Wat heeft Kim Michaels opgegeven om boodschapper van de geascendeerde meesters te worden?

ONDERWERPEN: Paranormale macht – Paranormale krachten en geascendeerde meesters – Het gaat allemaal om de intentie – Het inferioriteits-/ superioriteitsprobleem – De behoefte aan bevestiging van buitenaf – Wrok tegen andere mensen koesteren

door Kim Michaels

In dit en het volgende artikel zal ik het enig beschrijven dat naar mijn ervaring bepaalt of je boodschapper van de geascendeerde meesters wordt of van de lagere krachten. Zoals ik in het eerste artikel heb gezegd, zijn er krachten in het emotionele, mentale en lager etherische rijk die je maar al te graag alles vertellen wat je ego wil horen, zich zelfs als geascendeerde meesters voordoen. In dit artikel zal ik deze krachten paranormale krachten noemen.

Ik noem ze paranormale krachten, omdat ze vanzelfsprekend niet geïncarneerd zijn, dus fysiek kunnen ze je niets aandoen. Daardoor kunnen ze jou alleen maar met paranormale middelen beïnvloeden, wat inhoudt dat ze jouw emoties, gedachten of identiteitsgevoel – waar je maar gevoelig voor bent – proberen te beïnvloeden. Ze kunnen je ook door middel van andere mensen proberen te beïnvloeden, maar die mensen worden ook paranormaal beïnvloed.

Paranormale macht

Wat is paranormale macht? Wanneer een kracht buiten jou (hetzij paranormale krachten of andere mensen) probeert in je hoofd te komen en je geest probeert te beïnvloeden. Het doel is je vrije wil te beïnvloeden; dat je bepaalde keuzes maakt. Dit wordt echter op een gecamoufleerde manier tot stand gebracht door te beïnvloeden hoe jij naar jezelf, het leven, andere mensen en bepaalde situaties kijkt en/of hoe jij je daarover voelt. Met andere woorden, paranormale krachten proberen vaak je waarneming te beïnvloeden. En omdat je keuzes maakt die op jouw waarneming worden gebaseerd, kun je geen optie kiezen die jij niet waarneemt.

Misschien ben jij je er al van bewust dat je aan paranormale krachten bent blootgesteld in jouw Leven? Als dat niet zo is, is een heel goed voorbeeld dat andere mensen je schuldig willen laten voelen om hen te geven wat zij willen. Ben je niet ooit een agressieve verkoper tegengekomen, die heeft geprobeerd je iets te verkopen? Heb je wel eens naar commercial op tv gekeken? Toen ik opgegroeide, was het hele onderwijssysteem op paranormale macht opgebouwd. Je moest op bepaalde manieren gedragen en als je dat niet deed, moest jij je daar schuldig over voelen. Er was ook een duidelijke geneigdheid om mensen zo bang te maken dat ze zich op een bepaalde manier gaan gedragen.

Ik probeer je nu een paar pogingen tot paranormale controle te laten zien waaraan jij bent blootgesteld. En als je de meer in het oog springende pogingen  ziet, kun je het onderscheidingsvermogen gaan opbouwen voor de meer subtiele. Naarmate ik mijn bewustzijn steeds meer verhoogde, werd ik beter in het voelen van paranormale krachten. Ik kwam op het punt dat ik paranormale energie door de vibratie ervan kan lezen. Ik werd er ook minder bang voor en daardoor was ik in staat om verdraagzaam te zijn ten opzichte van de mensen om mij heen die mij met paranormale methoden probeerden te beïnvloeden. Ik feite heb ik mensen wel vaak toegestaan mij aan paranormale manipulaties bloot te stellen om hen de kans te geven om hen te tonen dat ik mij er niet aan onderwierp. Dit heeft niet altijd gewerkt, omdat de meeste mensen gewoon niet zien wat ze doen.

Onze maatschappij wordt zo zwaar beïnvloed door psychische manipulaties dat de meeste mensen niet doorhebben wat er met hen gedaan wordt en daardoor beseffen ze niet dat zij hetzelfde met anderen doen. Ons ego gebruikt geroutineerd een paranormale manipulatie als verdedigingsmechanisme om het gevoel te scheppen dat wij ons leven in onze macht hebben. Toch wordt paranormale energie door sommige mensen op een veel agressievere manier gebruikt en die proberen anderen rechtstreeks te beïnvloeden in plaats van ze alleen maar te laten reageren op wat er met hen gebeurt.

