Egospel nr. 3: Speel je rol – oneindig

De hele wereld is een toneel – waarin alle rollen bepaald worden door het ego

Een boodschap van Jezus, 7 april, 2007

Zo, mijn geliefden, gezien het feit dat dit een werkretraite is, kunnen we jullie niet meer tijd geven om te mediteren. Want ik, Jezus, heb jullie wel een verhandeling te geven en heel toepasselijk is het een verhandeling over een van de meest fundamentele spelletjes van het ego. Eén van de essentiële spelletjes die precies de kern van het ego is en die het ego nooit te boven zal komen, maar die JIJ wel kunt overwinnen – wanneer je weet dat je meer dan het ego bent, omdat jij je opnieuw verbonden hebt met die liefde van je innerlijke wezen.
En dus, hebben jullie zonet het prachtige verhaal gehoord over de vrouw die wist dat ze op het punt stond om verkracht te worden, maar weigerde de rol van slachtoffer te spelen. En daarom kon de aanvaller zijn bedoelingen niet uitvoeren. Nu, mijn geliefden, dat verhaal is de korte samenvatting van de wezenlijke kern van het meest fundamentele egospel dat het spel is om met een tegenstander te strijden in de dualistische worsteling op leven en dood.

Want zie je, mijn geliefden, het ego wordt uit de dualiteit geboren en zal nooit buiten de dualiteit om kunnen denken. En binnen de dualiteit zijn er twee polariteiten, twee tegengestelden, twee uitersten. En omdat het tegengestelden zijn, zijn ze in een nooit eindigende strijd verwikkeld. En zo zie je, mijn geliefden, dit is juist hoe de prins van deze wereld erin geslaagd is om bijna iedereen op aarde in een dualistische strijd gevangen te houden, wat hen ervan weerhoudt zich opnieuw met hun innerlijke wezen te verbinden.

Je ziet, mijn geliefden, alles wat de prins van deze wereld moet doen is de een of andere agressieve daad tegen iemand plegen, en als die iemand zich aangetast voelt – zich het slachtoffer voelt, zich aangevallen voelt, zich onrechtvaardig behandeld voelt – dan zal die persoon de dualistische denkwijze inschieten en vervolgens de rol gaan spelen van één van de dualistische identiteiten, die door de tijd heen gecreëerd zijn door degenen die in de dualiteit zijn vast komen te zitten.

Een vooraf vastgestelde rol spelen
Mijn geliefden, je zult momenteel op aarde niet een dieper gaande lering hierover vinden dan in het boek van Maitreya, waarin hij spreekt over de wezens die in de hogere sferen vielen, die bepaalde identiteiten schiepen, gebaseerd op de dualiteit. En deze identiteiten kunnen vergeleken worden met de rollen die je in een theaterproductie hebt, waarin sommige mensen de held spelen, sommige de schurk en sommige mensen de slachtoffers spelen. En dus zie je, mijn geliefden, degenen die in dualiteit verstrikt zijn, zitten – zonder het te weten – al gevangen in een van deze dualistische identiteiten, in een van deze rollen, een van de rollen in het spel.

En dus, wanneer ze die rol vol agressie tegen de onschuldigen uitspelen, die nog niet in een dergelijke rol gevangen zitten, is er een mogelijkheid  – zeer grote kans – dat de onschuldige kinderen zich het slachtoffer van de agressor zullen voelen en daarom de rol van slachtoffer zullen inschieten. En dan zitten ze gevangen in het dualistische spel van het ego. Want nu zien ze zichzelf in relatie tot – in tegenstelling tot – iemand anders die in een dualistische rol zit. En dus, zonder het te weten, schieten ze regelrecht in een van deze dualistische rollen, zoals de rol van slachtoffer. En sommigen schieten in een andere rol, die van iemand die wraak zoekt, of in de rol van iemand die gerechtigheid zoekt door op de een of andere manier compensatie te zoeken voor het kwaad dat hen in het verleden aangedaan is, door weer iets slechts in het heden te doen.

En zo zien jullie, mijn geliefden, dit is de fundamentele structuur van het ego – dat hij altijd een van deze dualistische rollen speelt, dat hij een van deze dualistische identiteiten aanneemt. En dus moeten jullie wijs als slangen worden, zodat je de onwerkelijkheid van de kromme geest, de kromme logica, kunt zien, die deze diverse rollen en identiteiten heeft gecreëerd. Zodat je kunt beseffen dat je dit op je hebt genomen zoals een acteur in een theater een kostuum aantrekt, make-up opdoet, valse tanden in doet of een pruik opzet of een bochel in de rug aanbrengt om te lijken op de rol die hij moet spelen.

