Geascendeerde Meesters

De hulpmiddelen op deze website zijn niet gewoon ‘bedacht’ door een menselijk wezen. Ze werden uitgegeven door wezens die in een rijk met hogere vibraties verblijven dan het materiële universum. De energie die jij oproept door de ‘tools’ om te transcenderen komen van deze (spirituele) wezens die een hoog frequente energie bezitten en daarom is die efficiënt om de laag frequente energie te transformeren die wij in het materiële rijk tegenkomen. Deze sectie vertelt meer over geascendeerde meesters en welke meesters je moet oproepen voor specifieke situaties.

 

1. Wie – of wat – zijn geascendeerde meesters?

2. De hiërarchie van geascendeerde wezens

3. Hoe de hulpmiddelen op deze website tot stand komen