Paranormale krachten en geascendeerde meesters
Het punt waar ik naar toe wil, is dat paranormale krachten jou moeten manipuleren, omdat ze iets van jou willen, namelijk de energie die jij van jouw IK BEN Aanwezigheid ontvangt. Ze kunnen dat licht echter niet in haar zuivere vorm stelen, omdat ze het niet kunnen opnemen. Bijvoorbeeld: een wezen in het astrale rijk kan niet zomaar het licht van zuivere liefde opnemen; dit zou heel erg irriteren, hen bijna vergiftigen. Dus probeert dit wezen liefde een verkeerde kwaliteit te geven door de vibratie ervan te verlagen en haar dan als een lagere emotie tot uitdrukking te brengen, zoals boosheid. Het astrale wezen kan vervolgens deze lagere energie wel absorberen.

Dit is belangrijk omdat de geascendeerde meesters geascendeerd zijn, wat inhoudt dat ze bevrijd zijn van hun ego en egoïstische noden. Zij verblijven in het spirituele rijk, of het etherische rijk, wat betekent dat zij geen energie of licht van wezens op een lager niveau nodig hebben. De meesters kunnen al het licht krijgen wat zij maar nodig hebben van wezens boven hen. In feite vormen de meesters onderdeel van de ware hiërarchie die spiritueel licht verlaagt, zodat wij het kunnen absorberen. Met andere woorden, de geascendeerde meesters hoeven niets van jou te krijgen; zij willen het jou geven – in de mate waarin jij het kunt ontvangen.

Dit wil zeggen dat de geascendeerde meesters absoluut geen behoefte hebben om in jouw hoofd te komen en je te manipuleren met paranormale middelen. Ze willen jouw vrije wil niet beïnvloeden door jouw waarneming te beperken. Ze willen dat je vrij wordt van waarnemingen, zodat je alle opties kunt zien en daardoor keuzes maken die echt vrij zijn.

We kunnen nu de conclusie trekken dat jij om als boodschapper voor de geascendeerde meesters te kunnen fungeren, in staat moet zijn de meesters te bereiken. Wat betekent dat je in staat moet zijn om langs de verzoekingen door paranormale krachten te lopen zonder erop te reageren. Stel je, ter visuele illustratie, eens voor dat het materiële rijk de begane grond is en dat jij voor een hoog gebouw staat. Wanneer je door de voordeur loopt, zie je een trap die naar beneden gaat en naar het astrale rijk loopt. Je ziet een andere trap die omhoog gaat en die brengt je op de hogere niveaus van het emotionele rijk, het mentale rijk en het etherische rijk.

Terwijl je de trap oploopt, zie je op elke verdieping paranormale krachten die je proberen die etage in te sleuren. Ze zullen alles wat in hun macht ligt, doen om de niet opgeloste substanties die jij in je vier lagere lichamen hebt, te gebruiken om je in verzoeking te brengen. Als je grote wensen hebt of ergens aan gehecht bent, zullen zij jou precies vertellen wat je wilt horen. Alleen als je deze verzoekingen negeert en de trap op blijft lopen tot je de hogere niveaus van het etherische rijk bereikt, word je boodschapper van de geascendeerde meesters. Als je op één van de lagere niveaus blijft steken, word je ‘boodschapper’ van de paranormale krachten. Dus wat is er voor nodig om die trap te beklimmen?

Het gaat allemaal om de intentie
In mijn tweede artikel beschrijf ik een serie stappen die ik heb genomen. Als je een stap achteruit doet bij de specifieke initiaties, zie je het thema dat hieraan ten grondslag ligt. Wat er eigenlijk met mij is gebeurd, is dat ik geleidelijk aan mijn leven depersonaliseerde, wat inhoudt dat ik begon mijn persoonlijke behoeften, wonden, wensen en verwachtingen te transcenderen.

Dit is essentieel, omdat ik daardoor op het punt van totale overgave kwam, waarop ik mijn persoonlijke agenda opgaf (voor zover ik die kon zien op dat moment). En als je geen persoonlijke agenda hebt, kun je volledig de open deur zijn voor de geascendeerde meesters – die ook geen persoonlijke agenda hebben.

Hier moeten we wel voorzichtig mee zijn. Ik zeg niet dat mijn ervaring van overgave inhield dat ik bevrijd was van alle complexen in mijn persoonlijke psyche. Zoals ik al eerder heb gezegd, willen de geascendeerde meesters veel boodschappers hebben in het Aquariustijdperk. Als zij van ons zouden eisen dat wij perfect zijn en ons hebben bevrijd van ons ego voor ze met ons aan het werk gaan, zou het moeilijk zijn om boodschappers te vinden. Dus praktisch gezien zal niemand van ons volmaakt zijn wanneer wij als boodschapper beginnen.

Toch is het mijn ervaring dat je pas met de geascendeerde meesters begint te werken, als je een groot deel van je persoonlijke agenda hebt overwonnen. Je kunt misschien beginnen met paranormale krachten die zichzelf als geascendeerde meesters afschilderen en die jouw persoonlijke agenda valideren. Maar dat is vanzelfsprekend niet hetzelfde als boodschapper zijn voor de echte meesters.

