Schuldgevoel is niet constructief

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

En velen van jullie zijn hierover gestruikeld. Want natuurlijk kun jij je herinneren wie je gisteren was en wat je gisteren hebt gedaan. En sommigen van jullie kunnen zich zelfs herinneren wat jullie vele levens geleden hebben gedaan. Maar jullie zijn die persoon niet meer – wanneer je het bewustzijn hebt opgegeven dat ervoor heeft gezorgd dat je doet wat je ook in het verleden hebt gedaan. En daarom moet je – net als deze boodschapper – door een periode heen dat toen jouw eigen ego en de verkeerde leraren (de herinnering aan) een fout op zijn geest projecteerden, hij bewust zei: “Maar ik ben niet meer het zelf dat dit gedaan heeft. Ik heb het niet gedaan, het zelf dat ik nu ben, heeft die fout niet gemaakt. En daarom hoef ik mij er niet schuldig over te voelen.”

Het is niet moeilijker dan wanneer je terugdenkt aan de tijd dat je leerde lopen. Moet jij je schuldig voelen omdat je onhandig was en bleef vallen toen je een paar maanden oud was en probeerde te lopen? Waarom zou jij je daar in ’s hemelsnaam schuldig over voelen? Dus waarom zou jij je schuldig voelen om fouten die je als volwassene hebt gemaakt, of om fouten die jij in vorige levens hebt gemaakt?

Er zit helemaal geen opbouwende bedoeling in schuldgevoel. Het is een lagere vibratie, een vibratie van antiliefde. Het is een projectie van de gevallen wezens en jouw eigen ego – die proberen jou ervan te weerhouden te accepteren dat jij herboren wordt met een nieuw identiteitsgevoel. Het heeft geen enkele opbouwende bedoeling.

LAAT HET gewoon LOS, MIJN GE – LIEF – DEN!

Want jullie zijn veel meer.

Geen enkele kracht in de hemel wil jou tegenhouden met een oud zelfgevoel. Daarom kan elke poging om jou tegen te houden, slechts van beneden komen, van de verkeerde leraren, van de gevallen wezens, van jouw eigen ego, van het massabewustzijn, van andere mensen. Waar het ook maar vandaan komt, het is onecht. En wat onecht is, kan niet iets wat echt is – jouw bewuste zelf – beïnvloeden.

We beseffen natuurlijk allemaal dat dit niet een gemakkelijke overgangsperiode hoeft te zijn. Ik kan het je zeggen – ik kan het jou met vuur zeggen om je uit je oude bewustzijnsstaat te schudden – maar ik erken dat jij, hoewel je door mijn vuur zou kunnen worden opgetild, gemakkelijk deze omgeving kunt verlaten en terugschieten in de oude patronen. En wat gebeurt er wanneer jij in die oude patronen terugschiet? Ga je dan terugdenken en zeggen: “O, ik heb net gedaan wat Jezus zei dat ik niet moest doen. Ik moet mij schuldig voelen, omdat ik Jezus’ instructies niet heb opgevolgd.” En dan ben je helemaal terug bij die oude impuls.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.