En dus besef jij dat, wanneer je de onwerkelijkheid hiervan ziet, wanneer je wijs wordt als een slang, wijzer dan de slangen, je niet de rol bent die je speelt – je bent meer dan die rol. En dat is het moment waarop je de mogelijkheid kunt gaan overwegen om jezelf van die rol los te maken, je zelfs van het hele toneelstuk los te maken, zodat je op den duur het theater uit kunt lopen en kunt zeggen: “Ik heb er genoeg van om die oude afgezaagde rol te spelen. Zoek maar iemand anders, want jullie zullen het zonder mij moeten doen. Ik heb er genoeg van!”

Het spel eindigt wanneer jij besluit te stoppen met spelen
Mijn geliefden, zoals ik deze boodschapper inspireerde om eerder tegen iemand te zeggen: “Wanneer zal je strijd eindigen?” Wel, mijn geliefden, je hebt de vrije wil toch? Dus wanneer zal je strijd ophouden? Wanneer jij besluit dat het zal ophouden, NU! Kun je dat besluit nu meteen nemen? Misschien niet. Maar ik zeg je dat er een moment zal komen, waarop je die beslissing wel kunt nemen – als je besluit dat het nu gebeuren gaat.

Want zie je, het universum is een spiegel. Wat betekent dat alles wat je uitzendt, terug gespiegeld moet worden. En dus wanneer je een bepaalde rol in het stuk, in het dualistische toneelstuk, op je neemt dan denkt het universum dat je de uiterlijke omstandigheden die met de rol overeenkomen, wilt ervaren. En dus als jij je slachtoffer van het leven voelt of slachtoffer van uiterlijke omstandigheden, dan is de onderbewuste boodschap die je naar de kosmische spiegel uitzendt, dat je ervaren wilt hoe het is om slachtoffer te zijn. En dus hoe meer jij je slachtoffer voelt, hoe gefrustreerder jij je voelt. Welnu mijn geliefden, het universum kan dat slechts op één manier interpreteren: “O, hij wil nog meer van een strijd ervaren, hij wil zich nog meer slachtoffer voelen.”

En geliefden, waarom interpreteert het universum het zo? Omdat de kosmische spiegel absoluut respect heeft voor je vrije wil. En daarom, zolang jij in die rol bent, die identiteit van slachtoffer zijn, kan het universum het slechts op één manier uitleggen, namelijk dat je nog niet klaar bent met de rol van slachtoffer spelen. Je wilt nog steeds ervaren hoe het is om slachtoffer te zijn. En dus zal het universum je natuurlijk geven wat je wilt. En het zal hiermee door blijven gaan, het zelfs versnellen, totdat jij eindelijk op het punt komt dat je de verantwoording neemt en zegt: “Oké. Ik ben al heel lang slachtoffer, maar dat kwam omdat ik een besluit nam wat ervoor gezorgd heeft dat ik dat slachtofferbewustzijn inging. Ik heb die rol op me genomen, ik heb dat kostuum aangetrokken. Maar het is genoeg geweest!” En dus besluit je die rol niet langer te spelen.

En mijn geliefden, laat me je verzekeren dat het universum op vrije wil gebaseerd wordt, wat betekent dat wanneer je ook besluit dat het genoeg is geweest, je vrij bent om het theater te verlaten. Zelfs wanneer het de avond voor de grote première is, ben je vrij ermee op te houden en te zeggen: “Genoeg van deze gekte!” En daarom moet je wijs zijn als een slang. Want de slangen zullen alles doen wat mogelijk is om je in de leugen te laten geloven dat om allerlei redenen je niet zo maar op kunt stappen, je niet zomaar uit die rol kunt stappen. Want als je die eenmaal op je hebt genomen, is hij permanent en kun je er nooit meer aan ontsnappen – of dat willen ze je laten geloven.

Daarom is hij met zoveel knappe illusies gekomen, waaronder, mijn geliefden, de algemeen christelijke illusie dat jij jezelf niet kunt redden, maar dat alleen Jezus, als de uiterlijke verlosser, je kan redden. En dus denken al deze christenen dat ze rechtstreeks op de hemel afgaan. Maar ze bevinden zich nog steeds in het slachtofferbewustzijn, voelen nog steeds dat er een kracht buiten hen is die hen naar beneden de hel intrekt of hen naar de hemel omhoog trekt – wanneer zij het in werkelijkheid zelf zijn, en hun eigen bewustzijn, dat hen naar boven of naar beneden trekt.

Want waar je schat is, daar zal je hart ook zijn (Matteüs 6:21).

