Hoe Afgoderij en Elitarisme vrijheid ondermijnt

ONDERWERPEN: Het probleem dat afgoderij is – Waar afgoderij vandaan komt – Afgoderij, dictatuur en het elitarisme – De gedachtevorm voor 2019 – De grootste kracht van antivrijheid – 2018 bekijken – Afgoderij overwinnen – De angst om je naam gedrukt te zien staan – Een beschaafd internet – 2019 bekijken

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2019

IK BEN Geascendeerde Meester Gautama Boeddha en ik ben vrij. Ik ben vrij, omdat ik het pad heb bewandeld dat jullie ook allemaal bewandelen, om elke ‘gehechtheid’ los te laten, zoals ik het noemde, maar wat we ook net zo goed de innerlijke geesten, de gescheiden zelven, zouden kunnen noemen.

Het probleem dat afgoderij is
Wanneer je naar de religie kijkt die het boeddhisme is, dan heeft de structuur die is ontstaan op grond van mijn leringen, natuurlijk in grote mate hetzelfde patroon als de structuur die je bij het christendom ziet. De meeste boeddhisten slagen er niet in om mij als een voorbeeld te zien en hebben in plaats daarvan een zandkasteel van afgoderij gebouwd, over hoe bijzonder ik was, te beginnen met de omstandigheden waaronder ik werd geboren en dat ging helemaal door tot aan mijn leringen en het moment dat ik het nirwana betrad.

Wat voor bedoeling heeft afgoderij? De bedoeling van afgoderij is altijd dat één persoon speciaal is vergeleken met de meerderheid. Wat is hier dan de bedoeling van als je dit doet? Het geeft de mensen het excuus om geen hoger bewustzijn te krijgen. Er is absoluut geen enkele andere, geen oprechte, bedoeling met afgoderij en dit geldt voor zowel de belangrijke wereldreligies als de leringen van de geascendeerde meesters. Wij hebben in eerdere dispensaties gezien dat er in iedere organisatie een bepaalde afgoderij van de boodschapper of de boodschappers ontstond. Zij waren op een of andere manier speciaal. Zij waren zolang getraind. Zij werden onder bepaalde omstandigheden geboren. Zij hadden een bepaalde vaardigheid die hen speciaal maakte vergeleken met de studenten die hen of hun leringen volgden.

Mijn geliefden, vorig jaar hebben we gezegd dat we bepaalde dingen moesten doen om bepaalde mensen te helpen om de initiaties van Vissen te halen waar ze nog niet voor waren geslaagd. Wij hebben gezegd dat die een van de belangrijkste initiaties van Vissen was: afgoderij loslaten. Welnu, dat geldt nu niet meer. Wij hebben gedaan wat wij konden voor de mensen die niet voor deze initiaties zijn geslaagd en nu doen we het voor degenen die verder willen met de initiaties in het Aquariustijdperk.

Van het Aquariustijdperk wordt natuurlijk gezegd dat dit het Tijdperk is van Gemeenschap, het Tijdperk van de Heilige Geest, dus is het dan ook niet logisch dat je van iemand geen afgod maakt, waarbij iemand aan de top van de piramide staat en waarbij alle beslissingen in die organisatie aan die ene persoon moeten worden voorgelegd, door die persoon moeten worden goedgekeurd. Op die manier creëer je een versmalling en vertraag je het werk van een organisatie. Dit hebben we natuurlijk al gezien bij eerdere organisatie van geascendeerde meesters en wij willen niet dat dit zich in het komende tijdperk herhaalt. Dit is een van de redenen dat wij geen organisatie rondom deze boodschapper hebben gevormd, vanuit ons standpunt. Dit is een van de redenen dat hij dat niet heeft gedaan, omdat hij zich dit en het probleem met afgoderij realiseert.

Het wordt tijd dat jullie, degenen die onze leringen bestuderen, hiermee gaan worstelen en het is niet zo dat ik nu zeg dat je geneigd bent tot afgoderij, hoewel sommigen van jullie wel, maar velen van jullie ook niet. Jullie moeten je nu realiseren dat jullie hier niet alleen voor jullie zelf zijn. Jullie zijn hier om het collectieve bewustzijn te verhogen en dat betekent dat jullie met deze geest van afgoderij moeten worstelen die nu tamelijk sterk in het collectieve bewustzijn aanwezig is. Jullie moeten dit in de eerste plaats in jezelf overwinnen, zodat jullie bereid worden om naar jezelf te kijken, te kijken of je deze boodschapper verafgoodt en er dan aan te werken om dit te overwinnen, los te laten.

