Egospel nr.2: het Ultieme Overlevingsspel

Een boodschap van Jezus, 21 maart 2007

Het verhaal van Dr. Frankenstein werd door de geascendeerde meesters geïnspireerd om één van de fundamentele eigenschappen van het ego duidelijk te maken. De plot is simpel, namelijk dat een dokter – met ogenschijnlijk welwillende bedoelingen – dode lichaamsdelen aaneen hecht en ze met leven bezielt. Echter, als het schepsel eenmaal een vorm van leven ontvangen heeft, spreidt het een overlevingsinstinct ten toon dat het bereid maakt om iedereen – zelfs zijn eigen schepper – die in zijn weg staat te doden. Omdat de dokter niet bereid is tegen zijn schepping op te treden, komt hij uiteindelijk om – evenals het schepsel zelf.

Dit is het meeste fundamentele kenmerk van je ego. Je nam ‘dode’ ideeën, wat inhoudt ideeën en overtuigingen die voortkwamen uit het bewustzijn van de antichrist, en bracht ze tot een samenhangend geheel bijeen. Je gebruikte vervolgens je scheppende vermogens om ze met een vorm van leven te bezielen, zodat jouw ‘schepping’ de rol zou kunnen vervullen om de meeste beslissingen voor jou te nemen en daardoor– ogenschijnlijk – het bewuste zelf vrijmaakte van de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen.

Toch begon datgene waarvan jij dacht dat het geschapen was om je te dienen, een eigen leven te leiden en nu wil hij de baas zijn over ieder aspect van je leven. Verder bezit hij een meedogenloos overlevingsinstinct en zal alles doen om in leven te blijven – zelfs als jij besluit dat je het niet langer wil. In zijn meest primitieve vorm is het ego bereid alles te doen om in leven te blijven, zelfs om mensen te doden die zich tegen hem verzetten. Het ego is zelfs bereid jou te doden en hij kan niet zien dat dit naar zijn eigen ondergang leidt. Voor het ego is overleving het uiteindelijke doel en geen prijs is te hoog om zijn voortbestaan veilig te stellen.

Het ego zal letterlijk alles doen waarvan hij gelooft dat het noodzakelijk is om zijn eigen voortbestaan veilig te stellen. En als je dit vergelijkt met mijn vorige lering dat het ego uit je scheiding van God ontstaan is, kun je de gevaarlijke cocktail zien. Zoals ik uitgelegd heb, wordt alles gemaakt uit Gods wezen – zonder hem werd niets gemaakt wat gemaakt is. Daardoor is de verbindende schakel tussen alle van zichzelf bewuste wezens God. Wanneer je weet dat je deel uitmaakt van Gods wezen, weet je ook dat andere mensen deel uitmaken van Gods wezen en zo weet je, op een zeer fundamentele wijze, dat als je anderen kwetst, je ook jezelf benadeelt. Zoals ik zei:

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”(Matteüs 25:40)

Werkelijk, alleen wanneer je erkent dat je een verbinding met God hebt, kun je mijn gebod opvolgen om anderen te behandelen zoals je wilt dat anderen met jou omgaan. Dit is de reden dat mensen die zich met hun ego identificeren niet bereid zijn dit gebod op te volgen en er zelfs op een manier naar kijken alsof het een primitieve of zwakke uitspraak zou zijn.

Omdat het ego uit de scheiding van God geboren wordt, ziet het zichzelf onvermijdelijk als helemaal van andere mensen gescheiden. Dus gelooft het ego dat het anderen kan benadelen zonder zichzelf schade toe te brengen en dit leidt tot het meest primitieve egospel van alle egospelletjes, namelijk die van de ultieme fysieke overleving.

De fysieke overleving leidt tot de spirituele dood
In voorgaande verhandelingen heb ik het bewuste zelf beschreven als zijnde in staat om zichzelf met alles wat het kiest te identificeren. Hetzelfde geldt voor het ego. Ik heb het ego vergeleken met een bos en het soort bomen dat je in het bos aanplant, zal het gedrag van het ego bepalen. Wanneer iemand naar het absoluut laagste niveau van menselijk gewaarzijn zakt, identificeert het ego van zo iemand zich met en als het fysieke lichaam. Zo wordt het voortbestaan en de instandhouding van het fysieke lichaam het belangrijkste doel voor het ego. Alles zal in het werk worden gesteld om dat doel te bereiken, inclusief het doden van iedereen die als een bedreiging voor het voortbestaan van het lichaam wordt gezien.

In voorgaande verhandelingen vergeleek ik het ego met het besturingssysteem van een computer. Wat er in feite gebeurt als mensen zich met hun fysieke lichaam vereenzelvigen, is dat het computerprogramma van het ego versmelt met het computerprogramma dat in het fysieke lichaam wordt ingebouwd. Het menselijke lichaam/brein is – zoals de meeste moderne mensen weten – een zeer complex mechanisme. Veel wetenschappers geloven dat alle aspecten van het menselijk bewustzijn het resultaat zijn van fysieke processen in de hersenen en in het zenuwstelsel. En hoewel dit onjuist is, is het tot op zekere hoogte begrijpelijk dat wetenschappers tot deze conclusie komen. De hersenen en het zenuwstelsel zijn werkelijk zo complex dat ze tot veel gedachten en gevoelens leiden. In feite worden voor mensen die hun spirituele identiteit vergeten hebben en zichzelf met en als een fysiek lichaam zijn gaan identificeren, bijna al hun gedachten en gevoelens door de hersenen en het zenuwstelsel geproduceerd en passen in zekere mate impulsen uit het massabewustzijn aan.

