Vraag over hoe Kim het leven waarneemt en wat zijn standpunt op het leven is

Vraag: Mijn vraag gaat over jou, Kim. Hoe neem jij de wereld waar, je lichamen, lagere en hogere lichamen? Waar zou jij jezelf plaatsen in het wereldsysteem?

Antwoord van Kim, 2019 – Oekraïne

Kim: Hoe ouder ik word, hoe minder ik over mezelf te vertellen heb, hoe minder ik naar mezelf kijk vanuit menselijk perspectief. Ik denk niets eens na over mezelf, zoals ik bijvoorbeeld jaren geleden nog wel deed.

Vraag: Om preciezer te zijn, de vraag was niet hoe je naar jezelf kijkt vanuit het menselijke standpunt, maar als spiritueel wezen.

Kim: Ja, dat probeer ik te zeggen. Wanneer je het menselijke perspectief transcendeert, denk je niet meer op dezelfde manier. Je analyseert en beoordeelt en veroordeelt niet meer, ook jezelf en de wereld niet. Ik richt me er in de eerste plaats gewoon op, ik richt me op mijn spirituele groei, maar ook op het werk dat ik voor de meesters doe. En ik richt ook iets van mijn tijd en aandacht op het leiden van een normaal leven en dingen doen die horen bij een actief leven. En ik weet het dus eigenlijk niet, ik heb hier geen antwoord op.

Vroeger had ik wel meer een mening over de wereld en veel dingen, en nu heb ik bijna geen mening meer. Ik oordeel niet en veroordeel niet wat mensen doen, hoe zij moeten leven. Ik heb geen oordeel over wat er op de wereld moet gebeuren, omdat ik weet dat dit de vrije wil is van de mensen. Ik ben vrijer, wanneer ik niet beoordeel wat andere mensen wel of niet moeten doen.