LEVENSbeslissingen of Doodsbeslissingen nemen

Een boodschap van Jezus, 29 augustus 2006

We hebben nu een keerpunt bereikt in mijn verhandelingen over het ego. Mijn eerste negen verhandelingen over ‘Het minste dat je zou moeten weten over het ego’ vormen de Alphapolariteit. Mijn laatste verhandeling over de grootse verwarring vormt de schakel in de vorm van  het cijfer acht en we zullen nu de onderste helft, de Omegapolariteit, ingaan.

De eerste verhandelingen gaven het globale beeld, het grote plaatje, zodat je een basis hebt om te weten dat je meer dan het ego bent. Het was een poging je het bos te laten zien zonder op de afzonderlijke bomen te focussen. Waarom ben ik op deze wijze begonnen ben? Omdat je niet alleen iemand bent die in het bos verdwaald is, je bent iemand die in het bos is opgegroeid. Daardoor heeft je opvoeding je geen duidelijk inzicht gegeven in de werkelijke oorzaak die je leven tot een voortdurende strijd maakt.

Daarom moest ik beginnen met je te laten zien dat je verdwaald bent, maar dat er iets buiten het bos bestaat. Pas als je inziet dat je verdwaald bent, kun je gaan zoeken naar een uitweg in plaats van je hopeloos – of zelfs tevreden – in de schaduwen van de bomen te voelen. Je begrijpt nu dat de kern van je wezen de Bewuste Jij is en dat je méér bent dan de aardse identiteit die je ego heeft opgebouwd.

Je moet ook inzien dat je al weet dat je meer dan het ego bent, omdat het de Bewuste Jij is die mijn vorige verhandelingen over het ego bestudeerd heeft. Je hebt dat enkel gedaan, omdat je meer wilt zijn dan je nu bent. Je denkt toch niet echt dat je ego je dwong deze lange en enigszins ingewikkelde verhandelingen over het ego te lezen, wel? Dus moet je jezelf laten geloven dat je al weet dat er iets buiten het egobos bestaat.

Maar een verstandelijke voorstelling van het bos hebben, is niet hetzelfde als buiten dat bos te zijn. Je moet nog steeds het pad volgen dat je uit het bos leidt en je beeld van wat buiten is, zal tijdelijk door een aantal individuele bomen belemmerd worden. In het volgende onderdeel zullen we daarom naar de individuele bomen kijken, namelijk de spelletjes die het ego bedacht heeft om je in het bos vast te houden. De strategie van het ego is om je zo in de takken van een of meer individuele bomen te verstrikken dat je het spoor vergeet.

Laat me je verzekeren dat nu je zover gekomen bent, in het bijzonder als je ingezien hebt dat je in een staat van grootse verwarring bent, dit een hele prestatie is. Mijn eerste verhandelingen werden in feite bedacht om als filter te werken om degenen eruit te filteren die nog niet klaar zijn om hun ego los te laten. Op geen enkele wijze vel ik een oordeel over dergelijke mensen; ik stel eenvoudig het feit vast dat niet iedereen er klaar voor is om het ego te doorzien en het achter te laten.

Bijna ieder mens op deze planeet wordt enigszins door het ego verblind. Maar de overgrote meerderheid is er niet klaar voor om zelfs het bestaan van het ego te erkennen, laat staan gedurende langere tijd in de spiegel te kijken en te erkennen: “Ik heb een ego en ik moet er boven uit zien te stijgen”. Dergelijke mensen zullen een van de gemakkelijke oplossingen gevonden hebben die ik tussen de regels van mijn eerste verhandelingen heb laten zien en hun ego zal een excuus gevonden hebben om niet door te gaan. Maar bij iedereen die aan deze serie verhandelingen begonnen is, zullen bepaalde zaadjes geplant zijn en op hun tijd zullen ze ontkiemen en naar de oppervlakte van het bewustzijn komen, zodat iemand nog eens naar het ego kan kijken.

Mijn punt is dat als je serieus mijn vorige verhandelingen bestudeerd hebt, je er klaar voor bent om naar de specifieke spelletjes te kijken die je eigen ego aan het spelen is. Je hebt in feite een aantal van die spelletjes al overwonnen, anders zou je nog zo sterk met het ego geïdentificeerd zijn dat je niet open zou staan voor deze lering. Dus als ik die spelletjes beschrijf, hoop ik dat je zult gaan inzien dat je als spirituele zoeker boven enkele zeer destructieve egospelletjes bent uitgestegen.

Ik hoop dat dit je wat bemoediging geeft om te beseffen dat je misschien verder op het pad bent dan je dacht. Zelfs als je het meest lage egospelletje hebt overwonnen, dan zit je nog altijd op een betere plaats dan degenen die in dat spel gevangen zitten. Daardoor hoop ik dat je zult inzien dat als je één egospelletje door hebt, je ze allemaal kunt doorzien, want het is allemaal van het zelfde laken een pak. Zoals ik later zal uitleggen, kent het ego slechts één spelletje dat zich op talrijke manieren manifesteert, het ene wat subtieler dan het andere. Maar als je eenmaal de fundamentele strategie van het ego ziet, kun je gemakkelijker de rest van zijn spelletjes doorzien.

Wanneer ik in dit onderdeel de spelletjes van het ego ontmasker, zal ik beginnen met de meest primitieve en dan geleidelijk naar de subtielere toewerken. Ik hoop dat je eerlijk naar jezelf wilt kijken, inzien welke spelletjes je achter je hebt gelaten en een positieve impuls opbouwt. Wanneer je deze impuls opbouwt, zul je in staat moeten zijn in te zien wanneer je bij het eerste spelletje komt dat je nog niet – helemaal – overwonnen hebt. En dan kun jij je impuls gebruiken om een negatieve reactie te vermijden – zoals schuld of ontkenning – en eenvoudig erkennen dat aangezien je al een of meer spelletjes hebt doorzien je ook zeker dit volgende kunt overwinnen.

