Een Speciale Dispensatie om de Europeanen te helpen boven het Verleden uit te stijgen

ONDERWERPEN: Hoe Europa zich naar permanente vrede kan ontwikkelen – Ware vergeving begrijpen – De grootste potentiële bijdrage van Europa aan de wereld – De kans om de onwil om te vergeven los te laten

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 20 mei 2007

Er zullen mensen zijn die zeggen: “Wat doet de Boeddha in Europa? Want dit is ons grondgebied. Wij bezitten dit werelddeel. Maak dat je wegkomt. We willen niet lastig gevallen worden met de kennis dat er meer in het leven zit dan wat wij vastgesteld hebben als de aanvaardbare vorm van leven voor de mensen die onze slaven zijn in dit werelddeel.”

Maar wie heeft hen het gezag gegeven om dit te zeggen? Want ik ben één met de eeuwige werkelijkheid dat alles de Boeddhanatuur is. Ik heb het absolute gezag om mijn Aanwezigheid overal waar ik wil te manifesteren. Zo heeft deze conferentie een boog van licht tussen Washington D.C. en het Europese werelddeel gevormd. En zoals ik mijn Aanwezigheid in Washington D.C. verankerd heb, zo zal ik mijn Aanwezigheid ook in het Europese Parlement in Brussel verankeren en ook daarbuiten in die nationale regeringen die het grootste potentieel bezitten om een nieuw gewaarzijn in Europa te brengen.

Hoe Europa zich naar permanente vrede kan ontwikkelen
Want zelfs al heb ik totaal geen plannen om Europa tot de religie het boeddhisme te bekeren, ik ben zeker wel van plan erop toe te zien dat Europa een paar universele, tijdloze waarheden aanneemt die in de leringen werden beschreven die ik zo lang geleden in een totaal andere wereld heb uitgebracht. Want hoewel zij zich niet als boeddhisten beschouwen, zijn er een groot aantal mensen in dit werelddeel die de vier edele waarheden beginnen te beseffen. Ze komen tot het besef dat lijden wordt veroorzaakt door een verkeerd verlangen, wat veroorzaakt wordt door gehechtheid. En dus gaan ze de noodzaak inzien om de bewustzijnsstaat te ontstijgen die gehechtheid veroorzaakt en die gehechtheden gewoon los te laten.

En dit is een essentieel element als Europa een Gouden Eeuw wil manifesteren. Want wanneer je naar de geschiedenis van dit werelddeel kijkt, zie je de conflicten, zie je de oorlogen, zie je de woede, de haat, de immens grote hoeveelheid verkeerd gebruikte energie die nog steeds op bepaalde plaatsen als wolken boven dit werelddeel hangt die zo dik dat het de mensen volledig overweldigt.

Er zijn landen – en Servië is niet het enige – waar de mensen zo overweldigd worden door de energie die door vorige generaties is geproduceerd dat ze niet een stap achteruit kunnen doen om vanuit een nieuw perspectief naar hun situatie te kijken. En daardoor hebben ze geen andere keuze dan klakkeloos – als robots of lemmingen die naar de zee marcheren – door te gaan en keer op keer dezelfde oude patronen te herhalen – en dus de energie die hen in een neerwaartse spiraal vasthoudt, juist te versterken.

Wanneer je naar de conflicten kijkt en naar de energie die in dit werelddeel wordt geproduceerd, kun je zien dat sommige gruweldaden die hier zijn gepleegd, onmogelijk opgelost kunnen worden, niet kunnen worden overwonnen, niet geneutraliseerd kunnen worden, niet rechtgezet kunnen worden. Want de Holocaust heeft wel een bepaald aantal Joden gedood. Hoe kun je aan dat feit iets veranderen? Hoe kun je het feit veranderen dat de Tweede Wereldoorlog de dood van zoveel miljoenen mensen in heel Europa veroorzaakt heeft? Welnu, dat kun je niet veranderen, mijn geliefden. Je kunt de klok niet terugdraaien en rechtzetten wat zoveel jaren, decennia of eeuwen geleden verkeerd gedaan werd.

