Egospel 4: De nooit eindigende zoektocht naar de allergrootste veiligheid

Hoe het ego het doodsbewustzijn gebruikt om met de angst voor de dood om te gaan

Een boodschap van Jezus

In deze verhandeling zal ik een heel subtiel egospel aan de orde stellen. Dit is een spel dat de meeste religieuze mensen, zelfs de meeste spirituele zoekers niet hebben begrepen. Maar als je dit spel kunt doorzien en het in jouw eigen leven leert herkennen, kun je jouw spirituele groei naar een heel nieuw niveau tillen. Laat mij, om dit spel te begrijpen, eens kijken naar mijn uitspraak tegen Nicodemus:

Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? (Johannes 3:13)

Traditioneel is dit een mysterieuze quote die de meeste christenen moeilijk te interpreteren vinden. Maar met de kennis die op deze website tot jouw beschikking staat, kun je diepere inzichten krijgen.

Ik heb uitgelegd dat de kern van jouw wezen je bewuste zelf is. Als dit concept nieuw voor jou is, neem dan een ogenblik en word je bewust dat je ‘hier’ zit en deze verhandeling leest. In plaats van in het lezen verdiept te zijn, ben jij je nu bewust dat je een ‘zelf’ bent dat deze woorden leest. Je bent mentaal uit je huidige situatie gestapt en dus ben je er niet meer totaal mee geïdentificeerd.

Het gevolg is dat het bewuste zelf de vaardigheid heeft om naar het bewustzijn terug te keren van wie hij werkelijk is en zich niet meer te identificeren met en als de identiteit die je hebt opgebouwd tijdens je verblijf in het materiële rijk. Ik ga ervan uit dat je kunt inzien dat dit je ook de vaardigheid geeft om uit een specifiek egospel te stappen, te zien wat het is en dus het besluit neemt niet meer aan dat spel mee te doen door je niet meer te vereenzelvigen met de illusies die het spel voortzetten en er een catch-22 van maken.

Dus mijn punt is dat de Bewuste Jij de ‘iemand’ is die uit de hemel is afgedaald en dus ook de vaardigheid heeft om naar te hemel terug te ascenderen. Dit in tegenstelling tot het identiteitsgevoel – wat de mensen de ziel noemen – dat wordt gebaseerd op de illusies van de dualiteit en GEEN vaardigheid heeft om naar de hemel terug te ascenderen. Zoals in vorige verhandelingen is uitgelegd, werd het ego geboren uit je afscheiding van je hogere Wezen en jouw ego heeft een sterfelijk identiteitsgevoel voor jou opgebouwd.

Nu, op dit punt, stel ik jou opzettelijk voor een keuze. Je bent misschien geprogrammeerd door jouw eerder spirituele kijk op de wereld te geloven dat jouw ziel – of sterfelijke identiteit – op een of andere manier gered kan worden, dat hij in de ogen van God acceptabel is en daardoor toegang tot de hemel krijgt. De meeste religieuze mensen geloven dit en zelfs de meeste spirituele zoekers of new age-mensen geloven hetzelfde, hoewel op een andere onderbouwing.

Maar ik daag je opzettelijk uit om deze overtuiging te onderzoeken en de redenen dat je hem hebt geaccepteerd. Als je niet het idee wilt onderzoeken of jouw sterfelijke identiteit op een of andere manier kan worden gered op weer opstaan, dan bestaat er geen kans dat jij aan het egospel kunt ontkomen dat ik in deze verhandeling aan de orde stel. Je zult tot in het oneindige gedoemd zijn dat spel te herhalen, steeds verfijndere manieren te zoeken om te doen wat natuurlijk onmogelijk is, maar dat jouw ego nooit als onmogelijk beschouwt.

Dus voor wie oren heeft om te horen, zal ik doorgaan met uitleggen waarom het egospel echt onmogelijk is.

Begrijpen waarom de dood de dood niet kan overwinnen
In Maitreya’s boek legt hij het proces van Schepping meer gedetailleerd uit, maar de korte samenvatting is dat jij werd geschapen als verlengstuk van jouw Schepper. Het was de bedoeling dat je in bewustzijn zou groeien vanuit een heel lokaal gevoel van zelf naar de gemoedstoestand waarin jij eenzijn met jouw bron ervaart en eenzijn met al het leven – wat gewoonlijk ‘verlichting’ wordt genoemd.

Het was de bedoeling dat dit proces onder leiding van een liefdevolle spirituele leraar zou plaatsvinden en met jouw bewustzijn dat je onderdeel bent van iets wat groter is dan jouw lokale zelf. Daardoor zou jij je nooit alleen of in de steek gelaten voelen, maar in plaats daarvan de onvoorwaardelijke liefde van jouw Schepper voor jou voelen.

