Hoe je onvoorwaardelijke Vrede bereikt

ONDERWERPEN: Superioriteit is de oorzaak van de oorlog in Irak – Het superioriteitscomplex in het Midden-Oosten – Hoe gebeurtenissen de aanzet zijn tot veranderingen in de geschiedenis – De gedachtevorm van een gouden Boeddha boven het Midden-Oosten – Je kunt conflicten niet tegenhouden door jouw vijanden te vernietigen – De sleutel tot vrede

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2007

Mijn geliefden, werp één blik op de geschiedenis en zie de misvatting van de menselijke logica – de dualistische logica, de logica van de antichrist – die zoveel mensen heeft laten geloven dat ze vrede door middel van geweld, door vergelding, door het vernietigen van hun vijanden, moeten creëren. Wat is die ongelooflijke misvatting dan die mensen deze logica laten geloven?

Welnu, het is doodgewoon dat zij niet bereid zijn iets in zichzelf op te geven. Iets waar zij aan gehecht zijn. En dat iets is niet alleen maar iets in de buitenwereld, zoals een stuk grond of iets anders op de wereld. Nee, waar mensen aan gehecht zijn, is inderdaad iets wat binnenin hen zit. Een deel van hun ego en ze zijn niet bereid de overtuiging los te laten die hen het gevoel geeft dat zij op een of andere manier superieur zijn, het op een of andere manier hun goed recht is te doen wat zij willen hier op aarde.

Alle redenen en rechtvaardigingen die je in de buitenwereld maar kunt bedenken om zich met conflicten en oorlogen in te laten, zijn leugens, façades. Het zijn slechts pretenties en hypocrisie. Want de echte waarheid is dat mensen oorlog voeren, omdat ze proberen hun ego te beschermen. Een deel van hun ego dat de mensen niet willen opgeven. En ik praat hier niet alleen over individuele mensen, maar ook groepen mensen, zelfs over hele naties of beschavingen.

Superioriteit is de oorzaak van de oorlog in Irak
Mijn geliefden, wat deed de president van Amerika nou echt besluiten om de oorlog in Irak te beginnen – de oorlog die de meeste mensen in zijn eigen natie nu beschouwen als een slecht bedacht avontuur? Welnu, omdat er iets in de nationale psyche van Amerika is wat de Amerikanen tot nu toe niet hebben willen erkennen en opgeven. En wat is dat iets? Dat is inderdaad het hele idee van superioriteit. Het hele idee dat een bepaald volk het uitverkoren volk kan zijn, de machtigste mensen, dat een natie op een of andere manier door God wordt uitverkoren.

Door andere meesters is aangegeven dat Amerika een speciale plek inneemt bij de plannen van de geascendeerde meesters, dat Amerika gesticht werd vanwege het sponsorschap van Saint Germain en dat het zijn hoop was dat Amerika een bolwerk van vrijheid en de voorloper van de Gouden Eeuw zou zijn. Dus kun je zien dat Amerika een bepaalde plek in de familie van naties inneemt. Maar dit maakt Amerika in dualistische zin en naar het menselijke waardeoordeel niet superieur aan andere naties.
Integendeel, het sponsorschap van Saint Germain is niet iets wat te licht opgevat moet worden en moet dus met de allergrootste nederigheid betracht worden. Want zei Christus niet: “Hij die de grootste onder jullie wil zijn, laat hem de dienaar van allen zijn.” En is het dan niet duidelijk dat als het de bedoeling is dat Amerika de grootste onder alle naties is, Amerika de dienaar van alle naties moet zijn?

En dus dient Amerika haar gevoel van superioriteit te boven te komen, het gevoel dat Amerika een of ander goddelijk recht heeft om macht over andere naties uit te oefenen. Amerika moet zelfs de overtuiging te boven te komen dat zij het recht of de plicht heeft haar eigen waarden over de wereld te verspreiden. En dus moet toegegeven worden dat, toen president Bush geloofde dat hij vrijheid en democratie aan het verspreiden was door oorlog tegen Irak te gaan voeren, wat hij in werkelijkheid verspreidde, de Amerikaanse versie van vrijheid en democratie was, die trouwens niet de democratie en vrijheid van Saint Germain is, maar de ‘vrijheid’ en ‘democratie’ van de machtselite die deze natie heeft overgenomen, die in al haar machtsinstituten zijn geïnfiltreerd en de oorspronkelijke ideeën en democratie die uit het sponsorschap van Saint Germain van deze natie zijn voortgekomen, vervormd heeft.

