De Verborgen Deugden van Grootse Verwarring

Een boodschap van Jezus, 25 augustus 2006

Ik ben me er zeer van bewust dat de meeste mensen die oprecht mijn lezingen over het ego bestuderen, zich uiteindelijk enigszins verward zullen voelen. Ze zullen het gevoel hebben dat het bijna onmogelijk lijkt het verschil te zien tussen wat de dualistische ‘waarheid’ van hun ego en de werkelijke waarheid van de Christusgeest is. Ze zullen het gevoel hebben dat het heel moeilijk lijkt te weten wanneer ze handelen vanuit hun ego en wanneer niet. Sommigen zullen zelfs een gevoel van hopeloosheid ervaren, alsof het onmogelijk lijkt ooit hun ego en de subtiliteiten ervan te overwinnen.

Ik begrijp deze gevoelens, maar ik hoop jou te kunnen helpen in te zien dat dit gewoon een noodzakelijk stadium op het spirituele pad is waar alle zoekers doorheen moeten voor zij hun ego kunnen ontstijgen. Ieder mens die ooit het Christusbewustzijn heeft bereikt, is door deze fase heengegaan, waaronder ikzelf. Dus, ik hoop dat ik je kan helpen te beseffen dat jij niet alleen bent en dat het inderdaad mogelijk is door deze fase heen te komen, zelfs al kan het bij tijden hopeloos lijken.

Waar ik natuurlijk op hoop, is dat ik jou helpen in te zien dat de toestand van oprechte verwarring in feite een magnifieke staat van bewustzijn is. In plaats van wanhoop of ontmoediging te voelen, zou jij jezelf moeten feliciteren met het behalen van een belangrijke overwinning. Door bereid te zijn je in een staat van verwarring te begeven, heb jij een heel belangrijke stap gezet op het pad om je van jouw ego te bevrijden. Waarom?

Wat ik heb geprobeerd uit te leggen in de verhandelingen over het ego is dat jouw ego een onverzadigbare zucht heeft om in elke situatie de touwtjes in handen te hebben. Hij probeert onafgebroken zichzelf als een autoriteitsfiguur neer te zetten die niet in twijfel getrokken of tegengesproken mag worden. Maar als je een autoriteitsfiguur bent, krijg je te maken met de subtiele verzoeking die ervoor heeft gezorgd dat in alle opzichten oprechte mensen – in het bijzonder op het terrein van de politiek – niet aan hun missie in het leven hebben voldaan. En jouw ego heeft zeker geen enkele manier om tegen deze verzoeking weerstand te bieden. Die verzoeking is dat het lijkt, als jij een autoriteitsfiguur bent, alsof jij altijd gelijk moet hebben. Als jij geen gelijk krijgt, wordt je autoriteit in twijfel getrokken en dit brengt de angst met zich mee dat jij je positie en de privileges die daar bij horen, zou kunnen verliezen.

Jouw ego leeft voortdurend in angst dat hij, als blijkt dat hij ongelijk heeft, zijn controle over jou verliest en dan sterft. Dit is een gegronde angst in die zin dat als de Bewuste Jij eenmaal de misvatting begint te begrijpen van de dualistische, op angst gebaseerde en naar macht zoekende redenering van jouw ego, jouw ego de macht over jou verliest en uiteindelijk sterft.

Hier volgt de subtiele redenering: Het pad dat naar de bevrijding van jouw ego leidt, is dat de Bewuste Jij zich niet meer moet identificeren met jouw ego en de dualistische overtuigingen van jouw ego. Als iemand zich volledig met zijn of haar ego heeft vereenzelvigd, voelt de persoon de angst van zijn ego om zijn macht kwijt te raken. Daarom zal iemand zich gedwongen voelen om de overtuigingen van zijn ego te verdedigen alsof het een zaak van leven en dood was. Met andere woorden, die persoon heeft het gevoel dat het van het allerhoogste belang is nooit ongelijk te krijgen.

Hoe probeert het ego te vermijden dat hij ongelijk krijgt? Door overtuigingen in het leven te roepen die, óf gebaseerd worden op het zwart-wit denken, óf op het grijs denken. Het ego definieert een wereldbeeld en zolang de persoon dit wereldbeeld accepteert, kan iemand nooit ongelijk hebben. Iemand zal altijd in staat zijn om aan elke situatie of argument zo’n draai te geven dat het lijkt alsof hij of zij nooit ongelijk heeft.

