Een boodschapper mag geen persoonlijke agenda hebben

 

door Kim Michaels

Er zijn krachten in het emotionele, mentale en lager etherische rijk die ons maar al te graag iets vertellen wat ons ego wil horen, die zich zelfs als geascendeerde meesters voordoen. In dit artikel zal ik deze krachten ‘paranormale krachten’ noemen.

Ik noem het paranormale krachten, omdat ze vanzelfsprekend niet geïncarneerd zijn, dus fysiek kunnen ze mij niets aandoen. Die kunnen mij alleen maar met paranormale middelen beïnvloeden, wat inhoudt dat ze mijn emoties, gedachten of identiteitsgevoel – waar ik ook maar gevoelig voor ben – proberen te beïnvloeden. Ze kunnen natuurlijk ook proberen mij door middel via andere mensen te beïnvloeden, maar die mensen zijn ook in de macht van paranormale krachten.

Paranormale macht
Paranormale macht is dat een kracht buiten mij (hetzij paranormale krachten of andere mensen) probeert in mijn hoofd te komen en mijn gedachten beïnvloedt. Het doel is mijn vrije wil te beïnvloeden; me over te halen om bepaalde keuzes te maken. Dit wordt echter op een gecamoufleerde manier tot stand gebracht door te beïnvloeden hoe ik naar jezelf, het leven, andere mensen en bepaalde situaties kijk en/of hoe ik me daarover voel. Paranormale krachten proberen vaak mijn waarneming te beïnvloeden en omdat ik keuzes maak op grond van mijn waarneming kan ik geen optie kiezen die ik niet waarneem.

Een heel goed voorbeeld van paranormale beïnvloeding is dat andere mensen je schuldig willen laten voelen zodat ik hen zal geven wat zij willen. Een agressieve verkoper kan me bijvoorbeeld proberen iets te verkopen; commercials op tv doen hetzelfde. Toen ik opgegroeide, was het hele onderwijssysteem in Denemarken met paranormale macht opgebouwd. Ik moest me op bepaalde manieren gedragen en als ik dat niet deed, moest ik me daar schuldig over voelen. Er was ook een geneigdheid om te proberen mensen zo bang te maken dat ze zich op een bepaalde manier gingen gedragen.

Naarmate mijn bewustzijn steeds hoger werd, kon ik veel beter paranormale krachten voelen. Ik kwam op een punt waarop ik paranormale energie door de vibratie ervan kon voelen. Ik werd er ook minder bang voor en daardoor was ik in staat om verdraagzaam te zijn ten opzichte van de mensen om mij heen die mij met paranormale manieren probeerden te beïnvloeden. Ik feite heb ik mensen wel vaak toegestaan om mij aan paranormale manipulaties bloot te stellen om hen de kans te geven om te begrijpen dat ik er niet aan toegaf. Dit heeft niet altijd gewerkt, omdat die mensen gewoon niet inzien waar ze mee bezig zijn.

Onze maatschappij wordt zo zwaar beïnvloed door psychische manipulaties dat de meeste mensen niet doorhebben wat er met hen gebeurt en daardoor beseffen ze niet dat zij hetzelfde met anderen doen. Ons ego gebruikt geroutineerd een paranormale manipulatie als verdedigingsmechanisme om het gevoel te krijgen of te houden dat wij ons leven onder controle hebben. Toch wordt paranormale energie door sommige mensen op een veel agressievere manier gebruikt en ze proberen anderen rechtstreeks te beïnvloeden in plaats van alleen te reageren op wat er met hen gebeurt.

Paranormale krachten en geascendeerde meesters
Paranormale krachten moeten mij manipuleren, omdat ze iets van mij willen, namelijk de energie die ik van mijn IK BEN Aanwezigheid ontvang. Ze kunnen dat licht echter niet in zuivere vorm stelen, omdat ze dat niet kunnen opnemen. Een wezen in het astrale rijk kan bijvoorbeeld niet zomaar het licht van zuivere liefde opnemen; dit zou hem heel erg irriteren, zelfs bijna vergiftigen. Dus probeert dit wezen liefde een verkeerde (lagere) kwaliteit te geven door de vibratie te verlagen en dan als een lagere emotie tot uitdrukking te brengen, zoals boosheid. Het astrale wezen kan vervolgens die lagere energie wel absorberen.