Wij hebben hem op geen enkele manier laten blijken dat hij bijzonder is vergeleken met jullie, behalve dan dat hij natuurlijk de mantel van boodschapper heeft en dat hij het vermogen heeft om dit te doen, maar jullie hebben andere vaardigheden, zoals wij al heel vaak hebben gezegd, die net zo belangrijk zijn. Het is zinloos om het over één persoon te hebben of dat de taak van één persoon belangrijker is dan andere. Jullie zijn even belangrijk. Jullie vormen allemaal een deel van de mandala voor het Aquariustijdperk van Saint Germain – als je ervoor kiest om deel uit te maken van die mandala door je gescheiden zelven los te laten, waaronder die ene, afgoderij. Jullie moeten eerlijk tegen jezelf zijn, omdat het een van de initiaties van het komende jaar is, het Jaar van de Vrijheid, om die afgoderij los te laten, die natuurlijk vele, vele mensen door de tijd heen gevangen heeft gehouden.

Jullie moeten naar jezelf kijken, kijken of je ook afgoderij bezit en de vele, vele leringen gebruiken die wij jullie hebben gegeven over je oerzelf (primal self), over de gescheiden zelven, over het loslaten van die innerlijke geesten, over het pad naar Christusschap. Wij hebben zoveel leringen gegeven over het pad naar Christusschap, dat je als je ze oppakt, tot het besef komt, zoals wij al vele, vele malen hebben gezegd, dat de Christus in jóú is, dat de Heilige Geest door jouw heen kan werken, dat je een manier kunt vinden om een open deur te zijn voor je IK BEN Aanwezigheid, voor de Heilige Geest en iets naar buiten kunt brengen.

Als er een gemeenschap moet komen van studenten van geascendeerde meesters in het Aquariustijdperk, dan kan het op deze manier gebeuren – niet vanuit een gecentraliseerd punt. Het komt wanneer mensen individueel afgoderij overwinnen, het oerzelf loslaten, dit bewustzijn dat je gescheiden bent en dan bij elkaar te komen – spontaan zouden we kunnen zeggen – maar zeker door een innerlijke impuls, niet door in gedachten een beslissing te nemen of een bepaalde matrix te hebben die je dwingt om die matrix te volgen.

Waar afgoderij vandaan komt
Waarom is het belangrijk om over afgoderij na te denken in 2019, dat het Jaar van de Vrijheid is, het jaar waarop de planeet de initiaties van vrijheid krijgt? Welnu, het is belangrijk, omdat het komende jaar het jaar wordt waarin de mensheid het probleem elitarisme moet aanpakken. Wij hebben hier al eerder op gewezen, maar de voornaamste initiatie van 2019 voor de planeet zal zijn dat de elite de grootste hindernis naar de vrijheid van de mensen vormt, de machtselite. Behalve de machtselite, ook het bewustzijn van elitarisme, en natuurlijk vormt afgoderij een heel groot deel van dit bewustzijn.

Nu, je weet natuurlijk dat de machtselite op aarde uit veel gevallen wezens bestaat die zijn geïncarneerd. Wij hebben jullie verteld dat er gevallen wezens in het emotionele rijk zijn, in het mentale rijk en in het identiteitsrijk en zij vormen een soort coherente kracht (min of meer coherent) met de gevallen wezens die zijn geïncarneerd. Er bestaat een groep gevallen wezens en zij zijn natuurlijk degenen die dit bewustzijn van elitarisme met zich mee hebben genomen naar de aarde. Niet dat er geen soort bewustzijn van elitarisme was voor de gevallen wezens kwamen, toen zij hier begonnen te incarneren, maar de gevallen wezens hebben dat zeker versterkt en er hun eigen draai aan gegeven, zou je kunnen zeggen. Zij hebben hun versie van elitarisme geschapen, geconcentreerd rondom henzelf en hun overtuigingen.

Je ziet dan dat zij dit tijdperk van elitarisme (zoals we het zouden kunnen noemen) op aarde hebben geïnitieerd. De mensen echter hebben ook een verantwoordelijkheid. Wij zouden kunnen zeggen dat het Alpha-aspect van het elitarisme is dat er een elite bestaat die er absoluut van overtuigd is dat zij het recht hebben om een elite te vormen. Zij hebben het recht om de mensen in hun macht te hebben, zij hebben het recht om bepaalde privileges te hebben die de mensen niet hebben, en zij hebben het recht om te eisen en te verwachten dat de mensen hen die privileges geven door het werk te doen, wat de samenleving ook eist. Dit is het Alpha-aspect, maar het Omega-aspect is natuurlijk dat de mensen dit hebben geaccepteerd. Zij hebben geaccepteerd dat zij zichzelf niet kunnen regeren, zij hebben iemand nodig die speciale kwaliteiten heeft om hen te regeren.