Dus wanneer het lichaam met de ‘lichaamscomputer’ samensmelt, gaat het computerprogramma dat in het fysieke lichaam is ingebouwd, de computer van het ego domineren. En het zou niet moeilijk moeten zijn om te zien dat de programma’s van het fysieke lichaam zich geheel op het voortbestaan van het lichaam concentreren. Dit betekent niet dat het noodzakelijkerwijs verkeerd of slecht is. Ik ben het niet eens met de traditionele kijk van veel religieuze mensen – waaronder veel christenen – dat het lichaam slecht is. Een leeuw is niet slecht; hij doet gewoon wat hij moet doen om te overleven. Evenzo doet het lichaam wat het doen moet om te overleven. Het probleem is natuurlijk dat de lichaamscomputer in werkelijkheid niet kan denken.

Het heeft alleen maar een fysiek leven en geen spiritueel leven. Het heeft geen van zichzelf gewaarzijn en kan daarom geen onderscheid tussen goed en fout maken. Zo kent het geen ethische of morele overwegingen en het is niet in staat te redeneren of dat wat het noodzakelijk voor zijn overleving acht, wellicht ‘verkeerd’ zou kunnen zijn of gevolgen op lange termijn zou hebben voor het wezen dat het lichaam bewoont, namelijk jij. Het gevolg is dat er een egospel gemaakt wordt, dat geprogrammeerd wordt alles te doen om het voortbestaan van het fysieke lichaam op korte en lange termijn veilig te stellen.

Door heel de geschiedenis heen heeft dit egospel vele verschillende vormen aangenomen. Bedenk bijvoorbeeld eens dat in de Middeleeuwen de meeste mensen een zwaard bij zich hadden als ze op reis waren. De geringste provocatie zou als een bedreiging voor iemands eer gezien worden en het gevolg was een duel tot aan de dood. Talloze mensen werden gedood voor iets wat geen feitelijke fysieke bedreiging was, maar alleen als waargenomen. Toch werd het een fysieke bedreiging vanwege de gewoonte om geschillen door middel van een duel op te lossen. Andere voor de hand liggende voorbeelden zijn hoe mensen elkaar zullen doden om voedsel of andere eigendommen te stelen. En dit leidt er vaak toe dat degenen die iets hebben wat de moeite waard is om te stelen een patroon opbouwen om automatisch degenen te doden die als werkelijke of potentiële bedreiging van hun eigendom werden gezien.

Als we dit op grotere schaal toepassen, zien we oorlog als een voorbeeld van hoe sommige soldaten volmaakte moordmachines worden. Ze doden automatisch elke vijandelijke soldaat, zonder zelfs morele of ethische implicaties te overwegen. We zien dergelijke tendensen bij de georganiseerde misdaad, namelijk het populaire filmbeeld van het hoofd van een criminele bende die iedereen laat doden die het voortbestaan van zijn imperium bedreigt – wat hij als een verlengstuk van zijn lichaam ziet.

Op zelfs nog grotere schaal kunnen hele naties of beschavingen hun eigen versie van het overlevingsspel creëren. Ze bouwen het beeld op dat andere landen een bedreiging zijn en ze zijn bereid om elk wapen of elke methode die beschikbaar is te gebruiken om de overwinning veilig te stellen. Dit kan worden uitgebreid tot het opbouwen van het beeld dat een bepaald ras of etnische groep een bedreiging is voor het voortbestaan van een andere groep of natie. De genocide van Hitler op de Joden is natuurlijk een voorbeeld van het meest primitieve overlevingsspel dat op de spits gedreven is. Toch laat de actie van de Geallieerden om civiele doelen in Duitse steden te bombarderen zien dat geen enkel land immuun voor dit spel is.

Een ander aspect van dit spel is dat er voor het voortbestaan van het fysieke lichaam op lange termijn voortplanting nodig is en wanneer het ego dit op de spits drijft, krijg je verkrachting. Op een zelfs nog grotere schaal krijg je de vele vormen van onderdrukking van vrouwen, die wordt gevoed door de waargenomen behoefte van het mannelijke ego aan het voortbestaan van het fysieke lichaam op lange termijn. Dit maakt het nodig dat vrouwen beschikbaar zijn voor datgene wat het mannelijke ego ziet als hun mannelijke rol, namelijk beschikbaar te zijn voor voortplanting.

Ontgroei fysieke overleving
Ik kan uiteraard oneindig doorgaan voorbeelden te geven van hoe dit specifieke egospel tot ongelooflijke gruweldaden heeft geleid. Dit spel ligt ten grondslag aan de meeste wreedheden uit de geschiedenis, waarbij de daders vaak het gevoel hadden dat ze ‘de vijand’ moesten vernietigen om hun eigen voortbestaan veilig te stellen. Het is de aloude spreuk “Het was hij of ik!”

Ik geloof dat de meeste spirituele zoekers duidelijk de primitieve aard van dit spel inzien. De reden dat je dit kunt zien is dat de meeste spirituele zoekers – en zeker de meesten die voor deze website openstaan – boven het meest primitieve egospel zijn uitgestegen. Ik begin in feite het meest primitieve egospel te beschrijven, speciaal om je te helpen zien dat je al boven enkele egospelletjes bent uitgegroeid. Je zult zeker niet zomaar iemand doden die je als een bedreiging ervaren hebt. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je al begonnen bent het bewuste zelf te scheiden van een complete identificatie met het ego. Door verder te gaan in dit proces zul je uiteindelijk de overwinning behalen door het Christusbewustzijn te bereiken.

Maar om het proces af te maken, is het nodig dat je bewust begrijpt hoe jij je van het ego kunt scheiden. Dit onbewust doen is een goede eerste stap, maar om een volgroeide spirituele student te worden is het nodig dat je een bewust gewaarzijn van en inzicht in het spirituele pad bereikt en wat dat inhoudt. Je kunt zonder bewust gewaarzijn slechts tot een bepaalde hoogte op het pad stijgen. Om de hogere niveaus te bereiken, moet je precies gaan inzien hoe het ego zich achter de bomen in het bos verschuilt.