De geascendeerde meesters zijn geascendeerd, wat inhoudt dat ze bevrijd zijn van hun ego en egocentrische noden. Zij verblijven in het spirituele of etherische rijk, wat betekent dat zij geen energie of licht van wezens op een lager niveau nodig hebben. De meesters kunnen al het licht dat zij nodig hebben, krijgen van wezens die boven hen staan. In feite zijn de meesters onderdeel van de ware hiërarchie die spiritueel licht verlaagt, zodat wij dat kunnen absorberen. De geascendeerde meesters hoeven niets van mij te krijgen; zij willen het mij geven – in de hoeveelheid die ik kan ontvangen.

De geascendeerde meesters hebben absoluut geen behoefte om in mijn hoofd te komen en me te manipuleren met paranormale middelen. Ze willen mijn vrije wil niet beïnvloeden door mijn waarneming in te perken. Ze willen dat ik bevrijd word van mijn waarnemingen, zodat ik alle opties kan zien en daardoor keuzes maken die echt vrij zijn.

Om voor boodschapper voor de geascendeerde meesters in aanmerking te komen, moet ik in staat zijn om de meesters te bereiken. Ik moet langs de verzoekingen door paranormale krachten kunnen lopen zonder erop te reageren. Stel je ter illustratie eens voor dat het materiële rijk de begane grond is en dat ik voor een hoog gebouw sta. Wanneer ik door de voordeur loop, zie ik een trap die naar beneden naar het astrale rijk loopt. ik zie nog een trap die omhoog gaat en die leidt me door de hogere niveaus van het emotionele rijk, het mentale rijk en het etherische rijk.

Terwijl ik die trap oploop, zie ik op elke verdieping paranormale krachten die proberen mij naar die etage te sleuren. Ze zullen er alles aandoen om de niet opgeloste substanties die ik in mijn vier lagere lichamen heb te gebruiken om mij in verzoeking te brengen. Als ik grote wensen heb of ergens aan gehecht ben, zullen zij mij precies vertellen wat ik wil horen. Alleen als ik deze verzoekingen negeer en verder de trap op blijf lopen totdat ik de hogere niveaus van het etherische rijk bereik, zou ik boodschapper voor de geascendeerde meesters kunnen worden. Als ik op één van de lagere niveaus blijf steken, word ik misschien wel ‘boodschapper’ van de paranormale krachten. Dus wat is ervoor nodig om die trap te beklimmen?

Het gaat allemaal om de intentie
In mijn vorige artikel beschrijf ik een serie stappen die ik heb gedaan. Er is één onderliggend thema. Wat er eigenlijk met mij is gebeurd, is dat ik geleidelijk mijn leven heb gedepersonaliseerd, wat inhoudt dat ik mijn persoonlijke behoeften, wonden, wensen en verwachtingen begon te transcenderen.

Ik kwam zover dat ik mijn persoonlijke agenda opgaf (voor zover ik die kon zien op dat moment). Alleen als ik geen persoonlijke agenda heb, kan ik volledig de open deur zijn voor de geascendeerde meesters, die zelf ook geen persoonlijke agenda hebben.

Ik zeg niet dat mijn overgave inhield dat ik bevrijd was van alle complexen in mijn persoonlijke psyche. De geascendeerde meesters willen veel boodschappers in het Aquariustijdperk. Als zij van ons zouden eisen dat wij perfect zijn en bevrijd zijn van ons ego voor ze met ons aan de slag gaan, dan zouden ze moeilijk boodschappers kunnen vinden. Dus in de praktijk zal niemand van ons volmaakt zijn wanneer wij als boodschapper beginnen.