Het ego kan niet onschuldig als een duif worden
En dus, mijn geliefden, zal het ego altijd vast blijven zitten in dit dualistische spel om een rol te spelen waarin hij, of de agressor, of de schurk, of het slachtoffer, of de held, of een andere rol heeft die deel uitmaakt van deze strijd tussen tegenstanders, tussen twee partijen. En ik zeg je, mijn geliefden, dat de meeste mensen op aarde en de meeste religies op aarde slachtoffer zijn geworden van dit bewustzijn. Dus hoewel je zou kunnen zeggen dat er een epische strijd tussen goed en kwaad is, is de manier waarop de wereld naar deze strijd kijkt, verkeerd, omdat ze door het dualistische bewustzijn beïnvloed wordt, die de strijd tussen goed en kwaad tot een dualistische strijd heeft gemaakt. Zodat ongeacht welke rol je in die strijd speelt, je alleen maar dient om de strijd zelf te laten voortbestaan en je in die strijd vast te laten zitten.

En zo komen we bij het tweede deel van mijn uitspraak, want wanneer je wijs als een slang wordt – besef je wat er aan de hand is, je hebt het dualistische spel door – dan kun je de tweede vereiste vervullen en onschuldig als een duif worden (Matteüs 10:16). Want zie je, mijn geliefden, zolang je denkt dat je het kwaad moet uitroeien, zit je gewoon gevangen in het dualistische spel. Zolang je denkt dat je de uiterlijke God in de lucht moet dienen – en zolang je religieuze zoektocht, zoals we gisteren zeiden, gebaseerd wordt op het verlangen de uiterlijke God te dienen in plaats van de innerlijke God die in alle leven is – welnu, dan maak je nog steeds deel uit van de strijd.

En dus is de enige manier om aan de strijd te ontsnappen, onschuldig als een duif te worden door elk verlangen op te geven naar rechtvaardigheid, naar vergelding, om op de een of andere manier het onrecht goed te maken door nieuw onrecht te begaan. De enige uitweg is door onvoorwaardelijke overgave, onvoorwaardelijke liefde. En dat is wat je in de verhalen gehoord hebt die eerder zijn voorgelezen – dat deze mensen – in de meest spannende, levensbedreigende situaties – in plaats van er tegen te vechten, in plaats van zich er tegen te verzetten, in plaats van zich slachtoffer te voelen, ze het eenvoudig opgaven. En in die overgave werden ze onschuldig als een duif.

En dus kon de Heilige Geest, vaak afgebeeld als een duif, daarna neerdalen en de situatie veranderen, zodat wat leek op een gegarandeerde uitkomst, niet gebeurde. Omdat op de een of andere manier – door de persoon die de rol van slachtoffer gekregen had, weigerde de rol van slachtoffer te spelen – de persoon die vast zat in de rol van agressor in staat gesteld werd voorbij die rol te zien en te beseffen dat ook hij meer was dan de rol die hij aan het spelen was. En daardoor hoefde hij die rol niet uit te leven in alle afschuwelijke details die in het script stonden, geschreven door de prins van deze wereld.

Bevrijd iedereen door te weigeren de rol te spelen
En zo zien jullie, mijn geliefden, doordat je weigert je rol te spelen in de dualistische strijd, zet je anderen wellicht aan te beseffen dat er een alternatief is, dat er manier om de strijd heen is, dat er meer is in het leven dan de dualistische strijd. En dit is natuurlijk de waarachtige essentie van mijn lering en mijn voorbeeld. Want weet je, mijn geliefden, als je echt naar mijn leven kijkt vanuit het inzicht dat ik je net gegeven heb, dan zul je zien dat ook ik weigerde de rol te spelen die mij was toegewezen. Ik weigerde tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Joden over hoe een Messias zou moeten zijn.

Kijk naar de Schriftgeleerden en de Farizeeën die mij in het mentale kader wilden plaatsen dat zij gemaakt hadden, gebaseerd op oude Bijbelboeken, gebaseerd op hun traditie. En dus gebruikten ze hun traditie om een verwachting te scheppen over hoe de Messias zijn rol precies zou moeten spelen. Want ze dachten, mijn geliefden, dat de levende Christus – wanneer hij op aarde kwam –meteen in een van de dualistische rollen van het spel zou schieten en zijn rol in het dualistische spel zou vinden. Welnu, begrijpen jullie, mijn geliefden, dat als ik aan hun dualistische verwachtingen voldaan zou hebben, ik die dualistische verwachtingen bevestigd zou hebben. Dus, hoe zou ik dan ooit een kans gehad kunnen hebben om hen te helpen boven die beperkingen uit te stijgen?

