De Biografie van Kim Michaels

NOOT van Kim: Het is de bedoeling dat dit een (relatief) korte biografie wordt die zich richt op hoe ik ertoe gekomen ben om deze website te maken. Voor een volledig beschrijving van mijn persoonlijke reis, verwijs ik je naar het boek ‘Question Every Thing’.

Kim: Ik ben geboren op 16 december 1957. Ik groeide op in een middelgrote plaats, Horzens genaamd, die in Denemarken ligt. Mijn ouders waren arbeiders, zoals de meeste mensen in mijn familie. Ik was de eerste in onze familie die naar het gymnasium ging, een equivalent van de middelbare school in Nederland. Ik was ook de eerste die een hbo-opleiding deed, omdat ik in 1987 afstudeerde als architect.

Denemarken is niet een heel religieus land, hoewel er wel een Lutherse staatskerk is. Onze familie is helemaal niet religieus, dus ben ik maar minimaal met het christendom in aanraking gekomen. Desondanks was ik altijd een spiritueel iemand. Als kind had ik het gevoel dat er altijd een spirituele Aanwezigheid bij mij was. Ik bezag dit niet als God, of een ‘magische helper, maar ik voelde het als een Aanwezigheid die mij duidelijk het gevoel gaf dat er naast de materiële nog een spirituele wereld was en dat je nog veel meer over het leven te weten kon komen dan mij geleerd werd. Tegenwoordig besef ik dat het mijn IK BEN Aanwezigheid is geweest.

Naarmate ik opgroeide, begon ik steeds meer behoefte te krijgen om meer over de spirituele kant van het leven te weten te komen. Ik voelde ook een toenemende behoefte om de de ‘onmenselijkheid van de mens voor de mens’ te begrijpen. Ik herinner mij in het bijzonder dat ik van de Inquisitie hoorde en ik een diep verlangen voelde om te begrijpen hoe mensen die konden beweren dat zij religieus waren, tegelijkertijd anderen konden martelen en executeren. Ik had ook een grote behoefte om te begrijpen hoe er zulke dingen als de Holocaust konden plaatsvinden.

Ondanks mijn verlangen dit te begrijpen, vond ik geen bronnen van spirituele kennis in de buitenwereld tot ik met 18 jaar verhuisde. Ik ging naar school in een andere plaats en daar vond ik het boek ‘Autobiografie van een Yogi’ van Paramahansa Yogananda. Dit boek was voor mij een bevestiging uit de buitenwereld van wat ik altijd van binnen al had gevoeld, namelijk dat het leven ook een spirituele kant heeft.

Dit boek bevestigde ook wat ik altijd al gevoeld, maar nooit kon formuleren, namelijk dat er een manier is om aan de menselijke situatie te ontsnappen, zoals de Inquisitie en de Holocaust. De uitweg is een systematisch pad volgen dat tot een hogere bewustzijnsstaat leidt, waardoor wij het menselijke ego en zijn egoïsme en blindheid overstijgen.

Dit boek bevestigde ook dat mensen (in ieder geval in het oosten) al duizenden jaren een systematische procedure volgen om hun bewustzijn te verhogen. Ik realiseerde mij ogenblikkelijk dat het verhogen van mijn bewustzijn het hoogste doel in mijn leven was op persoonlijk niveau. Het is ook de enige realistische hoop op het verbeteren van de wereldomstandigheden en ik had altijd al de grote wens een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld.

Er was geen plaatselijke afdeling van de organisatie van Yogananda, maar in plaats daarvan deden een paar mensen op mijn universiteit aan Transcendente Meditatie. Ik leerde tm en een tijdlang leverde meditatie mij wel wat op. Ik bezocht zelfs een cursus van 4 maanden in Zwitserland om leraar te worden, hoewel ik dat nooit geworden ben.

Na een paar jaar besloot ik de tm organisatie te verlaten, hoofdzakelijk omdat ik mij niet thuis voelde bij het leiderschap nieuwe stijl. De volgende jaren zat ik in een een spiritueel vacuüm, omdat ik geen specifieke lering had die ik kon bestuderen. Ik las wel verschillende boeken en ‘Het Leven en Leringen van de Meesters uit het Verre Oosten’ maakten nogal wat indruk op mij. De boeken introduceerden het concept (waar in Yogananda’s boek naar verwezen wordt) dat wij spirituele wezens als leraar kunnen hebben. Dit leek mij een vanzelfsprekend feit.

Toen hoorde ik over het concept geascendeerde meesters die spirituele leraren zijn die in een hoger rijk leven. Zij worden ‘geascendeerd’ genoemd, omdat vele van hen op aarde geïncarneerd zijn geweest en het proces voltooid hebben om hun bewustzijn te verhogen totdat zij de ‘menselijke situatie’ overstijgen en naar het geascendeerde rijk konden ascenderen. Ik wist intuïtief dat de meesters echt bestonden en ik besefte dat onze grootste kans om de menselijke situatie te transcenderen, was door dit van leraren te horen die al door het proces waren heen gegaan.

