Waarmee de Geascendeerde Meesters mensen wel en niet kunnen helpen ontsnappen aan hun Drama’s

Geascendeerde Meester Jezus, 10 november 2009

Duizenden jaren is deze planeet omhuld door een dikke wolk, gecreëerd door de epische drama’s die werden bepaald door de gevallen wezens die tegen God rebelleerden in een hogere sfeer. Deze drama’s hebben het denken van individuen op vele subtiele manieren beïnvloed – zelfs totale beschavingen. En wanneer ik ‘subtiel’ zeg, bedoel ik dat de drama’s op een zodanige manier de kijk op het leven van mensen hebben verdraaid dat mensen echt en vast geloven dat de illusies bepaald door de drama’s echt zijn en een nauwkeurig beeld geven van de werkelijkheid. Ze zien de illusies voor de werkelijkheid aan.

Het gevolg is dat er maar weinig geïncarneerde mensen zijn die in staat zijn te begrijpen hoe wij, de geascendeerde eesters, naar de aarde kijken en hoe we trachten mensen boven de wolken uit te laten stijgen, de sluier, die geschapen is door het dramabewustzijn. Het is mijn hoop dat mijn verhandelingen over drama’s dat aantal kan vermeerderen, maar zoals altijd hangt het af van jouw bereidheid om jouw mentale kader aan te vechten en je gevoel van evenwicht te verstoren.

De enorme illusie dat er goed en slecht bestaat
Begrijp je wat dit betekent? Master MORE heeft gezegd dat als de mensen het beter zouden weten ze het dan beter zouden doen. Dit is waar, omdat wanneer het bewuste zelf ziet hoe het zichzelf beperkt, het ZAL veranderen. Het probleem is dat het dramabewustzijn voorkomt dat mensen in feite beter weten. Zolang mensen denken dat hun drama’s een nauwkeurig beeld van de werkelijkheid geven, waarom zouden ze dan zelfs maar overwegen vraagtekens te zetten bij hun drama’s? Waarom zouden ze zelfs maar overwegen of hun gedachtesysteem gewoon tracht om het hele universum en God in een bepaald mentaal kader te passen? Ze zullen er absoluut van overtuigd zijn dat ze het goede doen, zelfs Gods werk doen, terwijl ze gewoon een episch drama en hun persoonlijke drama aan het opvoeren zijn.

Mensen die vast zitten in deze bewustzijnsstaat kunnen niet doorgronden of ze misschien in een leugen leven, ze kunnen het niet eens overwegen. Dus hoe weet je of jij door deze subtiele leugen beïnvloed wordt? Laat me je een aanwijsstok geven. Ik heb gesproken over de Wet van Vrije Wil en ik heb gezegd dat deze wet alle van zichzelf bewuste wezens het recht geeft elke ervaring die ze maar willen, te hebben en eraan vast te houden zolang ze het kunnen. Ik heb gezegd dat je wet ENKEL JOU verantwoordelijk maakt voor je eigen groei en ascensie en je bent NIET verantwoordelijk voor de groei en ascensie van iemand anders.

Nu is één van de subtielste effecten van het bewustzijn van de epische drama’s, het geloof dat er een absolute maatstaf is voor goed en slecht. Als je de maatstaf volgt, ben je een goed persoon en als je die maatstaf (herhaaldelijk) overtreedt, ben je een slecht iemand. Met andere woorden, keuzes kunnen worden verdeeld in goed en fout en mensen kunnen verdeeld worden in goed en slecht.

Laat me nu een absolute verklaring afgeven die velen zal verbazen – zelfs woedend maken. Als je gelooft in deze scheiding van goede en foute keuzes en goede en slechte mensen, dan WORD JE BEÏNVLOED DOOR DE EPISCHE DRAMA’S VAN DE GEVALLEN WEZENS!

Er zijn geen twee wegen hierin. Wij, de geascendeerde meesters, zijn geascendeerd juist omdat we alle epische drama’s en hun illusies hebben getranscendeerd, vooral hetgeen zojuist beschreven is. We evalueren NIET de keuzes van mensen door hen te vergelijken met enige maatstaf die door woorden bepaald kan worden en door ze als goed of fout te labelen. En we evalueren mensen NIET en labelen hen niet als goed of slecht. Voor ons zijn er geen slechte mensen – maar er zijn ook geen goede mensen. We kijken niet naar mensen en labelen enkelen als slecht, als gevallen engelen of zonder hoop – zelfs al zijn we ons bewust van de geschiedenis van elk wezen.

Wanneer we naar de aarde kijken, zien we enkel van zich zelf bewuste wezens die keuzes maken gebaseerd op hun huidige bewustzijnsstaat. Voor ons zijn de keuzes die je maakt irrelevant in die zin dat de kosmische spiegel naar je terug ZAL spiegelen wat je uitzendt. Dus wij, geascendeerde meesters, proberen NIET jullie keuzes te beïnvloeden. Waarom niet? Omdat we de eeuwige waarheid kennen dat jullie keuzes het product zijn van jullie bewustzijnsstaat. Daarom zijn we op één ding gefocust, namelijk je te inspireren jullie BEWUSTZIJN TE VERHOGEN. We weten dat wanneer jij echt je bewustzijn verhoogt, jouw keuzes automatisch zullen veranderen.

Begin je nu het probleem te zien van de epische drama’s? Ze ontsprongen aan de geest van bepaalde wezens die gingen geloven dat het feit dat medescheppers verloren konden gaan, bewees dat er een fout in de Wet van Vrije Wil zat. Daardoor beredeneerden deze wezens dat ze deze fout moesten corrigeren in Gods ontwerp door andere wezens te dwingen hun keuzes te veranderen.

