De planetaire Impuls van de Dood overwinnen

ONDERWERPEN: De tijd en de dood zijn illusies – Jouw aandacht wekt jouw illusies tot leven – De angst voor de dood – Het kruis begrijpen – Het Levende Woord en liefde – de keizer van de regering heeft niets aan – De waarheid is een tweesnijdend zwaard

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 5 april 2007

Mijn geliefde harten, het is mijn grote vreugde en groot voorrecht jullie welkom te heten in mijn hart. Waar is mijn hart? Nu, waar zou dat anders kunnen zijn dan in het Eeuwige NU? En jullie zijn ook in het Eeuwige NU, want jullie hebben je de opoffering getroost om deze invocatie op te zeggen, zoveel als jullie de laatste maand en daarvoor maar konden doen. De laatste drie invocaties die ik jullie heb gegeven, zijn uiterst belangrijk. En ik durf te beweren dat jullie de waarde daar niet helemaal van zullen inzien tot jullie van deze planeet geascendeerd zijn en op deze incarnatie hebben teruggekeken om de dienst die jullie verleend hebben echt op zijn waarde te schatten.

De tijd en de dood zijn illusies
De tijd is werkelijk een van de grootste illusies in het materiële universum. De tijd laat zoveel mensen uit het oog verliezen wat belangrijk is in het eeuwige leven, omdat zij zo met het dagelijkse leven bezig zijn dat zij vergeten dat ze hier niet zijn om een dagelijks leven vol strijd te leven, om van hot naar haar te rennen en werkelijk nooit ergens aan toe te komen.

De tijd moet worden overwonnen voor de laatste vijand overwonnen kan worden. En wat is die laatste vijand dan? Wel, zoals de Bijbel zegt, de laatste vijand is de dood. Maar wij zullen jullie een nieuwe visie op de dood geven. Want jullie zullen dan begrijpen dat er een werelds beeld van de dood is en dat er een spirituele waarheid bestaat, waardoor de dood in een ander daglicht kan worden gezien – niet als de vijand, niet als iets waar je bang voor moet zijn – want de dood is echt niet het einde, maar die is een bevrijding van beperkingen, een bevrijding van strijd, een bevrijding van de onechtheid.

Zoals ik in mijn boek heb uitgelegd en zoals Maitreya in dat van hem, bestaat er een kern in jouw wezen die boven de tijd staat, boven ruimte en daarom boven het leven en de dood – zoals mensen dat in dit rijk bekijken. Je kunt het de Bewuste Jij noemen of iets anders wat jij leuk vindt. Maar er bestaat een waarheid in jouw wezen die je ervan bewust laat zijn dat jij bestaat, dat jij bewust bent. En dit is de waarheid die kan worden bevrijd van beperkingen, van de beperkingen in tijd en ruimte.

En hoe kan dat ware zelf, hoe kan dat bewuste zelf, dan bevrijd worden? Nu, dat kan alleen door de onechtheid, door de illusie, te overwinnen. En hoe kun je dan illusies overwinnen? Nu, je kunt illusies alleen overwinnen door je totaal van een illusie te bevrijden. En dat bevrijden kan alleen maar wanneer de illusie zelf – en het zelf dat jij door die illusie hebt opgebouwd – mag sterven.

Jouw aandacht wekt jouw illusies tot leven
Want de Bewuste Jij is een verlengstuk van Gods eigen Wezen. En door de Bewuste Jij – door het kruispunt van de Bewuste Jij – stroomt het licht van het bovenste deel van de stroom in de vorm van een 8, het cijfer 8, van jouw eigen hogere Zelf naar het lagere deel van jouw wezen, de sfeer van jouw zelf dat bewust op deze wereld bestaat. Waar de Bewuste Jij de aandacht ook op richt, schenkt het er licht aan – en zo wordt iets tot leven gewekt. Zie je, van alles op deze wereld kan gezegd worden dat het een luchtspiegeling is – een illusie die tijdelijk tot leven wordt gewekt door de aandacht van de bewuste wezens die deze wereld geschapen of mede geschapen hebben.

Wanneer jij een illusie schept – of daarin gaat geloven – waar jij van denkt dat die echt is en waar jij van denkt dat het de echte jij is, wek je die illusie tot leven met jouw aandacht en het licht dat door jou heen stroomt. Dit maakt de illusie niet echt, het zorgt er niet voor dat die eeuwig blijft bestaan, krijgt niet het eeuwige leven. Maar wel een tijdelijk leven in tijd en ruimte.