Dus wat ik bedoel, is dat als jij in voldoende mate je persoonlijke agenda transcendeert, de geascendeerde meesters met je beginnen te werken (als het je goddelijke plan is om boodschapper te zijn en het het juiste moment daarvoor is). Maar je krijgt een proefperiode, waarin jij op proef bent. En de grote vraag tijdens die periode is of jij bereid bent naar de laatste overblijfselen van je persoonlijke agenda te zien en die vervolgens op te geven. Als dat niet zo is, verlies je misschien het contact met de geascendeerde meesters. Je stopt dan misschien als boodschapper (wat oké is) of je gaat misschien met de verkeerde hiërarchie aan de slag, terwijl je er absoluut van overtuigd bent dat de echte meesters jouw agenda ondersteunen (en dat is helemaal niet oké).

Ik heb mensen ontmoet die meer dan dertig jaar naar leringen van geascendeerde meesters hebben geluisterd, maar niet de vaardigheid hebben ontwikkeld om de vibratie van paranormale krachten te voelen. En de reden is dat deze mensen niet begrepen hebben dat de geascendeerde meesters totaal boven elke persoonlijke agenda staan die jij hier op aarde hebt. Daardoor geloven deze mensen in feite dat de geascendeerde meesters hun persoonlijke agenda al bevestigen of dat op een dag zullen doen – en denken ze dat dit niet alleen goed bedoeld is, maar vaak ook bij de plannen van de meesters hoort.

Toen ik mijn ervaring met de Schepper kreeg en altijd wanneer ik de geascendeerde meesters ervaar (wat elke keer dat ik een dictaat opneem, gebeurt), was ik het begin geschokt over hoe uiterst onpersoonlijk deze spirituele wezens zijn. Ik ervoer dat ik uit het wezen van de Schepper voortkwam en dat de Schepper mij liefheeft als individueel wezen. Maar de Schepper heeft helemaal geen liefde voor mijn ego en mijn zelf in de buitenwereld, omdat de Schepper die niet eens ziet. Een geascendeerde meester ziet mijn ego en mijn zelf in de buitenwereld wel, maar voelt daar totaal geen liefde voor. Een geascendeerde meester heeft mijn zuivere zelf lief en zal dus niets doen om mijn ego te versterken – want dat zou het alleen maar moeilijker maken om mij niet meer met mijn ego te identificeren.

Let nu goed op een wezenlijk punt. Wat ik nu zeg, is dat als wij voor de eerste keer over geascendeerde meesters horen, wij niet de onpersoonlijke bewustzijnsstaat kunnen begrijpen of ervaren. Daardoor projecteren wij onvermijdelijk onze eigen waarneming op de meesters. De meesters zullen ons dit een poosje toestaan en je kunt wel een poosje persoonlijke leiding van de meesters ontvangen. Maar als je niet verder wilt kijken dan jouw eigen waarneming en een directe ervaring van de echte meesters ontvangen, dan zul je op den duur het contact met de echte meesters verliezen en in plaats daarvan – zonder dat jij het doorhebt – afglijden naar de omgang met paranormale krachten die zich als geascendeerde meesters voordoen.

Waarom kunnen sommige mensen niet inzien dat de geascendeerde meesters totaal onpersoonlijk zijn? Omdat zij zich zo met hun ego hebben vereenzelvigd dat ze niet kunnen zien dat hun ego hun waarneming heeft vervormd om de macht te krijgen. Wanneer je een lering van een geascendeerde meester vindt, zal jouw Bewuste Jij een referentiekader krijgen om het waarnemingsfilter van je ego te onderzoeken. Maar als je niet bereid bent dat te doen, zal jouw ego gewoon die lering gebruiken om jouw waarnemingsfilter te versterken. Dus dan geloof je uiteindelijk dat je waarnemingsfilter wordt gebaseerd op een absolute waarheid die jij van de geascendeerde meesters hebt gekregen en daarom nooit onderzocht hoeft te worden.

Maar het simpele feit is – en dat heeft mij twintig jaar gekost om dat in te zien – is dat ál jouw waarnemingsfilters onderzocht moeten worden en weggedaan voor wij kunnen ascenderen. Er is absoluut níéts van het dualistische waarnemingsfilter van het ego dat wij mee kunnen nemen naar het geascendeerde rijk. Zodoende is het pad ook het pad om ieder aspect van jouw persoonlijke agenda te transcenderen. Als jij dit niet hebt begrepen, maak je óf geen contact met de geascendeerde meesters, óf verlies je dat contact na een poosje weer.