Maar het was ook de bedoeling dat het zou gebeuren als resultaat van keuzes uit vrije wil, want dat is natuurlijk de enige manier waarop jij in zelfbewustzijn kunt groeien – zelfbewustzijn kan alleen maar van binnenuit komen, dat kan je niet van buitenaf opgedrongen worden. De vrije wil gaf onvermijdelijk aanleiding tot de mogelijkheid dat jij zou kunnen kiezen om je van jouw leraar af te scheiden en je spirituele bron te vergeten, zelfs gaan geloven dat er geen God bestaat en er geen hogere realiteit voor jouw eigen wezen bestaat.

Als alles volgens plan was verlopen, was je in bewustzijn gegroeid, omdat ‘Christus’ de term is voor het universele bewustzijn dat is ontworpen om het eenzijn met de Schepper en zijn schepping te onderhouden. Zodoende kon de afscheiding slechts tot stand komen als gevolg van jouw keus om te experimenteren met het bewustzijn van de antichrist, en op den duur zo verblind te raken dat jij je gewaarzijn van jouw Zelf als onsterfelijk spiritueel wezen verloor en jezelf al een sterfelijk menselijk wezen ging beschouwen, misschien van nature een zondaar.

Voor jij je van je leraar hebt afgescheiden, had je het identiteitsgevoel dat je een verlengstuk was van een groter Wezen, als onderdeel van het Lichaam van God. De afscheiding heeft er letterlijk voor gezorgd dat dit zelfgevoel stierf en in plaats daarvan werd er een nieuw zelfgevoel geboren, het zelf dat wordt gebaseerd op de illusie dat je een gescheiden wezen bent dat los van God en andere wezens staat. Dit is het sterfelijke zelfgevoel dat wordt gebaseerd op illusies en een onontkoombare angst voor vernietiging, de angst voor de dood, heeft gecreëerd.

In tegenstelling daarmee kan je bewuste zelf niet sterven, want hij is een verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Maar jouw bewuste zelf kan elke identiteit waar hij voor kiest, creëren en accepteren en daardoor kan hij ook geloven dat hij een sterfelijk wezen is, dus accepteert hij de angst die bij dat identiteitsgevoel hoort. We zouden misschien kunnen zeggen dat dit ervoor zorgt dan het bewuste zelf door een vorm van spirituele dood heengaat – maar hij kan echter weer uit die dood opstaan, en dat kwam ik demonstreren.

Dit is het essentiële besef dat jij moet krijgen. Het gescheiden zelf is jouw ego, of in ieder geval het zaad van jouw ego. Jouw ego wordt geboren uit gescheidenheid en dus heeft het ego een identiteitsgevoel opgebouwd dat wordt gebaseerd op de illusie van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn. Omdat het ego NIET door God werd geschapen, maar uit iets onechts, KAN HIJ NOOIT EN TE NIMMER GERED WORDEN, HIJ KAN NOOIT EN TE NIMMER HET KONINKRIJK VAN God ingaan. Wat inhoudt dat jouw ego nooit de angst voor vernietiging, de angst voor de dood, te boven kan komen.

Wanneer je bewuste zelf de sterfelijke identiteit die het ego heeft gemaakt, begint te accepteren – zich ermee gaat vereenzelvigen – is het onvermijdelijk dat jij angst voor de dood voelt. Dit is een angst waar jij eenvoudig niet in de volledige intensiteit mee kunt leven. Dus MOET jij wel een manier vinden om die angst tot een niveau te verlagen waar jij wel mee kunt leven. Je kunt niet aan die angst ontsnappen tot jij je van je ego afscheidt, maar je kunt het wel een beetje opzij zetten, zodat het enigszins leefbaar wordt.
Nu heb je het fundament om de basale dynamiek van het ego te begrijpen:

