Oles Berdnyk en het idee van een spirituele republiek Oekraïne

Vraag: In mijn atheïstische jeugd was ik zo gelukkig dat ik de boeken van de Oekraïense sciencefiction schrijver Oles Berdnyk heb gelezen. Dankzij hem kreeg ik in mijn hart de eerste ervaring van een groot verlangen naar verre sterrenwerelden voor de kosmische broederschap van hogere beschavingen en de eenheid van die grote zielen. Het was de eerste keer dat ik een aantal ongewone vibraties voelde waar ik overal naar op zoek was geweest en vond die in het boek van Agni Yoga van Roerick en boeken van Michael Ivanova en daarna de leringen van de geascendeerde meesters. Het bleek dat Oles Berdnyk een filosoof, dichter, kunstenaar en een strijder voor mensenrechten was in de Sovjet-Unie. Daarvoor zat hij meerdere zware jaren gevangen en stierf in 2003. Oles Berdnyk ontwikkelde het idee om een Oekraïense spirituele republiek te vormen op grond van het feit dat de natie een machtige collectieve geest is die een uniek doel heeft in de evolutie van het universum. Mijn vraag is nu waar de gezegende ziel van Oles Berdnyk nu is. Ik wil zijn ziel heel veel licht, liefde en dankbaarheid schenken. En wij hopen dat zijn idee over de Oekraïense spirituele republiek spoedig uitkomt in Oekraïne.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

De ziel is nog niet geascendeerd en is nog niet weer geïncarneerd, maar bereidt zich voor op de volgende incarnatie.

Wat betreft de Oekraïense spirituele republiek is het heel belangrijk dat je begrijpt dat er een mix van ideeën op aarde is die hier heel erg op lijken. En oppervlakkig gezien lijken ze op elkaar, maar ze hebben niet dezelfde oorsprong. De geascendeerde meesters hebben bijvoorbeeld van tijd tot tijd het idee gegeven dat bepaalde naties een rol moesten spelen bij de evolutie van de aarde. De gevallen wezens hebben geprobeerd om dit tegen te gaan of dit idee te gebruiken om ideeën naar buiten te brengen dat andere naties een unieke rol moeten spelen in de evolutie van de aarde of zelfs de evolutie van het universum. Het idee van een spirituele republiek komt niet van de geascendeerde meesters; het is een idee dat is ingegeven door de duistere krachten, de gevallen wezens, om verdeeldheid en onvrede te scheppen.

Er zijn ook ideeën gegeven over de rol van Rusland en dat de Russen daar een unieke rol bij moeten spelen. Die ideeën komen ook van de gevallen wezens. Er zijn een paar ideeën over de Verenigde Staten die ook niet van de geascendeerde meesters komen. Maar aan de andere kant hebben we leringen gegeven aan eerdere boodschappers dat de Verenigde Staten bij wijze van spreken een soort tegenwicht moet vormen om te voorkomen dat het communistische Rusland de wereld zou overnemen, omdat zij op het punt zouden komen dat zij zichzelf zo ver uitzaaien dat zij zelfs niet de controle hadden kunnen behouden. Dan zou de Sovjet-Unie beginnen zich samen te trekken. Maar niettemin hadden ze zich veel verder kunnen uitbreiden dan de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten moesten dat tegengaan. Maar je begrijpt wel dat dit allemaal op het niveau van de dualiteit speelt. Daarom was dit niet de hoogste lering, ook al was dit een lering van ons.

Wat betreft Oekraïne zal ik zo direct mogelijk zijn als we hebben gezegd dat we zouden doen op deze conferentie. Het helpt als alle studenten van geascendeerde meesters in Oekraïne alle ideeën opzijzetten dat Oekraïne een unieke rol bij de evolutie van de aarde moet spelen, vooral het Oekraïne van tegenwoordig met haar huidige grenzen. Het zou constructief zijn als alle mensen in Oekraïne dat konden.

Dat wil nog niet zeggen dat Oekraïne geen rol moet spelen, omdat alle naties en alle mensen een bepaalde rol hebben om de planeet vooruit te brengen. Maar de enige manier waarop Oekraïne dat kan, is zich op zichzelf richten en haar eigen volk en hen een beter persoonlijk leven schenken. Als jullie je hierop kunnen concentreren, ondanks jullie moeilijke achtergrond omdat jullie een deel waren van de Sovjet-Unie, en alles hebben meegemaakt wat er is gebeurd, waaronder de Holodomor maar ook veel ander lijden, zowel in de tijd van de Sovjet-Unie en daarvoor, dan zouden jullie een heel waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de planeet.

Maar elk idee dat Oekraïne een kracht vormt die andere naties moet beïnvloeden of het westen redden van Russische expansie of andere van dat soort ideeën is niet constructief, zeker niet voor studenten van geascendeerde meesters. Het is belangrijker om je te concentreren op wat wij jullie hebben gegeven, wat we jullie op deze conferentie zullen geven, de urgentere doelen om Oekraïne op het niveau te brengen van een volledig democratische natie en het uitbreiden van de economie opdat alle mensen een redelijke levensstandaard kunnen krijgen. De onmiddellijke doelen zijn belangrijker dan die verdergaande ideeën die eerlijk gezegd niet realistisch zijn.