Daardoor is het absoluut onmogelijk dat Amerika haar lot en haar rol kan vervullen, tenzij de Amerikanen bereid worden naar de balk in hun eigen oog te zoeken en zich te realiseren dat zij hun natie door een machtselite hebben laten overnemen die alle oorspronkelijke principes waarvoor deze natie staat, heeft vervormd. Ze hebben dit uit naam van de macht en uit naam van het geld gedaan. En dus gaat de Amerikaanse buitenlandse politiek bepaald niet over vrijheid en democratie, maar over geld en macht. Waarom is het militaire avontuur in Irak zo gegaan als het gelopen is? Welnu – zoals Jezus al heeft uitgelegd (Link 1, Link 2) – omdat president Bush een dualistische kracht heeft uitgeoefend die onontkoombaar een tegenkracht in het universum heeft opgewekt. De actie van Amerika riep een gelijke en tegengestelde reactie op in de vorm van de opstand, de onrust en het oproer in Irak in het leven.

Laat me duidelijk maken dat ik op geen enkele manier het gebruik van geweld door de vingers zie. Maar laat me ook duidelijk stellen dat ik het geweld van beide kanten, ook dat van Amerika, niet goedpraat. Toch moet ik zeggen dat het geweld in Irak slechts de tegenkracht is die door de Amerikanen zelf, door de machtselite, de neo-conservatieven of hoe je die mensen ook wilt noemen die achter het militaire avontuur in Irak zaten – werd opgewekt. Het is trouwens waar dat veel van de opstandelingen, of de mensen die geweld in Irak plegen, maar al te graag bereid zijn om die rol van tegenkracht te spelen. En dus rechtvaardig ik, of zie ik op geen enkele manier door de vingers wat zij doen. Ik wijs er alleen maar op dat wat je in Irak ziet – de chaos en het geweld – iets is wat door de Amerikanen in het leven is geroepen.

En wanneer je dit vanuit het perspectief van de wereld bekijkt, moet je in feite zeggen dat deze kracht, deze onrust, zelfs nog meer ellende heeft voorkomen. Want bestaat er enige twijfel over of president Bush en de mensen achter hem geen plannen hadden om een inval in Irak te doen en daarna te stoppen? Heeft president Bush zich niet verraden door over de as van het kwaad te spreken? En is het niet duidelijk dat als het militaire avontuur in Irak zou zijn gegaan zoals gepland was, het dan slechts een springplank voor meer avonturen geweest zou zijn? Jazeker, de as van het kwaad werd het genoemd. Maar wie kan zeggen waar dat momentum gestopt zou zijn, als het eenmaal aan het rollen was gebracht? Ik kan je ervan verzekeren dat als de oorlog in Irak kort geweest was, zonder significante onrust achteraf, Amerika zeker bij twee andere landen militair betrokken zou zijn geraakt. Een van die twee zou Iran zijn geworden. De andere zou misschien niet Noord Korea hoeven te zijn, want daar zijn verscheidene andere opties.

Maar ik kan zeggen dat als dit avontuur had voortgeduurd, er dan zelfs een grotere tegenkracht vanuit de hele moslimwereld geweest zou zijn opgewekt. En dit had dan die oorlog op grote schaal kunnen veroorzaken, waarover wij het al eerder hebben gehad. Dus kan men inderdaad zeggen dat de onrust in Irak zelfs een grootschaliger oorlog heeft voorkomen.

Het superioriteitscomplex in het Midden-Oosten
Elke munt heeft twee kanten en elk conflict ook. Bestaat er trouwens geen zelfde mechanisme in het Midden-Oosten, in de Arabische en moslimwereld, waardoor ze ook oorlog voeren, omdat er iets in hen is, een deel van hun eigen ego, dat zij niet willen opgeven. En dus wat is dat iets dan? In feite is dat hetzelfde mechanisme, hoewel in een enigszins andere vermomming. Niettemin is het ook de behoefte aan superioriteit, de behoefte te voelen dat je op de een of andere manier door God wordt uitverkoren, omdat je lid bent van de moslimreligie die de hoogste religie op aarde is, althans dat denken zij.