Naarmate je doorgaat op je prestaties te bouwen, zul je de impuls versterken totdat het een niet te stoppen kracht wordt die je door het bos trekt en eenvoudig de bomen omhakt die in je weg staan. Voordat je het weet, zul je het licht zien dat door de bomen heen schijnt en op een dag zul je door het laatste bosje heen breken en bij het open veld komen, waar je ogen eindelijk de horizon van Zijn kunnen zien.

Denk er eens aan hoe het is om in een bos verdwaald te zijn. Het grootste probleem is dat je geen absoluut referentiepunt hebt, je hebt geen horizon, maar slechts een heel beperkt gezichtsveld. Je ziet alleen maar bomen en je kunt op geen enkele manier weten welke richting je op moet om het bos uit te komen. Maar als je de individuele bomen omhakt, zul je uiteindelijk een glimp van de horizon opvangen en je zult dan een vaste richting hebben om te volgen. In het begin lijkt het misschien een hopeloze taak het ego te overwinnen, maar als je de individuele egospelletjes blijft doorkrijgen, ZUL je op een dag doorbreken en een glimp van je eigen Hogere Wezen opvangen. Vanaf dat moment zul je nooit meer helemaal de weg in het bos kwijt zijn.

Het belangrijkste spel van het ego
Hoewel ik de individuele spelletjes die het ego gebruikt zal beschrijven, zal ik beginnen met het voornaamste spel te beschrijven. Misschien ben je op dit moment niet in staat om dit spel duidelijk te herkennen, maar ik wil het zaad in je geest planten, zodat het kan ontkiemen en uiteindelijk naar je bewuste gewaarzijn doorbreken.

Zoals ik in mijn eerste verhandelingen heb uitgelegd, heeft de Bewuste Jij het ego in het leven geroepen door te besluiten dat het niet langer beslissingen wilde nemen. Dit wordt geïllustreerd in het oude sprookje van Doornroosje. De prinses is de Bewuste Jij en op een dag wordt ze het slachtoffer van een plan dat door de boze peetmoeder is gesmeed, namelijk de prins van deze wereld. Zo valt de prinses in slaap en een ondoordringbaar woud groeit om haar kasteel heen. Het bos is natuurlijk het ego en de individuele bomen zijn de illusies van het ego, de egospelletjes. Op zekere dag komt er een prins voorbij, dringt door in het bos en kust de prinses die ontwaakt. De prins staat symbool voor de Levende Christus die vele vormen kan aannemen, zowel van een uiterlijke leraar als van de innerlijke leraar van je Christus Zelf. Ongeacht de vorm dient de Levende Christus altijd om de Bewuste Jij bewust te maken van de noodzaak om hogerop te komen.

In het sprookje leven de prins en prinses nog lang en gelukkig en hier wijkt het sprookje van de werkelijkheid af. In de echte wereld is de Bewuste Jij er nog niet klaar mee door wakker te worden gemaakt. Het/Jij moet persoonlijk alle bomen omhakken die het kasteel omringen en alleen dan leef je nog lang en gelukkig.

De voornaamste strategie van het ego bevat twee elementen. De eerste is dat het ego alles in het werk zal stellen om te verhinderen dat de Bewuste Jij begint te beseffen dat er meer moet zijn dan je huidige identiteit. Voor de meerderheid van de mensen werkt deze strategie nog steeds en ze vereenzelvigen zich nog helemaal met de identiteit die het ego in de materiële wereld heeft opgebouwd. Het feit dat je dit leest, betekent dat je een spirituele zoeker bent en daardoor is de eerste strategie van het ego mislukt. Je weet dat er meer is dan je identiteit en je bent er actief naar op zoek.

Daardoor ben je nu het doelwit van de tweede strategie van het ego, die is te verhinderen dat je de doornstruiken rond het kasteel opruimt. Elk van deze bomen vertegenwoordigt een beslissing, een beslissing gebaseerd op de geest van de antichrist, de geest van dualiteit en scheiding. Op dit punt zou ik met de analogie van het sprookje willen stoppen en in plaats daarvan naar het beeld van een wenteltrap verwijzen. Elke beslissing die op de geest van de antichrist gebaseerd werd, bracht je verder naar beneden op de wenteltrap, de trap die je de duisternis van scheiding van je hogere Wezen in leidt. Hiernaar verwijst de Bijbel als ‘een dal van diepe duisternis’ (Spreuken 23:4).

De scheiding van je IK BEN Aanwezigheid en je ware identiteitsgevoel is het bewustzijn van de spirituele dood. Zo brachten de beslissingen gebaseerd op de illusies van de geest van de antichrist je verder in het bewustzijn van de dood. We zouden kunnen zeggen dat elk van deze beslissingen een Doodsbeslissing was (een beslissing is die naar de Dood voert). Eén kus van de prins is niet genoeg om je boven de schaduw van de dood uit te tillen. Je moet bewust de trap oplopen en elke beslissing ongedaan maken die je op de trap naar beneden bracht. En dit is nu juist iets waar het ego alles aan zal doen om te verhinderen dat je dit doet.