  • Jouw ego wordt geboren uit jouw gevoel van gescheidenheid van jouw eigen hogere Wezen.
  • Jouw ego heeft een identiteitsgevoel gecreëerd dat op gescheidenheid wordt gebaseerd.
  • Gescheidenheid bestaat niet echt en dus is de identiteit van het ego onecht, wat inhoudt dat hij niet het eeuwige leven heeft – hij is sterfelijk.
  • De consequentie is dat jouw ego nooit aan de angst voor de dood kan ontkomen. En wanneer jouw bewuste zelf de sterfelijke identiteit als zijn ware zelf beschouwt, zul jij ook de angst voor de dood voelen.
  • Met de angst voor de dood kun jij niet leven – en dus ben je wel gedwongen naar een uitweg op zoek te gaan.
  • De dynamiek van het ego is juist constant op zoek te gaan naar manieren om de angst voor de dood te neutraliseren, zodat jij daar mee kunt leven. Maar hij moet dat zó doen dat jij NIET de echte uitweg ontdekt, namelijk naar je oorspronkelijke identiteit terugkeren als sterfelijk spiritueel wezen. Want als jij dat doet, sterft het ego.
  • Omdat het ego overlevingsinstinct heeft, zal hij er alles aan doen om te voorkomen dat jij ontdekt dat jouw ego op een illusie wordt gebaseerd, maar dat jij echt bestaat. Hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat jij die sterfelijke identiteit en de illusies waar hij op gebaseerd wordt, onderzoekt.
  • Om die angst voor de dood te neutraliseren, moet jouw ego de illusie scheppen dat het sterfelijke zelf gered kan worden, op een of andere manier onsterfelijk kan worden en dus niet hoeft te sterven. Wanneer jouw bewuste zelf dat gelooft, geloof je dat JIJ gered kan worden zonder het sterfelijke zelf op te geven of je van jouw sterfelijk zelf af te scheiden.
  • In werkelijkheid is dit een verloren slag, jouw bewuste zelf kan nooit volledig zijn intuïtieve kennis vergeten dat er meer in het leven is – dat er meer in JOU zit.
  • Het ego is er heel erg bedreven in om jouw terugkeer naar je spirituele identiteit uit te stellen – het proces van verlichting – en hij komt met talloze subtiele plannen aan om dat te bereiken. Dit wordt de ‘brede weg die naar vernietiging leidt’ genoemd.

Als jij eenmaal deze dynamiek begrijpt, zie je iets uiterst belangrijks. Je ziet in dat het sterfelijke identiteitsgevoel van jouw ego wordt gebaseerd op de illusies van de dualiteit, de illusies van de antichrist. Maar juist omdat jouw ego niet verder dan de dualiteit kan zien, worden zijn pogingen om te laten lijken alsof het sterfelijke zelf gered kan worden, ook gebaseerd op de dualiteit. Dus probeert je ego het sterfelijke zelf – geschapen uit het doodsbewustzijn – te redden door hetzelfde bewustzijn te gebruiken dat hij heeft gecreëerd. Jouw ego probeert een probleem op te lossen met hetzelfde bewustzijn dat het probleem in het leven heeft geroepen. Hij probeert de ene illusie met een andere te compenseren.

Dan kun je het besef gaan krijgen dat er natuurlijk geen enkele manier bestaat om God om de tuin te leiden. Zelfs al kan jouw ego jou en alle anderen op deze planeet bedriegen, God ziet duidelijk het onderscheid tussen de waarheid van Christus en de onechtheid van de antichrist. Jouw bewuste zelf kan elk moment de hemel betreden, maar dit kan niet zolang jij je vereenzelvigt met een of als sterfelijk wezen. Dus de ENIGE manier om gered te worden – het eeuwige leven te krijgen dat je uit de angst voor de dood bevrijdt – is terug te keren naar je ware identiteit als spiritueel wezen – en dat kan alleen maar als jij jouw sterfelijke zelf laat sterven. Er is simpelweg geen andere weg naar verlossing dan het pad van eenzijn – hoewel jouw ego en de verkeerde leraren een schijnbaar gemakkelijker en betere weg hebben gemaakt die zegt dat hij jou naar je verlossing voert zonder dat jij het sterfelijke zelf hoeft te laten sterven. Zoals ik heb uitgelegd:

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. (Matteüs 7)

Kun je nu inzien dat jouw ego het doodsbewustzijn probeert te gebruiken om de angst voor de dood te neutraliseren en dat dit nooit gaat werken?

Laat mij nog zeggen, voor we verder gaan, dat het verkeerde pad dat jouw ego en de verkeerde leraren aanbieden, bepaalde voordelen heeft – waarvan de belangrijkste is dat je niet de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf hoeft te nemen. In feite kwam je door jouw weigering om deze verantwoordelijkheid op je te nemen in de eerste plaats op het verkeerde pad. Niettemin zijn deze schijnbare voordelen op het pad slechts relatieve voordelen.

Jouw ego kan je bijvoorbeeld helpen om met de angst voor de dood te leven, maar jouw ego heeft jou in de eerste plaats aanleiding tot die angst gegeven. Dus je ego schiet jou te hulp om de consequenties van het probleem dat hij in het leven heeft geroepen te verkleinen – wat nooit het probleem zal verkleinen, maar jouw ego in leven helpt houden. En hoewel dit een poosje kan werken, merk je op den duur wel dat de ‘voordelen’ die jouw ego jou aanbiedt, leeg zijn en niet je innerlijke verlangen bevredigen naar iets meer in het leven.

Je ziet veel mensen die nog steeds tevreden gesteld worden door de sterfelijke identiteit van hun ego en de ‘voordelen’ die dat biedt. Je ziet ook een groeiend aantal mensen dat zich niet meer tevreden voelt over hun huidige identiteit en naar iets meer verlangt. Dat verlangen is het begin van spirituele vooruitgang, maar je maakt alleen betekenisvolle vooruitgang wanneer je gaat inzien dat de ‘voordelen’ die het ego je biedt, eigenlijk nadelen zijn omdat ze jouw vrijheid afpakken en jou in een mentaal kader opsluiten. Denk bijvoorbeeld eens aan de fundamentalistische religie, die beweert dat hun leden worden gered, maar die er ook voor zorgen dat hun leden een zeer beperkte kijk op het leven hebben.