Zie je de consequentie van die benadering van het leven? Die geeft iemand waarachtig een gevoel van zekerheid, dat ervoor zorgt dat mensen zich er heel zeker van voelen dat zij gelijk hebben, dat zij oké of zelfs superieur aan anderen zijn. Maar dit is een valse zekerheid die voortdurend het gevaar loopt om bedreigd of vernietigd te worden door gebeurtenissen waarover noch de persoon noch het ego enige macht heeft.

Ik verwees naar dit valse gevoel van zekerheid toen ik zei:

26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over. (Matteüs 7)

Wanneer iemand zich volledig met zijn ego identificeert, gebruikt die persoon het zwart-wit denken of het grijs denken om elk idee of gezichtspunt te weerleggen dat het dualistische wereldbeeld van het ego in twijfel trekt. Daardoor kun je zo iemand eenvoudig niets onderwijzen en een spirituele leraar heeft weinig kans hem te bereiken.

Begrijp je nu wat ik bedoel? Wanneer jij je met het ego vereenzelvigt, heb je de oppervlakkige zekerheid van jouw ego en daardoor kun je elke verwarring ontkennen. In zekere zin voel jij je nooit verward, omdat het ego altijd pasklare antwoorden heeft op elke vraag of situatie. Daarom is juist het feit dat jij je nu verward voelt en dat je bereid bent te erkennen dat jij je verward voelt, een duidelijk bewijs dat jouw Bewuste Jij zich niet meer totaal met jouw ego identificeert.

De ware leraar herkennen
Ik besef dat het wegvallen van de oppervlakkige zekerheid van het ego in zekere zin als een verlies zal aanvoelen, maar alleen wanneer je dit vanuit een beperkt perspectief bekijkt. Als je eenmaal een stap achteruit doet en naar het bos in plaats van de bomen kijkt, zie je dat in verwarring zijn een belangrijke stap vooruit is, omdat je nu onderricht wilt ontvangen van zowel jouw Christuszelf als jouw spirituele leraren. En zoals het oude gezegde luidt: “Wanneer de student er klaar voor is, verschijnt de leraar.” Dus, in plaats van om te kijken naar die ‘goeie oude tijd’ waarin jij dacht alles te weten en het leven onder controle had, moet jij je aandacht verleggen en naar de leraar zoeken die nu op dit moment bij jou is en klaar staat jou te helpen de volgende stap te nemen.

Ik zie veel spirituele zoekers die eindelijk de valse zekerheid van hun ego doorzien en die de veiligheid van het oude geloofssysteem of wereldbeeld van hun ego opgeven. Ze doen dit echter met tegenzin en ze gaan onmiddellijk op zoek naar een andere bron van veiligheid. Door dit te doen, worden ze vaak tot een goeroe of organisatie aangetrokken die heel boute – zelfs absolute – uitspraken doet. Dit geeft hen vaak het gevoel dat zij zich, omdat ze nu de ware goeroe of verlosser hebben, weer veilig kunnen voelen. Uiteraard geeft deze benadering hun ego gewoon een nieuwe kans om bij te tekenen, omdat hij nu het nieuwe geloofssysteem begint te gebruiken om jou tot zijn slaaf te maken.

Ik zie ook een aantal zoekers, die de veiligheid van een oud geloofssysteem opgeeft, maar een nieuwe aanneemt die hen laat denken dat zij op het pad naar verlichting zijn. Zij denken dat zij, als zij die staat eenmaal bereiken, zich opnieuw veilig zullen voelen en de zekerheid hebben dat zij alles weten. Maar zelfs een verlicht iemand weet niet alles, zoals ik straks zal uitleggen.

Wat ik graag zou zien gebeuren, is dat zoekers aan de behoefte aan uiterlijke zekerheid en veiligheid voorbij gaan door bewust contact te maken met de ultieme leraar, namelijk de innerlijke leraar van hun Christuszelf en door deze met hun geascendeerde leraren. De reden dat ik zei dat het koninkrijk van God binnenin jou is, is dat jij het koninkrijk van God – het Christusbewustzijn – alleen maar door een innerlijk proces kunt binnengaan. Hieruit volgt dat jij, om dit proces te klaren, contact met je innerlijke leraar moet maken.

Ik keur een uiterlijke leraar of lering niet af, omdat beiden heel nuttig kunnen zijn. Wat ik hier zeg, is dat jij altijd zowel de ware leraar zult aantrekken, die je met de volgende stap kan helpen, als de verkeerde leraar die jou het gevoel geeft dat jij die volgende stap niet moet zetten. Als jij naar zekerheid zoekt, zul jij onherroepelijk een verkeerde leraar naar je toe trekken. Alleen wanneer jij bereid bent in verwarring te blijven, vind je de ware leraar. Waarom?