Om een stap omhoog op de wenteltrap te zetten, moet je de dualistische illusie gaan doorzien die je op die trede naar beneden bracht. Je kunt dit enkel doen door de Christuswaarheid te zien die de illusie opheft, de waarheid die je vrijmaakt. En dan moet je de waarheid van Christus boven de ‘waarheid’ van de antichrist kiezen. Je moet het leven kiezen in plaats van de dood. Ik zou elk van dit soort beslissingen een ‘LEVENSbeslissing’ willen noemen.

Wat ik hoop je te helpen zien is dat het ego alles in het werk zal stellen om te verhinderen dat je deze LEVENSbeslissingen neemt. En om dit allesomvattende doel ten uitvoer te brengen heeft het ego – en de machten van de antichrist – een aantal zeer subtiele spelletjes bedacht. Het doel is je in een bepaalde illusie gevangen te houden, zodat je hem niet kunt loslaten en verder kunt gaan met de volgende stap, omhoog op het pad.

Wat is een LEVENSbeslissing?
Wanneer ik het heb over LEVENSbeslissingen, praat ik niet over kleine beslissingen, zoals het al of niet meenemen van een paraplu of wat we eten als lunch. Ik praat ook niet over grote beslissingen in je materiële leven, zoals welke loopbaan je moet nemen of met wie je trouwt. Ik heb het over de soort beslissingen die van invloed zijn op hoe jij jezelf, God, de wereld en de relatie tussen deze drie factoren in je leven ziet. Ik spreek over beslissingen die van invloed zijn op je identiteitsgevoel.

Zoals ik in de vorige verhandelingen heb uitgelegd, wanneer je één trede op de wenteltrap naar beneden gaat, sterft je oude identiteit en een nieuwe wordt geboren. Dus om één stap omhoog te komen moet de oude – menselijke – identiteit sterven en een nieuwe, meer spirituele geboren worden. Daarom zei ik:

5 Jezus antwoordde: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.” (Johannes 3)

De spirituele wedergeboorte eist van je dat je vrijwillig en bewust – als het niet bewust is, kan het niet vrijwillig zijn – de oude menselijke identiteit laat sterven en aanvaardt dat je in een hoger spiritueel identiteitsgevoel herboren wordt. Om dit minder abstract te maken, zal ik een voorbeeld geven.

Veel mensen worstelen met alcoholisme en gebruiken uiteenlopende programma’s zoals de Anonieme Alcoholisten om deze situatie te bestrijden. Sommigen slagen erin te stoppen met drinken door de kracht van de bewuste wil te gebruiken om de prikkel om te drinken te onderdrukken. Dit is prijzenswaardig, maar er moet een prijs voor betaald worden, namelijk dat je moet worstelen om bij die beslissing te blijven, vaak voor de rest van je leven. Een organisatie zoals de AA zegt dat je de rest van je leven alcoholist blijft en dat je de drang om te drinken moet blijven onderdrukken. Ik keur deze benadering voor mensen die op een bepaald niveau zijn niet af, maar er bestaat een hogere benadering.

Zie je, er is slechts één reden waarom je in de eerste plaats gevoelig voor alcoholisme kon worden, namelijk dat je het identiteitsgevoel geaccepteerd hebt van een mens die geen echt doel in het leven heeft en die machteloos is om bepaalde problemen te overwinnen. Dus als je een bepaald probleem niet kunt overwinnen (om de pijn te stoppen) en als je werkelijk niets waard bent, is het oké om de pijn met alcohol te verdoven.

Je glijdt dan geleidelijk af naar een fysieke en emotionele verslaving, maar op een dag wordt de Bewuste Jij wakker en beseft dat dit niet zo door kan gaan, anders ga je dood. Dus je gaat meedoen aan een behandelingsprogramma en je gebruikt de kracht van de wil om datgene te onderdrukken wat als de oorzaak van het probleem gezien wordt, namelijk de prikkel om te drinken. Maar de echte oorzaak is je identiteitsgevoel van een in wezen waardeloos mens, wiens leven geen hogere bedoeling kent.

De werkelijke oplossing is om die bewustzijnsstaat te transcenderen, wat je kunt doen door je de Christuswaarheid eigen te maken dat je een uniek, spiritueel wezen bent waar God oneindig veel van houdt en dat voor een bepaald spiritueel doel naar de aarde kwam. Als je eenmaal dit nieuwe identiteitsgevoel accepteert – als je eenmaal de oude identiteit laat sterven en geestelijk opnieuw geboren wordt – zul je zien dat je de moeite waard bent en dat je leven een missie heeft die veel te belangrijk is om alcohol in de weg te laten staan, om hem te vervullen.

Zo heb je niet alleen de drang om te drinken onderdrukt – wat enkel het gevolg en niet de oorzaak is – maar je hebt een hoger identiteitsgevoel geaccepteerd. Voor de nieuwe persoon die je nu bent, is drinken eenvoudig ondenkbaar. Het is zelfs geen optie en het ego en de prins van deze wereld kunnen je op geen enkele manier tot drinken verleiden. Je bent zo op je missie gericht dat je zelfs niet merkt dat ze je verleiden. (Dit brengt hen ertoe hiermee te stoppen en een poging te doen om met een ander soort verleiding te komen die voor het nieuwe bewustzijnsniveau wel werkt). Toch heb je nog steeds belangrijke vooruitgang geboekt en het is voor hen moeilijker geworden jou te verleiden).

Zie je nu de globale strategie van het ego? Je bent de trap naar beneden afgedaald door een minder identiteitsgevoel dan je ware identiteit te accepteren, die is dat je een uniek spiritueel wezen bent. Je hebt aangenomen dat je een mens bent met bepaalde beperkingen. Het ego probeert je te verhinderen het beperkte identiteitsgevoel los te laten en een grotere aan te nemen. Hij ego doet dat door je spiritueel blind te houden (zodat je niet je beperkingen of het alternatief ziet) of door je zo gehecht aan je huidige identiteitsgevoel te laten zijn dat je niet bereid bent het los te laten.