Zie je dat traditionele, belangrijke religies op deze planeet echt gefocust zijn op het veranderen van je gedrag door je de keuzes die je maakt te laten veranderen? Wat ik beschrijf als het uiterlijke pad wordt gebaseerd op de belofte dat als jij je uiterlijke acties – zonder je bewustzijn te veranderen, zonder naar de balk in je eigen oog te kijken – je het koninkrijk kunt – en automatisch zult – binnengaan.

Dit is een direct gevolg van het epische drama en het heeft er voor gezorgd dat de meeste mensen in de globale illusie geloven dat als enkel de acties van alle mensen aan een maatstaf voldoen die is bepaald door hun geloofssysteem, Gods koninkrijk dan op aarde zal komen. En als dat niet zo is, zal de aarde vernietigd worden en alle zielen zullen worden gevangen genomen door de duivel. Daardoor denken dergelijke mensen dat het hun plicht is om de acties en keuzes van andere mensen te veranderen. Het net effect is dat ze enkel naar de splinters in de ogen van anderen kijken en niet naar de balk in hun eigen oog – wat inhoudt dat ze niet kunnen ontsnappen aan hun eigen drama’s en daardoor niet groeien. Ze kunnen niet van de brede weg van drama’s afgaan naar de smalle en nauwe weg van Jezus Christus.

Begin je te begrijpen hoe subtiel en doordringend deze bewustzijnsstaat is? Als je denkt dat JIJ andere mensen moet ‘helpen’ door hen zover te krijgen dat ze – met middelen die jij legitiem en heilzaam vindt – van mening veranderen, hun keuzes veranderen, dan zit JIJ gevangen in een episch drama. Als je denkt dat jij de keuzes van anderen moet evalueren en ze beoordelen als goed of fout, gebaseerd op ENIGE maatstaf dan zit JIJ vast in een episch drama.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben geen behoefte om te oordelen of de keuzes van andere mensen te evalueren, omdat wij een eenvoudige werkelijkheid kennen:

Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. (Matteüs 12:37)

Wij weten ook dat deze quote niet helemaal correct is. De ware betekenis is dat gij door uw WOORD zult worden vrijgesproken of veroordeeld. De term WOORD verwijst naar een totale staat van bewustzijn van iemand, het zelfgevoel waar jij jezelf mee uitdrukt in de wereld. Dit is te vergelijken met het concept van de LOGOS dat de basale visie is – in de universele Christusgeest vastgehouden – dat de Schepper bepaald heeft voor ook maar iets te creëren dat vorm had. Je hebt net zo‘n basale visie op het leven waardoor je alles kleurt wat je doet in de wereld van vorm. Deze basale visie wordt vorm gegeven door je levenservaringen. Hier verwees ik naar toe ik zei:

Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. (Matteüs 12:35)

Het ligt voor de hand dat terwijl ik geïncarneerd was, ik wel de dualistische term goed en kwaad gebruikte, maar desalniettemin is het punt dat wat ik ‘het hart’ noemde, je WOORD is, je LOGOS, je basale benadering van en zicht op het leven in de materiële wereld.

We zouden misschien kunnen zeggen dat het koninkrijk van God binnengaan – wat elke student die deze website leest zou moeten weten, het Christusbewustzijn is – is als door een deur gaan met een hor ervoor die alles tegenhoudt wat te groot is om door de mazen te glippen. Welke illusies ook, uit het dualiteitsbewustzijn ontstaan – welke overblijfselen ook van een persoonlijk of episch drama – kunnen niet door de hor en zullen daardoor je bewuste zelf ervan weerhouden door de deur te gaan zolang jij je ermee vereenzelvigt.

Door dit echter te doen, moeten wij ons – natuurlijk – aanpassen aan de huidige staat van bewustzijn van de mensen. We moeten altijd de bestaande mentale kaders van mensen aanvechten, maar de vraag is hoeveel wij kunnen aanvechten zonder het gevoel van evenwicht van mensen te veel te verstoren – wat betekent dat ze in paniek raken, hun geest afsluiten en hun mentale kaders beginnen te verdedigen. Dus we dansen op een fijngevoelig koord en laten we dat eens nader bekijken.

Waarom sommige mensen onze hulp niet meer kunnen krijgen
Laten we terugkeren naar de basis. De bedoeling van het leven is groei in zelfbewustzijn en de hele wereld van vorm wordt ontworpen om het mogelijk te maken dat een zelfbewust wezen geleidelijk zijn gevoel van zelfgewaarzijn van een willekeurig niveau tot een volledig ontwikkelde Schepper uitbreidt. Het voertuig voor de uitbreiding van zelfbewustzijn is je levenservaring, de ervaringen die je krijgt als je over en weer communiceert met een specifieke omgeving in de wereld van vorm, waaronder zelfbewuste wezens in die omgeving.

Begrijp je waarom ervaring zo belangrijk is? Je groei in ZELF-bewustzijn kan niet van buitenaf aan je opgedrongen worden – het moet gebeuren als gevolg van jouw innerlijke proces, wat inhoudt: hoe jij op je omgeving reageert. Je kunt in een situatie geplaatst worden waar je omstandigheden hebt die het jou gemakkelijker maken om je zelf-bewustzijn te ontwikkelen, maar er is geen garantie dat alle mensen die eraan blootgesteld worden op dezelfde manier zullen reageren of dat allen zullen groeien.

