Wereldinvocaties

Op deze pagina krijg je snel toegang tot alle wereldinvocaties die tot nu toe zijn uitgebracht. (De nieuwste staat onderaan)

 De titel en de korte beschrijving  kunnen jou bij  je keuze helpen.

WIN01: Oost-West Invocatie Zuivert giftige energie op persoonlijke en planetaire schaal en herstelt daardoor een evenwichtige energiestroom. Roept ook op verloren zielsfragmenten terug te halen en tot re-integratie om de heelheid van je ziel te herstellen.

WIN02: Gouden Eeuw Oost-West Invocatie Een variatie op de Oost-West invocatie, die de indeling van de Gouden Eeuw invocatie gebruikt om de hoogste energiestroom tussen de oostelijke en de westelijke hemisfeer te herstellen, waardoor de planeet weer in een evenwichtige staat teruggebracht wordt die zorgt voor het platform voor vrede en voorspoed.

WIN03: Moeder Maria’s Wonder Invocatie van Vrede Roep wereldvrede op en persoonlijke vrede door het juiste evenwicht te herstellen tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God.

WIN04: Moeder Maria’s Invocatie van Wonderbare Vrijheid Roep je ware spirituele vrijheid op en verzacht planetaire zaken, vooral die die in verband staan met alle omstandigheden die de vrijheid van mensen beperken.

WIN05: Helingsinvocatie voor Rampen Roep heling op voor de slachtoffers van allerlei soorten rampen, zodat ze verder kunnen en hun leven, samenlevingen en natie weer kunnen opbouwen.

WINV06: Wonderinvocatie om Conflicten te verteren Roept spiritueel licht op om alle gewelddadige conflicten te verteren, zowel nieuwe als oude

WIN07: Moeder Maria’s Gouden Eeuw Invocatie Roep de manifestatie van de Gouden Eeuw op in alle aspecten van het leven op aarde.

WIN08: Oneindig Licht in de Wereldomstandigheden oproepen Een variatie op de Rozenkrans van Oneindig Licht, in het bijzonder om omstandigheden die de aardemoeder en het milieu aantasten, te verteren.

WIN09: Oneindig Licht oproepen in de Wereldpolitiek Een variatie op de Invocatie van Oneindig Licht, in het bijzonder om licht op te roepen voor de economie, de politieke situatie, conflicten en het potentieel tot oorlog.

WIN10: Invocatie voor een Gouden Eeuw in Amerika Roep de Gouden Eeuw in Amerika op, waarvan het de bedoeling is dat het een natie is voor alle mensen die de IK BEN in zichzelf erkennen.

WIN11: Invocatie voor een Gouden Eeuw in Latijns-Amerika Roep de Gouden Eeuw op in Latijns-Amerika door oproepen te doen om hedendaagse problemen op te lossen.

WIN12: Invocatie om de Vredesvlam op te roepen Roep de Vlam van Vrede op en richt het op spirituele omstandigheden, en daardoor verteert het alle blokkades om de vrede op wereldwijde schaal te manifesteren.

WIN13: Invocatie voor Wereldvrede Roep de Vlam van Vrede op en richt haar rechtstreeks op de specifieke, materiële condities die de wereldvrede tegenwoordig bedreigen of tegenwerken.

WIN14: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Amerika Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

WIN15: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Europa Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

WIN16: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD wereldwijd Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in wereldwijd. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

WIN17: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Zuid-Amerika Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Zuid-Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

WIN18: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Groot-Brittannië Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Groot-Brittannië. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

WIN19: Aartsengel Michaëls Invocatie voor Rusland

WIN20: Aartsengel Michaëls Invocatie om mijn Land te bevrijden van het Communisme Dit is een aangepaste versie van de Aartsengel Michaëls Invocatie voor Rusland

WIN21: Invocatie voor het in Ere herstellen van het WOORD in Rusland Roept op tot het eerherstel van het WOORD in Rusland. Het WOORD is de erkenning dat er een waarheid bestaat die boven de door mensen gemaakte, op het ego gebaseerde illusies staat. Enkel wanneer wij ons afstemmen op die waarheid kunnen wij de problemen die onze samenleving kwellen, oplossen

WIN22: Het Gouden Eeuwbewustzijn in Rusland wekken Roept het Gouden Eeuwbewustzijn onder het Russische volk op

WIN23: Het Bewustzijn van de Antichrist in Rusland aanvechten Roept op het bewustzijn van de antichrist in Rusland aan te vechten en te ontmaskeren

WIN24: Invocatie voor Wereldverandering Oproepen voor specifieke wereldveranderingen, waaronder het herstellen van de kennis van het Goddelijke Vrouwelijke in de religie, veranderingen in China, in de wereldeconomie, in de Amerikaanse regering en het blootleggen van het extremisme in de islam.

WIN25: Eén Wereld Invocatie Roep het bewustzijn op dat al het leven met elkaar is verbonden en dat alle mensen onderdeel vormen van het Lichaam van God op aarde. Helpt de vele krachten en illusies tegen te gaan die conflicten en verkeerd begrijpen opwekken.