Toch is het mijn ervaring dat we pas met de geascendeerde meesters beginnen te werken als we een groot deel van onze persoonlijke agenda hebben overwonnen. Wij kunnen misschien beginnen met paranormale krachten die zichzelf als geascendeerde meesters afschilderen en die onze persoonlijke agenda bevestigen. Maar dat is vanzelfsprekend niet hetzelfde als boodschapper zijn voor de echte meesters.

Als wij onze persoonlijke agenda voldoende transcenderen, dan zullen de geascendeerde meesters daadwerkelijk met ons beginnen te werken (als het in je goddelijke plan staat om boodschapper te worden en als de timing goed is). Maar we krijgen wel een proefperiode, waarin we uitgetest worden. En de grote vraag tijdens die periode is of wij bereid zijn om de laatste restanten in onze persoonlijke agenda op te geven. Als dat niet zo is, verliezen we misschien het contact met de geascendeerde meesters. Dan zijn we misschien geen boodschapper meer of gaan we voor de valse hiërarchie aan de slag, terwijl we er absoluut van overtuigd zijn dat de echte meesters onze agenda steunen.

Ik heb mensen ontmoet die meer dan dertig jaar naar leringen van geascendeerde meesters hebben geluisterd, maar niet de vaardigheid hebben ontwikkeld om de vibratie van paranormale krachten te voelen. De reden is dat deze mensen niet hebben begrepen dat de geascendeerde meesters totaal boven elke persoonlijke agenda staan die wij hier op aarde hebben. Deze mensen geloven dat de geascendeerde meesters hun persoonlijke agenda zullen bevestigen – of dat op een dag zullen doen – en ze denken dat dit niet alleen goed voor hen is, maar vaak ook overeenkomt met de plannen van de meesters.

Toen ik mijn ervaring met de Schepper kreeg en ook alle keren dat ik de geascendeerde meesters heb gevoeld (wat elke keer gebeurt wanneer ik een dictaat opneem), was ik het begin geschokt over hoe totaal onpersoonlijk deze spirituele wezens zijn. Ik voelde wel dat ik uit het wezen van de Schepper voortkom en dat de Schepper mij liefheeft als individueel wezen. Maar de Schepper voelt totaal geen liefde voor mijn ego en het zelf dat ik op de wereld heb, omdat de Schepper ze niet eens ziet.

Een geascendeerde meester ziet mijn ego en mijn zelf in de buitenwereld wel, maar voelt daar totaal geen liefde voor. Een geascendeerde meester heeft mijn zuivere zelf lief en zal dus niets doen om mijn ego te bevestigen, want dat zou het alleen maar moeilijker voor mij maken om mij van mijn ego los te maken.

Wanneer wij voor de eerste keer iets over geascendeerde meesters horen, kunnen wij hun onpersoonlijke bewustzijnsstaat niet begrijpen of voelen. Wij projecteren onvermijdelijk onze eigen waarneming op de meesters. De meesters zullen dit een poosje laten gebeuren. We kunnen wel een poosje persoonlijke leiding van de meesters ontvangen, maar als we niet verder willen kijken dan onze eigen waarneming en een directe ervaring van de echte meesters ontvangen, dan zullen we op den duur het contact met de echte meesters verliezen en in plaats daarvan – zonder het ons te realiseren – afglijden naar de omgang met paranormale krachten die zich als geascendeerde meesters voordoen.

Waarom kunnen sommige mensen niet inzien dat de geascendeerde meesters totaal onpersoonlijk zijn? Omdat zij zich zo met hun ego hebben vereenzelvigd dat ze niet kunnen begrijpen dat hun ego hun waarneming heeft vervormd om de macht over te nemen. Wanneer we een lering van een geascendeerde meester vinden, zal de Bewuste Jij een referentiekader aangeboden krijgen om het waarnemingsfilter van je ego te onderzoeken. Maar als je niet bereid bent dat te doen, zal jouw ego gewoon die lering gebruiken om ons waarnemingsfilter te versterken. We geloven dan uiteindelijk dat ons waarnemingsfilter wordt gebaseerd op de absolute waarheid die jij van de geascendeerde meesters hebt gekregen en dat dit daarom nooit onderzocht hoeft te worden.