Dus hoe kan iemand het proces beginnen om het meest primitieve egospel te boven te komen en boven het louter als een dier functioneren uit te stijgen om een spiritueel wezen in een fysiek lichaam te worden? Welnu, de kern van het proces is dat het bewuste zelf van de persoon zich moet gaan realiseren dat het meer dan het lichaam en vervolgens meer dan het ego is. Wanneer iemand zich echter volledig met het ego geïdentificeerd heeft en het ego van die persoon zich volledig met het fysieke lichaam vereenzelvigt, is de kans klein dat iemand met een spirituele boodschap of iets dergelijks te bereiken is. Zo zullen veel mensen letterlijk alleen ontwaken als hun fysieke lichaam keer op keer gedood wordt, totdat het langzaam bij het bewuste zelf doordringt dat het niet het lichaam is. Dit gebeurt omdat een gewelddadige dood littekens in de ziel van iemand brandt die als herinneringen – vaak gedeeltelijk onderbewust – naar volgende levens worden meegenomen en die iemand een herinnering geven dat het de dood van het lichaam kan overleven.

Zoals ik overal op deze website uitleg, fungeert het materiële universum als een soort spiegel die fysieke omstandigheden terugkaatst die met je bewustzijnsstaat overeenkomen. Dus, wanneer jij je met en als het lichaam identificeert – en gevangen raakt in het spel om het voortbestaan van het lichaam veilig te stellen – zul je in een bewustzijnsstaat komen waar je voortdurend naar bedreigingen voor je lichaam zult uitkijken. De onderbewuste boodschap die je uitzendt, is dat je in een wereld leeft waar alles een mogelijke dreiging is en daardoor geeft het universum je gehoorzaam fysieke omstandigheden terug waarin je zulke bedreigingen tegenkomt. Bijvoorbeeld veel mensen die betrokken zijn bij bendes of georganiseerde misdaad hebben een situatie opgeroepen waar ze onder voortdurende bedreiging staan – en alle mensen die hierin betrokken zijn, spelen eenvoudig hun rol in het collectieve drama dat ze elk individueel in hun geest opgeroepen hebben. Ze zijn tot elkaar aangetrokken vanwege hun gelijkgestemde bewustzijnsstaat en nu bedreigen ze elkaar om hun innerlijke conflicten vergroot op te voeren.

Mijn punt is dat het ultieme overlevingsspel mensen ertoe zal aanzetten fysieke omstandigheden op te roepen waarin de kans groot is dat hun fysieke lichaam gedood zal worden. Wanneer je probeert je leven te behouden, zul je het verliezen, zoals ik 2000 jaar geleden zei. Dit is in feite een veiligheidsmechanisme waarbij het universum de bewustzijnsstaat van de mensen vergroot opvoert, zodat ze de kans krijgen om die te overwinnen. Wanneer iemand vaak genoeg gedood is, zal het bewuste zelf van die persoon – tussen twee incarnaties in – een paar dingen gaan beseffen:

 • Het is meer dan het lichaam.
 • Het heeft genoeg van het ultieme overlevingsspel om altijd met andere mensen te vechten.

De persoon komt zijn volgende incarnatie in met een gevoel dat het meer is dan het lichaam of dat het niet langer met andere mensen wil vechten. En dit is het begin van een opwaartse spiraal. Wanneer het bewuste zelf van de persoon – vaak na vele incarnaties –steeds meer afstand neemt van het lichaam en de materiële wereld zal die persoon incarneren met een bewust gewaarzijn dat het verlangt naar iets meer dan deze wereld. Dit kan er de oorzaak van zijn dat iemand een spirituele lering vindt en aan een bewust pad naar meer inzicht begint.

Als spirituele leraar zou ik natuurlijk graag zien dat mensen uit het ultieme overlevingsspel ontwaken zonder talloze keren gedood te hoeven worden, maar helaas is dit niet een waarschijnlijk scenario. De meeste mensen die in dit spel gevangen raken, kunnen het alleen ontgroeien wanneer de harde leerschool van het leven hen zoveel klappen heeft toebedeeld dat ze gaan denken dat er een betere manier moet zijn. Sommige mensen moeten letterlijk vele malen op een wang geslagen worden voor ze gaan beseffen dat de slagen zullen blijven komen als je niet de andere wang gaat toekeren. De reden hiervoor is dat het universum eenvoudig terugkaatst wat je uitzendt; dus jij veroorzaakt die slagen – zelfs al worden ze door andere mensen uitgevoerd.

Keer de andere wang toe als de enige manier om het overlevingsspel te doorbreken
Zoals ik zei, het ego is gewoon een computer en het zal zonder nadenken doorgaan de vijand buiten zich te bestrijden zonder ooit te beseffen dat het bewustzijn dat denkt dat er een vijand is, datgene is wat de vijand creëert of oproept. Het is daarom alleen het bewuste zelf van iemand die het gewaarzijn heeft om te kunnen denken en redeneren dat als het de andere wang gaat toekeren, het universum dan uiteindelijk zal stoppen met een vijand te sturen. Mar om dit te laten gebeuren, moet het bewuste zelf wakker worden en besluiten zijn verantwoording om beslissingen te nemen, terugnemen. Het was natuurlijk de verloochening van deze verantwoordelijkheid van het bewuste zelf dat het ego gecreëerd heeft en vervolgens het afglijden naar het ultieme overlevingsspel creëerde.