Wat betekent het om te groeien? Het betekent dat je beseft dat het NIET de uiterlijke omstandigheden zijn die je beïnvloeden, maar jouw REACTIE erop die je beïnvloedt. Met andere woorden, je INNERLIJKE levenservaring is wat je zelfgevoel beïnvloedt en daardoor is de hoofdsleutel tot jouw persoonlijke groei: het bevel te nemen over je levenservaringen. Dus de echte vraag is hoe lang het duurt voor jij tot dit besef komt. Dit kan echter enkel gebeuren nadat je genoeg hebt gekregen van de ervaring om uiterlijke omstandigheden je gemoedstoestand te laten beïnvloeden. En je hebt het recht deze ervaring zolang te laten duren als jij wilt – binnen het geraamte van de wet.

Wat is het geraamte van de wet? Welnu, omdat het juist de bedoeling is om te GROEIEN in zelfbewustzijn, is de wet opgesteld om zeker te stellen dat niets stil kan staan. Of je bent je bewustzijn aan het verhogen, of je bent je bewustzijn aan het verlagen – er zit niets tussen. Ik weet dat dit tegenstrijdig klinkt aan de normale ervaring, dus laat me het uitleggen. Het materiële universum is een van de nieuwste in een serie sferen. Elke sfeer is gemaakt van geleidelijk dikker wordende energieën (als startpunt ervan). De dichtere energie creëert een vertragingsfactor, zodat het even duurt wanneer een mentaal kader naar buiten wordt geprojecteerd door de geest, voordat de kosmische spiegel het reflecteert als een fysieke vorm/omstandigheid.

De vertragingsfactor is wat de illusie van tijd creëert en dat je een bepaalde ervaring kunt handhaven door de tijd heen. Maar in werkelijkheid, word je altijd beïnvloed door de twee basale krachten, namelijk de levenskracht (de opwaartse aantrekkingskracht) en de doodskracht (de tweede wet van de thermodynamica die elke structuur tracht af te breken). Dus ook al lijkt het alsof je bepaalde fysieke situaties, of zelfs een bepaalde innerlijke situatie door de tijd heen kunt handhaven, je wordt altijd in de ene of de andere richting getrokken, wat betekent dat je zelfgevoel zich, of uitbreidt, of samentrekt. Je stroomt, of met de Rivier van Leven mee en groeit, of je biedt er weerstand tegen en daardoor raak je steeds meer achterop, wat de neerwaartse aantrekkingskracht vergroot.

Dus, begrijp je wat ik hier zeg? Er zijn twee manieren om te evolueren en te groeien, één is met de Rivier van Leven meegaan en je zelfgevoel uitbreiden, en de andere is weerstand bieden. Hoe kan weerstand tot groei leiden? Welnu, wat betekent groei? Het betekent je zelfgevoel uitbreiden, of we zouden kunnen zeggen dat het betekent je mentale kader vergroten waarmee je bewuste zelf besloten heeft zich te bekleden. En wanneer je de opwaartse aantrekkingskracht weerstand biedt, zal de tweede wet op den duur – en geloof me, dat ZAL gebeuren – je mentale kaders afbreken.

Zie je het punt? Groei vindt plaats wanneer je mentale kader zodanig wordt aangevochten dat je gevoel van evenwicht wordt verstoord. Het is belangrijk dat een spirituele student begrijpt wat dit betekent. Zie je, het effect van een gevoel van evenwicht hebben, is dat je niet echt over het leven nadenkt en je benadering van het leven evalueert. Je voelt dat alles stabiel is en daardoor zie je de noodzaak niet om je basale benadering van het leven opnieuw te overdenken. Pas wanneer je mentale kader wordt aangevochten tot een kritieke graad waarop je gevoel van evenwicht wordt verstoord, het punt dat je erkent dat je een bepaald aspect van je WOORD, jouw LOGOS, jouw benadering van het leven moet herevalueren.

Wat is ervoor nodig om een bepaald wezen op het punt te laten komen dat hij de noodzaak erkent om het leven te herevalueren? Welnu, dat hangt af van hoe gehecht iemand aan zijn gevoel van evenwicht is. De meest gevorderde studenten hebben heel weinig gehechtheid en zijn voortdurend een of ander aspect van hun leven aan het herevalueren, altijd op zoek naar inzichten die hen kunnen helpen hun huidige mentale kader uit te breiden – wat wordt gezien als gewoon een trede omhoog op de trap van groei. Ze hebben de volle verantwoording voor hun gemoedstoestand op zich genomen.

Degenen die gevangen zitten in een drama zijn zeer gehecht aan hun gevoel van evenwicht, omdat ze in het drama zijn gestapt om te vermijden verantwoordelijk voor zichzelf te zijn. Daardoor hebben ze hun geest gesloten voor welke kennis ook die het mentale kader van hun drama te boven gaat. En omdat het mentale kader als de werkelijkheid gezien wordt, gelooft men dat het de allerlaatste kijk op het leven is – het is een gesloten systeem geworden, een doel op zich. Dit betekent dat dergelijke mensen niet te bereiken zijn en niet te onderwijzen voor de echte spirituele leraren, die een niet tot compromissen bereid respect voor de vrije wil hebben. Deze mensen staan bij wijze van spreken niet op ons radarscherm, omdat we weten dat de wet van fysieke omstandigheden voor hun groei zal zorgen.