Maar het simpele feit is – en het heeft mij twintig jaar gekost om dat in te zien – is dat ál jouw waarnemingsfilters onderzocht moeten worden en weggedaan voor wij kunnen ascenderen. Er is absoluut níéts van het dualistische waarnemingsfilter van ons ego dat wij kunnen meenemen naar het geascendeerde rijk. Het pad naar je ascensie is het pad om ieder aspect van jouw persoonlijke agenda te transcenderen. Als wij dat niet hebben begrepen, maken we óf geen contact met de geascendeerde meesters óf verliezen we dat contact na een poosje weer.

Als boodschapper van de geascendeerde meesters mag ik geen paranormale middelen gebruiken om iets van andere mensen te krijgen. Wat betekent het echt om boodschapper voor de meesters te zijn? Het betekent dat ik mijn plek vind in de hiërarchie. Een aspect hiervan is dat ik dan in staat ben om alle spirituele energie die ik nodig heb rechtstreeks van de meesters te krijgen, wat betekent dat ik nooit energie van andere mensen nodig heb. Waarom zou ik paranormale manipulaties moeten gebruiken als ik nooit energie van anderen nodig heb?

Het inferioriteits-/superioriteitsprobleem
De meesters spreken veel over het dualiteitsbewustzijn waarbij er altijd twee tegengestelde uitersten zijn. Een voorbeeld hiervan is de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek. De meeste spirituele mensen beginnen hun leven met het gevoel dat ze een verschoppeling zijn, omdat andere mensen op hun spirituele overtuigingen en activiteiten neerkijken. Dit gaat gepaard met het algemene inferioriteitscomplex dat je in de maatschappij ziet en dit heeft het effect dat wij vaak aan het spirituele pad beginnen met een gevoel van minderwaardigheid.

Het dualiteitsbewustzijn vormt een gesloten lus waaruit wij niet kunnen ontsnappen zonder naar het Christusbewustzijn te reiken. Als wij ons bijvoorbeeld minderwaardig voelen vergeleken met andere mensen, dan kunnen we maar één manier bedenken om dit te overwinnen, namelijk dat je superieur probeert te worden aan anderen. Maar de waarheid van de Christusgeest is dat wij als een uniek individu werden geschapen. En als je uniek bent, dan hoef jij je niet met anderen te vergelijken. Ik ben op aarde om de open deur te zijn opdat mijn IK BEN Aanwezigheid mijn goddelijke individualiteit tot uitdrukking kan brengen. Of dit inferieur of superieur is en berust op een waardeoordeel op aarde, is totaal irrelevant.

Totdat ik dit ga begrijpen, zit ik gevangen in die gesloten lus waarin ik me inferieur voel en dan probeer ik een manier te vinden om superieur op aarde te worden. Wanneer ik een lering van de geascendeerde meesters vind, is het heel goed mogelijk dat mijn ego dit gebruikt om mij kunstmatig het gevoel te geven dat ik superieur ben. Mijn ego deed dit zeker toen ik bij The Summit Lighthouse kwam en ik heb gezien dat dit ook met veel andere mensen is gebeurd. Bij The Summit Lighthouse werd gezegd dat wij de hoogste spirituele leringen op de planeet kregen, dat wij de voorlopers waren van de Gouden Eeuw en dat onze decreten de wereld voor Saint Germain zouden redden. Veel mensen trapten in deze truc van het ego dat wij, als we leden zijn van deze geavanceerde organisatie, wel superieur moesten zijn aan alle andere spirituele mensen op aarde. Deze dynamiek heb ik ook bij verscheidene andere spirituele organisaties gezien.

Ik moest deze dynamiek te boven komen voor ik als boodschapper begon te werken, anders had ik het feit dat ik boodschapper was, gebruikt om een gevoel van superioriteit op te bouwen en dit kan gevaarlijk zijn. Als boodschapper ben ik geconfronteerd met een breed scala aan mensen die mij onder controle probeerden te krijgen en van mij de boodschapper wilden maken die zij vonden dat ik moest zijn. Ik moet hier vanzelfsprekend immuun voor zijn en de boodschapper zijn die de geascendeerde meesters graag willen. Maar als ik op zoek ben naar superioriteit, dan ben ik niet in staat om mij af te stemmen op hoe de meesters willen dat ik ben als boodschapper. Ik zal proberen de boodschapper te zijn die aan mijn behoefte aan superioriteit voldoet. Ik wil het boodschapper zijn gebruiken om mezelf en mijn positie heel speciaal te laten lijken.