De angst voor de dood
Hoe kan de Bewuste Jij bevrijd worden van wat hij in het leven heeft geroepen, tenzij hij hiervan bevrijd is? En om ervan bevrijd te zijn, moet hij de onechtheid die hij in het leven geroepen heeft, laten sterven. En ja, wat jullie voelen – waar jullie in deze tijd mee te maken hebben – is niets minder dan een kosmisch proces. Want zie je, vanaf het moment dat de mensheid naar het dualiteitsbewustzijn begon af te dalen, begonnen ze miljoenen en miljarden illusies waar deze planeet in gehuld wordt, te scheppen – sindsdien zijn ze bang voor de dood.

Wat is er bang voor de dood? Welnu, dat kan niet het echte zelf zijn. Maar jouw ego is bang voor de dood, omdat hij is bang al het leven te verliezen dat hij nog heeft. De mensheid als geheel wordt gehuld in, zit gevangen in, deze illusie dat je bang voor de dood moet zijn. En daarom klampen zij zich vast aan de vorm van leven die de hoogste vorm is die ze op dit moment kunnen zien. En ze denken dat als die beperking – als die onechtheid – verdwijnt, zij niets meer hebben. Waar de spirituele mensen in deze tijd mee te maken krijgen, is het planetaire momentum van de angst voor de dood. En of je nu bij deze leer of bij die organisatie zit, is niet belangrijk, want alle echt spirituele mensen op deze planeet zijn bezig met hetzelfde proces om de mensheid te helpen de illusie te ontstijgen, de illusie te doorzien dat de dood verlies betekent, dat de dood het einde is.

En daarom voelen sommige van jullie een bepaalde angst en onrust wanneer je over de dood nadenkt, of wanneer je over het einde van een bepaalde illusie, een bepaald deel van het sterfelijke zelf, nadenkt. Maar jullie doen dit niet alleen voor jezelf, maar voor de planeet en de mensheid als geheel.

Het kruis begrijpen
Want enkelen moeten de voorlopers zijn, enkelen moeten de pioniers zijn die willen begrijpen wat de heilige Paulus heeft gezien toen hij zei: “Ik sterf dagelijks.” Want hij wist zeker dat tenzij het menselijke denken – zoals hij het noemde – tenzij het menselijke zelf, stukje bij beetje, van dag tot dag, mocht sterven, hij Christus niet echt kon volgen. Want hier sprak Jezus over toen hij zei: “Neem je kruis op en volg mij.”

Wat is het kruis? Het is de onechtheid, de illusie, het onechte zelf, dat je in een positie houdt waarin jij denkt dat jij je niet te kunnen bewegen. De hele mensheid wordt echt gekruisigd, vastgenageld, verlamd door deze illusie, in het bijzonder de angst voor de dood. Omdat de angst voor de dood een Catch-22 creëert – als je bang bent om een illusie los te laten, hoe kun je die illusie dan loslaten?

Hoe kun je de onechtheid overwinnen als je bang bent je ervan los te maken, om het van jou los te maken? Dat lukt niet, want je kunt het verlies van het zelf niet verdragen – de Bewuste Jij kan het niet verdragen dat hij zijn hele identiteit kwijtraakt. Maar het is ook niet de bedoeling dat hij zijn hele identiteit kwijtraakt; het is de bedoeling dat hij die beperkte identiteit transcendeert totdat hij een hogere staat van identiteit bereikt, zelfs doorgaat om de ultieme identiteit van totaal eenzijn met God en één-zijn met al het leven te bereiken.

Het Levende Woord en liefde
Dus, mijn geliefden, waarom hebben we jullie naar een conferentie geroepen waarin we het over het in ere herstellen van het Woord en over Liefde zullen hebben? Omdat ze hand in hand gaan, net als de Alpha en de Omega. Zoals jullie zullen horen, kan het Levende Woord inderdaad schokkend zijn, omdat die de illusie vernietigt en het de mensen veel moeilijker maakt om te ontkennen dat zij moeten veranderen. En op een bepaald niveau van het spirituele pad kan dit heel moeilijk te verdragen zijn, omdat jij je nog altijd enigszins identificeert met het zelf in de buitenwereld, jouw ego, en dan krijg je deze vorm van angst, van bang zijn dat als jouw ego wordt ontmaskerd, jij dan iets kwijtraakt en jij niet meer weet wie jij bent.

Daarom heb je de Omegabalans van Liefde nodig, om te begrijpen wat Liefde is – op er in jouw hart op af te stemmen – zodat je het proces van het Levende Woord de onechtheid aan het licht laat brengen zonder in een shock of trauma of ontkenning terecht te komen, omdat je niet genoeg Liefde hebt. Alleen degenen die waarachtig liefhebben, kunnen die illusie loslaten. Enkel degenen die onvoorwaardelijk liefhebben, zoals Jezus aan het kruis onvoorwaardelijk liefhad, kunnen die geest opgeven en die geest laten sterven – zelfs als dat betekent dat een deel, waarvan zij dachten dat zij dit zelf waren, in dat proces meegaat en sterft.

