Het overgangseffect, de rol van de rationele geest en het opkomende bewustzijn dat er energierijken bestaan buiten het materiële rijk

Vraag: In de leringen van de geascendeerde meesters staat dat de duistere krachten niet in staat zijn om de mensen rechtstreeks fysiek kwaad te doen. Toch zijn er veel gedocumenteerde gevallen van fysiek misbruik door de duistere krachten die beweren dat ze betrouwbaar zijn. Zijn die gevallen dan allemaal fictief? Hoe verklaar je fenomenen als poltergeist waarbij er wel impact op fysieke objecten is? We zouden deze kwestie beter willen begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne

We hebben te beginnen met het boek van Maitreya en later, over het feit gesproken dat er bepaalde plekken op aarde kunnen zijn waar de vibratie zo laag is dat er een wat wij overgangseffect noemen, kan zijn tussen het astrale en het fysieke vlak. Daardoor kunnen er diverse fenomenen zijn die in sommige gevallen ook fysiek kunnen worden. Wanneer we zeggen dat de duistere krachten de mensen fysiek geen kwaad kunnen doen, dan bedoelen we daarmee dat we het hebben over een gewoon mens die fysiek en psychologisch relatief gezond is. Er zijn natuurlijk mensen die zo’n lage bewustzijnsstaat hebben of in zo’n onrustige bewustzijnsstaat verkeren dat zij dit overgangseffect kunnen scheppen, omdat de vibratie van het fysieke vlak heel erg dicht bij de vibratie van het astrale vlak komt waardoor dat wordt beïnvloed of dat er daardoor energie van het astrale vlak naar het fysieke vlak toe stroomt. Dit kan ervoor zorgen dat je het fysieke lichaam kwaad kunt doen of dat zichandere symptomen voordoen. Het fenomeen poltergeist is niet meer dan dat, een overgangseffect. Er zijn zelfs psychologische enigszins wetenschappelijke studies naar, waarin een groep mensen op regelmatige tijden bij elkaar kwam om te proberen een poltergeist te creëren. En in sommige gevallen konden ze inderdaad klopgeluiden op muren maken en ook andere dingen doen.

Dit toont aan dat de geest bepaalde kracht bezit om zekere fenomenen te creëren. Wij ontkennen niet dat het mogelijk is om diverse fenomenen te creëren met de kracht van je gedachten. Maar wij zeggen wel dat als je een normaal gezond mens bent, wij niet willen dat je met de angst leeft dat de duistere krachten je rechtstreeks op een fysieke manier kunnen beïnvloeden. En zeker wanneer je student bent en de decreten opzegt om je te beschermen, hoef je niet bang te zijn. Maar naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, zal er een tijd komen waarop het gewoner wordt dat er diverse fenomenen zijn die je niet op een materialistische manier kunt verklaren. En daardoor zal er een bepaalde periode komen waarin de gewone bevolking zich hier meer van bewust wordt. En helaas zal dit er ook voor zorgen dat een aantal mensen bang worden dat die fenomenen hen kwaad kunnen doen.

Een paar eeuwen terug waren er heel veel plaatsen op de wereld waar de bevolking of in ieder geval de meerderheid van de bevolking bang was voor kwade geesten, duistere krachten, trollen, demonen, allerlei fenomenen waar de meeste mensen tegenwoordig van zeggen dat ze niet bestaan. Wat er destijds gebeurde, was nogmaals dat het overgangseffect tussen het fysieke en het astrale vlak ervoor zorgde dat de mensen diverse ervaringen meemaakten. Om die fase in de menselijke evolutie te overwinnen, moesten veel mensen een rationelere geestesgesteldheid krijgen, waarin ze gewoon ontkenden dat die fenomenen bestonden en er daardoor niet meer gevoelig voor waren.

Omdat wij het collectieve bewustzijn hebben verhoogd en deze rationele tijd verlaten, zal er opnieuw een periode komen waarin de mensen hier mee moeten leren omgaan. Nu hopen wij dat de mensen er op een volwassener manier mee kunnen omgaan, zodat ze niet bang worden, maar kunnen erkennen dat er energierijken bestaan buiten de materiële wereld om. Er zijn wezens in die rijken en zij kunnen menselijke wezens proberen te beïnvloeden op een manier die niet positief is. Dus daarom moet jij je hiervan bewust zijn en weten hoe jij je hiertegen kunt beschermen en dat doe je in de eerste plaats door je bewustzijn te verhogen en te weten hoe jij je moet beschermen, zodat de mensen niet angstig worden maar erkennen dat dit bestaat zonder er bang voor te hoeven zijn. Dit zag je in de middeleeuwen toen mensen toegaven dat er bepaalde fenomenen bestonden, er bang voor waren maar ontsnapten aan die duistere krachten en de toegang tot hun bewustzijn. Daarom was het nodig om de mensen te laten denken dat ze niet echt bestonden, waardoor hun geest voor deze toegang werd afgesloten. Maar we moeten op een volwassener niveau komen, waardoor de mensen zich realiseren dat er wel iets is, maar dit onderscheidingsvermogen te hebben om er niet door te worden beïnvloed. En daarom kunnen ze ook erkennen dat er, omdat er lagere krachten zijn, ook hogere krachten zijn namelijk de geascendeerde meesters, die hen op diverse manieren kunnen helpen. En nogmaals, daardoor wordt men zich hier meer van bewust van wordt, zoals je al in een paar naties ziet, waar de mensen er open voor staan. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn, maar hopelijk slechts enkelen, die hier met angst op zullen reageren en daardoor kwetsbaar worden. Maar de meerderheid van de mensen zal er hopelijk op een volwassener manier op reageren en het onderscheidingsvermogen hebben om toe te geven dat er duistere krachten bestaan zonder door hen te worden overgenomen en dan ook toegeven dat er krachten van het licht bestaan en een relatie met ons opbouwen. Dit betekent dat je naar de duistere krachten kunt kijken zonder angstig te worden.

Als student van geascendeerde meesters moet je ook toegeven dat je een bepaald meesterschap hebt dat je in staat stelt om het bestaan van de gevallen wezens en andere duistere krachten te erkennen zonder bang te worden of in paniek te raken. Maar je kunt dit gewoon toegeven, de oproepen doen, naar jezelf kijken en te zien of je wordt beïnvloed door die krachten en je dan van die krachten te bevrijden door de hulpmiddelen te benutten en de hulp die wij jullie aanbieden. En het is heel belangrijk dat de mensen ook op dat punt komen. En je kunt natuurlijk ook, als dit voor jou zo voelt, de oproepen doen voor specifieke mensen die je kent, of voor mensen in het algemeen om de angst te overwinnen die ze nog hebben, omdat ik zei dat de mensen in de middeleeuwen bang waren voor de krachten die zij erkenden; tegenwoordig ontkennen de mensen dat die bestaan, maar onderbewust hebben zij nog steeds een angst die ze niet thuis kunnen brengen. En de materialisten zijn niet in staat om zich van die angst te bevrijden. Dit kan alleen als mensen erkennen dat er iets bestaat, maar ook het onderscheidingsvermogen hebben om te begrijpen dat hoewel het er is, jij je ervan kunt bevrijden, je kunt je er tegen beschermen, je kunt je bewustzijn zo verhogen dat die krachten je niet kunnen beïnvloeden.