Waarom Amerika deel moet uitmaken van de Oplossing in het Midden-Oosten

ONDERWERPEN: Er waait een andere wind in het Midden-Oosten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 8 april 2007

Mijn geliefde harten, ik begroet jullie met grote vreugde. Want de wake voor deze invocatie is echt de topsteen op de piramide, niet alleen van alle invocaties die zijn opgezegd, maar in het bijzonder van deze laatste drie invocaties, de Invocatie voor het Uitstijgen boven het Verleden, de Invocatie voor een Gouden Toekomst en deze, het Eeuwige NU.

Wij zien nu een veel grotere stroom in de vorm van een 8 van het Oostelijk naar het Westelijk halfrond. Dit kan uiteindelijk naar het fysieke octaaf doorsijpelen of nieuwe oplossingen brengen voor de problemen in het Midden-Oosten waar al duizenden jaren geen oplossing voor leek te zijn. En waarom zijn daar geen oplossingen voor geweest? Welnu, komt dat niet juist omdat de mensen die in het Midden-Oosten incarneren en daar vele honderden keren opnieuw geïncarneerd zijn, nog niet op het punt zijn aanbeland dat ze genoeg hebben gekregen om de dualistische rollen van boosdoener, slachtoffer, wreker en strijder en al die andere, meer te spelen?

Er zijn natuurlijk heel veel mensen in dat gebied van de wereld die zo verdiept zijn in het spelen van deze dualistische rol dat men zich soms wel eens achter de oren krabt en zich afvraagt of ze er ooit wel eens genoeg van zullen krijgen. Maar we zien ook dat er inderdaad veel mensen zijn die beginnen te zeggen: “Hebben we hier nog niet genoeg van gehad? Hebben we nog niet genoeg zelfmoordaanslagen gehad? Zijn er niet genoeg onschuldige vrouwen en kinderen gedood? Zijn vrouwen nog niet lang genoeg onderdrukt geweest, waardoor zij alles moeten bedekken? En het bedekken van hun lichaam gebruiken wij als symbool, wij eisen zelfs dat zij hun individualiteit, hun hartvlam, bedekken en wij laten hen niets in de maatschappij tot uitdrukking brengen, hoewel zij zeker veel aan de beschaving hebben bij te dragen.”

Er waait een andere wind in het Midden-Oosten
Door deze invocaties hebben jullie de last verlicht die al heel lang als een donkere wolk van vervormde energie boven het Midden-Oosten hangt. En ik kan jullie ervan verzekeren dat dit een zeer krachtig effect heeft waar ik heel dankbaar voor ben, dankbaar aan iedereen overal ter wereld die aan deze wakes meedoet en deze invocaties opzegt. Ik kan jullie ook vertellen dat er op dit moment een mogelijkheid bestaat dat er een andere wind gaat waaien in het Midden-Oosten. Want zoals ik zei, de verbinding van de stroom in de vorm van een 8 tussen het Oostelijke en Westelijke halfrond is inderdaad enigszins verzacht, zodat het licht in de vorm van een 8 begon te stromen vanuit het Oosten, door het kruispunt van het Midden-Oosten, naar de Westelijk helft van de stroom.

Dit is precies de reden waarom we nu hier zijn op het Westelijk halfrond, dichtbij het middelpunt van die kant van de stroom in de vorm van een 8, die Washington D.C. natuurlijk vormt. Want zoals het er nu aan toegaat op de wereld, kan er geen deugdelijke oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten komen, tenzij de Verenigde Staten erbij betrokken raakt. Want jullie weten vanzelfsprekend allemaal dat de Verenigde Staten in een wespennest is gestapt – en daardoor nu een deel van het probleem vormt – en zich in een positie heeft geplaatst waarin de oplossing niet tot stand kan komen, tenzij de Verenigde Staten onderdeel van de oplossing wordt in plaats van het probleem.

En dit kan alleen maar wanneer het WOORD, het Levende Woord, in Amerika in ere hersteld wordt, dat de mensen en de besluitvormers op alle niveaus in de regering kan helpen om tot een conclusie te komen waardoor zij zeggen: “Hebben wij er nog steeds niet genoeg van om de rol die wij spelen, de rol van politieagent voor de wereld, te spelen? Een rol waarvan men denkt dat wij op deze locatie zijn om vrijheid en democratie te brengen, maar aan de illusie ten prooi zijn gevallen dat we vrijheid door dwang kunnen brengen?” Dit is trouwens de reden waarom jullie hier op deze locatie zijn, omdat jullie nu weer precies in het middelpunt zitten en in staat zijn om de hardheid van het hart die al heel lang boven Washington D.C. hangt, te verzachten. En dit is trouwens een onderwerp waar El Morya straks meer over zal zeggen. En zodoende wil ik jullie gewoon feliciteren en jullie in de liefde van mijn hart verzegelen.

Want ik ben echt heel erg dankbaar voor die hele wake. En ik wil jullie ook nog even wijzen op de absoluut prachtige matrix die jullie hebben gevormd door de manier waarop jullie de laatste rozenkrans hebben opgezegd. Doordat iedereen zijn of haar eigen Godvlam voor de hele groep tot uitdrukking bracht, hebben jullie een heel mooie mandala gemaakt waarin de verschillende individuele vlammen met elkaar in harmonie komen en een groter geheel hebben gevormd. En door dat eenzijn hebben jullie veel meer impact dan wanneer jullie niet gecoördineerd zijn.

En zodoende kunnen jullie een voorproefje krijgen van wat wij natuurlijk in de hemel zien, waar wij geen robots zijn, waar wij één zijn zonder onze individualiteit, ons individuele wezen, te verliezen. En dus hebben wij niets opgegeven – behalve die ervaring van de dualistische identiteitsstaat waarin wij ons in contrast met, en tegenstander van, andere individuen ervaren, zoals hier op aarde zo gebruikelijk is. Wij hebben besloten dat wij genoeg hadden van die vorm van individualiteit en dat wij liever die hogere vorm van individualiteit instappen. Jullie kunnen hetzelfde besluiten. En net als Jezus laat ik die beslissing aan jullie zelf over.