Mijn opvoeding in de arbeidersklasse heeft mij daarbij altijd geholpen. Mijn vader was een eerbaar mens met veel integriteit. Hij heeft mij een belangrijke les geleerd, namelijk dat het niet uitmaakt welke positie je in de maatschappij hebt; wat wel uitmaakt is hoe jij je als menselijk wezen gedraagt. Ik geloof dat Jezus ons precies hetzelfde heeft bijgebracht.

Als ik ‘pracht en praal’ nodig heb om me belangrijk te lijken, probeer ik waarschijnlijk een enorm groot inferioriteitscomplex te bedekken. En dan moet ik ophouden te beweren dat ik boodschapper van de geascendeerde meesters ben en aan mijn eigen psyche werken, totdat ik op het punt kom waarop ik mezelf volledig kan accepteren en op die manier de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek transcenderen.

Ik heb gemerkt dat de geascendeerde meesters wel een tijdlang tolereren dat we proberen superieur te worden als we boodschapper zijn. Ik heb gemerkt dat de meesters er heel ver in gaan om iemand te helpen spiritueel hogerop te komen, maar ik heb ook gezien dat er een punt komt dat je daarvan wordt afgesneden en de mensen die niet die behoefte aan superioriteit transcenderen, stoppen te werken met de echte meesters. Ik heb mensen zien overstappen op paranormale krachten, hoewel zij er absoluut van overtuigd waren dat zij nog steeds met de echte meesters samenwerkten.

Ik zag dat die mensen als een dolle probeerden hun superioriteit te bewijzen door zich door hun ‘meesters’ regelmatig te laten vertellen dat nu zij die afstemming hadden, nu die mantel hadden ontvangen en de tweelingvlam zijn van een meester of de incarnatie van die god of godin. De paranormale krachten zullen hier net zolang mee doorgaan als hun ego geloofwaardig vindt. Zij willen er niet mee stoppen, dus moeten wij dat doen.

De behoefte aan bevestiging van buitenaf
Vele jaren geleden, toen ik bij mijn eerste spirituele beweging kwam, de Transcendental Meditation movement, was er grote opschudding in de organisatie. Het kwam erop neer dat er een machtsspel was ontstaan tussen een groep nieuwe leiders en een paar oudere leiders. In die tijd was ik nog steeds heel naïef over spirituele bewegingen, dus ik hoopte dat spirituele mensen elkaar beter zouden behandelen dan niet spirituele mensen. Ik was zo geschokt en teleurgesteld over de manier waarop mensen zich gedroegen dat ik die beweging verliet en besloot dat ik nooit weer iets met een spirituele beweging te maken wilde hebben.

Als ik bij die beslissing was gebleven, zou ik vanzelfsprekend mijn goddelijke plan hebben gemist, dus een paar jaar later, kwam ik bij The Summit Lighthouse terecht. Maar al spoedig ontstond de situatie dat een groepsleider in Denemarken op een heel bazige manier handelde en dat stelde mij ook zeer teleur. Ik ben wel geslaagd voor de test, omdat ik deze persoon niet tussen mij en mijn persoonlijke relatie met de geascendeerde meesters in liet komen. Dit besef is me sindsdien altijd bijgebleven en het heeft mij geholpen om de boodschapper van The Summit Lighthouse niet tussen mij en de meesters in te laten staan.

In principe is het mijn verantwoordelijkheid om mij ervan te verzekeren dat niemand of niets op aarde tussen mij en mijn directe innerlijke relatie met God, mijn IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters in komt te staan. Zoals de Bijbel zegt: “Laat geen mens jouw kroon afpakken.” Als ik iets op aarde mijn relatie tot God laat bepalen, dan wordt dat iets mijn God. “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.”