Dus wanneer je het verleden niet kunt rechtzetten – wanneer je dit niet kunt veranderen – hoe kun jij je er dan van bevrijden? Nu, je kunt je daar slechts op één manier van bevrijden – door het los te laten! Je kunt vrij van het verleden worden, niet door vast te houden aan de woede op en haat tegen een andere groep mensen, niet door proberen het kwaad te compenseren dat je volk in het verleden werd aangedaan door hen een nog groter kwaad aan te doen door degenen te vernietigen die jou eerder onrecht hebben aangedaan.

Ware vergeving begrijpen
Je kunt je alleen van het verleden bevrijden door vergeving, maar alleen door die speciale vorm van vergeving die onvoorwaardelijke vergeving is. Want zelfs al vindt de wereld het heel moeilijk om onvoorwaardelijke vergeving te begrijpen, als je hierover nadenkt, besef je dat er geen andere vorm van vergeving bestaat dan onvoorwaardelijke vergeving. Want zolang er nog voorwaarden zijn, heb je niet echt vergeven wel? Nee, mijn geliefden.

Je hebt in feite een heel subtiel gevoel van logica geschapen dat jouw ego het excuus geeft om andere mensen niet te vergeven. Want je hebt in gedachten voorwaarden gesteld die bepalen dat zij jouw vergeving slechts waard zijn, wanneer zij aan die voorwaarden voldoen. Jouw vergeving wordt dan niet meer bepaald door jouw keuze om te vergeven, die wordt bepaald door de keuzes die zij maken.

Wat heb jij gedaan door deze subtiele manier van redeneren? Welnu, je hebt je eigen macht over jouw eigen lot uit handen gegeven. En je hebt je lot in handen van andere mensen gelegd. En wie zijn de mensen in wiens handen jij je lot hebt gelegd? Zijn dat niet juist de mensen waarvan jij ziet dat ze jou in het verleden onrecht hebben aangedaan? Dus wat heeft het dan voor zin dat jij jouw toekomst in hun handen legt door jouw vergeving af te laten hangen van hoe zij wel of niet reageren?

Zie je dat dit totaal geen zin heeft? Want waarom zou jij je, wanneer iemand jou onrecht heeft aangedaan, op enige manier afhankelijk van hem willen maken? Zou je niet liever bevrijd willen zijn van diegenen die jou onrecht hebben aangedaan, zodat ze geen macht meer over jou hebben? Dus hoe kun jij je dan bevrijden van andere mensen? Welnu, dat kan alleen door totale en onvoorwaardelijke vergeving.

Wanneer je andere mensen vergeeft, geef jij hén niet de vrijheid; jij geeft jezelf de vrijheid. En als zij niet bereid zijn hogerop te komen en jou te vergeven, dan worden zij achtergelaten in hun oude bewustzijnsstaat, maar jij zult die dualistische bewustzijnsstaat transcenderen en hogerop komen. En zoals we hebben gezegd, het universum is een spiegel. Dus zal die onvermijdelijk omstandigheden naar jou terugkaatsen die een weerspiegeling zijn van jouw hogere bewustzijnsstaat. Terwijl degenen die jouw vijanden waren en niet wilden vergeven, omstandigheden terugontvangen die hun eigen bewustzijnsstaat weerspiegelen. Dus zullen ze nog steeds een vijand hebben, maar dat ben jij dan niet meer. Want jij bent dan vrij om die dualistische strijd te ontstijgen.

Wanneer je naar dit werelddeel kijkt, zie je dat er plaatsen zijn waar hele groepen mensen zo op het verleden gericht zijn dat het letterlijk hun heden in beslag neemt en hun visie voor de toekomst overmant. Dat gaat zelfs zo ver dat ze niet het vermogen of zelfs de moed hebben een betere toekomst, een gouden toekomst, voor zich te zien. Hoe zal er ooit een betere toekomst komen zolang mensen zo op het verleden gericht zijn dat het verleden de proloog en het patroon wordt om de dualistische strijd voort te zetten die al eeuwenlang gaande is?