Zie je waarom jij, als boodschapper van de geascendeerde meesters, geen paranormale middelen mag gebruiken om iets van andere mensen te krijgen? Wat betekent het om boodschapper voor de meesters te zijn? Het betekent dat jij jouw plek zoekt in de hiërarchie. Een aspect hiervan is dat je dan in staat bent om alle spirituele energie die jij nodig hebt, van de meesters te krijgen, wat inhoudt dat je nooit energie van andere mensen krijgt. En als je nooit energie van anderen nodig hebt, waarom zou jij dan paranormale manipulaties moeten gebruiken?

Zoals ik zei, ik ben in staat om de vibratie van paranormale krachten of mensen met paranormale bedoelingen te voelen. Ik ken mensen die bij mij kwamen en beweerden dat ik ongelijk had, of dat zij boodschapper van de meesters zijn en ik niet. Maar als hun vibratie duidelijk paranormaal is, denk je dan dat ik nog enige aandacht aan die beweringen schenk? Waarom zou ik ook, wanneer ik duidelijk voel dat zij hun persoonlijke agenda nog niet hebben losgelaten? Dus laten we eens een paar voorbeelden van persoonlijke agenda bekijken die je boodschapper zijn kunnen laten ontsporen.

Het inferioriteits-/superioriteitsprobleem
De meesters spreken veel over het dualiteitsbewustzijn waarin je altijd twee tegengestelde uitersten hebt. Een voorbeeld hiervan is de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek. De meeste mensen beginnen hun leven met het gevoel dat ze een verschoppeling zijn, omdat andere mensen op hun spirituele overtuigingen en activiteiten neerkijken. Samen met het algemene inferioriteitscomplex dat je in de maatschappij ziet, heeft dit het effect dat wij vaak aan het spirituele pad beginnen omdat wij ons inferieur te voelen.

Maar dit is er aan de hand met het dualiteitsbewustzijn: dit creëert een gesloten lus waaruit je niet kunt ontsnappen zonder naar het Christusbewustzijn te reiken. Bijvoorbeeld: als jij jezelf inferieur beschouwt in vergelijking met andere mensen, kun je maar één manier bedenken om dit te overwinnen, namelijk dat je superieur probeert te worden in vergelijking tot anderen. Maar volgens de waarheid van de Christusgeest werd jij geschapen als een uniek individu. En als jij uniek bent, hoef jij je niet met anderen te vergelijken. Jij bent hier op aarde om de open deur te zijn opdat jouw IK BEN Aanwezigheid jouw goddelijke individualiteit tot uitdrukking kan brengen. Of dit inferieure of superieure gevoel wordt gebaseerd op een waardeoordeel op aarde, is totaal irrelevant.

Tot jij dit gaan inzien, zit jij in de gesloten lus gevangen van je inferieur voelen en dan probeer je op aarde een manier te zoeken om superieur te worden. Mijn ego deed dit wel, toen ik bij The Church kwam, en ik heb het met veel andere mensen zien gebeuren. In The Church werd gezegd dat wij de hoogste spirituele leringen op de planeet kregen, dat wij voorlopers waren van de Gouden Eeuw en dat onze decreten de wereld voor Saint Germain zouden redden. Zodoende trapten veel mensen in deze truc van het ego dat wij, als wij leden zijn van deze geavanceerde organisatie, wel superieur moesten zijn aan andere spirituele mensen op aarde.

Het heeft veel voordelen als je deze dynamiek te boven komt voor je als boodschapper begint te werken. Als je dat niet doet, is het onvermijdelijk dat je het feit dat je boodschapper bent, zult gebruiken om een gevoel van superioriteit op te bouwen en dit is naar mijn mening heel erg gevaarlijk. In The Church had de boodschapper zich in een positie geplaatst waarin niemand echt iets tegen haar kon zeggen, niemand kon bezwaar maken tegen haar beslissingen. Ze zei zelfs tegen haar echtgenoot dat hij niet ‘op die manier’ tegen een boodschapper mocht praten. En naar mijn mening heeft dit aan de kerk een wending gegeven die had kunnen worden vermeden als er meer gezegd had mogen worden.

Let erop dat er altijd evenwicht moet zijn. Als boodschapper zul je waarschijnlijk worden geconfronteerd met een grote diversiteit aan mensen die je willen inpalmen en je tot de boodschapper maken die zij denken dat jij moet zijn. Je moet hier vanzelfsprekend immuun voor zijn en de boodschapper zijn zoals de geascendeerde meesters jou willen zien. Maar ik zeg nu dat jij, zolang je naar superioriteit zoekt, niet in staat bent je af te stemmen op hoe de meesters willen dat jij bent als boodschapper. Je zult proberen de boodschapper te zijn op de manier die aan jouw behoefte aan superioriteit voldoet. Met andere woorden, je zult je het boodschapper zijn gebruiken om jou en jouw positie heel speciaal te laten lijken.