Hoe gaat dit? Welnu, dat is wat wij de harde leerschool genoemd hebben en die heeft drie elementen:

  • Mensen zijn niet alleen, maar leven in een omgeving met andere mensen die gevangen zitten in het bewustzijnsdrama. Omdat de epische drama’s bepaald worden door het dualiteitsbewustzijn, hebben ze altijd een ingebouwd conflict. Een episch drama wordt gebaseerd op het concept van goed en fout, en een maatstaf om andere mensen te beoordelen op goed of fout. Daardoor is het onvermijdelijk dat degenen die gevangen zitten in één episch drama zichzelf zullen zien als tegengesteld aan degenen in een ander drama. Dus zie je allerlei groepen op aarden die in essentie elkaars mentale kaders aan het uitdagen zijn en hoeven wij, de Opgevaren Schare, niet echt iets te doen – mensen zijn zo goed in het zelf doen. Met andere woorden, het effect van de epische drama’s is dat je andere mensen niet met rust kunt laten en dit zorgt ervoor dat het mentale kader van iedereen door iemand uitgedaagd zal worden.
  • Het materiële universum wordt ontworpen als een kosmische spiegel die naar je reflecteert wat je uitzendt. Het Ma-terlicht zal vormen aannemen die de mentale beelden uitbeelden die erop geprojecteerd worden. Bijvoorbeeld: het zijn de mentale kaders van mensen die ziekte, armoede, hongersnood en alle andere beperkende situaties op aarde gecreëerd hebben. Door dergelijke omstandigheden te ervaren, kunnen de mentale kaders van mensen ook uitgedaagd worden tot het punt waarop ze zien dat ze hun benadering van het leven moeten herevalueren.
  • Het Ma-terlicht zal elke willekeurige vorm aannemen die erop geprojecteerd wordt, maar de tweede wet van de thermodynamica zal ogenblikkelijk beginnen welke vorm ook af te breken om het Ma-terlicht te laten terugkeren naar een staat van evenwicht. Dit werkt ook bekeken vanuit het oogpunt van mentale kaders van mensen, omdat de tweede wet enkel in gesloten systemen werkt. Dus vanwege de twee factoren die hierboven beschreven worden, beginnen mensen hun mentale kaders te verdedigen en hun geest af te sluiten voor nieuwe kennis. Toch begint de tweede wet, zodra hun geest een gesloten systeem wordt, innerlijk wanorde en chaos te creëren en dit kan op den duur leiden tot zoveel stress en mentale ziektes dat mensen het niet langer kunnen uithouden en daardoor bereid worden opnieuw na te denken.

Zie je het punt over de gehele linie? De harde leerschool zal onvermijdelijk tot lijden leiden en het is maar een kwestie van hoeveel lijden mensen bereid zijn op zich te nemen voor zij beslissen om opnieuw over hun leven na te denken. Mensen creëren hun eigen lijden door hun eigen weerstand tegen groei – hoe zwaarder de weerstand, hoe intenser het lijden. Daardoor is het slechts een kwestie van tijd totdat mensen hun gevoel van evenwicht niet meer kunnen handhaven. En omdat hun mentale kader wordt uitgedaagd, krijgen mensen wel de gelegenheid om naar het leven te kijken zonder het filter van de mentale kaders.

Het gevolg is dat zelfs al zijn mensen steeds dieper in het dramabewustzijn gegaan, ze – elk moment – op het punt kunnen komen dat ze opnieuw over het leven willen nadenken. En als ze bereid zijn buiten hun mentale kader te kijken, kunnen ze een ware bekeringservaring krijgen die in een oogwenk hen op het opwaartse pad voert.

Kun je zien dat wij, de geascendeerde meesters, de mensen niet veroordelen omdat ze deze weg nemen, want we weten dat zelfs de Via Dolorosa naar echte groei kan leiden. Groei betekent dat de drama’s getranscendeerd zijn en dat je dat op twee manieren kunt doen. Je kunt een spirituele lering gebruiken om door de illusies heen te zien of je kunt je drama’s helemaal uitleven tot je er tenslotte genoeg van krijgt en er dan doorheen ziet – en daardoor verantwoording neemt voor je levenservaringen.

Beide manieren werken en de ene is niet beter dan de andere. In feite moeten de meeste van zichzelf bewuste wezens een of ander drama ervaren om de ervaring te krijgen dat hen in staat stelt door het dramabewustzijn heen te zien in al zijn vormen. Dus voor ons is het enige verschil dat degenen die de harde leerschool nemen, niet openstaan voor rechtstreekse assistentie van ons, wat betekent dat we hen met rust laten en de wet haar werk laten doen. Slechts wanneer iemand open staat voor ideeën die verder gaan dan hun mentale kader, komen we erbij en raken we er op een meer rechtstreekse manier bij betrokken om mensen te helpen groeien.

Om het volledig te maken, moet er vermeld worden dat de harde leerschool ervoor zorgt dat sommige wezens in een staat zijn van eeuwig weigeren om opnieuw na te denken. Zodra één mentaal kader wordt afgebroken, creëren ze een andere dat rechtvaardigt waarom ze niet verantwoording hoeven te nemen voor zichzelf. Omdat alles in de wereld van vorm een grens moet hebben, heeft iedere levensvorm een bepaalde tijdsspanne om het opwaartse pad te kiezen. Als een levensvorm weigert, zal het het zogenoemde eindoordeel ondergaan. In dit proces wordt een levensvorm al zijn mentale kaders en illusies getoond, zodat hij er duidelijk overheen kan zien. Dan krijgt hij de keus om de verantwoording voor zichzelf op zich te nemen (te beginnen aan de opwaartse spiraal) of zijn kans verliezen, waardoor het bewuste zelf naar zijn Schepper terugkeert en niet langer een van zichzelf gewaar verlengstuk, een geïndividualiseerd wezen is.

Proberen de mensen te helpen door spirituele leringen
Ik heb gezegd dat we mensen niet beoordelen gebaseerd op een dualistische maatstaf, maar we evalueren mensen – natuurlijk – wel. Ons criterium is simpel: kunnen we mensen helpen of niet? De meeste mensen op aarde zitten nog steeds op de harde leerschool en dergelijke mensen staan niet op ons radarscherm, omdat ze niet openstaan voor onze hulp. Dus wat is ervoor nodig om mensen open te laten staan voor ons?

