De Sleutel om te slagen voor de Initiaties van de Heilige Geest

ONDERWERPEN: De Odyssee staat symbool voor de reis van iedere ziel – En cyclus komt ten einde: je moet opklimmen of vallen – Het sleutelingrediënt – Mensen die het licht haten – Waarom tonen leiders geen barmhartigheid? – Waarom heel veel spirituele mensen zich belast voelen – De anti-Heilige Geest begrijpen – De kracht die jouw groei tegenwerkt – Waarom veel wereldleiders zich onder druk voelen staan – Een reis onder het oppervlak van de aarde – Inzien dat de duistere krachten geen macht over jou hebben – Het komende jaar één ding doen – Kijk verder dan woorden en ervaar het licht

Geascendeerde Meester De Maha Chohan, 1 januari 2012 – Almaty, Kazachstan

De Maha Chohan BEN IK en ik kom als een voortsnellende stroom, die alles wegvaagt wat op haar pad komt wat niet op de rots van Christus verankerd is. Ik zou jullie graag meenemen op een reisje door jullie verbeeldingskracht opdat jullie de parallel kunnen zien met de afdaling van je eigen levensstroom naar het materiële universum.

Denk eens aan een hoge bergketen en bovenop die bergketen ligt een dicht wolkendek. In de wolken zit water dat je ziet als stoom. En omdat het in deze staat verkeert, kan het boven de bergen rondzweven zonder op aarde te vallen.

Wat zorgt er dan voor dat dit water, deze waterdamp, tot regendruppels condenseert die daarna vallen? Het is natuurlijk de verandering van temperatuur. Als de temperatuur een beetje zakt, dan condenseert de waterdamp, vormt regendruppels en dan vallen de druppels op de bergen. En als ze de bergen raken, dan beginnen ze een natuurlijke manier te zoeken om naar beneden te gaan. Want zodra ze het materiële rijk binnengaan, begeven ze zich op een epische reis die hen terug laat keren.

De Odyssee staat  symbool voor de reis van iedere ziel
De reis die ik zoveel jaren geleden heb beschreven, toen ik was geïncarneerd als de dichter Homerus, die de Odyssee schreef. De reis van Odysseus is natuurlijk de reis van iedere ziel, waarop je bent weggeweest van huis. En wanneer je beseft dat de worsteling klaar is, dat je klaar bent met de worsteling, dan kun je aan de terugreis beginnen.

En dit is ook wat er met de ziel gebeurt. Terwijl je afdaalt, ben je net als het waterdruppeltje dat de berg raakt en je begint van de berg af te rollen. En je begint aan de reis met andere druppels die een stroom vormen die van de berg afdruppelen, steeds meer snelheid, steeds meer turbulentie, krijgend, omdat je bij steeds meer andere mensen betrokken raakt.

En op dat moment, wanneer jullie samen deze kolkende stroom vormen die alles wegvaagt, want het geeft het gevoel dat ze een missie hebben, een doel hebben, er iets is wat ze moeten oplossen, moeten ze hier op aarde iets bereiken. En dus moeten de mensen samenkomen, een stroom vormen, en dan van de berg afsnellen in hun enthousiasme om hun taak af te maken. En dan verzamelen ze steeds meer stoom; ze worden steeds turbulenter terwijl ze aan het worstelen zijn – vaak met elkaar – want ze zien niet, dat ze hetzelfde doel hebben – al denken ze dat ze verschillende doelen hebben.

En dus moeten ze alle andere mensen in overeenstemming brengen met hun doel. En dat veroorzaakt dan de worsteling en de turbulentie die je in de voortsnellende bergstroom ziet, die opzwelt met water door de dooi in het voorjaar. En dus zie je dit terug in de drukte van het leven.

Maar daarna komt er een tijd waarin mensen genoeg krijgen van die strijd. En dat loopt parallel aan wanneer de bergrivier uiteindelijk de vlakte bereikt en dan langzamer begint te stromen. Ze begint grote bochten in de vlakte uit te slijten en daarom heeft ze dan meer tijd nodig voor haar reis. Dus krijgt ze de tijd om na te denken, tijd om op het leven te mediteren, tijd om prioriteiten te stellen van wat echt belangrijk is of waar ze echt heen wil.

En dat is dan het moment dat je aan de reis terug naar huis begint, wanneer je begrijpt dat je nooit de problemen op aarde oplost door de strijd aan te gaan. Je zult nooit vrede bewerkstelligen door geweld. Je zult nooit vrede brengen door andere mensen te dwingen op één lijn te komen. Je kunt enkel jouw eigen vrede proberen te vinden en anderen die van hen laten vinden.

En cyclus komt ten einde: je moet opstijgen of vallen
En dus is het beeld dat ik nu wil geven, terwijl deze tragere rivier naar de oceaan stroomt, dat er iets kan gebeuren dat nogal onverwacht voor mensen is. Want wat er trouwens in het leven voorvalt, is dat er bepaalde cycli zijn. En zoals wij al heel vaak hebben gezegd, hebben jullie je door de cyclus van het Vissentijdperk, de dispensatie van Vissen, heen gewerkt en jullie hebben het Aquariustijdperk betreden.