Deze krankzinnige zucht naar de ultieme superioriteit is natuurlijk het meest extreme gevolg van het menselijke ego dat zich ongebreideld heeft mogen ontwikkelen zonder enige controle van het ware wezen van de mens, hun bewuste zelf. Dus kan men zich wel eens afvragen hoe lang die waanzin op deze planeet nog doorgaat. En ik zal je vertellen hoe lang nog. Het gaat net zo lang door tot de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen besluiten dat ze er genoeg van hebben. Dus beginnen ze de balk uit hun eigen oog te halen, want er zijn veel mensen op deze planeet die echt spiritueel zijn en zich met spirituele activiteiten bezig houden, maar die zich door hun ego hebben laten misleiden om een subtiel gevoel van superioriteit aan te nemen, omdat ze een of andere spirituele activiteit hebben uitgevoerd. Ze hebben zo lang gemediteerd, ze hebben zoveel gebeden, of rozenkransen, of decreten, of wat ook maar, opgezegd.

Dit moet natuurlijk bovenaan stoppen doordat de meest spiritueel bewuste mensen in de spiegel willen kijken en zeggen: “Wij hebben dit overwonnen. We moeten die subtiele spirituele en intellectuele hoogmoed loslaten, omdat we spirituele concepten kunnen begrijpen. Wij moeten dit te boven komen. We moeten in ware nederigheid bijeenkomen en dan moeten we de oproepen doen opdat God dit planetaire beest van superioriteit verwijdert, zodat andere mensen kunnen worden bevrijd van de aantrekkingskracht van dit beest dat probeert de hele planeet in een zwart gat te trekken.”

Hoe gebeurtenissen de aanzet zijn tot veranderingen in de geschiedenis
Laat ons, zoals gewoonlijk aan het eind van het jaar, de stand van zaken weergeven, even kort op het jaar 2006 terugblikken. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen van 2006? Nu, ik moet zeggen dat de belangrijkste gebeurtenis van 2006 natuurlijk een gebeurtenis was die niet heeft plaatsgevonden, namelijk dat we niet de uitbraak van een belangrijke oorlog op het fysieke vlak hebben gezien. Jullie hebben natuurlijk onrust gezien. Jullie hebben gezien dat zaden van oorlog geplant werden. Maar die is nog niet tot volle rijpheid uitgesproten, zoals echt had kunnen gebeuren vanwege één specifieke factor. En die factor is natuurlijk dat de rozenkransen van Moeder Maria en de vredesrozenkransen dit jaar door heel veel mensen werden opgepakt.

Welnu, om ervoor te zorgen dat jullie niet verleid worden om je met enige vorm van superioriteit bezig te houden, zal ik jullie een realistische inschatting geven. Er zijn natuurlijk te weinig mensen die deze rozenkransen en invocaties opzeggen om het maximale effect te krijgen dat wij wensen. Niettemin zie je, als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, dat de eerste wereldoorlog uitbrak na de moord op één persoon. En zo werd het schot dat overal in de wereld werd gehoord, het geluid van vele schoten dat in veel delen van de wereld werd gehoord. Het was natuurlijk niet dat ene schot dat de eerste Wereldoorlog heeft veroorzaakt, want tussen de naties was veel spanning die zich al verscheidene jaren aan het opbouwen was. Maar die ene gebeurtenis was de katalysator, het startschot, dat er voor zorgde dat vijandelijkheden uitbraken.

In die dagen was het in principe onvermijdelijk dat er een oorlog uitbrak. Dus, als die ene moord er niet geweest was, dan zou er natuurlijk een andere gebeurtenis zijn die oorlog had laten uitbreken. Niettemin is de situatie op de wereld tegenwoordig anders, omdat de planeet naar een hoger niveau is gestegen en het bewustzijn van de mensheid echt verhoogd is. Dus bestaat er absoluut geen garantie meer dat er een grote oorlog zal uitbreken. En we zijn inderdaad op het punt aangeland dat hoe meer tijd verstrijkt zonder dat er oorlog uitbreekt, hoe waarschijnlijker het wordt dat dit ook niet meer gebeurt. Dus kan ik zeggen dat voor elke dag die voorbijgaat zonder dat er oorlog uitbreekt, het steeds minder waarschijnlijk wordt dat er oorlog uitbreekt.