Kijk nu eens achterom naar die tijdperken en zie hoe er in diverse culturen, diverse beschavingen, afgoderij is geweest, omdat men dacht dat de leiders speciale eigenschappen hadden. Zij waren door de goden aangesteld – in het middeleeuwse Europa bestond zelfs het goddelijke recht van Koningen. Er bestond een heel geloof dat een bepaalde familie de leider is en dat de oudste zoon van die familie de volgende leider wordt, omdat zij dat geslacht hebben, een ‘speciaal’ geslacht zijn. Waar in de filosofie van het Oude Testament zou dat speciale geslacht vandaan kunnen komen als alle mensen van Adam en Eva afstammen?

Zie eens hoeveel andere culturen dit geloof hadden: dat hun leiders uit een speciaal geslacht kwamen, maar er is geen heel logische verklaring waar dit vandaan komt. In enkele gevallen komt dat van God, omdat zij van de goden afstemmen, maar klopt dat dan wel wanneer je erover nadenkt waar al die andere mensen dan vandaan moeten komen?

Nu zijn er natuurlijk een paar beschavingen, bijvoorbeeld de oude Grieken en andere, die een bepaalde filosofie hadden over bepaalde goden die de mensheid regeerden en dat vaak op een onvriendelijke manier deden. Je moet nu herkennen dat we in al die gevallen (waar je die zogenaamde goden had die heel duidelijk menselijke trekken hadden, zoals rancune of jaloezie of wat ook maar), het niet hebben over goden en geascendeerde meesters. We hebben het over gevallen wezens die erin geslaagd zijn zichzelf als goden in de geest van de mensen te installeren.

Je ziet in het Romeinse Rijk dat mensen op een bepaald moment gingen geloven dat de Keizer een god op aarde was. Hoe iemand dit zou kunnen geloven van iemand als Nero, gaat mijn verstand te boven, maar desondanks zie je dat dit zo is en dat de Keizers het zelf geloofden en erin geloofden (omdat hun geest was overgenomen door gevallen wezens in het identiteitsrijk) dat zij een soort god op aarde waren. Totdat hun karma hen inhaalde en hun lichaam in verval raakte of dat men tegen hen in opstand kwam, of wat ook maar. Maar als de dood op een bepaald punt op hun deur klopte, werd bewezen dat die goden alleen maar mensen waren.

Afgoderij, dictatuur en het elitarisme
Je ziet dat er al een hele lange geschiedenis van afgoderij op aarde is en in het Jaar van de Vrijheid is het absoluut noodzakelijk dat in ieder geval een aantal mensen zich hiervan gaan bevrijden. Wij kijken natuurlijk naar jullie, onze studenten, om aan dit proces te beginnen. Wij kijken ook naar jullie om de voorlopers hiervan te zijn in het collectieve bewustzijn, om het oordeel te vellen over dit beest dat afgoderij is, dit beest van elitarisme.

Daarom komt er in Korea een conferentie waarin wij oproepen dat aan het tijdperk van dictatuur een einde komt. Want wat is een dictator anders dan een persoon die een extreme vorm van afgoderij rondom zich heeft geschapen, zoals je niet alleen in Noord-Korea ziet, maar in principe bij iedere dictatuur die er ooit in de geschiedenis is geweest. Er is een cultus van afgoderij rondom de dictator geschapen.

Wij houden natuurlijk ook een conferentie in de Verenigde Staten, die wij zullen wijden aan het einde van het tijdperk van het elitarisme op aarde. Dus die twee kunnen een Alpha- en Omegapolariteit vormen en natuurlijk zullen die worden versterkt op onze andere conferenties waar wij soortgelijke thema’s zullen hebben om het elitarisme los te laten.

De gedachtevorm voor 2019
Mijn geliefden, dit is de voornaamste initiatie in 2019 die ik onder jullie aandacht wil brengen. Hierbij wil ik jullie graag de gedachtevorm geven voor 2019, die natuurlijk net als al mijn gedachtevormen ook na het jaar waarvoor hij gegeven wordt, kan worden gebruikt. De gedachtevorm voor 2019 is dat je opnieuw een stap achteruit doet en jij je voorstelt, voor je ziet, dat je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, van een afstandje. Niet zover dat je niet de afzonderlijke naties en grenzen kunt zien, maar stel je voor dat je naar de aardbol kijkt waar grenzen tussen naties zijn getekend. Je ziet zelfs op het fysieke vlak dat er grenzen zijn.

