Met de Vlam van Victorie, kan één persoon zeker het Verschil maken

ONDERWERPEN: De allergrootste uitdaging is vrijheid – Eén persoon kan wel degelijk het verschil uitmaken

Geascendeerde Meester Elohim Victoria, 7 april 2007

Victoria is mijn naam en Victorie is mijn vlam. Want ik kom op de zevende straal van Godvictorie om je opnieuw op één lijn te brengen met de vlam van Victorie die brandt als de vlam die niet gevoed wordt – die nog nooit door een van de onvolmaakte verschijnselen op aarde is uitgedoofd.

Want, mijn geliefden, in de vlam van Victorie bestaat slechts Victorie – niets anders kan daar bestaan. Want alles wat minder is dan Victorie wordt door die vlam verteerd. En dus wilde ik simpelweg een deel van die vlam op jou overbrengen – als jij bereid bent die in jouw hart op te nemen om tot het zuurdeeg te worden dat het hele brood van jouw bewustzijn laat rijzen en je opnieuw op één lijn brengt met de het wezen van de Victorie die wij op de zevende straal zijn.

De allergrootste uitdaging is vrijheid
Wanneer je geslaagd bent voor de inwijdingen van de andere zes stralen – en op dat punt komt waar Saint Germain het over had – moet je de allergrootste uitdaging onder ogen zien – en wat is die ultieme uitdaging? Wel, de ultieme uitdaging is vrijheid!

Want, mijn geliefden, vrijheid komt niet op een gemakkelijke manier. Het is wel degelijk een uitdaging dat alle mogelijkheden voor jou open staan, omdat er geen wetten of beperkingen die zeggen wat jij moet doen en wie jij moet zijn. Want je staat nu op het punt dat je nog één stap omhoog moet doen om die laatste stap naar Christusschap te zetten. En het Christusschap heeft geen regels, wetten, doctrines. Alleen het Levende Woord, dat stroomt wanneer het nodig is, als de situatie er om vraagt en probeert de mensen te bereiken, waar ze in bewustzijn maar zijn en ze vandaar op te heffen en nooit iemand hetzelfde te laten blijven.

Geef jezelf – als je wilt – een deel van mijn vlam van Victorie. Want jij moet natuurlijk in staat zijn mijn stem in de vlam die Victorie is, te horen – die zich door niets laat tegengehouden, die geen ontzag heeft voor de zogenaamde autoriteiten op aarde om haar stroom in te perken – het branden, het stralen van haar Licht om alle schaduwen, alle onechte barrières, van anti-victorie, te doordringen die door de wezens met het dualiteitsbewustzijn zijn opgericht, die in hun blindheid en arrogantie oprecht geloven dat zij de macht hebben om de stroom van Gods Licht op planeet aarde te stoppen. Nee, zeg ik! Zolang er harten zijn, die bereid zijn de open deur voor de stroom van Gods Licht te zijn, zal dat Licht zeker stromen. En het zal de duisternis verteren tot er geen schaduwen meer over zijn, niet in jouw bewustzijn, noch in het collectieve bewustzijn.

Eén persoon kan het verschil maken
Toch moet ik jullie zeggen – zoals het geval is bij het Levende Woord – dat de vlam van Victorie een tweesnijdend zwaard is. Want als je haar in jouw wezen opneemt, zal het alle overgebleven elementen van anti-victorie blootleggen – waardoor jij jezelf soms een nederlaag toebrengt. Of je verontschuldigt je op allerlei manieren door te zeggen: “Maar hoe kan ik ooit het verschil uitmaken? Hoe kan iemand het verschil uitmaken op deze wereld, of in een natie zo groot als Amerika?”

Ik zou jullie willen herinneren aan het oude verhaal van een man die langs het strand loopt en voor zich uit nog iemand ziet lopen. Op het strand liggen miljoenen zeesterren die door een storm het land zijn opgedreven. En die persoon bukt zich voorover, pakt een zeester, gooit hem terug in de oceaan en loopt dan verder naar de volgende om die ook in de oceaan terug te gooien. En de man die een wandeling maakt, komt bij hem en zegt: “Wat ben je aan het doen? Kijk eens naar het strand, er liggen miljoenen zeesterren. Je kunt ze onmogelijk allemaal teruggooien. Wat jij doet zal geen verschil uitmaken.” En die ander kijkt naar hem, bukt zich, neemt een zeester, gooit hem terug in de oceaan en zegt: Voor deze maakt het wel verschil.”

Val dus nooit ten prooi aan de leugen – de ultieme leugen van de machtselite – dat jij geen verschil kunt uitmaken. Want ik zeg je – als iedereen die leugen gelooft, dan zullen zij inderdaad geen verschil uitmaken. Maar als één persoon hier, en een ander daar besluit naar het Levende Woord te reiken en zijn bewustzijn ermee op één lijn te brengen, dan zal dat kritieke moment, als voldoende mensen dit doen, er komen waarop je ineens die omslag krijgt – de omslag in het nationale bewustzijn, waardoor Amerika kan ontwaken en haar fouten inzien zonder tot de anti-victorie te vervallen door zichzelf te hekelen, zichzelf te kleineren door in plaats daarvan te zeggen: “Ach, wij hebben fouten gemaakt die we moeten rechtzetten, maar we zijn bereid om dat te doen. En daarom zullen we die gebruiken als opstap naar de Victorie, om hogerop te komen dan nooit eerder mogelijk was, omdat we nu verstandiger zijn, omdat wij bereid zijn naar de balk in ons eigen oog te kijken. En door die balk te erkennen, hem eruit te trekken, terug te gooien in de oceaan waar hij uit vandaan kwam, zijn wij hogerop gekomen. En daarom kunnen we onze natie hogerop brengen dan wij ooit met dat oude bewustzijn hadden kunnen doen – toen wij niet bereid waren onze tekortkomingen te erkennen en die balk uit ons eigen oog te trekken.”

Dus, mijn geliefden, nu ik jullie gewaarschuwd heb, nu ik jullie dit aangeboden heb, ligt de beslissing bij jullie. Hoeveel van mijn vlam van Victorie kun jij in jouw hart opnemen en uit deze retraite meedragen? Dus buig ik, zoals altijd, voor je vrije wil en ik zeg: “Dit is mijn lichaam van Victorie, dat voor jullie gebroken is. Neem ervan, eet het, doe dit om VICTORIE te gedenken!”