Hoe houden vrouwen mannen in evenwicht?

Vraag: Kun jij verklaren of kunnen de geascendeerde meesters uitleggen hoe de dynamiek werkt dat je door het zuiveren van het vrouwelijke ook het mannelijke in evenwicht brengt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Zoals we in onze dictaten hebben uitgelegd, en nog meer zullen uitleggen, zouden het mannelijke en vrouwelijke, zelfs zoals je dat op aarde ziet, in het in ideale geval met elkaar een polariteit moeten vormen. De uitbreidende en samentrekkende kracht, zoals Omega heeft uitgelegd, zijn geen tegenstellingen. Zij hebben geen dualistische relatie. Zij vullen elkaar dus aan. Als je naar de specifieke situatie kijkt van een paar, een man en een vrouw, waarin de vrouw begint haar vrouwelijke energie in evenwicht te brengen, aan haar psychologische problemen werkt, zal dit onbewust effect hebben op haar man of mannelijke partner, waardoor hij het ook gemakkelijker vindt om zichzelf in evenwicht te brengen. Als hij zich daar niet van bewust is of daar niets aan wil doen, heeft dat misschien een beperkt effect, maar als hij wel bereid is om aan zichzelf te werken, dan kan dit een dramatisch effect hebben.

Wat betreft de samenleving als geheel: Wanneer steeds meer vrouwen meer in evenwicht komen, of zouden we zelfs moeten zeggen hun trauma’s helen, dan zal dit het collectieve bewustzijn beïnvloeden. Het kan een heel dramatisch effect hebben. Als een cruciaal aantal vrouwen de trauma’s uit vorige levens en uit dit leven zou helen, dan zou dit een spectaculair effect hebben op het verhogen van het collectieve bewustzijn. En dat zal vaak betekenen dat de mannen daardoor in staat zullen zijn om naar hun eigen trauma’s beginnen te kijken.

Vaak is het zo dat er een dynamiek bestaat tussen mannen en vrouwen, omdat zij een bepaald patroon hebben gevormd, een bepaald momentum, een relatie waarin ze elkaar tegenwerken. Zij maken misschien ruzie. Zij vitten misschien op elkaar. Zij maken misschien stomme grappen of ironische of sarcastische opmerkingen. Of praten misschien helemaal niet tegen elkaar. In dergelijke relaties gebruikt de man vaak de reactie van de vrouw als excuus om niet naar zichzelf te kijken omdat hij redeneert: “O, ze slaat weer op hol.”

Wanneer de vrouw zichzelf begint te helen, zal ze haar reacties op de man veranderen en dit zal ook de man beïnvloeden, als hij geen heel laag bewustzijnsniveau heeft. Hij zal in het begin niet kunnen begrijpen waarom zij niet reageert zoals hij gewend is. In het begin zal hij in de war zijn, maar veel mannen zullen op den duur zover komen dat zij naar hun eigen reacties beginnen te kijken en zeggen: “Waarom ben ik vijandig tegen haar wanneer zij niet vijandig is tegen mij?” Veel mannen zullen niet in staat zijn om vijandig te zijn tegen een vrouw als zij niet reageert op de manier die zij verwachten in die situatie.

Dat betekent dus dat de vrouw het voor de man gemakkelijker kan maken om naar zichzelf te kijken en als hij eenmaal bereid is om naar zichzelf te kijken, wordt het ook voor hem gemakkelijker om zichzelf in evenwicht te brengen en zijn wonden te helen. Het potentieel is dus dat de vrouw haar man kan helpen om zijn wonden te helen als zij stappen onderneemt om haar eigen psyche te helen. Als dat niet gebeurt, dan zal er misschien gewoon een situatie ontstaan waarin de vrouw verder gaat en een man aantrekt die bereid is om wel aan zijn psyche te werken en dan kunnen die twee samen een hogere spiraal vormen dan in de eerdere relatie mogelijk was.