Je huidige identiteitsgevoel wordt gebaseerd op iets in deze wereld; het is een werelds of materieel identiteitsgevoel. Het ego probeert je zo gevangen te houden met of zo gehecht te laten zijn aan de ‘dingen van deze wereld’ dat je, of je ware spirituele identiteit niet kunt zien, of haar niet accepteert. Het ego probeert dit te bereiken door de individuele egospelletjes, die stuk voor stuk bedoeld zijn je zo sterk op iets in de stoffelijke wereld geconcentreerd te houden dat je er niet aan voorbij kunt of wilt zien. Je bent niet bereid je beperkte identiteitsgevoel op te geven om naar een ruimer identiteitsgevoel op te klimmen. Je bent niet in staat of bereid de overtuiging los te laten dat je de mindere identiteit BENT en dat er niets meer aan je is dan wat die identiteit precies omschrijft.

Hoe ben jij de levenstrap afgedaald?
Laten we nu bekijken hoe je op de trap naar beneden bent gekomen, wat resulteerde in je huidige bewustzijnsniveau. Hier geeft het sprookje – en zelfs de Bijbel – een onjuiste beschrijving van het proces. De Bijbel beschrijft de Val van de mens als een gewichtig moment. In zekere zin is het waar dat contact verliezen met je spirituele leraar een gewichtig moment was, maar het is tot stand gekomen als gevolg van een geleidelijk proces.

Veel godsdiensten en New Age leringen laten de Val van de Mens als één gebeurtenis zien en ze presenteren de oplossing – verlossing of hoe het ook genoemd wordt – op dezelfde manier. Dit is een van de illusies die de prins van deze wereld heeft geschapen. Hij wil je laten geloven dat als je maar tot de juiste christelijke kerk behoort en in al haar leerstellingen gelooft, ik – of liever gezegd het afgodsbeeld van Christus dat de kerk heeft – op een dag in de lucht zal verschijnen om je te redden. Of hij wil je laten geloven dat als je maar liefdevol en vriendelijk naar iedereen toe bent, je op een dag spontaan wakker zult worden en verlicht zijn.

Beide filosofieën – en de vele anderen die uit hetzelfde bewustzijn voortkomen – hebben hetzelfde doel, namelijk je rustig te houden zodat jij je niet bewust wordt van de ware sleutel tot verlossing, spirituele groei, verlichting of hoe je het ook wilt noemen. Die sleutel is het mechanisme te begrijpen van hoe je op de wenteltrap naar beneden afloopt en naar boven opklimt en de rol van LEVENSbeslissingen daarbij. Laat me het uitleggen.

Het bewustzijn van de antichrist is subtiel, wat inhoudt dat de Val niet plaatsvond als gevolg van één beslissing van jouw kant. Je begon geleidelijk met de dualistische geest te experimenteren en je daalde geleidelijk de wenteltrap naar beneden af. Op een bepaald punt heeft de Bewuste Jij het gewichtige besluit genomen dat het niet langer de leiding over je leven wilde hebben, maar de meeste mensen deden dit zonder volledig te beseffen wat er op het spel stond. Ze waren gedeeltelijk al zo door de dualiteit van de geest van de antichrist verblind dat ze niet helemaal begrepen wat er gebeurd was. Ze hadden niet begrepen dat ze zojuist een wezenlijk Doodsbesluit hadden genomen.

Vergelijk dit met een trap afgaan. Als je naar beneden gaat, zal elke stap een schok in je benen teweegbrengen en je weet dat je één traptrede naar beneden bent gegaan. Je ervaart elke stap als een afzonderlijk en duidelijk gebeuren en je weet dat je één stap naar beneden bent gegaan. Maar stel je nu voor dat je op de trap gaat liggen en de zwaartekracht je lichaam naar beneden laat trekken. Je glijdt eenvoudig over de traptreden naar beneden en omdat je lichaam verschillende traptreden bedekt, wordt het moeilijker te beseffen dat je één traptrede naar beneden bent gekomen en dat dit een afzonderlijk gebeuren is. Immers, welke traptrede ben je naar beneden gekomen, die onder je hoofd of die onder je voeten? En wanneer je niet duidelijk ziet dat je één traptrede naar beneden bent gekomen, kun je heel ver op de wenteltrap naar beneden glijden voordat je zelfs beseft wat er gebeurd is.

Mijn punt is dat toen je de trap van het bewustzijn afdaalde, je niet duidelijk zag wat er gaande was. Je hebt niet beseft dat elke stap een afzonderlijke gebeurtenis was die ervoor gezorgd heeft dat je oude identiteitsgevoel stierf en een nieuwe – meer beperkte – geboren werd. De reden dat je dit niet gezien hebt, was dat je door de dualistische logica van de geest van de antichrist verblind werd, zoals Eva door de slang in de Hof van Eden verblind werd toen hij zei: “Jullie zullen helemaal niet sterven!”

Zie je dat juist dit de leugen is achter elke stap die je naar beneden bent gegaan? Je denkt dat je helemaal niet zult sterven door het nemen van een Doodsbeslissing. Je bent immers voor een deel de weg al opgegaan die het ego je voorstelde en je leeft nog steeds, dus waarom zou je het ego niet een beetje verder volgen? Dit is de logica die je van de trap liet glijden, zodat je niet langer de deur naar de uitgang boven kon zien en zelfs vergat dat er iets boven aan de trap is. Dit is het punt waarop de Bewuste Jij een identiteitsgevoel als mens accepteerde in plaats van als spiritueel wezen.