Ik nam eens contact op met twee mannen die al heel lang lid waren van The Church. Zij geloofden dat zij door de geascendeerde meesters benaderd waren en dat het de bedoeling was dat zij de volgende boodschappers zouden worden. Ik was het er niet mee oneens, omdat ik het gevoel had dat zij beide zeer oprecht waren en ik geloof dat de meesters veel boodschappers willen. Maar toen wij met elkaar spraken, begonnen ze mij te vertellen dat zij door een Amerikaanse tv-evangelist waren gefascineerd, die Benny Hinn heette.

De boodschapper van The Church had gezegd dat hij de Heilige Geest bezat, dus deze twee mannen hadden hem bestudeerd. Hij huurde een football stadium af en en vulde dat met tienduizenden mensen. Hij manifesteerde dan diverse fenomenen, zoals mensen die uit rolstoelen sprongen en door de Geest werden neergeworpen. Dus deze mensen hadden de verwachting opgebouwd dat zij op een dag ook zo zouden worden en voor 10.000 mensen zouden staan om zichtbare fenomenen te manifesteren die niemand zou kunnen ontkennen, en dat zelfs de geascendeerde meesters naast hen op het podium zouden staan.

Toen ik dat hoorde, werd het mij duidelijk dat zij, hoewel zij misschien het potentieel hadden om boodschapper te zijn, er nog niet aan toe waren. Zij werden klaarblijkelijk door hun persoonlijke agenda gemotiveerd, die een mix was van de wens om iets voor de meesters te doen, maar onontwarbaar vermengd met de zoektocht naar persoonlijke glorie en zelf speciaal te zijn. Ik herinner je eraan dat Jezus niet zo’n heel glorieus persoonlijk leven heeft gehad, dus waarom moeten wij dan verwachten dat wij door de wereld erkend zullen worden?

Ik heb andere mensen gezien die dachten dat zij boodschappers waren of boodschappers wilden zijn en zij deden van alles om zich te hullen in een aura van onbetwistbaar gezag. Ik sprak eens met iemand die een conferentie bijwoonde van een organisatie die beweerde dat zij het van The Church had overgenomen. Er waren twee boodschappers en zij lijken ongeveer te functioneren zoals in The Church gebruikelijk was, ze kwamen op bepaalde momenten op en verkondigden dat ‘de boodschappers hier zijn’. Zij maakten hun entree bijna als beroemdheden.

Ik ken iemand die dacht dat zij geroepen was de volgende boodschapper te worden en ze begon met Alpha te werken, die de hoogste vertegenwoordiger van God in de wereld van vorm is. Nu had Alpha in The Church, waar de boodschapper ook als het allerhoogste gezag werd beschouwd, maar één of twee keer een boodschap gegeven. Maar die persoon die net als boodschapper begon, geloofde dat zij met het hoogste wezen in het universum begon te werken. Ik denk persoonlijk dat het waarschijnlijker is dat wij met een meester beginnen te werken die dichter bij de aarde staat.

Dan zijn er natuurlijk nog mensen die beweren dat zij reïncarnaties zijn van beroemde mensen uit de geschiedenis of de reïncarnatie van spirituele wezens. Ik heb iemand ontmoet die beweerde de incarnatie van een godin te zijn en dat gebruikte om de uiterlijke verschijning op te bouwen dat zij iemand met gezag was. Ik heb ook mensen gezien die beweerden dat zij de tweelingvlam van een geascendeerde meester waren, en zelfs de tweelingvlam van meer dan één meester.

Er nam ook eens iemand contact met mij op die ook dacht dat zij boodschapper was en die een boek had geschreven over het proces waar zij doorheen ging. Zij en een vriendin waren door het hele Zuidwesten van de Verenigde Staten gereden en deden spiritueel werk. Zij geloofden dat de meesters hen geleid hadden om dit te doen, wat niet onmogelijk is. Maar aan het eind van het boek beschrijft zij hoe ze uiteindelijke een of ander spirituele muur plaatsen en dit had voor een hergroepering van het hele universum gezorgd. Op dat moment verloor ik mijn interesse, omdat het voor mij niet logisch is dat twee mensen op deze kleine planeet spiritueel werk kunnen doen dat het hele universum beïnvloedt.

Mijn opvoeding in de arbeidersklasse heeft mij hierbij altijd geholpen. Mijn vader was een eerbaar mens met grote integriteit. Hij heeft mij een belangrijke les geleerd, namelijk dat het niet uitmaakt welke positie je in de maatschappij hebt; wat wel uitmaakt is hoe jij je als menselijk wezen gedraagt. En ik geloof dat Jezus ons precies hetzelfde heeft bijgebracht.