Maar waarom denken zoveel mensen dat 2012 een belangrijk keerpunt is? Nu, omdat dit het einde van een bepaalde cyclus markeert. En stel je dan nu eens voor dat je de rivier traag door de laagvlakte stroomt. En je denkt misschien dat jij, omdat de rivier zo traag stroomt, ook zachtjes blijft stromen tot je bij de oceaan aankomt. Maar stel je nu eens voor dat de vlakte alleen maar een plateau is en jij plotseling dichter bij de rand van het plateau komt, vanwaar je ver naar beneden valt naar een lager niveau.

En omdat het water over de rand valt, ontstaat er een machtige waterval. En wat net nog rustig water was, wordt nu plotseling snel stromend water dat naar de waterval toevloeit. En terwijl het over de rand valt, naarmate het dichter bij de rand komt, loopt dit parallel aan het einde van een cyclus. Want dan kun je twee kanten op. Je ziet dat als je naar een waterval kijkt, het meeste water gewoon recht naar beneden valt, aangetrokken door de zwaartekracht. Maar je ziet ook dat een beetje water accelereert en verandert in stoom dat opstijgt en vaak een prachtige regenboog laat zien terwijl het opstijgt.

En dit is daadwerkelijk een demonstratie van wat er in het jaar 2012, het Jaar van de Heilige Geest gebeurt. Het water dat aan het stromen was, komt bij de rand en dit staat symbool voor het feit dat alle zielen op aarde een kentering zullen ervaren. Ze zullen bij die rand uitkomen, het einde van een cyclus, waardoor ze, óf naar beneden vallen – omdat ze niet de neerwaartse aantrekkingskracht hebben overwonnen van hun eigen impulsen – óf vanwaar ze moeten opstijgen en de stoom worden om naar een hoger niveau terug te keren die weer in de waterdamp wordt getransformeerd die er oorspronkelijk was voor ze naar beneden gingen.

Dit wil niet zeggen dat alle mensen die ascenderen deze opwaartse stoot krijgen, maar het wil zeggen dat iedereen in bewustzijn ascendeert – als ze zijn bevrijd van juist die dingen waar de neerwaartse aantrekkingskracht zich aan vast kan grijpen om ze naar beneden te trekken. En dus zul je zien dat dit een jaar wordt waarin er een splitsing van wegen zal zijn, waardoor sommige zielen zullen stijgen naar een nieuw bewustzijnsniveau en anderen over de rand tuimelen en het gevoel krijgen dat ze geen controle meer over hun leven hebben, alsof ze in een vrije val zitten. En dan storten ze neer.

Maar dit is in feite nog steeds een vorm van genade – hoewel het door velen als heel erg verontrustend zal worden ervaren. Want is het niet zo dat als water naar beneden valt, het voortsnellende water zich zal vernieuwen, het nieuw leven zal geven. En hoewel het door elkaar geschud wordt, vormt het nog steeds een kans voor de mensen om een nieuwe weg te vinden nadat ze onderweg zover zijn gevallen, afhankelijk van hun impulsen.

Het sleutelingrediënt
En wat is dan het sleutelingrediënt dat bepaalt of een specifieke levensstroom in dit jaar 2012 opstijgt of naar beneden valt? Welnu, het is de relatie die de levensstroom heeft met wat ik op aarde vertegenwoordig, namelijk de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest kan ook als licht worden gezien. Het licht dat jou komt storen, je door elkaar schudden, de vorm breken die de ziel vasthoudt in een aardse matrix. Om jou te vertellen dat er meer in het leven zit, dat jij meer bent, dat jij een hoger potentieel hebt, dat er een beter potentieel op jou wacht dan je vasthouden aan die oude geloofssystemen, die oude beelden, die oude grieven tegen andere mensen.

“Dit is niet jouw hoogste potentieel,” fluistert de Heilige Geest in je oor. En als je niet luistert, dan wordt hij indringender, omdat wanneer cycli op het juiste moment vallen, hij er natuurlijk gelijk in heeft dat mensen de keus niet eeuwig kunnen uitstellen en eeuwig in hun gemak zone blijven. Er zijn bepaalde cycli, waardoor mensen door de collectieve cyclus worden gedwongen een keus te maken.

Dit is geen schending van de vrije wil, maar het is inderdaad zo dat wanneer een cyclus verandert, er een kritieke massa mensen is die de hogere weg kiest, de weg om verder op te klimmen, de weg naar acceleratie, de weg van loslaten. En dit houdt in dat degenen die nog geen keus willen maken dan te maken krijgen met die impuls van degenen die opstijgen, zodat ze actief moeten ontkennen niet mee op te stijgen.

Zie je dat de mensen gewoonlijk in het midden van een cyclus – zoals ik heb geïllustreerd door die traag voort stromende rivier – zich heel erg comfortabel kunnen voelen? Ze hebben het gevoel dat hun leven op rolletjes loopt en ze echt wel vooruitgang boeken, omdat ze traag doorkabbelen. Maar ze zijn niet in staat om zichzelf boven dat niveau uit te accelereren en daarom komen er soms cycli waarin mensen dan ‘gedwongen’ moeten worden die keus te maken om te beseffen dat ze het potentieel hebben om hoger te stijgen. Want ze zien dat andere mensen dat doen, en wat één gedaan heeft, kan iemand anders ook.

Dus in plaats van comfortabel verder te kabbelen en te denken dat alles goed gaat, moet je deze bewuste keuze maken: Zal ik hogerop klimmen of laat ik mij de kans ontglippen om hogerop te komen? Zal ik hogerop gaan door los te laten waar ik mij ook maar aan vasthoud, of zal ik actief ontkennen, weigeren los te laten, en aan deze dingen vasthouden, zodat ik wel naar beneden moet vallen vanwege die impulsen die de wet van de zwaartekracht onvermijdelijk naar beneden trekt? En dus is het sleutelingrediënt of een ziel dit komende jaar zal opklimmen of vallen, heel erg simpel. Het is: Houden ze van het licht of haten ze het licht?