Welnu, jullie weten heel goed dat je in bepaalde streken, zoals de Europese Unie, ziet dat die grenzen niet beslist uit een fysieke afbakening hoeven te bestaan. Zij worden niet duidelijk gemarkeerd. Als je naar die grens gaat, dan zie je dat je op veel plaatsen zomaar die grens kunt oversteken, omdat er geen schutting of barrière is. Je kunt misschien wel vele malen over die grenzen rijden zonder dat je hoeft te stoppen om je identiteitskaart, en zo voort te tonen. Je weet ook dat er andere gebieden op de wereld zijn waar er veel meer fysieke grenzen bestaan.

Ik wil graag dat je een stap achteruit doet en verder kijkt dan het fysieke vlak. Als je kunt zien wat er in het collectieve bewustzijn van de mensen gebeurt, dan zie je dat er ook grenzen in het collectieve bewustzijn zijn opgericht. Er zijn veel types grenzen in het collectieve bewustzijn van de mensheid opgericht. Sommige daarvan volgen natuurlijk de nationale grenzen, omdat de mensen aan één kant van de fysieke grens een bepaalde houding hebben ten opzichte van de andere en vice versa.

Je kunt ook zien dat er grenzen zijn opgericht in het bewustzijn die zuiver op standpunten berusten, de manier van denken. Je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk, afgebakende grenzen tussen mensen die tot verschillende religies behoren en die niet lijken op de nationale grenzen. Als je naar kleinere dorpen in de Verenigde Staten gaat, kun je bijvoorbeeld zien dat er een plein in het centrum is. Op elke hoek van dat plein in het centrum staat een lokale kerk, een kerk met haar eigen gemeente. Het zijn allemaal christenen, maar er zijn verschillende soorten christenen. Als je naar het bewustzijn van zelfs zo’n kleine gemeente zou kunnen zien, dan zou je zien dat er grenzen bestaan tussen de mensen die tot de verschillende kerken behoren. Hoewel de mensen in hetzelfde dorp wonen en in veel gevallen familie van elkaar zijn en hun families elkaar al heel lang kennen, bestaat er wel een grens in het collectieve bewustzijn.

Wanneer je dat overbrengt op de mensheid, dan zie je dat er heel veel grenzen zijn gevormd die berusten op religie. Er zijn natuurlijk ook andere grenzen die berusten op religieuze connecties en er zijn een aantal heel, heel duidelijke grenzen tussen mensen die zichzelf beschouwen als deel van de elite en die zich van de mensen, ‘het volk’, zoals ze hen vaak noemen, hebben afgescheiden. Zij denken zelfs dat het ‘hun volk’ is, maar zij hebben alleen maar minachting voor die mensen. Je kunt begrijpen dat er overal op de planeet van dat soort grenzen lopen die worden gebaseerd op heel, heel kunstmatige criteria.

Als je naar de nationale grenzen kijkt tussen landen, zie je natuurlijk dat zelfs die kunstmatige criteria te wijten zijn aan een politieke situatie die misschien honderden jaren geleden voorkwam, of een of andere oorlog die honderden jaren geleden heeft plaats gevonden en daar een grens heeft gelegd, maar er is eigenlijk geen logische, rationele verklaring voor. Je ziet dat al die lijnen in het collectieve bewustzijn kunstmatig zijn, gebaseerd op een aantal, in de meeste gevallen dualistische, criteria. Zij zijn duidelijk ontstaan in het bewustzijn van gescheidenheid, waarin de mensen zichzelf apart zetten van andere mensen.