Hoe jouw ego een verkeerd gevoel van veiligheid probeert te creëren
Kun je gaan begrijpen dat jouw ego de angst voor de dood probeert te compenseren door een gevoel van absolute veiligheid te creëren? Dat doet hij door het te laten lijken alsof het sterfelijke zelf kan worden gered of dat de angst voor de dood onnodig of irrationeel is.

Je ziet dat het egospel dat ik in deze verhandeling aan de orde stel het veiligheidsspel is, het spel om de indruk te wekken dat jij het koninkrijk van God zult ingaan – een rijk dat BUITEN het materiële universum bestaat – kan worden veilig gesteld door aan bepaalde voorwaarden te voldoen IN het materiële universum. Het is een poging om het bewustzijn van gescheidenheid te gebruiken om jou van de toegang tot het rijk van eenzijn te verzekeren – terwijl de ENIGE manier om ‘gered’ te worden, de illusie van gescheidenheid opgeven is en naar het eenzijn terug te keren waarmee jij geschapen werd – en dat op den duur uit te breiden tot het allerhoogste eenzijn.

Maar juist omdat jouw ego en de verkeerde leraren van de mensheid zoveel succes hebben bij het aanprijzen van het verkeerde pas naar verlossing, zijn veel spirituele en religieuze mensen terughoudend om de waarheid toe te geven die ik hier vertel. De scheidslijn is eenvoudig. De mensen die zich nog te veel identificeren met hun sterfelijke zelf die door hun ego werd gecreëerd, zullen niet bereid zijn om die waarheid te erkennen, omdat het een te grote bedreiging vormt voor hun gevoel van veiligheid. Hun gevoel van equilibrium wordt gebaseerd op de overtuiging dat zij vanwege bepaalde omstandigheden op deze wereld gegarandeerd gered worden. En het een te grote schok voor hen is toe te geven dat hun basale wereldbeeld een misvatting is.

De enige mensen die kunnen bevestigen wat ik zeg, zijn de mensen die begonnen zijn zich van hun sterfelijke identiteit los te maken. Zij hebben enigszins het gevoel dat zij meer zijn dan hun sterfelijke identiteit, en daardoor voelen zij intuïtief dat zij niet sterven wanneer hun sterfelijke zelf sterft. Het gevolg is dat zij de overtuiging kunnen onderzoeken dat hun sterfelijke identiteit kan worden gered. Sommigen zullen zelfs bereid zijn in te zien dat het nutteloos is om de ideeën te gebruiken die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomen om toegang tot het koninkrijk van God te krijgen. Alleen de Christusgeest kan naar binnen en dus is de enige oplossing voor jou ‘die geest in jou te laten zijn die ook in Christus Jezus was’ zoals Paulus heeft gezegd. Zulke mensen kunnen een kwantumsprong voorwaarts doen op het spirituele pad door aan het proces te beginnen om zich systematisch van het verkeerde pad en haar vele vermommingen los te maken. Laten we dat eens van naderbij bekijken.

De illusie te boven komen van een automatische verlossing
Door de hele geschiedenis heen zijn er een aantal religies die beweerden dat hun leden automatisch zouden worden gered. Zelfs tegenwoordig zijn er nog veel religies die hetzelfde beweren. Veel fundamentalistische christenen geloven dat ik spoedig aan de hemel zal verschijnen om de mensheid te oordelen en dat allen die goede leden van hun kerk zijn, automatisch gered zullen worden omdat zij lid zijn van die aardse organisatie in de buitenwereld – of door mij als hun Heer en Verlosser te verklaren. Ze zien voor het gemak over het hoofd dat ik heb gezegd:

20 Toen de farizeeërs Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ (Lucas 17)

De diepere betekenis is natuurlijk dat er niets zoiets als een automatische verlossing bestaat. Deze overtuiging is de extreme uitkomst van het verlangen van jouw ego naar de ultieme veiligheid. Veel vroegere beschavingen geloofden bijvoorbeeld dat er een specifieke klasse mensen was die fundamenteel anders waren dan de grote massa alleen al door geboorte. Dit heeft het feodale systeem in de hand gewerkt, waarin de mensen geloofden dat de edelen andere fysieke eigenschappen hadden, zoals blauw bloed, en ook speciale mentale vaardigheden hadden en de goden hen gunstig gezind waren.