Mensen die het licht haten
Want zie je, mijn geliefden, je denkt misschien dat de meeste mensen op aarde wel van het licht houden. Maar dat is niet zo, want het licht stoort, het licht verstoort jouw gemakzuchtigheid.

Dus er is een groep mensen op aarde die van het licht houdt, er is een grotere groep die enigszins terughoudend is om het licht te erkennen, want het stoort ze, maar dan is er ook nog een kleinere groep die het licht actief en hevig haat.

En wat je dus zult zien, is dat die mensen die van het licht houden, dit komende jaar in staat zijn hogerop te komen. Ze zullen in staat zijn te transcenderen, ze zullen de kans krijgen die ze heel lang niet meer hadden om alle oude impulsen los te laten. En dan krijgen ze de kans om ineens het gevoel te krijgen dat alles in hun leven is veranderd en ze bekijken alles op een andere manier. En ze hebben het gevoel dat ze vrijer, blijer zijn, zoals Jezus gisteren zo welsprekend heeft uitgelegd. Wanneer jij je afstemt op die vlam van vreugde; dát brengt je hogerop.

En dan zal er ook nog een grote groep mensen zijn die het gevoel krijgt dat 2012 het meest verontrustende jaar in hun hele leven wordt, en het meest verontrustende jaar dat ze zich zelfs nog kunnen herinneren in hun zielsgeheugen. En dat komt niet beslist van de dingen die er gebeuren in de buitenwereld, hoewel er een potentieel is voor calamiteiten op de wereld. Maar ik zeg je dat de grootste verstoring op innerlijke niveaus zal zijn van de individuele psyche, waardoor mensen steeds meer het gevoel krijgen dat ze hun leven opnieuw moeten evalueren.

En als ze hun leven niet opnieuw evalueren, zullen ze zich steeds meer moeten vastklampen – en dat zal steeds moeilijker worden. Dus de meerderheid van de mensen zal deze verstoring daadwerkelijk voelen – dit gevoel van bedreiging, dit gevoel dat ze niet kunnen vasthouden aan hun comfort – en zij zullen zich het komende jaar buitengewoon slecht op hun gemak voelen.

Dan heb je natuurlijk nog de laagste tien procent, degenen die actief het licht haten. En ze haten het licht, omdat ze het niet in hun macht hebben. Want je kunt het licht van de Geest niet in je macht krijgen, je kunt het niet in een matrix dwingen. En wanneer een cyclus dus eindigt, is dat op het moment waarop de onderste tien procent, de machtselites op de wereld, de mensen die aan de macht zijn – die van macht en controle houden – voelen dat ze er geen grip meer op kunnen houden.

Ze verliezen hun macht en ze zullen het haten met de absolute haat die ze voor God, voor het licht, voelen. Want in het midden van een cyclus kunnen ze wel het gevoel hebben dat ze de baas zijn. En veel van deze levensstromen hebben het gevoel dat ze de aarde als geheel, of een deel van de aarde, of een bepaalde natie, of bepaalde corporaties, of zelfs de financiële markten, in hun macht hebben. Andere zielen hebben het gevoel dat ze de macht hadden in spirituele bewegingen, of in politieke partijen, of in veel van de andere machtsstructuren die ze hebben opgezet om hen het gevoel te geven dat ze de koning of koningin in hun eigen domein zijn.

Zie je niet hoeveel mensen op de hele aarde hebben geprobeerd om zich zo te vestigen, alsof ze dit minikoninkrijk, dit domein, bezitten, en met één of twee mensen aan de top van dit domein zitten en de onbetwiste leiders zijn die niemand kan aanvechten? En als iemand ze durft aan te vechten, dan wordt er snel mee afgehandeld en op een manier die geen enkele barmhartigheid toont.

Waarom tonen leiders geen barmhartigheid?
Kijk eens naar de mensen door de hele geschiedenis heen, die een paar van die dictatoriale leiders zijn geweest. Kijk eens naar mensen als Stalin of Lenin, of Hitler, of Mao, of Pol Pot, of nog andere leiders. Kijk eens hoe bereid ze zijn geweest om miljoenen van hun eigen mensen te vermoorden om hun positie te houden aan de top van hun domein. Kijk eens hoe er absoluut geen genade was voor deze mensen.

Waarom, mijn geliefden, was er geen genade? Denk je dat deze mensen geen hart, geen compassie hadden? Maar je ziet dat al deze leiders wel enig mededogen hadden met een paar mensen, maar er waren een aantal mensen waar ze geen enkele compassie voor voelden – en hoe kwam dat?

Neem bijvoorbeeld een situatie als de Inquisitie, waarin je mensen ziet die beweerden de mensen van God te zijn, volgelingen – zelfs vertegenwoordigers – van Christus. Maar toch lieten ze een vrouw bij hen komen die ervan werd beschuldigd dat ze een heks was. En wat ze ook ter verdediging aanvoerde, ze toonden haar geen genade, want ze was van te voren al veroordeeld. Hoe kan dat? Waarom kunnen sommige mensen mededogen tonen met andere mensen, maar niet met anderen? Laat me jullie zeggen waarom, mijn geliefden.