Mijn punt is dat als je dat soort ‘pracht en praal’ nodig hebt, om jezelf belangrijk te laten lijken, probeer je waarschijnlijk een groot inferioriteitscomplex te bedekken. En dan moet je ophouden te beweren dat je boodschapper van de geascendeerde meesters bent en aan je eigen psyche werken, tot je op het punt komt waarop jij jezelf volledig kunt accepteren en zo de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek transcenderen.

Ik heb gezien dat de geascendeerde meesters wel een tijdlang tolereren dat je probeert superioriteit te krijgen door het boodschapper zijn, omdat ik heb gezien dat de meesters er heel ver in willen gaan om iemand te helpen spiritueel hogerop te komen. Maar ik heb ook gezien dat er een punt komt van dit afbreken, waarop de mensen die niet de behoefte aan superioriteit transcenderen, stoppen te werken met de echte meesters. Ik heb mensen zien overstappen op paranormale krachten, hoewel zij er absoluut van overtuigd waren dat zij nog steeds met de echte meesters aan het werk waren.

Je ziet dan zulke mensen als een dolle op zoek gaan om hun superioriteit te bewijzen door zich door hun ‘meesters’ regelmatig te laten vertellen dat ze nu weer dat bereikt hebben, dan die mantel hebben ontvangen, en nu de tweelingvlam zijn van een meester of de incarnatie van die god of godin. Ik bedoel dat de paranormale krachten net zolang door zullen gaan als jouw ego het geloofwaardig vindt. Zij stoppen er niet mee, dus moet jij het doen.

De behoefte aan bevestiging van buitenaf
Vele jaren geleden, toen ik bij mijn eerste spirituele beweging zat, was er grote opschudding in de organisatie. Het kwam neer op een machtsspel tussen een groep nieuwe leiders en een paar van de oudere leiders. In die tijd was ik nogal naïef over spirituele bewegingen, dus ik hoopte dat spirituele mensen elkaar beter zouden behandelen dan niet spirituele mensen. Ik was zo geschokt en teleurgesteld over de manier waarop mensen zich gedragen, dat ik de beweging verliet en besloot dat ik nooit weer iets met een spirituele beweging te maken wilde hebben.

Als ik die beslissing had gehouden, zou ik vanzelfsprekend mijn goddelijke plan hebben verspeeld, dus een paar jaar later, ging ik bij The Church. Maar ik stond al spoedig voor een situatie waarin een groepsleider in Denemarken op een heel bazige manier handelde, wat mij ook zeer teleurstelde. Ik ben geslaagd voor de test doordat ik deze persoon niet tussen mij en mijn persoonlijke relatie met de geascendeerde meesters liet komen. Dit besef heeft me sindsdien achtervolgd en het heeft mij geholpen om niet de boodschapper van The Church tussen mij en de meesters te laten komen.

Eén ding is mij absoluut duidelijk: In principe is het mijn verantwoordelijkheid om mij ervan te verzekeren dat niemand of niets op aarde tussen en mijn directe innerlijke relatie met God, mijn IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters komt. Zoals de Bijbel zegt: “Laat geen mens je kroon afpakken.” Als je iets op aarde je relatie tot God laat bepalen, dan wordt dat iets jouw God. En waarachtig: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Zoals ik heb beschreven, begon mijn boodschapper zijn toen ik mij volkomen aan God overleverde en Jezus mij rechtstreeks benaderde. Dit was een totaal persoonlijke ervaring waar niemand iets mee van doen had. In de tijd dat ik in 2002 begon aan mijn boodschapper zijn, had de boodschapper van The Church zich teruggetrokken. Maar toch is het nooit van mijn leven in mij opgekomen haar goedkeuring te vragen om boodschapper te worden. De reden daarvoor is dat ik weet dat het mijn persoonlijke verantwoording is hoe het tussen mij en de meesters zit. En als ik de goedkeuring van iemand op aarde nodig heb, dan sta ik niet waar ik moet staan bij de meesters. En dan moet ik ophouden te beweren dat ik boodschapper ben, aan mijn psychische problemen gaan werken, en weer de juiste relatie met de meesters zien te krijgen.

In The Church waren er door de jaren heen nogal wat mensen die dachten dat zij boodschapper konden zijn en die de goedkeuring van de boodschapper van de The Church vroegen. Elke keer kregen ze te horen dat ze onmiddellijk daarmee op moesten houden en als dat niet zo was, werden ze uit The Church gegooid. Ik begrijp dat dit deels komt omdat de boodschapper bepaalde problemen had met macht, maar ik zie ook dat er een dieper waardevol mechanisme onder zit. Als jij goedkeuring nodig hebt van buitenaf, ben je niet een echte boodschapper van de geascendeerde meesters, en hoe zou een echte boodschapper je dan legaliseren? Alleen al het vragen om goedkeuring bewijst dat je niet je persoonlijke relatie met de geascendeerde meesters hebt uitgewerkt. Dus hoe kun je dan boodschapper van de meesters zijn?