Dit is een retraite en ik weet dat een aantal van jullie ook bij andere retraites zijn geweest en dat sommigen van jullie het idee hebben dat een retraite ontspannend moet zijn, waarin jij je uit de wereld en gewone dagelijkse beslommeringen van de wereld terugtrekt en jij je aan je vaak hectische dagelijkse leven en je werk onttrekt en je dan kunt ontspannen en je op iets spiritueels richten. Hoewel die verwachtingen redelijk zijn, moet ik zeggen dat dit niet op de komende dagen van toepassing is. Want we hebben veel uit te brengen en daarom waarschuw ik jullie om deze retraite als een werkretraite te beschouwen, want we hebben jullie in het fysieke octaaf nodig om de balans te handhaven voor het Woord, het Levende Woord, dat wij uitbrengen.

De keizer van de regering heeft niets aan
Mijn geliefden, jullie zitten dicht genoeg bij de hoofdstad van dit land om een boog van licht vanaf deze plek, naar de Mall, het Capitool, het Witte Huis in Washington D.C., te vormen. En wij zullen deze boog van licht gebruiken om het Woord te brengen dat aan deze regering, aan de nationale psyche, gebracht moet worden om mensen bewust te maken van de realiteit dat dit land klaar is om een belangrijke sprong voorwaarts te doen, maar dat dit niet kan plaatsvinden zonder de bereidheid het oude los te laten, de bereidheid om naar de realiteit te kijken en te zeggen: “De Keizer van deze regering heeft niets aan.”

En hiermee bedoel ik niet alleen de regering in de buitenwereld mee die het publiek kan zien, maar alles wat er bij het proces om dit land te regeren, komt kijken met inbegrip van wat aan het oog onttrokken wordt. En ik heb het niet simpelweg over de mensen achter de schermen, ik spreek over een nationaal bewustzijn van negeren, van weglopen, van niet bereid zijn de waarheid onder ogen te zien en te beseffen dat: “Wij moeten veranderen, dit land moet veranderen, want we zijn het contact met de realiteit kwijtgeraakt. Wij hebben een illusie gewekt waardoor wij denken dat wij op het juiste spoor zitten, wij denken dat wij de grootste natie op aarde zijn, wij denken dat God ons gunstig gezind is, dat wij geen kwaad kunnen doen, wij denken dat wij alles kunnen doen wat wij willen.”

En deze illusie moet vernietigd worden, zodat degenen die ervoor open staan, gewekt kunnen worden en bewust kunnen zien wat zij in hun hart al weten, maar waar ze geen woorden voor hebben. En dit is de reden waarom wij het in ere herstellen van het Woord in dit land nodig hebben. Want het Woord verbindt jullie met de waarheid. De waarheid die boven de manipulaties van het menselijke ego, van de machtselite, staat die denkt ze dit land beter dan het volk kunnen besturen – die denkt dat zij het universum beter dan God en Gods vertegenwoordigers kunnen besturen.

Dat moet er gebeuren. En de komende dagen kunnen jullie, omdat jullie in de nabijheid van Washington D.C. zijn, waarachtig een magisch, een dramatisch, effect opleveren door aan het proces te beginnen dat de psyche van dit land op spectaculaire wijze zal veranderen. Dat wil niet zeggen dat jullie dit alleen kunnen, maar zoals Jezus zei: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” Zo kunnen wij Boven met jullie beneden samenwerken om de open deur voor deze verandering te zijn.

De waarheid is een tweesnijdend zwaard
Maar om dit volledig te verwezenlijken, moeten jullie bereid zijn met je eigen bewustzijn te doen wat dit land nog niet toe bereid is. En dat is in de spiegel kijken, naar de balk in jouw eigen oog kijken, beseffen dat de waarheid een tweesnijdend zwaard is en dat één kant jouw eigen illusies eraf snijdt. Want wij willen geen herhaling van wat wij in het verleden al zo vaak gezien hebben – waaronder in de christelijke beweging, in de christelijke kerken – dat de mensen zeggen wat er op de wereld moet gebeuren en wat andere mensen moeten doen, maar zij zelf niet bereid zijn in de spiegel te kijken om de balk uit hun eigen oog te verwijderen. Dus dan zijn ze net als de huichelaars die tegenover Jezus stonden en de Levende Christus afwezen toen hij in levenden lijve voor hen stond.