In de meest algemene zin, komen mensen open te staan voor onze hulp wanneer zij het kritieke punt bereiken dat ze bereid zijn vraagtekens te zetten bij hun mentale kaders, zelfs als het hun gevoel van evenwicht verstoort. Dit zou kunnen gebeuren als ze zodanige harde klappen krijgen dat hun mentale kaders en gevoel van evenwicht met geweld verstoord worden. Of het zou kunnen gebeuren dat mensen de ingebouwde vaardigheid van de geest gebruiken om te analyseren en te vergelijken, waardoor ze tegenstrijdigheden in traditionele en belangrijke gedachtesystemen zien. Het zou ook kunnen gebeuren omdat mensen een liefde voor iets meer ontwikkelen dan drama’s.

Zoals we hebben gezegd, zijn alle grotere of belangrijke gedachtesystemen – of ze nu religieus, politiek of wetenschappelijk zijn – door het dramabewustzijn beïnvloed. Het zijn allemaal middelen geworden om de epische drama’s te bevorderen dat degenen die een specifiek gedachtesysteem zitten, de goede mensen zijn die voor de ultieme zaak werken en mensen een stevig gevoel van evenwicht geven. Dus enkel wanneer mensen – linksom of rechtsom – bereid worden vraagtekens te zetten bij de mentale kaders bepaald door gevestigde gedachtesystemen, staan ze open voor directe leringen van ons.

Waar ik het hier over heb, zijn leringen die aan een algemeen publiek worden gegeven en beschikbaar zijn om te zoeken en bestuderen. Voorbeelden zijn de leringen van de Boeddha, de leringen die ik 2000 jaar geleden heb gegeven en de leringen die we door verschillende boodschappers in de vorige eeuw hebben gegeven.

Zorg ervoor de werkelijkheid te beseffen waar wij, de geascendeerde meesters, voor staan. In tegenstelling tot wat sommige studenten liever denken (gebaseerd op het dramabewustzijn) trachten we NIET een ultieme of absolute lering naar voren te brengen. Wij beseffen dat geen enkele lering die uitgedrukt wordt in woorden absoluut of ultiem kan zijn. Je bewuste zelf heeft de vaardigheid om de ultieme waarheid te ervaren – wat ik de Geest van waarheid noemde – maar enkel door verder te gaan dan enige uitdrukkingsvorm op de wereld en zijn bron, de Schepper, te ervaren.

Dus we zijn praktische realisten, die trachten zoveel mogelijk mensen te bereiken, wat inhoudt dat we inspireren tot veel verschillende leringen en veel verschillende leringen uitgeven, waarvan elke zorgvuldig wordt aangepast aan een groep mensen die beïnvloed worden door een bepaald episch drama of mentaal kader. Om een dergelijke lering succesvol te laten zijn, is de eerste vereiste dat het iets moet bevatten dat de mensen kunnen doorgronden en verband houdt met hun huidige bewustzijnsstaat.

Zie je wat dit betekent? Zelfs een lering die wij geven moet aangepast worden aan het mentale kader van mensen, wat betekent dat het noodzakelijk kan zijn dat wij schijnbaar bepaalde illusies bevestigen waaraan de mensen die we proberen te bereiken gehecht zijn. Met andere woorden, om mensen te bereiken, kunnen we hun mentale kader niet meer aanvechten dan waar hun gevoel van evenwicht mee om kan gaan. Als we een lering geven die te ver buiten hun mentale kader staat, kunnen we hen helemaal niet bereiken, en daardoor kunnen we zelfs niet een begin maken met hen helpen. Dus je ziet dat onze leringen niet gegeven worden om een ultieme waarheid uiteen te zetten. Ze worden gegeven om een specifieke groep mensen een manier te geven om een bepaald mentaal kader te transcenderen. – en als ze dat eenmaal gedaan hebben, dan zich te verbinden met het doorlopende pad.

Veel van de leringen die we geven en waar we toe inspireren, worden gegeven voor mensen die niet klaar zijn om het bestaan van geascendeerde meesters te erkennen, dus houden we onze identiteit geheim. Er is een grote variëteit aan dergelijke leringen, vaak vermomd als zelfhulp of als behorend tot een bepaalde traditie. Bijvoorbeeld, we moeten uitgebreide verschillende benaderingen hebben om de mensen met een christelijke, een moslim- of een boeddhistische achtergrond te benaderen.

Binnen de laatste eeuw, hebben we ook bepaalde leringen gesponsord die openlijk over ons spraken en die trachten een universelere lering naar voren te brengen voor mensen die een hogere graad van openheid hadden bereikt. Zelfs dergelijke leringen worden echter niet bedoeld om een ultieme waarheid naar voren te brengen. Tot nu toe zijn al onze leringen ontworpen om mensen te helpen ontsnappen aan hun mentale kaders van het Vissentijdperk, wat inhoudt dat ze in zekere mate aangepast moesten worden aan die mentale kaders. Mijn punt is hier dat zelfs de leringen die door ons als directe openbaringen worden gegeven aangepast zijn aan mentale kaders van mensen, waaronder de epische drama’s die het Vissentijdperk gedomineerd hebben.

Dit besef heeft veel vertakkingen, maar de ene waarop ik me hier wil richten is het feit dat mensen die deze leringen vinden hierop reageren, gebaseerd op hun persoonlijke en epische drama’s, hun mentale kaders. Met andere woorden, deze leringen zijn gepubliceerd zodat iedereen ze kan vinden en het echt criterium is de bereidheid van de mensen om vraagtekens te zetten bij hun mentale kaders. Toch is de belangrijke vraag hoe is deze bereidheid tot stand gekomen?