Jouw ego probeert macht over jou te krijgen en het laatste wat jouw ego wil, is dat jij in jouw eigen onderhoud voorziet en spiritueel onafhankelijk wordt. In ruil voor die macht over jou biedt je ego jou dat valse gevoel van zekerheid aan – dat jij altijd gelijk hebt, dat je de garantie krijgt dat jij gered wordt, dat jij superieur aan anderen bent of wat jouw specifieke behoefte maar is. In tegenstelling tot dit wil de ware leraar dat jij in je eigen onderhoud kunt voorzien en dus zal een ware leraar nooit proberen de macht over jou te krijgen. In plaats van jou oppervlakkige zekerheid te bieden, biedt de ware leraar jou het ware, innerlijke pad aan – en dit is een voortdurend proces van jouw bewustzijn vergroten.

Het pad eindigt nooit, wat inhoudt dat er geen grenzen bestaan aan hoeveel jij in gewaarzijn en inzicht kunt groeien. Wat houdt dat echter precies in? Wanneer jij openstaat voor de mogelijkheid tot nooit eindigende groei in bewustzijn, betekent dit dat er geen geloof of gezichtspunt is dat als absoluut of onfeilbaar kan worden beschouwd. Met andere woorden, het ware innerlijke pad biedt jou niet de uiterlijke zekerheid van jouw ego, namelijk dat een of andere overtuiging in de buitenwereld absoluut is. In tegendeel, op het innerlijke pad bestaan geen absolute overtuigingen, want elke overtuiging kan door een ruimer bewustzijn uitgebreid of vervangen worden.

Dit leidt tot twee belangrijke overwegingen:

  • Het is niet de essentie van het innerlijke pad dat jij afhankelijk van jouw innerlijke leraar wordt. Het wezen van het pad is dat jij in jouw eigen onderhoud leert te voorzien, zodat jij je Christuszelf niet meer nodig hebt. Dit betekent dat de ware leraar jou niet zal vertellen wat jij moet doen, wat jouw ego en de verkeerde leraar wel heel graag willen. De ware leraar zal je meer inzicht geven, zodat jij een betere basis hebt om keuzes te maken. Toch moet JIJ kiezen, omdat jij alleen maar in jouw eigen onderhoud kunt voorzien door te kiezen. Totdat jij bereid bent jouw eigen keuzes te maken, zou je gemakkelijk de aanwijzingen van de innerlijke leraar over het hoofd kunnen zien en, daardoor de staat van verwarring onnodig lang verlengen.

 

  • Op het innerlijke pad bestaat er geen zekerheid of veiligheid in de buitenwereld. Het is daarom essentieel dat jij een innerlijk gevoel van zekerheid en veiligheid ontwikkelt. Jouw ego probeert te zeggen dat JIJ oké bent, zolang jij zijn onfeilbare doctrines gelooft. Wat jij moet doen, is deze behoefte aan zekerheid in de buitenwereld ontstijgen en een innerlijke bron van zekerheid vinden. Dit zal ons volgende punt van overweging zijn.

Ware zekerheid vinden
De oplossing om innerlijke zekerheid te vinden is mijn gebod opvolgen:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

In plaats van naar het menselijke gevoel van zekerheid op zoek te gaan – door in een door mensen gemaakte doctrines te geloven of een aantal door mensen gemaakte regels na te leven – zoek je naar Gods waarheid. En dit is een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien: je zult de Christuswaarheid echter pas vinden als jij bereid bent de zekerheid van jouw ego los te laten en bereid bent in verwarring te leven. Je moet het gevoel van zekerheid van jouw ego laten sterven, zoals ik mijn fysieke lichaam aan het kruis liet sterven. En pas wanneer jij bereid bent de stap naar het onbekende te zetten – door een tijdlang in verwarring te willen zijn – ga je aan door het ego gecreëerde sluier der dualiteit voorbij zien. Daarom zei ik:

Jezus antwoordde hem: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul jij een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.” (Matteüs 19:21)

Het betekent niet dat jij letterlijk alles moet weggeven wat je hebt. De spirituele betekenis is dat jij bereid bent de zekerheid van jouw ego op te geven en bereid bent tijdelijk in verwarring te zijn. Zoals ik geprobeerd heb in de vorige verhandelingen over het ego uit te leggen, staat de Christuswaarheid geheel boven de dualistische ‘waarheden’ van de geest van de antichrist. Maar omdat jij bent opgegroeid in een wereld die zo sterk wordt beïnvloed door de geest van de antichrist, zal het een tijdje duren voor jij je geest van deze invloed bevrijdt.