Dat komt omdat je wanneer je in dit model zit dat je een machtig persoon zijn, die het gevoel heeft dat hij macht heeft over een bepaald domein, er mensen zullen zijn die je niet bedreigen. En voor die mensen kun je compassie voelen. Maar hoe komt het dat die mensen jou niet bedreigen? Omdat ze niet genoeg licht hebben om je te verstoren. Hoe komt het dan dat je geen mededogen voor andere mensen kunt tonen? Dat komt omdat deze mensen zoveel licht hebben dat ze jouw gevoel van aan de macht zijn, verstoren.

Waarom heel veel spirituele mensen zich belast voelen
Zien jullie niet dat jullie, die de spirituele mensen zijn, eraan werken om de open deur te worden voor het licht van de Heilige Geest? En naarmate jullie de open deur worden, zullen jullie bedreigd worden door mensen om je heen, die deze gedachtegang van macht en controle hebben? En daarom hebben velen van jullie ervaren dat naarmate je groeit op het pad, je mensen tegenkomt die plotseling erg boos op, kritisch, veroordelend of negatief naar jullie worden.

Heel veel van jullie, zullen voelen dat je, omdat je op het pad bent gegroeid, aan de ene kant weet dat je meer licht krijgt – want je hebt het gevoel dat er meer licht door jou heen stroomt – maar aan de andere kant heb je ook het gevoel dat hoe meer licht je krijgt, hoe meer tegenstand je tegenkomt. Je denkt zelfs, of je hebt zelfs het gevoel, dat er een of andere planetaire macht is die zwaar op jou drukt, jou zegt dat jij niet deugt. Die jou zegt dat jij geen recht hebt het Christusschap tot uitdrukking te brengen, geen recht hebt jouw licht tot uitdrukking te brengen. Die jou zegt dat jij er niet over mag spreken, of jou zelfs het gevoel geeft dat er een enorm gewicht op jou drukt dat jou simpelweg wil vermorzelen, dat jou tot zwijgen wil brengen.

Veel van jullie hebben dit ervaren. En zeker, hoe meer licht je in staat bent tot uitdrukking te brengen, hoe meer jij te maken krijgt met dat gewicht. Tot je op het punt komt waarop je kunt zien wat het is – waardoor jij er niet aan gehecht bent, zodat de prins van deze wereld niets bij jou vindt.

De anti-Heilige Geest begrijpen
En dus wil ik jullie vertellen dat achter deze mensen die zijn geïncarneerd – die wat ik machtsmensen heb genoemd, omdat ze anderen in hun macht willen en geen barmhartigheid tonen – natuurlijk, een planetaire kracht van duisternis zit, die de antiheilige Geest, de onheilige geest, is.

En dus zou je zelfs kunnen zien dat er in de christelijke beweging een traditie is om op zoek te gaan naar wat de geschenken van de Heilige Geest worden genoemd. En er zijn ook christenen die een lijst van deze geschenken maken door te zeggen dat er negen zijn. Maar ik zeg jullie dat er 144 geschenken van de Geest zijn en zelfs nog meer: er zijn 144.000 geschenken van de Heilige Geest. Want enkel de geschenken van de Heilige Geest kunnen de vele nuances en aspecten van het gevallen bewustzijn tegenstand bieden en de kromme logica doorzien.

En dus is de waarheid dat veel christenen die beweren dat ze deze geschenken van de Heilige Geest bezitten, de geschenken van de Heilige Geest niet bezitten; zij bezitten de geschenken van de onheilige geest. En dus wil ik jullie graag een lering geven over deze onheilige geest. Want wat we weliswaar hebben gezegd, is dat de Heilige Geest niet – zoals het zelfs is omschreven in sommige eerdere leringen van geascendeerde meesters – niet een kracht is die door God wordt opgewekt. In die zin dat de Heilige Geest wordt opgewekt door alle mensen die zijn geascendeerd in alle sferen van de wereld van vorm. Niet alleen geascendeerd naar een duidelijk ander niveau, zoals wanneer we het hebben over het proces van door de ascensie heengaan, maar ook degenen die in bewustzijn zijn geascendeerd.

Al die mensen hebben een impuls opgebouwd, die is gecombineerd. En deze impuls is dan de kracht die naar God wordt teruggebracht in de stroom in de vorm van een 8 die van beneden komt, door het kruispunt van de Christus heengaat en naar het spirituele rijk stroomt. En die wordt dan in het spirituele rijk vermenigvuldigd en weer naar beneden gestuurd en dit is wat de meeste mensen als de Heilige Geest ervaren.

En je mag denken dat deze kracht van God komt, maar in werkelijkheid wordt ze opgewekt door de mensen die ascenderen. En God doet gewoon wat hij heeft beloofd te doen: de talenten vermenigvuldigen zoals jij die hebt vermenigvuldigd. Dus je moet hieraan voorbij zien en beseffen dat God deze kracht niet creëert. Dat doe jij met jouw broeders en zusters in Geest, die een kracht opwekken die God gewoon vermenigvuldigt.

De kracht die je groei tegenwerkt
En wat je dus ziet, is natuurlijk dat de antiheilige Geest, de onheilige geest, net zo’n kracht, zo’n impuls, is die wordt opgewekt door alle mensen die ervoor hebben gekozen om niet hogerop te komen, niet te ascenderen. En het wordt weliswaar in de eerste plaats opgewekt door de wezens die wij de gevallen wezens hebben genoemd, die actief hebben geprobeerd anderen in hun macht te krijgen. En dit is het essentiële onderscheid tussen de Heilige Geest en de onheilige geest. De Heilige Geest probeert al het leven te bevrijden, terwijl de onheilige geest probeert al het leven in zijn macht te houden en al het leven te kooien in een bepaalde matrix.