De gedachtevorm die ik jullie wil geven, is dat wanneer je naar het oppervlak van de aarde kijkt, op het niveau van het collectieve bewustzijn, dan zie je dat al die grenzen zijn gemaakt tussen mensen en groepen mensen. Maar nu wil ik dat jij visualiseert dat er in het centrum van de aarde een boeddhafiguur is, maar niet de gouden Boeddha. Het is een Boeddha die een intens robijnrood licht uitstraalt. Het is natuurlijk de Boeddha die wij de Boeddha van de Robijnrode Straal hebben genoemd, en nu wil ik graag dat je visualiseert dat die Boeddha van de Robijnrode Straal het robijnrode licht uitstraalt en de grenzen in het collectieve bewustzijn verteert. Nu, als jij je persoonlijk bewust bent van een specifieke grens (op het niveau van je familie, in je natie, bij je religie, bij een specifieke groep waar jij banden mee hebt) dan vraag ik je te visualiseren dat je in een meditatieve houding zit, letterlijk binnenin de Boeddha van de Robijnrode Straal. Jij richt de aandacht van de Boeddha van de Robijnrode Straal op deze specifieke deling, die grens, die muur in het collectieve bewustzijn. Je stelt je voor dat een heel geconcentreerde laserstraal van dit robijnrode vuur die grens verteert, en op die manier de mensen bevrijdt van de deling die hen momenteel gevangenhoudt. Als je hier het komende jaar een beetje aandacht aan schenkt, kun je een heel betekenisvolle dienst bewijzen, omdat je zoveel mogelijk mensen helpt om te slagen voor de initiaties van 2019 om een groter niveau van vrijheid te bereiken.

De grootste kracht van antivrijheid
Wat is de grootste kracht van antivrijheid op aarde? Dat is juist dit bewustzijn van elitarisme, de Alpha is de elite die denkt dat zij het recht hebben om te regeren en de Omega is de afgoderij van de mensen die denken dat zij de elite nodig hebben om hun samenleving goed te laten functioneren. Mijn geliefden, hebben jullie – een natie of een groep mensen – een elite nodig om een goed functionerende samenleving te hebben? De overgrote meerderheid van de mensen op aarde zou, als je hen deze vraag stelt, ja zeggen. Zelfs mensen in democratische naties zouden zeggen: “We hebben zeker een bepaalde elite nodig die ervaring heeft, en de kennis, van hoe je een land bestuurt.”

Bestaat het hele idee van een democratie er niet uit dat je geen elite hebt die op die positie werd geboren en aan wie je nooit mag twijfelen of tegenspreken? Jullie hebben natuurlijk mensen in de regering die een bepaalde ervaring hebben, maar zij kunnen worden geruild voor andere mensen die het over kunnen nemen en de regering nog steeds laten functioneren. Waarom heb je dan een elite nodig? Waarom laten jullie toe dat er in veel democratieën (eigenlijk in alle democratieën) nog steeds een elite bestaat die het land achter de schermen beïnvloedt, hoewel ze nooit door de mensen zijn verkozen?

Dit is een van de uitdagingen voor de democratische naties, omdat veel mensen in democratische naties zullen zeggen: “Wij hebben geen dictatuur. Wij hebben een vrije democratische regering, daarom worden wij niet bestuurd door een elite, een verborgen elite.” Maar dat is wel zo, mijn geliefden. In alle democratische naties bestaat een machtselite en zij trekken aan de touwtjes van de marionetten in het parlement. Dit gebeurt niet altijd op een kwaadaardige manier. Dit wordt niet per se op een illegale of ongrondwettige of bedrieglijke manier gedaan. Het wordt gedaan door connecties en omdat je het denken van de mensen kunt beïnvloeden met die connecties, is het wel een vorm van elitarisme.

Er zijn heel veel naties op deze aarde die denken dat zij vrij zijn, maar die in handen zijn van een kleine elite. Vorig jaar had ik het over de Verenigde Staten en de president van de Verenigde Staten. Dit zijn mensen die de keus krijgen tussen twee presidentskandidaten, één die zij zijn gaan zien als een onderdeel van de gevestigde politieke elite en zij willen iets anders. Dus kiezen ze voor de andere kandidaat, die zichzelf als een populistischer kandidaat presenteert die geen deel uitmaakt van de politieke elite – en dat klopt. Maar was dit niet een zakenman die miljardair was voor hij werd verkozen? En is er dan geen elite in de Verenigde Staten van zakenlieden die miljardair zijn, die zelfs de politieke elite niet respecteren, het politieke apparaat of het politieke proces, maar die denken dat zij het recht hebben om de dingen te laten lopen zoals zij het willen, zoals ze dat bij grote bedrijven doen, waar de CEO een soort god is die bijna goddelijke macht heeft? Dus hoe kan het Amerikaanse volk dan denken dat deze persoon hen van het elitarisme kunnen bevrijden?