In werkelijkheid betekent dit dat jij gewoon door een periode heen moet, waarin het lijkt alsof er niets zeker is, er niets is wat je zeker weet. Zoals ik heb aangevoerd, moet dit als een positief signaal omarmd worden: dat jij het ego ontstijgt en je zou ernaar moeten streven jouw geest voor een hoger inzicht te blijven openstellen. Helaas stellen veel zoekers hun geest slechts korte tijd open, wat voldoende is om hun Christuszelf de kans te geven hen naar een uiterlijke lering of leraar te leiden. Maar zodra ze die ‘veiligheidszone’ binnenkomen, sluiten zij hun geest weer af voor innerlijke leiding en richten zich op hun leiding in de buitenwereld.

In plaats daarvan zou jij ernaar moeten streven je geest voor die innerlijke leiding open te blijven houden. De kneep zit hierin dat innerlijke leiding jou altijd buiten jouw huidige mentale kader brengt door je ‘onbetwistbare’ overtuigingen in twijfel te trekken. Zo zijn er in feite een aantal mensen, dat de innerlijke leraar afwijst, omdat die hun onbetwistbare overtuigingen bedreigt en zij klampen zich vast aan hun ego en een verkeerde leraar die hun meest gekoesterde overtuigingen niet betwijfelt.

Slechts één ding kan je van deze reacties en de hele behoefte aan zekerheid in de buitenwereld ontdoen, namelijk dat jij een innerlijke bron van veiligheid vindt. De oplossing om dit te doen is door je bewust een heel eenvoudige, maar diepzinnige waarheid te realiseren. Onder het verlangen van jouw ego zichzelf als onfeilbaar autoriteitsfiguur neer te zetten, zit de ingebouwde onzekerheid van jouw ego. Jouw ego heeft het gevoel dat hij van nature niet de moeite waard is en dit is waar, omdat jouw ego nooit door God werd geschapen. Maar het ego begrijpt dit niet en kan dit niet herkennen, wat de reden is dat je ego probeert een schijn van waarde te creëren door gebruik te maken van wat er hem in de materiële wereld ter beschikking staat. Jouw ego probeert een toren van waarde op te bouwen en dat wordt onvermijdelijk een toren van Babel. Hij zal nooit tot in de Hemel reiken, maar uiteindelijk onder zijn eigen gewicht instorten.

Het probleem is natuurlijk dat jij je, zolang jij je met het ego identificeert, ook niet de moeite waard voelt en bang bent dat jij in de ogen van God  niet acceptabel bent en dat jij ‘eeuwig in de hel zult branden’ of hoe je dat ultieme onheil maar wilt definiëren. Wanneer jij je dan niet langer aan de zekerheid van het ego kunt vasthouden, zal jouw innerlijke angst voor verdoemenis naar boven komen en moet je met dat gevoel aan de slag. Sommigen weigeren dit te doen en daardoor geven zij zich met hart en ziel over aan een (ander) geloofssysteem in de buitenwereld dat hen uitstel geeft. Maar op een bepaald moment in je leven moet jij met deze geest aan de slag en ik raad je sterk aan hier niet mee te wachten tot op je sterfbed.

De oplossing om het gevoel van niet de moeite waard zijn te overwinnen, is je te realiseren dat de kern van jouw lagere wezen jouw Bewuste Jij is en dat die meer is dan jouw ego. In feite is de Bewuste Jij meer dan jouw totale wereldlijke identiteitsgevoel. De Bewuste Jij is een verlengstuk van Gods eigen Wezen en daarom is hij van nature al de moeite waard. Je bent waardevol vanwege het feit dat God jou uit zijn eigen Wezen heeft geschapen.

Ik besef dat jij je misschien niet de moeite waard voelt en dat jou vertellen dat jij de moeite waard bent, wel eens weinig resultaat kan hebben, zolang jij je verward voelt. Dus laten we proberen die verwarring wat open te breken. Voor veel mensen kan het concept van de Bewuste Jij abstract lijken, maar zien is geloven. Wanneer jij de Bewuste Jij ervaart, weet je dat jij meer dan jouw lagere identiteitsgevoel bent. En het is een feit dat jij, als jij erkent dat jij je verward voelt, de Bewuste Jij al ervaren hebt.