Nu, hier moeten we opnieuw het sprookje rechtzetten. Het is waar dat de Bewuste Jij slapende is, maar alleen als metafoor. Je slaapt in de zin dat je de werkelijkheid van het leven niet ziet, namelijk dat je meer dan een materieel, menselijk wezen bent en dat de wereld meer dan het materiële universum is. Maar je slaapt niet in de zin dat je buiten bewustzijn bent. Dus je bent je pijnlijk bewust van de gevolgen van de op het ego gebaseerde beslissingen en je kunt die gevolgen niet ontlopen. Hier moeten we eens met meer aandacht naar kijken, wat het precies betekent dat de Bewuste Jij ophield om beslissingen nemen.

Hoe je beslissingen kunt nemen zonder beslissingen te nemen
In mijn voorgaande verhandelingen heb ik gezegd dat op een bepaald punt de Bewuste Jij besloot dat het niet langer beslissingen wilde nemen en het mogelijk maakte dat het ego beslissingen voor jou ging nemen. Dit is waar, maar er bestaat een dieper inzicht dat we nu moeten blootleggen.

Het feit bestaat dat sommige beslissingen door het ego genomen kunnen worden en dat sommige beslissingen alleen door de Bewuste Jij genomen kunnen worden. De Bewuste Jij is een verlengstuk van je IK BEN Aanwezigheid en een vonk van Gods Wezen. Het wordt de materiële wereld ingezonden met het bevel zich te vermenigvuldigen en heerschappij te nemen. Dit betekent dat jij je identiteitsgevoel als een medeschepper moet vermenigvuldigen en enkel de Bewuste Jij kan beslissingen nemen over je identiteitsgevoel. Alleen de Bewuste Jij kan een Doodsbeslissing nemen – een beslissing die tot een minder identiteitsgevoel leidt – of een LEVENSbeslissing – een beslissing die je naar een groter identiteitsgevoel leidt. Het ego kan dergelijke beslissingen niet nemen, maar het kan beïnvloeden hoe de Bewuste Jij dergelijke beslissingen neemt.

Om dit te verduidelijken, denk eens aan een bedrijf dat één eigenaar heeft. De eigenaar wil niet alle dagelijkse beslissingen nemen en heeft een bedrijfsleider ingehuurd om de zaak te leiden, terwijl hij zijn tijd in zijn eigen kantoor of op zijn golfclub doorbrengt. De bedrijfsleider kan de meeste beslissingen nemen die betrekking hebben op het besturen van de zaak, maar een aantal beslissingen moeten nog altijd door de eigenaar genomen worden. In een bepaald jaar neemt de bedrijfsleider een aantal verkeerde beslissingen en het bedrijf verliest geld. Maar hij bekent dit niet aan de eigenaar. In plaats daarvan komt hij op de proppen met een plan waardoor het lijkt alsof de situatie op de markt tot het verlies heeft geleid en als de eigenaar slechts een banklening goedkeurt, zal het bedrijf zich hergroeperen en het komende jaar veel sterker zijn.

Omdat de eigenaar het bedrijf echt niet zelf wil leiden, gelooft hij de bedrijfsleider en geeft zijn toestemming voor de lening. Dit brengt het bedrijf een stapje terug op de ladder van schulden, maar de eigenaar denkt dat het alleen maar een tijdelijke terugval is en trekt zich weer in zijn eigen wereld terug. Het volgende jaar laat het bedrijf nog steeds geen winst zien, maar de bedrijfsleider komt met een overtuigend plan en de eigenaar – die echt zijn eigen wereldje niet wil verlaten – geeft toestemming voor nog een lening.

Vanzelfsprekend kan dit proces net zolang doorgaan als de eigenaar de bedrijfsleider geloofd. Zolang de bedrijfsleider iets kan vermijden wat het vertrouwen van de eigenaar aan het wankelen brengt, kan hij met heel wat wegkomen en het bedrijf kan naar een hopeloze schuld afglijden voor de eigenaar beseft wat er aan de hand is. Als de situatie eenmaal zo slecht wordt dat de eigenaar het niet langer kan ontkennen, zal hij wakker moeten worden en het bedrijf zelf gaan leiden. Wat is er voor nodig om op dat punt te komen? Dat hangt af van het evenwicht tussen het verlangen van de eigenaar om in zijn eigen wereldje te blijven en zijn verlangen te vermijden dat het bedrijf failliet gaat. Zolang er geen duidelijke gebeurtenis is die de illusie van de eigenaar vernietigt, kan de achteruitgang onbeperkt doorgaan.

Maar wat is hier het werkelijke probleem? Hoewel de eigenaar zich heeft teruggetrokken uit het leiden van zijn bedrijf, is hij niet helemaal geïsoleerd. Hij voelt nog steeds de gevolgen van het feit dat het bedrijf geen winst maakt en hij moet nog steeds de belangrijkste beslissingen nemen. Dus, hoewel het misschien zo voelt dat hij niet langer beslissingen neemt, is dit enkel een illusie. Hij neemt nog steeds de Doodsbeslissingen die het bedrijf op een duidelijk lager niveau brengen, maar wat hij NIET doet, is de verantwoording nemen voor het verzamelen van informatie WAAROP DEZE BESLISSINGEN WORDEN GEBASEERD. Hij laat de bedrijfsleider hem een selectief beeld van de situatie presenteren en vervolgens baseert hij zijn LEVENS- en Doodsbeslissingen op het beeld dat de bedrijfsleider hem voorspiegelt.