Voor iemand volledig het ultieme overlevingsspel achter zich kan laten, moet het bewuste zelf van iemand bereid zijn te erkennen dat het zijn eigen werkelijkheid schept. Het moet gaan begrijpen dat het universum werkelijk een spiegel is en dat daarom de fysieke omstandigheden waarvoor het zich geplaatst ziet, nooit zullen veranderen tot het zijn bewustzijn verandert. En om een begin met dit proces te maken moet het bewuste zelf – bewust – de programmering van het ego vernietigen. Het ego zal blindelings de vijand buiten zich bestrijden en in zekere zin kan het hebben van een dergelijke vijand het ultieme excuus worden om geen verantwoording voor je leven te nemen. Wanneer het bewuste zelf zich met het ego identificeert, zal het gaan redeneren dat zolang er een vijand buiten hem is, hij al zijn aandacht op het bestrijden van de vijand moet richten, zodat er geen tijd of aandacht meer is om verantwoording te nemen en je bewustzijn te veranderen. Een soldaat midden in de strijd staat niet open om aan zijn psychologische problemen te werken. Overleving door het vernietigen van de vijand heeft voorrang op al het andere.

Ik verwacht dat mensen die openstaan voor deze website kunnen zien hoe dit tot een catch-22 wordt. Je creëert de uiterlijke vijand door je bewustzijnsstaat. Als er eenmaal een vijand is, wordt het bestaan van de vijand als excuus gebruikt om niet naar je eigen bewustzijnsstaat te kijken. Het is het volmaakte excuus om je op de splinter in het oog van iemand anders te richten en te weigeren naar de balk in je eigen oog te kijken. De uiterlijke vijand zal natuurlijk niet weggaan, totdat jij je bewustzijnsstaat verandert, zodat je de andere wang kunt toekeren naar de klappen die van de vijand komen.

Begin je nu mijn opdracht om de andere wang toe te keren, op een dieper niveau beter te begrijpen? Ik ben me er volledig van gewaar dat de meeste mensen die opdracht 2000 jaar geleden niet konden begrijpen en de meesten begrijpen hem nog steeds niet. Maar velen zijn er klaar voor om het te begrijpen, omdat ze – vele levens lang – in een bewustzijnsstaat zijn geweest uiterlijke vijanden te bestrijden – er is slechts één manier om dat patroon te doorbreken. Ze MOETEN ophouden tegen de uiterlijke vijand te vechten en toelaten dat ze op een wang geslagen worden en vervolgens weloverwogen de andere wang toekeren zonder terug te slaan.
Alleen door dit te doen kunnen ze een nieuwe boodschap naar de kosmische spiegel zenden, de boodschap dat ze niet langer met een uiterlijke vijand willen vechten. En wanneer dit voldoende malen is gedaan – en je herinnert je misschien wel dat ik mijn discipelen vertelde zeventig maal zeven te vergeven, zal het oude patroon – in vele levens gecreëerd – doorbroken worden en het universum zal nu fysieke omstandigheden terugkaatsen die met je nieuwe bewustzijnsstaat overeenkomen. Hoewel veel mensen nog steeds in het ultieme overlevingsspel gevangen zitten, zul je ze niet langer tegenkomen en zul je op een hoger niveau kunnen leven, zelfs al ben je nog steeds op deze planeet.

Subtielere versies van het overlevingsspel
Zoals ik ergens anders uitleg, zijn er vier niveaus van deze wereld die overeenkomen met de vier niveaus van je geest. Het laagste niveau is het fysieke niveau dat overeenkomt met je onderbewuste en bewuste geest. Het volgende niveau daarboven is het emotionele dat natuurlijk overeenkomt met je gevoelens. Hierna komt het mentale niveau, dat overeenkomt met je gedachten, maar in het bijzonder met hogere gedachten van de rede en logica. Tenslotte hebben we het etherische of identiteitsniveau dat overeenkomt met jouw identiteitsgevoel, wat inhoudt hoe jij jezelf, God en de wereld ziet.

Tot zover heb ik over het overlevingsspel gepraat als een zuiver fysiek fenomeen, dat verband houdt met de overleving van het lichaam en dat mensen bereid maakt anderen fysiek te doden om hun eigen voortbestaan te verzekeren. Toch heeft het overlevingsspel ook een variant op elk van de hogere niveaus en we zullen naar elke versie kijken. Als we omhoog gaan vanuit het fysieke niveau, gaan we naar diepere lagen, naar de onderliggende oorzaken van het overlevingsspel. We kunnen dan gaan zien dat zelfs het fysieke spel niet helemaal fysiek is. In veel gevallen zullen mensen alleen maar doden, wanneer ze door zeer sterke emoties, zoals angst of woede beïnvloed worden. En zulke emoties komen voort uit bepaalde overtuigingen die weer uit het identiteitsgevoel van de persoon komen.

De volgende stap van het fysieke niveau omhoog is het emotionele niveau en er bestaat een vage grenslijn tussen mensen die vastzitten in het fysieke overlevingsspel en degenen die in het emotionele overlevingsspel gevangen zitten. Wanneer je in oorlog bent en een soldaat van de vijand komt met een geweer op je af, wordt je leven natuurlijk fysiek bedreigd. Maar veel mensen die in het overlevingsspel gevangen zitten, zullen anderen doden wanneer ze in werkelijkheid niet bedreigd worden, maar het gevoel hebben dat ze bedreigd worden. Sommigen zullen lukraak degenen doden die hen boos maken of hun angst voor de dood losmaken.

Het grootste gedeelte van de beschaafde wereld is tot een bewustzijnsniveau gestegen waarop het fysiek doden van iemand als onacceptabel gedrag gezien wordt. Daarom zijn er veel mensen die boven het fysieke overlevingsspel zijn uitgegroeid, in de zin van dat ze niet automatisch degenen die hen schijnbaar bedreigen, doden. Toch hebben veel van deze mensen gewoon een beperking aan hun fysieke gedrag opgelegd zonder de psychologische zaken op te lossen die dat gedrag aansturen. Met andere woorden, ze worden nog steeds door gewelddadige en onopgeloste emoties gedreven en wanneer ze werkelijk bang of echt boos worden, kunnen ze hun fysieke gedrag niet langer in toom houden en zullen dan iemand in een vlaag van woede doden.

