2014

Noot: Je kunt de soundfiles beluisteren van de nieuwe boeken van Jezus en andere geascendeerde meesters als je lid bent van de Engelse site. Ze verschijnen niet in geschreven vorm op deze pagina.

Noot: Op de Engelstalige site zie je ook letters en nummers voor de dictaten staan. Dit is de eerste pagina van een hoofdstuk uit een boek. Ik hoop nog wel eens boeken te vertalen, maar zet die eerste bladzijden niet op deze site.

 

De Dagelijkse Sleur transcenderen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 25 december 2014

ONDERWERPEN: Het enthousiasme wanneer je het Pad ontdekt – De beproeving van de dagelijkse sleur – Hoe de geest geleidelijk aan normen accepteert – Zelfs constante conflicten kunnen een kunstmatig gevoel van evenwicht verschaffen – De dynamiek van de neerwaartse spiraal – Hoe licht oproepen een norm kan worden – De aarde wordt in stand gehouden door spiritueel licht – Word de open deur voor licht – Een realistische inschatting – Hoe het licht van kerst de aarde beïnvloedt – Decreten ontketenen veel meer licht – Geen enkele inspanning is tevergeefs – Waar is de Geest? – De katholieke kerk produceert negatieve energie – Maak opnieuw contact met je enthousiasme – Overtref het beeld van de meesters – Laat jouw licht schijnen

 

Waarom Totalitaire Samenlevingen op den Duur mislukken
Geascendeerde meester Moeder Maria, 7 april 2014

ONDERWERPEN: De materie krijgt vorm door informatie – Een elite die boven Gods wetten staat – Stop met het zenden van op geweld gebaseerde impulsen – Twee landen in één – Een vrije economie is noch kapitalistisch noch communistisch – Voorspoed wordt bepaald door de rijkdom die wordt geproduceerd – hoe totalitaire samenlevingen de hele geschiedenis door zijn ingestort – Door opzettelijke onwetendheid kon de elite de Sovjet Unie in haar macht krijgen – Het Russische volk en zelfbestuur – Interne tegenstellingen zorgen voor de instorting van samenlevingen – Samenlevingen en evolutionaire cycli – Samenlevingen die worden gebaseerd op bruut geweld – De Karmische Raad beheert terugkerend karma – De omstandigheden die je tegenwoordig in Rusland ziet – Geen uitstel voor het terugkerend karma van Rusland – Het Russische volk heeft het potentieel tot creativiteit en respect – De mogelijke veranderingen die Rusland te wachten staan – Het is nooit te laat om oproepen te doen

 

Jezelf en anderen bevrijden van Tegenovergestelde Geesten
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 augustus 2014

ONDERWERPEN: Een profetie over het Midden-Oosten – Waarom er geen oplossingen zijn voor de problemen die de mensen hebben veroorzaakt – Hoe het westen het conflict in het Midden-Oosten aanwakkert – Waarom mensen elkaar willen doden – Jij bent er niet verantwoordelijk voor hoe de mensen hun gedachten uitvergroten – Je kunt niet mededogend zijn zonder onderscheid te maken – Wat jij moet doen om te ascenderen – Er worden interne geesten gevormd en die reageren in paren – De mensen zitten vast tussen twee geesten – Een patroon dat jij op jezelf kan toepassen – De ene geest kan de gebreken van zijn tegenovergestelde geest zien – Wees niet gehecht aan een bepaald resultaat in de buitenwereld – Het patroon transcenderen van interne geesten die op elkaar reageren – Gebruik de hulpmiddelen om je van jezelf en de wereld te bevrijden – Logische vragen over de situatie in Oekraïne – Het neerhalen van Vlucht MH-17 boven Oekraïne – Bevrijd je van de illusionaire wereld van tegenovergestelde geesten

 

Voldoen aan jouw Hoogste Potentieel door verder te gaan dan de het-voelt-goed-Spiritualiteit
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2014

ONDERWERPEN: De uitdagingen als je geïncarneerd bent – Er staat nu meer informatie tot je beschikking – Het probleem met een overdosis informatie – De verkeerde hiërarchie is met opzet tegen spirituele vooruitgang – Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme de mensen onder de duim houden – De initiaties van 2014 – De beperkingen van de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ – Hoe de verkeerde hiërarchie spirituele vooruitgang belemmert – Jouw bedoeling om te incarneren – Jij kunt meer doen – Gemakzucht zorgt dat jij niet voor je missie slaagt – Wat er gebeurt wanneer jij jezelf verdooft – Span je in om je af te stemmen en het bewustzijn te verhogen – Het oordeel brengen over de gevallen wezens door de Christus te zijn – De vooruitzichten voor het conflict in Syrië – De geascendeerde meesters willen graag een vredige overgang naar een democratie – De diepere oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten – Hoe totalitaire regeringen tot stand komen – De situatie in Oekraïne – Hoe Rusland de vooruitgang van de mensen vertraagt.

 

Is Religie een Vorm van Satanisme in Vermomming?
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2014

ONDERWERPEN: Het verschil tussen spiritualiteit en religie – De essentie van de mystieke benadering – De spirituele benadering die de Boeddha onderricht – Waarom mensen hun overtuigingen accepteren – Jouw waarneming en mentale staat – Onderzoek en breid je waarneming uit – Aan de normale mentale staat voorbijgaan – De geascendeerde meesters zijn onze hiërarchische leraren, geen afgoden die je moet aanbidden – Je afstemmen op de geascendeerde meesters – Religies en Satanisme – De wijsheid van Vader en Moeder – De vervormingen van het mannelijk en vrouwelijk – Christus helpt je te transcenderen – Hoe Lucifer de Vader heeft vervormd – Er bestaat geen ultieme ervaring – Zie aan je waarneming voorbij – Elke lering wordt door de culturele context beïnvloed – De gedachtevorm voor 2014