Wat ik hierboven heb uitgelegd, is dat de meeste mensen op aarde zich hebben opgegeven voor de harde leerschool. Voor enkelen zijn de klappen zo hard aangekomen dat ze de bereidheid hebben ontwikkeld om vraagtekens te zetten bij bepaalde mentale kaders. Het cruciale onderscheid is dat dit voor de meeste mensen NIET betekent dat ze ook de bereidheid hebben ontwikkeld om verantwoording voor zichzelf te nemen, Merk op dat mensen wel deze bereidheid kunnen ontwikkelen door de harde leerschool, maar het feit dat ze op deze school zitten, bewijst dat ze op één punt geweigerd hebben volledige verantwoording te nemen. En daardoor moeten ze een grote horde nemen en moeten ze echt door een bekering gaan.

Dus wat er gebeurt, is dat de grote meerderheid van de mensen die – in de vorige eeuw en daarvoor – een lering gevonden hebben die gesponsord werd oor de geascendeerde meesters, begonnen zijn zonder de bereidheid om verantwoording voor zichzelf te nemen. We zijn ons er volledig van bewust en onze leringen zijn ontworpen om de mensen te helpen die verantwoording op zich te nemen. We zijn ons er echter ook volledig van bewust dat er geen manier is om te garanderen dat alle mensen in feite verantwoordelijkheid zullen accepteren.

Zie je mijn punt? Het is heel goed mogelijk om bereid te zijn vraagtekens te zetten bij je mentale kaders bekeken vanuit het oogpunt door vragen te stellen over onze uiterlijke leringen of gedachtesystemen ZONDER bereid te zijn in de spiegel te kijken en verantwoording voor jezelf te nemen. Bijvoorbeeld, velen die beweren studenten te zijn van de geascendeerde meesters kunnen duidelijk de misvatting van belangrijke religies zien en ze zijn er snel bij om de schuld te geven aan verschillende bronnen die hen en andere mensen zogenaamd misleid hebben. Een illusie kan echter ENKEL jou aanspreken, als je iets in je eigen bewustzijn hebt dat met die illusie overeenkomt. En dat iets is een spirituele blindheid die voorkomt dat jij door de illusie heen kijkt. Maar waar komt die spirituele blindheid vandaan? Hij komt van je onwil om naar jezelf in de spiegel te kijken, die van je onwil komt om volledige verantwoording te nemen voor je gemoedstoestand.

Onze leringen gebruiken om een evenwicht op te bouwen
Wat ik hier zeg, is dat een meerderheid van de mensen die beginnen aan de leringen van geascendeerde meesters bereid zijn vragen te stellen over hun mentale kaders, maar zijn – nog – niet bereid om verantwoording voor zichzelf te nemen. Ik besef dat dit abstract kan klinken voor enkelen, dus laat me het op een andere manier uitleggen. Ik heb gesproken over je mentale kader en je gevoel van evenwicht. Bij deze discussie is het mentale kader hoe je naar de wereld kijkt, waaronder de uiterlijke religie die je volgt. Het is hoe jij vanuit jezelf NAAR BUITEN kijkt. Je gevoel van evenwicht is hoe je kijkt naar jezelf, wat betekent hoe je VAN BINNEN naar jezelf kijkt.

Als voorbeeld zal ik iemand nemen die in een belangrijke christelijke religie opgegroeid is. Hij krijgt op den duur wat harde klappen die ervoor zorgen dat hij de tegenstrijdigheden in zijn geloofssysteem erkent. Daardoor is hij bereid vraagtekens te zetten bij zijn uiterlijke religie, zijn mentale kader. Ten gevolge van dit vindt hij de leringen van de geascendeerde meesters en het opent zijn geest verder. Maar hij gaat beredeneren dat zijn traditionele religie werd beïnvloed door de machtselite en duistere machten en hij plaatst daardoor alle verantwoordelijkheid bij deze externe krachten.

Wat hij NIET heeft gedaan, is kijken wat het in zijn bewustzijn was dat ervoor gezorgd heeft dat hij in die omgeving geboren werd – wat hij moet leren over die benadering van het leven en de religie om boven zijn huidige bewustzijnsniveau uit te stijgen. Met ander woorden hij heeft de verantwoording nog niet voor zichzelf opgeëist, maar plaatst het buiten hem. En hoewel dit nog steeds tot groei kan leiden in zijn begrip van de wereld, heeft het nog niet tot groei in zijn bewustzijnsstaat geleid.

Een andere manier om dit te zeggen is dat van een dergelijk iemand zijn mentale kader was uitgedaagd, maar dat hij nog niet zijn gevoel van evenwicht zo krachtig heeft uitgedaagd dat hij bereid is naar zichzelf te kijken. Mijn punt is dat de meeste mensen die deze leringen vinden of hun gevoel van evenwicht grotendeels in tact hebben of het maar tot in een bepaalde mate uitgedaagd hebben. En dit brengt ons – tenslotte – op het CRUCIALE punt dat ik in deze bespreking wil maken.

De meeste van onze studenten beginnen aan onze leringen met de wens om hun gevoel van evenwicht te versterken of te repareren. En ze nemen onze leringen en bouwen een nieuw gevoel van evenwicht op, wat betekent dat ze nu ONZE LERINGEN HEBBEN GEBRUIKT OM TE RECHTVAARDIGEN WAAROM ZE NIET NAAR ZICHZELF HOEVEN TE KIJKEN!!!