Door de jaren heen hebben diverse mensen mij als boodschapper afgewezen. Er was zelfs iemand die beweerde dat ik mijn mantel door haar had ontvangen en dat zij hem dus ook weer van mij kon afpakken. Wat vanzelfsprekend een verkeerd inzicht was of een opzettelijk foute interpretatie van hoe ik boodschapper ben geworden. In ieder geval heb ik een agressieve paranormale vibratie van die mensen voelen afkomen, en zij hadden overduidelijk een persoonlijke agenda. Maar wat andere mensen misschien ook zeggen, alleen ik en ik alleen weet of ik (nog) een echte boodschapper ben. En ik sta of val met mijn innerlijke afstemming.

Dit is ook de reden dat ik andere mensen niet tot boodschapper zal verklaren. Op een keer wilden twee mensen dat ik mijn mantel zou gebruiken om oproepen te doen om hen aan hun missie te laten beginnen. Toen ik dat weigerde, werden zij eerst boos, maar uiteindelijk denk ik dat ze wel begrepen wat ik bedoelde met wat ik boven heb beschreven.

Ik kan je wat hints geven die op mijn ervaring worden gebaseerd over hoe je wel of niet boodschapper kunt zijn. Maar het komt erop neer dat de meesters boodschappers met een verschillende achtergrond nodig hebben die mensen kunnen bereiken met verschillende bewustzijnsniveaus. Als het de bedoeling is dat jij een andere groep mensen dan ik bereikt, kun je niet zo’n boodschapper zijn als ik. En ik kan je boodschapper zijn zeker niet valideren, want hoe zou ik kunnen valideren wat de meesters niet door mij naar buiten kunnen brengen?

Toen ik als boodschapper begon, had ik nog steeds een laagje van de The Church bij me. Maar in 2005 begonnen de meesters leringen over non-dualiteit te geven en die gingen veel verder dan wat er in The Church werd gebracht. Nogmaals, de The Church was de laatste organisatie die in het Vissentijdperk werd gesponsord, maar ik ben een boodschapper van het Aquariustijdperk. The Church dacht dat zij de hoogste leringen van de planeet had en dat haar leringen de fundering zouden worden voor de volgende 2000 jaar.

Ik denk niet op die manier over de leringen die door mij worden uitgebracht, omdat ik de aarde van progressieve openbaring begrijp. Wanneer een nieuwe lering wordt gegeven, moet er een groep mensen zijn die het spirituele evenwicht kunnen handhaven voor dat niveau van de lering naar voren kan komen. Maar wat er uitgegeven wordt, hangt af van het niveau van deze mensen en het bewustzijnsniveau van de boodschapper.

Waarom is The Church er niet in geslaagd een nieuwe boodschapper te krijgen? Ik denk dat het hoofdzakelijk komt omdat de meerderheid van de leden niet een bepaald bewustzijnsniveau heeft getranscendeerd, dus er was geen podium voor een hogere lering. Ik ben er volledig van overtuigd dat de meesters in de toekomst leringen voor een hoger bewustzijnsniveau zullen uitbrengen dan ik kan ontvangen. En hoe kan ik een lering valideren die op een hoger niveau zit dan ik kan ontvangen? Ik kan echter leringen evalueren die van een lager niveau afkomen. Als je mij een ‘dictaat’ met een duidelijk paranormale vibratie stuurt, verwacht dan niet dat ik er veel aandacht aan besteedt.

Wrok tegen andere mensen koesteren
Eén van de meest dramatische uitkomsten van het dualiteitsbewustzijn is de epische denkwijze, die de twee allergrootste tegenpolen definiëren, zoals God en de duivel, goed en kwaad. Vervolgens wordt er gezegd dat er hier op aarde een strijd woedt, die het mogelijk maakt dat bepaalde andere mensen als slecht bestempeld worden of voor het kwaad werken. Zoals de geascendeerde meesters uitleggen, is die denkwijze de ‘rechtvaardiging’ voor enkele van de gruwelijkste daden uit de geschiedenis. Als jij gemotiveerd wordt door de mening van inferioriteit dat bang is voor het allergrootste kwaad en de mening van superioriteit die een of ander allerhoogste goed heeft, kun je heel veel geweld of agressie verdedigen. Natuurlijk komt zo’n ‘rechtvaardiging’ altijd van paranormale krachten en nooit van de geascendeerde meesters.