Wanneer je dit overzet op het gebied van religie zien wij dat God leden van een specifieke religie gunstig gezind was en dat dat vooral voor het priesterdom van die religie geldt. Deze denkwijze was er rechtstreeks voor verantwoordelijk dat de vroege christelijke kerk mij geleidelijk tot een superieure status verhief, die haar hoogtepunt vond in het decreet van Nicea dat mij tot de eniggeboren zoon verklaarde.

Als je mijn vorige verhandeling bestudeert over het zwart-wit denken, zie je dat het geloof in een automatische verlossing de directe uitkomst is van deze simplistische vorm van denken. Het geeft aanleiding tot de overtuiging dat er maar één ware religie kan zijn en daaruit volgt dat de leden van die religie een speciale status hebben, wat inhoudt dat zij automatisch gered worden.

Je ego houdt van dit soort zwart-wit logica, omdat als je er eenmaal in gelooft, het moeilijk is om je aan dat mentale kader ontworstelen. De reden is dat het zwart-wit denken de indruk geeft dat het gevaarlijk is – in ultieme zin, zoals eeuwig in de hel branden – buiten jouw kader om te denken, zoals dat door de enig ware religie is bepaald. En dus kan het ego zich veilig voelen omdat jij niet het identiteitsgevoel dat hij voor jou gemaakt heeft, bijvoorbeeld dat van ‘goed christen zijn’, gaat onderzoeken. Een identiteitsgevoel waarvan jouw ego beweert dat jij op een dag gered zult worden, terwijl de waarheid is dat het je oneindig buiten het koninkrijk van eenzijn houdt.

Omdat jouw ego de waarheid niet kan zien, gelooft hij in feite dat hij kan worden gered, en dus zal hij er alles aan doen om jou in die beperkte identiteit te houden. Zolang jij niet het basale wereldbeeld van jouw ego onderzoekt, voelt jouw ego zich veilig en voor de meeste mensen vertaalt dit zich naar zich veilig voelen. Maar zou jij je per slot van rekening niet veilig voelen als jij gelooft dat jij tot het uitverkoren volk behoort dat zal worden gered? Maar de prijs die je voor deze veiligheid betaalt, is dat je nooit vragen stelt, wat inhoudt dat jouw bewuste zelf nooit echt zijn verlangen ‘naar iets meer in het leven’ kan bevredigen. Jouw ego heeft een gouden kooi gemaakt, maar niettemin blijft het een kooi.

Begin je nu in te zien dat het egospel van veiligheid in feite jouw ego is dat zich probeert veilig te voelen, omdat hij gelooft dat hij jou in een mentaal kader heeft geplaatst, waardoor jij nooit het feit kunt zien dat jouw ego niet echt bestaat? Kun je ook voelen dat jouw bewuste zelf een ingebouwd verlangen heeft naar eenzijn met jouw bron? En hoewel je dit verlangen opzij kunt schuiven of bedekken, kan jouw ego je nooit tevreden stellen. Daardoor zorgt het feit dat het ego zich veilig voelt, er nooit voor dat jij je ‘veilig’ voelt, in ieder geval niet tot in eeuwigheid.

Hoe zit het dan met die gegarandeerde verlossing?
Een subtielere vorm van het veiligheidsspel is het concept dat gewoon lid zijn van een bepaalde religie op zich niet voldoende is, maar je moet ook aan bepaalde eisen voldoen, die van je gedrag in de buitenwereld kan reiken tot bepaalde aandacht opbrengen voor negatieve of zondige gedachten en emoties te boven komen. Maar het belangrijkste blijft dat je bepaalde regels opvolgt en aan de eisen voldoet om jouw verlossing of toegang tot een hogere bewustzijnsstaat te garanderen. Dit kan reiken van christenen die naar de kerk gaan en de regels opvolgen tot new age mensen die yoga doen, mediteren of andere oefeningen doen. Het kan zelfs inhouden dat studenten van de geascendeerde meesters die denken dat het oproepen van spiritueel licht – op zich – genoeg is om hun bewustzijn te verhogen.

Het probleem met dit overtuigingssysteem is dat het wordt gebaseerd op een mechanisch wereldbeeld – net als het wetenschappelijk materialisme en zelfs de grote christelijke religies. Het idee is dat er mechanische redenen zijn waarom jij gered moet worden, zoals dat je karma hebt gemaakt dat in evenwicht moet worden gebracht. En door bepaalde mechanische procedures te volgen, breng je automatisch je karma in evenwicht en zodoende wordt je verlossing gegarandeerd. Zelfs de overtuiging dat ik voor de zonden van de mensheid heb betaald is een mechanisch beeld dat zonde als een schuld beschouwt dat door een offer kan worden terugbetaald, waardoor God mensen moet accepteren omdat die door dat offer worden gedekt.