Als de gebeurtenis die de aanleiding vormde tot de eerste wereldoorlog, vermeden was, dan zou er geen andere aanleiding zijn geweest, dan zou zelfs de spanning die er was, onvoldoende zijn geweest om ervoor te zorgen dat er oorlog uitbrak. En uiteindelijk zou dan die spanning in de loop van de tijd verminderd zijn en had die oorlog voorkomen kunnen worden. Dus vraag ik jullie te bedenken dat juist de factor die voorkomen heeft dat er een derde wereldoorlog had kunnen uitbreken, inderdaad de rozenkransen van Moeder Maria waren.

Want wanneer de druk achter de dam zich opbouwt, komt er een kritiek moment waarop de dam het nog steeds wel houdt, maar waarbij een paar pond extra druk ervoor zou kunnen zorgen dat de dam wel doorbreekt. Maar als iets voorkomt dat die paar pond druk zich manifesteert, nu, dan zal de dam het houden tot de regen afneemt en het water begint te zakken. En zo zie je dat, hoewel een klein aantal mensen geen planetaire invloed kan uitoefenen en alle spanning wegnemen, wel het planetaire effect kan hebben dat het voorkomt dat er een aanleiding ontstaat die er anders voor gezorgd had dat de spanning die de emotionele en mentale rijk bestaat, naar het fysieke overslaat. Dit, mijn geliefden, is natuurlijk het belang van gebed, meditatie en allerlei soorten spirituele rituelen.

Dus vanzelfsprekend hebben alle mensen die spirituele rituelen hebben uitgevoerd, aan deze gebeurtenis bijgedragen. En daardoor kun je ook zeggen dat er andere groepen zijn die een belangrijke invloed op het voorkomen van oorlog hebben gehad. En hoewel dit waar is, moet ik ook zeggen dat als een van deze groepen niet gedaan had wat ze wel gedaan hebben, het startschot tot oorlog zou zijn gegeven. En dan zou zoals ze in het westen zeggen ’de kat uit de zak zijn’ natuurlijk.

Ik wil niet dat jullie je hulp overwaarderen, maar ik wil ook niet dat jullie die onderwaarderen. Ik wil niet dat je gefrustreerd over of gehecht raakt aan jouw dienstbaarheid. Maar ik wil dat jullie realistisch zijn in de wetenschap dat jullie echt verschil uitmaken. Want dit is de tijd waarin de weinigen een belangrijke impact op het leven van de velen kunnen hebben. En ik moet zeggen dat als een derde wereldoorlog inderdaad voorkomen wordt, de beroemde uitspraak van Winston Churchill na de slag om Engeland opnieuw uitgesproken kan worden en het zou in deze tijd nog meer waarheid bevatten, namelijk dat nooit zo weinigen zoveel voor zo velen gedaan hebben. Want de spirituele mensen in dit tijdperk zijn inderdaad de enige reden, de enige factor, die voorkomt dat deze planeet naar het zwarte gat van oorlog afglijdt.

De gedachtevorm van een gouden Boeddha boven het Midden-Oosten
Ik zal een nieuwe gedachtevorm uitgeven. En die gedachtevorm is dat er daadwerkelijk een Gouden Boeddha boven het Midden-Oosten is gezeteld. Deze Boeddha straalt een gouden licht uit dat de duisternis van het Kaïnbewustzijn verteert, het gevoel dat iemand superieur is aan zijn broeder in plaats van je ‘broeders hoeder’ en dienaar te zijn. En dus verteert het licht van de Gouden Boeddha, zittend op een gouden lotus, deze duisternis. En dit opent de planetaire energiestroom tussen Oost en West. En dan zie je dat de Boeddha op het kruispunt van een stroom in de vorm van een 8 tussen het oostelijke en westelijke halfrond zit.