Ze hebben een lering van een geascendeerde meester genomen en het een of andere ultieme status gegeven, zoals beweren dat het de meest geavanceerde lering op de planeet is of het evangelie voor de volgende 2000 jaar. En ze hebben bepaalde aspecten geselecteerd van de lering en ze gebruikt om een gevoel op te bouwen dat zij niet echt vragen hoeven te stellen over hun basale benadering van het leven en religie. Sinds zij per slot van rekening deze geavanceerde lering hebben gevonden en geaccepteerd – in tegenstelling tot de meerderheid die nog niet genoeg zijn geëvolueerd om de lering te accepteren – moeten zij wel geavanceerde studenten zijn. En daarom hebben ze geen behoefte om zelfs maar te overwegen dat ze een balk in hun eigen oog hebben.

Het gevolg is dat hun geest een gesloten systeem wordt en wij, de geascendeerde meesters, kunnen hen niet bereiken, hoewel ze beweren onze beste studenten te zijn en ons dacht en nacht oproepen. We kunnen enkel erbij staan en tegen hen zeggen (wat ze niet kunnen horen): “Hallo, als je ons wilt zien, kijk dan eens in jezelf. En wanneer je bereid bent geweest alles te doorzien wat daar is, zul je ons aan de andere kant zien!”

De val van het gevoel van eigenwaarde
Hoe komt het dat mensen een gevoel van evenwicht nodig hebben? Welnu, alle van zichzelf bewuste wezens hebben een of andere fundering nodig voor hun communicatie over en weer met hun omgeving, enig gevoel van wie ze zijn. Een nieuwe medeschepper die een rol speelt, krijgt dit identiteitsgevoel door de rol die hij of zij aan het spelen is, en het geeft een gevoel van eigenwaarde.

Naarmate je bij het cruciale keerpunt komt dat je verantwoording moet nemen, ontwaak je uit het eerste vergeten en nu verbind jij je opnieuw met het feit dat de kern van je wezen je bewuste zelf is, dat een verlengstuk van het eigen Wezen van de Schepper is. Je wordt je ook bewust van je IK BEN Aanwezigheid en daardoor begin je jouw spirituele individualiteit te kennen – het tegenovergestelde van het zelfgevoel dat je hebt opgebouwd door rollen in je omgeving te spelen.

Het belang hiervan is dat je de best mogelijke fundering voor het ontwikkelen van een echt gevoel van eigenwaarde maakt, namelijk dat je beseft dat JIJ een spiritueel wezen bent die boven elke rol staat die je op deze wereld gespeeld hebt en boven elk zelf dat je ontwikkeld hebt op deze wereld. De ENIGE ware bron van het gevoel van eigenwaarde is te erkennen dat jij een verlengstuk bent van het Wezen van de Schepper – en dat alle andere van zichzelf bewuste wezens ook verlengstukken zijn van dezelfde bron. Zie je waarom dit zo is? Het is een gevoel van eigenwaarde dat boven deze wereld staat en daardoor onafhankelijk is van wat ook maar op deze wereld.

Hoe ontwikkel je dit gevoel van eigenwaarde? Er is maar één manier. Je MOET de volledige verantwoording voor jezelf nemen. Je moet beseffen dat het JOUW verantwoording is je met je innerlijke wezen te verbinden en dat je het NOOIT moet toelaten dat er iets tussen jou en jouw bron komt te staan. Daardoor moet je volledige verantwoording nemen om het bevel te voeren over je gemoedstoestand, ongeacht WAT ER OOK MAAR dat er op deze wereld gebeurt.

Wanneer je dit doet, besef je dat je bewuste zelf meer is dan ENIG ander gevoel van zelf dat je ontwikkeld hebt op deze wereld; het is meer dan ENIG zelfgevoel gebaseerd op de illusie van scheiding of het dualiteitsbewustzijn. Als zodanig heb jij het potentieel elk minder zelfgevoel te transcenderen, er boven uit te stijgen, het achter je te laten, en je spirituele individualiteit uit te drukken op deze wereld. Daardoor kun je op een punt komen dat je zelfgevoel – het zelf dat je gebruikt als voertuig om jezelf uit te drukken op deze wereld – volledig in overeenstemming is met de individualiteit van je IK BEN Aanwezigheid. Je bent hier beneden alles wat Boven al bent.

Maar wat gebeurt er met een levensvorm die weigert deze volledige verantwoording te nemen? Welnu, hij gaat het dramabewustzijn in en dat houdt in dat hij een dualistische illusie accepteert ter verdediging om NIET naar zichzelf te kijken. Hij bouwt nu een gevoel van eigenwaarde op – een gevoel van evenwicht – op deze illusie, en zoals ik boven heb uitgelegd, zal elke illusie uiteindelijk uitgedaagd worden in de harde leerschool. Dus je hebt nu een wezen dat voortdurend aan het worstelen is om zijn gevoel van eigenwaarde, zijn gevoel van evenwicht, op te bouwen, veilig te stellen en te verdedigen.

Zelfs op een diepgaander niveau maakt de onwil om verantwoording te nemen een wezen kwetsbaar voor de epische drama’s. De reden is dat de epische drama’s schijnbaar een gemakkelijke uitweg bieden aan het probleem van het gevoel van eigenwaarde. Deze drama’s – hoeveel ook in verschillende variëteiten – bepalen een gedachtesysteem dat mensen verdeeld in twee categorieën, degenen die goed zijn en degenen die slecht zijn. Dus door dit bewustzijn in te gaan, neem je het basale geloof over dat er een absoluut goed en fout is – zoals door jouw geloofssysteem bepaald – en dat het volmaakt verdedigbaar is mensen te beoordelen en te labelen.

Je gaat dan de – ‘ons versus hen’ – mentaliteit in en het voordeel dat het je biedt (wanneer je niet bereid bent verantwoording voor jezelf te nemen) is dat door zuiver bij de goede mensen te horen, je een fundering hebt voor je gevoel van eigenwaarde. Je bent deel van de groep mensen die niet alleen maar goed zijn, maar die in feite aan het vechten zijn voor de overwinning van Gods plan op aarde en voor de nederlaag van degenen die tegenover God staan. Welke betere fundering kun je hebben voor je gevoel van eigenwaarde – op deze wereld.