Jouw ego voelt zich nooit verward, want hij zal gewoon een tekortgeschoten absolute overtuiging door een andere vervangen. Maar de Bewuste Jij heeft het vermogen tot zelfbewustzijn en daarom kan hij herkennen dat hij verward is en zich afvragen of hij wel de moeite waard is. Jouw ego is niet in staat zichzelf waar te nemen; hij kan geen stap achteruit zetten en naar jouw leven kijken en tot de conclusie komen dat hij veranderen wil. Maar de Bewuste Jij kan dit wel doen en daarom betekent het feit dat jij een spirituele lering bestudeert, begonnen bent je van jouw ego af te scheiden. Jij bent begonnen je ervan bewust te worden dat jij een spiritueel wezen bent dat meer is dan jouw aardse identiteit.

Mijn punt is dat jij de Bewuste Jij al ervaart, want alleen de Bewuste Jij kan een stap achteruit zetten in je leven en zelfs overwegen of jij een ego hebt en dat jij meer bent dat dit ego. En alleen dit besef al zal je bewust maken van en geïnteresseerd in het volgen van het spirituele pad. Je moet eenvoudig deze ervaring verdiepen, zodat jij je het feit begint eigen te maken dat jij méér bent dan jouw standpunten en overtuigingen in de buitenwereld. Dit doen heeft een heel belangrijk psychologisch effect.

Jij bent meer dan jouw overtuigingen
In werkelijkheid heeft jouw ego geen aangeboren identiteitsgevoel of kan zichzelf niet voorzien van alles wat hij nodig heeft. Jouw ego IS zijn overtuigingen en standpunten. Daarom moet jouw ego zijn identiteitsgevoel en waarde op zijn overtuigingen stoelen. En als een van die overtuigingen wordt bedreigd, voelt het ego dat zijn waarde, zelfs zijn bestaan, bedreigd wordt. Daarom zijn mensen die zich met hun ego vereenzelvigen, bereid andere mensen te doden om daarmee de bedreiging voor hun geloofssysteem te vernietigen.

De Bewuste Jij heeft van nature geen identiteitsgevoel en waarde die onafhankelijk van jouw opvattingen, meningen en gezichtspunten in de buitenwereld, zijn. Wanneer jij begint je aandacht op het feit te richten dat jij het bewuste zelf bent, kun jij je geleidelijk weer met dat zuivere gevoel van zijn contact maken. Je kunt zelfs een bewustzijnsstaat ervaren waarin jij gewaar bent, maar je geest vrij is van specifieke gedachten. Je ervaart zuiver bewustzijn en wanneer jij zo’n transcendente of mystieke ervaring hebt, weet jij dat je meer bent dan de inhoud van jouw geest.

Alle spirituele zoekers hebben in ieder geval vluchtige glimpen van dit zuivere bewustzijn opgevangen, anders zouden ze niet naar iets buiten wat deze wereld te bieden heeft, verlangen. Maar niet alle zoekers zijn zich bewust gewaar van wat zij ervaren hebben. Velen vinden deze ervaringen zelfs heel gewoon, omdat ze zo natuurlijk lijken of omdat hen nooit geleerd is wat ze betekenen. Maar als je over deze concepten gaat nadenken, besef jij dat je weet dat jij meer dan jouw overtuigingen bent.

En naarmate jij je meer gewaar wordt van de jij die achter de inhoud van jouw bewustzijn zit, hecht jij je vanzelf minder aan die inhoud. Je gaat beseffen dat elke overtuiging of elk standspunt dat jij op aarde hebt, simpel een bepaalde uitdrukkingsvorm van de waarheid is. Maar omdat jij meer bent dan de inhoud van jouw geest, is de waarheid meer dan elke willekeurige uitdrukkingsvorm. Daarom zei ik:

God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid (Johannes 4:24)

Namelijk de Geest van waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. (Johannes 14:17)

Wanneer je inziet dat de waarheid meer is dan ELKE WILLEKEURIGE uitdrukkingsvorm van de waarheid die je op aarde tegenkomt, hoe kun jij dan aan één bepaalde uitdrukkingsvorm gehecht blijven? En dan verlies jij je angst om je huidige inzicht in de waarheid los te laten en laat je die door een hoger inzicht vervangen.

Naarmate jij je niet meer aan de dualistische overtuigingen van het ego vasthoudt, zul je geleidelijk meer open komen te staan voor de niet-dualistische aanwijzingen van je Christuszelf en jouw spirituele leraren. Dit zal je uiteindelijk in bewust contact brengen met de universele Christusgeest en je krijgt dan een basis om de negatieve aspecten van verwarring te vermijden, namelijk het gevoel dat jij niet weet wat juist of onjuist, wat waar of onwaar is. Je zult de Geest van waarheid rechtstreeks gaan ervaren en dit zal de verwarring weghalen, hoewel het jou geen zekerheid in de buitenwereld biedt, zoals veel mensen geloven.