Deze vraag moet worden gesteld en op het collectieve bewustzijn worden geprojecteerd, zodat steeds meer mensen zich het komende jaar gaan afvragen: “Kan iemand die deel uit heeft gemaakt van de zakelijke elite ons bevrijden van het elitarisme, waarvan de mensen nu beginnen in te zien dat het elitarisme in steeds grotere mate een belangrijk probleem is, zoals op de conferentie in de Verenigde Staten werd gezegd. Het is een feit dat een kleine elite het land bestuurt en dat is geen democratie, zoals die was bedoeld in de Verenigde Staten of ergens anders.

2018 bekijken
Mijn geliefden, 2018 heeft vanuit ons perspectief echt weer een versnelling gebracht. Ik heb vorig jaar gezegd dat het gevaar bestond dat er veel conflicten zouden ontstaan, maar de meeste zijn niet gebeurd op het fysieke vlak, en waren zeker niet zo groot als ze hadden kunnen zijn. Dit is voor een groot deel te danken aan het werk van jullie, onze directe studenten in deze dispensatie, maar dit is ook het werk van andere studenten van geascendeerde meesters en andere spirituele new age mensen overal ter wereld die hebben gedaan wat zij konden doen – op grond van hun kennis, hun leringen – om vrede te bevorderen.

Vele, vele mensen, vele spirituele mensen, zelfs velen die niet openlijk spiritueel zijn, hebben zich het laatste jaar afgestemd op de initiaties van vrede en zij hebben gedaan wat zij maar konden op grond van wie zij waren zowel in bewustzijn als op het fysieke vlak om vrede te bevorderen.

Afgoderij overwinnen
Mijn geliefden, wanneer ik begin te praten over afgoderij, kan ik jullie die studenten van geascendeerde meesters zijn, niet toestaan dat jullie jezelf verafgoden. Daarom mogen jullie niet toelaten dat jullie in de val trappen waarin studenten van vorige dispensaties zijn getrapt, omdat zij dachten dat zij de meest gevorderde studenten op de planeet waren, dat zij de wereld voor Saint Germain aan het redden waren door al die decreten op te zeggen en dat zij op een dag zouden worden gezien als de mensen die de wereld hadden gered en dat zij de wereld in het Aquariustijdperk hadden gebracht.

Dit was, nogmaals een initiatie voor mensen die de initiaties van Vissen moesten halen, maar niet beslist voor jullie. Daarom willen wij graag dat jullie een realistischer inschatting maken. Wij erkennen natuurlijk dat het belangrijk is wat jullie doen en dat dit een enorm positieve impact op de planeet heeft, zowel wanneer jullie invocaties en decreten opzeggen, maar ook wanneer jullie je bewustzijn verhogen. Aan de ander kant moet je niet vallen voor die afgoderij waardoor je gemotiveerd wordt om te doen wat je doet, omdat je een speciale status probeert te krijgen of een bepaald beloning te ontvangen, of dat nu hier is of in het hiernamaals.

We vragen van jullie om een trede hoger te komen en zover te komen dat jullie je diensten liefdevol bewijzen, niet omdat je een obsessief dwangmatige drive hebt om als speciaal te worden beschouwd. Hoe kun je op die hogere trede komen? Welnu, je moet je oerzelf loslaten, omdat je wordt gedreven door het feit dat je op een of andere manier het feit moet compenseren dat je naar beneden werd gehaald, toen jullie als avatar op aarde kwamen. Je probeert vanaf dat moment een speciale status te verwerven, vaak met een schijnbaar goede bedoeling, omdat je wilt dat mensen naar jou luisteren. Niettemin is dit geen concept van het Aquariustijdperk, omdat de mensen in het Aquariustijdperk niet naar jou moeten luisteren, omdat jij een speciale vaardigheid of status hebt, zoals het geval was in het Vissentijdperk en in eerdere tijdperken. Zij moeten naar jou luisteren om wat je zegt en omdat het iets bij hen raakt.

De angst om je naam gedrukt te zien staan
Dan is het internet natuurlijk, nogmaals, een grote kans voor jou – voor jullie allemaal – om je te beginnen uit te spreken, je inzichten te verspreiden, ze met andere mensen te delen, zoals Jezus je aanmoedigde te doen. Mijn geliefden, er is een belangrijk onderwerp dat ik wil aankaarten, zelfs al heb ik jullie al een tamelijk lange verhandeling gegeven. Je realiseert je toch wel dat voor de Boeddha tijd niet bestaat.

Wanneer we het hebben over elitarisme en afgoderij, wanneer wij spreken over vrijheid, heeft het internet dan geholpen om het elitarisme te bestrijden, afgoderij te bestrijden en je vrijheid te vergroten? Is het internet een plus of een min geweest? Nu, vanuit een bepaald perspectief zou je kunnen zeggen dat het duidelijk een plus is. Het heeft ervoor gezorgd dat er veel kennis beschikbaar kwam voor heel veel verschillende mensen op een manier waarop dat nog nooit eerder tot hun beschikking heeft gestaan.

