Spirituele bewegingen en individuele uitdrukkingsvormen

Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2011

En zo zie je dat een spirituele beweging mensen de ruimte moet geven om op verschillende manieren te groeien, in verschillende tempo’s. Want niet iedereen is hetzelfde, en dat is dus een doel wat je in gedachten moet houden, dat je een beweging vormt met een hoge mate van tolerantie. Omdat je verschillende mensen laat zijn wie zij zijn, en zichzelf totaal vrij te laten uiten, zonder hen beperkingen op te leggen.

Maar je moet dit natuurlijk ook in evenwicht brengen door je te realiseren dat je een onderscheid moet maken. En dat onderscheid is heel eenvoudig: denk eens na over mijn bewering dat je net een kind moet worden, omdat je anders het koninkrijk niet kunt binnengaan. Wat is het kenmerk van kinderen? Dat zij zichzelf tot uitdrukking willen brengen. En als je naar een kind kijkt, dan kun je soms zien dat hun manier om zich te uiten, niet volwassen is. Maar dan ga je dat kind niet straffen, je laat het zich uiten, omdat je weet dat het kind dit zal ontgroeien naarmate het opgroeit.

Maar soms zie je ook bij kinderen dat zij zich soms uiten op een manier waardoor er een conflict met een ander kind ontstaat. Of je ziet dat het ene kind de andere kinderen probeert te overheersen, hen zelfs opzettelijk pijn doet. En in dat geval grijp jij als ouder in en maak je hier een eind aan. Omdat je beseft dat het kind zichzelf niet kan stoppen, zodat jij als ouder grenzen moet stellen en zeggen: “Niet meer doen!” Gewoon omdat je beseft dat dit niet het beste is wat het kind in zich heeft.

Ik zeg dus niet dat je een spirituele beweging moet hebben waarin iedereen zomaar een negatief of haatdragend, of destructief standpunt ten opzichte van andere mensen kan uiten. Want als iedereen zich vrij mag uiten, dan zie je natuurlijk ook dat er mensen zullen komen die zo in het dualiteitsbewustzijn vastzitten dat zij zullen proberen om jullie spirituele beweging te veranderen in weer een verlengstuk van de dualistische machtsstrijd.

Zij hebben op hun agenda staan dat zij willen overheersen, aan de macht komen of zelfs andere mensen naar beneden halen. En dit kan natuurlijk niet bij een spirituele beweging die tot doel heeft om eenzijn onder haar leden te bewerkstelligen. Je ziet dat je niet een extreem standpunt in kunt nemen, omdat je aan de ene kant ziet dat de traditionele christelijke kerken niet toestaan dat iedereen zich vrij mag uiten. Omdat je op wat voor manier ook geen waar eenzijn zult bereiken.

Je kunt waar eenzijn alleen maar tot stand brengen wanneer je te maken hebt met mensen die de noodzaak ervan inzien om naar het bewustzijn van het kind op zoek te gaan. Omdat je bereid bent om vrijuit je gevoel te uiten, maar je bent ook bereid om naar degenen te luisteren die de rol van ouder op zich nemen, omdat zij meer ervaring en meer inzicht hebben. En je daarom kunnen leiden en een grens stellen en zeggen: “Ik denk dat je nu iets tot uiting brengt wat niet helemaal een verlangen naar eenwording uitdrukt, en ik denk dat je dit beter kunt.”

En dan zie je dat het een wankel evenwicht is. En heel veel mensen willen en het ego meer dan wat ook maar wil, is dat wij, de geascendeerde meesters, erbij komen en zeggen: Dit is een duidelijk omschreven beweging. Het heeft duidelijke doctrines, duidelijke regels. En als je dit doet, en als je dat niet doet, word je gegarandeerd gered.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.