Ongelijk hebben zonder ongelijk te hebben
Het grootste voordeel van deze verschuiving in bewustzijn is dat jij je angst om ongelijk te hebben verliest. Neem een paar ogenblikken om een stap achteruit te zetten en te kijken naar de zware last waar jouw ego en misschien ook je opvoeding, je mee beladen heeft. Kijk eens eerlijk naar hoe zeer de wereld draait om de dwangmatige wens om altijd gelijk te hebben. Zie hoe dat tot conflicten tussen mensen leidt, die vaak tot oorlogen leiden. Zie hoe het conflicten in jezelf opwerpt die je vaak op een neerwaarts pad zetten waar jij al je energie besteedt aan het bewijzen dat jij gelijk hebt zodat jij geen ruimte overhoudt om van het leven te genieten.

Deze obsessieve dwangmatige wens om gelijk te hebben, komt voort uit het geloof van jouw ego dat als zijn standpunten verkeerd blijken te zijn, HIJ dan verkeerd blijkt te zijn. En dit geloof is volkomen juist – voor jouw ego. Maar het is niet juist voor de Bewuste Jij, omdat je meer bent dan jouw standpunten. Als een van jouw overtuigingen onjuist blijkt te zijn, betekent dit dus niet dat jij fout bent of dat jij een slecht mens bent. En dit betekent dat jij het hele gewicht van altijd gelijk moeten krijgen, kunt loslaten.

Ik kan je ervan verzekeren dat als je dit eenmaal doet, jij het letterlijk ervaart alsof het gewicht van de hele wereld van je schouders is afgenomen. Je zult je als herboren voelen en alsof je de kans hebt gekregen opnieuw aan het leven te beginnen. Daarom zei ik:

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. (Marcus 10:15)

Kijk naar een kind dat leert lopen. Hij draagt niet de zware last dat hij elke keer perfect moet zijn of dat hij zich schuldig moet voelen, omdat hij valt. Hij staat gewoon op en probeert het opnieuw en lacht om zijn eigen fouten terwijl hij er bovendien van leert. Wanneer jij je losmaakt van de behoefte van jouw ego om gelijk te hebben, kun jij ook net zo vrolijk als een kind worden en dan wordt het spirituele pad een reis die gevuld wordt met blijdschap in plaats van een Via Dolorosa.

Let erop dat kinderen altijd heel graag willen leren, wat inhoudt dat zij niet denken dat zij alles weten of dat zij alles moeten weten. Daardoor zie je bij hen geen weerstand om iets nieuws te leren. Jouw ego zal zich altijd verzetten als een overtuiging onjuist wordt bevonden, maar wanneer jij eenmaal contact maakt met wie jij bent, kun je het eigenlijk als een geweldige kans zien als een overtuiging verkeerd blijkt te zijn. In plaats van met een beperkte of onjuiste opvatting te blijven leven, kun je dan een hoger inzicht krijgen dat jouw leven alleen maar kan verrijken. Daardoor wordt een overtuiging die onjuist blijkt te zijn, een opstap naar groei in plaats van een verlies.

Laat zekerheden los en benut de grootse verwarring
Jouw ego wil jou laten geloven dat als een van jouw overtuigingen onjuist blijkt te zijn, jij iets zult verliezen en jij in een zwart gat valt. De reden is dat het identiteitsgevoel van jouw ego wordt gebaseerd op zijn overtuigingen, dus als er één wordt weggehaald, verliest jouw ego een deel van zijn identiteit. Maar als je eenmaal beseft dat de Bewuste Jij méér is dan jouw overtuigingen, kun jij deze valkuil vermijden.

In plaats daarvan kun je zien dat het verlies van een beperkte overtuiging je nooit in een vacuüm achterlaat, want de beperkte overtuiging wordt altijd door een ruimer inzicht vervangen. Je innerlijke leraar zal jouw beperkte overtuigingen in twijfel trekken, maar jou nooit leeg achterlaten. Jouw innerlijke leraar zal jou altijd een hoger inzicht aanbieden om het beperkende te vervangen. En wanneer je dit proces benut, zul je nooit verlies voelen. In plaats daarvan verandert jouw leven in een voortdurend proces van ontdekkingen die tot steeds meer inzicht in het leven leidt.

Maar om dit te laten gebeuren, moet jij je bewust worden van de angst voor verlies van jouw ego en je moet er bewust voor kiezen het van je af te zetten. In plaats daarvan moet jij het ware innerlijke pad als een voortdurende reis beschouwen die nooit ophoudt. Op het ware pad zul je nooit meer de veiligheid in de buitenwereld kennen die op bepaalde overtuigingen en gezichtspunten wordt gebaseerd. In plaats daarvan zul je innerlijke zekerheid ontwikkelen die gebaseerd wordt op het weten wie jij bent en dat wie jij bent, zeer de moeite waard is in de ogen van God.