Ik hoorde ook iets over een organisatie die door de geascendeerde meesters werd gesponsord en een boodschapper had die leringen naar buiten bracht die rechtstreeks van de meesters kwamen door middel van dictaten. Hoewel ik geen probleem had met het idee op zich, aarzelde ik in het begin om weer bij een spirituele organisatie te gaan, omdat mijn ervaringen bij de TM mij wat inherente problemen had getoond in spirituele organisaties. Maar uiteindelijk ging ik er wel bij (in 1984) en ik bleef lid van the Summit Lighthouse tot 1999.

In 1987 verhuisde ik naar het hoofdkwartier van de Summit Lighthouse, in Montana in de Verenigde Staten. Ik deed dit om mijn spirituele groei te bevorderen en omdat ik het gevoel had dat dit onderdeel van mijn goddelijke plan was. Ik heb 10 jaar in Montana gewoond, en was actief betrokken bij de organisatie van de Summit. Ik had diverse baantjes, waaronder bouwvakker, werkte aan de lopende band, verkoper en schilder. (Mijn diploma als architect kon ik in de Verenigde Staten niet gebruiken). Ik had het gevoel dat dit een tijd was van geweldige groei en ik heb heel veel geleerd van de diverse ervaringen die ik heb meegemaakt (die worden beschreven in mijn boek).

Na 10 jaar onderging de organisatie van de Summit Lighthouse een enorme verandering. De spirituele leider daarvan, Elizabeth Clare Prophet, trok zich terug vanwege ziekte en er kwam nieuw leiderschap. Ik voelde dat ik het gehad had met de Summit en verhuisde naar Utah. Daar heb ik een paar banen als technisch schrijver gehad, aangezien ik mij computervaardigheden had aangeleerd en ook de Engelse taal beter machtig was (waardoor het mijn moedertaal werd).

Na een aantal jaren ging ik door een grote verandering. Nadat ik mij gefrustreerd had gevoeld omdat ik geen verschil uitmaakte op de wereld, kreeg ik op den duur de visie dat mijn frustratie werd veroorzaakt door een op het ego gebaseerde wens om iets belangrijks te doen. Toen ik hieraan werkte, zag ik uiteindelijk hoe onecht dat was, en in een dramatische ervaring gaf ik alle menselijke verlangens en ambities op. Ik zei letterlijk: “God haal mij nu maar naar huis!” En ik kreeg echt het gevoel dat ik mijn lichaam op dat moment verliet. Ik zou geen spijt krijgen en had niet het gevoel dat ik nog unfinished business op aarde had.

Na deze totale overgave kreeg ik het gevoel dat de Aanwezigheid van de geascendeerde meester Jezus mij benaderde. Hij zei: “Als jij niets meer wilt op deze planeet, zou je dan iets voor mij willen doen?” Ik zei spontaan: “Ja,” en in de tijd daarna heeft Jezus met mij gewerkt en heeft mij de visie gegeven dat hij wilde dat ik een website maakte, waarop mensen hem vragen konden stellen en ik de antwoorden zou krijgen door het proces van directe openbaringen (wat veel mensen channelen noemen). De bedoeling was moderne mensen de ware, innerlijke leringen van Jezus te helpen ontdekken. Dit werd de website www.askrealjesus.com en sindsdien is die uitgegroeid tot een website met een enorm aantal spirituele leringen.

Ik begon ook een aantal boeken te schrijven, sommige werden door meesters gedicteerd en sommige werden door mij geschreven waarbij ik door de meesters werd geïnspireerd. Ik heb geleefd op wat de verkoop opbracht en van donaties van mensen die mijn werk voor de geascendeerde meesters willen ondersteunen. Daardoor kon ik al mijn aandacht richten op het uitbrengen van spirituele leringen; een privilege dat ik niet had gehad als ik 40 uur per week een gewone baan had gehad.

Na mijn ervaringen met tm en de Summit, besefte ik dat het niet mijn rol was om leider van een spirituele organisatie te zijn of zelfs de leringen te laten behoren tot een specifieke organisatie of daar banden mee te hebben. Ik ben me gaan realiseren dat mijn belangrijkste missie in het leven is: de spirituele leringen en hulpmiddelen naar buiten brengen en het aan anderen overlaten of zij ze willen gebruiken in een georganiseerde context. Ik vind het ook belangrijk dat de leringen en hulpmiddelen niet in het bezit zijn van één organisatie of er controle op uitoefent, maar beschikbaar zijn voor iedereen.

Het is waarlijk een voorrecht om het werk dat ik doe voor de geascendeerde meesters te doen en ik doe het met veel plezier. Het is een lange reis geweest tot nu toe en er zaten vele bochten in de weg en er zijn vele hoeken omgeslagen. Maar hoewel het van mij gevraagd heeft om mij aan veel verschillende omstandigheden aan te passen, ben ik het volkomen eens met de uitspraak van Master MORE: “De reis omhoog is al het ongemak waard.” Ik hoop dat je ontdekt dat de leringen en hulpmiddelen op deze website jou zullen helpen bij jouw eigen reis.