Dit is wat er precies tussen de Bewuste Jij en het ego gebeurt. De Bewuste Jij beslist dat het niet langer de leiding in je leven wil hebben, dus het laat het ego de dagelijkse beslissingen nemen. Maar het ego kan niet over je identiteitsgevoel beslissen, dus het ego kan alleen beslissingen nemen binnen het kader van hoe de Bewuste Jij zichzelf ziet. De besluiten van het ego worden op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd, wat betekent dat ze onvermijdelijk tot niet wenselijke gevolgen zullen leiden.

De Bewuste Jij zal deze gevolgen ervaren, maar het ego zal je een ‘bedrijfsverslag’ presenteren dat het laat voorkomen alsof dit enkel een tijdelijke terugval is. Je bent het slachtoffer van omstandigheden waar je geen invloed op hebt, maar als je slechts het besluit wilt nemen dat het ego aanbeveelt, zul je zien dat de zaken zich ten goede zullen keren. Het ego zal je een kijk op de situatie geven, die op het dualistische denken wordt gebaseerd. Het ego gelooft echt dat zijn oplossing zal werken, maar in werkelijkheid kan een oplossing die op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd wordt geen problemen oplossen die door het dualiteitsbewustzijn gecreëerd zijn.

Maar als je echter nog steeds niet de verantwoording voor het leiden van het bedrijf wilt terugnemen, zou je het ego misschien geloven. Je zult dan een Doodsbeslissing nemen die je in een duidelijk minder identiteitsgevoel brengt. Je merkt misschien niet wat er gebeurt, maar het ego zal nu beslissingen gaan nemen die op dit mindere identiteitsgevoel worden gebaseerd. Door een minder identiteitsgevoel te accepteren, heb je het ego meer ruimte gegeven om te handelen en dit zal zelfs tot nog meer onaangename gevolgen leiden. Zo heb je de weg al voor de volgende crisis voorbereidt.

Zie je hoe het werkt? Je neemt een Doodsbeslissing dat je op een minder identiteitsniveau brengt. Het ego neemt het nu over en neemt de minder belangrijke besluiten op grond van dit nieuwe identiteitsgevoel. Elk van deze besluiten leidt tot onaangename gevolgen en om die gevolgen te ontsnappen, zul je – zolang je weigert de leiding over je leven op je te nemen – weer een Doodsbeslissing nemen wat je verder op de trap naar beneden brengt.

Wanneer de tijd komt voor het volgende bedrijfsverslag, zal het ego een rooskleurig beeld presenteren dat het laat lijken alsof het niet de schuld van het ego is en zeker niet jouw schuld. Natuurlijk, de zaken staan er slecht voor op dit moment, maar ze worden zeker beter. En waarom maak je – de nieuwe MENS – het je ondertussen niet gemakkelijk door gebruik te maken van de geneugten die de materiële wereld te bieden heeft. Maak je niet langer zorgen over de bedoeling van het leven en heb gewoon een beetje plezier. Leef een beetje – totdat je wat meer moet sterven.

De enige uitweg
Als je eenmaal je grotere identiteit vergeten hebt, kun je op geen enkele wijze meer zien hoe je uit dit dilemma komt. Je begrijpt niet dat de onaangename consequenties het onvermijdelijke gevolg zijn van beslissingen die op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd worden. Je bent vergeten dat er een alternatief bestaat voor deze bewustzijnsstaat, dus denk je dat de enige manier om aan deze onaangename gevolgen te ontsnappen is door betere dualistische beslissingen te nemen. Je denkt dat je jouw problemen kunt oplossen zonder je huidige identiteitsgevoel te transcenderen – wat de bron van je problemen is. En dat is nu juist wat je ego en de prins van deze wereld willen, dat je dit blijft geloven. Ze willen je laten geloven in de illusie dat je een probleem kunt oplossen met dezelfde staat van bewustzijn die het probleem gecreëerd heeft (wat is wat zij geloven).

Op een bepaald punt zal de Bewuste Jij zodanig ernstige gevolgen ervaren dat het wakker zal worden en zeggen: “Ik kan hier niet langer mee blijven doorgaan; ik moet iets veranderen.” Maar zelfs na dit ontwaken, zal het ego alles in het werk stellen om je ervan af te houden de werkelijkheid te beseffen die ik zojuist beschreven heb. Die werkelijkheid kent de volgende elementen:

 • Alleen de Bewuste Jij kan LEVEN- en Doodsbeslissingen nemen, beslissingen die je naar boven of naar beneden op de trap van identiteit brengen.
 • Je bent op die trap naar beneden gekomen omdat je Doodsbeslissingen genomen hebt.
 • Je hebt die beslissingen genomen omdat je het ego de informatie liet verzamelen, waarop jij de beslissingen gebaseerd hebt.
 • Omdat het ego alleen de geest van de antichrist kan zien, was al zijn informatie dualistisch van aard en kon alleen maar voor meer problemen zorgen.
 • De ENIGE uitweg is om LEVENSbeslissingen te gaan nemen.
 • Dergelijke beslissingen moeten op de werkelijkheid van de Christusgeest gebaseerd worden in plaats van op de illusies van de geest van de antichrist.
 • Enkel de Bewuste Jij heeft toegang tot de Christusgeest. Het ego NOOIT.
 • De Bewuste Jij heeft ALTIJD de keuze om naar de Christusgeest uit te reiken. Ongeacht hoever je op de trap naar beneden bent gegaan, je kunt altijd om leiding vragen en je zult het ontvangen. Wanneer de student klaar is, zal de leraar ALTIJD verschijnen en de leraar zal de student precies geven wat nodig is om de eerstvolgende stap op de wenteltrap te zetten. De uitdaging voor jou is de leraar te herkennen en bereid te zijn zijn/haar aanwijzingen op te volgen.