WIN26: Saint Germains Oproep voor een Gezond Geldsysteem Roep het nieuwe bewustzijn op van hoe het huidige geldstelsel is geperverteerd door geld los te koppelen van iets wat echte waarde heeft. Roep vervolgens het bewustzijn op van hoe je een gezond geldstelsel vormt dat tot een Gouden Eeuw leidt voor alle mensen en niet alleen de elite.

WIN27: Saint Germains Oproep tot Duurzame Groei in de Economie Roep een evenwichtige economie op die duurzame groei kent in plaats van ups en downs. Dit is een economie die alle mensen verheft naar het overvloedige leven in plaats van de rijkdom in  handen van een kleine elite te  plaatsen.

WIN28: Invocatie om Europa te helpen het Verleden te ontstijgen Roept vergeving op en de vastberadenheid om het Europese volk te helpen de wonden uit het verleden te helen.

WIN29: Invocatie om de Psyche van Europa te helen Roept de heling op in de collectieve psyche van het Europese Werelddeel om de mensen te helpen het bewustzijn van oorlog en conflicten te ontstijgen.

WIN30: Invocatie om Wereldangst te verteren Vooral uitgebracht om angst op wereldwijde schaal te verteren en in het collectieve bewustzijn een nieuw bewustzijn op gang  te brengen over de werkelijke oorzaak van angst en hoe het wordt gebruikt om mensen onder de duim te houden.

WIN31: Het Wekken van de Goddelijke Moeder in het Midden-Oosten Een krachtige invocatie om een fundamentele omslag in het bewustzijn in het Midden-Oosten op te roepen

WIN32: Het Wekken van de Drang om méér te zijn in het Midden-Oosten Invocatie om de top tien procent van de mensen in het Midden-Oosten bewust te maken van de drang om méér te zijn en zich hun goddelijke plan te herinneren.

WIN33: De Aanklager van de Broeders transcenderen Oproep om de mensen bewust te maken van het bestaan van het bewustzijn en de energie van de aanklager van de broeders. Roept ook het oordeel over dit bewustzijn op en degenen die het belichamen.

WIN34: De Wederopstanding van het Goddelijke Vrouwelijke in het Christendom Roep de wederopstanding van het vrouwelijke element in de door mannen gedomineerde christelijke religie op. Roep op dat  vrouwen hun eigen rol mogen vervullen door evenwicht en vernieuwingen in de christelijke religie aan te brengen.

WIN35: Aanroep om het verkeerde Fundament onder het Christendom bloot te leggen Roep op dat er wordt blootgelegd hoe de vroeg katholieke kerk de leringen van Jezus heeft geperverteerd en een religie heeft gevormd om de bevolking onder de duim te houden in plaats van de mensen te bevrijden van aardse tirannen.

WIN36: Invocatie aan Astrea om onze natie te zuiveren Dit is de invocatie waar Astrea over sprak tijdens zijn dictaat in Korea. Het is een krachtige invocatie die Elohim Astrea oproept om alle onzuiverheden in een specifieke natie te verteren.

WIN37: Invocatie aan Astrea voor Oost-Europa 

WIN38: Invocatie aan Astrea om Coronavirussen te verteren

WIN39: Invocatie om het Uitbuiten van Vrouwen te stoppen

WIN40: Invocatie voor het spiritueel Ontwaken van Vrouwen

WIN41: Invocatie aan Astrea voor Estland

WIN42: Invocatie aan Astrea voor Oekraïne en Wit-Rusland

WIN43: De Mensen lossnijden van Demonen

WIN44: Oproepen om je Focus op de Werkelijkheid te richten

WIN45: Een nieuwe Aanpak van de Economie oproepen

WIN46: De Focus op betrouwbare Kennis oproepen

De Invocatie om het Fysieke Octaaf te zuiveren

Europa bevrijden van anti-Liefde

De Registraties van Oorlogen in Europa verteren

Europa bevrijden van Intolerantie

Europa bevrijden van Perfectionisme

De Registraties van Oorlogen in Amerika verteren

Amerika bevrijden van Intolerantie

Amerika bevrijden van het Zwart-witdenken

Amerika bevrijden van het Elitarisme

13 Invocaties voor Korea

Invocaties voor Korea aan de vrouwelijke meesters

Invocaties om oorlog te stoppen

Invocatie aan Astrea voor Nederland

WIN 47 Invocatie om de Oorlog in Oekraïne te stoppen en het te veranderen in Vooruitgang voor iedereen

WIN 48 Invocatie aan de Grote Karmische Raad voor Kosmische Gerechtigheid

WIN 49 Invocatie voor Basale Menselijkheid

WIN 50 De Dhyani Boeddha’s oproepen om verandering in Rusland te brengen

Wake om de economie te verbeteren (1e versie)

De wake van Moeder Maria voor de Economie (juli 2022)