Hoe je in de ascensiespiraal komt

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Denk er goed om dat je al vele levens op het spirituele pad kunt zijn, geleidelijk opklimt, zonder echt in de ascensiespiraal te komen. De eerste drie stralen van de zeven zijn een soort neofietfase, waarin je geleidelijk kunt opklimmen, hoewel je veel onzuiverheden kunt hebben waar je niet naar wilde kijken. Maar wanneer je bij de Vierde Straal komt, wanneer je bij de straal van ascensie komt, moet jij je er bewuster van gaan worden dat je moet accelereren.

En zoals ik zei, in welke fase van bewustzijn je nu ook bent, jouw macht heeft het gecreëerd. En dus heb je de kracht om je eruit te accelereren. En wanneer jij eruit bent, win je aan kracht om jezelf voorbij dat niveau van bewustzijn te accelereren en dan de volgende stap te nemen. En zoals ik zei, is de ascensiespiraal niet af door de laatste stap te nemen: hij wordt enkel voltooid door iedere trede te nemen. En voor iedere trede wordt er van je verwacht dat je het bewustzijn gebruikt dat je hebt op die trede om je boven die trede uit te accelereren. Zo simpel ligt het.

Het is niet zoals zoveel studenten van geascendeerde meesters geloven en visualiseren dat je een of andere toverkracht nodig hebt van buiten jou. De ascensiespiraal is geen spiraal waardoor je een of ander magisch licht ontvangt dat je omhoog laat schieten. Je komt in de ascensiespiraal wanneer je de waarheid van de uitspraak beseft dat ‘het koninkrijk van God binnenin jou is’. Omdat je beseft dat je niet licht van buiten jou nodig hebt, want jij hebt dat licht binnenin jou, omdat de kern van het bewuste zelf een verlengstuk van Gods Wezen is – en daarom de open deur tussen het spirituele rijk en de materiële wereld, waarin je momenteel je zelfgevoel hebt geconcentreerd.

Je bent geen stoffelijk wezen. Je bent een spiritueel wezen dat tijdelijk je zelfgevoel richt op de rol van stoffelijk wezen. Maar je bent meer dan dat. En wanneer je beseft dat je meer bent – en dus de macht die je nodig hebt om op te klimmen binnenin jou ziet – dan begin je aan de ascensiespiraal. Dan kan ik, Serapis Bey, echt beginnen jou te helpen met ascenderen en hoger in die ascensiespiraal te komen, tot je zo’n stuwkracht hebt opgebouwd dat je weet dat niets je uit die spiraal kan halen. Want de kracht zit binnenin jou, het koninkrijk is binnenin jou.

De keus is het oordeel
Dan kom je bij die stuwkracht, omdat je dan de wereld in kunt gaan en in plaats van te oordelen, word je het oordeel, in de zin dat je het Woord bent. En daardoor geef je mensen de keus. En de keus vormt het oordeel.

Begrijp je, dat je iemands oordeel tot in het oneindige kunt oproepen, maar tot ze werkelijk zien dat zij de keus hebben tussen de waarheid en iets onechts, het oordeel niet volledig is. En hoe help je anderen te inzien dat zij een keus hebben? Doe je dat door hen naar beneden te halen, door hen te veroordelen, door te beoordelen of zij het wel waard kunnen zijn? Of help je hen door te accepteren dat zij van zichzelf bewuste wezens zijn? En dat het helemaal niet jouw rol is om te oordelen, analyseren, of evalueren, maar slechts te zijn wie jij bent, jouw licht te laten schijnen en bij anderen tot uitdrukking te brengen wat er ook maar van binnenuit opkomt, spontaan, zonder met je lineaire geest te analyseren hoe je hun argumenten met woorden kunt neutraliseren.

Nee, je maakt van jezelf het Woord en laat het stromen zonder er van te voren over na te denken, want je bent de open deur voor de creatieve stroom van het Woord van God, zonder erover na te denken of jij met je dagelijkse denkgeest kunt weten welk argument iemand anders zou overtuigen of wat er fout is aan iemand anders. Snap je? Je helpt iemand anders eigenlijk nooit door aan te tonen dat hun argumenten niet kloppen. Gedeeltelijk omdat je in het dualiteitsbewustzijn nooit kunt aantonen dat iets fout is, omdat men altijd met een tegenargument kan aankomen. Maar gedeeltelijk ook omdat je het dualiteitsbewustzijn niet kunt overwinnen met het dualiteitsbewustzijn. Dus je helpt iemand alleen maar als je hen een alternatief biedt, door hen te tonen dat ze niet jouw Woord tot zwijgen kunnen brengen, welke woorden ze ook tegen jou zeggen. En zelfs al nagelen ze je aan een kruis en doden jouw fysieke lichaam, ze zullen geen macht over jou, jouw identiteitsgevoel, jouw Geest hebben. Dit heeft Jezus wel gedemonstreerd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.