Zo’n mechanisch beeld van het leven en de verlossing heeft helemaal niets te maken met de realiteit van het leven, zoals Maitreya’s boek beschrijft. Jij bent NIET een mechanisch wezen, jij bent geen robot, maar medeschepper met God. Dit betekent dat jij niet hier bent om een of andere mechanische taak uit te voeren, waardoor je dan naar een hemel ver weg kunt ascenderen. Je bent hier om medeschepper met God te zijn, die de hemel op aarde brengt door het overvloedige leven voor alle mensen te manifesteren. Dit kan gewoonweg niet op een mechanische manier, omdat het jouw taak is om jouw individuele creativiteit totaal tot uitdrukking te brengen.

Dus de ware sleutel tot verlossing is NIET een of andere magische formule vinden, maar het wezen te zijn dat God heeft geschapen – de ‘mens’ die uit de hemel is afgedaald. Dit is een hoogst individuele een creatieve inspanning en er is geen enkele garantie dat jij aan jouw doel beantwoordt. Aan de andere kant, bestaat er geen mechanische maatstaf voor hoe jij – wel of niet – aan dat doel moet beantwoorden, omdat de belangrijkste eis is dat jij jouw creativiteit gebruikt op een manier die al het leven verheft.

Natuurlijk is ware creativiteit een stroom die vanuit je hogere Wezen stroomt en gericht wordt door jouw bewuste zelf in overeenstemming met jouw keuzes. En omdat jouw ego nooit contact kan maken met jouw hogere Wezen, kan jouw ego ook nooit echt creatief zijn. Dus kan je ego ook nooit inzien dat de sleutel tot verlossing creativiteit is en hij zoekt tot in alle eeuwigheid naar een mechanische manier om zich van jouw verlossing te verzekeren. Door dat te doen, gebruikt hij het bewustzijn van de antichrist, dat ook mechanisch van aard is, omdat hij ook gescheiden van de eeuwig stromende fontein van het creatieve leven is.

Als je naar het religieuze landschap kijkt, zie je dat er ontelbare systemen zijn die mechanische eisen proberen vast te stellen voor hoe jij je voor jouw verlossing, verlichting, ascensie of hoe je het maar wilt noemen, kunt kwalificeren. Maar ze worden allemaal opgebouwd door het idee dat jij, door aan de eisen te voldoen in de materiële wereld, je weg naar de spirituele wereld afdwingt. De naakte waarheid is dat je de spirituele bewustzijnsstaat alleen kunt ingaan wanneer je terugkeert naar de bewustzijnsstaat waarmee jij geschapen werd. Zoals ik zei:

2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer
3 en zei: Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.
4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 18)

Maar moet jij in staat zijn om jouw verlossing te verdienen?
Op dit moment weet ik dat een aantal spirituele zoekers zullen zeggen dat ik alles tegenspreek wat zij van het spirituele pad afweten, zelfs wat ik ergens anders op onze websites zeg. Is het punt, per slot van rekening, niet dat rozenkransen opzeggen verkeerde gekwalificeerde energie moet transformeren om het bewustzijn te zuiveren?

De sleutel om dit te begrijpen, is goed te letten op het feit dat mijn leringen zeggen dat jouw ego geboren wordt uit het dualiteitsbewustzijn en niet verder dan dat kan zien. Waarom heb jij gezondigd, karma of verkeerd gekwalificeerde energie gemaakt? Omdat jij door het dualiteitsbewustzijn verblind bent geraakt!

Sommige mensen krijgen het besef dat zij in een lagere staat zijn gezonken of daarin vervallen zijn, of zij zichzelf dan beschouwen als zondaar, karma gemaakt hebben of naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald. Maar hun ego en de verkeerde leraren zullen nu gaan proberen hen te laten geloven dat de sleutel om uit die staat te komen, is een aantal mechanische technieken toe te passen om de mechanische redenen te compenseren die voor de afdaling hebben gezorgd, of dit nu daden (zonde of karma) of negatieve gedachten/emoties zijn.

Maar het echte probleem dat tussen jou en de verlossing instaat, is NIET jouw zonde, karma, of negatieve energie. Dit zijn natuurlijk mechanische voorwaarden, maar ze werden gesteld omdat jij door het dualiteitsbewustzijn verblind raakte. Daardoor is het totaal onmogelijk om de voorwaarden te compenseren via de dualiteit door een of ander mechanisch middel dat door het dualiteitsbewustzijn wordt bepaald, Je kunt een zonde niet overwinnen met hetzelfde bewustzijn dat de zonde gemaakt heeft, je kunt geen karma in evenwicht brengen met hetzelfde bewustzijn dat het karma heeft opgewekt.

Je kunt natuurlijk bepaalde spirituele technieken gebruiken om karma in evenwicht te brengen op een bijna mechanische manier, maar pas als jij jouw bewustzijn dat tot dat karma heeft geleid verandert, zul je onherroepelijk meer karma maken. Dus zal het gebruik van zulke technieken niet gestage vooruitgang bieden, maar een schommelbeweging veroorzaken van karma maken, karma in evenwicht brengen, karma maken, en zo voort tot je besluit dat je naar de balk in jouw eigen oog wilt kijken en jouw bewustzijn veranderen.