Toch zijn er ook veel mensen die op het punt zijn gekomen dat zelfs intense woede of angst niet de reactie zullen losmaken om iemand fysiek te doden. Niettemin zullen deze mensen bereid zijn om iemand emotioneel te doden.

Doden met psychische (paranormale) energie
Het blijft de Opgevaren Schare voortdurend verbazen dat de moderne beschaving het wetenschappelijke feit kent dat alles energie is, maar dat mensen niet bereid zijn de filosofische consequenties hiervan te erkennen. Als je emotionele en mentale staat – zoals keer op keer bewezen is – invloed op je fysieke gezondheid kan hebben – of je ziek maken, of voorkomen dat je herstelt – dan volgt hieruit dat de gedachten en gevoelens van andere mensen van invloed op je kunnen zijn – en vice versa.

Zoals ergens anders is uitgelegd, wordt je lichaam omgeven door een energieveld dat verbonden wordt met je geest. Dit energieveld kan daarom mogelijk binnengedrongen worden door energie-impulsen afkomstig van gedachten en gevoelens van andere mensen. Het is in feite mogelijk om een psychische moord te plegen door zulke intense golven psychische energie uit te zenden dat het ervoor kan zorgen dat iemand anders ziek wordt of een ongeluk ervaart. Zo zijn er mensen die zo in de emotionele versie van het overlevingsspel gevangen zitten dat ze – gewoonlijk zonder zich daarvan bewust te zijn – door intense woede naar die persoon te zenden, in feite proberen iemand emotioneel te vermoorden.

Er zijn ook mensen die door hun emoties macht over anderen proberen uit te oefenen en dit spelletje is een verlengstuk van het overlevingsspel. Je probeert macht over anderen te krijgen om te voorkomen dat zij een bedreiging worden. Bijvoorbeeld veel mensen proberen de baas te spelen over degenen die hen het meest nabij staan door schuldgevoel te kweken, door anderen zich verplicht te laten voelen in hun behoeften te voorzien. Sommigen zijn erin geslaagd om permanent hun zogenaamde ‘geliefden’ te manipuleren nooit over bepaalde grenzen te gaan, want als ze dat toch doen, zou de persoon die de macht uitoefent, zich bedreigd voelen. Er zijn ontelbare specifieke versies van dergelijke machtsspelletjes.

Er bestaat ook een variant van het emotionele overlevingsspel dat tot doel heeft om de emoties van andere mensen te beroeren, zodat de manipulator hun spirituele energie kan stelen. Wanneer iemand in de diepere lagen van het dualiteitsbewustzijn zinkt, kan zo iemand niet langer rechtstreeks spiritueel licht van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid ontvangen. Dit licht is noodzakelijk om te overleven, dus die persoon moet nu energie of licht van iemand anders stelen die het nog steeds van boven ontvangt. Dit kan gedaan worden door de emoties van andere mensen te manipuleren, bijvoorbeeld door hen boos te maken. Wanneer je energie door woede verkeerd gebruikt, kunnen andere mensen letterlijk je licht stelen en het gebruiken om te overleven op hun – lagere bewustzijnsniveau. Er zijn mensen die zo in dit emotionele overlevingsspel bedreven zijn dat ze letterlijk energievampieren zijn die routineus bepaalde mensen melken door hun emoties te prikkelen. Bedenk bijvoorbeeld hoe iemand probeert je bij een discussie te betrekken die doorgaat totdat de persoon er plotseling genoeg van schijnt te krijgen en de discussie voorbij is. De reden hiervoor is dat iemand zich voldoende met energie gevuld heeft en je nu met rust zal laten tot de volgende ‘voedertijd’.

Kortom als je herkent dat je regelmatig door zeer sterke emoties in beslag genomen wordt – vooral boosheid en angst die stammen uit het zich door anderen bedreigd voelen – moet je erkennen dat je nog niet boven de emotionele versie van het overlevingsspel bent uitgegroeid. Iets anders om op te letten is dat je het moeilijk vindt om met een situatie om te gaan waarin andere mensen sterke emoties laten zien. Er zijn mensen die denken dat ze hun emoties onder controle hebben, maar ze hebben eenvoudig geleerd om ze te onderdrukken. Maar in bepaalde situaties zullen hun emoties geprikkeld worden en dit is een teken dat je niet in harmonie bent. Je moet dan hulpmiddelen gebruiken om grotere helderheid te krijgen, waaronder de vele vormen van therapie die tegenwoordig beschikbaar zijn en de rozenkransen van Moeder Maria gebruiken om de energieën en overtuigingen op te lossen die ervoor zorgen dat je in het spel van emotionele overleving vastzit.

Het mentale overlevingsspel
Op het mentale vlak hebben we te maken met ideeën en overtuigingen, bijvoorbeeld je religieuze overtuigingen. De geschiedenis staat vol met voorbeelden hoe mensen bereid zijn om fysiek anderen vanwege een idee te doden. Als je denkt dat jouw religie de enig ware is en de duivel door andere mensen zich ertegen verzet, zou je misschien wel bereid zijn om die mensen te doden, zelfs al bedreigen ze jou lichamelijk natuurlijk niet. Hetzelfde kan natuurlijk het geval zijn voor mensen met sterke politieke overtuigingen, zoals de leiders van bepaalde communistische en fascistische landen.