Niettemin moet je ook erkennen dat het internet ook een rol heeft gespeeld bij het versterken van die muren, die barrières, die er in het collectieve bewustzijn tussen groepen mensen zijn. In bepaalde mate heeft het internet gediend om die muren af te breken, maar op een andere manier heeft het internet die versterkt. Dit heeft te maken met het feit dat mensen het internet hebben gebruikt om uitspraken te doen die niet doordacht zijn, heel erg bevooroordeeld zijn en die vaak haatmail of hatelijke uitspraken worden genoemd. Je hebt internettrollen, en ik kan je wel zeggen dat er een hele groep mensen is die door gevallen wezens worden betaald of van wie hun geest is overgenomen door gevallen wezens om als internettrollen te handelen, eigenlijk met maar één bedoeling en dat is chaos scheppen, conflicten oproepen en het internet en alles wat erop staat, in diskrediet te brengen.

Daarnaast moet je erkennen dat er een bepaald mechanisme bestaat en dat is een mechanisme dat de gevallen wezens al een heel lange tijd geleden hebben bedacht. Mijn geliefden, een van de belangrijkste tegenslagen van de gevallen wezens was dat een man die Gutenberg heette, de drukpers uitvond die het mogelijk maakte dat het gedrukte woord op een goedkope manier kon worden verspreid, zodat steeds meer mensen het zich konden veroorloven om boeken te kopen. Je weet wel dat de mensen voor die tijd zelfs helemaal geen boeken konden lezen, omdat er geen boeken waren. De verspreiding van kennis werd gereguleerd, vaak door monniken die manuscripten hadden gekopieerd. Daarom werd alles, zelfs de macht van de katholieke kerk, gereguleerd door een centraal gezag.

Toen Gutenberg de drukpers uitvond, kwam er ineens overal veel meer kennis beschikbaar. Je begrijpt natuurlijk dat boeken in de eeuwen na de uitvinding van Gutenberg steeds meer verspreid werden en de gevallen wezens konden niets doen om dat tegen te houden, hoewel ze dat duidelijk wel wilden. In plaats daarvan probeerden ze de macht over de uitgeversindustrie in handen te krijgen en die macht beperkte natuurlijk wat er in boeken kon worden gezet. Zelfs die macht werd op den duur gebroken door nieuwe drukmethodes, maar het meest door het internet. Je begrijpt nu dat de gevallen wezens om het verspreiden van kennis door middel van het gedrukte woord tegen te gaan, er van lieverlee in geslaagd zijn om een bepaald bewustzijn in het collectieve bewustzijn te creëren, namelijk de angst om je naam gedrukt te zien staan.

Als je teruggaat naar de tijd waarin het belangrijkste nieuws bestond uit kranten, waren er vele, vele mensen die bang waren om hun naam gedrukt te zien staan. Er waren veel mensen die een groot trauma opliepen als hun naam de krant haalde, omdat zij ineens werden tentoongesteld, doordat miljoenen mensen konden lezen wie zij waren. Het was zelfs niet eens dat zij iets illegaals of verkeerds hadden gedaan, maar veel mensen kregen die angst om te worden tentoongesteld in de media. Je weet ook dat er natuurlijk altijd wel een bepaalde elite is geweest die graag wil worden tentoongesteld, maar de meeste mensen leven liever op een anonieme manier.

Op het internet hebben heel veel mensen een Facebook account of een ander account, in ieder geval een e-mail account en ineens staat hun naam daar op. Heel veel mensen, inclusief jullie als studenten van geascendeerde meesters, moeten nu leren omgaan met het feit dat je naam gedrukt staat (bij wijze van spreken, hoewel die niet gedrukt is, staat hij wel op het internet, waar iedereen hem kan lezen.). Natuurlijk kan die zich veel sneller verspreiden op het internet dan ooit tevoren door het gedrukte woord.