Dus je begrijpt dat als er iets moet veranderen, er enkele mensen tot het besef moeten komen dat ze vrij willen zijn en dat ze niet vrij kunnen zijn als ze proberen het verleden te veranderen door te proberen het onrecht uit het verleden recht te zetten. Ze kunnen alleen vrij worden door het onrecht uit het verleden te vergeven, door het achter zich te laten en die oude bewustzijnsstaat, die oude kijk op andere mensen, die oude kijk op zichzelf en die oude gevoelens van woede, haat, angst of het gevoel van bedreigd worden, te ontstijgen. Het gevoel van strijd roept de strijd op. Want jouw bewustzijn bereidt de weg voor wat jij fysiek ervaart. En dan span jij, zoals in het oude gezegde, als jij probeert omstandigheden in de buitenwereld te veranderen voor jij je bewustzijn verandert, het paard achter de wagen. En kom je nergens.

Het ambt van Heer van de Wereld begrijpen
Dus, wat ik in dit werelddeel zal verankeren, is mijn momentum voor onvoorwaardelijke vergeving. Want ik, Gautama Boeddha, heb het ambt dat ‘Heer van de Wereld’ getiteld is. En hoe ben ik geascendeerd om dat ambt waard te zijn? Nu, wij hebben jullie uitgelegd dat je een IK BEN Aanwezigheid hebt en dat er licht van jouw IK BEN Aanwezigheid naar jouw lagere wezen stroomt. En dit licht onderhoudt jou – het onderhoudt zelfs je fysieke lichaam – en zonder zou je niet kunnen overleven.

Het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid stroomt natuurlijk door het ambt van de Heer van de Wereld. Dus het stroomt door mijn IK BEN Aanwezigheid, mijn hart. Dat betekent, mijn geliefden, dat ik, als Heer van de Wereld, letterlijk in mijn hart het leven van ieder mens dat op deze planeet geïncarneerd is, handhaaf. Wat betekent dat ik het leven, de levenskracht, in elk individueel menselijk wezen – zelfs groepen mensen of het hele menselijke ras – zou kunnen uitblazen.

Dus wat moet je doen om dat ambt te mogen vervullen? Nu, dat kan alleen maar, wanneer je elke geneigdheid tot woede of haat of vijandigheid overwonnen hebt. Want zou er nog het geringste spoortje van zulke menselijke emoties aanwezig zijn, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat ik op de aarde zou neerkijken en geïrriteerd raken door bepaalde mensen die hun lessen niet willen leren en dan, door die boosheid, de vlam in hun hart zou uitblazen.

Dit zou een schending zijn van de Wet van Vrije Wil. Want God heeft verordend dat mensen een bepaalde tijd de kans moeten krijgen. Dus als ik eigenmachtig zou beslissen dat iemand zijn kans verspeeld heeft, dan zou ik die wet schenden. En als Heer van de Wereld kan ik natuurlijk niet de wet schenden die ik moet handhaven. Ik kan dit ambt alleen waard zijn als ik de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving belichaam, waardoor ik de mensen al vergeef voordat ze zelfs een misstap hebben begaan. Want dit is waarachtig onvoorwaardelijke vergeving – dat de mensen op aarde geen onrecht kunnen begaan dat mij op een of andere manier uit mijn evenwicht zou kunnen brengen en ervoor zorgen dat ik de Vlam van Vrede verlaat, de Vlam die ik ben en die ik voor de aarde handhaaf.

Om tot dit ambt op te klimmen, heb ik natuurlijk een aanzienlijk momentum aan onvoorwaardelijke vergeving opgebouwd. En de speciale dispensatie die ik hierdoor naar dit werelddeel breng, is dat ik dat momentum op het Europese werelddeel veranker. En ik zal iedereen die onvoorwaardelijke vergeving in zijn eigen leven in praktijk wil brengen een grote vermenigvuldigingsfactor aanbieden en ook iedereen die een voorbeeld voor anderen wil worden en zelfs openlijk spreekt over de noodzaak om onvoorwaardelijk te vergeven en die de leringen naar buiten brengt die ik in deze verhandeling heb gegeven en die wij de hele conferentie door hebben gegeven.