Achter de bereidheid te doden vanwege een idee is de overtuiging dat het doel de middelen kan heiligen. Deze overtuiging is gebruikt om ik weet niet hoeveel wreedheden te verdedigen, waaronder vele subtiele varianten, waarvan mensen voelden dat zij voor een rechtvaardige zaak vochten en dat dit het doden van anderen rechtvaardigde. Je kunt zoveel voorbeelden vinden waar mensen het doden van anderen verdedigd hebben door te denken dat het voortbestaan van hun idee belangrijker was dan de levens van andere mensen. Zelfs de democratie werd door bloedvergieten geboren. Hierachter zit echter de illusie dat het doden van anderen de enige manier was om hun idee te laten voortbestaan. Maar kijk naar het voorbeeld dat ik met mijn missie probeerde neer te zetten. Ik vertelde mensen zich niet tegen het kwaad te verzetten en de andere wang toe te keren. En ik liet zien dat ik niet bereid was anderen te doden, maar bereid was mij door hen te laten doden – wat in feite de overleving verzekerde van het idee dat ik kwam promoten.

Ik ben me er volledig van gewaar dat veel christenen van mening waren dat de overleving van hun versie van het christendom het doden van anderen rechtvaardigde. Maar kun je serieus geloven dat ik – gelet op de leringen en het voorbeeld dat ik zojuist beschreef – dergelijk gedrag goed kan keuren? Het simpele feit is dat het idee dat het doel de middelen heiligt, uit het bewustzijn van de antichrist voortkomt. Deze geestesgesteldheid wordt op scheiding gebaseerd, wat het mogelijk maakt om het doel en de middelen te scheiden en daardoor zegt dat om een groter goed te bewerkstelligen het gerechtvaardigd is om alle middelen te gebruiken die in andere gevallen als verkeerd gezien zouden worden. In de Christusgeest is een dergelijke scheiding onmogelijk en daardoor is het nooit acceptabel om middelen te gebruiken die Gods wet schenden, zoals het gebod dat je niet zult doden. Maar in de Christusgeest kun je vreedzame manieren vinden om je idee te promoten, manieren die gewoon verborgen worden voor mensen die in de dualiteit van de antichrist gevangen zitten. Zulke mensen denken daardoor dat de enige manier om het voortbestaan van hun idee te verzekeren het gebruik van geweld is.

Nogmaals, de moderne beschaving maakt het voor veel mensen onacceptabel om fysiek degenen te doden die zich tegen jouw overtuigingen keren. Veel mensen hebben daarom de feitelijke fysieke pogingen onderdrukt om anderen vanwege ideeën te doden. Maar zoals bij emoties het geval is, zijn je gedachten ook energie-impulsen die als pijlen in de geest – in het energieveld – van andere mensen gezonden kunnen worden. Zo zijn er veel mensen die zich met een mentaal overlevingsspel inlaten waarbij ze zich door iedereen bedreigd voelen die de overtuigingen bestrijden of negeren die zij als de absolute en onfeilbare waarheid beschouwen.

Er zijn veel mensen die zichzelf als goede, liefdevolle en vreedzame mensen zien, omdat ze denken dat ze nooit fysiek iemand anders zouden doden. Dit mag dan feitelijk waar zijn, maar veel van deze mensen zijn gewoon niet bereid toe te geven dat ze bezig zijn met een strijd om de overtuigingen van anderen kapot te maken. Sommigen proberen op een agressieve manier anderen ervan te overtuigen dat hun opvattingen onjuist zijn en sommigen zijn zelfs bereid om het geloof van een ander in iets te vernietigen om hun eigen overtuigingen te verdedigen. Je ziet bijvoorbeeld veel wetenschappelijk aangelegde mensen die opzettelijk en op agressieve wijze proberen het geloof van andere mensen in religie – welke religie ook – te vernietigen. Maar je ziet ook religieuze mensen die proberen het geloof van mensen uit andere religies te vernietigen.

Dergelijke ‘mentale oorlogvoering’ kan de vorm van gesproken discussies aannemen, maar voor mensen die in het overlevingsspel gevangen zitten, is er vaak een onderliggende agressieve bedoeling aanwezig. Deze mensen zenden – soms welbewust en soms zonder zich ervan gewaar te zijn – bepaalde gedachten naar de onderbewuste geest van anderen met de bedoeling hun geest te verzwakken. Deze vorm van agressieve mentale suggestie kan mensen vaak in verwarring brengen, zodat ze zich niet kunnen concentreren of hun gedachten verhelderen en daarom niet doeltreffend zijn in een debat (veel politici en mensen in de media zijn zeer bedreven in deze vorm van zwarte magie). Maar er bestaat ook een mentale versie van de poging om energie van andere mensen te stelen. Dit wordt gedaan door hen te dwingen aan hun overtuigingen te twijfelen, wat hen dan gevoelens van angst en woede laat ervaren, waardoor zij energie verkeerd gebruiken zodat andere mensen die kunnen stelen.

Ik zeg hier niet dat er iets verkeerds is aan het opkomen voor hetgeen waarin je gelooft. Toch is er een heel subtiel onderscheid dat gemaakt moet worden. God heeft ALLE mensen vrije wil gegeven, dus iemand anders heeft het recht alles te geloven wat hij of zij wil geloven. Je hebt het recht te geloven wat jij wilt geloven en je hebt het recht iemand anders van jouw opvattingen proberen te overtuigen. Maar als je dit doet vanuit het onderliggende gevoel van je bedreigd of je superieur voelen, is het onvermijdelijk dat jij je subtiel of openlijk probeert de ander te dwingen jouw overtuigingen te accepteren. En deze agressieve mentale suggestie is een duidelijk schending van de Wet van Vrije Wil – wat betekent dat je karma zult maken door dit te doen, ongeacht hoe goed je denkt dat je bedoelingen zijn.