En zo hoop ik dat jullie kunnen gaan zien dat wanneer de Levende Christus op aarde verschijnt, zijn allereerste taak is om te weigeren in een van de dualistische rollen te passen die in de theaterproductie, in het drama, in de klassieke tragedie, of trouwens de komedie die aarde heet (Gelach). Want echt, als je naar de aarde kijkt, moet je zeggen dat het er zo slecht uitziet dat je, of moet lachen, of moet huilen (Gelach). Sommigen zullen dus liever huilen en anderen lachen liever.

Maar ik zeg jullie dat de Levende Christus hier volkomen afstand van moet nemen en moet zeggen: “Ik ben hier niet om de illusies van mensen te bevestigen, ik ben hier om ze aan te vechten!” En je vecht ze alleen aan wanneer je weigert de rol te spelen die ze je hebben gegeven – wat die rol ook mag zijn, hetzij in je familie, in de samenleving, of in je religie. Want zie je, mijn geliefden, het is onmogelijk op aarde te groeien zonder in een omgeving op te groeien waar iemand, of een instituut, is, die een vooraf toegewezen rol voor je heeft waarvan ze wanhopig verwachten dat jij daar in past.

En de uitdaging voor jullie allemaal, als spirituele mensen, is je van die programmering te bevrijden, je van de rollen te bevrijden die je in dit leven geleerd hebt te spelen – of die je in vorige levens gespeeld hebt – en die ervoor gezorgd hebben dat je bepaalde overtuigingen en programma’s in je onderbewuste geest hebt opgebouwd en die nog steeds hier zijn, bij je rondspoken. Omdat je denkt dat je deze rol moet spelen, denk je dat je die rol nog steeds vergroot moet opvoeren, wat het ook maar is.

De subtielere rollen herkennen
En zie je, mijn geliefden, het is misschien gemakkelijk voor jullie te zien dat het spelen van de agressor, van de schurk een dualistische rol is; het kan zelfs gemakkelijk voor jullie zijn te zien dat slachtoffer zijn, een dualistische rol is. Maar hoe velen van jullie zijn in staat te zien dat zelfs de held spelen een dualistische rol is? En ik zeg jullie dat dit een bijzondere uitdaging is. Want weet je, velen van jullie zijn van boven afgedaald om hier voor een reddingsmissie naar toe te komen. En dus ben je hier gekomen om de prins op het witte paard te zijn die de stad inrijdt en de mensen van de slechteriken bevrijdt.

Maar zie je, door films en populaire cultuur is daar zelfs een dualistisch stuk van gemaakt, waarin de held de rol krijgt van degene die tegen de schurk vecht. Maar dat is niet de manier om mensen werkelijk uit de dualiteit te bevrijden. Want zie je, mijn geliefden, er waren vele Joden die verwacht hadden dat de Messias één van de krijgskoningen uit het Oude Testament zou zijn en hen aan zou voeren in een opstand tegen de Romeinen. En veel van hen wezen mij af, toen ik weigerde die rol te spelen.

En zo zie je dat het heel moeilijk is de dualistische rollen door te hebben die gemaakt zijn om je oneindig in het dualistische spel vast te laten zitten. Er is onderscheidingsvermogen voor nodig. En waar zal dat onderscheidingsvermogen vandaan komen? Welnu, het kan slechts van één plaats komen – het Levende Woord. En zo komen we opnieuw terug bij het WOORD. En ik zal jullie zeker meer leringen hierover geven als de tijd in deze conferentie het toelaat en daarna.

Maar voorlopig laat ik jullie achter om over deze simpele vraag na te denken: “Houd je van de rol die je momenteel speelt in het drama op aarde?”

Als je dat niet doet, dan zeg ik je dat je vrij bent om er nu meteen op dit moment uit te stappen. Want zoals ik 2000 jaar geleden zei: “Het koninkrijk van God is nabij”, wat betekent dat het een optie is die op dit moment aan jou ter beschikking staat en op elk moment in de toekomst aan jou ter beschikking zal staan.

Maar ik adviseer je om het concept van het Eeuwige NU niet verkeerd te begrijpen; dat je denkt dat het betekent dat je de eeuwigheid hebt om het besluit te nemen om het oude los te laten en de rol die je gespeeld hebt, achter je te laten. Want per slot van rekening leven jullie in een wereld van tijd en ruimte, dus bestaat er geen eeuwigheid in dit rijk.

Dus ik vertel jullie dat je een acteur in een kosmisch toneelstuk bent en je kunt de make-up verwijderen, je kunt het kostuum uittrekken, de bult op je rug afdoen, je pruik afzetten,  je kunt de dikke neus afdoen en de kromme tanden uitnemen en ze alle in de vuilnisbak gooien als je het theater uitloopt en zeggen: “Gegroet en opgeruimd staat netjes, want ik heb de betekenis van de woorden van Jezus begrepen: Wat gaat het jou aan, volg jij mij.”