Zoals ik heb beschreven, begon ik als boodschapper toen ik mij volkomen overleverde aan God en Jezus mij daarna rechtstreeks benaderde. Dit was een heel persoonlijke ervaring waar niemand anders iets mee te maken had. Toen ik in 2002 begon, had de boodschapper van The Summit Lighthouse zich teruggetrokken. Maar toch is het nooit van mijn leven bij mij opgekomen om haar goedkeuring te vragen om boodschapper te worden. De reden daarvoor is dat ik weet dat het mijn persoonlijke verantwoording is hoe het tussen mij en de meesters staat. Als ik de goedkeuring van iemand op aarde nodig heb, dan sta ik niet waar ik moet staan bij de meesters. En dan moet ik ophouden te beweren dat ik boodschapper ben, aan mijn psychische problemen gaan werken, en weer de juiste relatie met de meesters te krijgen.

Door de jaren heen hebben diverse mensen mij als boodschapper afgewezen. In al die gevallen heb ik een agressieve paranormale vibratie van die mensen op mij af voelen afkomen en zij hadden duidelijk een persoonlijke agenda. Maar wat andere mensen misschien ook zeggen, alleen ik en ik alleen weet of ik (nog) een echte boodschapper ben. En ik sta of val met mijn innerlijke afstemming.

Toen ik als boodschapper begon, zat er nog steeds een laagje van de The Summit Lighthouse over me heen. Maar in 2005 begonnen de meesters leringen over non-dualiteit te geven en die gingen veel verder dan wat er in Summit Lighthouse werd gezegd. The Summit Lighthouse was de laatste organisatie die in het Vissentijdperk werd gesponsord, maar ik ben een boodschapper voor het Aquariustijdperk. The Summit Lighthouse dacht dat zij de hoogste leringen van de planeet had en dat die leringen de fundering zouden worden voor religie in de volgende tweeduizend jaar.

Ik denk niet op die manier over de leringen die door mij worden uitgebracht, omdat ik de aard van progressieve openbaring begrijp. Wanneer een nieuwe lering wordt gegeven, moet er een groep mensen zijn die het spirituele evenwicht handhaaft voordat dit niveau van de lering naar buiten kan komen. Maar wat er uitgegeven kan worden, hangt af van het niveau van deze mensen en het bewustzijnsniveau van de boodschapper.

Waarom is The Summit Lighthouse er niet in geslaagd om een nieuwe boodschapper te benoemen? Ik denk dat dit hoofdzakelijk komt omdat de meerderheid van de leden niet een bepaald bewustzijnsniveau heeft getranscendeerd, waardoor er geen podium is voor een hogere lering. Ik verwacht dat de meesters in de toekomst leringen voor een hoger bewustzijnsniveau zullen uitbrengen dan ik kan ontvangen. Hoe kan ik een lering erkennen die een hoger niveau heeft dan ik kan ontvangen? Ik kan echter wel leringen beoordelen die van een lager niveau komen.

Wrok tegen andere mensen koesteren
Een van de meer dramatische uitkomsten van het dualiteitsbewustzijn is de epische denkwijze die twee allergrootste tegenpolen definiëren, zoals God en de duivel, goed en kwaad. Vervolgens wordt er gezegd dat hier op aarde een strijd woedt die het mogelijk maakt om bepaalde andere mensen als slecht te bestempelen of dat zij voor het kwaad werken. Zoals de geascendeerde meesters uitleggen, is die denkwijze de ‘rechtvaardiging’ voor enkele van de gruwelijkste daden uit de geschiedenis. Als we worden gedreven door een inferioriteitsgevoel dat we bang zijn voor het allergrootste kwaad en het superioriteitsgevoel dat we het allerhoogste goed vertegenwoordigen, dan kun je heel veel geweld of agressie goedkeuren. Natuurlijk komt die ‘goedkeuring’ altijd van paranormale krachten en nooit van de geascendeerde meesters.