Dit is dus de kracht van de onheilige geest, die al is opgewekt sinds de eerste gevallen wezens naar de vierde sfeer zijn gevallen. Die is toegenomen in de daaropvolgende sferen, tot we bij deze zevende sfeer aankomen en die heeft nu een bepaalde omvang, een bepaald momentum, gekregen. En voor elk planetair tehuis dat niet door de ascenderende spiraal is heen gebroken, is er een enorme kracht die moet worden overwonnen door degenen die ascenderen.

En het is natuurlijk deze kracht die de meerderheid van de mensen op aarde op hun gemak laat voelen in een bepaalde staat en die ze het gevoel geeft dat ze enigszins de baas zijn over hun eigen leven. En wanneer je dus begint te klimmen op het spirituele pad, wordt je tegengewerkt door deze kracht. Maar hoe meer jij opklimt – hoe meer jij de open deur wordt – hoe meer zij hun inspanningen op jou zullen concentreren, om jou tegen te houden, om jou te vermorzelen, om jou ervan tegen te houden de open deur te zijn.

En ze doen dit op vele manieren. En ze doen dit, natuurlijk, in de allereerste plaats door andere mensen die zijn geïncarneerd met wie jij nauwe banden hebt. Vaak is het zo, zoals Jezus heeft gezegd, dat de vijanden uit iemand zijn eigen huishouding komen. Omdat juist de mensen die jou het meest nabij staan, degenen zijn die zich het slechtst bij jou op hun gemak voelen, wanneer jij meer dan hen begint op te klimmen, wanneer jij meer licht dan hen tot uitdrukking begint te brengen. Want het licht dat jij tot uitdrukking brengt, zal hen slecht op hun gemak laten voelen en dus zullen zij proberen ervoor te zorgen dat jij teruggaat naar de oude jij die zij altijd hebben gekend.

“Kunnen we alsjeblieft de oude jij terugkrijgen, zodat wij ons op ons gemak voelen op de manier van vroeger toen jij dit licht nog niet tot uitdrukking begon te brengen, dat ons zo slecht op ons gemak laat voelen?“ Hoeveel van jullie hebben situaties als deze niet ervaren met jullie gezinsleden en vrienden die je misschien al sinds je jeugd kent? Of met je ouders of andere mensen om je heen, zelfs met je kinderen? Ze raken slecht op hun gemak naarmate jij meer een open deur wordt. Want het simpele feit is dat wanneer jij opklimt en meer licht vertoont en tot uitdrukking brengt, zij worden gedwongen tot nadenken: “Zal ik ook stijgen, of zal ik blijven waar ik me op mijn gemak voel?”

Waarom veel wereldleiders zich onder druk voelen staan
En wat je dus op de wereld in het algemeen ziet, is dat steeds meer mensen hun licht tot uitdrukking beginnen te brengen. En dit voelen een paar van de leiders die proberen de mensen in hun macht te houden echt wel. Waarom denk je dat er in het Jaar van de Moeder een paar dictatoriale leiders hun macht hebben verloren? Dat kwam alleen maar omdat steeds meer mensen de open deur waren geworden om het licht tot uitdrukking te brengen. En daardoor werd het licht zo sterk dat er niet meer genoeg impulsen waren om het volk te vermorzelen. Er waren teveel mensen onder het volk die de open deur waren voor genoeg licht, zodat de dictators hun grip of macht niet meer konden behouden.

En dus zul je inderdaad zien dat deze cyclus in dit komende Jaar van de Heilige Geest wordt geaccelereerd. Maar je zult wel een klein beetje verschil zien. De dictators die hun macht verloren hebben in het Jaar van de Moeder, waren in de eerste plaats degenen die de Moeder haatten, maar de leiders die hun macht dit komende jaar verliezen, zijn degenen die het licht haten.

En als je hierover nadenkt, voel je dat er een bepaald verschil zit tussen haat voor de Moeder en haat voor het licht. Want haat voor de Moeder is meer gericht op het materiële rijk, maar haat voor het licht verstoort natuurlijk jouw evenwichtsgevoel in het materiële rijk, dat aan je trekt om hogerop te komen en de materiële omstandigheden te transcenderen waar jij van denkt dat ze jou definiëren. En dus zal dit naar beneden tuimelen in het komende Jaar van de Heilige Geest.

Maar laat mij terugkomen op het idee dat er een kracht is die jou probeert te vermorzelen. Die werkt dus voornamelijk door de mensen waar jij een nauwe band mee hebt. Maar die werkt ook door de leiders in de maatschappij, waar jij tegenop kijkt, waar jij van denkt dat ze wel wat antwoorden hebben – hetzij religieuze leiders, politieke leiders, hetzij leiders op het gebied van de wetenschap of diverse andere gebieden.

Maar behalve dit, behalve de mensen die zijn geïncarneerd, is er nog een andere kracht en dat is niet alleen het collectieve bewustzijn. Want ik wil jullie graag meenemen op een reisje onder het oppervlak van de aarde, bij wijze van metafoor. Want ik zeg hiermee niet dat wat ik ga beschrijven aan jullie in het fysieke vibratiespectrum echt bestaat. Het bestaat natuurlijk wel in wat we het astrale of emotionele vibratiespectrum zouden kunnen noemen.