Er is een persoonlijke versie van deze denkwijze, die ervoor zorgt dat mensen conflicten met anderen hebben. En ik heb gezien dat mensen de leringen van de geascendeerde meesters gebruiken om hun eigen positie te legaliseren en anderen te kleineren die het er niet mee eens zijn. The Church had diverse rechtszaken en andere moeilijkheden en er werd vaak onofficieel gezegd dat de mensen die The Church rechtszaken aanspanden, of tegen de boodschapper ingingen, gevallen engelen waren. Ik heb andere mensen ontmoet die conflict na conflict hadden en die er altijd van overtuigd waren dat de mensen die het niet met hen eens waren, gevallen engelen waren.

En dit is natuurlijk een teer onderwerp. Vanzelfsprekend zijn er gevallen engelen geïncarneerd en veel mensen worden verblind door de denkwijze van de gevallen wezens, wat inhoudt dat zij door paranormale krachten kunnen worden beheerst. En wanneer jij voor het licht opkomt, zul jij vanzelfsprekend het doelwit worden van die paranormale krachten en de mensen die zij beheersen. Maar ik heb het gevoel dat het potentieel gevaarlijk (en totaal onnodig) is om mensen met wie jij een persoonlijk conflict hebt als gevallen engel of iets dergelijks te bestempelen. Omdat jij als je eenmaal de verantwoordelijkheid voor jezelf op je neemt, zoals ik in mijn tweede artikel heb beschreven, je echt niet anderen een stempel hoeft te geven.

Ik bedoel, als jij anderen consequent een stempel geeft, wanneer begint het dan te klinken of je naar de splinter in het oog van je broeder kijkt in plaats van aan jouw eigen onopgeloste psychische problemen te werken? Jouw ego zal altijd proberen de verantwoordelijkheid van jezelf af te wentelen door de schuld op iemand anders te projecteren. Maar hoe lang kunnen wij in dit patroon blijven en nog steeds contact met de geascendeerde meesters houden?

Natuurlijk zullen paranormale krachten maar al te graag jou bekrachtigen en degenen vernederen die het niet met jou eens zijn. Ik heb gezien hoe mensen die beweerden dat zij studenten van de geascendeerde meesters waren, ogenblikkelijk konden worden veranderd in iemand die een ander veroordeeld op basis van heel oppervlakkig bewijs. Ze werden letterlijk een lynchende massa en ze hadden het gevoel dat hun agressie werd gerechtvaardigd door wat de ander zogenaamd had gedaan (zonder te onderzoeken of de beweringen wel waar waren). Ik heb mensen gezien die beweren dat zij studenten van de geascendeerde meesters zijn terwijl ze overduidelijk wensten dat iemand anders zou sterven of dat er een tragisch ongeluk met hem of haar zou gebeuren. Ik heb zelfs mensen ontmoet die blijkbaar voelden dat goddelijk recht over mij was uitgesproken als er iets ergs met mij gebeurde.

Maar zoals ik zei, ik heb zowel de Schepper als de geascendeerde meesters ervaren. Ik heb ze als volkomen en totaal boven de zorgen van mijn ego, mijn zelf en persoonlijkheid in de buitenwereld ervaren. Daarom zeg ik dat de meesters volledig onpersoonlijk zijn, wat betekent dat ze op geen enkele manier de agenda van mijn uiterlijke zelf zullen bekrachtigen. En als ik denk dat ik mijn boodschapper zijn probeer te gebruiken om zo’n persoonlijke agenda te steunen, denk ik dat ik het al snel zal verliezen.

Ik bedoel, is het echt realistisch te verwachten dat kosmische wezens en geascendeerde meesters zich druk maken over jou, dat ze dictaten zullen geven over een persoonlijk conflict dat jij met iemand anders hebt? Is het waarschijnlijk dat deze wezens dit conflict zullen afschilderen als een epische strijd tussen goed en kwaad? Is het waarschijnlijk dat zij dictaat na dictaat geven waarin ze jou neerzetten als de allergrootste vertegenwoordiger van het goede en de waarheid, terwijl ze dan iemand anders als het allergrootste vertegenwoordiger van het kwaad neerzetten? Is het waarschijnlijk dat de echte geascendeerde meesters niet veel te zeggen hebben over de wereldomstandigheden, maar alleen maar over jouw persoonlijke situatie spreken? Ik bedoel maar, wanneer begint het iemand te dagen dat zij niet de echte geascendeerde meesters kunnen zijn? En als het niet de echte meesters zijn, wie zijn het dan wel?

Alleen wanneer jij je geest bevrijd van zulke lagere persoonlijke agenda’s, kun je zien wat de kern is van het boodschapper zijn. Dat is het onderwerp voor het volgende artikel.