Er is een persoonlijke versie van deze denkwijze die ervoor zorgt dat mensen persoonlijke conflicten met anderen hebben. Ik heb gezien dat mensen de leringen van de geascendeerde meesters gebruiken om hun eigen positie te bevestigen en anderen te kleineren die het niet met hen eens zijn. Ik heb mensen ontmoet die conflict na conflict hadden en die er altijd van overtuigd waren dat de mensen die het niet met hen eens waren, gevallen engelen waren.

En dit is natuurlijk een breekbaar argument. Vanzelfsprekend zijn er gevallen engelen geïncarneerd en veel mensen worden verblind door de denkwijze van de gevallen wezens, wat inhoudt dat zij door paranormale krachten kunnen worden beheerst. En wanneer wij voor het licht opkomen, zullen wij vanzelfsprekend het doelwit worden van paranormale krachten en de mensen die zij in hun macht hebben. Maar ik heb het gevoel dat het mogelijk gevaarlijk (en totaal onnodig) is om mensen met wie ik een persoonlijk conflict heb als gevallen engel of iets dergelijks te bestempelen. Omdat ik, als ik eenmaal de verantwoording voor mezelf neem, anderen eigenlijk geen stempel meer hoef te geven.

Als wij anderen consequent een stempel geven, wanneer begint het dan te klinken alsof je naar de splinter in het oog van je broeder kijkt in plaats van aan jouw eigen onopgeloste psychische problemen te werken? Mijn ego zal altijd proberen de verantwoordelijkheid van mezelf af te wentelen door de schuld op iemand anders te projecteren. Maar hoe lang kunnen wij dit patroon houden en nog steeds in contact met de geascendeerde meesters te blijven?

Paranormale krachten zullen maar al te graag erkennen dat jij gelijk hebt en degenen vernederen die het niet met jou eens zijn. Ik heb gezien dat mensen die beweerden dat zij student bij de geascendeerde meesters waren, ogenblikkelijk konden worden veranderd in iemand die een ander veroordeeld op basis van heel oppervlakkig bewijs. Ze werden letterlijk een lynchende massa en ze hadden het gevoel dat hun agressie volledig werd gerechtvaardigd door wat die ander zogenaamd had gedaan (zonder zelfs maar te onderzoeken of die beweringen wel klopten). Ik heb mensen gezien die beweerden dat zij student bij de geascendeerde meesters waren, terwijl ze overduidelijk wensten dat iemand anders zou sterven of een ongeluk zou krijgen. Ik heb zelfs mensen ontmoet die blijkbaar voelden dat er goddelijk recht zou worden gesproken als er iets ergs met mij gebeurde.

Ik heb zowel de Schepper als de geascendeerde meesters ervaren. Ik heb gevoeld dat ze totaal boven de zorgen van mijn ego, mijn zelf en persoonlijkheid op de wereld staan. Daarom zeg ik dat de meesters totaal onpersoonlijk zijn, wat betekent dat ze op geen enkele manier de agenda van mijn uiterlijke zelf zullen bevestigen en steunen. Als ik probeer om het boodschapper zijn te gebruiken om zo’n persoonlijke agenda te steunen, denk ik dat ik het al snel zal verliezen.

Is het wel realistisch om te verwachten dat kosmische wezens en geascendeerde meesters zich zo druk maken over mij dat ze dictaten zullen geven over een persoonlijk conflict dat ik met iemand anders heb? Is het waarschijnlijk dat de meesters dit conflict zullen afschilderen als een epische strijd tussen goed en kwaad? Is het waarschijnlijk dat zij dictaat na dictaat zullen geven waarin ze mij afschilderen als de allerhoogste vertegenwoordiger van het goede en de waarheid en iemand anders als de allergrootste vertegenwoordiger van het kwaad? Is het waarschijnlijk dat de echte geascendeerde meesters niet veel te zeggen hebben over de wereldomstandigheden, maar alleen iets over mijn persoonlijke situatie zullen zeggen?

Alleen wanneer ik mijn gedachten bevrijd van zulke lagere persoonlijke agenda’s, kan ik begrijpen wat juist de kern is van boodschapper zijn.