Er bestaat een bepaalde angst op het internet en dit vormt natuurlijk een muur die in het collectieve bewustzijn is gevormd, die door de gevallen wezens is geschapen, zodat de mensen niet door de barrière durven te stappen om zich uit te spreken tegen de elite. Je ziet op het internet dat er nu mensen een Facebook account hebben waarop iedereen die hun vriend is een commentaar kan zetten. Dus dan is er iemand die een bepaald onderwerp op zijn Facebook account zet en dan komt er iemand die hier een heel negatief, hatelijk commentaar op geeft. Vele, vele mensen zijn geschrokken, in de war geraakt, en zelfs hierdoor getraumatiseerd. In veel democratische landen zijn er zelfs parlementsleden of andere publieke figuren die liever geen Facebook account hebben, omdat zij het moe zijn om iedere morgen in hun account te zien dat er van die hatelijke commentaren op staan.

Je ziet dat er een heel bewustzijn is – niet alleen een geconcentreerde groep mensen die rechtstreeks proberen het internet te vernietigen door te trollen, maar een grote groep mensen heeft het bewustzijn gekregen waarmee ze heel sarcastische, ironische, negatieve, afbrekende commentaren op andere mensen geven. Zelfs voor dingen die zogenaamd goed bedoeld zijn, ontvangen ze hatelijke commentaren.

Dit is nog een onderwerp waarvoor je mijn gedachtevorm zou kunnen gebruiken. Als je hieraan bent blootgesteld, zoals de meesten van jullie, visualiseer dan dat je in het centrum van het robijnrode figuur zit, en die robijnrode straal richt op het verteren van die barrières. Zoals we in de Verenigde Staten hebben gezegd, kunnen we op die manier een constructievere manier vinden om op het internet met elkaar om te gaan, om een openbare dialoog te krijgen.

Een beschaafd internet
Visualiseer dat de mensen in 2019 beginnen te zeggen dat er behoefte is om het internet te verbeteren naar een niveau waarop beschaafde mensen een beschaafde conversatie kunnen voeren. Niet in de zin dat die wordt gereguleerd, maar dat je een bepaalde manier voor mensen schept om met elkaar een constructieve dialoog aan te gaan, die niet wordt omgehaald door mensen die alleen maar dingen willen afbreken. Je zou kunnen zeggen dat ik je aanmoedig om een andere barrière te vormen waardoor je mensen buitensluit die negatief zijn. Nee, dat doe ik eigenlijk niet, omdat barrières worden gemaakt door het bewustzijn van gescheidenheid, maar ik moedig je aan om dat bewustzijn te ontstijgen.

Dan kun je in feite een manier vinden om vrij te zijn en die niet berust op het maken van een barrière die de mensen buitensluit die jouw vrijheid tegenwerken. Je verheft jezelf naar het punt waarop je het bewustzijn van de mensen transcendeert die jouw vrijheid tegenwerken en daardoor niet meer van belang voor jou zijn. Dit is ervoor nodig: dat steeds meer mensen zich realiseren dat wij een publieke dialoog moeten krijgen die niet door dit negatieve, ironische, sarcastische, afbrekende bewustzijn wordt beheerst.

2019 bekijken
Mijn geliefden, komen er nog andere uitdagingen in 2019? Ja natuurlijk. Er zal altijd een spectrum van conflicten zijn, die ergens kunnen uitbreken, overal. Niettemin kijken we nog steeds naar jullie, onze spirituele studenten om te visualiseren dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, ondanks wat er wel of niet misschien zal gebeuren, zodat de mensen zich steeds meer bewust worden van vrijheid als een onderwerp dat in je geest begint.

Het is niet zo dat je ooit echt vrij kunt zijn door het scheppen van bepaalde omstandigheden op het fysieke vlak. Je zult pas echt vrij zijn als je naar je geest kijkt. Daar ontbreekt het aan in de meeste ontwikkelde landen waar mensen in een vrije samenleving zijn opgegroeid – in ieder geval vrijer dan je ooit op aarde hebt gezien – maar zij zijn niet vrij, omdat zij zo vast zitten in hun eigen psychologische mechanismen. Behoud de visie, doe de oproepen dat mensen zich er in 2019 bewust van worden dat de belangrijkste uitdaging voor de zogenaamde vrije wereld is dat ze zich moeten richten op het concept mentale vrijheid waar Saint Germain het eerder over gehad heeft.

Mijn geliefden, hiermee sluit ik mijn rede af. Het is altijd een genoegen voor mij om tot jullie te spreken. Het is mij een genoegen om jullie op conferenties toe te spreken en ik kijk zeker uit naar de conferenties die jullie dit jaar gaan houden en de vele leringen die naar buiten zullen komen. Hiermee betuig ik opnieuw mijn dankbaarheid, en die van alle geascendeerde meesters, voor jullie toewijding, dienstbaarheid, aandacht en bereidheid om in de eerste plaats jezelf te veranderen.