Een reis onder het oppervlak van de aarde
Maar als je onder de aarde zou reizen, zou je zien dat als je door een kleine verschuiving in vibratie heen gaat – omdat jij je naar het emotionele spectrum verplaatst – wat je dan ziet, is dat grote holen die op onderaards niveau bestaan, opengaan. En in die holen heb je enorme machines en je zou ze kunnen vergelijken met een gigantische stofzuiger waar meerdere slangen uit komen.

En deze slangen strekken zich naar boven uit en ze strekken zich uit tot in het emotionele en mentale lichaam van de mensen, zelfs hun fysieke krachtveld. En het zijn net slangen van stofzuigers die de levenskracht uit mensen zuigen. En terwijl deze energie – die dan natuurlijk naar een lagere vibratie wordt vervormd – deze onderaardse kamers wordt ingezogen, hebben de gevallen wezens die niet geïncarneerd zijn, bepaalde technologische apparaten gemaakt die deze energie een draai geven, bijna een draaikolk, bijna een gigantische wasmachine die de energie in de rondte draait, zodat die hoewel hij niet naar een hogere vibratie wordt geaccelereerd, wel met een grotere snelheid van het momentum dat hij al heeft, wordt geaccelereerd.

En daardoor aan kracht wint. En deze toegenomen intense, energie wordt dan weer naar boven naar de oppervlakte geaccelereerd, waar die wordt gebruikt om mensen te overweldigen, om hun emotionele lichaam, hun geest, om zelfs hun etherische lichaam te overmannen, zodat ze geen identiteitsgevoel kunnen behouden als zoon of dochter van God.

Zelfs al zijn ze niet fysiek, het zijn wel een soort technische apparaten en speciaal ontworpen om deze zeer krachtige stralen naar mensen te stralen die je óf heel erg belast, óf vermoeid, óf waardeloos laten voelen, je het gevoel geven dat jij geen recht hebt hier te zijn, je het gevoel geven dat er iets is dat je wil vermorzelen, iets dat wil dat jij je mond houdt en er het zwijgen toe doet.

En dit is inderdaad de kracht, mijn geliefden die zal worden geoordeeld in het Jaar van de Heilige Geest. Juist de wezens die deze apparaten besturen, die ze al heel lang besturen, zullen worden geoordeeld. Ze zullen worden geoordeeld door het licht dat door de vele mensen die steeds meer de open deur worden, overal op aarde wordt uitgebracht.

Maar het is wel nodig dat sommigen van jullie zich gewaar zijn van deze apparaten en de juiste oproepen kunnen doen in jullie decreten en rozenkransen – en andere technieken die we misschien het komende jaar uitbrengen, afhankelijk van de impuls en onze evaluatie van wat het beste werkt – zodat jullie bewust oproepen kunnen doen om deze apparaten te laten vernietigen en verteren door de schare van de Heer, vooral de engelen van Aartsengel Michaël. En jullie oproepen kunnen doen om juist die wezens te veroordelen die deze apparaten bedienen en die iedereen proberen te vermorzelen die een open deur voor het licht wordt.

Want zij belichamen natuurlijk de absolute en totale haat voor het licht. En ik zeg jullie dat er geen enkele andere manier is om die levensstromen in hun huidige staat van gedachten te laten veranderen. Want zolang ze het gevoel hebben dat zij de baas zijn over deze apparaten, bestaat er geen kans om ze te veranderen. Misschien kunnen ze veranderen wanneer ze zijn bevrijd van dit gevoel van macht. Maar dat is niet echt jullie zorg, omdat het jullie zorg is een positief momentum op aarde te creëren.

En je zult zien dat de enige reden dat deze duistere wezens nog niet van de aarde zijn weggehaald, is dat er teveel mensen zijn die zich op hun gemak willen voelen. En daarom voelen ze zich eigenlijk op hun gemak door in deze energie te zitten, die binnen de grenzen blijft die door deze energie wordt gedefinieerd, zodat ze geen doelwit zijn, zij niet het doelwit worden van deze energie.

Daarom doen ze gedachteloos wat er van hun verwacht wordt als goede burgers, zoals veel mensen bijvoorbeeld in het communistische Rusland gewoon gedachteloze mensen werden die alleen maar het soort leven leidden dat de partij voor een goede burger van de Sovjet Unie acceptabel vond. En zoals je bij veel mensen in China ziet die bijna gemechaniseerde mensen werden. En zoals je trouwens ook in het Westen ziet, waar veel mensen gemechaniseerde consumenten zijn geworden, die hun hele leven leiden met als enig doel te werken om geld te verdienen om steeds meer te kunnen kopen, zodat ze harder kunnen werken en nog meer kopen en hier bestaat hun hele leven uit.

Of natuurlijk ook de mensen in kerken of religies die gedachteloos de doctrines en de dogma’s volgen en de gebeden doen die worden voorgeschreven, vijf keer naar Mekka buigen, alsof Mekka de zetel van de vormloze god Allah is, die natuurlijk nergens in het materiële rijk kan worden geplaatst. Want de echte Allah staat boven de vorm en heeft er daarom geen behoefte aan aanbeden te worden op een bepaalde locatie of in een bepaalde vorm.