Zoals ik heb gezegd, zijn de illusies van de epische drama’s zo ingewikkeld in de stof van het bewustzijn op deze planeet geweven dat het in beginsel onmogelijk is op te groeien zonder er door beïnvloed te zijn. Dus wat moeten wij, de Opgevaren Schare, doen wanneer we een nieuwe lering uitgeven? Welnu, we moeten iets geven dat mensen aanspreekt en ook op één lijn ligt met de lessen die mensen op dat moment moeten leren. En één van de belangrijkste lessen die de mensheid te leren had in het Tijdperk Vissen was juist die epische drama’s overwinnen. Dus begrijp je waarom onze eerdere leringen bepaalde elementen hebben gehad, die duidelijk dualistisch zijn en aangepast waren aan de epische gedachtegang?

Mijn punt is dat elk van onze eerdere leringen een ingecalculeerd risico waren. We weten heel goed dat de meeste mensen – de grote meerderheid – die onze leringen vindt, beïnvloed zijn door de epische gedachtegang en hun gevoel van eigenwaarde op haar illusies hebben gebouwd. Daardoor weten we dat het onvermijdelijk is dat dergelijke mensen onze leringen zullen aangrijpen om hun gevoel van eigenwaarde te versterken, hun gevoel van evenwicht, gebaseerd op de overtuiging dat ze goede mensen zijn en dat ze aan de kant staan van het ultieme goed.

We kunnen niet eisen dat mensen hun epische drama’s achterlaten voor ze door de deur gaan – omdat dat het doel zou voorbijstreven om een lering te geven. Je ziet, als mensen klaar zijn om de epische gedachtegang te transcenderen, hadden ze geen uiterlijke lering nodig, omdat we dan direct binnen hen konden werken. Daardoor hebben degenen die een uiterlijke lering nodig hebben gegarandeerd een epische gedachtegang en we moeten de lering aanpassen aan dit feit. Dit betekent dat we de behoefte die mensen hebben, moeten bedienen, waaronder de behoefte om zich speciaal te voelen, omdat zij de lering gevonden hebben.

Zie je dat je hier niet omheen kunt? Maar als het gegarandeerd is dat de lering de epische gedachtegang en het verkeerde gevoel van eigenwaarde zal versterken, brengt dat dan niet een nederlaag toe aan de bedoeling vanaf het allereerste begin? Niet noodzakelijkerwijs, omdat we opties hebben om mensen te helpen de epische gedachtegang te transcenderen als ze eenmaal de deur doorgegaan zijn. Want degenen die tussen de regels van vorige leringen door kunnen lezen– voor degenen die ogen hebben om te zien – zijn er ontelbare aanwijzingen die mensen kunnen helpen verder te kijken dan de epische gedachtegang.

Natuurlijk is er geen garantie dat mensen deze aanwijzingen zullen zien of deze aanwijzingen internaliseren. In feite, is het duidelijk dat de meerderheid van de studenten van de geascendeerde meesters onze leringen niet zullen gebruiken en niet hebben gebruikt om de epische gedachtegang te transcenderen. Zijn ze echter slechter af dan als ze in een ander gedachtesysteem die deze gedachtegang versterkt, waren gebleven?

Je ziet dat we altijd voor de initiatie staan die Gautama Boeddha onderging toen hij het Nirvana betrad en overwoog naar de aarde terug te keren om te onderwijzen wat hij had ontdekt. De verleiding was dat het verschil tussen de bewustzijnsstaat die hij had bereikt en de bewustzijnsstaat van de meeste mensen op aarde zo groot was dat niemand zijn lering zou kunnen begrijpen. Hij overwon de verleiding door de eeuwige waarheid te verklaren – gegarandeerd door de opwaartse impuls van deze sfeer als geheel – dat ‘Sommigen het zullen begrijpen’.

Want elke lering die we hebben gegeven, hebben enkelen begrepen en zij hebben de kloof tussen hun epische mentale kader en geascendeerde bewustzijn overbrugd. Ik hoop dat door op een veel directere manier over deze onderwerpen te spreken dan ooit tevoren, zelfs nog meer het zullen begrijpen en er boven uitstijgen.

Dus om het toneel klaar te zetten voor mijn volgende verhandeling, laat me het duidelijk maken dat zelfs voor leden van de Opgevaren Schare niets gratis is. Wanneer we een lering geven, investeren we daar ons eigen licht in en we worden verantwoordelijk voor wat onze studenten wel of niet met dat licht doen. Dit illustreert mijn parabel over de talenten. Als onze studenten ons licht gebruiken om hun ego’s op te blazen of ze in de grond begraven, dan worden wij verantwoordelijk. En dat betekent dat wij dergelijk misbruik moeten voorkomen voordat het te ver gaat.

Mijn volgende verhandeling zal de opties beschrijven die we hebben om te voorkomen dat de studenten te ver gaan met een bepaalde lering door ons licht te misbruiken. Je ziet dat voor degenen die hun epische drama’s niet willen loslaten, we de optie hebben een kosmisch drama te bespoedigen, dat bewezen heeft zeer effectief het gevoel van evenwicht in mensen te verstoren en daardoor hen laten besluiten of ze heet of koud zijn. Heet in de betekenis dat ze hun talenten vermenigvuldigen, en koud in de betekenis van dat we niet langer verantwoordelijk zijn voor hun keuzes, omdat ze in een vastbesloten negatieve spiraal zijn gegaan en teruggekeerd zijn naar de harde leerschool.