Als Heer van de Wereld ben ik natuurlijk op zoek naar de trouwe dienaren die getrouw zijn aan een paar dingen, zodat ik ze over veel meer kan aanstellen. Niet in die zin dat je fysieke macht over andere mensen krijgt, maar in de zin dat ik jouw momentum van onvoorwaardelijke vergeving kan vermenigvuldigen, zodat jullie lichtende voorbeelden voor anderen kunnen worden.

De grootste potentiële bijdrage van Europa aan de wereld
Want dit is wat Europa echt nodig heeft. En welke grotere bijdrage zou Europa aan de toekomst van de wereld kunnen bijdragen dan het voorbeeld geven dat ze juist die mensen onvoorwaardelijk vergeeft waartegen jullie eeuwenlang oorlogen hebben gevoerd? Zoals wij al eerder hebben gezegd, zijn de Europese volken verantwoordelijk – door hun bewustzijn – het scheppen van een situatie waarin vele ideologieën en geloofssystemen op dit werelddeel fysiek tot uitdrukking zijn gekomen. En de fouten van die geloofssystemen hebben zich over de hele wereld verspreid. De Europese volken zijn ook verantwoordelijk voor het banen van de weg tot verschillende conflicten, gewapende conflicten die, afgezien van de twee zogeheten wereldoorlogen, consequenties op wereldschaal hebben gehad.

Om dit karma zo snel mogelijk te vereffenen, is er voor de Europese volken geen snellere manier, er is geen krachtiger maatregel, dan onvoorwaardelijke vergeving in praktijk te brengen. En dus is het een aanzienlijke dispensatie dat ik mijn Aanwezigheid van Vergeving op dit werelddeel veranker. Ik vraag jullie daarom – diegenen die deze boodschap horen of lezen – erover na te denken hoe jij onvoorwaardelijke vergeving in jouw eigen leven in praktijk kunt brengen.

De kans om de onwil om te vergeven los te laten
Mijn geliefden, vergeet in dit opzicht niet om in de spiegel te kijken en onvoorwaardelijke vergeving aan jezelf te schenken. Want er zijn natuurlijk heel veel onder jullie die het gemakkelijker vinden om anderen te vergeven dan zichzelf. Maar onvoorwaardelijke vergeving is onvoorwaardelijk. Het betekent dat het niet afhangt van enige voorwaarde op aarde. En om je naaste onvoorwaardelijk te vergeven, moet je bereid zijn verder te kijken dan zijn of haar tekortkomingen. En dus moet je dat ook bij jezelf doen.

Als vergeving onvoorwaardelijk is, aan welke voorwaarden zou jij dan moeten voldoen om die onvoorwaardelijke vergeving waard te zijn? Zien jullie hier de logica niet van in? Jij hoeft geen onvoorwaardelijke vergeving waard te worden. Jij bent het nu al waard.

En als verzegeling van deze verhandeling bied ik jullie dus de mogelijkheid om alle onwil om jezelf te vergeven– alle gevoelens van tekortschieten, van niet goed genoeg zijn, van een vergissing gemaakt hebben – beet te pakken en ik geef jullie de gelegenheid om dat allemaal aan mij te geven. Ik neem dat van jullie aan. Stel je voor hoe je deze tekortkomingen vanuit alle hoeken van je krachtveld, alle hoeken van je aura bij elkaar verzamelt. Je trekt eraan en je zou je kunnen voorstellen dat het zwarte draden zijn die zich met het weefsel van jouw wezen verweven hebben, maar je visualiseert hoe jij ze als zo vele zwarte draden uit jouw wezen trekt.