En in het deel van de vorm van de 8 die in het Oosten ligt, zie je de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor het Oosten, Kuan Yin, die haar vlam van genade aan alle mensen op aarde schenkt. En in het deel van de stroom in de vorm van een 8 boven het westelijk halfrond zie je de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder in het Westen, Moeder Maria, die het volmaakte concept handhaaft dat alle zonen en dochters van God, natuurlijk alle mensen op aarde, het Christusbewustzijn zullen manifesteren.

Je kunt conflicten niet tegenhouden door jouw vijanden te vernietigen
Wat ik graag wil dat jullie visualiseren, is dat de mensheid eindelijk ontwaakt en de essentiële waarheid beseft dat de enige manier om vrede te bereiken door onvoorwaardelijke vergeving is. Mijn geliefden, het is de waanzin van jouw ego te geloven dat jij het geweld in het verleden moet compenseren voor vrede zich in het heden kan manifesteren. Het is de waanzin van jullie ego te geloven dat je de fouten in het verleden kunt compenseren, dat je ooit kunt herstellen wat in het verleden kapot is gemaakt, dat je Humpty Dumpty weer in elkaar kunt zetten na zijn val van de grote muur van tijd.

Want als jullie hier met de rationaliteit van de Christusgeest over nadenken, zie je dat mensen al duizenden jaren lang proberen hun vijanden te vernietigen, wraak te zoeken, op een of andere manier het geweld en de fouten in het verleden te compenseren. Toch zijn ondanks al dit vechten, al dit geweld, al deze oorlogen, de fouten uit het verleden niet vernietigd. En de reden is simpel. Geweld roept een actie op die een tegengestelde actie vanuit de universele spiegel opwekt. En wanneer je dus met de dualistische staat van denken handelt, zul je een tegengestelde actie van jouw handelen opwekken die je tot een dualistische strijd met een vijand laat vervallen. En deze dualistische strijd gaat door zolang je jouw dualistische denkwijze behoudt.

En wat kan die spiraal dan doorbreken? Nu, slechts één ding – dat je ophoudt te handelen vanuit het dualiteitsbewustzijn en naar het bewustzijn van Christus opstijgt, zodat je geen wraak zoekt, maar jij zeventig maal zeven vergeeft. Je verzet je niet tegen het kwaad, maar jij keert het de andere wang toe. Jij wordt als de Boeddha, die onder de Boboom zit en je blijft onberoerd door de demonen van Mara die jou bij hun dualistische strijd proberen te betrekken.

Je beseft dat de dualistische strijd eeuwig kan doorgaan en je hele bestaan kan opslokken – verleden, heden en toekomst. En dus moet jij tot het besef komen dat er iets meer is, dat er iets is dat jij liever hebt, namelijk de vrede van Christus, de vrede van Boeddha. Jij moet zeggen wat Jezus tegen zijn discipelen zei: “Wat gaat jou dat aan, volg jij mij.” Wat stellen die dualistische worstelingen op aarde nog voor in vergelijking tot het volgen van de Christus en de Boeddha naar de eeuwige vrede van de Geest van God?

Jij moet besluiten wat je wilt. Wil je doorgaan met de dualistische strijd of wil jij eeuwige vrede krijgen? En als je vrede wilt, hoe kun je dat dan doen? Wel, je kunt geen vrede bereiken door de dualistische strijd te winnen, want er bestaan geen winnaars in die strijd. Je kunt geen vrede krijgen door een probleem op te lossen dat door het dualiteitsbewustzijn in het leven is geroepen, want zo’n probleem kan niet opgelost worden. Je kunt geen vrede krijgen door op een of andere manier de fouten van het verleden te compenseren, want de fouten gemaakt vanuit het dualiteitsbewustzijn, kunnen niet verholpen worden.

Mijn geliefden, je kunt het dualiteitsbewustzijn niet repareren. Je kunt het slechts achter je laten! De les uit het feit dat, na duizenden jaren van strijd, de mensheid nog geen vrede heeft, is dat je door de dualiteit natuurlijk geen vrede kunt manifesteren. Je kunt alleen vrede manifesteren door de dualiteit en alle verschijningsvormen daarvan te ontstijgen – door het te transcenderen, door het op te geven, door het los te laten, door er niet langer gehecht aan te zijn. Dus moet je de geest van het verleden opgeven. Je moet reiken naar de onthechting van de Boeddha, de onvoorwaardelijke genade van Kuan Yin, zodat je het verleden kunt loslaten. En in plaats van te proberen het te herstellen, vergeef je gewoon. Je vergeeft onvoorwaardelijk. Je vergeeft oneindig.