Als je dat doet zonder je eigen huis gereinigd te hebben, zullen mensen je afwijzen, zullen mensen iets aan te merken hebben, zullen ze naar iets zoeken om kritiek te leveren. Maar als je met een zuiver hart en een zuivere geest ermee naar buiten komt – omdat jij je psyche geheeld hebt, jij bent heel geworden – dan zal de prins van deze wereld niets bij jou vinden waardoor hij je kan ontmoedigen. En ook zullen ze niets bij jou vinden wat zij als excuus kunnen gebruiken om het Levende Woord dat je brengt, af te wijzen.

Dit is een tweeledig proces. Ja, jullie zijn hier om een werkstuk te maken met planetaire impact. Maar de basis voor dat werkstuk is het persoonlijke werkstuk dat jij in jouw gedachten maakt. Daarom zeg ik jullie dat er hier niemand is – de boodschapper inbegrepen – die niet nog een aantal menselijke dualistische illusies in zijn bewustzijn over heeft. En als jullie daartoe bereid zijn, kunnen jullie tijdens deze retraite daadwerkelijk dingen gaan begrijpen die je nog niet eerder hebt begrepen – niet alleen in dit leven, maar in vele levens – dingen die je tegenhouden. En ik bedoel helemaal niet dat jij slecht bent. Ik heb het hier over het feit dat jullie allemaal dingen hebben die jullie niet begrijpen. En als je die zou inzien, zou je vrijer zijn, omdat je meer heel zou zijn.

En dus staat de impact die deze retraite op de wereld kan hebben, rechtstreeks in verhouding tot jullie bereidheid om in de spiegel te kijken en dingen in jezelf te zien die je tot dusver niet gezien hebt – misschien omdat jij nog altijd jouw ego hebt geloofd dat zei dat je dit niet hoefde te begrijpen. Maar ik zeg dat jullie het WEL moeten zien! Want echt, in het Christusbewustzijn – in de aanwezigheid van het Levende Woord – kan niets verborgen blijven. Geen enkel aspect van de dualiteit kan verborgen blijven wanneer het Christuslicht in zijn donkere schuilplaats schijnt. Want de dualiteit en de dood gedijen alleen in de schaduw, want alleen illusies kunnen in de schaduw bestaan.

En dus de enige reden waarom je illusies blijven bestaan, is dat er een of andere duistere plek in jouw geest is waar jij tot nu toe geen licht hebt willen laten schijnen. En ik respecteer natuurlijk jouw vrije wil. Ik heet jullie allemaal welkom in mijn hart. Ik heb op niemand iets aan te merken. Ik oordeel of veroordeel niemand.

Ik zeg alleen maar dat als jullie de grootst mogelijke persoonlijke groei willen en als je het instrument wilt zijn om de grootst mogelijke impact op nationale en wereldwijde schaal te hebben, dat dan het enige – de meester-sleutel – om dit tot stand te brengen, is dat jullie juist een bepaald aspect van het dualiteitsbewustzijn in jullie eigen wezen gaan zien dat jullie nog nooit eerder hebben gezien. En dat je dat loslaat, je laat het sterven, je geeft het aan de vlam van onvoorwaardelijke liefde die het verteert en je daardoor bevrijdt, vrijer maakt dan je ooit geweest bent tijdens je verblijf op deze planeet.

Ik zeg je niet dat jij een vreselijk mens bent en dat je deze illusie moet begrijpen en dat jij je slecht over jezelf moet voelen. Ik zeg dat jullie in deze retraite de unieke kans krijgen om een illusie te gaan inzien die je zal bevrijden om méér te zijn wie jij BENT. En is dat per slot van rekening niet waarom jullie hier zijn gekomen – om meer te worden dan je was voor je hier naartoe kwam? Want waarom zou jij dan zoveel moeite doen om naar deze retraite te komen, zover te reizen, om als dezelfde persoon weg te gaan als toen je kwam?

Ik wil dat jullie waar voor je geld krijgen, zoals ze zeggen En dat kan alleen als jij je geest opent voor de mogelijkheid dat er misschien iets is dat zich in de schuilhoeken van jouw psyche verborgen houdt wat je nog niet hebt gezien of nog niet gezien hebt wat het was. Want door mee te doen, kun je natuurlijk alleen maar hogerop komen. Je kunt niet het maximale profijt uit een retraite zoals deze halen door passief achterover te leunen en te denken dat het enige wat jij hoeft te doen, het in jou opnemen is. Want zoals ik in mijn boek heb gezegd, en Maitreya in dat van hem, zoals Jezus in zijn verhandelingen over het ego heeft gezegd, zoals wij in veel andere dictaten gezegd hebben – er komt een punt op het spirituele pad waarop je niet meer groeit tot je begint uit te delen, begint te dienen, begint mee te doen. Want het is niet voldoende om alleen maar tot je te nemen – wat je tot je genomen hebt, moet vermenigvuldigd worden als dienstbaarheid aan al het leven. Zodoende verzegel ik jullie in mijn heilige hart.