Door negatieve energie te transformeren, kun je het jezelf natuurlijk gemakkelijker maken om de illusies van de dualiteit te doorzien. Dit kan de basis vormen om je bewustzijn te veranderen, maar om die verandering tot stand te brengen, moet je de LEVENSbeslissingen nemen waar ik het eerder over had. En die beslissingen zijn creatieve en NIET mechanische beslissingen. Je moet bewust besluiten je van de dualistische overtuigingen die jij hebt geaccepteerd, te ontdoen.

Een dualistische overtuiging accepteren kun je doen als gevolg van een onbewuste – en dus mechanische – beslissing, wat ik een doodsbeslissing noem. Maar je kunt zo’n beslissing niet ongedaan maken, als jij je daar niet meer bewust van wordt en een creatieve beslissing neemt. En daarom bestaat er geen mechanisch pad naar verlossing, wat het ego en de ontelbare op het ego gebaseerde leraren en religieuze leiders je ook vertellen.

Zie het patroon in de geschiedenis
Als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de onmogelijke zoektocht naar veiligheid van het ego het menselijke gedrag en geloofssystemen heeft beïnvloed. Het moet wel duidelijk zijn hoe dit heeft gewerkt en nog steeds doorwerkt in de religie, vooral de fundamentalistische religies die zo duidelijk op het zwart-wit denken worden gebaseerd. Dit beperkt zich echter niet tot het gebied van religie.

Het marxisme, en het communisme, is ook een dualistisch gedachtesysteem dat de complexiteit van het menselijke leven tot een simpele strijd verkleint tussen twee klassen, de ene is goed, de andere slecht. Dus stelt ze een heel simpele oplossing voor waarin de staat de theïstische God in de fundamentalistische religie vervangt. In essentie wordt de staat de bron voor de automatische verlossing, dus hoewel het marxisme een atheïstisch geloofssysteem is, is het mogelijk dat in ieder geval een aantal mensen hun angst voor de dood tot een hanteerbaar verkleinen.

Maar wat ik het grijs denken noem, kan ook gebruikt worden om de angst voor de dood te verkleinen, vaak door die angst te benoemen als irrationeel of zeggen dat het probleem niet bestaat. De materialistische wetenschap bijvoorbeeld probeert angst als een irrationele emotie te benoemen die onderdrukt moet worden, en dit werkt bij een aantal mensen. Het materialisme probeert ook de behoefte aan verlossing te vernietigen door de spirituele kant van het leven te loochenen, waardoor een aantal mensen hun angst om niet gered te worden, onderdrukken, en op die manier hun angst voor de dood verkleinen.

Maar noch het geloofssysteem van het zwart-wit denken noch het grijs denken kan ooit de angst voor de dood verwijderen. Want dit kan alleen door het dualistische denken te ontstijgen en waarachtig te ervaren dat je een sterfelijk spiritueel wezen bent dat dus geen angst voor de dood van het fysieke lichaam, die je als een overjas draagt en vervangt wanneer hij versleten is, hoeft te hebben. Natuurlijk zal je identificatie met een dualistische identiteit verhinderen dat je zo’n ervaring krijgt en daarom hebben het ego en de verkeerde leraren zoveel succes met het maken van een catch-22 waaraan de meeste mensen zich niet kunnen onttrekken.

Maar de tijden veranderen snel en het wordt gemakkelijker voor de mensen om de inconsistenties te doorzien die – vanwege het feit dat zij worden gebaseerd op het dualistische denken dat altijd uit twee tegenstellingen bestaat – ingebouwd zijn in alle geloofssystemen die door het ego worden gemaakt. En naarmate het collectieve bewustzijn op het Christusniveau wordt gebracht, zullen de mensen de slangenhuid van de dualiteit afschudden, waardoor zij totaal bevrijd worden van de angst voor de dood door herboren te worden in een nieuw bewustzijn. Naarmate zij ophouden hun ware identiteit te loochenen als medeschepper met God, zullen de mensen beginnen een samenleving te maken die de realiteit van Christus als basis heeft in plaats van de gesneden beelden van de antichrist. Dit is een samenleving die ruimte heeft voor creativiteit in plaats van te proberen haar te doden op basis van een verwrongen poging om de angst voor de dood met mechanische – anticreatieve – middelen.