Het probleem is dat voordat je gebruik kunt maken van deze ‘open deur die niemand kan sluiten’,  jij – de Bewuste Jij – moet besluiten de verantwoording voor je leven terug te nemen. Je moet de verantwoordelijkheid terugnemen om LEVENSbeslissingen te nemen en je moet de verantwoordelijkheid terugnemen informatie te verzamelen waarop je die beslissingen baseert. Je moet weigeren dat het ego je in een hoek duwt, waardoor het lijkt dat je beslissingen moet nemen op grond van twee uitersten die beide door de geest van de antichrist bepaald zijn. Je moet weigeren om in een situatie gemanipuleerd te worden waarin het lijkt dat het minst erge kiezen je enige mogelijkheid is. Je moet je verantwoording terugnemen om onderscheid te maken tussen de waarheid van Christus en de illusies van de antichrist.

Mijn globale punt is dit. Als je eenmaal hebt besloten om niet de leiding op je te nemen, maak je het mogelijk dat het ego de informatie verstrekt waarop je de grote besluiten baseert en je glijdt de trap af naar beneden zonder te beseffen wat er gebeurt. Je ervaart het als een nevel in plaats van een reeks afzonderlijke gebeurtenissen die elk de dood van de oude jij en de geboorte van de nieuwe jij tot gevolg hebben. Je kunt echter de trap niet op dezelfde wijze naar boven gaan. Je kunt niet gewoon de trap op glijden – je moet door je eigen inspanningen naar boven klimmen. Je kunt niet verwachten dat een spirituele leraar je bij de trap omhoog trekt, zoals het ego je naar beneden heeft getrokken. Je moet opstaan en het besluit nemen door eigen inspanning de trap op te gaan.

De echte sleutel is het besef dat de trap oplopen, een aantal afzonderlijke en duidelijke stappen van je eist. Om op de volgende trede te komen, moet je beide voeten van de vorige trede weghalen, wat betekent dat je moet besluiten om die trede voor altijd achter je te laten. Hiervoor moet je bereid zijn het oude identiteitsgevoel te laten sterven en jezelf in een nieuw identiteitsgevoel geboren te laten worden. Zo beschreef Paulus het:

22 Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
23 Vernieuw de geest die uw denken beheerst.
24 Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. (Efeziërs, hoofdstuk 4)

Voor elke stap naar boven op de trap, moet JIJ een beslissing nemen. Deze beslissing moet op het volgende gebaseerd zijn:

 • Je ziet dat wat je tot je huidige stap op de trap bracht, een beslissing was die JIJ nam.
 • Je ziet dat de beslissing gebaseerd werd op de illusies van de geest van de antichrist die werd gepresenteerd door het ego.
 • Je ziet waarom deze illusie fout is en waarom hij alleen tot onaangename gevolgen kon leiden.
 • Je ziet dit, omdat je de waarheid van Christus hebt ingezien die je vrijmaakt van de illusie.
 • Je kiest er nu voor om bewust en zonder spijt of gehechtheid de illusie los te laten en de waarheid van Christus aan te nemen en je eigen te maken.

Door deze LEVENSbeslissing te nemen, heb je de oude jij laten sterven en ben je geestelijk herboren in een nieuw identiteitsgevoel. Dit betekent niet dat je nu gered bent en nog lang en gelukkig zult leven. Het betekent dat je één stap hoger op de wenteltrap bent geklommen en nu klaar bent voor de volgende uitdaging. Alleen wanneer je elke beslissing, die je op de trap naar beneden bracht, onder ogen bent gekomen, zul je bovenaan de trap komen en nog lang en gelukkig leven.

De allerbeste LEVENSbeslissing
Laat me samenvatten wat ik in deze verhandeling heb onthuld: Je kunt al slaapwandelend de wenteltrap van leven naar beneden lopen, maar je kunt al slaapwandelend NIET terug naar boven lopen. Je kunt naar beneden gaan door onbewuste besluiten te nemen, maar je kunt ENKEL weer naar boven gaan door bewuste besluiten te nemen.

Ik zal teruggaan naar de vergelijking van de eigenaar van een bedrijf. Na verschillende jaren van slechte financiële resultaten, wordt de eigenaar uiteindelijk wakker en beseft dat zijn bedrijfsleider hem een verkeerd beeld van de situatie in het bedrijf heeft voorgeschoteld. Hij staat nu echter voor de heel belangrijke beslissing of hij de leiding van het bedrijf weer zelf in handen moet nemen of dat hij gewoon de slechte bedrijfsleider moet ontslaan en een andere aannemen, zodat hij zich in zijn eigen wereldje kan blijven terugtrekken. Hij besluit het laatste te doen en neemt een nieuwe bedrijfsleider in dienst. Maar hij is zich er niet van gewaar dat dit in feite de oude bedrijfsleider is die zich heeft vermomd en zich als iemand anders heeft voorgesteld.

Als spirituele zoeker heb je al een aantal LEVENSbeslissingen genomen en voor elk besluit heb je het ego de laan uit gestuurd wat ervoor zorgde dat je een groter identiteitsgevoel kreeg. Het probleem is dat het ego onmiddellijk zijn vermomming zal veranderen en zichzelf als een capabele bedrijfsleider zal presenteren die jouw nieuwe bedrijf voor je zal kunnen leiden. Mijn punt is dat veel spirituele zoekers belangrijke vooruitgang hebben geboekt, maar nog niet op het punt zijn aangeland om de uiteindelijke LEVENSbeslissing te nemen.