Het werkelijke onderscheid hier is of je anderen probeert te overtuigen vanuit een persoonlijke behoefte om je eigen – fragiele – overtuigingen, die je bedreigd voelt worden, te beschermen (alleen overtuigingen die fragiel zijn, kunnen bedreigd worden) of dat dit uit een oprecht verlangen voortkomt om andere mensen te helpen de best mogelijke keuzes te maken. Probeer je anderen te verlichten, zodat ze betere keuzes kunnen maken – hen vrij te maken om elke keuze te maken die ze willen maken – of probeer je ze te dwingen het met jou eens te zijn, omdat dit jouw behoefte aan zekerheid, overleving bedoelend, vervult? Hoe weet je of je in het mentale overlevingsspel gevangen zit? Stel jezelf deze vragen:

 • Voel jij je bedreigd wanneer andere mensen vraagtekens bij jouw overtuigingen of je geloofssysteem zetten of het er niet mee eens zijn? Meer dan 90 procent van de spirituele en religieuze mensen op deze planeet voelt zich zo over hun spirituele/religieuze geloofssysteem.
 • Kom je voortdurend in situaties terecht waarin jij je overtuigingen moet verdedigen of waar je die van anderen aanvalt? Ben je bezig met – word je misschien zelfs verteerd door – een dualistische strijd tegen overtuigingen van andere mensen?
 • Heb je het gevoel dat je een roeping hebt om anderen te bekeren en dat je pogingen van episch belang zijn in de kosmische strijd tussen goed en kwaad?
 • Heb je het gevoel je dat jouw geloofssysteem het enig ware of superieur aan andere is en dat andere mensen niet gered zullen worden, tenzij ze jouw geloofssysteem aannemen?
 • Word je heel hardnekkig, misschien zelfs agressief, in het verdedigen van je geloofssysteem?
 • Verval je in sterke negatieve emoties wanneer je voelt dat je geloofssysteem bedreigd wordt? Alle negatieve emoties komen uit angst voort. Boosheid is simpel een verborgen poging de dreiging die de angst veroorzaakt te vernietigen.
 • Hoe ver ben je bereid te gaan om de argumenten van andere mensen te weerleggen? Wil je hun overtuigingen in het proces vernietigen?
 • Heb je het gevoel dat andere mensen beter af zouden zijn, als ze zich door jou laten vertellen wat zij moeten geloven?
 • Ben je bang dat een of andere openbaring jouw geloof kan ondermijnen of bedreigen?
 • Kun je de neiging constateren om vragen of twijfels betreffende jouw geloofssysteem aan de kant te schuiven of ze weg te redeneren? Reageer je misschien onverschillig, wat inhoudt dat je jezelf verdoofd hebt om het voortbestaan van je overtuigingen op een niet-agressieve manier te verzekeren – als je niets voelt, kun jij je ook niet bedreigd voelen.
 • Is je spirituele of religieuze wereldbeeld gebaseerd op iets uiterlijks, iets uit deze wereld, zoals een bepaalde religie, doctrines of zelfs een goeroe? Ben je bang dat als er serieuze twijfels over je religie, over je lering of je goeroe opgeworpen worden, je spirituele wereldbeeld ineen zou kunnen storten?
 • Geeft je geloofssysteem je een gevoel van zekerheid – een gevoel dat je gered wordt door tot dit geloofssysteem te behoren? Kun je gaan zien dat zolang je gevoel van zekerheid gebaseerd wordt op een geloofssysteem van deze wereld het bedreigd kan – en zal – worden? De reden hiervoor is dat het een huis is dat op zand is gebouwd.

De enige manier om boven het gevoel uit te stijgen dat je overtuigingen bedreigd worden, is je naar binnen te keren en een directe verbinding met je IK BEN Aanwezigheid tot stand te brengen. Je kunt alleen echte vrede ervaren wanneer jij je uiterlijke overtuigingen hebt vervangen door het innerlijke weten wie je werkelijk bent – want je gedachten zijn slechts de producten van je identiteitsgevoel. De factor die bepaalt of je op de smalle en nauwe weg bent die naar het eeuwige leven leidt of dat je op de brede weg bent die naar vernietiging leidt, is waar jij in herkent. In zekere zin zijn de fysieke, emotionele en mentale overlevingsspelletjes eenvoudig pogingen om je op het ego gebaseerde identiteitsgevoel te verdedigen. Accepteer je het identiteitsgevoel dat het ego voor je heeft opgebouwd of accepteer je de identiteit waar je mee geschapen bent. Is je identiteit gebaseerd op de dingen van deze wereld of op dingen daarboven?

Het overlevingsspel van de identiteit
Zoals aan Mozes geopenbaard, is de naam van God ‘IK BEN’. Daardoor is de ultieme manier om Gods naam ijdel te gebruiken een idee aan de woorden ‘IK BEN’ te verbinden dat je identiteit aan iets op deze wereld beperkt. Bedenk hoe mensen de woorden ‘ik ben’ gebruiken. Ik ben man, ik ben vrouw, ik ben Jood, ik ben zwart, ik ben christen, ik ben boeddhist, ik ben Amerikaan, ik ben Fransman, ik ben dokter, ik ben boer, ik ben dit, ik ben dat. Al deze ‘ik ben’ uitspraken laten zien dat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet een identiteitsgevoel heeft opgebouwd dat door de uiterlijke delingen en kenmerken van deze wereld bepaald wordt.

Maar al deze wereldse identiteiten zijn sterfelijk en ze moeten sterven voor je het koninkrijk van God kunt ingaan. Dit is wat ik zo duidelijk als ik kon in deze uitspraak liet zien:

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen: maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25)

Het leven dat je zult verliezen is het identiteitsgevoel dat op deze wereld wordt gebaseerd. Alleen door dit gevoel van leven te verliezen, enkel door je wereldse identiteitsgevoel te laten sterven, zul je het eeuwige leven van het Christusbewustzijn vinden – waar jij je als een spiritueel wezen, als zoon of dochter van God ziet. Omdat het christendom een sektarische religie werd – in plaats van de universele spirituele beweging die mijn bedoeling was – heeft het woord ‘Christus’ een sektarische bijklank. Oorspronkelijk was het echter een universele uitdrukking, bedoeld om iets aan te duiden dat geheel buiten deze wereld omgaat.

