Het vieren van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Rusland en een paar andere CIS-landen.

Vraag: In Rusland en een paar andere CIS-landen, wordt op 9 mei, De Dag van de Overwinning, een optocht, de Mars van het Onsterfelijke Regiment, gehouden die de nederlaag van nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie herdenkt. In die optocht houden mensen portretten van dode familieleden omhoog die in of na de oorlog zijn gestorven. Het is een daad om de herinnering aan individuele veteranen levend te houden en het wordt erg populair. Jaar na jaar neemt het aantal mensen toe dat aan deze optocht meedoet. Wat is de aard van dit fenomeen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Het is grotendeels een uitdrukkingsvorm van het feit dat de natie Rusland niet bereid is om verder te gaan en het verleden achter zich te laten. Het is een poging om zich vast te klampen aan een vorm van grootsheid waarvan de mensen het gevoel hebben dat ze die zijn kwijtgeraakt. Ze hebben het gevoel dat zij met de opheffing van de Sovjet-Unie hun gevoel van eigenwaarde zijn kwijtgeraakt dat zij tijdens de Sovjet-Unie hadden. Zij klampen zich vast aan iets wat zij als hun grootste succes beschouwen, het verslaan van nazi-Duitsland.

In de Grote Patriottische Oorlog, die de rest van de wereld de Tweede Wereldoorlog noemt en waar de rest van de wereld van beseft dat Rusland natuurlijk een rol heeft gespeeld bij het verslaan van nazi-Duitsland, maar zij waren niet de enigen die nazi-Duitsland hebben verslagen en hadden dat ook niet gekund. Vanuit spiritueel perspectief is dit geen gezond fenomeen, maar een uitdrukkingsvorm van het feit dat mensen niet bereid zijn om verder te gaan.

Als je naar een westerse parallel zou zoeken, denk dan eens na over hoe het zou voelen als Duitsland een soortgelijke viering zou hebben van de dag dat de nazi’s Polen, Frankrijk, of een paar andere landen binnenvielen.