Inzien dat de duistere krachten geen macht over jou hebben
Wat je dus in het komende jaar zult zien, is dat er grote behoefte is aan mensen die bereid zijn deze planetaire impuls die jou probeert te vermorzelen, het hoofd te bieden. Maar die ernaar zullen kijken, zien wat het is en één simpele factor beseffen: hoe groot, hoe sterk, deze kracht ook mag lijken, het heeft geen echte macht over jou. Het heeft geen echte macht over de echte jij, vanwege één simpele reden.

Deze apparaten hebben vorm: hun nuttig effect heeft een specifieke vorm, heeft een specifieke vibratie. Zien jullie, mijn geliefden, dat wat er in Einsteins formule, E= mc2, belichaamd wordt, is dat niets de snelheid van het licht kan overtreffen? Maar de waarheid is dat geen enkel ‘ding’ de snelheid van het licht kan overtreffen. Geen enkel ding dat wordt gemaakt uit vibraties die beneden een bepaald niveau liggen, kunnen de snelheid van het licht overtreffen. En hoe krachtig deze apparaten misschien ook mogen zijn, ze kunnen geen vibratie creëren die een bepaald niveau, een bepaalde snelheid, te boven gaat.

Ze kunnen zelfs de snelheid van het licht niet benaderen. En dus besef je dat ongeacht de vibraties die er door deze duistere krachten misschien worden gecreëerd, ze slechts die aspecten van het bewustzijn kunnen beïnvloeden die beneden een bepaald niveau vibreren. Terwijl de echte jij – wat wij de Bewuste Jij hebben genoemd omdat die geen vorm heeft – niet door deze lagere vibraties, hoe krachtig of hoe snel ze ook zijn, kan worden aangetast.

Zie je, mijn geliefden, dit is gewoon een natuurwet. En het is verstandig om erover na te denken, tot je, door middel van de Heilige Geest, een ontwaken ontvangt. Zodat je van binnenuit ziet hoe er een deel in jou zit dat echt is en dat niet door íets op aarde kan worden aangeraakt, door geen enkele vibratie kan worden aangeraakt, hoe sterk die ook is.

En dus kunnen jullie dit het komende jaar gebruiken om op deze manier naar jezelf te kijken en te zeggen: “Is er iets in mij dat door deze duistere kracht, deze duistere projecties, wordt beïnvloed?“ En dan hoef je er alleen maar naar te kijken. Je hoeft je er niet schuldig over te voelen, want ik kan je zeggen dat wij, allen die geïncarneerd zijn geweest, deze kracht hebben gevoeld en we hadden allemaal dingen die wij te boven moesten komen en loslaten. Zo zijn we opgeklommen; niet door te ontkennen dat wij problemen hadden, maar door eerlijk toe te geven dat wij een balk in ons oog hadden en er dan naar op zoek gingen.

Doe dit komende jaar één ding
En dus vraag ik één ding van jullie in dit komende jaar, en dat is dat jullie je mij, de Maha Chohan, herinneren. Want ik zal dit jaar naar voren komen en een veel meer zichtbare en prominente rol vervullen bij de groei van de mensheid dan daarvoor. En dus vraag ik enkel van jullie om je mij te herinneren en wanneer je een of andere belasting voelt – en wanneer je beseft dat er iets in je moet zijn dat je kwetsbaar maakt voor deze belasting – ga dan naar je hart: concentreer je, word stil, stem je op mij af en doe dan slechts een simpele oproep aan mij: “Maha Chohan, help mij alsjeblieft mezelf te zien zoals jij mij ziet.”

En dan zal ik je zowel laten zien wat er in je bewustzijn zit dat je kwetsbaar maakt, als het echte deel van jou dat zoveel meer is. Want ik zeg je, dat degenen die open staan voor deze boodschap, degenen van jullie die niet alleen naar de woorden, maar met hun hart luisteren, ieder van jullie is zoveel meer dan deze impulsen of elementen in jullie bewustzijn die jullie gevoelig maken voor de duistere krachten.

Ik zie de echte jij. Veel van jullie, mijn geliefden, zijn op een punt aangekomen waarop nog maar een klein beetje jullie aan de aarde bindt. Jullie hebben al 90% of meer van jullie energieveld van lagere vibraties gezuiverd. Maar waarom hebben jullie dit niveau van verworvenheid? Jullie hebben dat bereikt omdat jullie bereid zijn geweest naar de balk in je eigen oog te kijken, mijn geliefden.

En juist omdat jullie deze impuls hebben opgebouwd door naar de balk in je eigen oog te kijken, altijd te zoeken naar wat getranscendeerd moet worden, hebben jullie de neiging je te richten op de onvolmaaktheden die er nog over zijn. En veel van jullie zien over het hoofd, of willen niet bevestigen, hoever jullie al gekomen zijn, hoeveel talenten jullie hebben, hoe zeer jij in staat bent een open deur te zijn voor de Geest.

En wat ik jullie dus wil geven, is de kans om naar jezelf te kijken door mijn ogen opdat je zowel het kleine beetje kunt zien wat er nog moet worden opgelost, maar ook kunt zien wat al helder is, al het zuivere, al het mooie. Heel veel van jullie zijn eraan toe een veel grotere mate van licht tot uitdrukking te brengen, maar toch jullie kunnen het nog niet helemaal accepteren, jullie kunnen het nog niet helemaal geloven, jullie kunnen nog niet over deze hobbel heen komen waardoor je erkent: “Ja, ik heb het pad gevolgd. Ik ben vooruitgegaan. En als ik ben vooruitgegaan, dan betekent het dat ik in staat ben en het waard ben de open deur te zijn voor de stroom van de Geest, de stroom van licht die de wereld zal laten oplichten.”