Deze beslissing is de vastberaden toezegging aan jezelf dat jij de leiding van je leven op je neemt en dat zult blijven doen. Jij zult de belangrijke beslissingen nemen en je zult de verantwoording nemen om de Christusvisie te bereiken voor je dergelijke beslissingen neemt. Jij zult LEVENSbeslissing na LEVENSbeslissing nemen en dit zul je blijven doen tot je bovenaan de wenteltrap komt. Je zult het je ego nooit meer mogelijk maken om op je in te praten om afstand van je verantwoordelijkheid te doen om het onderscheid tussen de werkelijkheid van Christus en de onwerkelijkheid van de de antichrist te maken.

Nu, voordat je ontmoedigd raakt en het gevoel krijgt dat het een onoverkomelijke taak is om alle ego-illusies te overwinnen, laat me duidelijk maken wat je te wachten staat. Je zou eens eerlijk naar jezelf kunnen kijken en gaan zien dat je nog een eind moet afleggen voordat je vrij van het ego bent. En in je huidige staat van verwarring is het misschien wel heel moeilijk de illusies van het ego door te hebben. Maar wie heeft er ooit gezegd dat je de ego-illusies allemaal tegelijk moet doorzien of dat je dat met je huidige bewustzijnsniveau moet doen?

Waarom denk je dat ik maar over een wenteltrap blijf praten? De sleutel om een wenteltrap op te gaan is elke keer één stap te zetten en alles wat je moet doen, is je aandacht op twee treden te richten – de trede waar je nu op staat en die er juist boven ligt. Je hoeft niet naar de bovenste trede te kijken en je hoeft zeker de trap niet met één reuzensprong op te gaan. Je blijft eenvoudig één voet boven de andere zetten en zolang je één stap per keer zet die jij aankan, ZUL je boven aankomen. Het ego kan je alleen stoppen door te voorkomen dat je een bepaalde stap verder doet.

Laten we aannemen dat de wenteltrap 33 treden heeft. Je ziet waar je in je leven bent en beseft dat je op trede 10 staat. Op dit punt heb je niet het Christusonderscheid en inzicht om de ego-illusie te doorzien die verhindert om van trede 32 naar trede 33 te gaan. Maar je hoeft op dit moment die illusie niet te doorzien. Je hoeft alleen maar de illusie te doorzien die voorkomt dat je van trede 10 naar trede 11 gaat. En ik kan je verzekeren dat je hebt wat ervoor nodig is om die illusie te verwerpen. Je hoeft alleen maar om de Christusvisie die je nodig hebt te vragen en als je vraagt met een open geest, ZUL je een antwoord krijgen.

Het is een spirituele wet dat wanneer de student klaar is, de leraar inderdaad ZAL verschijnen. De leraar zou als de innerlijke leraar van je Christus Zelf kunnen verschijnen of als een uiterlijke leraar die een aantal vermommingen kan hebben. Maar de leraar zal ALTIJD een manier vinden je het inzicht te geven dat je nodig hebt om op de volgende hogere trede te komen. Als je geest open is, zul je de Goddelijke leiding herkennen en het gebruiken om naar een groter identiteitsniveau te stijgen. En als je eenmaal dat grotere identiteitsgevoel hebt, bezit je wat nodig is om de volgende ego-illusie te verwerpen en opnieuw een stap te zetten.

Ik hoop dat je nu kunt zien wat de voornaamste strategie van het ego is. Het is voorkomen dat je de uiteindelijke LEVENSbeslissing neemt, maar ook dat jij de volgende LEVENSbeslissing neemt. Het is juist om dit doel te verwezenlijken dat het ego en de prins van deze wereld met een aantal spelletjes zijn aangekomen, die bedacht zijn om je op een bepaalde trede vast te laten zitten. Wanneer je deze spelletjes gaat onderzoeken, zul je zien dat je een aantal ervan al doorzien hebt. Dit zou je het innerlijke weten moeten brengen dat je ze allemaal kunt overwinnen door gewoon één stap tegelijk te zetten.

Ik besef dat het nog steeds kan lijken dat het een overweldigende taak is om bovenaan de trap te komen. Maar het feit dat je deze lering leest, bewijst dat je niet op de laagste trede staat. Dus hoe ben je op je huidige trede beland? Dat deed je omdat de Levende Christus op de een of andere manier naar je heeft uitgereikt en je ernaar geluisterd hebt. Je hebt de aanwijzingen van de leraar geaccepteerd en ze gebruikt om een LEVENSbeslissing te nemen die je één stap hoger bracht. En dat ben je blijven doen totdat je je huidige trede bereikte.

Mijn punt is dat tot dusver de leraar er voor jou geweest is bij elke stap op het pad en je hebt de instructies van de leraar opgevolgd. Is het gebaseerd op dit feit dan verstandig eraan te twijfelen of de leraar er voor elk van de volgende stappen ook voor je zal zijn? Is het verstandig eraan te twijfelen of je de leraar kunt en zult blijven volgen zoals je al gedaan hebt? Waarom besef je gewoon niet dat je het ware pad al betreden hebt en zolang je het blijft volgen door naar de hogere visie van Christus uit te reiken, je thuis ZULT komen. Daardoor zou je de boodschap die ik eerder tussen aanhalingstekens gedeeltelijk gaf, moeten aannemen:

Ja, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Spreuken 23:4)

Vertrouw erop dat de leraar bij elke stap op de weg bij je zal zijn en zolang je doorgaat, zul je het doel bereiken. Zoals het oude gezegde luidt: “Een reis van duizenden kilometers begint bij de eerste stap.” De reis wordt echter alleen tot een goed einde gebracht door diegenen die de VOLGENDE stap blijven zetten.