De nieuwe maatschappij wordt niet door angst gedomineerd en zal dus ook door geloofssystemen worden beheerst die erop gericht zijn de angst voor de dood te compenseren door mensen in mentale kaders te jagen die door het doodsbewustzijn zijn gemaakt. Dus zullen steeds meer mensen hun netten achterlaten – de netten die hen in de dualiteit gevangen houden – en de doden de doden laten begraven. Ze zullen niet meer de blinde leiders volgen maar in plaats daarvan de visie die zij in hun hart hebben, die visie die verder kijkt dan de beelden die het ego bedenkt, opvolgen. Dan zullen de mensen begrijpen wat ik 2000 jaar geleden heb gezegd:

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Het grote plaatje zien
Wat je van het overvloedige leven afhoudt, is het ego en zijn pogingen om de gescheidenheid te compenseren door gesneden beelden te maken die juist op het bewustzijn worden gebaseerd dat tot gescheidenheid heeft geleid. Daardoor kun je niet als een klein kind leven, maar denk je dat je moet vechten voor wat het materiële universum je zonder inspanning van jouw kant wil geven, omdat het zo ontworpen is:

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas 12:32)

Om het overvloedige leven te krijgen, hoef je alleen maar op te houden de dualistische geest te gebruiken. Je moet reiken naar de non-dualistische waarheid van Christus:

Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen;
U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (Johannes 8:31-32)

Maar om waarachtig bevrijd te zijn, kun je niet vasthouden aan de oude, sterfelijke, dualistische identiteit. Je moet bereid zijn hem te laten sterven zodat jij uit water en Geest herboren kunt worden:

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25)

Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:5-8)

Dat wat uit het vlees geboren is, probeert naar een mechanische manier van verlossing op zoek te gaan, terwijl wat uit de Geest geboren is, creatief wil zijn.

Ik hoop oprecht dat deze verhandeling de meer volwassen studenten helpt het grote plaatje te zien. Wanneer je naar menselijke wezens kijkt, zie je een duidelijke neiging dat, wanneer mensen een bepaald geloofssysteem hebben geaccepteerd, zij grote moeite zullen doen om het te behouden. Ze zullen zelfs redenen bedenken waarom het waar moet zijn en grote moeite doen om mensen of ideeën in diskrediet te brengen die hun ‘onfeilbare’ systeem lijken te bedreigen. Ik hoop dat mensen erkennen dat wanneer je deze reactie ziet, jij weet dat de zinloze zoektocht naar absolute veiligheid van het ego hier achter zit.

Dus hoop ik dat mensen het mechanisme in zichzelf gaan zien. Als jij kunt toegeven dat wanneer jij vasthoudt aan of ideeën verdedigt, het de zoektocht van het ego naar veiligheid is, jij grote vorderingen kunt maken naar de enige vorm van veiligheid, die de directe ervaring van de waarheid van God is die alleen maar mogelijk is met de Christusgeest.

Begrijp je wat ik zeg? De zoektocht van het ego naar veiligheid is niet fout – enkel misleid. In werkelijkheid heeft het ego juist die zoektocht vervormd die in jouw levensstroom wordt ingebouwd, namelijk het streven naar eenwording met jouw Schepper, terug te keren door je bewustzijn van jouw zelf te verheffen boven het plaatselijke – zonder jouw individualiteit te verliezen. Dus vraag ik niet van jou om je verlangen naar iets ultiems te onderdrukken. Ik vraag jou te beseffen dat dit verlangen nooit bevredigd kan worden door WAT DAN OOK, op de materiële wereld, maar alleen door één te zijn met jouw allerhoogste bron. Dus zelfs al zou jouw ego erin slagen een staat van de allerhoogste veiligheid op aarde te creëren, jouw ware jij zou zich er niet door tevreden gesteld voelen.

Wanneer jij dit beseft, kun je ophouden alle mentale kaders die op de dualiteit worden gebaseerd te verdedigen – en dan kun jij – jouw zelfgevoel – je bevrijden uit zulke kaders. Dan kun je de ware betekenis van mijn woorden begrijpen:

23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,
24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. (Johannes 4:23-24)

Maar in de wereld van tegenwoordig, zou ik eraan toe willen voegen dat de enige manier om God waarachtig te aanbidden, is door één met God te worden. En die eenwording is de ultieme veiligheid. Het ego kan dit nooit doorgronden of bereiken, maar de Bewuste Jij wel.

Zeg ik hiermee dat je niet gehecht moet zijn aan een geloofssysteem op aarde? Ja, dat zeg ik exact! Want het ego kan elk systeem – hoe waar dit ook is – in een gevangenis voor jouw Wezen veranderen. Dus geef eenvoudig de droom op dat er een ultiem geloofssysteem om aarde is en in plaats daarvan ga je met de Rivier van Leven mee waarin jij één bent met de Geest van Waarheid, de Geest die nooit in een mentaal kader op aarde opgesloten kan worden.

Doorzie de droom van het ego naar de ultieme veiligheid die op gescheidenheid wordt gebaseerd. Laat die droom sterven, zodat jij in de ultieme veiligheid van het eenzijn herboren kunt worden.