat jij nu eindelijk iemand bent.

Wij, de geascendeerde meesters, zien dat de mensen deze verschijnselen achternalopen, soms met grote bewondering. En wij denken: “Wat een toewijding, wat een liefde en toewijding, voor de kromme, gevallen denkwijze die erin geslaagd is om zich zo diep in de samenlevingen in te graven.” De slang heeft het druk gehad, omdat er steeds meer informatie beschikbaar komt naarmate de technologie vooruitgaat. De slang krijgt het steeds drukker met nieuwe verschijnselen bedenken die nog extremer zijn dan de vorige. De slang is zich er heel goed van bewust dat de mensen genoeg krijgen van een verschijnsel en daarna het volgende. De slang moet zich hebben voorbereid met nieuwe reeksen extremen, zodat jij die nieuwe extreme titels, en concepten, en labels, kunt bevatten die jij dan weer kunt gebruiken om jouw ware wezen te bedekken en maskeren.

De cyclus van uiterlijke verschijnselen houdt op
Hoe stil is het achter die verschijnselen. Hoe stil en hoeveel liefde zit er in het hart van de geascendeerde meesters die zich rustig blijven concentreren, met grote liefde en toewijding, om de vlam te handhaven, de vlam te bewaren, en de ruimte aan de wereld geven om die marathons achter titels, concepten en labels aan te lopen.

Ik geef met veel vreugde deze verhandeling en verwelkom jullie op deze retraite die zo gericht is op de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek. Ik zeg, natuurlijk vanuit de positie van wereldleraar en de Kosmische Christus, dat zolang jullie achter de titels aan blijven rennen die jullie óf superieur, óf inferieur laten voelen – afhankelijk van aan welke kant van de dualiteit jij wilt staan – de slang natuurlijk jullie grootste leraar is. Hij is zeker beter op deze taak berekend dan ik.

Maar de mensen en levensstromen die hiervan genoeg gekregen hebben en besluiten uit die marathon te stappen, heb ik veel te bieden. Ik zie natuurlijk met een verheugd hart hoeveel mensen er eigenlijk al genoeg van hebben gekregen, omdat de tijd die het einde aangeeft van de cyclus, is aangebroken. En 2012 is het jaar van de keerpunten, dat waarachtig markeert dat de titels, labels en concepten uiteen beginnen te vallen, losgeschud worden.

Het licht dat door de rijken van de waarheid stroomt, is zo echt, is zo sterk, dat geen enkel aardse titel, of label, of concept, verborgen kan blijven. Het kan niet voorkomen worden dat jij de waarheid ziet die erin verborgen zit – wanneer je bereid bent om die waarheid te zien. Mijn geliefden, wanneer jij het licht van de Gouden Eeuw erdoor heen ziet schijnen, dan zie je dat het zo vloeibaar is, zo van goud, zo vibrerend en pulserend is dat het al die vermolmde, roestige structuren die de wereld heeft opgebouwd, kan oplossen.

Je ziet dat al deze structuren letterlijk zullen worden weggevaagd, omdat de voortsnellende stroom van de Heilige Geest eigenlijk geen obstakels ziet. In het bijzonder heeft hij geen eerbied voor titels, voor deze labels die door de geest van de slang zijn bedacht. De voortsnellende stroom van de Heilige Geest wordt een machtige rivier die alle structuren wegspoelt die in de weg staan.

Ze zullen letterlijk opgeblazen worden en de mensen die daar nog aan willen vasthouden, zullen in grote moeilijkheden komen – dit jaar al, maar nog meer in de komende jaren. Omdat deze structuren niet tegen het licht kunnen, ze kunnen niet blijven en gehandhaafd worden in dit vloeibare licht dat door de rijken van waarheid naar het rijk der dualiteit stroomt.

Jullie zien hoe die levensstromen – de kromme levensstromen die op aarde zijn gekomen om het volk van God in verzoeking te brengen – zelfs geen voet kunnen zetten op deze heilige rivier van licht. Ze kunnen er niet op staan, omdat zij niet in staat zijn één met dat licht te worden, zij hebben de vaardigheid niet om één met iets te worden. Je ziet hoe deze levensstromen, en hun scheppingen, hun kromme scheppingen, letterlijk van de aarde weggeblazen zullen worden. Zij zullen vroeg of laat van deze planeet afvallen, net als stof dat nooit heeft bestaan.

Jouw potentieel om de verschijnselen te ontstijgen
Niets, en ik herhaal, niets kan het licht tegenhouden dat uit de rijken der waarheid stroomt. Ik gebruik natuurlijk het woord ‘rijk der waarheid’ omdat het licht de waarheid is, het licht is de enige realiteit die er ooit is geweest.