Zoveel mensen noemen zichzelf christenen en ze denken dat zij de enigen zijn die in de hemel zullen worden toegelaten. Maar de schrille werkelijkheid is dat er geen christenen in de hemel zijn – in ieder geval niet volgens de definitie van ‘christelijk’ zoals die op aarde gebruikt wordt. In de hemel zijn alleen wezens die permanent boven het bewustzijn van dualiteit, het bewustzijn van de antichrist uitgegroeid zijn. En hoe kun je dit doen? Dat kun je enkel doen door alle aardse, dualistische identiteiten achter je te laten – door ze te laten sterven. Dus als je jezelf als christen ziet – omschreven als tegenstelling tot niet-christenen – zal die dualistische identiteit je verhinderen de hemel in te gaan.

Wie ben je dan? Je bent medeschepper met je God en je bent hier om heerschappij over de wereld te krijgen – in plaats van het mogelijk te maken dat de aarde heerschappij over jou heeft door jou je identiteit op wereldlijke delingen te laten baseren. Er zijn geen christenen in de hemel, want in de hemel vind je alleen maar Christuswezens. Er zijn geen christenen in de hemel – alleen maar Christussen.
Een Christuswezen is boven elk werelds identiteitsgevoel uitgegroeid, want elk werelds identiteitsgevoel zal een kloof creëren tussen je bewuste zelf en je IK BEN Aanwezigheid. Deze kloof zal je verhinderen dat je de juiste op Christus gebaseerde identiteit ontwikkelt die ik beschreef toen ik uitriep: “Ik en mijn Vader zijn één” (Johannes 10:30). Als Christuswezen herken jij je niet langer meer in de kenmerken van de aarde. Je ziet jezelf als een individualisatie van, als een verlengstuk van je Schepper en je weet dat je hier bent om het leven en de waarheid van God naar deze wereld te brengen – je bent hier om het licht der wereld te zijn.

Let op het subtiele onderscheid hier – een onderscheid dat niet door het ego bevat kan worden. Het ego probeert een afzonderlijk identiteitsgevoel in stand te houden; volgens hem ben je een onafhankelijk wezen dat van God gescheiden wordt en daarom alles kan doen wat je maar wilt. Je bent jezelf tot wet in plaats van een uitdrukking van Gods wet. Het is deze afzonderlijke, dualistische identiteit die sterven moet, voordat jij opnieuw je ware identiteit als medeschepper met God kunt claimen.

Het ego zal nooit in staat zijn deze identiteit te laten sterven en hij zal altijd proberen met ultieme en onfeilbare argumenten te komen waarom je die identiteit niet hoeft te laten sterven. Hij zal proberen je te laten geloven dat als je wereldse identiteit sterft, JIJ zult sterven. Zolang je geloof aan deze argumenten hecht, zit je gevangen in het ultieme overlevingsspel – de overleving van het gescheiden, dualistische identiteitsgevoel dat op de illusies en leugens van de antichrist gebaseerd wordt. Daarom ben je – letterlijk – een van de levende doden, degenen die in spirituele zin dood zijn, omdat ze niet het ware, spirituele leven van Christus in zich hebben. Je probeert het voortbestaan te verzekeren van een identiteit die geheel gebaseerd is op een illusie en daarom uiteindelijk nooit overleven kan.

Je bent bezig aan de onmogelijke zoektocht om de sterfelijke identiteit onsterfelijk te maken en je gelooft het ego – dat de Levende Christus als de vijand ziet die gekomen is om hem te vernietigen. En waarachtig, de Levende Christus IS gekomen om het ego te vernietigen, zodat jij vrij kunt worden van de illusie dat je een sterfelijke identiteit bent, door deze wereld bepaald. De Christus is gekomen om je te helpen opnieuw je ware identiteit als onsterfelijk, spiritueel wezen op te eisen. En dat is de reden dat degenen die hun – sterfelijke – leven proberen te behouden, hun leven zullen verliezen, terwijl degenen die bereid zijn hun sterfelijke zelf te laten sterven om weer in een nieuwe spirituele identiteit herboren te worden, het eeuwige leven in hun nieuwe op Christus lijkende identiteit zullen vinden. We kunnen ook zeggen dat je sterfelijke identiteit proberen vast te houden, een alles verterende taak is die letterlijk je leven opeet en voorkomt dat je het overvloedige leven op aarde krijgt. Dus door het levensgevoel van het ego te verdedigen, verlies je zowel het overvloedige leven op aarde als het eeuwige leven in het hiernamaals.

Kun je de ironie zien dat hoe meer je aan het leven vasthoudt, hoe zekerder je ervan kunt zijn dat je het verliest? De enige manier om werkelijk aan het leven vast te houden, is door alles op deze wereld los te laten. Kun je begrijpen dat ik dit de mensen 2000 jaar geleden vertelde, maar dat heel weinigen mijn boodschap begrepen hebben:

59 Tegen een ander zei hij: “Volg mij!” Maar deze zei: “Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.”
60 Jezus zei tegen hem: “Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.”
61 Weer een ander zei: “Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.”
62 Jezus zei tegen hem: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.” (Lucas 9)

Het is tijd voor mij om de oogst binnen te halen van wat ik op aarde gezaaid hebt. Wil jij een van degenen zijn die bereid is het sterfelijke leven op te geven om mij te volgen naar het leven in overvloed?