Je komt zelfs in die staat van voortdurende vergeving, waarin je het verleden, het heden en de toekomst vergeeft. Zodat je weet dat wat jou in de toekomst ook kan worden aangedaan, vergeven wordt, zelfs al voor het je aangedaan is. En op deze wijze kun jij je aansluiten bij het volmaakte concept van Moeder Maria, waardoor je het volmaakte concept voor jezelf, voor andere mensen, zelfs voor de hele planeet kunt hebben – dat wat er in het fysieke ook gebeurt, het de dualistische strijd niet voortzet. Het zal jou of andere mensen niet weer in die dualistische strijd terugtrekken, of er nog bij betrekken. Maar in plaats daarvan zullen mensen het overwinnen, ze zullen het ontstijgen, ze zullen het achter zich laten. Ze zullen ineens besluiten iets te vergeven, wat ze nog nooit eerder vergeven hebben en doodgewoon de andere wang toekeren en de Wet van God het onrecht begaan door anderen, laten terugbetalen.

De sleutel tot vrede
Dit, mijn geliefden, is de essentiële sleutel tot vrede. Je kunt geen vrede tot stand brengen door handelingen vanuit de dualistische staat van denken, hoeveel dat er ook kunnen zijn. Je kunt alleen vrede tot stand brengen door de dualiteit te ontstijgen. En om dat te doen, moet je alle verschijningsvormen van de dualiteit loslaten. Je moet er onthecht van raken, zodat je weet dat de vrede van Christus, de vrede van Boeddha, de vrede van de Goddelijke Moeder, zelfs de vrede van de Goddelijke Vader, veel belangrijker is dan deze dualistische verschijningsvormen die slechts luchtspiegelingen in de woestijn zijn.

En dan, mijn geliefden, wanneer je het verleden hebt losgelaten, wanneer je de dualiteit hebt losgelaten, wanneer je onthecht bent geraakt, nu op dat punt zou je inderdaad bepaalde handelingen kunnen verrichten om vrede tot stand te brengen. Maar deze handelingen zullen niet dualistisch zijn; ze zullen uitgevoerd worden vanuit de eenpuntige visie van de Christusgeest, die ook de visie van de Goddelijke Moeder is die het volmaakte concept voor al het leven heeft. En dan zullen jouw daden evenwichtig zijn en geen reactie, een tegenreactie vanuit het universum, zelfs niet van andere mensen, oproepen.

En dit is natuurlijk het geheim waar de nieuwe invocatie op zinspeelt, namelijk dat je de dualiteit van actie en reactie kunt ontstijgen. En dit betekent niet dat je passief wordt en niets doet, het houdt in dat je een handeling verricht die niet dualistisch is en dus geen dualistische reactie veroorzaakt, maar de dualistische strijd doorbreekt en mensen bewust maakt van de realiteit dat er iets meer is, dat er een betere manier is. En dit is de Middenweg, de gouden middenweg die naar een gouden toekomst leidt.

Laat de top tien procent van de meest spirituele bewuste mensen de voorlopers voor deze omslag in bewustzijn zijn. Laten ze beginnen hun eigen bewustzijn te veranderen en laten ze dan, wanneer zij innerlijke vrede en onthechting bereikt hebben, naar buiten treden en getuigen van de waarheid en hun licht van vrede schijnen opdat ze anderen kunnen wekken en uiteindelijk de hele planeet bewust maken van de waarheid dat vrede alleen kan ontstaan wanneer je de staat van onvoorwaardelijke vrede bereikt. Wat inhoudt dat jij je door geen enkele omstandigheid op aarde in de dualistische strijd laat trekken die je uit je vrede weghaalt. Want er is slechts één manier om vrede op aarde te brengen en dat is door vrede te ZIJN.

Daarom ben ik, Gautama, vrede. En ik zeg jullie: “Leef niet in vrede, want dat is iets wat je in de buitenwereld aanneemt. Besef dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Ga naar binnen en WEES de vrede. WEES die vrede op aarde!”