Jullie zijn mensen met veel toewijding in jullie hart, jullie hebben veel liefde en toewijding voor die waarheid die ik, Maitreya, vertegenwoordig; ik verwelkom jullie om de lessen van de Gouden Eeuw te leren, ik verwelkom jullie in mijn hart en retraite in China om de lessen te leren van hoe jij de structuren van de slang blootlegt, hoe je die structuren doorziet, hoe jij de structuren die door de gevallen geest bedacht zijn, leert kennen en herkennen.

De gevallen geest is natuurlijk de gevallen geest. En wanneer je de beelden en verschijnselen op de wereld ziet, kun je duidelijk in je hart voelen of het ene of het andere verschijnsel jouw energie verhoogt of verlaagt. Voel je of het verschijnsel gericht is op het verhogen van al het leven of dat het je in feite naar beneden haalt, apathie creëert, onvrede in jou creëert, of inferioriteit of superioriteit in jou creëert?

Begin dan deze patronen te herkennen en begin te herkennen hoe jij je diep in jouw hart voelt over de verschijnselen op deze wereld. Jullie zullen het Christusonderscheid in je hart bezitten om de verschijnselen te doorzien. Je ziet daadwerkelijk levensstromen op planeet aarde die nooit de vaardigheid zullen krijgen om de gevallen denkwijze te transcenderen. Ik, Maitreya, voel grote compassie voor hen, maar ik zie ook dat ze niet veel tijd hebben en ik zie ook dat zij waarschijnlijk niet zullen veranderen. Maar jij hebt wel het potentieel om te veranderen.

Begrijpen waarom je medelijden met de duivel voelt
Als jij eenmaal gevoelig voor de gevallen denkwijze wordt en mededogen of medelijden voor de gevallen harten en geesten voelt, dan moet je echt eerlijk naar de situatie op de wereld om jou heen kijken en duidelijk zien dat jij niet aan de gevallen verschijnselen kunt toegeven. Je kunt niet toegeven aan de logica van de slang wanneer je de dualiteit wilt ontstijgen. Je kunt je niet uit de dualiteit accelereren wanneer je medelijden hebt met de gevallen verschijnselen of de mensen die deze met grote toewijding in het leven roepen.

Je kunt dit medelijden voor de slang niet hebben, omdat jij, zolang jij medelijden voor de slang voelt, niet van de slang bevrijd bent. Je zit nog steeds in de kronkelingen van de slang gevangen zonder de waarheid achter de dualiteit te zien.

Mijn geliefden, dit is iets wat de wereldleraar, Maitreya, moest onderrichten en dit is een les die wij allen leren in mijn retraite. Ik ben meer dan bereid om jullie die stuwkracht van Christusonderscheid in jullie hart te geven opdat jij het licht, de kracht en de moed krijgt om voor de waarheid en de werkelijkheid op te komen. Jullie kunnen met absolute vastberadenheid en Christusonderscheid in jullie hart herkennen wat de logica van de slang is en wat de werkelijkheid is.

Als je eenmaal in staat bent om het onderscheid te maken, als je eenmaal in staat bent de levensstromen en de verschijnselen die de slang heeft bedacht, te ontmaskeren, wordt het veel gemakkelijker voor jullie om je te bevrijden van de manipulaties van de slang. Als je eenmaal doorziet wat het inhoudt, kun je gewoon een stap achteruit doen en erom lachen. Je kunt dezelfde kijk als wij in het geascendeerde rijk krijgen, waar wij gewoon lachen omdat wij zien hoe druk de slang het heeft en hoe druk de slang het krijgt om de schijn, de labels, de namen, in deze laatste periode van zijn laatste dagen, op te houden.

Leer van mijn Aanwezigheid, leer van mijn licht, om de waarheid door de ogen van het Christusonderscheid te zien. Dit zijn geweldige hulpmiddelen en ze zullen je heel goed helpen om de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek te zien. Als je eenmaal ziet wat het is, kun je dat gewoon loslaten en kun je gewoon zien hoe de Rivier van Leven verder stroomt en geen eerbied heeft voor de gevallen structuren, labels en concepten.

Mijn geliefden, ik verzegel jullie in het grote licht van mijn Wezen. Mijn Aanwezigheid is bij jullie, altijd. Ik bedoel altijd. Heel vaak zien jullie mijn wezen niet bij je, maar ik ben er wel. Ik ben zelfs bij jou wanneer de slang jouw leraar is. Ik ben altijd bij jou, omdat jullie een deel van mijn Aanwezigheid in jullie hart verankerd hebben als een Christuslicht dat jullie helpt de waarheid te herkennen.

Mijn geliefden, denk aan mij, IK BEN Maitreya, ik ben de wereldleraar en ik ben jullie leraar, als jullie dat willen.