Het ware spirituele pad is de Rivier van Leven en die stroomt altijd. Alles in de Rivier van Leven transcendeert voortdurend en wordt MEER. Het ego kan geen deel van dit proces uitmaken, maar de Bewuste Jij wel – zolang jij bereid bent met de rivier mee te gaan in plaats van je ertegen te verzetten. Mensen die zich met hun ego identificeren, verzetten zich tegen die rivier, ze weigeren erin mee te gaan.

Het zijn net mensen die zich wanhopig aan een tak op de rivieroever vastklampen. Ze denken dat met de rivier meegaan gevaarlijk is en daarom klampen ze zich vast aan het gevoel van zekerheid en stabiliteit die de oever lijkt te bieden. Af en toe wordt de stroom zo sterk dat zij hun greep verliezen en los moeten laten. Ze ervaren een paniekgevoel en grijpen wanhopig naar iets waar zij zich aan kunnen vasthouden. Op die manier wordt hun hele leven in beslag genomen door het gevoel dat zij bedreigd worden en doordat zij zich tegen hun eigen groei moeten verzetten.

De wijze spirituele zoeker beseft dat ware groei betekent dat je nooit stilstaat en daardoor ken je het valse gevoel van zekerheid totaal niet dat alleen van stilstaan kan afkomen. Deze zoekers benutten daarentegen het proces en beginnen te genieten van de reis in plaats van geobsedeerd of bang te zijn voor de bestemming. Vrijwillig laten zij alles los waar ze zich op de rivieroever aan kunnen vasthouden en laten zich liefdevol door de rivier zelf meevoeren. Ze besluiten met de stroom mee te gaan in plaats van zich ertegen te verzetten. En al gauw beseffen zij dat het meedrijven op die rivier zo veel plezieriger en rustiger is dan tegen de stroom in te gaan die alleen maar probeert hen naar de oceaan van het zelf te brengen.

De echte wijzen beseffen zelfs dat de oceaan lang niet zo belangrijk is als de reis. Per slot van rekening bestaat de oceaan uit water en de rivier ook. Dus zul je in de oceaan niet natter worden dan in de rivier. In feite is het beslist heerlijk om te voelen dat het water beweegt en jij voelt dat je met dat water meebeweegt. Als je de stroom benut, ben jij niet bang de oever los te laten, en jij voelt je ook niet incompleet voordat jij bij de oceaan aankomt. Je voelt je al compleet door in de stroom te zijn en je geniet ervan dat jij de reis overal om jou heen en in jou ziet ontplooien. Je zult dan EEN ZIJN met de Rivier van Leven en daardoor zul je één zijn met de voortdurende dans van zelftranscendentie van de schepper.

Er is geen grotere zekerheid dan dit eenzijn met de Geest van Waarheid, toch wordt die niet op overtuigingen in de buitenwereld gebaseerd. Door het eenzijn met het proces van zelftranscendentie bestaat er in feite geen overtuiging die niet uitgebreid en door een ruimer inzicht kan worden vervangen. Want als jouw huidige inzichten niet ontwikkeld zouden kunnen worden, hoe zou er dan zelftranscendentie mogelijk zijn? En als er geen zelftranscendentie is, is het leven zelf gestopt. Dus is stilstand nooit een feit, enkel een illusie geschapen door jouw ego.

Omarm het levensproces en ga op de stroom mee. Hoe sneller jij die behoefte van altijd gelijk moeten hebben of de behoefte aan zekerheid loslaat, hoe sneller jij die staat van magnifieke verwarring kunt omarmen. Dit betekent dat je geen zekerheid in de buitenwereld hebt, maar wel de innerlijke zekerheid dat jij weet dat jij één met de Rivier van Leven zelf bent.

Om jou te helpen begrijpen dat het in een staat van verwarring verkeren, een noodzakelijk en nuttig stadium van het pad is, wil ik graag dat Kim zijn eigen ervaring beschrijft. Kim, hoe lang verkeerde jij in een staat van verwarring, voordat je een duidelijker gevoel van de Geest van Waarheid begon te krijgen?