En zodoende zeg ik, net als Jezus zoveel jaren geleden heeft gezegd: “Verberg jouw licht niet onder een bosje. Schreeuw het van de daken, mijn geliefden.” Niet letterlijk, maar figuurlijk. Wees bereid de open deur te zijn, want ik zeg je dat je nog veel meer in staat bent om de open deur voor het licht te zijn. Maar om de open deur voor het licht te zijn, moet je daartoe bereid zijn, je moet ervoor openstaan. En als je nog steeds met een vergrootglas zit, je concentrerend op elk zandkorreltje op het strand, maar niet bereid bent omhoog naar de prachtige zonsondergang te kijken die zich voor jouw ogen ontvouwt, dan sta je er niet voor open, zelfs als 95% of 98% van jouw energieveld er wel voor openstaat.

Jullie zijn nog zo gericht op die ene, of twee, of vijf procent die er nog niet zijn. Maar kunnen jullie niet zien, mijn geliefden, dat zelfs als er nog een paar zandkorreltjes in jullie ogen zitten, er zoveel ruimte voor het licht van de Heilige Geest omheen is dat het er doorheen kan schijnen? En dit komende jaar hoef jij je niet te richten op die paar zandkorreltjes. Ik wil dat jullie je op de open plekken richten. En daarom bied ik jullie aan jezelf te zien zoals ik jullie zie, zodat jullie de volledige capaciteit van dat licht door je heen kunnen laten stromen.

Sta boven de woorden en ervaar het licht
En vele keren zal het licht door het gesproken woord stromen, wanneer je tegen anderen spreekt. Maar zien jullie niet, mijn geliefden, dat er geen gesproken woord is, tot jij je mond durft open te doen? Er zal geen woord zijn dat de kelk, fohatische kopjes licht, kan zijn zoals je die wel hoort in een dictaat van een geascendeerde meester. Waardoor jij – als je bereid bent om met je innerlijke oor te luisteren, met je hart te luisteren – kunt horen dat er meer tot uitdrukking wordt gebracht dan alleen maar de woorden en de betekenis die ze de analytische geest brengen.

Er is LICHT. Ieder woord is een kopje LICHT. En dat geeft je daadwerkelijk dat positieve momentum dat je boven de neerwaartse zuigkracht van de duistere krachten uit kan accelereren. Want het LICHT kan zo intens worden. En wanneer je het LICHT gebruikt als jouw referentiekader, kun jij je snel boven de lagere vibraties uit accelereren, want die hebben totaal geen grip meer op je. En naarmate je steeds meer momentum krijgt, mijn geliefden, ben je net een trein die langzaam op snelheid komt, maar die dan geleidelijk aan momentum krijgt. En dan wordt hij plotseling niet meer te stoppen en niets houdt hem dan meer tegen.

Dat wens ik het hele jaar door voor jullie allen te zien: dat je boven deze neerwaartse zuigkracht uit wordt geaccelereerd, zodat jij ongeacht wat andere mensen – zelfs de mensen om je heen – wel of niet doen, bereid bent om te worden geaccelereerd, jij bent bereid ervoor open te staan. Jij bent bereid om het licht door je heen te laten schijnen en daarom kunnen we samen deze planeet lichter maken en haar op een beduidend hoger niveau brengen.

Zodat mensen in staat zijn terug te kijken op het jaar 2012 en zeggen: “Ja, dit was echt één van de belangrijke kenteringen in de geschreven geschiedenis.” En zelfs wij, de geascendeerde meesters, kunnen terugkijken op de langere geschiedenis van de aarde en zeggen: “Ja, dit was echt één van de belangrijke kenteringen in de geschiedenis van deze planeet. Want nog nooit eerder zijn zoveel mensen bereid de open deur te zijn en erover te spreken. En nooit eerder is er zoveel licht gebracht door geïncarneerde mensen.”

En dit is de visie die ik voor het komende jaar heb. Het is een visie die ik nu aan jullie heb doorgegeven en ik vraag jullie oprecht er serieus over na te denken niet in die oude impulsen terug te vallen door jezelf te beperken of je op dingen te richten die nog niet zijn opgelost, zodat jij jezelf tegenwerkt en denkt: “Ik ben het niet waard, hoe kan ik ooit het instrument van de Heilige Geest zijn?”

Want heus, mijn geliefden, jullie hebben geen macht over de Heilige Geest. De Heilige Geest waait waarheen hij wil en als jij bereid bent de open deur te zijn, dan zul je die Geest door je heen zien stromen. Dus doe gewoon dit: Zit niet met je gewone denkgeest te bedenken of je het wel of niet waard bent. Laat mij, de Maha Chohan, beslissen of jij het wel of niet waard bent. En jij concentreert je er enkel op de open deur te zijn en dan de beslissing aan mij over te laten. Spreken we dat af, mijn geliefden?

Want dit is echt wat ik jullie dit komende jaar aanbied. IK BEN de MAHA* Chohan, en ik nodig jullie uit om naar jezelf te kijken als de MAHA Jij, het hoogste potentieel dat ik voor jou zie. Accepteer niets minder dan dat, mijn geliefden, want dat kan dan niet van de Heilige Geest afkomen.

*Maha betekent ‘groots’.