En je trekt ze samen en je trekt ze steeds strakker aan, in de richting van jouw hart. En in het licht van je hart begin je ze te zien. En je trekt ze samen tot een bal. En nu zie je hoe je die bal samenpropt en steeds steviger maakt, alsof het een klosje garen of touw is dat eerst wel wat warrig is, maar naarmate je blijft trekken, steeds compacter wordt, totdat het zo klein is dat je het in beide handen kunt houden.

En nu mijn geliefden, nodig ik jullie uit om je voor te stellen dat je die bal garen van de onwil om te vergeven in je handen houdt en hem in de brandende oven van mijn hartchakra werpt – die met zo’n fel licht brandt dat hij ogenblikkelijk alle imperfecties op aarde verbrandt. Mijn geliefden, maak je niet druk over mijn vermogen om deze substantie te verteren en te transmuteren. Want ben ik niet de Heer van de Wereld? Dus er is echt niets wat jij kunt hebben dat zo slecht is dat ik het niet zou kunnen verteren. Pak hem dus nu op en gooi hem in mijn hartchakra en zie hoe hij ogenblikkelijk verteerd wordt wanneer hij met het vuur in aanraking komt van mijn vurige liefde voor jullie.

En accepteer dan dat je bevrijd bent van deze onwil om te vergeven. Accepteer dat je die onvoorwaardelijke vergeving waard bent. Accepteer dat ik, Gautama Boeddha, de Heer van de Wereld, jou onvoorwaardelijk en volledig vergeven heb. En zoals Jezus zei: “Je zonden zijn je vergeven. Ga heen en zondig niet meer.” Ga niet terug naar de oude impulsen om jezelf weer niet te willen vergeven – zelfs als je bepaalde fouten blijft maken. Wanneer je die fout maakt, probeer er dan echt van te leren, maar vergeef jezelf dan in plaats dit te houden.

Juist het feit dat jullie openstaan voor deze leringen – de nieuwe leringen van de Christus en Boeddha voor het Aquariustijdperk – laat zien dat jullie het potentieel hebben om een van de voorlopers voor de Gouden Eeuw te worden. Maar hoe kun jij die missie vervullen als jij jezelf niet wilt vergeven? Hoe kun je anderen vergevingsgezindheid demonstreren als jij dat niet op jezelf toepast? Dus vergeef jezelf en laat de voorwaarden los die jouw ego en de krachten op deze wereld gebruiken om jou wijs te maken dat jij geen vergeving waard bent. Of die jou zelfs verleiden de eeuwenoude leugen van de kromme geest te geloven dat als jij eenmaal een bepaalde fout hebt gemaakt, jij dan voor eeuwig verdoemd bent en nooit gered kunt worden.

Ik zeg je, de waarheid is dat God alleen maar wil dat jij alle imperfecties op aarde ontstijgt en het Godvrije wezen wordt dat zo werd geschapen. Want zoals ik zei, wat van toepassing is op wereldschaal, is ook van toepassing op individuele schaal. Je kunt de fouten uit het verleden niet rechtzetten. Je kunt er alleen van leren en ze dan loslaten door jezelf onvoorwaardelijk te vergeven.

Hiermee, mijn geliefden, heb ik mijn gezegd wat ik wilde zeggen en ik verzegel jullie in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. En ik verzegel deze conferentie, want ik wil dat jullie weten dat jullie deze dispensatie verdiend hebben. Jullie hebben die voor heel Europa verdiend. En dit toont aan dat een paar mensen natuurlijk de voorlopers kunnen zijn om velen te verheffen. Dus laat je meevoeren op de muziek die afgespeeld wordt. Voel de Aanwezigheid van de Boeddha waar jij bent.

Wanneer alles de Boeddhanatuur is, dan ben jij de Boeddhanatuur. Wat inhoudt dat je de Boeddha al bent – als je het maar accepteert en dat dan onvoorwaardelijk accepteert. Want als jij de Boeddha al bent, hoe kunnen er dan voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen voor jij de Boeddha wordt? En denk dan nog eens na over de eeuwige waarheid die jouw ego en jouw intellect nooit kunnen doorgronden – dat je geen Boeddha kunt worden. Je kunt enkel de Boeddha ZIJN.