Kim: Waarschijnlijk meer dan tien jaar. Ik werd mij bewust van het spirituele pad toen ik 18 jaar was en Autobiografie van een Yogi las. Voor mij vertegenwoordigt Yogananda iemand die bevrijd van zijn ego is en hij was altijd bereid verder te gaan. Maar toen begreep ik dat niet helemaal, dus had ik nog steeds behoefte aan zekerheid in de buitenwereld. Die vond ik bij Transcendente Meditatie, die een zeer intellectuele lering had over creatieve intelligentie en hoe het universum werd geschapen. Ik begreep dit met mijn intellect en het gaf mij een gevoel van zekerheid in de buitenwereld, zelfs een gevoel van trots dat ik het in mijn hoofd allemaal op een rijtje had.

Na een aantal jaren kreeg ik een aantal intuïtieve ervaringen, die mij lieten beseffen dat de leider van TM, de Maharishi, niet een echt spirituele leraar was en verliet ik de beweging. Ik voelde mij daar inwendig verscheurd over en ik had ook het gevoel dat ik dom was geweest om hun vergaande beloften te geloven. Dus ik was in feite een aantal jaren behoorlijk verward, maar ik zou het geen magnifieke verwarring willen noemen, omdat ik er niet erg open voor stond om iets nieuws te leren. Ik feite beloofde ik mezelf dat ik nooit weer voor een spirituele organisatie zou vallen. Ik bestudeerde nog wel een aantal spirituele leringen, maar ik stond lang niet zo voor innerlijke leiding open als ik had gekund en ik kijk er nog steeds op terug als de minst productieve periode van mijn leven.

Toch wist ik intuïtief dat ik naar het spirituele pad moest terugkeren, dus toen ik hoorde van de geascendeerde meesters, accepteerde ik met tegenzin de leringen van The Summit Lighthouse en ook de I AM Movement. De eerste jaren gaf mij dat opnieuw een gevoel van zekerheid, maar ik begon me gaandeweg te realiseren dat de leringen van de meesters voortdurend mijn oude overtuigingen in twijfel trokken. En op een bepaald punt, vroeg in de (19)90er jaren, herinnerde ik me dat ik in een fase zat waarin ik letterlijke het gevoel had dat er niets was wat ik zeker wist.

Het was niet dat ik door twijfel werd verzwolgen en dat ik niet wist wat ik moest denken. Ik had nog steeds een heel spirituele levensstijl en trok nooit het bestaan van God of het feit of er een spiritueel pad bestond, in twijfel. Toch ontstond de bereidwilligheid om al mijn uiterlijke overtuigingen te onderzoeken en ik kan nu zien dat het, hoewel het niet altijd plezierig was, tot zeer snelle groei heeft geleid. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik nog steeds bepaalde overtuigingen behield die het proces een beetje tegenhielden, bijna alsof ik bang was om te snel te gaan.

Toen, op het moment dat ik mijn ervaring van totale overgave kreeg, overwon ik die weerstand en nu heb ik het gevoel alsof ik weet wie ik ben en waar ik sta, maar het wordt niet op specifieke overtuigingen in de buitenwereld gebaseerd of zelfs niet door iets wat ik in woorden tot uitdrukking kan brengen.

Jezus: Dus heb je nu nog overtuigingen die jij als onfeilbaar beschouwd of waarvan jij denkt dat die nooit tegengesproken kunnen worden?

Kim: Nee, ik besef dat jij mij op elk moment een dieper inzicht in een bepaald aspect van het leven kunt geven – zoals jij bijna dagelijks doet – en mijn huidige overtuigingen zouden dan wel eens, óf onjuist, óf te beperkend kunnen blijken.

Jezus: Dus jij hebt geen overtuigingen waarvan jij denkt dat die nooit verder ontwikkeld kunnen worden?

Kim: Nee. Als dat wel zo zijn, zou dat betekenen dat ik mijn geest gesloten had en dan zou ik niet langer in die stroom zijn – wat jij de Rivier van Leven noemt. Ik zou niet meer iets willen leren en het laatste wat ik wil, is van jouw leiding afgesloten te zijn en de kans te missen om met jou hogerop te komen.

Jezus: En dat is een houding die alle oprechte spirituele zoekers kunnen aannemen. Dit doen zal je maximale groei bieden en je zult versteld staan hoeveel jouw leven in betrekkelijk korte tijd kan veranderen. Je kunt zelfs zover gaan dat jij je niet meer om de tijd bekommert, zodat jij je simpelweg door de rivier laat meevoeren en van het moment geniet zonder belast te zijn met zaken uit het verleden of de toekomst. Zoals ik zei:

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (Matteüs 6:34)

Die uitspraak was natuurlijk bedoeld voor mensen die zich niet in de Rivier van Leven bevinden en wanneer je die rivier ingaat, besef je dat ‘elke dag genoeg heeft aan het GOEDE van zichzelf’.